KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K02R6OSA ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Koulutusala Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Maj.,
ruok. &
op.matk
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
025501 Ab. Utbildning Sydväst
1 Luonnonvara-ala 163 72.196 6.315 0 0 0 164 0 6.151 6.315 65.880
2 Tekniikka ja liikenne 117 33.749 238 173 0 0 207 0 203 411 33.338
3 Hallinto ja kauppa 79 34.891 710 0 0 0 284 0 426 710 34.181
4 Matk., ravits., talous 8 91.947 7.618 0 0 0 21 0 7.596 7.618 84.329
5 Sosiaali ja terveys 132 39.423 1.775 0 0 0 393 0 1.382 1.775 37.648
6 Kulttuuri 154 54.935 653 0 0 0 488 0 165 653 54.282
025501 Ab. Utbildning Sydväst 653 50.368 2.314 31 0 0 307 0 2.037 2.345 48.024
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k.
2 Tekniikka ja liikenne 33 48.790 17.449 0 0 0 0 0 17.449 17.449 31.341
3 Hallinto ja kauppa 30 37.402 5.698 0 0 0 0 0 5.698 5.698 31.704
4 Matk., ravits., talous 20 50.526 0 0 0 0 0 0 0 0 50.526
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 82 45.071 9.006 0 0 0 0 0 9.006 9.006 36.065
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
1 Luonnonvara-ala 50 55.114 0 0 0 0 0 0 0 0 55.114
4 Matk., ravits., talous 104 41.497 1.019 0 0 0 0 872 147 1.019 40.478
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 154 45.938 687 0 0 0 0 588 99 687 45.251
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
4 Matk., ravits., talous 62 99.636 0 0 0 0 0 0 0 0 99.636
6 Kulttuuri 7 92.762 0 0 0 0 0 0 0 0 92.762
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 69 98.900 0 0 0 0 0 0 0 0 98.900
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 31 47.983 0 0 0 0 0 0 0 0 47.983
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 31 47.983 0 0 0 0 0 0 0 0 47.983
017081 Ami-säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 147 37.412 592 0 0 0 0 0 592 592 36.820
3 Hallinto ja kauppa 150 30.532 0 0 0 0 0 0 0 0 30.532
4 Matk., ravits., talous 5 71.394 0 0 0 0 0 0 0 0 71.394
5 Sosiaali ja terveys 59 74.026 0 0 0 0 0 0 0 0 74.026
6 Kulttuuri 13 46.203 0 0 0 0 0 0 0 0 46.203
017081 Ami-säätiö 374 41.215 233 0 0 0 0 0 233 233 40.981
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry
3 Hallinto ja kauppa 38 26.809 1.014 0 0 0 0 0 1.014 1.014 25.796
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry 38 26.809 1.014 0 0 0 0 0 1.014 1.014 25.796
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
5 Sosiaali ja terveys 1.133 32.730 2.151 0 140 0 156 0 2.135 2.291 30.439
6 Kulttuuri 24 51.251 1.623 0 74 0 74 0 1.623 1.697 49.554
7 Vapaa-aika ja liikunta 23 51.252 1.623 0 74 0 74 0 1.623 1.697 49.555
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 1.181 33.471 2.130 0 137 0 152 0 2.115 2.267 31.204
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy
3 Hallinto ja kauppa 26 28.395 0 0 0 2.217 386 0 1.832 2.217 26.178
4 Matk., ravits., talous 39 40.507 738 0 0 2.671 465 0 2.944 3.408 37.098
5 Sosiaali ja terveys 360 62.664 264 0 0 12.845 2.234 89 10.786 13.109 49.555
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 424 58.578 291 0 0 11.278 1.961 75 9.532 11.569 47.009
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul.
2 Tekniikka ja liikenne 5 51.090 0 0 0 0 0 0 0 0 51.090
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul. 5 51.090 0 0 0 0 0 0 0 0 51.090
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
7 Vapaa-aika ja liikunta 31 50.999 0 0 0 0 0 0 0 0 50.999
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 31 50.999 0 0 0 0 0 0 0 0 50.999
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk
7 Vapaa-aika ja liikunta 21 52.073 10.815 0 93 0 0 0 10.909 10.909 41.164
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk 21 52.073 10.815 0 93 0 0 0 10.909 10.909 41.164
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
4 Matk., ravits., talous 391 34.642 2.314 0 0 0 255 618 1.441 2.314 32.328
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ 391 34.642 2.314 0 0 0 255 618 1.441 2.314 32.328
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 97 45.835 2.475 0 0 0 899 0 1.577 2.475 43.360
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 97 45.835 2.475 0 0 0 899 0 1.577 2.475 43.360
014551 Harjun oppimiskeskus oy
1 Luonnonvara-ala 190 72.455 1.776 0 1 0 143 0 1.635 1.778 70.677
014551 Harjun oppimiskeskus oy 190 72.455 1.776 0 1 0 143 0 1.635 1.778 70.677
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy
3 Hallinto ja kauppa 801 20.715 0 0 0 0 0 0 0 0 20.715
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 801 20.715 0 0 0 0 0 0 0 0 20.715
016321 Hengitysliitto Heli ry
1 Luonnonvara-ala 93 89.056 981 31 0 1 0 0 1.012 1.012 88.044
2 Tekniikka ja liikenne 549 123.661 1.011 101 179 778 547 123 1.401 2.070 121.591
3 Hallinto ja kauppa 262 94.945 349 196 270 1.638 757 0 1.696 2.453 92.492
4 Matk., ravits., talous 212 102.196 556 2 59 0 215 199 203 617 101.579
6 Kulttuuri 82 124.957 102 28 169 0 0 0 298 298 124.659
7 Vapaa-aika ja liikunta 16 77.638 1.871 0 0 0 0 0 1.871 1.871 75.767
016321 Hengitysliitto Heli ry 1.213 110.552 736 93 161 706 448 90 1.157 1.696 108.856
023291 Hevosopisto Oy
1 Luonnonvara-ala 213 102.085 6.777 0 0 0 893 0 5.885 6.777 95.308
023291 Hevosopisto Oy 213 102.085 6.777 0 0 0 893 0 5.885 6.777 95.308
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
4 Matk., ravits., talous 23 72.808 594 353 0 0 8 18 921 947 71.861
5 Sosiaali ja terveys 559 39.241 831 355 0 0 242 19 926 1.186 38.054
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 582 40.568 822 355 0 0 232 19 926 1.177 39.391
019381 Hgin konservatorion säätiö
6 Kulttuuri 160 47.833 0 0 0 750 750 0 0 750 47.084
019381 Hgin konservatorion säätiö 160 47.833 0 0 0 750 750 0 0 750 47.084
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät
2 Tekniikka ja liikenne 32 28.769 0 0 0 0 0 0 0 0 28.769
3 Hallinto ja kauppa 13 23.367 0 0 0 0 0 0 0 0 23.367
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 45 27.266 0 0 0 0 0 0 0 0 27.266
012811 Invalidiliitto ry
2 Tekniikka ja liikenne 210 119.345 2.174 344 1.188 0 840 0 2.866 3.706 115.639
3 Hallinto ja kauppa 286 79.650 1.815 178 1.101 0 294 0 2.800 3.094 76.556
6 Kulttuuri 28 82.382 3.644 181 1.042 0 164 0 4.702 4.866 77.516
012811 Invalidiliitto ry 524 95.695 2.058 245 1.133 0 506 0 2.930 3.435 92.260
011691 Invalidisäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 317 95.376 3.553 0 40 0 730 116 2.747 3.593 91.783
4 Matk., ravits., talous 145 142.575 2.665 0 40 0 734 116 1.855 2.705 139.870
011691 Invalidisäätiö 462 110.221 3.274 0 40 0 731 116 2.467 3.314 106.907
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
4 Matk., ravits., talous 21 70.343 0 0 0 0 0 0 0 0 70.343
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 21 70.343 0 0 0 0 0 0 0 0 70.343
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 67 54.667 3.361 0 0 0 3.361 0 0 3.361 51.307
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 67 54.667 3.361 0 0 0 3.361 0 0 3.361 51.307
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy
6 Kulttuuri 60 59.633 2.695 0 0 0 2.695 0 0 2.695 56.939
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy 60 59.633 2.695 0 0 0 2.695 0 0 2.695 56.939
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 87 44.460 1.410 0 0 0 0 0 1.410 1.410 43.049
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 87 44.460 1.410 0 0 0 0 0 1.410 1.410 43.049
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
4 Matk., ravits., talous 99 34.660 867 0 0 22 247 0 641 888 33.772
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 99 34.660 867 0 0 22 247 0 641 888 33.772
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy
