KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02B6VA ***
 
Ammatillisen peruskoulutuksen käyttökustannukset koulutusaloittain (mk/opiskelija)
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta

  Opetus % Majoitus % Oppilas- huolto % Kiin- teistöt % Ylläp.- hallinto % Yhteensä Opiskelija- määrä
Koulutusala 43.575 62 4.089 6 6.045 9 12.836 18 4.202 6 70.747 7.155
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne 30.450 68 825 2 2.504 6 7.817 17 3.252 7 44.849 48.645
Hallinto ja kauppa 21.505 72 290 1 1.841 6 3.676 12 2.533 8 29.844 23.822
Matk., ravits., talous 28.048 67 1.210 3 2.825 7 6.405 15 3.304 8 41.793 18.617
Sosiaali ja terveys 27.290 71 256 1 2.222 6 5.701 15 3.064 8 38.534 24.400
Kulttuuri 35.737 69 1.204 2 2.808 5 8.728 17 3.637 7 52.114 8.999
Vapaa-aika ja liikunta 28.219 52 3.615 7 7.007 13 8.182 15 7.647 14 54.671 2.294
Yhteensä 28.968 68 928 2 2.666 6 6.834 16 3.249 8 42.645 133.933