KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
Ammatillinen peruskoulutus
1 Luonnonvara-ala
1 Yksityinen
025501 Ab. Utbildning Sydväst 35.019 107 6.725 87 190 646 491 0 8.139 0 43.265
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 30.016 423 1.448 388 191 232 1.003 0 3.262 0 33.701
014551 Harjun oppimiskeskus oy 38.970 562 402 0 0 0 0 0 402 0 39.934
016321 Hengitysliitto Heli ry 46.468 1.920 2.995 432 0 1.405 2.704 3.096 10.632 755 59.776
023291 Hevosopisto Oy 41.982 959 4.416 0 309 201 1.830 5.172 11.928 0 54.869
011701 Kiipulasäätiö 60.806 1.650 11.969 0 1.450 0 0 0 13.419 0 75.875
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 66.948 481 0 279 0 0 0 0 279 0 67.709
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 34.594 594 1.828 0 856 661 2.552 3.543 9.439 0 44.627
013611 Työtehoseura ry 33.117 1.743 1.245 498 0 0 996 0 2.739 0 37.599
1 Yksityinen 40.920 806 3.809 94 331 393 1.158 1.927 7.711 76 49.513
2 Valtio
018822 Kuhankosken erityisammattik. 59.469 185 2.289 252 1.238 247 342 6.129 10.498 0 70.151
018802 Perttulan erityisammattikoulu 71.278 1.137 1.951 862 167 2.242 971 4.828 11.021 0 83.437
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 71.847 660 0 0 0 0 0 0 0 0 72.507
2 Valtio 67.566 687 1.498 413 471 939 484 3.858 7.661 0 75.914
3 Kunta
000053 Alajärven kaupunginhallitus 36.174 37 284 189 236 662 331 623 2.325 0 38.536
001023 Huittisten kaupunginhallitus 24.351 707 3.120 1.253 258 314 268 1.091 6.303 61 31.422
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 31.600 835 4.517 305 793 1.784 1.059 72 8.530 0 40.964
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 24.707 456 4.518 78 0 1.441 600 453 7.090 0 32.253
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 44.199 2.288 2.953 98 43 250 296 2.072 5.710 0 52.198
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 28.511 503 767 320 379 136 140 8.730 10.472 0 39.486
006093 Porin kaupunginhallitus 61.580 797 5.041 353 137 76 1.825 969 8.402 0 70.778
007583 Sodankylän kunnanhallitus 105.972 1.285 3.952 779 615 614 1.282 0 7.242 0 114.499
007653 Sotkamon kunnanhallitus 57.244 357 6.028 156 415 597 392 30 7.617 0 65.217
008373 Tampereen kaupunginhallitus 37.688 626 2.622 759 476 1.970 2.761 4.389 12.977 0 51.291
3 Kunta 38.059 674 3.526 536 396 986 946 1.189 7.579 13 46.326
4 Kuntayhtymä
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 30.842 437 3.069 144 1.590 2.030 932 2.730 10.495 124 41.898
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 69.867 8 4.422 261 445 307 96 358 5.890 0 75.765
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 34.871 309 1.648 296 243 919 1.146 2.940 7.192 0 42.372
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 45.064 431 4.605 280 133 418 710 112 6.259 0 51.754
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 32.800 1.438 7.100 0 0 466 429 1.957 9.952 0 44.191
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 52.052 0 6.835 702 1.030 447 707 2.061 11.782 0 63.834
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 24.080 0 2.404 301 311 0 0 541 3.557 0 27.637
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 35.110 778 3.385 1.135 235 758 883 0 6.396 0 42.285
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 56.615 2.421 5.835 294 181 28 789 720 7.847 0 66.883
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 27.848 866 5.594 195 0 1.684 534 490 8.497 0 37.211
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 23.564 1.327 4.629 333 344 1.163 820 745 8.033 0 32.925
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 54.254 127 6.041 403 468 746 521 0 8.178 187 62.746
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 20.402 614 3.194 288 199 264 211 0 4.155 0 25.171
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 23.713 311 2.184 199 306 1.668 869 3.453 8.679 0 32.703
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 18.380 224 5.646 172 184 892 1.437 2 8.334 0 26.937
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 43.247 483 3.059 397 1.147 940 643 879 7.065 0 50.795
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 36.001 2.672 4.079 314 0 0 0 0 4.393 0 43.066
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 27.481 1.261 5.056 887 512 323 697 483 7.959 0 36.702
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 42.506 592 5.503 494 172 1.229 426 4.233 12.057 0 55.155
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 29.803 666 3.385 641 1.026 392 804 1.427 7.674 50 38.192
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 22.697 247 874 800 80 2.717 435 988 5.895 0 28.838
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 33.971 106 710 171 488 60 500 551 2.479 0 36.556
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 19.305 2 3.196 0 0 0 0 15 3.211 0 22.518
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 50.971 690 7.481 384 701 1.064 1.075 511 11.215 1 62.878
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 28.464 431 1.885 140 1.040 1.635 751 7.800 13.251 0 42.146
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 24.907 764 3.896 155 70 756 470 0 5.349 0 31.020
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 37.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.462
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 24.973 632 1.309 320 155 506 800 165 3.255 0 28.860
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 35.143 993 1.758 149 463 747 287 4.885 8.289 0 44.425
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 53.052 0 13.992 0 0 0 0 0 13.992 0 67.043
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 22.391 3.685 1.498 526 130 1.146 801 1.446 5.547 0 31.624
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 27.378 104 4.241 239 0 999 0 637 6.116 0 33.598
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 27.959 1.320 7.272 229 300 572 525 0 8.898 0 38.177
4 Kuntayhtymä 32.939 888 3.880 382 396 891 604 1.559 7.711 8 41.547
1 Luonnonvara-ala 35.016 848 3.799 365 388 839 719 1.583 7.694 18 43.575

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
2 Tekniikka ja liikenne
1 Yksityinen
025501 Ab. Utbildning Sydväst 18.642 639 3.665 78 219 693 320 0 4.976 0 24.257
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 27.792 1.689 0 0 0 1.701 978 0 2.679 0 32.160
017081 Ami-säätiö 14.355 1.718 1.344 289 651 1.310 3.593 114 7.301 0 23.374
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul. 45.016 5.002 1.073 0 0 0 0 0 1.073 0 51.090
016321 Hengitysliitto Heli ry 53.918 1.801 3.215 437 286 1.294 2.593 6.645 14.471 754 70.945
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 9.664 0 447 0 4.638 532 1.436 2.829 9.882 0 19.546
012811 Invalidiliitto ry 65.481 1.401 2.505 723 991 1.965 458 5.680 12.323 498 79.703
011691 Invalidisäätiö 54.162 3.355 6.188 1.073 386 1.846 809 3.383 13.685 0 71.202
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy 21.761 674 4.570 0 0 322 0 0 4.893 0 27.328
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 22.495 0 2.964 0 34 1.607 270 0 4.874 0 27.369
011701 Kiipulasäätiö 52.826 833 6.974 0 0 732 0 0 7.707 0 61.365
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 20.049 0 4.887 0 0 0 0 0 4.887 0 24.936
017021 Kuggomskolan Ab 47.578 0 0 239 145 0 348 2.853 3.586 0 51.164
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 27.356 0 1.054 0 0 1.127 0 0 2.182 0 29.538
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 13.775 108 0 43 174 557 172 0 947 0 14.829
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 25.318 0 0 70 0 344 135 298 847 0 26.165
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 34.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.014
010211 Stiftelsen Arcada 14.551 0 2.766 0 0 0 0 0 2.766 0 17.318
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 29.178 732 2.170 446 0 1.034 792 1.143 5.585 0 35.495
015961 Teak Oy 29.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.301
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 26.515 1.227 4.248 914 0 371 234 0 5.766 0 33.508
011681 Turun ammattiopistosäätiö 18.175 440 0 297 181 163 430 0 1.071 0 19.687
013611 Työtehoseura ry 33.468 1.920 1.372 549 0 0 1.097 0 3.018 0 38.406
1 Yksityinen 37.896 1.358 3.113 386 354 1.060 1.130 2.667 8.711 227 48.192
2 Valtio
018812 Alavuden erityisammattikoulu 59.724 317 2.096 248 0 0 131 5.289 7.764 0 67.805
011752 Arlainstituutti 57.598 165 6.456 132 1.933 6.302 0 7.086 21.908 0 79.671