2 Tekniikka ja liikenne 208 31.581 0 0 0 0 0 0 0 0 31.581
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy 208 31.581 0 0 0 0 0 0 0 0 31.581
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
6 Kulttuuri 64 103.604 2.942 0 0 0 166 0 2.777 2.942 100.661
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 64 103.604 2.942 0 0 0 166 0 2.777 2.942 100.661
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7 Vapaa-aika ja liikunta 113 61.831 1.137 0 0 0 0 0 1.137 1.137 60.693
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 113 61.831 1.137 0 0 0 0 0 1.137 1.137 60.693
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 40 49.829 0 0 0 0 0 0 0 0 49.829
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 40 49.829 0 0 0 0 0 0 0 0 49.829
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 109 48.349 1.364 17 0 2.376 528 0 3.229 3.757 44.592
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 109 48.349 1.364 17 0 2.376 528 0 3.229 3.757 44.592
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 40 34.409 916 0 0 0 0 0 916 916 33.493
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd 40 34.409 916 0 0 0 0 0 916 916 33.493
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Hallinto ja kauppa 434 30.319 685 315 0 85 467 90 528 1.084 29.235
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 434 30.319 685 315 0 85 467 90 528 1.084 29.235
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 37 43.090 226 0 0 0 0 0 226 226 42.864
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 37 43.090 226 0 0 0 0 0 226 226 42.864
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 76 44.973 411 0 0 0 411 0 0 411 44.562
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 76 44.973 411 0 0 0 411 0 0 411 44.562
011701 Kiipulasäätiö
1 Luonnonvara-ala 72 137.295 1.735 8 54 413 1.186 0 1.023 2.210 135.085
2 Tekniikka ja liikenne 71 107.105 858 80 176 78 0 0 1.192 1.192 105.913
3 Hallinto ja kauppa 153 83.899 696 0 62 9 0 0 767 767 83.132
011701 Kiipulasäätiö 295 102.360 986 21 87 123 287 0 930 1.217 101.143
017261 Kisakalliosäätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 38 78.913 1.949 0 0 0 430 1.252 266 1.949 76.964
017261 Kisakalliosäätiö 38 78.913 1.949 0 0 0 430 1.252 266 1.949 76.964
016231 Korpisaaren säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 49 49.066 506 0 594 0 0 0 1.100 1.100 47.966
016231 Korpisaaren säätiö 49 49.066 506 0 594 0 0 0 1.100 1.100 47.966
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 11 50.583 0 0 0 0 0 0 0 0 50.583
4 Matk., ravits., talous 11 19.619 0 0 0 0 0 0 0 0 19.619
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 22 35.101 0 0 0 0 0 0 0 0 35.101
017021 Kuggomskolan Ab
2 Tekniikka ja liikenne 9 96.428 3.014 0 0 0 0 0 3.014 3.014 93.414
017021 Kuggomskolan Ab 9 96.428 3.014 0 0 0 0 0 3.014 3.014 93.414
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
6 Kulttuuri 77 69.085 12.553 0 0 0 768 0 11.785 12.553 56.532
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 77 69.085 12.553 0 0 0 768 0 11.785 12.553 56.532
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
4 Matk., ravits., talous 112 45.337 709 22 0 5 178 0 557 736 44.602
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 112 45.337 709 22 0 5 178 0 557 736 44.602
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 36 64.807 403 1.023 313 119 1.205 0 654 1.858 62.949
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 36 64.807 403 1.023 313 119 1.205 0 654 1.858 62.949
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy
2 Tekniikka ja liikenne 14 34.321 0 0 0 0 0 0 0 0 34.321
5 Sosiaali ja terveys 4 7.988 0 0 0 0 0 0 0 0 7.988
6 Kulttuuri 12 15.166 0 0 0 0 0 0 0 0 15.166
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 30 23.544 0 0 0 0 0 0 0 0 23.544
013051 Lahden diakoniasäätiö
5 Sosiaali ja terveys 89 31.488 1.048 0 0 0 808 0 240 1.048 30.440
7 Vapaa-aika ja liikunta 60 35.297 1.922 0 0 0 589 0 1.332 1.922 33.375
013051 Lahden diakoniasäätiö 150 33.025 1.401 0 0 0 720 0 681 1.401 31.625
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy
6 Kulttuuri 60 63.059 2.664 0 0 5.218 0 0 7.882 7.882 55.176
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 60 63.059 2.664 0 0 5.218 0 0 7.882 7.882 55.176
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.
3 Hallinto ja kauppa 6 44.072 2.122 0 492 2.616 2.616 0 2.614 5.230 38.842
4 Matk., ravits., talous 69 49.786 3.235 0 555 2.953 3.792 0 2.951 6.743 43.043
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist. 75 49.339 3.148 0 550 2.926 3.700 0 2.924 6.624 42.714
017731 Lapin urheiluopisto Oy
7 Vapaa-aika ja liikunta 43 73.031 706 0 0 0 706 0 0 706 72.325
017731 Lapin urheiluopisto Oy 43 73.031 706 0 0 0 706 0 0 706 72.325
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
2 Tekniikka ja liikenne 52 47.374 0 0 12 0 0 0 12 12 47.362
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 52 47.374 0 0 12 0 0 0 12 12 47.362
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy
3 Hallinto ja kauppa 728 20.319 476 0 41 2 301 64 154 519 19.800
4 Matk., ravits., talous 13 20.316 0 0 41 1 41 0 1 43 20.274
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 740 20.319 468 0 41 1 296 63 152 511 19.808
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Hallinto ja kauppa 145 41.365 16.125 0 0 0 0 0 16.125 16.125 25.240
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 145 41.365 16.125 0 0 0 0 0 16.125 16.125 25.240
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus
3 Hallinto ja kauppa 225 21.161 48 0 0 0 48 0 0 48 21.113
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus 225 21.161 48 0 0 0 48 0 0 48 21.113
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
2 Tekniikka ja liikenne 20 34.893 0 0 0 0 0 0 0 0 34.893
4 Matk., ravits., talous 17 46.419 0 0 0 0 0 0 0 0 46.419
5 Sosiaali ja terveys 26 50.628 0 0 0 0 0 0 0 0 50.628
6 Kulttuuri 8 79.139 0 0 0 0 0 0 0 0 79.139
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 71 48.145 0 0 0 0 0 0 0 0 48.145
013101 Oulun diakonissal. säätiö
5 Sosiaali ja terveys 77 37.200 857 0 0 0 452 405 0 857 36.343
013101 Oulun diakonissal. säätiö 77 37.200 857 0 0 0 452 405 0 857 36.343
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry
4 Matk., ravits., talous 136 34.231 1.304 0 0 0 1.031 0 272 1.304 32.927
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 136 34.231 1.304 0 0 0 1.031 0 272 1.304 32.927
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
3 Hallinto ja kauppa 433 26.926 557 1.121 0 0 152 0 1.526 1.678 25.248
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 433 26.926 557 1.121 0 0 152 0 1.526 1.678 25.248
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
6 Kulttuuri 90 45.051 0 0 0 0 0 0 0 0 45.051
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 90 45.051 0 0 0 0 0 0 0 0 45.051
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 39 69.969 9.809 8.260 0 1.646 2.698 0 17.017 19.715 50.254
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 39 69.969 9.809 8.260 0 1.646 2.698 0 17.017 19.715 50.254
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 40 54.281 0 0 0 0 0 0 0 0 54.281
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry 40 54.281 0 0 0 0 0 0 0 0 54.281
016681 Partaharju-säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 38 56.378 3.016 0 37 0 1.175 0 1.877 3.052 53.325
016681 Partaharju-säätiö 38 56.378 3.016 0 37 0 1.175 0 1.877 3.052 53.325
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
7 Vapaa-aika ja liikunta 145 46.257 0 0 0 0 0 0 0 0 46.257
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 145 46.257 0 0 0 0 0 0 0 0 46.257
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd.
