Opetushallitus
Järjestelmän käyttöohje
Anvisningar för lagringssystem

Salasanan palauttaminen / Återställning av lösenord

Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen lähetetään linkki kaikkien yhteyshenkilön käyttämien käyttäjätunnusten (saaja- ja alatunnus) salasanojen palauttamiseksi alkutilaan.

Till kontaktpersonens e-postadress skickas en länk för att återställa lösenorden till ursprungsläget för samtliga användarnamn (mottagaridentifikation och underidentifikation) som kontaktpersonen använt.


Keskeytä ja palaa takaisin tallennusjärjestelmän etusivulle
Avbryt och återvänd till lagringssystemets första sida