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 63.477 313 4.632 0 382 623 566 0 6.203 0 69.994
018802 Perttulan erityisammattikoulu 75.878 986 1.913 538 164 2.198 952 4.734 10.499 0 87.363
2 Valtio 65.269 463 3.640 185 373 1.301 533 2.657 8.688 0 74.420
3 Kunta
000053 Alajärven kaupunginhallitus 24.918 0 449 674 0 0 674 0 1.798 0 26.716
000493 Espoon kaupunginhallitus 22.715 1.329 1.185 347 0 514 52 46 2.144 0 26.188
000913 Helsingin kaupunginhallitus 27.634 1.156 1.274 337 649 1.058 594 1.100 5.012 87 33.889
001023 Huittisten kaupunginhallitus 76.541 0 81 494 48 0 2.465 0 3.088 0 79.629
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 22.440 92 1.798 84 49 518 0 794 3.244 0 25.776
005983 Jakobstads stadsstyrelse 29.099 465 25.181 0 372 279 186 0 26.018 0 55.583
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 53.293 0 2.288 0 0 446 0 0 2.734 0 56.027
001673 Joensuun kaupunginhallitus 34.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.575
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 25.130 342 2.468 421 0 685 212 337 4.122 0 29.594
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 23.252 371 2.914 104 46 266 316 2.208 5.853 0 29.476
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 44.551 0 2.598 0 0 452 112 0 3.162 0 47.713
002803 Korsnäs kommunstyrelse 18.718 2.697 697 0 0 981 323 0 2.000 0 23.415
002853 Kotkan kaupunginhallitus 27.893 1.802 0 0 164 553 111 135 963 0 30.658
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 32.026 78 5.138 0 0 0 0 532 5.670 0 37.773
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 22.698 348 1.616 193 316 113 117 1.090 3.445 0 26.491
005363 Nokian kaupunginhallitus 34.921 243 1.007 572 35 732 64 142 2.552 0 37.716
005773 Paimion kaupunginhallitus 13.065 0 1.393 3.167 0 2.340 1.261 0 8.161 0 21.226
006093 Porin kaupunginhallitus 24.573 992 1.107 258 5 163 437 525 2.495 9 28.069
006783 Raahen kaupunginhallitus 28.289 0 1.146 0 69 1.544 0 985 3.743 0 32.032
006843 Rauman kaupunginhallitus 29.956 594 525 191 14 67 74 2.708 3.580 0 34.129
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 11.813 924 2.916 171 0 0 587 29 3.703 0 16.440
007583 Sodankylän kunnanhallitus 36.999 310 1.432 761 491 483 359 0 3.526 0 40.834
007653 Sotkamon kunnanhallitus 20.327 537 1.302 25 0 0 337 59 1.722 0 22.587
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 22.431 1.138 1.592 95 105 661 384 9 2.846 0 26.415
008373 Tampereen kaupunginhallitus 24.893 287 1.888 156 22 318 101 129 2.613 0 27.793
008533 Turun kaupunginhallitus 25.656 473 3.000 883 183 2.277 170 205 6.718 0 32.847
009053 Vaasan kaupunginhallitus 23.707 157 1.260 385 180 921 241 1.395 4.383 0 28.247
000923 Vantaan kaupunginhallitus 25.428 844 2.766 78 42 342 43 28 3.298 0 29.571
009153 Varkauden kaupunginhallitus 27.433 253 831 173 147 0 0 0 1.151 0 28.837
3 Kunta 26.348 768 1.645 326 243 800 289 674 3.977 26 31.118
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 19.035 278 1.597 93 0 427 89 0 2.207 0 21.519
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 25.449 605 0 0 0 0 0 0 0 0 26.054
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 17.910 274 1.127 331 1.216 1.027 382 1.432 5.515 0 23.699
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 24.772 449 1.765 195 17 251 1 2.565 4.794 27 30.043
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 29.173 536 888 1.503 48 24 248 601 3.312 0 33.021
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 25.450 1.674 492 71 0 699 28 839 2.129 0 29.254
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 26.825 108 2.468 57 960 1.501 901 2.706 8.594 99 35.626
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 23.907 71 2.618 253 49 237 103 367 3.626 0 27.604
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 21.812 106 1.610 369 186 1.129 105 1.509 4.909 0 26.826
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 24.368 75 4.600 321 161 460 726 726 6.994 0 31.438
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 23.071 392 1.835 316 17 441 47 1.035 3.691 2 27.156
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 25.431 306 1.003 266 137 661 343 420 2.830 0 28.567
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 21.363 1.261 1.486 443 2.257 500 561 1.181 6.427 0 29.051
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 27.770 110 2.238 115 209 1.013 219 974 4.769 39 32.688
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 22.798 11 1.610 119 260 263 194 2.424 4.869 0 27.678
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 27.073 19 911 207 103 152 0 302 1.676 0 28.768
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 25.751 249 2.762 0 75 36 75 297 3.246 0 29.245
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 23.739 280 451 0 0 463 0 0 915 0 24.934
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 22.576 79 2.651 356 989 734 443 1.080 6.252 0 28.907
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 27.473 351 4.936 77 137 21 429 1.918 7.519 0 35.343
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 23.230 1.090 1.933 0 0 760 0 420 3.114 0 27.434
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 21.005 1.115 2.900 153 0 372 100 347 3.873 0 25.993
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 23.731 1.003 1.297 238 13 845 119 1.063 3.576 0 28.310
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä 23.872 185 1.356 340 51 276 236 187 2.446 5 26.509
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 24.431 461 2.063 41 139 411 570 594 3.818 0 28.709
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 24.175 409 2.766 485 227 302 117 0 3.896 171 28.652
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 20.867 1.016 1.106 221 0 261 6 0 1.595 0 23.477
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 25.149 217 1.349 55 160 938 119 1.114 3.734 0 29.099
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 27.776 738 4.328 133 109 500 139 562 5.772 0 34.286
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 26.763 115 3.452 198 0 502 0 436 4.587 0 31.465
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 26.116 208 2.738 307 1.010 575 269 168 5.066 0 31.390
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 25.034 476 2.131 279 40 504 116 10 3.080 0 28.590
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 32.508 393 2.991 253 0 0 0 73 3.317 0 36.218
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 20.919 406 1.340 326 247 768 111 1.261 4.052 0 25.377
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 24.671 240 3.464 304 193 530 247 651 5.389 0 30.300
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 24.265 61 2.422 0 66 820 72 599 3.980 0 28.306
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 26.500 236 7.824 0 0 0 0 0 7.824 0 34.560
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 24.462 696 2.052 222 146 756 157 0 3.333 139 28.630
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 19.045 20 271 24 121 0 365 145 926 50 20.041
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 24.290 191 1.042 598 83 2.761 330 634 5.448 0 29.929
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 20.798 1.098 2.525 166 475 705 287 1.428 5.586 0 27.482
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 27.039 139 2.976 0 0 0 0 252 3.228 0 30.405
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 25.167 185 1.145 149 468 538 0 1.096 3.396 0 28.748
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 27.146 922 1.519 114 405 334 70 436 2.879 0 30.947
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 19.730 21 2.620 109 185 702 167 140 3.923 0 23.674
031376 Salon seudun koulutusky. h 27.818 260 1.592 287 146 295 35 898 3.254 0 31.332
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 16.925 376 1.751 146 923 2.757 243 623 6.443 0 23.744
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 24.186 49 2.063 335 0 1.447 179 1.517 5.540 0 29.774
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 22.566 731 3.720 83 131 724 450 0 5.107 0 28.405
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 55.891 1.412 0 0 104 1.794 479 0 2.377 0 59.680
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 18.995 0 1.530 262 41 80 129 99 2.142 0 21.136
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 25.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.626
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 19.969 135 823 578 183 248 219 6.258 8.309 0 28.413
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 19.670 270 1.727 178 9 126 170 137 2.347 0 22.287
