KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6OSA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutusala Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
025501 Ab. Utbildning Sydväst
1 Luonnonvara-ala 35.019 107 6.725 87 190 646 491 0 8.139 0 43.265
2 Tekniikka ja liikenne 18.642 639 3.665 78 219 693 320 0 4.976 0 24.257
3 Hallinto ja kauppa 17.196 123 3.422 85 113 655 463 0 4.738 0 22.057
4 Matk., ravits., talous 46.728 21 12.160 84 289 643 462 0 13.639 0 60.388
5 Sosiaali ja terveys 21.508 1.625 2.734 85 119 645 463 0 4.046 0 27.179
6 Kulttuuri 28.792 196 2.381 84 89 652 441 0 3.647 0 32.636
025501 Ab. Utbildning Sydväst 25.885 530 4.017 84 149 657 439 0 5.347 0 31.762
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k.
2 Tekniikka ja liikenne 27.792 1.689 0 0 0 1.701 978 0 2.679 0 32.160
3 Hallinto ja kauppa 18.993 764 0 0 0 2.136 339 0 2.475 0 22.231
4 Matk., ravits., talous 29.122 2.272 0 0 0 1.135 2.336 0 3.470 0 34.865
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 24.916 1.493 0 0 0 1.723 1.071 0 2.794 0 29.203
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
1 Luonnonvara-ala 30.016 423 1.448 388 191 232 1.003 0 3.262 0 33.701
4 Matk., ravits., talous 21.346 1.081 1.139 122 71 160 1.057 0 2.550 0 24.977
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 24.174 866 1.240 209 110 184 1.039 0 2.782 0 27.822
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
4 Matk., ravits., talous 36.725 957 2.904 1.705 0 339 2.301 21.450 28.698 0 66.381
6 Kulttuuri 34.487 890 2.690 1.579 0 310 2.130 19.870 26.579 0 61.956
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 36.486 950 2.881 1.691 0 336 2.282 21.281 28.471 0 65.907
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 20.965 207 549 32 1.126 655 34 1.934 4.330 0 25.502
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 20.965 207 549 32 1.126 655 34 1.934 4.330 0 25.502
017081 Ami-säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 14.355 1.718 1.344 289 651 1.310 3.593 114 7.301 0 23.374
3 Hallinto ja kauppa 17.961 1.771 949 195 14 171 184 15 1.527 0 21.260
4 Matk., ravits., talous 43.466 5.832 9.095 808 105 34 2.323 168 12.533 0 61.831
5 Sosiaali ja terveys 20.686 8.602 8.033 913 548 3.794 5.610 801 19.699 0 48.987
6 Kulttuuri 21.742 1.635 1.567 337 759 1.527 4.188 133 8.511 0 31.887
017081 Ami-säätiö 17.439 2.883 2.358 359 376 1.238 2.551 185 7.067 0 27.390
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry
3 Hallinto ja kauppa 4.084 2.421 6.602 48 299 345 913 112 8.319 0 14.824
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry 4.084 2.421 6.602 48 299 345 913 112 8.319 0 14.824
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
5 Sosiaali ja terveys 18.342 1.181 723 145 274 377 225 40 1.784 0 21.307
6 Kulttuuri 17.960 70 3.852 76 311 0 1.128 0 5.366 0 23.397
7 Vapaa-aika ja liikunta 18.032 0 3.852 76 311 0 1.128 0 5.366 0 23.398
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 18.328 1.135 848 142 276 362 261 38 1.927 0 21.391
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy
3 Hallinto ja kauppa 13.796 539 3.164 146 541 0 399 0 4.250 0 18.585
4 Matk., ravits., talous 15.901 864 7.673 2.137 994 0 305 230 11.339 0 28.104
5 Sosiaali ja terveys 23.307 1.718 4.445 89 1.488 2.958 1.218 0 10.197 0 35.222
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 22.059 1.569 4.660 278 1.386 2.510 1.085 21 9.941 0 33.569
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul.
2 Tekniikka ja liikenne 45.016 5.002 1.073 0 0 0 0 0 1.073 0 51.090
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul. 45.016 5.002 1.073 0 0 0 0 0 1.073 0 51.090
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
7 Vapaa-aika ja liikunta 24.780 0 0 0 0 374 289 0 662 0 25.442
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 24.780 0 0 0 0 374 289 0 662 0 25.442
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk
7 Vapaa-aika ja liikunta 26.599 0 5.594 0 340 229 268 0 6.431 0 33.030
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk 26.599 0 5.594 0 340 229 268 0 6.431 0 33.030
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
4 Matk., ravits., talous 15.054 2.706 1.281 974 404 35 403 672 3.769 0 21.529
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ 15.054 2.706 1.281 974 404 35 403 672 3.769 0 21.529
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 24.424 510 1.015 234 574 566 1.631 0 4.020 0 28.954
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 24.424 510 1.015 234 574 566 1.631 0 4.020 0 28.954
014551 Harjun oppimiskeskus oy
1 Luonnonvara-ala 38.970 562 402 0 0 0 0 0 402 0 39.934
014551 Harjun oppimiskeskus oy 38.970 562 402 0 0 0 0 0 402 0 39.934
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy
3 Hallinto ja kauppa 9.420 469 2.365 190 316 1.050 296 1.682 5.898 0 15.786
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 9.420 469 2.365 190 316 1.050 296 1.682 5.898 0 15.786
016321 Hengitysliitto Heli ry
1 Luonnonvara-ala 46.468 1.920 2.995 432 0 1.405 2.704 3.096 10.632 755 59.776
2 Tekniikka ja liikenne 53.918 1.801 3.215 437 286 1.294 2.593 6.645 14.471 754 70.945
3 Hallinto ja kauppa 38.859 1.001 2.144 957 788 1.656 3.186 4.547 13.278 890 54.028
4 Matk., ravits., talous 47.805 2.764 2.943 498 0 889 1.926 7.363 13.619 573 64.762
6 Kulttuuri 71.900 105 2.742 397 0 1.787 4.014 6.748 15.688 1.121 88.814
7 Vapaa-aika ja liikunta 22.582 0 2.567 625 196 1.863 2.211 4.799 12.260 0 34.842
016321 Hengitysliitto Heli ry 49.837 1.668 2.879 559 302 1.351 2.704 6.028 13.824 767 66.096
023291 Hevosopisto Oy
1 Luonnonvara-ala 41.982 959 4.416 0 309 201 1.830 5.172 11.928 0 54.869
023291 Hevosopisto Oy 41.982 959 4.416 0 309 201 1.830 5.172 11.928 0 54.869
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
4 Matk., ravits., talous 45.498 6.210 4.175 1.049 611 406 119 695 7.055 0 58.763
5 Sosiaali ja terveys 14.236 4.694 4.196 498 614 423 570 787 7.088 0 26.019
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 15.472 4.754 4.195 520 614 423 552 783 7.087 0 27.313
019381 Hgin konservatorion säätiö
6 Kulttuuri 30.316 0 662 0 3.020 0 1.311 139 5.133 0 35.449
019381 Hgin konservatorion säätiö 30.316 0 662 0 3.020 0 1.311 139 5.133 0 35.449
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät
2 Tekniikka ja liikenne 9.664 0 447 0 4.638 532 1.436 2.829 9.882 0 19.546
3 Hallinto ja kauppa 9.333 0 428 0 4.744 491 0 231 5.894 0 15.227
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 9.572 0 442 0 4.667 520 1.037 2.106 8.772 0 18.344
012811 Invalidiliitto ry
2 Tekniikka ja liikenne 65.481 1.401 2.505 723 991 1.965 458 5.680 12.323 498 79.703
3 Hallinto ja kauppa 33.604 2.377 5.734 218 992 1.965 458 5.681 15.047 498 51.527
6 Kulttuuri 38.136 194 6.213 586 975 1.932 451 5.585 15.742 490 54.562
012811 Invalidiliitto ry 46.616 1.868 4.467 440 991 1.963 458 5.675 13.994 498 62.975
011691 Invalidisäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 54.162 3.355 6.188 1.073 386 1.846 809 3.383 13.685 0 71.202
4 Matk., ravits., talous 88.366 2.797 6.225 1.094 388 1.752 819 3.404 13.682 0 104.844
011691 Invalidisäätiö 64.919 3.180 6.200 1.080 386 1.816 812 3.390 13.684 0 81.783
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
4 Matk., ravits., talous 31.557 1.533 1.771 1.095 636 1.360 1.819 0 6.681 451 40.223
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 31.557 1.533 1.771 1.095 636 1.360 1.819 0 6.681 451 40.223
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 19.125 1.934 3.740 0 0 0 1.979 0 5.719 0 26.778
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 19.125 1.934 3.740 0 0 0 1.979 0 5.719 0 26.778
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy
6 Kulttuuri 38.129 0 10.623 9 0 313 297 0 11.241 0 49.371
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy 38.129 0 10.623 9 0 313 297 0 11.241 0 49.371
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.478 1.354 6.991 206 143 206 1.242 0 8.789 0 23.621
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 13.478 1.354 6.991 206 143 206 1.242 0 8.789 0 23.621
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
4 Matk., ravits., talous 19.235 85 211 243 308 167 988 167 2.084 0 21.404
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 19.235 85 211 243 308 167 988 167 2.084 0 21.404
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy
2 Tekniikka ja liikenne 21.761 674 4.570 0 0 322 0 0 4.893 0 27.328
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy 21.761 674 4.570 0 0 322 0 0 4.893 0 27.328
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
6 Kulttuuri 60.254 0 2.474 0 804 125 945 727 5.076 0 65.330
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 60.254 0 2.474 0 804 125 945 727 5.076 0 65.330
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7 Vapaa-aika ja liikunta 26.338 1.052 4.679 409 870 1.349 982 0 8.290 0 35.680
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 26.338 1.052 4.679 409 870 1.349 982 0 8.290 0 35.680
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 17.437 793 632 248 372 174 595 736 2.756 0 20.987
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 17.437 793 632 248 372 174 595 736 2.756 0 20.987
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 25.785 293 1.427 361 287 1.237 390 163 3.866 0 29.944
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 25.785 293 1.427 361 287 1.237 390 163 3.866 0 29.944
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.099 517 0 0 119 0 0 0 119 0 13.735
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd 13.099 517 0 0 119 0 0 0 119 0 13.735
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Hallinto ja kauppa 17.527 230 974 777 247 1.911 867 0 4.776 64 22.598
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 17.527 230 974 777 247 1.911 867 0 4.776 64 22.598
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 17.291 101 2 182 79 132 854 119 1.367 0 18.760
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 17.291 101 2 182 79 132 854 119 1.367 0 18.760
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 22.495 0 2.964 0 34 1.607 270 0 4.874 0 27.369
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 22.495 0 2.964 0 34 1.607 270 0 4.874 0 27.369
011701 Kiipulasäätiö
