KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02D6AD ***

PORRASTUSPERUSTEIDEN TARKISTUSRAPORTTI (MK/OPISKELIJA) PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta eikä koulutuksen järjestäjiä, joilla ammatillinen erityisoppilaitos.
Porrastustekijä Opisk.- määrä VOS-pohjan
muk. kust.
mk/opisk
Majoitus
mk/opisk
Vuokrat
y.h.per.
tiloista
mk/opisk
Porrast.
VOS-pohjan
muk. kust.
mk/opisk
Yksi-
köitä
1 Luonnonvara-ala
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 257,1 97.090 6.193 0 90.898 5
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 727,5 97.589 5.358 0 92.231 7.5
105 Metsätalouden perustutkinto 1.005,0 85.281 4.528 0 80.753 22
117 Metsätalousins., amk-tutkinto, metsä 55,1 56.248 3.487 0 52.760 2.5
118 Ratsastuksenopettajan koulutus 32,3 134.395 6.028 0 128.367 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 4.837,2 59.173 3.009 0 56.165 43.5
1 Luonnonvara-ala 6.914,5 68.749 3.613 0 65.136 81.5
2 Tekniikka ja liikenne
201 Merenkulkualan perustutkinto 390,4 53.192 1.501 0 51.692 3
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 1.597,5 48.125 579 1.582 45.963 35
203 Maidonkäs.tutk., meijerist.tutk. 79,1 61.452 5.501 0 55.952 1
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 82,1 76.933 1.084 0 75.849 3.5
214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast 58,5 39.960 965 0 38.995 2
215 Meijeriteknikon koulutus 11,8 54.298 5.113 0 49.184 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 44.560,9 42.212 485 452 41.275 105.5
2 Tekniikka ja liikenne 46.780,5 42.599 508 485 41.606 151
3 Hallinto ja kauppa
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 733,0 33.272 126 0 33.145 12
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 22.336,6 27.624 69 86 27.469 70.5
3 Hallinto ja kauppa 23.069,7 27.803 70 83 27.650 82.5
4 Matk., ravits., talous
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 17.834,0 38.690 698 171 37.821 105.5
4 Matk., ravits., talous 17.834,0 38.690 698 171 37.821 105.5
5 Sosiaali ja terveys
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 3.440,1 38.051 340 1.262 36.449 47.5
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 1.256,0 43.881 161 1.545 42.175 40
511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi 238,0 47.357 63 1.056 46.238 1
514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t 33,8 33.479 0 0 33.479 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 19.355,5 37.696 184 1.155 36.357 60.5
5 Sosiaali ja terveys 24.323,5 38.154 204 1.187 36.763 149.5
6 Kulttuuri
602 Viestintäalan perustutkinto 1.582,0 56.810 807 1.660 54.343 25.5
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 427,3 64.521 0 7.213 57.307 10.5
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 541,9 60.046 0 6.205 53.841 11
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 277,9 49.316 1.194 0 48.122 7
699 Muu kulttuurialan koulutus 5.912,5 45.845 830 924 44.091 45.5
6 Kulttuuri 8.741,8 49.733 746 1.663 47.325 99.5
7 Vapaa-aika ja liikunta
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 1.132,1 49.215 3.314 53 45.848 25
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 266,8 76.871 6.392 0 70.478 8
714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk. liik. 155,1 80.834 7.445 0 73.388 2.5
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 497,0 50.735 2.946 18 47.771 11
717 Viittomakielentulkki, amk-tutk. 73,5 61.022 1.758 0 59.264 1.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 168,9 40.950 504 0 40.446 7
7 Vapaa-aika ja liikunta 2.293,5 54.671 3.615 30 51.025 55
Raportti yhteensä 129.957,9 40.688 635 547 39.506 724.5