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 28.848 363 1.357 135 454 735 288 1.651 4.619 43 33.874
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 31.532 0 3.794 0 0 0 0 494 4.288 0 35.820
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 20.873 970 1.398 244 555 761 161 0 3.119 0 24.962
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 24.015 1.146 1.107 365 5 2 113 1.834 3.426 0 28.587
031466 Västra Nylands yrkesskola 28.152 0 0 0 33 701 0 0 734 0 28.887
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 24.844 71 1.797 406 0 1.002 27 352 3.584 3 28.502
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 21.093 1.602 2.312 158 72 15 71 0 2.628 0 25.323
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 33.075 305 0 34 264 305 0 0 602 0 33.982
4 Kuntayhtymä 24.086 441 2.053 235 171 660 159 780 4.057 6 28.590
2 Tekniikka ja liikenne 25.576 580 1.990 269 201 723 244 845 4.272 22 30.450

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
3 Hallinto ja kauppa
1 Yksityinen
025501 Ab. Utbildning Sydväst 17.196 123 3.422 85 113 655 463 0 4.738 0 22.057
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 18.993 764 0 0 0 2.136 339 0 2.475 0 22.231
017081 Ami-säätiö 17.961 1.771 949 195 14 171 184 15 1.527 0 21.260
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry 4.084 2.421 6.602 48 299 345 913 112 8.319 0 14.824
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 13.796 539 3.164 146 541 0 399 0 4.250 0 18.585
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 9.420 469 2.365 190 316 1.050 296 1.682 5.898 0 15.786
016321 Hengitysliitto Heli ry 38.859 1.001 2.144 957 788 1.656 3.186 4.547 13.278 890 54.028
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 9.333 0 428 0 4.744 491 0 231 5.894 0 15.227
012811 Invalidiliitto ry 33.604 2.377 5.734 218 992 1.965 458 5.681 15.047 498 51.527
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 17.527 230 974 777 247 1.911 867 0 4.776 64 22.598
011701 Kiipulasäätiö 39.540 476 6.225 0 106 6.995 0 0 13.325 0 53.342
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist. 16.729 367 2.912 492 146 156 1.475 811 5.991 0 23.088
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 11.605 20 1.543 45 403 1.527 221 914 4.653 0 16.278
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 15.800 0 8.927 216 302 2.194 3.965 0 15.604 0 31.404
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus 12.833 36 2.490 0 44 2.668 445 0 5.647 0 18.516
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 17.296 102 1.781 0 468 301 149 0 2.701 0 20.099
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 11.440 237 2.348 217 660 2.068 552 0 5.845 0 17.522
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 13.453 0 2.577 116 159 2.628 501 0 5.981 0 19.434
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 13.118 831 2.490 299 175 4.113 653 670 8.401 0 22.351
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 13.087 111 1.770 0 1.372 1.355 632 278 5.407 0 18.605
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 2.185 0 3.041 119 33 3.563 149 0 6.906 0 9.092
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 11.267 103 1.108 465 0 1.398 1.198 303 4.473 0 15.843
1 Yksityinen 16.222 522 2.577 242 367 2.078 662 1.032 6.959 77 23.780
2 Valtio
011752 Arlainstituutti 72.088 1.092 6.570 283 1.966 8.724 0 4.648 22.192 0 95.372
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 44.691 227 0 0 0 0 0 0 0 0 44.918
2 Valtio 65.597 887 5.013 216 1.501 6.657 0 3.547 16.934 0 83.419
3 Kunta
000493 Espoon kaupunginhallitus 15.902 243 2.045 140 777 646 230 0 3.838 0 19.983
000613 Forssan kaupunginhallitus 32.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.049
001023 Huittisten kaupunginhallitus 16.852 97 2.478 181 534 76 256 4 3.530 0 20.479
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 13.028 397 1.587 110 613 2.823 49 0 5.182 2 18.609
005983 Jakobstads stadsstyrelse 15.526 299 2.544 142 83 249 60 0 3.077 0 18.902
001673 Joensuun kaupunginhallitus 15.810 880 2.680 124 0 1.889 64 17 4.774 0 21.463
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 15.856 351 1.500 102 480 1.168 142 98 3.489 0 19.696
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 45.949 1.114 3.182 105 46 269 319 2.232 6.153 0 53.216
002853 Kotkan kaupunginhallitus 15.867 984 0 0 95 1.030 100 254 1.479 0 18.330
002973 Kuopion kaupunginhallitus 9.455 2.407 3.915 1.766 201 2.090 65 8.733 16.770 0 28.632
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 19.335 936 1.518 168 372 382 138 1.394 3.972 0 24.243
004083 Lapuan kaupunginhallitus 16.661 2.634 1.402 565 645 5.533 584 336 9.066 0 28.361
006093 Porin kaupunginhallitus 12.321 2.476 2.045 149 55 1.048 120 159 3.575 49 18.421
006803 Raision kaupunginhallitus 20.271 216 1.195 471 503 408 301 0 2.877 0 23.364
006843 Rauman kaupunginhallitus 18.502 69 599 326 0 0 100 690 1.715 0 20.287
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 13.424 1.021 684 194 185 1.637 423 136 3.259 0 17.704
007343 Salon kaupunginhallitus 23.476 548 6.287 598 603 0 602 37 8.127 0 32.151
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 13.487 200 1.671 388 471 242 171 18 2.961 0 16.649
007583 Sodankylän kunnanhallitus 26.466 949 3.453 267 436 422 531 0 5.108 0 32.522
008373 Tampereen kaupunginhallitus 15.240 412 1.438 110 185 1.180 123 0 3.036 0 18.688
008533 Turun kaupunginhallitus 15.265 1.091 2.437 465 274 4.088 193 259 7.714 0 24.069
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 21.090 0 3.762 234 1.421 355 0 2.055 7.827 0 28.917
009053 Vaasan kaupunginhallitus 12.541 273 2.530 151 398 2.642 449 199 6.370 0 19.184
3 Kunta 16.552 657 2.090 235 427 1.475 214 299 4.740 3 21.952
4 Kuntayhtymä
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht 16.290 438 1.489 192 187 544 263 0 2.674 0 19.401
031636 Espoon seudun koulutusky. 14.246 371 2.039 66 305 914 175 42 3.540 0 18.158
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 13.670 573 1.370 244 1.106 934 350 664 4.669 0 18.912
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 18.019 91 890 1.448 111 28 253 17 2.747 0 20.858
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 15.621 1.173 2.435 437 86 1.738 316 0 5.012 0 21.806
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 17.206 150 1.219 88 21 1.638 18 212 3.196 0 20.553
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 9.701 0 1.586 236 35 1.256 234 1.342 4.689 0 14.390
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 13.617 1.115 927 174 95 508 215 0 1.918 0 16.650
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 20.476 304 1.576 212 171 727 370 338 3.394 0 24.173
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 14.259 629 1.598 173 311 2.482 112 0 4.675 0 19.564
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 13.942 11 3.018 17 90 328 333 1.273 5.058 0 19.011
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 17.078 615 486 97 467 0 0 101 1.151 0 18.844
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 14.957 679 1.785 296 509 789 310 1.141 4.830 0 20.465
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 15.780 619 3.245 14 689 761 376 421 5.506 0 21.905
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 15.617 544 3.213 199 0 596 85 6 4.098 0 20.259
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 17.546 1.173 1.785 178 531 2.905 735 757 6.890 1 25.610
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 17.123 1.447 3.076 410 156 295 98 0 4.035 167 22.772
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 14.604 96 4.594 173 673 350 109 12 5.911 0 20.611
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 13.150 225 1.975 166 537 499 0 266 3.443 0 16.817
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 14.445 635 1.688 224 966 1.097 397 125 4.498 20 19.598
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 12.822 572 934 597 134 686 471 7 2.830 0 16.224
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 14.059 934 1.558 280 328 666 483 384 3.698 0 18.691
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 17.208 451 5.552 454 192 812 303 910 8.223 0 25.882
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 24.892 38 4.212 135 41 690 475 0 5.554 0 30.484
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 16.170 883 2.052 222 279 756 157 0 3.467 139 20.659
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 12.574 882 1.764 242 548 820 467 1.295 5.136 50 18.644