1 Luonnonvara-ala 60.806 1.650 11.969 0 1.450 0 0 0 13.419 0 75.875
2 Tekniikka ja liikenne 52.826 833 6.974 0 0 732 0 0 7.707 0 61.365
3 Hallinto ja kauppa 39.540 476 6.225 0 106 6.995 0 0 13.325 0 53.342
011701 Kiipulasäätiö 47.858 846 7.794 0 406 3.807 0 0 12.007 0 60.710
017261 Kisakalliosäätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 25.985 0 7.695 0 308 1.800 1.650 0 11.454 0 37.439
017261 Kisakalliosäätiö 25.985 0 7.695 0 308 1.800 1.650 0 11.454 0 37.439
016231 Korpisaaren säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 22.864 1.289 3.850 0 648 553 990 0 6.041 0 30.194
016231 Korpisaaren säätiö 22.864 1.289 3.850 0 648 553 990 0 6.041 0 30.194
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 20.049 0 4.887 0 0 0 0 0 4.887 0 24.936
4 Matk., ravits., talous 8.562 0 1.629 0 0 0 0 0 1.629 0 10.191
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 14.305 0 3.258 0 0 0 0 0 3.258 0 17.564
017021 Kuggomskolan Ab
2 Tekniikka ja liikenne 47.578 0 0 239 145 0 348 2.853 3.586 0 51.164
017021 Kuggomskolan Ab 47.578 0 0 239 145 0 348 2.853 3.586 0 51.164
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
6 Kulttuuri 57.511 0 88 293 151 0 0 0 533 0 58.044
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 57.511 0 88 293 151 0 0 0 533 0 58.044
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
4 Matk., ravits., talous 21.809 467 1.793 0 8 81 541 0 2.424 0 24.700
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 21.809 467 1.793 0 8 81 541 0 2.424 0 24.700
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 22.157 68 4.867 407 149 0 327 1.756 7.506 0 29.731
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 22.157 68 4.867 407 149 0 327 1.756 7.506 0 29.731
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy
2 Tekniikka ja liikenne 27.356 0 1.054 0 0 1.127 0 0 2.182 0 29.538
5 Sosiaali ja terveys 1.238 0 737 0 0 1.136 0 0 1.873 0 3.112
6 Kulttuuri 2.264 0 829 0 0 1.128 0 0 1.957 0 4.221
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 14.294 0 927 0 0 1.129 0 0 2.055 0 16.350
013051 Lahden diakoniasäätiö
5 Sosiaali ja terveys 14.313 2.475 1.885 179 1.046 1.353 588 0 5.050 0 21.838
7 Vapaa-aika ja liikunta 17.397 2.629 1.734 212 966 1.326 1.055 0 5.294 0 25.320
013051 Lahden diakoniasäätiö 15.558 2.537 1.824 192 1.013 1.342 777 0 5.148 0 23.244
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy
6 Kulttuuri 42.750 0 1.113 415 1.630 551 422 0 4.131 0 46.881
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 42.750 0 1.113 415 1.630 551 422 0 4.131 0 46.881
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.
3 Hallinto ja kauppa 16.729 367 2.912 492 146 156 1.475 811 5.991 0 23.088
4 Matk., ravits., talous 18.881 415 3.300 555 164 176 1.665 949 6.809 0 26.104
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist. 18.712 411 3.270 550 163 174 1.650 938 6.745 0 25.868
017731 Lapin urheiluopisto Oy
7 Vapaa-aika ja liikunta 20.642 0 0 0 0 0 1.489 0 1.489 0 22.130
017731 Lapin urheiluopisto Oy 20.642 0 0 0 0 0 1.489 0 1.489 0 22.130
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
2 Tekniikka ja liikenne 13.775 108 0 43 174 557 172 0 947 0 14.829
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 13.775 108 0 43 174 557 172 0 947 0 14.829
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy
3 Hallinto ja kauppa 11.605 20 1.543 45 403 1.527 221 914 4.653 0 16.278
4 Matk., ravits., talous 11.604 20 1.543 45 403 1.527 220 914 4.652 0 16.277
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 11.605 20 1.543 45 403 1.527 221 914 4.653 0 16.278
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Hallinto ja kauppa 15.800 0 8.927 216 302 2.194 3.965 0 15.604 0 31.404
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 15.800 0 8.927 216 302 2.194 3.965 0 15.604 0 31.404
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus
3 Hallinto ja kauppa 12.833 36 2.490 0 44 2.668 445 0 5.647 0 18.516
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus 12.833 36 2.490 0 44 2.668 445 0 5.647 0 18.516
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
2 Tekniikka ja liikenne 25.318 0 0 70 0 344 135 298 847 0 26.165
4 Matk., ravits., talous 33.059 0 0 92 0 449 176 389 1.106 0 34.164
5 Sosiaali ja terveys 36.098 0 0 100 0 490 193 424 1.207 0 37.305
6 Kulttuuri 56.425 0 0 157 0 767 301 663 1.887 0 58.313
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 34.444 0 0 96 0 468 184 405 1.152 0 35.596
013101 Oulun diakonissal. säätiö
5 Sosiaali ja terveys 16.246 992 1.838 0 223 471 146 0 2.678 0 19.915
013101 Oulun diakonissal. säätiö 16.246 992 1.838 0 223 471 146 0 2.678 0 19.915
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry
4 Matk., ravits., talous 18.465 354 2.210 0 260 1.114 751 0 4.336 0 23.155
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 18.465 354 2.210 0 260 1.114 751 0 4.336 0 23.155
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
3 Hallinto ja kauppa 17.296 102 1.781 0 468 301 149 0 2.701 0 20.099
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 17.296 102 1.781 0 468 301 149 0 2.701 0 20.099
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
6 Kulttuuri 24.866 956 2.038 0 418 146 1.169 0 3.771 0 29.593
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 24.866 956 2.038 0 418 146 1.169 0 3.771 0 29.593
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 16.545 0 5.168 548 2.066 5.509 624 2.275 16.190 0 32.735
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 16.545 0 5.168 548 2.066 5.509 624 2.275 16.190 0 32.735
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 25.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.265
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry 25.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.265
016681 Partaharju-säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 19.847 576 3.044 0 344 0 915 570 4.873 0 25.297
016681 Partaharju-säätiö 19.847 576 3.044 0 344 0 915 570 4.873 0 25.297
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
7 Vapaa-aika ja liikunta 18.914 0 4.123 667 1.154 849 1.397 0 8.191 375 27.480
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 18.914 0 4.123 667 1.154 849 1.397 0 8.191 375 27.480
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd.
6 Kulttuuri 28.800 0 1.492 874 843 29 0 3.207 6.445 0 35.245
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd. 28.800 0 1.492 874 843 29 0 3.207 6.445 0 35.245
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 34.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.014
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 34.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.014
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.688 5.887 1.343 530 404 190 219 674 3.359 0 22.935
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann 13.688 5.887 1.343 530 404 190 219 674 3.359 0 22.935
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Hallinto ja kauppa 11.440 237 2.348 217 660 2.068 552 0 5.845 0 17.522
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 11.440 237 2.348 217 660 2.068 552 0 5.845 0 17.522
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 15.372 931 0 1.133 3.035 2.994 884 0 8.046 0 24.349
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 15.372 931 0 1.133 3.035 2.994 884 0 8.046 0 24.349
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.556
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 13.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.556
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
1 Luonnonvara-ala 66.948 481 0 279 0 0 0 0 279 0 67.709
4 Matk., ravits., talous 56.058 358 0 415 0 0 0 0 415 0 56.831
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 60.705 410 0 357 0 0 0 0 357 0 61.472
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f.
3 Hallinto ja kauppa 13.453 0 2.577 116 159 2.628 501 0 5.981 0 19.434
4 Matk., ravits., talous 29.684 0 2.578 77 126 47 502 0 3.329 0 33.013
5 Sosiaali ja terveys 16.688 3.387 2.577 109 127 0 513 0 3.326 0 23.401
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 16.149 1.338 2.577 110 143 1.364 506 0 4.700 0 22.188
017281 Solvalla-Finns Ab
7 Vapaa-aika ja liikunta 31.262 0 1.919 757 787 756 1.807 1.243 7.269 0 38.531
017281 Solvalla-Finns Ab 31.262 0 1.919 757 787 756 1.807 1.243 7.269 0 38.531
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.-
1 Luonnonvara-ala 34.594 594 1.828 0 856 661 2.552 3.543 9.439 0 44.627
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 34.594 594 1.828 0 856 661 2.552 3.543 9.439 0 44.627
010211 Stiftelsen Arcada
2 Tekniikka ja liikenne 14.551 0 2.766 0 0 0 0 0 2.766 0 17.318
5 Sosiaali ja terveys 22.843 0 4.108 0 0 0 0 0 4.108 0 26.951
010211 Stiftelsen Arcada 15.528 0 2.924 0 0 0 0 0 2.924 0 18.453
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
6 Kulttuuri 55.860 233 2.426 87 345 0 0 0 2.857 0 58.950
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 55.860 233 2.426 87 345 0 0 0 2.857 0 58.950
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
5 Sosiaali ja terveys 17.717 1.285 1.551 477 866 2.981 15 501 6.390 0 25.392
7 Vapaa-aika ja liikunta 22.870 1.166 0 247 350 1.106 172 1.041 2.916 0 26.952
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 20.381 1.224 749 358 599 2.011 96 780 4.594 0 26.199
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura
4 Matk., ravits., talous 47.515 4.261 1.808 325 535 1.129 1.351 79 5.227 0 57.003
5 Sosiaali ja terveys 12.223 5.031 1.451 181 638 1.290 677 22 4.260 0 21.514
7 Vapaa-aika ja liikunta 12.334 4.737 578 196 478 1.323 707 10 3.293 0 20.363
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 19.765 4.814 1.370 214 587 1.262 826 32 4.292 0 28.871
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys
5 Sosiaali ja terveys 22.247 121 782 489 363 1.595 1.425 276 4.930 0 27.297
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 22.247 121 782 489 363 1.595 1.425 276 4.930 0 27.297
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö
3 Hallinto ja kauppa 13.118 831 2.490 299 175 4.113 653 670 8.401 0 22.351
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 13.118 831 2.490 299 175 4.113 653 670 8.401 0 22.351
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd.
