KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02N6OS ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (MK/OPISKELIJA). Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
-josta
erill.
avust.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Brutto
tulot
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
tulot
mk/op.
Mpt
netto-
menot
mk/op.
1 Yksityinen
025501 Aktiebolaget Utbildning 653 50.368 307 307 0 2.037 2.345 48.024 21.645 22.206 -561
016181 Adulta Oy, Keski-Uudenmaan 82 45.071 0 0 0 9.006 9.006 36.065 0 0 0
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 154 45.938 0 0 588 99 687 45.251 33.543 34.847 -1.304
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 69 98.900 0 0 0 0 0 98.900 8.414 8.951 -537
016201 Alkio-Opiston kannatus- 31 47.983 0 0 0 0 0 47.983 0 0 0
017081 Ami-säätiö 374 41.215 0 0 0 233 233 40.981 0 0 0
014301 ATK-instituutin kannatus- 38 26.809 0 0 0 1.014 1.014 25.796 16.541 12.083 4.458
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu O 1.181 33.471 152 0 0 2.115 2.267 31.204 2.390 1.803 587
024941 Espoon-Vantaan ammatti- 424 58.578 1.961 0 75 9.532 11.569 47.009 2.912 1.935 977
015891 Etelä-Karjalan aikuis- ja 5 51.090 0 0 0 0 0 51.090 0 0 0
016281 Fria kristliga folkhögskols- 31 50.999 0 0 0 0 0 50.999 0 0 0
016981 Garantiföreningen för 21 52.073 0 0 0 10.909 10.909 41.164 17.324 3.771 13.553
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ 391 34.642 255 0 618 1.441 2.314 32.328 8.409 9.803 -1.394
016291 Haapaveden Opiston kannatus- 97 45.835 899 0 0 1.577 2.475 43.360 3.445 3.469 -25
014551 Harjun oppimiskeskus oy 190 72.455 143 0 0 1.635 1.778 70.677 31.067 31.221 -154
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 801 20.715 0 0 0 0 0 20.715 556 556 0
016321 Hengitysliitto Heli ry 1.213 110.552 448 327 90 1.157 1.696 108.856 18.804 21.085 -2.281
023291 Hevosopisto Oy 213 102.085 893 0 0 5.885 6.777 95.308 31.254 51.537 -20.283
012941 Helsingin Diakonissalaitoksen 582 40.568 232 225 19 926 1.177 39.391 14.293 13.112 1.181
019381 Helsingin konservatorion 160 47.833 750 0 0 0 750 47.084 17.292 17.579 -287
015881 Hyvinkään-Riihimäen seudun 45 27.266 0 0 0 0 0 27.266 0 0 0
012811 Invalidiliitto ry 524 95.695 506 506 0 2.930 3.435 92.260 13.046 12.233 813
011691 Invalidisäätiö 462 110.221 731 0 116 2.467 3.314 106.907 3.835 4.599 -764
016351 Itä-Karjalan kansanopistoseur 21 70.343 0 0 0 0 0 70.343 58.635 65.975 -7.340
016361 Jaakkiman kristillisen opisto 67 54.667 3.361 0 0 0 3.361 51.307 31.475 33.586 -2.111
025041 Jyväskylän ammattikorkea- 60 59.633 2.695 0 0 0 2.695 56.939 0 0 0
016391 Jyväskylän kristillisen 87 44.460 0 0 0 1.410 1.410 43.049 18.995 1.179 17.816
013911 Jyväskylän talouskoulu- 99 34.660 247 0 0 641 888 33.772 1.868 2.849 -982
010051 Jyväskylän teknillinen oppi- 208 31.581 0 0 0 0 0 31.581 0 0 0
019571 Keski-Pohjanmaan konservato- 64 103.604 166 0 0 2.777 2.942 100.661 28.727 28.727 0
016501 Keski-Suomen kansanopiston 113 61.831 0 0 0 1.137 1.137 60.693 13.196 12.732 464
016421 Kalajoen kristillisen 40 49.829 0 0 0 0 0 49.829 26.256 28.528 -2.272