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 14.129 515 1.711 184 408 1.017 204 257 3.781 226 18.652
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 12.374 987 3.721 92 239 568 174 0 4.794 0 18.155
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 11.310 703 997 442 709 2.181 353 774 5.456 0 17.469
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 38.625 1.698 0 0 125 2.157 0 0 2.282 0 42.605
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 16.645 58 924 66 210 59 163 145 1.567 0 18.271
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 13.886 1.459 1.232 91 559 1.234 163 0 3.279 0 18.625
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 14.406 1.329 2.483 121 195 525 123 0 3.447 0 19.181
4 Kuntayhtymä 14.939 661 2.049 237 387 856 261 344 4.135 25 19.760
3 Hallinto ja kauppa 15.865 630 2.186 238 398 1.334 334 491 4.981 29 21.505

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
4 Matk., ravits., talous
1 Yksityinen
025501 Ab. Utbildning Sydväst 46.728 21 12.160 84 289 643 462 0 13.639 0 60.388
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 29.122 2.272 0 0 0 1.135 2.336 0 3.470 0 34.865
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 21.346 1.081 1.139 122 71 160 1.057 0 2.550 0 24.977
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 36.725 957 2.904 1.705 0 339 2.301 21.450 28.698 0 66.381
017081 Ami-säätiö 43.466 5.832 9.095 808 105 34 2.323 168 12.533 0 61.831
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 15.901 864 7.673 2.137 994 0 305 230 11.339 0 28.104
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ 15.054 2.706 1.281 974 404 35 403 672 3.769 0 21.529
016321 Hengitysliitto Heli ry 47.805 2.764 2.943 498 0 889 1.926 7.363 13.619 573 64.762
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 45.498 6.210 4.175 1.049 611 406 119 695 7.055 0 58.763
011691 Invalidisäätiö 88.366 2.797 6.225 1.094 388 1.752 819 3.404 13.682 0 104.844
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 31.557 1.533 1.771 1.095 636 1.360 1.819 0 6.681 451 40.223
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 19.235 85 211 243 308 167 988 167 2.084 0 21.404
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 8.562 0 1.629 0 0 0 0 0 1.629 0 10.191
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 21.809 467 1.793 0 8 81 541 0 2.424 0 24.700
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist. 18.881 415 3.300 555 164 176 1.665 949 6.809 0 26.104
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 11.604 20 1.543 45 403 1.527 220 914 4.652 0 16.277
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 33.059 0 0 92 0 449 176 389 1.106 0 34.164
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 18.465 354 2.210 0 260 1.114 751 0 4.336 0 23.155
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 56.058 358 0 415 0 0 0 0 415 0 56.831
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 29.684 0 2.578 77 126 47 502 0 3.329 0 33.013
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 47.515 4.261 1.808 325 535 1.129 1.351 79 5.227 0 57.003
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 13.281 113 1.814 0 1.406 1.389 648 285 5.541 0 18.935
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 14.551 378 3.199 234 710 424 765 0 5.333 0 20.262
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 29.568 2.827 2.654 412 222 1.154 486 7.985 12.912 95 45.401
013611 Työtehoseura ry 16.870 329 5.274 171 0 2.850 1.618 362 10.275 0 27.474
1 Yksityinen 28.461 1.526 2.625 538 330 609 938 1.960 6.999 66 37.052
2 Valtio
018812 Alavuden erityisammattikoulu 61.580 326 2.162 255 0 0 135 5.453 8.005 0 69.912
011752 Arlainstituutti 106.162 235 7.176 669 2.148 7.015 0 5.964 22.974 0 129.371
018822 Kuhankosken erityisammattik. 38.888 195 2.106 204 1.139 228 315 5.640 9.632 0 48.715
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 47.248 282 4.674 0 385 629 571 0 6.259 0 53.788
018802 Perttulan erityisammattikoulu 64.699 966 1.892 670 162 2.174 941 4.681 10.520 0 76.185
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 75.750 147 0 0 0 0 0 0 0 0 75.897
2 Valtio 56.575 380 2.563 249 438 780 396 3.664 8.089 0 65.044
3 Kunta
000493 Espoon kaupunginhallitus 21.504 1.302 1.721 146 0 602 46 480 2.995 0 25.801
000613 Forssan kaupunginhallitus 27.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.576
000913 Helsingin kaupunginhallitus 38.614 534 661 384 688 987 334 1.241 4.297 0 43.445
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 19.467 0 1.974 65 323 518 0 794 3.674 0 23.141
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 13.522 0 2.862 928 343 560 576 369 5.638 0 19.160
005983 Jakobstads stadsstyrelse 19.962 1.040 6.203 240 160 480 1.360 0 8.443 0 29.445
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 21.965 552 2.257 195 17 481 192 432 3.574 0 26.091
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 21.087 1.103 3.155 105 40 267 317 2.214 6.098 0 28.289
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 23.472 0 2.771 0 0 482 120 0 3.373 0 26.844
002853 Kotkan kaupunginhallitus 21.589 1.022 0 66 117 244 86 672 1.185 0 23.797
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 23.080 612 5.290 0 0 0 0 602 5.892 0 29.584
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 21.007 908 1.819 334 256 92 95 1.152 3.748 0 25.662
004083 Lapuan kaupunginhallitus 28.145 1.394 4.644 486 150 3.282 1.094 77 9.733 0 39.272
005293 Naantalin kaupunginhallitus 27.389 2.135 1.198 685 42 305 623 0 2.854 0 32.378
005363 Nokian kaupunginhallitus 25.444 197 988 272 80 709 62 185 2.296 0 27.938
006093 Porin kaupunginhallitus 19.549 922 2.524 279 35 1.029 140 191 4.199 45 24.715
006843 Rauman kaupunginhallitus 24.596 45 602 316 10 0 72 918 1.918 0 26.559
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 16.864 5.022 2.996 0 0 0 108 0 3.104 0 24.990
007583 Sodankylän kunnanhallitus 29.784 405 2.421 124 302 411 347 0 3.604 0 33.793
007653 Sotkamon kunnanhallitus 21.118 540 1.309 25 0 0 339 59 1.731 0 23.389
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 24.454 798 1.777 390 632 550 550 2 3.901 0 29.153
008373 Tampereen kaupunginhallitus 22.580 206 2.323 246 0 273 112 478 3.431 0 26.217
008533 Turun kaupunginhallitus 21.564 996 3.082 955 611 3.251 212 205 8.314 0 30.875
009053 Vaasan kaupunginhallitus 17.803 1.239 2.135 402 423 2.392 447 796 6.596 0 25.637
000923 Vantaan kaupunginhallitus 21.388 921 4.834 131 39 208 43 0 5.255 0 27.564
009153 Varkauden kaupunginhallitus 17.497 302 43 54 30 0 0 0 127 0 17.926
3 Kunta 22.817 821 2.138 362 259 1.168 231 524 4.681 4 28.324
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 17.903 849 1.980 837 394 378 452 129 4.170 0 22.922
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 20.075 236 1.842 273 1.208 1.253 399 1.430 6.405 0 26.716
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 22.625 1.283 1.651 111 17 238 1 2.673 4.691 26 28.625
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 22.249 461 888 1.436 46 47 268 55 2.739 0 25.448
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 18.282 2.050 2.219 194 1 630 221 685 3.950 0 24.282
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 26.131 529 1.711 148 583 1.688 1.342 2.237 7.707 0 34.367
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 27.622 38 4.283 288 60 274 111 277 5.294 0 32.954
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 25.157 50 1.750 363 201 300 272 814 3.700 0 28.907
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 17.570 242 2.744 254 500 395 329 303 4.526 0 22.338
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 19.229 1.647 2.102 229 265 666 247 642 4.150 12 25.039
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 21.964 171 768 109 105 226 358 347 1.914 0 24.049
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 18.237 1.938 1.527 621 1.048 514 576 1.213 5.499 0 25.674
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 23.689 1.012 2.853 143 178 682 285 640 4.781 24 29.506
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 24.667 11 1.597 361 231 261 194 1.646 4.289 0 28.967
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 24.022 52 1.219 181 791 110 0 70 2.371 0 26.445
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 21.577 590 4.536 79 159 81 212 662 5.729 0 27.896
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 23.541 279 457 0 0 469 0 0 926 0 24.747
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 16.480 361 3.094 302 949 637 435 648 6.064 0 22.905