6 Kulttuuri 167 59.905 2.464 3.015 0 0 996 160 4.323 5.479 54.426
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd. 167 59.905 2.464 3.015 0 0 996 160 4.323 5.479 54.426
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 4 40.253 0 0 0 0 0 0 0 0 40.253
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 4 40.253 0 0 0 0 0 0 0 0 40.253
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann
7 Vapaa-aika ja liikunta 50 49.611 11.839 0 349 0 0 10.956 1.232 12.188 37.423
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann 50 49.611 11.839 0 349 0 0 10.956 1.232 12.188 37.423
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Hallinto ja kauppa 311 25.911 1.150 78 0 0 801 198 229 1.228 24.683
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 311 25.911 1.150 78 0 0 801 198 229 1.228 24.683
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 19 46.508 281 0 0 0 0 0 281 281 46.227
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 19 46.508 281 0 0 0 0 0 281 281 46.227
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 25 31.407 0 0 0 0 0 0 0 0 31.407
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 25 31.407 0 0 0 0 0 0 0 0 31.407
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
1 Luonnonvara-ala 21 171.255 3.623 266 3.034 615 703 0 6.835 7.538 163.716
4 Matk., ravits., talous 29 128.087 986 183 2.084 457 523 0 3.187 3.710 124.377
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 50 146.505 2.111 218 2.489 524 600 0 4.744 5.344 141.162
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f.
3 Hallinto ja kauppa 175 27.441 3.878 0 0 0 286 0 3.592 3.878 23.563
4 Matk., ravits., talous 30 50.976 4.417 0 0 0 0 0 4.417 4.417 46.560
5 Sosiaali ja terveys 133 42.318 653 88 0 0 187 0 554 742 41.576
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 338 35.376 2.651 35 0 0 222 0 2.464 2.686 32.689
017281 Solvalla-Finns Ab
7 Vapaa-aika ja liikunta 50 82.975 1.987 0 0 0 0 0 1.987 1.987 80.988
017281 Solvalla-Finns Ab 50 82.975 1.987 0 0 0 0 0 1.987 1.987 80.988
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.-
1 Luonnonvara-ala 114 66.955 1.447 0 0 54 810 140 551 1.501 65.453
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 114 66.955 1.447 0 0 54 810 140 551 1.501 65.453
010211 Stiftelsen Arcada
2 Tekniikka ja liikenne 119 24.948 0 0 0 0 0 0 0 0 24.948
5 Sosiaali ja terveys 16 34.486 0 0 0 0 0 0 0 0 34.486
010211 Stiftelsen Arcada 135 26.072 0 0 0 0 0 0 0 0 26.072
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
6 Kulttuuri 30 75.183 1.900 0 0 0 1.500 0 400 1.900 73.283
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 30 75.183 1.900 0 0 0 1.500 0 400 1.900 73.283
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
5 Sosiaali ja terveys 124 48.726 0 0 0 0 0 0 0 0 48.726
7 Vapaa-aika ja liikunta 133 39.547 0 0 0 0 0 0 0 0 39.547
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 256 43.980 0 0 0 0 0 0 0 0 43.980
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura
4 Matk., ravits., talous 54 73.476 0 0 0 0 0 0 0 0 73.476
5 Sosiaali ja terveys 153 31.752 638 0 0 0 638 0 0 638 31.115
7 Vapaa-aika ja liikunta 46 38.087 283 0 0 0 283 0 0 283 37.804
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 252 41.789 438 0 0 0 438 0 0 438 41.351
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys
5 Sosiaali ja terveys 125 49.623 941 0 0 0 369 0 571 941 48.683
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 125 49.623 941 0 0 0 369 0 571 941 48.683
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö
3 Hallinto ja kauppa 836 29.735 954 0 0 0 408 487 59 954 28.781
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 836 29.735 954 0 0 0 408 487 59 954 28.781
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd.
3 Hallinto ja kauppa 23 46.133 548 363 270 0 0 0 1.180 1.180 44.953
4 Matk., ravits., talous 31 47.051 561 0 276 0 0 0 837 837 46.213
7 Vapaa-aika ja liikunta 67 46.304 560 0 275 0 0 0 835 835 45.469
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 121 46.460 558 69 274 0 0 0 902 902 45.559
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
7 Vapaa-aika ja liikunta 105 89.840 2.874 0 0 0 1.911 0 964 2.874 86.966
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 105 89.840 2.874 0 0 0 1.911 0 964 2.874 86.966
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Hallinto ja kauppa 64 14.130 0 0 0 0 0 0 0 0 14.130
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 64 14.130 0 0 0 0 0 0 0 0 14.130
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 33 50.420 0 0 0 43.361 43.361 0 0 43.361 7.059
3 Hallinto ja kauppa 31 20.312 0 0 0 18.958 18.958 0 0 18.958 1.354
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 64 36.014 0 0 0 31.684 31.684 0 0 31.684 4.329
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö
6 Kulttuuri 117 60.816 1.727 0 0 0 360 276 1.091 1.727 59.089
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö 117 60.816 1.727 0 0 0 360 276 1.091 1.727 59.089
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät.
5 Sosiaali ja terveys 669 36.212 1.823 0 0 403 533 52 1.641 2.226 33.987
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 669 36.212 1.823 0 0 403 533 52 1.641 2.226 33.987
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
4 Matk., ravits., talous 296 30.637 601 0 0 0 382 0 220 601 30.036
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 296 30.637 601 0 0 0 382 0 220 601 30.036
017671 Tanhuvaaran säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 32 67.810 0 0 0 0 0 0 0 0 67.810
017671 Tanhuvaaran säätiö 32 67.810 0 0 0 0 0 0 0 0 67.810
015961 Teak Oy
2 Tekniikka ja liikenne 31 41.817 35.676 0 0 0 34.140 0 1.536 35.676 6.141
015961 Teak Oy 31 41.817 35.676 0 0 0 34.140 0 1.536 35.676 6.141
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
4 Matk., ravits., talous 17 62.979 2.306 0 0 0 135 0 2.172 2.306 60.673
6 Kulttuuri 185 46.272 2.425 1.828 0 0 1.969 0 2.284 4.253 42.019
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 202 47.672 2.415 1.675 0 0 1.816 0 2.274 4.090 43.582
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 15 48.233 2.276 0 0 0 0 0 2.276 2.276 45.957
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 15 48.233 2.276 0 0 0 0 0 2.276 2.276 45.957
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 203 47.085 4 0 0 164 148 0 20 168 46.917
011681 Turun ammattiopistosäätiö 203 47.085 4 0 0 164 148 0 20 168 46.917
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
6 Kulttuuri 73 58.628 160 0 0 0 160 0 0 160 58.468
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 73 58.628 160 0 0 0 160 0 0 160 58.468
016901 Turun kristill.opiston säätiö
6 Kulttuuri 39 61.070 0 0 0 0 0 0 0 0 61.070
7 Vapaa-aika ja liikunta 94 55.688 0 0 0 0 0 0 0 0 55.688
016901 Turun kristill.opiston säätiö 133 57.265 0 0 0 0 0 0 0 0 57.265
013611 Työtehoseura ry
1 Luonnonvara-ala 15 47.239 1.494 0 0 0 0 0 1.494 1.494 45.745
2 Tekniikka ja liikenne 7 47.916 3.566 0 0 0 0 0 3.566 3.566 44.350
4 Matk., ravits., talous 70 50.071 1.475 0 0 0 1.259 0 216 1.475 48.597
013611 Työtehoseura ry 91 49.451 1.629 0 0 0 961 0 667 1.629 47.822
016921 Työväen Akatemian kannatusoy.
7 Vapaa-aika ja liikunta 38 69.522 0 0 0 0 0 0 0 0 69.522
016921 Työväen Akatemian kannatusoy. 38 69.522 0 0 0 0 0 0 0 0 69.522
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7 Vapaa-aika ja liikunta 114 74.148 701 0 0 0 0 0 701 701 73.448
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 114 74.148 701 0 0 0 0 0 701 701 73.448
017301 Varalan Säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 30 85.359 0 0 0 0 0 0 0 0 85.359
017301 Varalan Säätiö 30 85.359 0 0 0 0 0 0 0 0 85.359
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann
7 Vapaa-aika ja liikunta 50 55.852 0 0 0 0 0 0 0 0 55.852
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann 50 55.852 0 0 0 0 0 0 0 0 55.852
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.