016431 Kanneljärven kansanopiston 109 48.349 528 0 0 3.229 3.757 44.592 28.594 27.365 1.229
016441 Karhunmäen kristillisen kansa 40 34.409 0 0 0 916 916 33.493 23.191 21.398 1.793
012191 Kauppiaitten Kauppa- 434 30.319 467 0 90 528 1.084 29.235 10.073 11.548 -1.474
016481 Kaustisen evankelisen kansan- 37 43.090 0 0 0 226 226 42.864 26.002 29.585 -3.584
011651 Kellosepäntaidon edistämis- 76 44.973 411 0 0 0 411 44.562 5.849 13.309 -7.459
011701 Kiipulasäätiö 295 102.360 287 287 0 930 1.217 101.143 3.438 3.438 0
017261 Kisakalliosäätiö 38 78.913 430 0 1.252 266 1.949 76.964 3.412 3.375 37
016231 Korpisaaren säätiö 49 49.066 0 0 0 1.100 1.100 47.966 6.708 9.604 -2.896
016081 Kouvolan Ammatillinen 22 35.101 0 0 0 0 0 35.101 0 0 0
017021 Kuggomskolan Ab 9 96.428 0 0 0 3.014 3.014 93.414 0 0 0
017191 Kuopion konservatorion 77 69.085 768 0 0 11.785 12.553 56.532 42.455 42.455 0
013941 Kuopion Talouskoulun kannatus 112 45.337 178 0 0 557 736 44.602 6.683 8.366 -1.683
017701 Kuortaneen urheiluopistosääti 36 64.807 1.205 403 0 654 1.858 62.949 329.437 294.371 35.066
025221 Kymenlaakson ammatti- 30 23.544 0 0 0 0 0 23.544 0 0 0
013051 Lahden diakoniasäätiö 150 33.025 720 0 0 681 1.401 31.625 445 445 0
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 60 63.059 0 0 0 7.882 7.882 55.176 32.063 32.063 0
016581 Lapin kansanopiston kannatus- 75 49.339 3.700 3.700 0 2.924 6.624 42.714 7.263 7.638 -374
017731 Lapin urheiluopisto Oy 43 73.031 706 0 0 0 706 72.325 66.530 70.255 -3.725
011641 Maalariammattikoulun 52 47.374 0 0 0 12 12 47.362 518 3.975 -3.457
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 740 20.319 296 296 63 152 511 19.808 5.425 5.043 382
014261 Markkinointi-Instituutin 145 41.365 0 0 0 16.125 16.125 25.240 0 0 0
023311 Merkonomien jatkokoulutus- 225 21.161 48 0 0 0 48 21.113 35.965 39.746 -3.781
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 71 48.145 0 0 0 0 0 48.145 0 0 0
013101 Oulun diakonissalaitoksen 77 37.200 452 0 405 0 857 36.343 19.540 24.137 -4.598
013991 Oulun Marttayhdistysten 136 34.231 1.031 1.031 0 272 1.304 32.927 2.173 3.399 -1.226
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos- 433 26.926 152 0 0 1.526 1.678 25.248 9.642 9.013 629
016721 Pohjois-Satakunnan kansanopis 90 45.051 0 0 0 0 0 45.051 7.695 10.732 -3.037
016731 Pohjois-Savon kansanopisto- 39 69.969 2.698 0 0 17.017 19.715 50.254 0 0 0
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry 40 54.281 0 0 0 0 0 54.281 0 0 0
016681 Partaharju-säätiö 38 56.378 1.175 1.175 0 1.877 3.052 53.325 0 0 0
016691 Peräpohjolan kansanopiston 145 46.257 0 0 0 0 0 46.257 14.473 13.115 1.358
019951 Pop & Jazz Konser- 167 59.905 996 0 160 4.323 5.479 54.426 13.056 13.931 -876
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 4 40.253 0 0 0 0 0 40.253 0 0 0
016751 Portaanpään kristillisen kan- 50 49.611 0 0 10.956 1.232 12.188 37.423 23.488 32.032 -8.544
012551 Raahen Porvari- ja Kauppakou- 311 25.911 801 0 198 229 1.228 24.683 7.927 12.738 -4.811
016381 Raittiuden ystävien kansanopi 19 46.508 0 0 0 281 281 46.227 0 0 0
