Tältä sivulta löytyvät rahoitusjärjestelmän kustannus-, yksikköhinta-, rahoitus- ja tilastointipäivien opiskelijamääriä koskevat raportit. Raportteja voi valita joko valmiista raporttiluetteloista tai tekemällä raporttien oman valinnan kautta oman raporttiluettelon. Yksittäisiä valtionosuuden saajia koskevia tietoja voi hakea saajittain tai raporteittain. Aikasarjaraportteja sekä eräitä muita raportteja voi tehdä myös dynaamisesti.

Lisätietoja http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet.

Raporttiluettelot

Yksityiskohtaiset tiedot

Valtionosuuden saajittaiset yksityiskohtaiset tiedot:

Raporttien luonti omien valintojen mukaisesti

Aikasarjat

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksien/valtionosuuksien sekä syksyn tilastointipäivän 20.9. opiskelijamäärien kehittymistä eri tilastointiajankohtina voi tarkastella aikasarjaraporteilta. Raportit ajetaan dynaamisesti ja niiden tulostustasot ja havaintojoukon rajaukset ovat muokattavissa.

Valitse aikasarjaraportointi

Taustatietoa ja ohjeita aikasarjaraporttien ajamisesta ja raporttien tulkinnasta

Muut raportit

Myös useimpia muita perustieto- ja kustannusraportteja voi ajaa dynaamisesti. Painamalla raporttiluettelon sarakkeessa "Tee oma" olevaa linkkiä on mahdollista määritellä kyseisen raportin tulostustason ja aineiston rajauksen.

Raporttien käyttöön liittyviä ohjeita

Raporttien siirto Microsoft Word:iin tai Excel:iin

Opetushallitus | Valtionosuudet-yksikkö | Sähköposti: valtionosuudet@oph.fi

Sivu päivitetty 3.10.2020