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 26.793 120 4.789 23 128 18 390 2.008 7.357 0 34.269
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 18.099 1.026 1.916 0 0 755 0 666 3.337 0 22.463
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 21.044 755 2.893 150 0 370 100 365 3.878 0 25.677
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 24.530 842 1.291 92 13 845 94 665 3.001 0 28.372
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä 22.776 271 1.361 261 51 224 237 0 2.135 5 25.186
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 21.709 869 3.506 107 235 416 711 677 5.652 0 28.230
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 18.039 464 2.073 381 163 301 101 0 3.018 181 21.702
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 23.534 1.356 1.137 280 0 269 6 0 1.692 0 26.583
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 23.864 222 1.703 254 128 770 317 1.713 4.885 0 28.971
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 18.975 767 3.538 86 43 604 964 595 5.829 0 25.571
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 7.238 0 5.174 0 0 502 444 0 6.119 0 13.357
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 23.649 110 3.452 164 0 508 0 319 4.442 0 28.202
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 20.629 270 4.216 402 1.085 1.304 389 1.320 8.716 0 29.615
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 20.502 739 2.163 242 31 467 113 7 3.024 0 24.264
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 38.926 1.925 4.959 403 0 0 0 0 5.362 0 46.212
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 20.409 460 1.789 401 231 501 243 907 4.071 0 24.940
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 22.723 203 3.362 313 211 517 257 632 5.292 0 28.217
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 20.976 39 2.845 0 191 541 126 559 4.263 0 25.278
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 21.520 146 7.535 379 139 0 1.445 0 9.499 0 31.164
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 24.365 610 2.052 222 161 756 157 0 3.349 139 28.463
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 17.875 1.234 1.178 377 678 873 552 1.807 5.465 50 24.624
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 19.970 195 1.003 1.943 84 2.743 444 622 6.838 0 27.003
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 16.026 1.823 2.660 226 406 493 465 834 5.084 0 22.934
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 22.790 87 2.889 0 0 0 0 244 3.133 0 26.011
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 20.776 179 1.145 149 248 495 0 1.096 3.134 0 24.089
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 20.348 989 1.490 55 135 350 70 436 2.536 0 23.873
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 15.144 841 4.702 106 285 673 384 316 6.466 1 22.452
031376 Salon seudun koulutusky. h 20.264 290 1.592 212 153 295 15 892 3.160 0 23.714
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 14.968 487 1.293 81 1.533 2.762 861 698 7.228 0 22.683
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 19.992 8 2.112 409 0 1.411 397 1.766 6.095 0 26.095
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 20.272 729 3.711 338 113 722 449 0 5.334 0 26.335
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 34.549 1.380 0 0 102 1.753 434 0 2.288 0 38.218
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 20.222 0 1.536 263 42 81 130 82 2.133 0 22.356
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 24.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.896
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 17.211 135 823 679 178 174 219 2.493 4.565 0 21.911
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 23.651 302 1.258 143 9 453 170 128 2.161 0 26.113
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 32.122 348 2.369 386 458 746 296 1.806 6.060 0 38.530
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 25.413 0 4.913 0 0 0 0 195 5.108 0 30.521
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 17.583 1.277 1.602 271 619 847 180 0 3.519 0 22.379
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 22.972 899 695 307 3 0 55 309 1.369 0 25.239
031466 Västra Nylands yrkesskola 27.297 0 0 0 33 700 0 0 733 0 28.030
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 21.188 71 2.104 701 0 1.002 24 592 4.424 2 25.685
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 19.921 1.895 2.301 178 110 14 70 0 2.675 0 24.490
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 28.819 254 0 28 220 254 0 0 502 0 29.574
4 Kuntayhtymä 20.675 677 2.378 332 281 592 277 638 4.498 5 25.855
4 Matk., ravits., talous 22.391 797 2.354 360 283 722 340 790 4.849 12 28.048

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
5 Sosiaali ja terveys
1 Yksityinen
025501 Ab. Utbildning Sydväst 21.508 1.625 2.734 85 119 645 463 0 4.046 0 27.179
017081 Ami-säätiö 20.686 8.602 8.033 913 548 3.794 5.610 801 19.699 0 48.987
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 18.342 1.181 723 145 274 377 225 40 1.784 0 21.307
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 23.307 1.718 4.445 89 1.488 2.958 1.218 0 10.197 0 35.222
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 14.236 4.694 4.196 498 614 423 570 787 7.088 0 26.019
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 1.238 0 737 0 0 1.136 0 0 1.873 0 3.112
013051 Lahden diakoniasäätiö 14.313 2.475 1.885 179 1.046 1.353 588 0 5.050 0 21.838
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 36.098 0 0 100 0 490 193 424 1.207 0 37.305
013101 Oulun diakonissal. säätiö 16.246 992 1.838 0 223 471 146 0 2.678 0 19.915
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 16.688 3.387 2.577 109 127 0 513 0 3.326 0 23.401
010211 Stiftelsen Arcada 22.843 0 4.108 0 0 0 0 0 4.108 0 26.951
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 17.717 1.285 1.551 477 866 2.981 15 501 6.390 0 25.392
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 12.223 5.031 1.451 181 638 1.290 677 22 4.260 0 21.514
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 22.247 121 782 489 363 1.595 1.425 276 4.930 0 27.297
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 15.738 6.492 1.951 115 669 218 98 0 3.052 0 25.281
1 Yksityinen 17.662 3.099 2.224 218 564 854 517 176 4.552 0 25.313
2 Valtio
011752 Arlainstituutti 74.850 2.556 6.168 320 1.753 6.030 0 7.532 21.803 0 99.209
018822 Kuhankosken erityisammattik. 54.756 174 2.317 143 1.254 250 347 6.205 10.515 0 65.445
018802 Perttulan erityisammattikoulu 71.981 2.428 1.981 652 170 2.276 986 4.902 10.967 0 85.377
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 30.098 5.337 0 0 0 0 0 0 0 0 35.435
2 Valtio 64.070 2.529 3.804 301 1.115 3.425 240 5.691 14.576 0 81.175
3 Kunta
000493 Espoon kaupunginhallitus 20.738 1.232 2.066 181 0 731 55 0 3.033 0 25.003
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 18.361 4.365 2.072 367 460 447 360 0 3.706 71 26.502
000913 Helsingin kaupunginhallitus 20.230 4.732 1.643 304 930 687 648 1.000 5.211 0 30.173
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 19.509 2.617 1.412 142 543 1.503 0 105 3.706 0 25.832
001673 Joensuun kaupunginhallitus 17.137 5.763 3.034 117 731 1.097 71 0 5.050 0 27.950
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 16.778 4.448 2.532 304 688 532 446 1.673 6.174 129 27.529
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 17.421 6.283 2.855 215 40 697 179 89 4.074 0 27.777
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 17.906 942 3.117 103 45 264 313 2.187 6.029 0 24.876
002853 Kotkan kaupunginhallitus 16.341 6.022 0 0 283 101 121 771 1.276 0 23.639
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 18.333 551 740 436 351 125 130 1.161 2.943 0 21.827
005293 Naantalin kaupunginhallitus 16.738 4.715 1.105 606 40 292 596 0 2.640 0 24.093
005633 Oulaisten kaupunginhallitus 14.704 6.553 2.073 355 566 196 603 1.521 5.315 0 26.571
006093 Porin kaupunginhallitus 16.326 4.158 3.072 161 115 1.152 166 156 4.821 57 25.362
006383 Porvoon kaupunginhallitus 20.148 5.088 1.927 141 800 166 126 0 3.159 0 28.396
006843 Rauman kaupunginhallitus 20.480 3.570 597 175 5 31 99 957 1.865 0 25.914
007343 Salon kaupunginhallitus 23.291 5.110 2.617 228 274 148 0 1.632 4.899 0 33.299
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 23.174 6.427 7.440 227 560 587 0 0 8.814 0 38.415
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 15.494 4.005 1.479 217 684 447 334 8 3.168 0 22.668