016771 Raudaskylän Kristillinen 25 31.407 0 0 0 0 0 31.407 10.469 7.517 2.952
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 50 146.505 600 600 0 4.744 5.344 141.162 0 0 0
024621 Samfundet Folkhälsan 338 35.376 222 222 0 2.464 2.686 32.689 13.401 12.866 535
017281 Solvalla-Finns Ab 50 82.975 0 0 0 1.987 1.987 80.988 86.325 78.030 8.295
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb. 114 66.955 810 0 140 551 1.501 65.453 46.531 51.573 -5.041
010211 Stiftelsen Arcada 135 26.072 0 0 0 0 0 26.072 0 0 0
025581 Suomen Kansallisoopperan 30 75.183 1.500 0 0 400 1.900 73.283 0 0 0
023701 Suomen kirkon seurakunta- 256 43.980 0 0 0 0 0 43.980 11.876 10.369 1.507
024441 Suomen Kirkon Sisälähetys- 252 41.789 438 438 0 0 438 41.351 21.131 23.195 -2.064
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 125 49.623 369 0 0 571 941 48.683 5.037 7.597 -2.561
012631 Suomen Liikemiesten Kauppa- 836 29.735 408 0 487 59 954 28.781 4.598 5.625 -1.027
016861 Suomen nuoriso-opiston 121 46.460 0 0 0 902 902 45.559 11.411 29.068 -17.657
017291 Suomen Urheiluopiston kannatu 105 89.840 1.911 0 0 964 2.874 86.966 107.389 99.136 8.253
012921 Suomen yrittäjäopiston 64 14.130 0 0 0 0 0 14.130 0 0 0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussääti 64 36.014 31.684 0 0 0 31.684 4.329 0 0 0
019311 Tampereen musiikkiopiston 117 60.816 360 0 276 1.091 1.727 59.089 8.820 9.355 -535
014081 Tampereen sosiaalialan oppi- 669 36.212 533 0 52 1.641 2.226 33.987 7.424 7.968 -544
014031 Tampereen Talouskoulu- 296 30.637 382 280 0 220 601 30.036 2.641 2.754 -112
017671 Tanhuvaaran säätiö 32 67.810 0 0 0 0 0 67.810 0 0 0
015961 Teak Oy 31 41.817 34.140 0 0 1.536 35.676 6.141 0 0 0
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 202 47.672 1.816 1.816 0 2.274 4.090 43.582 8.290 9.764 -1.473
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 15 48.233 0 0 0 2.276 2.276 45.957 0 0 0
011681 Turun ammattiopistosäätiö 203 47.085 148 148 0 20 168 46.917 21.806 21.549 256
019321 Turun konservatorion 73 58.628 160 160 0 0 160 58.468 0 0 0
016901 Turun kristillisen opiston 133 57.265 0 0 0 0 0 57.265 15.396 0 15.396
013611 Työtehoseura ry 91 49.451 961 961 0 667 1.629 47.822 7.098 9.046 -1.948
016921 Työväen Akatemian kannatus- 38 69.522 0 0 0 0 0 69.522 1.714 1.978 -264
017271 Valtakunnallinen valmennus- j 114 74.148 0 0 0 701 701 73.448 37.231 37.518 -287
017301 Varalan Säätiö 30 85.359 0 0 0 0 0 85.359 56.824 31.965 24.860
016991 Ylitornion kristillisen kan- 50 55.852 0 0 0 0 0 55.852 7.749 6.767 982
016521 Österbottens svenska kristlig 17 67.431 1.165 0 0 316 1.481 65.950 18.908 34.409 -15.501
1 Yksityinen 17.647 50.964 593 145 104 1.555 2.252 48.713 12.183 12.707 -524

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02N6OS ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (MK/OPISKELIJA). Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
-josta
erill.
avust.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Brutto
tulot
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
tulot
mk/op.