7 Vapaa-aika ja liikunta 17 67.431 1.165 0 316 0 1.165 0 316 1.481 65.950
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk. 17 67.431 1.165 0 316 0 1.165 0 316 1.481 65.950

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K02R6OSA ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Koulutusala Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Maj.,
ruok. &
op.matk
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
018812 Alavuden erityisammattikoulu
2 Tekniikka ja liikenne 40 139.723 3.311 3 27 18 3.105 0 254 3.360 136.363
4 Matk., ravits., talous 52 144.066 3.414 3 28 19 3.202 0 262 3.464 140.602
6 Kulttuuri 40 139.723 3.311 3 27 18 3.105 0 254 3.360 136.363
018812 Alavuden erityisammattikoulu 132 141.428 3.352 3 27 19 3.143 0 257 3.400 138.028
011752 Arlainstituutti
2 Tekniikka ja liikenne 16 159.164 3.544 0 564 376 2.802 742 940 4.484 154.680
3 Hallinto ja kauppa 51 177.133 3.606 0 574 383 2.851 755 957 4.563 172.571
4 Matk., ravits., talous 6 225.715 3.939 0 627 418 3.114 825 1.045 4.984 220.731
5 Sosiaali ja terveys 45 178.200 3.386 0 539 359 2.677 709 898 4.284 173.916
6 Kulttuuri 47 163.573 3.501 0 557 372 2.768 733 929 4.430 159.143
011752 Arlainstituutti 165 173.651 3.523 0 561 374 2.785 738 935 4.457 169.193
018822 Kuhankosken erityisammattik.
1 Luonnonvara-ala 25 161.753 728 56 101 78 582 0 381 963 160.790
4 Matk., ravits., talous 49 116.162 401 52 56 71 303 0 277 580 115.582
5 Sosiaali ja terveys 16 123.774 282 57 31 79 174 0 275 449 123.326
6 Kulttuuri 35 150.438 902 54 87 74 800 0 316 1.116 149.321
018822 Kuhankosken erityisammattik. 125 136.004 593 54 71 74 483 0 309 792 135.212
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu
2 Tekniikka ja liikenne 105 138.370 2.194 274 117 39 1.162 773 688 2.623 135.747
4 Matk., ravits., talous 45 122.187 2.166 276 118 39 1.172 747 680 2.600 119.587
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 150 133.544 2.185 274 118 39 1.165 766 685 2.616 130.928
018802 Perttulan erityisammattikoulu
1 Luonnonvara-ala 29 169.647 791 114 234 346 0 33 1.452 1.486 168.161
2 Tekniikka ja liikenne 50 166.038 1.040 103 249 339 0 44 1.687 1.731 164.307
4 Matk., ravits., talous 37 153.984 1.097 96 254 336 0 46 1.737 1.783 152.201
5 Sosiaali ja terveys 16 138.227 750 52 160 352 0 32 1.282 1.314 136.913
6 Kulttuuri 17 137.437 724 63 174 339 0 31 1.270 1.300 136.137
018802 Perttulan erityisammattikoulu 150 157.468 938 93 229 341 0 40 1.562 1.602 155.866
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus
1 Luonnonvara-ala 22 162.576 1.841 4.068 2.296 885 969 0 8.122 9.091 153.485
3 Hallinto ja kauppa 16 111.199 227 3.977 1.228 865 227 0 6.070 6.298 104.901
4 Matk., ravits., talous 21 146.196 147 4.074 1.249 887 147 0 6.210 6.357 139.839
5 Sosiaali ja terveys 14 103.383 282 4.636 1.117 883 258 0 6.660 6.917 96.466
6 Kulttuuri 37 187.203 1.460 5.783 2.140 1.258 136 0 10.506 10.642 176.561
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 110 152.906 959 4.701 1.741 1.007 335 0 8.073 8.408 144.497

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K02R6OSA ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Koulutusala Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Maj.,
ruok. &
op.matk
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
000053 Alajärven kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 106 61.772 803 0 0 0 226 0 577 803 60.969
2 Tekniikka ja liikenne 22 49.817 208 0 0 0 208 0 0 208 49.609
000053 Alajärven kaupunginhallitus 128 59.694 699 0 0 0 223 0 477 699 58.994
000493 Espoon kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 426 45.237 638 0 0 0 616 8 14 638 44.599
3 Hallinto ja kauppa 1.104 24.444 120 14 0 22 87 20 50 156 24.288
4 Matk., ravits., talous 82 35.694 516 0 0 0 516 0 0 516 35.178
5 Sosiaali ja terveys 65 35.896 649 0 0 0 649 0 0 649 35.247
000493 Espoon kaupunginhallitus 1.678 30.719 291 9 0 14 264 15 36 315 30.404
000613 Forssan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 122 45.321 43.323 0 0 724 42.447 0 1.599 44.046 1.275
4 Matk., ravits., talous 6 38.996 26.149 0 0 623 25.396 0 1.376 26.772 12.224
000613 Forssan kaupunginhallitus 128 45.012 42.483 0 0 719 41.614 0 1.588 43.202 1.810
000793 Harjavallan kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 180 37.498 2.913 0 0 0 587 0 2.327 2.913 34.584
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 180 37.498 2.913 0 0 0 587 0 2.327 2.913 34.584
000913 Helsingin kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 4.121 50.723 1.009 75 21 16 105 31 985 1.122 49.601
4 Matk., ravits., talous 370 52.859 3.771 3 3 5 105 235 3.442 3.781 49.078
5 Sosiaali ja terveys 3.632 43.016 516 8 0 27 115 96 340 551 42.465
6 Kulttuuri 245 55.895 520 334 0 9 296 29 539 864 55.032
000913 Helsingin kaupunginhallitus 8.367 47.623 903 50 11 20 115 68 801 984 46.639
001023 Huittisten kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 201 50.123 378 0 53 0 0 0 430 430 49.692
2 Tekniikka ja liikenne 5 84.619 417 0 0 0 0 0 417 417 84.202
3 Hallinto ja kauppa 189 32.808 0 0 0 1.169 0 0 1.169 1.169 31.640
001023 Huittisten kaupunginhallitus 395 42.278 198 0 27 558 0 0 783 783 41.495
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 218 64.107 662 0 0 132 56 186 551 794 63.313
2 Tekniikka ja liikenne 273 36.521 14 0 0 0 14 0 0 14 36.507
3 Hallinto ja kauppa 716 25.878 142 66 0 49 48 65 144 257 25.621
4 Matk., ravits., talous 59 34.072 14 0 0 0 14 0 0 14 34.058
5 Sosiaali ja terveys 231 35.513 311 110 0 0 217 73 132 421 35.091
6 Kulttuuri 8 42.500 0 0 0 0 0 0 0 0 42.500
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 1.505 35.233 214 48 0 42 67 69 169 305 34.928
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus
4 Matk., ravits., talous 32 29.915 0 0 0 0 0 0 0 0 29.915
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 32 29.915 0 0 0 0 0 0 0 0 29.915
001453 Ilmajoen kunnanhallitus
6 Kulttuuri 153 55.866 1.556 437 141 0 311 304 1.519 2.135 53.731
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 153 55.866 1.556 437 141 0 311 304 1.519 2.135 53.731
005983 Jakobstads stadsstyrelse
