Opetushallitus
Järjestelmän käyttöohje
Anvisningar för lagringssystem


Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisten valtionosuusrahoitusta koskevien tiedonkeruiden tietoja tallennetaan Opetushallituksen valtionosuuksien tallennusjärjestelmän kautta.

Järjestelmään kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla ja salasanalla, jotka on ilmoitettu valtionosuuden saajille postin kautta lähetetyssä koontilistassa. Valtionosuussaajien tulee tallentaa tiedot kaikilta koontilistan valtionosuusrahoitusten toimintojen osalta. Ensimmäisen kerran kirjauduttaessa on vaihdettava salasana.

Tallennusjärjestelmään kirjautuminen edellyttää, että käytettävä selain ja organisaation taustajärjestelmä sallivat ns. basic-autentikoinnin. Esimerkiksi Edge-selaimessa tämä on estetty, joten pyydämme käyttämään tallennukseen esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox -selainta.


Uppgifter som behövs i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete behövs i anslutning till statsandelsfinansieringen ska anmälas i Utbildningsstyrelsens lagringssystem för statsandelar.

För att logga in i lagringssystemet behövs ett användarnamn och lösenord, som framgår av samlingslistan som har skickats till statsandelsmottagarna. Statsandelsmottagarna ska föra in uppgifterna för alla funktioner som beviljas statsandelsfinansiering enligt samlingslistan. När användaren loggar in i systemet för första gången ombeds hen byta lösenord.

För att logga in i lagringssystem krävs att webbläsaren du använder och din organisations back end-system tillåter sk. grundläggande autentisering. Den här funktionen blockeras ändå till exempel i webbläsaren Edge och därför rekommenderar vi att du använder Google Chrome eller Mozilla Firefox för att lagra uppgifterna.