Mpt
netto-
menot
mk/op.
2 Valtio
018812 Alavuden erityisammattikoulu 132 141.428 3.143 0 0 257 3.400 138.028 7.853 7.853 0
011752 Arlainstituutti 165 173.651 2.785 2.785 738 935 4.457 169.193 16.289 20.799 -4.510
018822 Kuhankosken erityisammatti- 125 136.004 483 257 0 309 792 135.212 10.389 11.209 -820
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 150 133.544 1.165 0 766 685 2.616 130.928 1.243 1.680 -437
018802 Perttulan erityisammattikoulu 150 157.468 0 0 40 1.562 1.602 155.866 7.454 7.454 1
017722 Saamelaisalueen koulutuskesku 110 152.906 335 335 0 8.073 8.408 144.497 34.756 30.738 4.017
2 Valtio 831 149.983 1.377 634 291 1.743 3.411 146.572 12.193 12.758 -565

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02N6OS ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (MK/OPISKELIJA). Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
-josta
erill.
avust.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Brutto
tulot
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
tulot
mk/op.
Mpt
netto-
menot
mk/op.
3 Kunta
000053 Alajärven kaupunginhallitus 128 59.694 223 0 0 477 699 58.994 43.747 44.763 -1.016
000493 Espoon kaupunginhallitus 1.678 30.719 264 214 15 36 315 30.404 3.736 3.758 -21
000613 Forssan kaupunginhallitus 128 45.012 41.614 0 0 1.588 43.202 1.810 0 0 0
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 180 37.498 587 587 0 2.327 2.913 34.584 23.907 26.132 -2.226
000913 Helsingin kaupunginhallitus 8.367 47.623 115 20 68 801 984 46.639 2.271 2.672 -401
001023 Huittisten kaupunginhallitus 395 42.278 0 0 0 783 783 41.495 24.267 24.826 -559
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 1.505 35.233 67 0 69 169 305 34.928 5.779 6.025 -245
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitu 32 29.915 0 0 0 0 0 29.915 0 0 0
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 153 55.866 311 121 304 1.519 2.135 53.731 8.316 6.558 1.759
005983 Jakobstads stadsstyrelse 220 27.544 269 0 395 491 1.155 26.389 5.938 6.181 -242
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 3 60.354 0 0 0 0 0 60.354 0 0 0
001673 Joensuun kaupunginhallitus 758 34.518 123 0 2 65 190 34.327 6.600 7.715 -1.115
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 48 52.368 0 0 0 0 0 52.368 2.909 3.222 -313
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 373 37.580 326 219 677 1.341 2.345 35.235 8.189 8.195 -6
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 1.848 38.984 411 0 0 686 1.097 37.887 5.273 5.710 -436
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 502 44.158 123 0 0 0 123 44.035 1.341 1.645 -304
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 74 62.543 210 0 0 0 210 62.334 9.006 9.628 -622
002803 Korsnäs kommunstyrelse 8 29.291 0 0 0 6 6 29.285 0 0 0
002853 Kotkan kaupunginhallitus 1.506 36.760 337 0 1 414 752 36.007 2.731 3.282 -551
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 114 50.281 524 0 0 0 524 49.757 14.049 11.777 2.273