3 Hallinto ja kauppa 13.087 111 1.770 0 1.372 1.355 632 278 5.407 0 18.605
4 Matk., ravits., talous 13.281 113 1.814 0 1.406 1.389 648 285 5.541 0 18.935
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.038 113 1.830 0 1.402 1.385 646 284 5.547 0 18.697
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 13.109 113 1.814 0 1.397 1.380 644 283 5.518 0 18.740
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
7 Vapaa-aika ja liikunta 30.517 272 7.825 0 1.965 0 778 0 10.568 0 41.358
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 30.517 272 7.825 0 1.965 0 778 0 10.568 0 41.358
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Hallinto ja kauppa 2.185 0 3.041 119 33 3.563 149 0 6.906 0 9.092
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 2.185 0 3.041 119 33 3.563 149 0 6.906 0 9.092
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 29.178 732 2.170 446 0 1.034 792 1.143 5.585 0 35.495
3 Hallinto ja kauppa 11.267 103 1.108 465 0 1.398 1.198 303 4.473 0 15.843
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 20.608 431 1.662 455 0 1.208 986 741 5.053 0 26.092
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö
6 Kulttuuri 38.417 0 1.843 156 1.108 1.796 1.011 3.368 9.281 0 47.698
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö 38.417 0 1.843 156 1.108 1.796 1.011 3.368 9.281 0 47.698
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät.
5 Sosiaali ja terveys 15.738 6.492 1.951 115 669 218 98 0 3.052 0 25.281
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 15.738 6.492 1.951 115 669 218 98 0 3.052 0 25.281
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
4 Matk., ravits., talous 14.551 378 3.199 234 710 424 765 0 5.333 0 20.262
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 14.551 378 3.199 234 710 424 765 0 5.333 0 20.262
017671 Tanhuvaaran säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 25.785 0 0 0 11 818 0 0 829 0 26.614
017671 Tanhuvaaran säätiö 25.785 0 0 0 11 818 0 0 829 0 26.614
015961 Teak Oy
2 Tekniikka ja liikenne 29.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.301
015961 Teak Oy 29.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.301
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
4 Matk., ravits., talous 29.568 2.827 2.654 412 222 1.154 486 7.985 12.912 95 45.401
6 Kulttuuri 22.668 895 2.793 484 302 1.529 786 2.656 8.551 100 32.213
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 23.246 1.057 2.782 478 295 1.498 761 3.102 8.916 99 33.318
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 26.515 1.227 4.248 914 0 371 234 0 5.766 0 33.508
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 26.515 1.227 4.248 914 0 371 234 0 5.766 0 33.508
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 18.175 440 0 297 181 163 430 0 1.071 0 19.687
011681 Turun ammattiopistosäätiö 18.175 440 0 297 181 163 430 0 1.071 0 19.687
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
6 Kulttuuri 31.565 0 4.662 81 1.009 0 0 1.631 7.384 0 38.949
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 31.565 0 4.662 81 1.009 0 0 1.631 7.384 0 38.949
016901 Turun kristill.opiston säätiö
6 Kulttuuri 25.555 1.314 947 589 817 3.587 1.675 837 8.452 221 35.541
7 Vapaa-aika ja liikunta 22.510 1.118 1.417 499 303 680 549 642 4.091 218 27.936
016901 Turun kristill.opiston säätiö 23.402 1.175 1.279 526 454 1.532 879 699 5.369 219 30.165
013611 Työtehoseura ry
1 Luonnonvara-ala 33.117 1.743 1.245 498 0 0 996 0 2.739 0 37.599
2 Tekniikka ja liikenne 33.468 1.920 1.372 549 0 0 1.097 0 3.018 0 38.406
4 Matk., ravits., talous 16.870 329 5.274 171 0 2.850 1.618 362 10.275 0 27.474
013611 Työtehoseura ry 20.735 676 4.331 252 0 2.176 1.478 276 8.514 0 29.925
016921 Työväen Akatemian kannatusoy.
7 Vapaa-aika ja liikunta 37.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.144
016921 Työväen Akatemian kannatusoy. 37.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.144
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7 Vapaa-aika ja liikunta 27.511 0 3.288 0 921 305 3.856 0 8.370 0 35.881
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 27.511 0 3.288 0 921 305 3.856 0 8.370 0 35.881
017301 Varalan Säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 19.953 103 9.870 0 15 0 0 0 9.884 0 29.941
017301 Varalan Säätiö 19.953 103 9.870 0 15 0 0 0 9.884 0 29.941
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann
7 Vapaa-aika ja liikunta 18.086 1.426 3.366 431 266 708 558 5.423 10.751 0 30.264
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann 18.086 1.426 3.366 431 266 708 558 5.423 10.751 0 30.264
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.
7 Vapaa-aika ja liikunta 23.944 6.585 0 300 0 0 2.835 0 3.135 300 33.964
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk. 23.944 6.585 0 300 0 0 2.835 0 3.135 300 33.964

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6OSA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutusala Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
018812 Alavuden erityisammattikoulu
2 Tekniikka ja liikenne 59.724 317 2.096 248 0 0 131 5.289 7.764 0 67.805
4 Matk., ravits., talous 61.580 326 2.162 255 0 0 135 5.453 8.005 0 69.912
6 Kulttuuri 59.724 317 2.096 248 0 0 131 5.289 7.764 0 67.805
018812 Alavuden erityisammattikoulu 60.453 321 2.122 251 0 0 133 5.353 7.859 0 68.632
011752 Arlainstituutti
2 Tekniikka ja liikenne 57.598 165 6.456 132 1.933 6.302 0 7.086 21.908 0 79.671
3 Hallinto ja kauppa 72.088 1.092 6.570 283 1.966 8.724 0 4.648 22.192 0 95.372
4 Matk., ravits., talous 106.162 235 7.176 669 2.148 7.015 0 5.964 22.974 0 129.371
5 Sosiaali ja terveys 74.850 2.556 6.168 320 1.753 6.030 0 7.532 21.803 0 99.209
6 Kulttuuri 63.485 147 9.291 149 1.814 4.594 0 6.393 22.240 0 85.873
011752 Arlainstituutti 70.271 1.098 7.252 255 1.869 6.517 0 6.211 22.103 0 93.472
018822 Kuhankosken erityisammattik.
1 Luonnonvara-ala 59.469 185 2.289 252 1.238 247 342 6.129 10.498 0 70.151
4 Matk., ravits., talous 38.888 195 2.106 204 1.139 228 315 5.640 9.632 0 48.715
5 Sosiaali ja terveys 54.756 174 2.317 143 1.254 250 347 6.205 10.515 0 65.445
6 Kulttuuri 57.818 185 2.186 172 1.183 236 327 5.853 9.957 0 67.960
018822 Kuhankosken erityisammattik. 50.409 188 2.192 197 1.186 237 328 5.871 10.011 0 60.608
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu
2 Tekniikka ja liikenne 63.477 313 4.632 0 382 623 566 0 6.203 0 69.994
4 Matk., ravits., talous 47.248 282 4.674 0 385 629 571 0 6.259 0 53.788
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 58.637 304 4.645 0 383 625 568 0 6.220 0 65.161
018802 Perttulan erityisammattikoulu
1 Luonnonvara-ala 71.278 1.137 1.951 862 167 2.242 971 4.828 11.021 0 83.437
2 Tekniikka ja liikenne 75.878 986 1.913 538 164 2.198 952 4.734 10.499 0 87.363
4 Matk., ravits., talous 64.699 966 1.892 670 162 2.174 941 4.681 10.520 0 76.185
5 Sosiaali ja terveys 71.981 2.428 1.981 652 170 2.276 986 4.902 10.967 0 85.377
6 Kulttuuri 65.191 1.156 1.913 562 164 2.198 952 4.734 10.523 0 76.871
018802 Perttulan erityisammattikoulu 70.559 1.188 1.923 649 165 2.209 957 4.757 10.660 0 82.407
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus
1 Luonnonvara-ala 71.847 660 0 0 0 0 0 0 0 0 72.507
3 Hallinto ja kauppa 44.691 227 0 0 0 0 0 0 0 0 44.918
4 Matk., ravits., talous 75.750 147 0 0 0 0 0 0 0 0 75.897
5 Sosiaali ja terveys 30.098 5.337 0 0 0 0 0 0 0 0 35.435
6 Kulttuuri 79.495 136 0 0 0 0 0 0 0 0 79.631
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 66.075 902 0 0 0 0 0 0 0 0 66.976

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6OSA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutusala Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
000053 Alajärven kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 36.174 37 284 189 236 662 331 623 2.325 0 38.536
2 Tekniikka ja liikenne 24.918 0 449 674 0 0 674 0 1.798 0 26.716
000053 Alajärven kaupunginhallitus 34.218 31 313 273 195 547 391 515 2.233 0 36.482