2 Tekniikka ja liikenne 11 88.211 8.654 361 0 0 0 6.659 2.357 9.015 79.196
3 Hallinto ja kauppa 203 24.070 367 49 358 0 292 75 408 774 23.296
4 Matk., ravits., talous 6 36.066 0 0 0 0 0 0 0 0 36.066
005983 Jakobstads stadsstyrelse 220 27.544 761 63 331 0 269 395 491 1.155 26.389
001643 Jalasjärven kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 3 60.354 0 0 0 0 0 0 0 0 60.354
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 3 60.354 0 0 0 0 0 0 0 0 60.354
001673 Joensuun kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 49 38.739 0 0 0 0 0 0 0 0 38.739
3 Hallinto ja kauppa 361 26.740 189 0 10 0 69 0 130 199 26.541
5 Sosiaali ja terveys 273 39.744 230 0 30 0 249 0 10 260 39.485
6 Kulttuuri 74 50.240 0 0 21 0 0 21 0 21 50.219
001673 Joensuun kaupunginhallitus 758 34.518 173 0 18 0 123 2 65 190 34.327
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus
6 Kulttuuri 48 52.368 0 0 0 0 0 0 0 0 52.368
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 48 52.368 0 0 0 0 0 0 0 0 52.368
002023 Kaarinan kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 373 37.580 1.370 626 0 349 326 677 1.341 2.345 35.235
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 373 37.580 1.370 626 0 349 326 677 1.341 2.345 35.235
002053 Kajaanin kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 75 62.410 558 3 8 740 413 0 897 1.309 61.100
2 Tekniikka ja liikenne 695 42.560 795 24 16 496 353 0 978 1.331 41.229
3 Hallinto ja kauppa 355 27.952 412 38 0 40 206 0 284 490 27.462
4 Matk., ravits., talous 302 37.510 1.002 11 7 717 796 0 941 1.737 35.773
5 Sosiaali ja terveys 259 37.085 314 0 1 11 153 0 172 325 36.760
6 Kulttuuri 162 42.798 1.150 0 0 215 799 0 567 1.366 41.432
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 1.848 38.984 709 18 8 362 411 0 686 1.097 37.887
003203 Kemijärven kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 26 65.507 0 0 0 0 0 0 0 0 65.507
2 Tekniikka ja liikenne 163 39.476 0 0 0 0 0 0 0 0 39.476
3 Hallinto ja kauppa 62 67.776 487 0 0 0 487 0 0 487 67.289
4 Matk., ravits., talous 63 41.933 508 0 0 0 508 0 0 508 41.425
5 Sosiaali ja terveys 147 35.729 0 0 0 0 0 0 0 0 35.729
6 Kulttuuri 42 47.135 0 0 0 0 0 0 0 0 47.135
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 502 44.158 123 0 0 0 123 0 0 123 44.035
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 57 67.245 274 0 0 0 274 0 0 274 66.970
4 Matk., ravits., talous 18 47.343 0 0 0 0 0 0 0 0 47.343
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 74 62.543 210 0 0 0 210 0 0 210 62.334
002803 Korsnäs kommunstyrelse
2 Tekniikka ja liikenne 8 29.291 6 0 0 0 0 0 6 6 29.285
002803 Korsnäs kommunstyrelse 8 29.291 6 0 0 0 0 0 6 6 29.285
002853 Kotkan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 708 42.256 722 190 0 474 683 0 703 1.386 40.870
3 Hallinto ja kauppa 221 26.450 618 0 0 49 91 5 571 667 25.784
4 Matk., ravits., talous 318 34.451 16 0 0 0 16 0 0 16 34.435
5 Sosiaali ja terveys 259 33.360 0 0 0 0 0 0 0 0 33.360
002853 Kotkan kaupunginhallitus 1.506 36.760 433 89 0 230 337 1 414 752 36.007
002903 Kuhmon kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 80 52.821 534 0 0 0 534 0 0 534 52.287
4 Matk., ravits., talous 34 44.253 498 0 0 0 498 0 0 498 43.755
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 114 50.281 524 0 0 0 524 0 0 524 49.757
002973 Kuopion kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 77 32.178 0 0 0 0 0 0 0 0 32.178
002973 Kuopion kaupunginhallitus 77 32.178 0 0 0 0 0 0 0 0 32.178
003053 Kuusamon kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 20 48.847 2.031 90 41 4 1.522 0 644 2.166 46.681
2 Tekniikka ja liikenne 192 34.656 394 75 30 4 102 24 376 502 34.154
3 Hallinto ja kauppa 181 32.123 1.124 112 14 4 569 24 662 1.255 30.868
4 Matk., ravits., talous 113 33.745 429 61 27 4 287 101 133 521 33.224
5 Sosiaali ja terveys 13 29.038 166 83 0 4 102 0 151 253 28.785
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 518 33.969 713 86 23 4 359 39 427 826 33.143
004083 Lapuan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 212 37.745 3.760 83 3 1 3.533 0 315 3.848 33.897
4 Matk., ravits., talous 52 59.711 3.414 0 0 0 3.208 0 206 3.414 56.297
004083 Lapuan kaupunginhallitus 264 42.033 3.693 67 3 1 3.470 0 294 3.763 38.269
005033 Mynämäen kunnanhallitus
6 Kulttuuri 261 48.721 2.940 169 162 0 1.028 1.428 815 3.271 45.450
005033 Mynämäen kunnanhallitus 261 48.721 2.940 169 162 0 1.028 1.428 815 3.271 45.450
005293 Naantalin kaupunginhallitus
4 Matk., ravits., talous 73 53.867 503 55 37 0 0 0 594 594 53.272
5 Sosiaali ja terveys 122 40.981 228 49 18 0 82 0 213 295 40.686
005293 Naantalin kaupunginhallitus 195 45.819 331 51 25 0 51 0 356 407 45.411
005313 Nakkilan kunnanhallitus
6 Kulttuuri 211 52.474 238 0 0 0 238 0 0 238 52.237
005313 Nakkilan kunnanhallitus 211 52.474 238 0 0 0 238 0 0 238 52.237
005363 Nokian kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 177 52.747 502 9 73 3 291 0 296 587 52.160
4 Matk., ravits., talous 29 38.745 205 0 216 0 228 0 193 421 38.325
005363 Nokian kaupunginhallitus 206 50.754 460 8 93 2 282 0 281 563 50.191
005633 Oulaisten kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 212 31.248 0 0 0 0 0 0 0 0 31.248
005633 Oulaisten kaupunginhallitus 212 31.248 0 0 0 0 0 0 0 0 31.248
005643 Oulun kaupunginhallitus
6 Kulttuuri 84 66.854 938 0 0 0 165 109 664 938 65.916
005643 Oulun kaupunginhallitus 84 66.854 938 0 0 0 165 109 664 938 65.916
005773 Paimion kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 43 45.807 1.220 9.072 0 0 9.072 0 1.220 10.293 35.514
005773 Paimion kaupunginhallitus 43 45.807 1.220 9.072 0 0 9.072 0 1.220 10.293 35.514
005923 Petäjäveden kunnanhallitus
6 Kulttuuri 190 48.909 645 0 125 0 478 0 293 770 48.139
005923 Petäjäveden kunnanhallitus 190 48.909 645 0 125 0 478 0 293 770 48.139
006093 Porin kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 76 99.352 854 8 29 115 457 0 548 1.006 98.346
2 Tekniikka ja liikenne 1.127 40.906 852 78 7 12 542 0 408 950 39.956
3 Hallinto ja kauppa 374 26.498 313 0 29 8 255 0 95 350 26.149