002973 Kuopion kaupunginhallitus 77 32.178 0 0 0 0 0 32.178 0 0 0
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 518 33.969 359 359 39 427 826 33.143 4.866 4.999 -133
004083 Lapuan kaupunginhallitus 264 42.033 3.470 3.376 0 294 3.763 38.269 10.643 10.502 141
005033 Mynämäen kunnanhallitus 261 48.721 1.028 0 1.428 815 3.271 45.450 13.484 13.537 -53
005293 Naantalin kaupunginhallitus 195 45.819 51 0 0 356 407 45.411 1.063 1.400 -337
005313 Nakkilan kunnanhallitus 211 52.474 238 0 0 0 238 52.237 853 845 8
005363 Nokian kaupunginhallitus 206 50.754 282 282 0 281 563 50.191 4.871 6.406 -1.535
005633 Oulaisten kaupunginhallitus 212 31.248 0 0 0 0 0 31.248 11.989 8.219 3.770
005643 Oulun kaupunginhallitus 84 66.854 165 0 109 664 938 65.916 17.165 13.912 3.254
005773 Paimion kaupunginhallitus 43 45.807 9.072 0 0 1.220 10.293 35.514 324.802 306.875 17.927
005923 Petäjäveden kunnanhallitus 190 48.909 478 478 0 293 770 48.139 7.117 7.149 -32
006093 Porin kaupunginhallitus 2.414 39.046 398 369 0 244 643 38.403 10.385 10.935 -551
006383 Porvoon kaupunginhallitus 224 46.856 269 0 27 146 441 46.415 1.072 1.192 -120
006783 Raahen kaupunginhallitus 139 35.029 0 0 0 0 0 35.029 0 0 0
006803 Raision kaupunginhallitus 337 32.149 93 0 0 1.018 1.111 31.038 49.010 47.182 1.828
006843 Rauman kaupunginhallitus 1.264 40.512 149 149 0 314 463 40.048 6.731 7.063 -333
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 330 27.701 163 116 0 219 382 27.318 5.964 5.452 512
007343 Salon kaupunginhallitus 677 38.624 447 0 134 684 1.265 37.360 3.537 3.361 176
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 159 32.780 44 0 365 2.395 2.804 29.976 4.100 4.370 -270
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 34 25.416 0 0 0 600 600 24.816 0 0 0
007583 Sodankylän kunnanhallitus 349 57.613 318 0 0 450 767 56.846 3.931 4.103 -172
007653 Sotkamon kunnanhallitus 154 62.061 271 0 14 3.484 3.768 58.293 12.659 16.947 -4.289
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 243 40.978 222 0 0 0 222 40.757 13.528 14.182 -654
008373 Tampereen kaupunginhallitus 3.729 41.643 234 99 78 237 549 41.094 8.885 8.331 553
008533 Turun kaupunginhallitus 3.204 42.902 93 0 129 196 419 42.483 12.516 14.237 -1.721
008953 Uudenkaupungin kaupungin- 234 33.407 305 0 0 472 777 32.630 12.885 12.123 762
009053 Vaasan kaupunginhallitus 1.994 32.908 271 271 71 111 453 32.455 4.290 4.341 -51
000923 Vantaan kaupunginhallitus 1.856 39.852 163 163 0 161 323 39.528 6.239 6.312 -73
009153 Varkauden kaupunginhallitus 607 43.376 156 156 11 1.402 1.569 41.807 3.736 5.365 -1.629
3 Kunta 38.228 41.211 383 115 65 460 909 40.303 7.090 7.394 -304

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02N6OS ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (MK/OPISKELIJA). Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
-josta
erill.
avust.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Brutto
tulot
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
tulot
mk/op.
Mpt
netto-
menot
mk/op.