000493 Espoon kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 22.715 1.329 1.185 347 0 514 52 46 2.144 0 26.188
3 Hallinto ja kauppa 15.902 243 2.045 140 777 646 230 0 3.838 0 19.983
4 Matk., ravits., talous 21.504 1.302 1.721 146 0 602 46 480 2.995 0 25.801
5 Sosiaali ja terveys 20.738 1.232 2.066 181 0 731 55 0 3.033 0 25.003
000493 Espoon kaupunginhallitus 18.094 609 1.812 194 511 614 169 35 3.336 0 22.039
000613 Forssan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 32.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.049
4 Matk., ravits., talous 27.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.576
000613 Forssan kaupunginhallitus 31.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.830
000793 Harjavallan kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 18.361 4.365 2.072 367 460 447 360 0 3.706 71 26.502
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 18.361 4.365 2.072 367 460 447 360 0 3.706 71 26.502
000913 Helsingin kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 27.634 1.156 1.274 337 649 1.058 594 1.100 5.012 87 33.889
4 Matk., ravits., talous 38.614 534 661 384 688 987 334 1.241 4.297 0 43.445
5 Sosiaali ja terveys 20.230 4.732 1.643 304 930 687 648 1.000 5.211 0 30.173
6 Kulttuuri 36.654 73 1.789 474 876 1.029 476 2.205 6.848 0 43.575
000913 Helsingin kaupunginhallitus 25.169 2.649 1.422 329 779 893 603 1.095 5.121 43 32.982
001023 Huittisten kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 24.351 707 3.120 1.253 258 314 268 1.091 6.303 61 31.422
2 Tekniikka ja liikenne 76.541 0 81 494 48 0 2.465 0 3.088 0 79.629
3 Hallinto ja kauppa 16.852 97 2.478 181 534 76 256 4 3.530 0 20.479
001023 Huittisten kaupunginhallitus 21.417 407 2.775 731 387 197 290 558 4.938 31 26.793
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 31.600 835 4.517 305 793 1.784 1.059 72 8.530 0 40.964
2 Tekniikka ja liikenne 22.440 92 1.798 84 49 518 0 794 3.244 0 25.776
3 Hallinto ja kauppa 13.028 397 1.587 110 613 2.823 49 0 5.182 2 18.609
4 Matk., ravits., talous 19.467 0 1.974 65 323 518 0 794 3.674 0 23.141
5 Sosiaali ja terveys 19.509 2.617 1.412 142 543 1.503 0 105 3.706 0 25.832
6 Kulttuuri 22.374 0 3.808 292 0 1.779 0 0 5.879 0 28.254
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 18.722 728 2.050 138 511 1.955 177 202 5.033 1 24.484
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus
4 Matk., ravits., talous 13.522 0 2.862 928 343 560 576 369 5.638 0 19.160
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 13.522 0 2.862 928 343 560 576 369 5.638 0 19.160
001453 Ilmajoen kunnanhallitus
6 Kulttuuri 34.594 327 3.030 67 299 0 485 0 3.881 0 38.802
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 34.594 327 3.030 67 299 0 485 0 3.881 0 38.802
005983 Jakobstads stadsstyrelse
2 Tekniikka ja liikenne 29.099 465 25.181 0 372 279 186 0 26.018 0 55.583
3 Hallinto ja kauppa 15.526 299 2.544 142 83 249 60 0 3.077 0 18.902
4 Matk., ravits., talous 19.962 1.040 6.203 240 160 480 1.360 0 8.443 0 29.445
005983 Jakobstads stadsstyrelse 16.315 328 3.754 137 99 257 103 0 4.350 0 20.993
001643 Jalasjärven kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 53.293 0 2.288 0 0 446 0 0 2.734 0 56.027
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 53.293 0 2.288 0 0 446 0 0 2.734 0 56.027
001673 Joensuun kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 34.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.575
3 Hallinto ja kauppa 15.810 880 2.680 124 0 1.889 64 17 4.774 0 21.463
5 Sosiaali ja terveys 17.137 5.763 3.034 117 731 1.097 71 0 5.050 0 27.950
6 Kulttuuri 37.184 0 1.457 16 693 231 551 0 2.948 0 40.132
001673 Joensuun kaupunginhallitus 19.604 2.499 2.514 103 332 1.318 110 8 4.384 0 26.487
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus
6 Kulttuuri 31.295 0 4.263 677 0 421 1.088 1.592 8.041 0 39.336
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 31.295 0 4.263 677 0 421 1.088 1.592 8.041 0 39.336
002023 Kaarinan kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 16.778 4.448 2.532 304 688 532 446 1.673 6.174 129 27.529
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 16.778 4.448 2.532 304 688 532 446 1.673 6.174 129 27.529
002053 Kajaanin kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 24.707 456 4.518 78 0 1.441 600 453 7.090 0 32.253
2 Tekniikka ja liikenne 25.130 342 2.468 421 0 685 212 337 4.122 0 29.594
3 Hallinto ja kauppa 15.856 351 1.500 102 480 1.168 142 98 3.489 0 19.696
4 Matk., ravits., talous 21.965 552 2.257 195 17 481 192 432 3.574 0 26.091
5 Sosiaali ja terveys 17.421 6.283 2.855 215 40 697 179 89 4.074 0 27.777
6 Kulttuuri 24.610 297 3.442 96 0 751 261 565 5.116 0 30.023
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 21.688 1.211 2.470 252 100 782 211 296 4.111 0 27.011
003203 Kemijärven kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 44.199 2.288 2.953 98 43 250 296 2.072 5.710 0 52.198
2 Tekniikka ja liikenne 23.252 371 2.914 104 46 266 316 2.208 5.853 0 29.476
3 Hallinto ja kauppa 45.949 1.114 3.182 105 46 269 319 2.232 6.153 0 53.216
4 Matk., ravits., talous 21.087 1.103 3.155 105 40 267 317 2.214 6.098 0 28.289
5 Sosiaali ja terveys 17.906 942 3.117 103 45 264 313 2.187 6.029 0 24.876
6 Kulttuuri 19.380 1.244 3.141 104 45 266 315 2.204 6.075 0 26.700
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 24.979 893 3.057 104 45 265 314 2.198 5.983 0 31.855
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 44.551 0 2.598 0 0 452 112 0 3.162 0 47.713
4 Matk., ravits., talous 23.472 0 2.771 0 0 482 120 0 3.373 0 26.844
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 39.572 0 2.639 0 0 459 114 0 3.212 0 42.783
002803 Korsnäs kommunstyrelse
2 Tekniikka ja liikenne 18.718 2.697 697 0 0 981 323 0 2.000 0 23.415
002803 Korsnäs kommunstyrelse 18.718 2.697 697 0 0 981 323 0 2.000 0 23.415
002853 Kotkan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 27.893 1.802 0 0 164 553 111 135 963 0 30.658
3 Hallinto ja kauppa 15.867 984 0 0 95 1.030 100 254 1.479 0 18.330
4 Matk., ravits., talous 21.589 1.022 0 66 117 244 86 672 1.185 0 23.797
5 Sosiaali ja terveys 16.341 6.022 0 0 283 101 121 771 1.276 0 23.639
002853 Kotkan kaupunginhallitus 22.810 2.244 0 14 164 480 106 376 1.139 0 26.194
002903 Kuhmon kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 32.026 78 5.138 0 0 0 0 532 5.670 0 37.773
4 Matk., ravits., talous 23.080 612 5.290 0 0 0 0 602 5.892 0 29.584
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 29.373 236 5.183 0 0 0 0 553 5.736 0 35.345
002973 Kuopion kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 9.455 2.407 3.915 1.766 201 2.090 65 8.733 16.770 0 28.632
002973 Kuopion kaupunginhallitus 9.455 2.407 3.915 1.766 201 2.090 65 8.733 16.770 0 28.632
003053 Kuusamon kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 28.511 503 767 320 379 136 140 8.730 10.472 0 39.486
2 Tekniikka ja liikenne 22.698 348 1.616 193 316 113 117 1.090 3.445 0 26.491
3 Hallinto ja kauppa 19.335 936 1.518 168 372 382 138 1.394 3.972 0 24.243
4 Matk., ravits., talous 21.007 908 1.819 334 256 92 95 1.152 3.748 0 25.662
5 Sosiaali ja terveys 18.333 551 740 436 351 125 130 1.161 2.943 0 21.827
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 21.266 686 1.572 226 326 203 121 1.500 3.948 0 25.900
004083 Lapuan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 16.661 2.634 1.402 565 645 5.533 584 336 9.066 0 28.361
4 Matk., ravits., talous 28.145 1.394 4.644 486 150 3.282 1.094 77 9.733 0 39.272
004083 Lapuan kaupunginhallitus 18.903 2.392 2.035 550 548 5.094 684 286 9.196 0 30.491
005033 Mynämäen kunnanhallitus
6 Kulttuuri 31.371 647 0 725 397 668 607 0 2.397 0 34.416
005033 Mynämäen kunnanhallitus 31.371 647 0 725 397 668 607 0 2.397 0 34.416
005293 Naantalin kaupunginhallitus
4 Matk., ravits., talous 27.389 2.135 1.198 685 42 305 623 0 2.854 0 32.378
5 Sosiaali ja terveys 16.738 4.715 1.105 606 40 292 596 0 2.640 0 24.093