4 Matk., ravits., talous 384 36.294 203 0 2 8 153 0 60 213 36.081
5 Sosiaali ja terveys 448 36.421 241 0 27 8 222 0 54 276 36.145
6 Kulttuuri 5 92.968 13.524 168 0 252 12.600 0 1.344 13.944 79.024
006093 Porin kaupunginhallitus 2.414 39.046 578 37 14 14 398 0 244 643 38.403
006383 Porvoon kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 224 46.856 329 39 73 0 269 27 146 441 46.415
006383 Porvoon kaupunginhallitus 224 46.856 329 39 73 0 269 27 146 441 46.415
006783 Raahen kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 139 35.029 0 0 0 0 0 0 0 0 35.029
006783 Raahen kaupunginhallitus 139 35.029 0 0 0 0 0 0 0 0 35.029
006803 Raision kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 337 32.149 786 325 0 0 93 0 1.018 1.111 31.038
006803 Raision kaupunginhallitus 337 32.149 786 325 0 0 93 0 1.018 1.111 31.038
006843 Rauman kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 666 46.178 368 0 9 24 82 0 320 402 45.776
3 Hallinto ja kauppa 215 27.949 484 9 3 25 9 0 511 521 27.428
4 Matk., ravits., talous 186 39.198 112 0 14 25 87 0 64 151 39.047
5 Sosiaali ja terveys 198 36.347 874 0 3 24 589 0 312 901 35.446
006843 Rauman kaupunginhallitus 1.264 40.512 429 2 8 25 149 0 314 463 40.048
006943 Riihimäen kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 248 26.301 274 12 0 0 217 0 69 286 26.016
6 Kulttuuri 82 31.914 672 0 0 0 0 0 672 672 31.242
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 330 27.701 373 9 0 0 163 0 219 382 27.318
007343 Salon kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 331 37.506 2.119 86 0 0 681 124 1.400 2.205 35.301
5 Sosiaali ja terveys 346 39.692 367 0 0 0 224 143 0 367 39.325
007343 Salon kaupunginhallitus 677 38.624 1.223 42 0 0 447 134 684 1.265 37.360
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 111 24.940 3.421 0 0 0 0 0 3.421 3.421 21.518
5 Sosiaali ja terveys 48 50.979 1.360 0 0 12 147 1.213 12 1.372 49.608
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 159 32.780 2.801 0 0 4 44 365 2.395 2.804 29.976
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 30 23.795 661 0 0 0 0 0 661 661 23.134
4 Matk., ravits., talous 4 37.390 150 0 0 0 0 0 150 150 37.240
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 34 25.416 600 0 0 0 0 0 600 600 24.816
007583 Sodankylän kunnanhallitus
1 Luonnonvara-ala 34 148.844 2.070 0 0 0 785 0 1.285 2.070 146.774
2 Tekniikka ja liikenne 102 58.891 120 0 0 0 120 0 0 120 58.771
3 Hallinto ja kauppa 146 40.581 897 0 0 0 123 0 774 897 39.684
4 Matk., ravits., talous 66 45.946 811 0 0 0 811 0 0 811 45.135
007583 Sodankylän kunnanhallitus 349 57.613 767 0 0 0 318 0 450 767 56.846
007653 Sotkamon kunnanhallitus
1 Luonnonvara-ala 69 94.114 4.698 0 31 0 0 31 4.698 4.729 89.385
2 Tekniikka ja liikenne 21 35.240 2.138 551 85 0 301 0 2.473 2.774 32.466
4 Matk., ravits., talous 64 36.349 2.400 554 106 0 553 0 2.507 3.060 33.288
007653 Sotkamon kunnanhallitus 154 62.061 3.393 306 70 0 271 14 3.484 3.768 58.293
007773 Suomussalmen kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 103 40.258 166 0 0 0 166 0 0 166 40.092
4 Matk., ravits., talous 66 44.045 149 0 0 0 149 0 0 149 43.896
5 Sosiaali ja terveys 74 39.243 365 0 0 0 365 0 0 365 38.878
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 243 40.978 222 0 0 0 222 0 0 222 40.757
008373 Tampereen kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 108 78.680 372 0 0 0 372 0 0 372 78.308
2 Tekniikka ja liikenne 1.716 39.925 286 51 0 89 238 36 152 426 39.499
3 Hallinto ja kauppa 545 29.001 472 0 0 23 390 9 96 495 28.506
4 Matk., ravits., talous 240 38.037 261 58 0 102 207 41 174 422 37.615
5 Sosiaali ja terveys 1.069 47.977 746 20 49 11 140 199 487 826 47.151
6 Kulttuuri 52 40.579 253 56 0 99 200 40 168 408 40.170
008373 Tampereen kaupunginhallitus 3.729 41.643 445 34 14 56 234 78 237 549 41.094
008533 Turun kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 1.560 43.674 418 5 12 47 109 146 227 482 43.193
3 Hallinto ja kauppa 574 39.041 297 0 12 50 79 113 167 359 38.682
4 Matk., ravits., talous 575 49.072 323 0 12 31 79 113 173 365 48.707
5 Sosiaali ja terveys 494 37.767 305 0 9 40 79 113 161 353 37.414
008533 Turun kaupunginhallitus 3.204 42.902 362 3 11 44 93 129 196 419 42.483
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus
3 Hallinto ja kauppa 234 33.407 777 0 0 0 305 0 472 777 32.630
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 234 33.407 777 0 0 0 305 0 472 777 32.630
009053 Vaasan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 555 37.178 221 29 4 3 157 0 100 258 36.920
3 Hallinto ja kauppa 482 26.601 393 0 0 0 285 61 47 393 26.208
4 Matk., ravits., talous 579 32.872 648 5 1 1 411 102 141 654 32.218
5 Sosiaali ja terveys 379 34.743 502 6 1 1 208 141 162 510 34.233
009053 Vaasan kaupunginhallitus 1.994 32.908 440 11 2 1 271 71 111 453 32.455
000923 Vantaan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 942 45.815 283 0 0 0 196 0 88 284 45.532
4 Matk., ravits., talous 293 33.756 295 0 0 0 109 0 186 295 33.460
5 Sosiaali ja terveys 375 28.084 197 0 0 0 116 0 81 197 27.887
6 Kulttuuri 246 42.219 700 0 0 0 172 0 529 700 41.519
000923 Vantaan kaupunginhallitus 1.856 39.852 323 0 0 0 163 0 161 323 39.528
009153 Varkauden kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 277 40.236 1.033 461 0 0 253 0 1.240 1.494 38.742
4 Matk., ravits., talous 76 28.888 763 279 168 95 0 56 1.249 1.305 27.583
5 Sosiaali ja terveys 151 43.628 595 144 521 137 0 16 1.380 1.396 42.232
6 Kulttuuri 103 62.169 1.976 229 0 15 236 0 1.984 2.220 59.950
009153 Varkauden kaupunginhallitus 607 43.376 1.050 320 151 48 156 11 1.402 1.569 41.807

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K02R6OSA ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Koulutusala Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Maj.,
ruok. &
op.matk
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht
3 Hallinto ja kauppa 161 31.438 24.788 1.014 369 1.238 24.788 0 2.621 27.409 4.030
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht 161 31.438 24.788 1.014 369 1.238 24.788 0 2.621 27.409 4.030