4 Kuntayhtymä
031626 Alajärven kauppaoppilaitoksen 161 31.438 24.788 32 0 2.621 27.409 4.030 10.499 12.076 -1.576
031636 Espoon seudun koulutuskunta- 2.602 30.857 165 6 46 896 1.107 29.750 5.224 6.415 -1.191
031646 Espoon-Vantaan teknillisen 122 29.073 940 0 0 3 943 28.130 2.443 2.443 -0
031746 Etelä-Karjalan koulutus- 1.157 30.084 605 0 7 719 1.330 28.754 2.167 2.504 -337
031426 Etelä-Savon koulutuksen 912 44.677 312 312 0 491 802 43.875 7.694 8.248 -553
031036 Haminan seudun koulutus- 621 38.507 166 85 0 283 449 38.058 5.698 7.074 -1.376
031566 Hämeenlinnan seudun koulutus- 2.209 36.879 59 0 0 301 360 36.519 6.318 6.713 -395
031726 Hämeen ammatillisen korkea- 469 55.401 620 0 83 1.981 2.683 52.718 6.213 7.828 -1.615
031056 Imatran ammatillisen koulu- 777 42.955 155 65 28 187 371 42.585 3.825 5.202 -1.376
031386 Itä-Savon ammattikoulutuksen 1.274 42.554 421 0 93 328 843 41.711 9.605 10.091 -486
031326 Itä-Uudenmaan koulutus- 1.246 36.999 47 0 149 536 733 36.267 9.504 10.700 -1.196
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym 3.762 37.327 145 0 17 217 379 36.948 7.169 7.393 -225
031086 Jämsän seudun ammatillisen 1.225 44.050 499 499 0 916 1.414 42.636 13.026 13.407 -381
031096 Järviseudun ammatillisen 297 45.097 279 0 0 571 850 44.247 4.132 4.207 -75
031136 Keski-Pohjanmaan koulutus- 2.221 42.739 443 0 108 2.731 3.282 39.457 14.644 13.584 1.060
031146 Keski-Savon oppimiskeskuksen 607 38.685 13 0 0 643 655 38.030 10.811 12.432 -1.621
031156 Keski-Uudenmaan ammatti- 3.005 39.138 387 252 61 630 1.078 38.060 7.712 10.799 -3.086
031106 Kalajokilaakson koulutus- 1.680 40.826 366 366 120 802 1.287 39.539 7.547 8.335 -789
031116 Kangasalan ammattioppilai- 309 37.444 0 0 0 0 0 37.444 3.576 3.747 -171
052286 Kemi-Tornion ammattikorkea- 1.185 33.637 191 65 0 236 427 33.210 1.828 2.321 -494
031166 Koillis-Pohjanmaan ammatilli- 414 69.654 302 302 35 1.131 1.468 68.187 29.493 28.003 1.491
031176 Kokemäenjokilaakson 699 43.437 145 145 80 480 705 42.732 8.835 10.739 -1.904
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 2.171 36.217 242 148 45 518 806 35.412 5.919 5.659 261
031416 Kurikan ammattioppilaitoksen 395 40.004 871 871 0 184 1.055 38.949 5.717 4.975 743
031196 Lapuan ammattioppilaitoksen 359 37.885 346 346 0 584 930 36.955 12.776 12.550 226
031216 Loimaan ammatti-instituutin 1.089 36.524 187 187 0 974 1.162 35.363 14.184 13.111 1.073
031226 Lounais-Hämeen ammatillisen 964 45.122 494 75 0 549 1.043 44.080 6.595 6.649 -53
031186 Lappeenrannan seudun ammatil- 954 38.443 354 0 139 198 690 37.752 6.067 6.852 -785
031236 Länsi-Lapin koulutus- 1.390 45.627 255 247 0 2 256 45.371 7.178 6.962 216
031756 Länsi-Pirkanmaan koulutus- 1.344 40.480 405 171 0 900 1.305 39.175 10.677 9.982 695
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulutukse 24 23.260 0 0 0 3.374 3.374 19.886 0 0 0
031206 Länsi-Uudenmaan ammatti- 1.723 39.951 419 0 35 546 1.000 38.951 5.107 5.473 -366
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 1.234 45.478 231 0 32 492 755 44.723 10.422 11.610 -1.188
031256 Mäntän seudun ammatillisen 700 32.905 308 281 30 75 413 32.492 8.512 8.517 -4
031486 Norra Svenska Österbottens 805 57.959 142 0 0 1.089 1.231 56.729 9.090 10.017 -927
031686 Oulun seudun ammatillisen 4.678 36.795 366 11 24 243 632 36.163 12.035 12.991 -956
031286 Pohjois-Karjalan koulutus- 4.350 44.059 78 37 7 137 223 43.836 26.740 26.443 297