005293 Naantalin kaupunginhallitus 20.736 3.747 1.140 636 41 297 606 0 2.721 0 27.203
005313 Nakkilan kunnanhallitus
6 Kulttuuri 35.589 5.301 936 0 16 119 0 0 1.071 0 41.961
005313 Nakkilan kunnanhallitus 35.589 5.301 936 0 16 119 0 0 1.071 0 41.961
005363 Nokian kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 34.921 243 1.007 572 35 732 64 142 2.552 0 37.716
4 Matk., ravits., talous 25.444 197 988 272 80 709 62 185 2.296 0 27.938
005363 Nokian kaupunginhallitus 33.572 236 1.004 529 41 729 63 148 2.515 0 36.324
005633 Oulaisten kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 14.704 6.553 2.073 355 566 196 603 1.521 5.315 0 26.571
005633 Oulaisten kaupunginhallitus 14.704 6.553 2.073 355 566 196 603 1.521 5.315 0 26.571
005643 Oulun kaupunginhallitus
6 Kulttuuri 51.353 787 1.995 0 77 73 436 565 3.146 0 55.286
005643 Oulun kaupunginhallitus 51.353 787 1.995 0 77 73 436 565 3.146 0 55.286
005773 Paimion kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 13.065 0 1.393 3.167 0 2.340 1.261 0 8.161 0 21.226
005773 Paimion kaupunginhallitus 13.065 0 1.393 3.167 0 2.340 1.261 0 8.161 0 21.226
005923 Petäjäveden kunnanhallitus
6 Kulttuuri 25.753 863 273 376 201 659 201 0 1.710 0 28.326
005923 Petäjäveden kunnanhallitus 25.753 863 273 376 201 659 201 0 1.710 0 28.326
006093 Porin kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 61.580 797 5.041 353 137 76 1.825 969 8.402 0 70.778
2 Tekniikka ja liikenne 24.573 992 1.107 258 5 163 437 525 2.495 9 28.069
3 Hallinto ja kauppa 12.321 2.476 2.045 149 55 1.048 120 159 3.575 49 18.421
4 Matk., ravits., talous 19.549 922 2.524 279 35 1.029 140 191 4.199 45 24.715
5 Sosiaali ja terveys 16.326 4.158 3.072 161 115 1.152 166 156 4.821 57 25.362
6 Kulttuuri 53.300 0 13.649 144 1.355 2.060 958 7.258 25.424 0 78.724
006093 Porin kaupunginhallitus 21.562 1.790 1.992 229 45 623 335 375 3.598 29 26.981
006383 Porvoon kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 20.148 5.088 1.927 141 800 166 126 0 3.159 0 28.396
006383 Porvoon kaupunginhallitus 20.148 5.088 1.927 141 800 166 126 0 3.159 0 28.396
006783 Raahen kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 28.289 0 1.146 0 69 1.544 0 985 3.743 0 32.032
006783 Raahen kaupunginhallitus 28.289 0 1.146 0 69 1.544 0 985 3.743 0 32.032
006803 Raision kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 20.271 216 1.195 471 503 408 301 0 2.877 0 23.364
006803 Raision kaupunginhallitus 20.271 216 1.195 471 503 408 301 0 2.877 0 23.364
006843 Rauman kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 29.956 594 525 191 14 67 74 2.708 3.580 0 34.129
3 Hallinto ja kauppa 18.502 69 599 326 0 0 100 690 1.715 0 20.287
4 Matk., ravits., talous 24.596 45 602 316 10 0 72 918 1.918 0 26.559
5 Sosiaali ja terveys 20.480 3.570 597 175 5 31 99 957 1.865 0 25.914
006843 Rauman kaupunginhallitus 25.737 889 560 230 10 40 82 1.828 2.750 0 29.376
006943 Riihimäen kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 13.424 1.021 684 194 185 1.637 423 136 3.259 0 17.704
6 Kulttuuri 18.226 2.380 2.022 0 0 0 91 39 2.153 0 22.758
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 14.621 1.360 1.018 146 139 1.229 340 112 2.983 0 18.964
007343 Salon kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 23.476 548 6.287 598 603 0 602 37 8.127 0 32.151
5 Sosiaali ja terveys 23.291 5.110 2.617 228 274 148 0 1.632 4.899 0 33.299
007343 Salon kaupunginhallitus 23.382 2.881 4.410 409 435 76 294 853 6.476 0 32.738
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 13.487 200 1.671 388 471 242 171 18 2.961 0 16.649
5 Sosiaali ja terveys 23.174 6.427 7.440 227 560 587 0 0 8.814 0 38.415
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 16.404 2.075 3.408 340 498 346 120 12 4.723 0 23.203
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 11.813 924 2.916 171 0 0 587 29 3.703 0 16.440
4 Matk., ravits., talous 16.864 5.022 2.996 0 0 0 108 0 3.104 0 24.990
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 12.415 1.412 2.925 150 0 0 530 26 3.632 0 17.460
007583 Sodankylän kunnanhallitus
1 Luonnonvara-ala 105.972 1.285 3.952 779 615 614 1.282 0 7.242 0 114.499
2 Tekniikka ja liikenne 36.999 310 1.432 761 491 483 359 0 3.526 0 40.834
3 Hallinto ja kauppa 26.466 949 3.453 267 436 422 531 0 5.108 0 32.522
4 Matk., ravits., talous 29.784 405 2.421 124 302 411 347 0 3.604 0 33.793
007583 Sodankylän kunnanhallitus 38.000 691 2.712 435 444 456 519 0 4.567 0 43.258
007653 Sotkamon kunnanhallitus
1 Luonnonvara-ala 57.244 357 6.028 156 415 597 392 30 7.617 0 65.217
2 Tekniikka ja liikenne 20.327 537 1.302 25 0 0 337 59 1.722 0 22.587
4 Matk., ravits., talous 21.118 540 1.309 25 0 0 339 59 1.731 0 23.389
007653 Sotkamon kunnanhallitus 37.185 457 3.421 84 186 267 362 46 4.366 0 42.008
007773 Suomussalmen kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 22.431 1.138 1.592 95 105 661 384 9 2.846 0 26.415
4 Matk., ravits., talous 24.454 798 1.777 390 632 550 550 2 3.901 0 29.153
5 Sosiaali ja terveys 15.494 4.005 1.479 217 684 447 334 8 3.168 0 22.668
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 20.878 1.915 1.608 212 424 566 414 7 3.230 0 26.023
008373 Tampereen kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 37.688 626 2.622 759 476 1.970 2.761 4.389 12.977 0 51.291
2 Tekniikka ja liikenne 24.893 287 1.888 156 22 318 101 129 2.613 0 27.793
3 Hallinto ja kauppa 15.240 412 1.438 110 185 1.180 123 0 3.036 0 18.688
4 Matk., ravits., talous 22.580 206 2.323 246 0 273 112 478 3.431 0 26.217
5 Sosiaali ja terveys 24.791 1.690 5.181 88 666 509 12 1.111 7.568 0 34.049
6 Kulttuuri 19.220 227 2.520 171 0 264 109 86 3.149 0 22.597
008373 Tampereen kaupunginhallitus 23.595 711 2.824 153 242 543 156 536 4.454 0 28.761
008533 Turun kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 25.656 473 3.000 883 183 2.277 170 205 6.718 0 32.847
3 Hallinto ja kauppa 15.265 1.091 2.437 465 274 4.088 193 259 7.714 0 24.069
4 Matk., ravits., talous 21.564 996 3.082 955 611 3.251 212 205 8.314 0 30.875
5 Sosiaali ja terveys 20.079 4.586 2.304 609 737 1.135 296 205 5.284 0 29.949
008533 Turun kaupunginhallitus 22.199 1.312 2.806 778 361 2.600 201 214 6.962 0 30.473
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus
3 Hallinto ja kauppa 21.090 0 3.762 234 1.421 355 0 2.055 7.827 0 28.917
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 21.090 0 3.762 234 1.421 355 0 2.055 7.827 0 28.917
009053 Vaasan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 23.707 157 1.260 385 180 921 241 1.395 4.383 0 28.247
3 Hallinto ja kauppa 12.541 273 2.530 151 398 2.642 449 199 6.370 0 19.184
4 Matk., ravits., talous 17.803 1.239 2.135 402 423 2.392 447 796 6.596 0 25.637
5 Sosiaali ja terveys 18.900 1.921 2.184 207 249 806 317 854 4.616 0 25.438
009053 Vaasan kaupunginhallitus 18.381 834 1.996 300 316 1.742 366 829 5.550 0 24.765
000923 Vantaan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 25.428 844 2.766 78 42 342 43 28 3.298 0 29.571
4 Matk., ravits., talous 21.388 921 4.834 131 39 208 43 0 5.255 0 27.564
5 Sosiaali ja terveys 16.232 1.023 2.097 139 175 171 43 0 2.625 0 19.880
6 Kulttuuri 23.209 391 3.812 52 105 810 43 0 4.822 0 28.422
000923 Vantaan kaupunginhallitus 22.638 832 3.096 95 77 348 43 14 3.673 0 27.144
009153 Varkauden kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 27.433 253 831 173 147 0 0 0 1.151 0 28.837
4 Matk., ravits., talous 17.497 302 43 54 30 0 0 0 127 0 17.926
5 Sosiaali ja terveys 20.933 3.509 593 15 2 0 0 0 610 0 25.052
6 Kulttuuri 38.983 871 2.481 1.113 1.342 0 1.154 872 6.962 0 46.816
009153 Varkauden kaupunginhallitus 26.528 1.175 953 278 299 0 196 148 1.873 0 29.576

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6OSA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutusala Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht
3 Hallinto ja kauppa 16.290 438 1.489 192 187 544 263 0 2.674 0 19.401
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht 16.290 438 1.489 192 187 544 263 0 2.674 0 19.401