031636 Espoon seudun koulutusky.
2 Tekniikka ja liikenne 403 35.710 0 0 0 0 0 0 0 0 35.710
3 Hallinto ja kauppa 409 21.929 370 0 0 0 36 54 281 370 21.559
4 Matk., ravits., talous 779 30.647 874 0 188 0 289 126 647 1.061 29.586
5 Sosiaali ja terveys 1.012 32.693 722 1.064 0 94 188 0 1.693 1.880 30.812
031636 Espoon seudun koulutusky. 2.602 30.857 600 414 56 37 165 46 896 1.107 29.750
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky
2 Tekniikka ja liikenne 122 29.073 943 0 0 0 940 0 3 943 28.130
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 122 29.073 943 0 0 0 940 0 3 943 28.130
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 80 30.588 947 47 0 6 850 8 143 1.000 29.588
3 Hallinto ja kauppa 459 24.607 676 16 0 17 600 7 102 709 23.898
4 Matk., ravits., talous 173 38.050 2.081 1.255 1.000 7 843 7 3.492 4.342 33.707
5 Sosiaali ja terveys 320 30.192 698 39 0 33 476 6 288 770 29.423
6 Kulttuuri 126 38.536 1.079 3 0 19 466 7 628 1.100 37.435
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.157 30.084 954 208 149 19 605 7 719 1.330 28.754
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 667 45.937 552 9 25 98 182 0 501 683 45.254
4 Matk., ravits., talous 196 40.929 1.134 5 22 93 787 0 468 1.254 39.675
5 Sosiaali ja terveys 49 42.461 518 6 5 96 179 0 446 625 41.836
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 912 44.677 675 8 23 96 312 0 491 802 43.875
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 209 48.843 509 23 6 23 166 0 395 561 48.282
3 Hallinto ja kauppa 250 28.697 408 5 5 19 166 0 271 437 28.260
4 Matk., ravits., talous 76 34.089 214 5 6 20 166 0 80 246 33.842
6 Kulttuuri 86 45.761 338 20 6 27 166 0 225 391 45.370
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 621 38.507 409 13 5 22 166 0 283 449 38.058
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 797 41.649 211 0 105 0 0 0 316 316 41.333
3 Hallinto ja kauppa 354 28.906 52 0 87 0 0 0 139 139 28.766
4 Matk., ravits., talous 210 34.182 259 0 102 0 247 0 114 361 33.821
5 Sosiaali ja terveys 848 36.393 472 0 21 0 92 0 401 494 35.899
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 2.209 36.879 290 0 70 0 59 0 301 360 36.519
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 168 65.649 3.572 137 0 0 741 0 2.967 3.708 61.941
2 Tekniikka ja liikenne 158 52.541 1.587 109 104 0 674 0 1.126 1.799 50.742
4 Matk., ravits., talous 22 56.365 5.349 0 0 0 368 0 4.982 5.349 51.016
6 Kulttuuri 121 44.759 1.888 47 0 0 426 321 1.187 1.935 42.824
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 469 55.401 2.551 98 35 0 620 83 1.981 2.683 52.718
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 32 109.485 788 0 0 0 8 0 779 788 108.697
2 Tekniikka ja liikenne 561 37.420 309 0 0 88 196 39 162 397 37.023
4 Matk., ravits., talous 146 51.542 141 0 0 70 38 0 174 211 51.330
5 Sosiaali ja terveys 39 36.289 157 0 0 88 131 0 114 245 36.044
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 777 42.955 289 0 0 81 155 28 187 371 42.585
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 146 66.776 1.057 0 0 0 548 219 290 1.057 65.719
2 Tekniikka ja liikenne 391 39.772 475 0 0 0 408 56 10 475 39.297
3 Hallinto ja kauppa 96 27.760 2.732 0 0 0 150 0 2.582 2.732 25.027
4 Matk., ravits., talous 237 45.628 980 0 0 0 619 274 86 980 44.648
5 Sosiaali ja terveys 229 35.523 584 0 0 0 444 0 140 584 34.939
6 Kulttuuri 176 41.699 604 0 0 0 195 0 409 604 41.095
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 1.274 42.554 843 0 0 0 421 93 328 843 41.711
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 628 45.342 423 0 0 0 30 297 96 423 44.919
3 Hallinto ja kauppa 83 17.163 0 0 0 0 0 0 0 0 17.163
4 Matk., ravits., talous 471 31.211 524 730 97 0 85 0 1.265 1.350 29.861
5 Sosiaali ja terveys 64 23.540 0 167 9 0 0 0 176 176 23.363
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 1.246 36.999 411 284 37 0 47 149 536 733 36.267
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 1.500 43.822 403 0 1 11 74 20 321 415 43.407
3 Hallinto ja kauppa 647 23.676 287 0 0 6 66 0 226 293 23.383
4 Matk., ravits., talous 646 34.501 314 0 9 98 171 0 249 420 34.081
5 Sosiaali ja terveys 945 37.349 357 0 0 6 298 36 30 363 36.986
6 Kulttuuri 25 73.470 0 0 0 1 1 0 0 1 73.469
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 3.762 37.327 354 0 2 24 145 17 217 379 36.948
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 250 76.588 3.294 238 132 0 848 0 2.816 3.664 72.924
2 Tekniikka ja liikenne 329 41.729 456 9 0 0 389 0 76 465 41.264
3 Hallinto ja kauppa 206 31.349 1.581 16 0 0 570 0 1.028 1.598 29.751
4 Matk., ravits., talous 128 34.763 336 0 0 0 200 0 136 336 34.427
5 Sosiaali ja terveys 312 32.669 920 17 0 0 411 0 527 938 31.731
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 1.225 44.050 1.329 58 27 0 499 0 916 1.414 42.636
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 236 45.441 263 193 0 369 263 0 562 825 44.616
4 Matk., ravits., talous 61 43.769 339 223 5 379 339 0 607 947 42.822
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 297 45.097 279 199 1 371 279 0 571 850 44.247
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 287 69.578 4.805 1.455 952 0 1.553 0 5.660 7.212 62.366
2 Tekniikka ja liikenne 851 42.316 2.105 0 52 0 182 26 1.948 2.157 40.159
3 Hallinto ja kauppa 353 25.632 875 28 734 0 142 175 1.320 1.637 23.995
4 Matk., ravits., talous 230 45.952 5.019 268 1.082 0 69 385 5.915 6.369 39.583
5 Sosiaali ja terveys 349 33.416 1.711 349 78 0 444 192 1.503 2.138 31.278
6 Kulttuuri 138 49.844 2.676 289 570 10 902 0 2.643 3.544 46.300
7 Vapaa-aika ja liikunta 14 59.426 4.299 3 3.513 0 2.767 0 5.048 7.815 51.611
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 2.221 42.739 2.547 293 441 1 443 108 2.731 3.282 39.457
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 39 90.383 124 370 0 675 25 0 1.144 1.169 89.214
2 Tekniikka ja liikenne 250 40.171 41 322 2 364 13 0 716 729 39.441
3 Hallinto ja kauppa 198 24.438 106 51 0 254 9 0 402 411 24.027
4 Matk., ravits., talous 81 40.151 93 265 2 348 13 0 696 708 39.443
5 Sosiaali ja terveys 39 46.974 171 267 2 361 13 0 789 802 46.172
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 607 38.685 83 226 1 346 13 0 643 655 38.030
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht
1 Luonnonvara-ala 285 48.836 582 473 301 0 259 42 1.055 1.356 47.481
2 Tekniikka ja liikenne 1.075 41.435 819 71 11 12 494 0 420 913 40.522
3 Hallinto ja kauppa 619 25.109 655 0 0 0 279 178 198 655 24.453
4 Matk., ravits., talous 570 39.483 510 201 95 0 198 53 554 805 38.678
5 Sosiaali ja terveys 327 44.252 2.229 274 24 0 793 97 1.636 2.527 41.725
6 Kulttuuri 113 54.337 1.628 0 0 0 119 0 1.510 1.628 52.708
7 Vapaa-aika ja liikunta 18 31.748 0 0 0 0 0 0 0 0 31.748
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 3.005 39.138 883 138 53 4 387 61 630 1.078 38.060
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky
1 Luonnonvara-ala 97 72.195 2.700 937 204 20 625 20 3.216 3.861 68.334
2 Tekniikka ja liikenne 563 40.939 884 179 0 76 329 41 769 1.139 39.800
3 Hallinto ja kauppa 388 28.302 1.033 20 0 12 309 451 305 1.066 27.236
4 Matk., ravits., talous 227 41.736 919 112 2 5 346 4 689 1.039 40.697
5 Sosiaali ja terveys 197 37.688 947 67 0 0 492 0 521 1.014 36.675
6 Kulttuuri 208 51.311 1.312 116 0 11 353 0 1.085 1.438 49.873
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 1.680 40.826 1.088 156 12 32 366 120 802 1.287 39.539
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 236 37.476 0 0 0 0 0 0 0 0 37.476
4 Matk., ravits., talous 73 37.340 0 0 0 0 0 0 0 0 37.340
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 309 37.444 0 0 0 0 0 0 0 0 37.444
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky
2 Tekniikka ja liikenne 390 38.594 382 26 0 1 158 0 250 408 38.186
3 Hallinto ja kauppa 382 27.436 403 20 0 0 94 0 329 423 27.013
4 Matk., ravits., talous 75 36.637 371 0 0 1 238 0 134 371 36.266
5 Sosiaali ja terveys 338 34.268 465 0 0 0 327 0 138 465 33.803
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 1.185 33.637 412 15 0 0 191 0 236 427 33.210
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky
1 Luonnonvara-ala 141 96.945 1.581 592 111 0 452 102 1.729 2.283 94.662
2 Tekniikka ja liikenne 223 56.176 954 119 60 0 249 0 884 1.133 55.043
4 Matk., ravits., talous 51 53.216 374 255 49 0 120 0 558 678 52.538
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 414 69.654 1.096 296 76 0 302 35 1.131 1.468 68.187
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky.