008373 Tampereen kaupunginhallitus 24.791 1.690 5.181 88 666 509 12 1.111 7.568 0 34.049
008533 Turun kaupunginhallitus 20.079 4.586 2.304 609 737 1.135 296 205 5.284 0 29.949
009053 Vaasan kaupunginhallitus 18.900 1.921 2.184 207 249 806 317 854 4.616 0 25.438
000923 Vantaan kaupunginhallitus 16.232 1.023 2.097 139 175 171 43 0 2.625 0 19.880
009153 Varkauden kaupunginhallitus 20.933 3.509 593 15 2 0 0 0 610 0 25.052
3 Kunta 19.784 4.073 2.302 246 616 620 353 794 4.931 9 28.797
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 18.116 3.207 1.418 520 426 27 327 0 2.718 314 24.355
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 15.363 2.420 1.634 195 944 797 345 1.386 5.300 0 23.084
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 24.646 729 1.635 489 17 246 1 1.946 4.335 27 29.736
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 20.803 4.158 1.952 191 29 483 278 220 3.154 0 28.115
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 23.734 131 2.619 187 64 236 96 285 3.487 0 27.352
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 20.561 181 1.916 200 98 518 66 551 3.349 0 24.091
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 12.401 21 2.959 515 164 530 393 782 5.342 0 17.765
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 20.109 4.555 1.038 247 64 150 124 147 1.769 0 26.433
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 18.540 2.692 2.914 275 683 570 540 0 4.982 0 26.214
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 18.050 4.380 2.258 209 70 242 136 366 3.281 3 25.715
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 23.526 11 1.612 132 227 263 193 9.608 12.035 0 35.572
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 33.069 0 1.166 155 1.003 0 0 26 2.349 0 35.418
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 21.264 1.302 1.879 177 474 157 322 108 3.117 0 25.683
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 14.825 4.369 5.799 402 725 209 257 273 7.665 0 26.859
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 22.637 3.478 4.450 176 202 455 354 65 5.702 0 31.817
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 16.155 1.573 1.832 254 552 788 703 868 4.998 0 22.726
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 23.250 2.865 2.927 707 249 341 114 0 4.337 241 30.693
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 22.995 1.127 1.124 220 0 266 6 0 1.616 0 25.738
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 21.606 1.370 2.690 143 465 1.086 0 320 4.703 0 27.678
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 18.087 4.578 3.202 240 1.049 889 365 1.112 6.856 0 29.521
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 20.582 492 2.210 436 67 477 166 8 3.366 0 24.439
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 19.280 3.381 3.612 405 0 0 0 0 4.017 0 26.678
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 16.187 3.477 408 549 501 271 233 1.020 2.982 0 22.646
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 17.015 713 3.836 213 271 579 299 373 5.571 0 23.298
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 18.793 1.299 2.052 223 186 756 157 0 3.374 139 23.605
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 19.396 2.332 1.690 425 695 425 426 1.498 5.159 50 26.937
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 18.510 494 1.082 1.855 80 2.681 323 659 6.680 0 25.684
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 17.751 4.437 2.758 270 477 402 197 369 4.473 23 26.684
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 24.436 73 2.893 0 0 0 0 245 3.137 0 27.646
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 14.238 4.109 3.979 226 721 357 201 14 5.497 0 23.844
031376 Salon seudun koulutusky. h 15.850 63 1.592 201 129 295 19 898 3.135 0 19.048
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 19.901 2.293 2.363 261 923 890 349 553 5.338 0 27.532
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 22.809 188 2.063 481 0 1.395 171 1.415 5.525 0 28.522
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 38.239 663 3.376 370 64 657 408 0 4.875 0 43.777
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 19.568 0 1.523 261 41 80 129 119 2.152 0 21.720
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 26.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.665
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 22.199 282 1.256 279 9 259 180 121 2.105 0 24.586
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 24.477 204 1.782 104 466 756 296 2.541 5.945 0 30.626
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 19.997 1.227 1.319 201 458 627 133 0 2.737 0 23.961
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 21.394 2.351 273 283 1 0 21 259 838 0 24.583
031466 Västra Nylands yrkesskola 25.100 0 0 0 12 258 0 0 270 0 25.370
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 17.152 60 1.514 695 0 1.003 31 319 3.560 3 20.776
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 15.238 2.420 2.713 234 303 337 191 0 3.777 0 21.434
4 Kuntayhtymä 19.289 2.807 2.092 320 428 431 255 542 4.068 37 26.201
5 Sosiaali ja terveys 19.405 3.347 2.200 276 525 580 333 605 4.518 20 27.290

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
6 Kulttuuri
1 Yksityinen
025501 Ab. Utbildning Sydväst 28.792 196 2.381 84 89 652 441 0 3.647 0 32.636
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 34.487 890 2.690 1.579 0 310 2.130 19.870 26.579 0 61.956
017081 Ami-säätiö 21.742 1.635 1.567 337 759 1.527 4.188 133 8.511 0 31.887
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 17.960 70 3.852 76 311 0 1.128 0 5.366 0 23.397
016321 Hengitysliitto Heli ry 71.900 105 2.742 397 0 1.787 4.014 6.748 15.688 1.121 88.814
019381 Hgin konservatorion säätiö 30.316 0 662 0 3.020 0 1.311 139 5.133 0 35.449
012811 Invalidiliitto ry 38.136 194 6.213 586 975 1.932 451 5.585 15.742 490 54.562
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy 38.129 0 10.623 9 0 313 297 0 11.241 0 49.371
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 60.254 0 2.474 0 804 125 945 727 5.076 0 65.330
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 57.511 0 88 293 151 0 0 0 533 0 58.044
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 2.264 0 829 0 0 1.128 0 0 1.957 0 4.221
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 42.750 0 1.113 415 1.630 551 422 0 4.131 0 46.881
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 56.425 0 0 157 0 767 301 663 1.887 0 58.313
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 24.866 956 2.038 0 418 146 1.169 0 3.771 0 29.593
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd. 28.800 0 1.492 874 843 29 0 3.207 6.445 0 35.245
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 55.860 233 2.426 87 345 0 0 0 2.857 0 58.950
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö 38.417 0 1.843 156 1.108 1.796 1.011 3.368 9.281 0 47.698
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 22.668 895 2.793 484 302 1.529 786 2.656 8.551 100 32.213
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 31.565 0 4.662 81 1.009 0 0 1.631 7.384 0 38.949
016901 Turun kristill.opiston säätiö 25.555 1.314 947 589 817 3.587 1.675 837 8.452 221 35.541
1 Yksityinen 35.536 265 2.414 286 816 726 866 1.730 6.838 92 42.730
2 Valtio
018812 Alavuden erityisammattikoulu 59.724 317 2.096 248 0 0 131 5.289 7.764 0 67.805
011752 Arlainstituutti 63.485 147 9.291 149 1.814 4.594 0 6.393 22.240 0 85.873
018822 Kuhankosken erityisammattik. 57.818 185 2.186 172 1.183 236 327 5.853 9.957 0 67.960
018802 Perttulan erityisammattikoulu 65.191 1.156 1.913 562 164 2.198 952 4.734 10.523 0 76.871
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 79.495 136 0 0 0 0 0 0 0 0 79.631
2 Valtio 64.993 288 3.581 185 738 1.486 187 4.541 10.718 0 75.999
3 Kunta
000913 Helsingin kaupunginhallitus 36.654 73 1.789 474 876 1.029 476 2.205 6.848 0 43.575
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 22.374 0 3.808 292 0 1.779 0 0 5.879 0 28.254
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 34.594 327 3.030 67 299 0 485 0 3.881 0 38.802
001673 Joensuun kaupunginhallitus 37.184 0 1.457 16 693 231 551 0 2.948 0 40.132
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 31.295 0 4.263 677 0 421 1.088 1.592 8.041 0 39.336
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 24.610 297 3.442 96 0 751 261 565 5.116 0 30.023
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 19.380 1.244 3.141 104 45 266 315 2.204 6.075 0 26.700