031276 Pirkanmaan ammatillisen koulu 1.347 46.587 242 0 34 1.065 1.341 45.246 12.065 10.399 1.665
031456 Pohjois-Pirkanmaan koulutus- 466 42.526 140 0 0 2.052 2.192 40.335 16.474 17.238 -764
031306 Pohjois-Satakunnan koulutus- 530 36.440 164 53 0 230 393 36.046 7.331 7.132 199
031706 Pohjois-Savon ammatillisen 2.230 34.098 1.042 0 363 854 2.260 31.838 19.006 18.308 698
031316 Pohjois-Savon ammatillisen 2.469 44.800 459 459 0 624 1.083 43.716 18.111 15.884 2.226
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonsern 4.533 38.027 349 349 17 199 564 37.463 6.204 6.232 -28
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 956 39.613 174 0 0 714 889 38.725 8.407 7.937 470
031346 Raision ammattioppilaitoksen 450 42.080 155 154 0 0 155 41.925 2.967 3.212 -245
031366 Riihimäen seudun ammattioppi- 594 40.821 146 0 934 1.655 2.736 38.085 4.462 5.469 -1.007
031666 Rovaniemen ammattikoulutuksen 2.574 37.792 55 0 10 981 1.047 36.745 10.105 10.254 -149
031376 Salon seudun koulutuskunta- 969 41.354 338 0 0 653 991 40.363 995 1.300 -305
031716 Seinäjoen ammatillisen korkea 1.362 37.694 284 284 82 575 941 36.753 10.405 10.813 -408
031396 Seinäjoen ammattioppilaitokse 1.263 41.165 47 0 0 324 372 40.794 3.845 4.662 -817
031026 Siika-Pyhäjokialueen koulutus 613 49.615 409 0 0 1.743 2.152 47.463 7.766 10.642 -2.877
031656 Samkommunen för utbildning 123 98.156 357 357 0 6.441 6.798 91.358 15.505 16.770 -1.265
031516 Samkommunen för yrkesutbild- 394 39.139 0 0 0 2.914 2.914 36.225 705 713 -8
031596 Samkommunen för huvudstads- 354 55.482 0 0 0 1.035 1.035 54.446 23.838 19.042 4.796
031406 Suomenselän koulutuskuntayh- 274 41.571 239 239 0 0 239 41.332 10.785 11.182 -396
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 663 38.070 292 193 12 476 780 37.290 10.101 10.056 46
052276 Svenska Österbottens förbund 1.022 49.015 464 0 16 145 626 48.389 11.903 14.607 -2.704
052046 Svenska Österbottens Folk- 17 68.570 0 0 0 16.344 16.344 52.226 0 0 0
031436 Vakka-Suomen ammatillisen 368 49.368 0 0 99 3.112 3.211 46.157 17.109 18.896 -1.787
031446 Valkeakosken seudun ammatill. 831 34.207 309 162 0 239 548 33.659 3.201 3.858 -658
031016 Vammalan seudun ammatillisen 712 43.625 0 0 0 470 470 43.156 9.989 11.002 -1.013
031766 Varsinais-Suomen maaseutu- 346 59.581 718 0 0 1.289 2.007 57.574 28.844 30.229 -1.385
031466 Västra Nylands yrkesskola 252 49.055 0 0 0 4.380 4.380 44.675 0 0 0
031476 Ylä-Savon ammatillisen 899 41.061 144 0 0 873 1.017 40.044 8.452 8.563 -111
031506 Äänekosken ammatillisen koulu 1.326 37.783 311 171 0 319 630 37.153 15.010 17.241 -2.231
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 160 57.603 274 0 0 2.700 2.974 54.629 4.184 1.495 2.689
4 Kuntayhtymä 77.227 40.298 342 111 44 653 1.040 39.258 10.164 10.513 -350

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02N6OS ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VOS-POHJAN BRUTTOMENOT, TULOT JA NETTOMENOT,
SEKÄ MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA (MK/OPISKELIJA). Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
Koulutuksen järjestäjä Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
-josta
erill.
avust.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Brutto
tulot
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
tulot
mk/op.
Mpt
netto-
menot
mk/op.
Raportti yhteensä 133.933 42.645 393 120 60 724 1.177 41.468 9.565 9.926 -361