031636 Espoon seudun koulutusky.
2 Tekniikka ja liikenne 19.035 278 1.597 93 0 427 89 0 2.207 0 21.519
3 Hallinto ja kauppa 14.246 371 2.039 66 305 914 175 42 3.540 0 18.158
4 Matk., ravits., talous 17.903 849 1.980 837 394 378 452 129 4.170 0 22.922
5 Sosiaali ja terveys 18.116 3.207 1.418 520 426 27 327 0 2.718 314 24.355
031636 Espoon seudun koulutusky. 17.587 1.603 1.711 477 331 333 304 45 3.202 122 22.514
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky
2 Tekniikka ja liikenne 25.449 605 0 0 0 0 0 0 0 0 26.054
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 25.449 605 0 0 0 0 0 0 0 0 26.054
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 17.910 274 1.127 331 1.216 1.027 382 1.432 5.515 0 23.699
3 Hallinto ja kauppa 13.670 573 1.370 244 1.106 934 350 664 4.669 0 18.912
4 Matk., ravits., talous 20.075 236 1.842 273 1.208 1.253 399 1.430 6.405 0 26.716
5 Sosiaali ja terveys 15.363 2.420 1.634 195 944 797 345 1.386 5.300 0 23.084
6 Kulttuuri 21.944 274 1.957 193 1.088 1.357 344 1.396 6.335 0 28.553
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 16.286 980 1.560 236 1.082 996 358 1.111 5.342 0 22.609
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 24.772 449 1.765 195 17 251 1 2.565 4.794 27 30.043
4 Matk., ravits., talous 22.625 1.283 1.651 111 17 238 1 2.673 4.691 26 28.625
5 Sosiaali ja terveys 24.646 729 1.635 489 17 246 1 1.946 4.335 27 29.736
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 24.304 643 1.734 193 17 248 1 2.555 4.748 27 29.722
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 29.173 536 888 1.503 48 24 248 601 3.312 0 33.021
3 Hallinto ja kauppa 18.019 91 890 1.448 111 28 253 17 2.747 0 20.858
4 Matk., ravits., talous 22.249 461 888 1.436 46 47 268 55 2.739 0 25.448
6 Kulttuuri 24.559 660 889 1.651 418 24 900 879 4.761 0 29.980
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 23.202 365 889 1.493 124 28 342 337 3.215 0 26.781
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 25.450 1.674 492 71 0 699 28 839 2.129 0 29.254
3 Hallinto ja kauppa 15.621 1.173 2.435 437 86 1.738 316 0 5.012 0 21.806
4 Matk., ravits., talous 18.282 2.050 2.219 194 1 630 221 685 3.950 0 24.282
5 Sosiaali ja terveys 20.803 4.158 1.952 191 29 483 278 220 3.154 0 28.115
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 21.409 2.583 1.528 188 25 776 189 453 3.158 0 27.150
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 30.842 437 3.069 144 1.590 2.030 932 2.730 10.495 124 41.898
2 Tekniikka ja liikenne 26.825 108 2.468 57 960 1.501 901 2.706 8.594 99 35.626
4 Matk., ravits., talous 26.131 529 1.711 148 583 1.688 1.342 2.237 7.707 0 34.367
6 Kulttuuri 26.769 174 1.456 74 1.086 1.776 493 1.095 5.980 43 32.966
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 28.215 263 2.386 96 1.201 1.770 827 2.277 8.558 89 37.125
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 69.867 8 4.422 261 445 307 96 358 5.890 0 75.765
2 Tekniikka ja liikenne 23.907 71 2.618 253 49 237 103 367 3.626 0 27.604
4 Matk., ravits., talous 27.622 38 4.283 288 60 274 111 277 5.294 0 32.954
5 Sosiaali ja terveys 23.734 131 2.619 187 64 236 96 285 3.487 0 27.352
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 26.472 65 3.004 257 68 247 104 346 4.024 0 30.562
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 34.871 309 1.648 296 243 919 1.146 2.940 7.192 0 42.372
2 Tekniikka ja liikenne 21.812 106 1.610 369 186 1.129 105 1.509 4.909 0 26.826
3 Hallinto ja kauppa 17.206 150 1.219 88 21 1.638 18 212 3.196 0 20.553
4 Matk., ravits., talous 25.157 50 1.750 363 201 300 272 814 3.700 0 28.907
5 Sosiaali ja terveys 20.561 181 1.916 200 98 518 66 551 3.349 0 24.091
6 Kulttuuri 24.643 195 1.923 252 220 778 226 811 4.209 0 29.047
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 23.749 148 1.709 292 172 831 258 1.178 4.440 0 28.337
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 24.368 75 4.600 321 161 460 726 726 6.994 0 31.438
3 Hallinto ja kauppa 9.701 0 1.586 236 35 1.256 234 1.342 4.689 0 14.390
4 Matk., ravits., talous 17.570 242 2.744 254 500 395 329 303 4.526 0 22.338
5 Sosiaali ja terveys 12.401 21 2.959 515 164 530 393 782 5.342 0 17.765
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 20.204 131 3.613 300 281 492 526 610 5.822 0 26.157
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 23.071 392 1.835 316 17 441 47 1.035 3.691 2 27.156
3 Hallinto ja kauppa 13.617 1.115 927 174 95 508 215 0 1.918 0 16.650
4 Matk., ravits., talous 19.229 1.647 2.102 229 265 666 247 642 4.150 12 25.039
5 Sosiaali ja terveys 20.109 4.555 1.038 247 64 150 124 147 1.769 0 26.433
6 Kulttuuri 49.157 2.106 3.290 1.047 0 834 181 1.706 7.058 2 58.324
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 20.213 1.789 1.534 264 84 421 130 571 3.004 3 25.009
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 45.064 431 4.605 280 133 418 710 112 6.259 0 51.754
2 Tekniikka ja liikenne 25.431 306 1.003 266 137 661 343 420 2.830 0 28.567
3 Hallinto ja kauppa 20.476 304 1.576 212 171 727 370 338 3.394 0 24.173
4 Matk., ravits., talous 21.964 171 768 109 105 226 358 347 1.914 0 24.049
5 Sosiaali ja terveys 18.540 2.692 2.914 275 683 570 540 0 4.982 0 26.214
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 26.481 924 2.295 246 277 554 474 229 4.075 0 31.480
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 21.363 1.261 1.486 443 2.257 500 561 1.181 6.427 0 29.051
4 Matk., ravits., talous 18.237 1.938 1.527 621 1.048 514 576 1.213 5.499 0 25.674
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 20.720 1.400 1.495 480 2.008 503 564 1.188 6.237 0 28.357
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 32.800 1.438 7.100 0 0 466 429 1.957 9.952 0 44.191
2 Tekniikka ja liikenne 27.770 110 2.238 115 209 1.013 219 974 4.769 39 32.688
3 Hallinto ja kauppa 14.259 629 1.598 173 311 2.482 112 0 4.675 0 19.564
4 Matk., ravits., talous 23.689 1.012 2.853 143 178 682 285 640 4.781 24 29.506
5 Sosiaali ja terveys 18.050 4.380 2.258 209 70 242 136 366 3.281 3 25.715
6 Kulttuuri 30.048 18 5.891 0 0 1.294 1.040 16 8.241 0 38.307
7 Vapaa-aika ja liikunta 40.448 0 3.879 0 0 0 0 176 4.055 0 44.503
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 24.546 1.121 3.068 119 159 1.032 273 752 5.401 18 31.087
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 52.052 0 6.835 702 1.030 447 707 2.061 11.782 0 63.834
2 Tekniikka ja liikenne 22.798 11 1.610 119 260 263 194 2.424 4.869 0 27.678
3 Hallinto ja kauppa 13.942 11 3.018 17 90 328 333 1.273 5.058 0 19.011
4 Matk., ravits., talous 24.667 11 1.597 361 231 261 194 1.646 4.289 0 28.967
5 Sosiaali ja terveys 23.526 11 1.612 132 227 263 193 9.608 12.035 0 35.572
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 22.076 11 2.402 156 248 296 272 2.383 5.757 0 27.843
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht
1 Luonnonvara-ala 24.080 0 2.404 301 311 0 0 541 3.557 0 27.637
2 Tekniikka ja liikenne 27.073 19 911 207 103 152 0 302 1.676 0 28.768
3 Hallinto ja kauppa 17.078 615 486 97 467 0 0 101 1.151 0 18.844
4 Matk., ravits., talous 24.022 52 1.219 181 791 110 0 70 2.371 0 26.445
5 Sosiaali ja terveys 33.069 0 1.166 155 1.003 0 0 26 2.349 0 35.418
6 Kulttuuri 27.112 0 2.022 33 323 0 0 122 2.500 0 29.612
7 Vapaa-aika ja liikunta 20.905 0 1.166 0 1.003 0 0 26 2.194 0 23.099
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 24.770 143 1.094 175 439 75 0 201 1.985 0 26.898
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky
1 Luonnonvara-ala 35.110 778 3.385 1.135 235 758 883 0 6.396 0 42.285
2 Tekniikka ja liikenne 25.751 249 2.762 0 75 36 75 297 3.246 0 29.245
3 Hallinto ja kauppa 14.957 679 1.785 296 509 789 310 1.141 4.830 0 20.465
4 Matk., ravits., talous 21.577 590 4.536 79 159 81 212 662 5.729 0 27.896
5 Sosiaali ja terveys 21.264 1.302 1.879 177 474 157 322 108 3.117 0 25.683
6 Kulttuuri 26.426 150 5.140 5 141 46 271 159 5.762 0 32.338
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 22.788 536 3.003 166 251 273 247 485 4.425 0 27.749
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 23.739 280 451 0 0 463 0 0 915 0 24.934
4 Matk., ravits., talous 23.541 279 457 0 0 469 0 0 926 0 24.747
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 23.692 280 453 0 0 465 0 0 917 0 24.890
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky
2 Tekniikka ja liikenne 22.576 79 2.651 356 989 734 443 1.080 6.252 0 28.907
3 Hallinto ja kauppa 15.780 619 3.245 14 689 761 376 421 5.506 0 21.905
4 Matk., ravits., talous 16.480 361 3.094 302 949 637 435 648 6.064 0 22.905
5 Sosiaali ja terveys 14.825 4.369 5.799 402 725 209 257 273 7.665 0 26.859
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 17.789 1.493 3.768 255 815 587 368 610 6.402 0 25.684
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky
1 Luonnonvara-ala 56.615 2.421 5.835 294 181 28 789 720 7.847 0 66.883
2 Tekniikka ja liikenne 27.473 351 4.936 77 137 21 429 1.918 7.519 0 35.343
4 Matk., ravits., talous 26.793 120 4.789 23 128 18 390 2.008 7.357 0 34.269
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 37.283 1.025 5.223 144 151 23 546 1.523 7.611 0 45.919
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky.