005033 Mynämäen kunnanhallitus 31.371 647 0 725 397 668 607 0 2.397 0 34.416
005313 Nakkilan kunnanhallitus 35.589 5.301 936 0 16 119 0 0 1.071 0 41.961
005643 Oulun kaupunginhallitus 51.353 787 1.995 0 77 73 436 565 3.146 0 55.286
005923 Petäjäveden kunnanhallitus 25.753 863 273 376 201 659 201 0 1.710 0 28.326
006093 Porin kaupunginhallitus 53.300 0 13.649 144 1.355 2.060 958 7.258 25.424 0 78.724
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 18.226 2.380 2.022 0 0 0 91 39 2.153 0 22.758
008373 Tampereen kaupunginhallitus 19.220 227 2.520 171 0 264 109 86 3.149 0 22.597
000923 Vantaan kaupunginhallitus 23.209 391 3.812 52 105 810 43 0 4.822 0 28.422
009153 Varkauden kaupunginhallitus 38.983 871 2.481 1.113 1.342 0 1.154 872 6.962 0 46.816
3 Kunta 30.975 1.056 1.989 295 323 504 366 499 3.976 0 36.008
4 Kuntayhtymä
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 21.944 274 1.957 193 1.088 1.357 344 1.396 6.335 0 28.553
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 24.559 660 889 1.651 418 24 900 879 4.761 0 29.980
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 26.769 174 1.456 74 1.086 1.776 493 1.095 5.980 43 32.966
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 24.643 195 1.923 252 220 778 226 811 4.209 0 29.047
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 49.157 2.106 3.290 1.047 0 834 181 1.706 7.058 2 58.324
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 30.048 18 5.891 0 0 1.294 1.040 16 8.241 0 38.307
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 27.112 0 2.022 33 323 0 0 122 2.500 0 29.612
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 26.426 150 5.140 5 141 46 271 159 5.762 0 32.338
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 24.063 812 4.299 118 175 946 444 35 6.016 0 30.891
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 23.626 877 2.015 377 324 635 536 536 4.422 0 28.924
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 33.628 326 3.503 556 137 348 116 0 4.661 197 38.812
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 28.364 138 1.641 80 458 2.423 384 2.448 7.434 0 35.936
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 22.619 863 4.204 194 199 345 551 195 5.687 0 29.169
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 31.790 441 5.114 366 437 0 0 0 5.917 0 38.148
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 21.494 29 2.801 391 993 996 312 1.142 6.635 40 28.198
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 29.906 3.228 1.594 268 0 0 328 0 2.189 0 35.323
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 25.751 517 1.085 246 231 1.019 113 712 3.405 0 29.674
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 31.404 7 4.198 207 296 598 350 210 5.860 0 37.271
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 20.586 109 4.133 0 319 1.003 320 504 6.280 0 26.975
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 18.249 681 2.897 193 437 1.290 621 2.435 7.871 0 26.801
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 25.044 960 2.956 0 0 0 0 132 3.088 0 29.092
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 19.804 1.996 1.423 92 1.164 421 70 436 3.606 0 25.406
031376 Salon seudun koulutusky. h 25.695 0 3.061 445 168 293 365 663 4.995 0 30.690
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 18.912 0 2.189 322 1.518 2.641 1.503 4.375 12.548 0 31.459
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 44.578 785 5.215 446 228 1.663 997 0 8.548 0 53.911
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 21.772 0 3.434 124 155 331 305 1.289 5.637 0 27.410
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 30.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 26.077 10 926 120 204 77 179 135 1.641 0 27.728
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 33.676 0 311 51 466 762 292 1.787 3.668 0 37.344
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 27.635 563 687 450 1 23 998 949 3.108 0 31.306
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 20.314 81 1.514 459 0 1.003 31 319 3.325 3 23.722
4 Kuntayhtymä 26.160 403 3.039 227 373 886 440 919 5.884 6 32.453
6 Kulttuuri 29.482 521 2.720 250 441 789 488 1.029 5.716 18 35.737

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
7 Vapaa-aika ja liikunta
1 Yksityinen
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 20.965 207 549 32 1.126 655 34 1.934 4.330 0 25.502
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 18.032 0 3.852 76 311 0 1.128 0 5.366 0 23.398
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 24.780 0 0 0 0 374 289 0 662 0 25.442
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk 26.599 0 5.594 0 340 229 268 0 6.431 0 33.030
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24.424 510 1.015 234 574 566 1.631 0 4.020 0 28.954
016321 Hengitysliitto Heli ry 22.582 0 2.567 625 196 1.863 2.211 4.799 12.260 0 34.842
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 19.125 1.934 3.740 0 0 0 1.979 0 5.719 0 26.778
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 13.478 1.354 6.991 206 143 206 1.242 0 8.789 0 23.621
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 26.338 1.052 4.679 409 870 1.349 982 0 8.290 0 35.680
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 17.437 793 632 248 372 174 595 736 2.756 0 20.987
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 25.785 293 1.427 361 287 1.237 390 163 3.866 0 29.944
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd 13.099 517 0 0 119 0 0 0 119 0 13.735
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 17.291 101 2 182 79 132 854 119 1.367 0 18.760
017261 Kisakalliosäätiö 25.985 0 7.695 0 308 1.800 1.650 0 11.454 0 37.439
016231 Korpisaaren säätiö 22.864 1.289 3.850 0 648 553 990 0 6.041 0 30.194
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 22.157 68 4.867 407 149 0 327 1.756 7.506 0 29.731
013051 Lahden diakoniasäätiö 17.397 2.629 1.734 212 966 1.326 1.055 0 5.294 0 25.320
017731 Lapin urheiluopisto Oy 20.642 0 0 0 0 0 1.489 0 1.489 0 22.130
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 16.545 0 5.168 548 2.066 5.509 624 2.275 16.190 0 32.735
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry 25.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.265
016681 Partaharju-säätiö 19.847 576 3.044 0 344 0 915 570 4.873 0 25.297
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 18.914 0 4.123 667 1.154 849 1.397 0 8.191 375 27.480
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann 13.688 5.887 1.343 530 404 190 219 674 3.359 0 22.935
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 15.372 931 0 1.133 3.035 2.994 884 0 8.046 0 24.349
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 13.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.556
017281 Solvalla-Finns Ab 31.262 0 1.919 757 787 756 1.807 1.243 7.269 0 38.531
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 22.870 1.166 0 247 350 1.106 172 1.041 2.916 0 26.952
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 12.334 4.737 578 196 478 1.323 707 10 3.293 0 20.363
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 13.038 113 1.830 0 1.402 1.385 646 284 5.547 0 18.697
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 30.517 272 7.825 0 1.965 0 778 0 10.568 0 41.358
017671 Tanhuvaaran säätiö 25.785 0 0 0 11 818 0 0 829 0 26.614
016901 Turun kristill.opiston säätiö 22.510 1.118 1.417 499 303 680 549 642 4.091 218 27.936
016921 Työväen Akatemian kannatusoy. 37.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.144
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 27.511 0 3.288 0 921 305 3.856 0 8.370 0 35.881
017301 Varalan Säätiö 19.953 103 9.870 0 15 0 0 0 9.884 0 29.941
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann 18.086 1.426 3.366 431 266 708 558 5.423 10.751 0 30.264
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk. 23.944 6.585 0 300 0 0 2.835 0 3.135 300 33.964
1 Yksityinen 21.826 855 2.762 243 615 731 997 455 5.804 39 28.523
4 Kuntayhtymä
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 40.448 0 3.879 0 0 0 0 176 4.055 0 44.503
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 20.905 0 1.166 0 1.003 0 0 26 2.194 0 23.099
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 15.262 1.264 1.714 337 1.114 803 2.214 1.450 7.632 0 24.158
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 13.523 1.742 3.573 660 830 666 788 662 7.179 0 22.445
