KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02OP4AO ***
 
Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjien lukumäärä ja opiskelijamäärät koulutusaloittain
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta

  Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä Yhteensä
Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita Koulutuk-sen järjest. Opiske- lijoita
Koulutusala 9 931 3 77 10 932 33 5.215 55 7.155
Luonnonvara-ala
Tekniikka ja liikenne 21 2.283 4 211 26 14.269 61 31.882 112 48.645
Hallinto ja kauppa 19 5.246 2 67 21 7.398 30 11.111 72 23.822
Matk., ravits., talous 23 2.011 6 210 21 4.090 62 12.306 112 18.617
Sosiaali ja terveys 13 3.659 4 91 22 9.572 43 11.080 82 24.401
Kulttuuri 17 1.448 5 176 14 1.967 30 5.408 66 8.999
Vapaa-aika ja liikunta 32 2.069 - - - - 5 224 37 2.294
Yhteensä 134 17.647 24 831 114 38.228 264 77.227 536 133.933