2 Tekniikka ja liikenne 23.230 1.090 1.933 0 0 760 0 420 3.114 0 27.434
4 Matk., ravits., talous 18.099 1.026 1.916 0 0 755 0 666 3.337 0 22.463
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 22.208 1.078 1.930 0 0 759 0 469 3.158 0 26.444
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 27.848 866 5.594 195 0 1.684 534 490 8.497 0 37.211
2 Tekniikka ja liikenne 21.005 1.115 2.900 153 0 372 100 347 3.873 0 25.993
3 Hallinto ja kauppa 15.617 544 3.213 199 0 596 85 6 4.098 0 20.259
4 Matk., ravits., talous 21.044 755 2.893 150 0 370 100 365 3.878 0 25.677
5 Sosiaali ja terveys 22.637 3.478 4.450 176 202 455 354 65 5.702 0 31.817
6 Kulttuuri 24.063 812 4.299 118 175 946 444 35 6.016 0 30.891
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 20.643 1.225 3.482 167 40 573 187 215 4.666 0 26.534
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 23.731 1.003 1.297 238 13 845 119 1.063 3.576 0 28.310
4 Matk., ravits., talous 24.530 842 1.291 92 13 845 94 665 3.001 0 28.372
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 23.828 983 1.296 220 13 845 116 1.015 3.506 0 28.317
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 23.872 185 1.356 340 51 276 236 187 2.446 5 26.509
4 Matk., ravits., talous 22.776 271 1.361 261 51 224 237 0 2.135 5 25.186
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä 23.730 197 1.357 329 51 269 236 163 2.405 5 26.338
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 23.564 1.327 4.629 333 344 1.163 820 745 8.033 0 32.925
2 Tekniikka ja liikenne 24.431 461 2.063 41 139 411 570 594 3.818 0 28.709
3 Hallinto ja kauppa 17.546 1.173 1.785 178 531 2.905 735 757 6.890 1 25.610
4 Matk., ravits., talous 21.709 869 3.506 107 235 416 711 677 5.652 0 28.230
5 Sosiaali ja terveys 16.155 1.573 1.832 254 552 788 703 868 4.998 0 22.726
6 Kulttuuri 23.626 877 2.015 377 324 635 536 536 4.422 0 28.924
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 20.334 1.056 2.253 195 380 1.170 669 711 5.378 0 26.768
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 54.254 127 6.041 403 468 746 521 0 8.178 187 62.746
2 Tekniikka ja liikenne 24.175 409 2.766 485 227 302 117 0 3.896 171 28.652
3 Hallinto ja kauppa 17.123 1.447 3.076 410 156 295 98 0 4.035 167 22.772
4 Matk., ravits., talous 18.039 464 2.073 381 163 301 101 0 3.018 181 21.702
5 Sosiaali ja terveys 23.250 2.865 2.927 707 249 341 114 0 4.337 241 30.693
6 Kulttuuri 33.628 326 3.503 556 137 348 116 0 4.661 197 38.812
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 24.036 1.010 2.999 496 208 329 127 0 4.159 185 29.390
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 20.402 614 3.194 288 199 264 211 0 4.155 0 25.171
2 Tekniikka ja liikenne 20.867 1.016 1.106 221 0 261 6 0 1.595 0 23.477
4 Matk., ravits., talous 23.534 1.356 1.137 280 0 269 6 0 1.692 0 26.583
5 Sosiaali ja terveys 22.995 1.127 1.124 220 0 266 6 0 1.616 0 25.738
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 21.298 1.034 1.313 237 19 263 26 0 1.858 0 24.190
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 23.713 311 2.184 199 306 1.668 869 3.453 8.679 0 32.703
2 Tekniikka ja liikenne 25.149 217 1.349 55 160 938 119 1.114 3.734 0 29.099
4 Matk., ravits., talous 23.864 222 1.703 254 128 770 317 1.713 4.885 0 28.971
6 Kulttuuri 28.364 138 1.641 80 458 2.423 384 2.448 7.434 0 35.936
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 25.823 203 1.592 110 267 1.472 319 1.899 5.660 0 31.686
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 18.380 224 5.646 172 184 892 1.437 2 8.334 0 26.937
2 Tekniikka ja liikenne 27.776 738 4.328 133 109 500 139 562 5.772 0 34.286
3 Hallinto ja kauppa 14.604 96 4.594 173 673 350 109 12 5.911 0 20.611
4 Matk., ravits., talous 18.975 767 3.538 86 43 604 964 595 5.829 0 25.571
6 Kulttuuri 22.619 863 4.204 194 199 345 551 195 5.687 0 29.169
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 20.916 553 4.410 165 310 436 407 237 5.966 0 27.435
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky
4 Matk., ravits., talous 7.238 0 5.174 0 0 502 444 0 6.119 0 13.357
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 7.238 0 5.174 0 0 502 444 0 6.119 0 13.357
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky
2 Tekniikka ja liikenne 26.763 115 3.452 198 0 502 0 436 4.587 0 31.465
3 Hallinto ja kauppa 13.150 225 1.975 166 537 499 0 266 3.443 0 16.817
4 Matk., ravits., talous 23.649 110 3.452 164 0 508 0 319 4.442 0 28.202
5 Sosiaali ja terveys 21.606 1.370 2.690 143 465 1.086 0 320 4.703 0 27.678
6 Kulttuuri 31.790 441 5.114 366 437 0 0 0 5.917 0 38.148
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 22.823 366 3.130 193 238 549 0 325 4.436 0 27.625
031736 Mikkelin koulutusyhtymä
1 Luonnonvara-ala 43.247 483 3.059 397 1.147 940 643 879 7.065 0 50.795
2 Tekniikka ja liikenne 26.116 208 2.738 307 1.010 575 269 168 5.066 0 31.390
3 Hallinto ja kauppa 14.445 635 1.688 224 966 1.097 397 125 4.498 20 19.598
4 Matk., ravits., talous 20.629 270 4.216 402 1.085 1.304 389 1.320 8.716 0 29.615
5 Sosiaali ja terveys 18.087 4.578 3.202 240 1.049 889 365 1.112 6.856 0 29.521
6 Kulttuuri 21.494 29 2.801 391 993 996 312 1.142 6.635 40 28.198
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 23.227 1.230 2.745 308 1.036 984 412 728 6.213 11 30.682
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh
2 Tekniikka ja liikenne 25.034 476 2.131 279 40 504 116 10 3.080 0 28.590
3 Hallinto ja kauppa 12.822 572 934 597 134 686 471 7 2.830 0 16.224
4 Matk., ravits., talous 20.502 739 2.163 242 31 467 113 7 3.024 0 24.264
5 Sosiaali ja terveys 20.582 492 2.210 436 67 477 166 8 3.366 0 24.439
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 19.445 545 1.671 409 77 569 258 8 2.993 0 22.983
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk.
1 Luonnonvara-ala 36.001 2.672 4.079 314 0 0 0 0 4.393 0 43.066
2 Tekniikka ja liikenne 32.508 393 2.991 253 0 0 0 73 3.317 0 36.218
4 Matk., ravits., talous 38.926 1.925 4.959 403 0 0 0 0 5.362 0 46.212
5 Sosiaali ja terveys 19.280 3.381 3.612 405 0 0 0 0 4.017 0 26.678
6 Kulttuuri 29.906 3.228 1.594 268 0 0 328 0 2.189 0 35.323
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 33.687 1.142 3.407 291 0 0 18 46 3.762 0 38.590
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 27.481 1.261 5.056 887 512 323 697 483 7.959 0 36.702
2 Tekniikka ja liikenne 20.919 406 1.340 326 247 768 111 1.261 4.052 0 25.377
3 Hallinto ja kauppa 14.059 934 1.558 280 328 666 483 384 3.698 0 18.691
4 Matk., ravits., talous 20.409 460 1.789 401 231 501 243 907 4.071 0 24.940
5 Sosiaali ja terveys 16.187 3.477 408 549 501 271 233 1.020 2.982 0 22.646
6 Kulttuuri 25.751 517 1.085 246 231 1.019 113 712 3.405 0 29.674
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 19.918 1.115 1.440 404 317 616 219 1.022 4.018 0 25.051
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 42.506 592 5.503 494 172 1.229 426 4.233 12.057 0 55.155
2 Tekniikka ja liikenne 24.671 240 3.464 304 193 530 247 651 5.389 0 30.300
3 Hallinto ja kauppa 17.208 451 5.552 454 192 812 303 910 8.223 0 25.882
4 Matk., ravits., talous 22.723 203 3.362 313 211 517 257 632 5.292 0 28.217
5 Sosiaali ja terveys 17.015 713 3.836 213 271 579 299 373 5.571 0 23.298
6 Kulttuuri 31.404 7 4.198 207 296 598 350 210 5.860 0 37.271
7 Vapaa-aika ja liikunta 15.262 1.264 1.714 337 1.114 803 2.214 1.450 7.632 0 24.158
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 25.606 316 3.854 313 241 633 345 939 6.326 0 32.247
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky
2 Tekniikka ja liikenne 24.265 61 2.422 0 66 820 72 599 3.980 0 28.306
4 Matk., ravits., talous 20.976 39 2.845 0 191 541 126 559 4.263 0 25.278
6 Kulttuuri 20.586 109 4.133 0 319 1.003 320 504 6.280 0 26.975
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 22.570 63 2.867 0 151 767 134 569 4.490 0 27.123
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 26.500 236 7.824 0 0 0 0 0 7.824 0 34.560
3 Hallinto ja kauppa 24.892 38 4.212 135 41 690 475 0 5.554 0 30.484
4 Matk., ravits., talous 21.520 146 7.535 379 139 0 1.445 0 9.499 0 31.164
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 24.386 99 5.648 169 57 403 618 0 6.894 0 31.380
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 24.462 696 2.052 222 146 756 157 0 3.333 139 28.630
3 Hallinto ja kauppa 16.170 883 2.052 222 279 756 157 0 3.467 139 20.659
4 Matk., ravits., talous 24.365 610 2.052 222 161 756 157 0 3.349 139 28.463
5 Sosiaali ja terveys 18.793 1.299 2.052 223 186 756 157 0 3.374 139 23.605
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 22.620 738 2.052 222 176 756 157 0 3.364 139 26.860
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky.