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk 30.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.264
4 Kuntayhtymä 18.020 1.095 2.084 335 891 599 1.422 976 6.307 0 25.421
7 Vapaa-aika ja liikunta 21.453 878 2.696 252 642 718 1.039 506 5.853 35 28.219

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
Ammatillinen peruskoulutus 22.978 1.138 2.271 281 340 816 345 777 4.830 21 28.968

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
Oppisopimuskoulutus
8 Oppisopimus
1 Yksityinen
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 6.650 731 0 127 0 690 106 0 923 0 8.305
017081 Ami-säätiö 5.723 1.382 1.209 206 0 892 410 0 2.716 0 9.821
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 8.332 0 2.381 0 0 0 0 0 2.381 0 10.713
014341 AVA-instituutti 7.534 3.139 717 45 135 45 0 0 942 0 11.614
016321 Hengitysliitto Heli ry 7.684 611 11.794 0 0 0 562 238 12.594 0 20.888
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 4.292 0 432 0 1.366 141 0 412 2.350 0 6.642
024761 Johtamistaidon opisto JTO 17.604 0 0 443 0 781 710 1.232 3.166 0 20.770
014281 Jollas-opisto 12.400 0 2.028 848 1.051 923 849 2.645 8.344 0 20.744
014291 K-instituutti 7.759 6.448 0 0 0 0 0 0 0 0 14.207
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus 16.399 3.031 5.707 0 0 0 51 0 5.757 0 25.188
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 4.925 0 0 13 0 67 26 58 164 0 5.089
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 4.818 3.780 3.791 220 362 149 133 3 4.658 0 13.256
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 16.825 5.331 2.222 387 235 1.065 14 0 3.922 0 26.078
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 22.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.851
014351 Suomen Spar oy Koulutus 4.162 0 1.076 0 14 2 287 0 1.378 0 5.541
023301 Tietomies 7.189 3.729 6.987 0 0 0 0 0 6.987 0 17.904
012031 Toyota ammattioppilaitos 905 3.298 6.196 0 0 0 0 0 6.196 0 10.399
013611 Työtehoseura ry 7.712 3.149 1.382 193 0 0 1.157 0 2.731 0 13.592
025741 Vakuutusalan koulutuskeskus 5.551 0 0 0 0 0 382 0 382 0 5.933
1 Yksityinen 8.351 2.122 2.640 148 177 283 263 228 3.739 0 14.211
3 Kunta
000493 Espoon kaupunginhallitus 13.995 6.945 1.509 0 0 0 0 221 1.730 0 22.671
000913 Helsingin kaupunginhallitus 12.264 7.247 1.549 40 13 11 52 0 1.665 0 21.176
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 15.111 7.496 1.173 32 20 47 53 0 1.325 0 23.932
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 9.351 8.891 1.194 0 0 0 0 0 1.194 0 19.435
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 6.953 4.026 1.938 79 25 333 105 931 3.410 0 14.389
002853 Kotkan kaupunginhallitus 10.692 3.458 0 0 0 0 0 0 0 0 14.150
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 4.732 6.436 0 0 0 0 0 0 0 0 11.167
006093 Porin kaupunginhallitus 9.005 8.279 0 0 0 0 0 0 0 0 17.284
006383 Porvoon kaupunginhallitus 14.761 7.116 1.927 141 800 166 126 0 3.159 0 25.037
006843 Rauman kaupunginhallitus 15.176 0 3.903 210 0 59 210 491 4.872 0 20.048
007343 Salon kaupunginhallitus 7.400 7.371 858 77 75 37 7 415 1.470 0 16.240
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 4.699 2.116 2 206 26 321 695 0 1.251 0 8.066
008533 Turun kaupunginhallitus 9.759 5.802 0 0 0 0 0 0 0 0 15.561
009053 Vaasan kaupunginhallitus 8.237 5.500 2.024 0 0 0 0 1.300 3.324 0 17.061
000923 Vantaan kaupunginhallitus 11.619 6.332 1.307 13 0 19 57 21 1.416 0 19.367
009153 Varkauden kaupunginhallitus 7.564 5.534 0 0 0 0 0 0 0 0 13.098
3 Kunta 10.888 6.835 1.054 23 7 18 36 99 1.237 0 18.960
4 Kuntayhtymä
031636 Espoon seudun koulutusky. 12.429 1.462 953 0 0 0 0 235 1.188 0 15.079
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 8.578 6.975 1.136 0 0 0 54 0 1.190 0 16.743
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 15.768 0 3.919 0 0 0 45 0 3.963 0 19.731
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 11.557 6.325 1.836 0 0 529 323 257 2.945 0 20.827
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 9.289 8.121 0 0 0 0 0 0 0 0 17.410
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 64 0 926 83 19 47 104 13.692 14.869 0 14.933
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 8.277 7.170 2.104 30 40 15 236 0 2.425 0 17.872
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 10.097 7.412 486 22 48 84 196 74 910 0 18.419
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 4.248 7.129 2.966 0 0 0 0 48 3.014 0 14.390
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 7.103 5.655 0 0 0 0 98 39 137 0 12.896
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 8.401 7.577 1.956 34 0 0 27 0 2.016 0 17.994
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 7.807 7.170 1.770 0 0 34 77 0 1.881 0 16.858
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 7.252 4.763 3.605 30 41 32 0 0 3.708 0 15.723
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 9.236 10.902 2.690 1.114 771 145 1.217 103 6.039 0 26.176
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 12.567 0 3.214 0 0 0 0 0 3.214 0 15.781
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 8.691 9.080 1.720 24 0 210 119 0 2.073 0 19.844
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 6.209 6.441 3.895 0 0 0 65 0 3.960 0 16.610
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 13.753 7.178 0 0 0 0 0 0 0 0 20.931
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 8.536 7.248 0 0 0 0 0 0 0 0 15.783
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 7.953 4.655 5.459 2 50 247 32 0 5.791 0 18.398
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 8.770 5.864 0 60 91 33 131 3 318 0 14.952
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 9.837 4.459 2.010 72 81 35 0 0 2.198 0 16.495
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 9.342 2.203 344 6 0 90 148 88 676 0 12.220
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 7.550 5.673 2.603 54 0 69 186 0 2.912 0 16.135
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 9.201 7.786 2.220 0 74 16 1.182 147 3.639 0 20.626
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 13.749 5.697 0 183 0 18 541 272 1.014 0 20.460
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 11.709 7.263 2.634 0 0 16 509 0 3.159 0 22.131
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 8.880 4.371 0 0 0 0 0 0 0 0 13.252
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 7.891 10.217 1.422 0 8 161 129 832 2.552 0 20.659
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 9.652 2.199 0 0 0 0 0 0 0 0 11.850
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 12.935 6.471 2.489 0 0 0 0 0 2.489 0 21.895
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 8.981 4.543 0 0 0 0 0 0 0 0 13.524
031376 Salon seudun koulutusky. h 9.333 4.293 3.093 72 0 91 100 0 3.356 0 16.982
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 7.452 4.526 4.452 230 119 496 235 155 5.687 0 17.665
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 7.118 4.653 2.690 68 0 78 150 0 2.986 0 14.757
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 8.127 0 1.862 61 18 0 0 3.464 5.405 0 13.532
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 17.800 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23.800
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 4.794 7.388 5.731 0 758 0 292 1.410 8.190 0 20.371
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 6.760 5.054 4.777 21 0 70 159 0 5.027 0 16.841
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 8.900 6.525 3.035 0 0 0 0 0 3.035 0 18.460
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 9.217 6.035 0 0 0 0 0 40 40 0 15.292
031466 Västra Nylands yrkesskola 16.342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.342
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 7.450 4.643 2.292 0 0 148 0 0 2.441 0 14.534
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 10.304 6.744 1.884 61 0 0 70 0 2.015 0 19.063
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 20.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.323
4 Kuntayhtymä 9.377 6.043 1.719 22 17 53 213 383 2.407 0 17.828
8 Oppisopimus 9.793 6.044 1.566 31 24 57 159 283 2.119 0 17.957

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
Oppisopimuskoulutus 9.793 6.044 1.566 31 24 57 159 283 2.119 0 17.957

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6AOS ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutuksen järjestäjä Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
Raportti yhteensä 20.857 1.928 2.158 240 289 694 315 697 4.394 18 27.197