Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: Kuvaus: OPH logo                 

     

 

Kustannuskysely

Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen toimittaminen vuodelta 2015

 

Valtionosuuden saajille on lähetetty kirje (kysely 2/2016, 1.3.2016) ja koontilista.

Sen mukaisen koulutuksen tai laitoksen tiedot tallennetaan internetin välityksellä. Kyselylomakkeita ja ohjeita voi tulostaa tarvittaessa oheisesta lomakepankista. 

 

Tallennusjärjestelmään (vos.uta.fi) kirjaudutaan käyttäjätunnuksilla ja salasanalla, jotka on ilmoitettu koontilistassa.

Tallennusaika on 21.3.–17.4.2016.

 

Www-tallennuksen käyttöohje (pdf) ja kyselyn yhteystiedot -ohje (pdf).

 

Lisätietoja saa Opetushallituksen Rahoitus-yksikön sähköpostiosoitteesta laskentapalvelut@oph.fi sekä puhelimitse suoraan yksikön asiantuntijoilta.

 

Rahoitus-yksikön yhteystiedot (oph.fi)

 

 

Lomakepankki

PDF

PDF

Excel

 

Esiopetus (ei kunnallinen)

Ohje

Lomake

Lomake

Perusopetus (ei kunnallinen)

Ohje

Lomake

Lomake

Lukiokoulutus (ei kunnallinen)

Ohje

Lomake

Lomake

 

Ammatillinen koulutus

 

Ohje

 

Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (K2-lomake)

 

Lomake

 Lomake

Oppisopimuskoulutus, ammatillinen peruskoulutus (K13p-lomake)

 

Lomake

Lomake

Oppisopimuskoulutus, ammatillinen lisäkoulutus (K13l-lomake)

 

Lomake

Lomake

Ammatillinen lisäkoulutus (K14-lomake)

Lomake

Lomake

 

Järjestäjäkohtainen lomake (E92-lomake),

sisältää tulosrahoituslomakkeen

 

 

Lomake

 

Lomake

 

Opetusmaatilat ja -metsät

 

Ohje

 

Lomake

 

Lomake

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Ohje

Lomake

Lomake

 

 

 

 

Vapaa sivistystyö

 

 

 

Kansanopistot ja Liikunnan koulutuskeskukset

Ohje

Lomake

Lomake

Kansalaisopistot (ei kunnallinen) ja Kesäyliopistot

Ohje

Lomake

Lomake

 

Opintokeskukset Lähetekirje 3/2016

 

Ohje

 

Lomake

 

Lomake

 

Taiteen perusopetus

 

Ohje

 

Lomake

 

Lomake

 

 

 

 

Museot, teatterit, orkesterit

Ohje

Lomake

Lomake

Ilmoitus toiminnan tuloksellisuudesta vuonna 2015:

 

 

 

Museot

Ohje

Lomake

Lomake

Teatterit

Ohje

Lomake

Lomake

Orkesterit

Ohje

Lomake

Lomake