1 Luonnonvara-ala 29.803 666 3.385 641 1.026 392 804 1.427 7.674 50 38.192
2 Tekniikka ja liikenne 19.045 20 271 24 121 0 365 145 926 50 20.041
3 Hallinto ja kauppa 12.574 882 1.764 242 548 820 467 1.295 5.136 50 18.644
4 Matk., ravits., talous 17.875 1.234 1.178 377 678 873 552 1.807 5.465 50 24.624
5 Sosiaali ja terveys 19.396 2.332 1.690 425 695 425 426 1.498 5.159 50 26.937
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 17.898 1.342 1.843 368 669 632 510 1.430 5.451 50 24.742
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 22.697 247 874 800 80 2.717 435 988 5.895 0 28.838
2 Tekniikka ja liikenne 24.290 191 1.042 598 83 2.761 330 634 5.448 0 29.929
4 Matk., ravits., talous 19.970 195 1.003 1.943 84 2.743 444 622 6.838 0 27.003
5 Sosiaali ja terveys 18.510 494 1.082 1.855 80 2.681 323 659 6.680 0 25.684
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 23.104 213 1.017 906 82 2.749 362 676 5.792 0 29.109
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni
1 Luonnonvara-ala 33.971 106 710 171 488 60 500 551 2.479 0 36.556
2 Tekniikka ja liikenne 20.798 1.098 2.525 166 475 705 287 1.428 5.586 0 27.482
3 Hallinto ja kauppa 14.129 515 1.711 184 408 1.017 204 257 3.781 226 18.652
4 Matk., ravits., talous 16.026 1.823 2.660 226 406 493 465 834 5.084 0 22.934
5 Sosiaali ja terveys 17.751 4.437 2.758 270 477 402 197 369 4.473 23 26.684
6 Kulttuuri 18.249 681 2.897 193 437 1.290 621 2.435 7.871 0 26.801
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.523 1.742 3.573 660 830 666 788 662 7.179 0 22.445
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 18.407 1.513 2.445 202 452 718 338 1.051 5.206 41 25.167
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 19.305 2 3.196 0 0 0 0 15 3.211 0 22.518
2 Tekniikka ja liikenne 27.039 139 2.976 0 0 0 0 252 3.228 0 30.405
4 Matk., ravits., talous 22.790 87 2.889 0 0 0 0 244 3.133 0 26.011
5 Sosiaali ja terveys 24.436 73 2.893 0 0 0 0 245 3.137 0 27.646
6 Kulttuuri 25.044 960 2.956 0 0 0 0 132 3.088 0 29.092
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 25.453 288 2.978 0 0 0 0 206 3.184 0 28.924
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 25.167 185 1.145 149 468 538 0 1.096 3.396 0 28.748
4 Matk., ravits., talous 20.776 179 1.145 149 248 495 0 1.096 3.134 0 24.089
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 23.854 183 1.145 149 402 525 0 1.096 3.318 0 27.355
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky
2 Tekniikka ja liikenne 27.146 922 1.519 114 405 334 70 436 2.879 0 30.947
4 Matk., ravits., talous 20.348 989 1.490 55 135 350 70 436 2.536 0 23.873
6 Kulttuuri 19.804 1.996 1.423 92 1.164 421 70 436 3.606 0 25.406
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 24.772 1.068 1.501 98 440 348 70 436 2.894 0 28.734
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 50.971 690 7.481 384 701 1.064 1.075 511 11.215 1 62.878
2 Tekniikka ja liikenne 19.730 21 2.620 109 185 702 167 140 3.923 0 23.674
3 Hallinto ja kauppa 12.374 987 3.721 92 239 568 174 0 4.794 0 18.155
4 Matk., ravits., talous 15.144 841 4.702 106 285 673 384 316 6.466 1 22.452
5 Sosiaali ja terveys 14.238 4.109 3.979 226 721 357 201 14 5.497 0 23.844
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 20.084 1.024 3.947 152 349 663 316 182 5.609 0 26.717
031376 Salon seudun koulutusky.     h
2 Tekniikka ja liikenne 27.818 260 1.592 287 146 295 35 898 3.254 0 31.332
4 Matk., ravits., talous 20.264 290 1.592 212 153 295 15 892 3.160 0 23.714
5 Sosiaali ja terveys 15.850 63 1.592 201 129 295 19 898 3.135 0 19.048
6 Kulttuuri 25.695 0 3.061 445 168 293 365 663 4.995 0 30.690
031376 Salon seudun koulutusky. h 25.529 206 1.865 300 150 295 93 854 3.556 0 29.291
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky
1 Luonnonvara-ala 28.464 431 1.885 140 1.040 1.635 751 7.800 13.251 0 42.146
2 Tekniikka ja liikenne 16.925 376 1.751 146 923 2.757 243 623 6.443 0 23.744
3 Hallinto ja kauppa 11.310 703 997 442 709 2.181 353 774 5.456 0 17.469
4 Matk., ravits., talous 14.968 487 1.293 81 1.533 2.762 861 698 7.228 0 22.683
5 Sosiaali ja terveys 19.901 2.293 2.363 261 923 890 349 553 5.338 0 27.532
6 Kulttuuri 18.912 0 2.189 322 1.518 2.641 1.503 4.375 12.548 0 31.459
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 18.233 1.136 1.820 278 1.013 1.758 591 2.074 7.535 0 26.904
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 24.186 49 2.063 335 0 1.447 179 1.517 5.540 0 29.774
4 Matk., ravits., talous 19.992 8 2.112 409 0 1.411 397 1.766 6.095 0 26.095
5 Sosiaali ja terveys 22.809 188 2.063 481 0 1.395 171 1.415 5.525 0 28.522
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 23.143 47 2.074 360 0 1.435 228 1.569 5.667 0 28.857
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.
1 Luonnonvara-ala 24.907 764 3.896 155 70 756 470 0 5.349 0 31.020
2 Tekniikka ja liikenne 22.566 731 3.720 83 131 724 450 0 5.107 0 28.405
4 Matk., ravits., talous 20.272 729 3.711 338 113 722 449 0 5.334 0 26.335
5 Sosiaali ja terveys 38.239 663 3.376 370 64 657 408 0 4.875 0 43.777
6 Kulttuuri 44.578 785 5.215 446 228 1.663 997 0 8.548 0 53.911
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 28.975 746 4.135 243 148 985 602 0 6.114 0 35.835
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten
2 Tekniikka ja liikenne 55.891 1.412 0 0 104 1.794 479 0 2.377 0 59.680
3 Hallinto ja kauppa 38.625 1.698 0 0 125 2.157 0 0 2.282 0 42.605
4 Matk., ravits., talous 34.549 1.380 0 0 102 1.753 434 0 2.288 0 38.218
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 49.564 1.433 0 0 106 1.821 422 0 2.348 0 53.345
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
2 Tekniikka ja liikenne 18.995 0 1.530 262 41 80 129 99 2.142 0 21.136
4 Matk., ravits., talous 20.222 0 1.536 263 42 81 130 82 2.133 0 22.356
5 Sosiaali ja terveys 19.568 0 1.523 261 41 80 129 119 2.152 0 21.720
6 Kulttuuri 21.772 0 3.434 124 155 331 305 1.289 5.637 0 27.410
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 19.876 0 1.978 230 68 139 171 377 2.963 0 22.839
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes
1 Luonnonvara-ala 37.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.462
2 Tekniikka ja liikenne 25.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.626
4 Matk., ravits., talous 24.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.896
5 Sosiaali ja terveys 26.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.665
6 Kulttuuri 30.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.420
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 27.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.360
031406 Suomenselän koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 19.969 135 823 578 183 248 219 6.258 8.309 0 28.413
4 Matk., ravits., talous 17.211 135 823 679 178 174 219 2.493 4.565 0 21.911
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 19.114 135 823 609 181 225 219 5.091 7.149 0 26.398
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 24.973 632 1.309 320 155 506 800 165 3.255 0 28.860
2 Tekniikka ja liikenne 19.670 270 1.727 178 9 126 170 137 2.347 0 22.287
3 Hallinto ja kauppa 16.645 58 924 66 210 59 163 145 1.567 0 18.271
4 Matk., ravits., talous 23.651 302 1.258 143 9 453 170 128 2.161 0 26.113
5 Sosiaali ja terveys 22.199 282 1.256 279 9 259 180 121 2.105 0 24.586
6 Kulttuuri 26.077 10 926 120 204 77 179 135 1.641 0 27.728
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 20.352 249 1.377 166 81 190 233 139 2.186 0 22.786
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
1 Luonnonvara-ala 35.143 993 1.758 149 463 747 287 4.885 8.289 0 44.425
2 Tekniikka ja liikenne 28.848 363 1.357 135 454 735 288 1.651 4.619 43 33.874
4 Matk., ravits., talous 32.122 348 2.369 386 458 746 296 1.806 6.060 0 38.530
5 Sosiaali ja terveys 24.477 204 1.782 104 466 756 296 2.541 5.945 0 30.626
6 Kulttuuri 33.676 0 311 51 466 762 292 1.787 3.668 0 37.344
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 29.024 355 1.489 133 461 747 291 2.382 5.502 17 34.898
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
7 Vapaa-aika ja liikunta 30.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.264
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk 30.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.264
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 53.052 0 13.992 0 0 0 0 0 13.992 0 67.043
2 Tekniikka ja liikenne 31.532 0 3.794 0 0 0 0 494 4.288 0 35.820
4 Matk., ravits., talous 25.413 0 4.913 0 0 0 0 195 5.108 0 30.521
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 30.816 0 4.316 0 0 0 0 416 4.732 0 35.548
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky
2 Tekniikka ja liikenne 20.873 970 1.398 244 555 761 161 0 3.119 0 24.962
3 Hallinto ja kauppa 13.886 1.459 1.232 91 559 1.234 163 0 3.279 0 18.625
4 Matk., ravits., talous 17.583 1.277 1.602 271 619 847 180 0 3.519 0 22.379
5 Sosiaali ja terveys 19.997 1.227 1.319 201 458 627 133 0 2.737 0 23.961
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 18.250 1.182 1.359 194 553 904 161 0 3.171 0 22.603
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh
2 Tekniikka ja liikenne 24.015 1.146 1.107 365 5 2 113 1.834 3.426 0 28.587
4 Matk., ravits., talous 22.972 899 695 307 3 0 55 309 1.369 0 25.239
5 Sosiaali ja terveys 21.394 2.351 273 283 1 0 21 259 838 0 24.583
6 Kulttuuri 27.635 563 687 450 1 23 998 949 3.108 0 31.306
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 24.130 1.193 785 358 3 6 279 1.066 2.496 0 27.819
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky
1 Luonnonvara-ala 22.391 3.685 1.498 526 130 1.146 801 1.446 5.547 0 31.624
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 22.391 3.685 1.498 526 130 1.146 801 1.446 5.547 0 31.624
031466 Västra Nylands yrkesskola
2 Tekniikka ja liikenne 28.152 0 0 0 33 701 0 0 734 0 28.887
4 Matk., ravits., talous 27.297 0 0 0 33 700 0 0 733 0 28.030
5 Sosiaali ja terveys 25.100 0 0 0 12 258 0 0 270 0 25.370
031466 Västra Nylands yrkesskola 27.778 0 0 0 32 669 0 0 701 0 28.479
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 27.378 104 4.241 239 0 999 0 637 6.116 0 33.598
2 Tekniikka ja liikenne 24.844 71 1.797 406 0 1.002 27 352 3.584 3 28.502
4 Matk., ravits., talous 21.188 71 2.104 701 0 1.002 24 592 4.424 2 25.685
5 Sosiaali ja terveys 17.152 60 1.514 695 0 1.003 31 319 3.560 3 20.776
6 Kulttuuri 20.314 81 1.514 459 0 1.003 31 319 3.325 3 23.722
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 23.859 74 2.074 458 0 1.002 24 420 3.978 2 27.914
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
1 Luonnonvara-ala 27.959 1.320 7.272 229 300 572 525 0 8.898 0 38.177
2 Tekniikka ja liikenne 21.093 1.602 2.312 158 72 15 71 0 2.628 0 25.323
3 Hallinto ja kauppa 14.406 1.329 2.483 121 195 525 123 0 3.447 0 19.181
4 Matk., ravits., talous 19.921 1.895 2.301 178 110 14 70 0 2.675 0 24.490
5 Sosiaali ja terveys 15.238 2.420 2.713 234 303 337 191 0 3.777 0 21.434
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 19.574 1.675 3.060 175 169 243 161 0 3.807 0 25.057
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun
2 Tekniikka ja liikenne 33.075 305 0 34 264 305 0 0 602 0 33.982
4 Matk., ravits., talous 28.819 254 0 28 220 254 0 0 502 0 29.574
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 31.182 282 0 31 244 282 0 0 558 0 32.022

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02P6OSA ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  OPETUSTOIMINTA -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Koulutusala Varsin.
opetus
mk/op.
Työssä
oppim.
ja
työharj
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yhteensä
mk/op.
Raportti yhteensä 22.978 1.138 2.271 281 340 816 345 777 4.830 21 28.968