2 Tekniikka ja liikenne 560 44.314 271 0 80 354 145 80 481 706 43.608
4 Matk., ravits., talous 139 39.910 270 0 80 352 144 80 478 701 39.209
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 699 43.437 271 0 80 354 145 80 480 705 42.732
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 155 55.835 1.036 633 155 0 0 0 1.824 1.824 54.011
2 Tekniikka ja liikenne 800 36.123 513 28 10 0 149 56 345 550 35.573
3 Hallinto ja kauppa 524 26.647 732 43 1 0 444 13 318 776 25.872
4 Matk., ravits., talous 236 35.679 511 26 10 0 120 0 427 547 35.132
5 Sosiaali ja terveys 300 41.774 699 126 465 0 360 156 775 1.290 40.484
6 Kulttuuri 156 39.454 467 196 0 0 242 0 420 663 38.791
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 2.171 36.217 625 100 80 0 242 45 518 806 35.412
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 348 40.043 1.051 7 20 8 886 0 201 1.087 38.957
4 Matk., ravits., talous 48 39.718 767 0 46 8 764 0 57 821 38.897
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 395 40.004 1.017 6 24 8 871 0 184 1.055 38.949
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 312 38.051 913 18 0 20 359 0 591 950 37.100
4 Matk., ravits., talous 46 36.770 758 18 0 20 256 0 540 796 35.975
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä 359 37.885 893 18 0 20 346 0 584 930 36.955
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 75 50.315 432 1.879 4 25 190 0 2.151 2.341 47.974
2 Tekniikka ja liikenne 244 39.493 1.446 769 2 25 192 0 2.050 2.242 37.251
3 Hallinto ja kauppa 255 32.975 740 43 6 24 183 0 629 813 32.162
4 Matk., ravits., talous 107 41.333 495 16 8 25 190 0 354 544 40.790
5 Sosiaali ja terveys 270 30.577 732 5 0 23 182 0 577 759 29.818
6 Kulttuuri 137 38.265 487 0 8 25 193 0 327 520 37.745
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 1.089 36.524 819 314 4 24 187 0 974 1.162 35.363
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 39 95.219 1.136 549 61 190 465 0 1.470 1.936 93.283
2 Tekniikka ja liikenne 355 45.990 604 0 180 44 455 0 373 828 45.163
3 Hallinto ja kauppa 216 32.861 459 235 60 73 444 0 382 826 32.035
4 Matk., ravits., talous 100 39.718 589 562 87 75 473 0 840 1.314 38.405
5 Sosiaali ja terveys 150 42.455 1.060 239 56 85 622 0 818 1.440 41.015
6 Kulttuuri 104 58.110 615 317 41 87 574 0 486 1.060 57.050
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 964 45.122 663 204 104 71 494 0 549 1.043 44.080
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 92 46.300 2.159 0 2 10 878 373 921 2.172 44.128
2 Tekniikka ja liikenne 687 37.906 571 12 1 1 312 140 133 585 37.321
4 Matk., ravits., talous 151 36.433 337 7 0 1 258 12 76 345 36.089
5 Sosiaali ja terveys 24 36.323 199 9 0 1 132 0 77 209 36.114
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 954 38.443 677 10 1 2 354 139 198 690 37.752
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 157 54.462 236 0 0 0 236 0 0 236 54.226
2 Tekniikka ja liikenne 573 43.471 285 0 0 0 281 0 4 285 43.186
4 Matk., ravits., talous 213 39.374 312 0 0 0 312 0 0 312 39.062
6 Kulttuuri 447 48.267 200 0 0 0 200 0 0 200 48.067
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 1.390 45.627 256 0 0 0 255 0 2 256 45.371
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 93 49.572 1.036 57 50 0 135 0 1.007 1.143 48.429
2 Tekniikka ja liikenne 317 48.783 748 8 0 0 370 0 386 756 48.027
3 Hallinto ja kauppa 404 26.298 2.115 11 0 0 539 0 1.587 2.126 24.172
4 Matk., ravits., talous 80 38.903 661 19 2 0 557 0 125 682 38.221
6 Kulttuuri 451 45.762 554 546 0 0 339 0 760 1.099 44.662
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 1.344 40.480 1.108 193 4 0 405 0 900 1.305 39.175
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky
4 Matk., ravits., talous 24 23.260 0 0 0 3.374 0 0 3.374 3.374 19.886
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 24 23.260 0 0 0 3.374 0 0 3.374 3.374 19.886
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky
2 Tekniikka ja liikenne 694 44.562 754 39 43 81 295 87 535 917 43.645
3 Hallinto ja kauppa 407 26.973 759 0 307 85 320 0 831 1.151 25.822
4 Matk., ravits., talous 199 41.190 707 38 41 75 677 0 184 861 40.329
5 Sosiaali ja terveys 271 39.169 975 10 8 85 641 0 436 1.077 38.092
6 Kulttuuri 152 53.394 920 16 0 85 510 0 510 1.021 52.373
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 1.723 39.951 799 23 96 82 419 35 546 1.000 38.951
031736 Mikkelin koulutusyhtymä
1 Luonnonvara-ala 230 86.057 415 246 40 0 278 10 413 700 85.356
2 Tekniikka ja liikenne 113 37.478 326 0 0 0 278 10 38 326 37.152
3 Hallinto ja kauppa 348 27.673 494 144 0 0 278 10 349 637 27.036
4 Matk., ravits., talous 119 43.905 407 0 0 0 362 10 36 407 43.498
5 Sosiaali ja terveys 246 40.645 1.025 0 0 0 0 122 903 1.025 39.620
6 Kulttuuri 177 40.588 1.191 0 0 0 278 10 904 1.191 39.397
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 1.234 45.478 661 86 7 0 231 32 492 755 44.723
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh
2 Tekniikka ja liikenne 301 39.205 529 35 0 0 419 0 145 564 38.642
3 Hallinto ja kauppa 274 25.216 168 16 0 0 106 76 2 184 25.032
4 Matk., ravits., talous 82 33.898 486 35 0 0 514 0 7 521 33.377
5 Sosiaali ja terveys 43 35.981 577 39 0 0 431 0 186 616 35.364
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 700 32.905 385 28 0 0 308 30 75 413 32.492
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk.
1 Luonnonvara-ala 91 64.071 1.088 0 0 93 136 0 1.045 1.181 62.891
2 Tekniikka ja liikenne 508 53.714 1.113 0 0 96 139 0 1.070 1.209 52.504
4 Matk., ravits., talous 147 69.134 1.209 0 0 104 151 0 1.161 1.312 67.821
5 Sosiaali ja terveys 15 50.128 1.132 0 0 97 141 0 1.087 1.229 48.900
6 Kulttuuri 45 59.624 1.200 0 0 102 150 0 1.152 1.302 58.322
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 805 57.959 1.133 0 0 98 142 0 1.089 1.231 56.729
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 280 62.852 1.066 0 75 0 333 282 526 1.140 61.711
2 Tekniikka ja liikenne 2.317 37.454 515 0 42 26 320 13 250 582 36.872
3 Hallinto ja kauppa 431 24.351 1.086 17 40 15 859 0 299 1.158 23.193
4 Matk., ravits., talous 528 37.463 578 0 17 21 384 0 232 616 36.847
5 Sosiaali ja terveys 911 31.482 320 0 1 3 290 2 32 324 31.158
6 Kulttuuri 211 41.679 792 0 7 0 192 0 608 799 40.879
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 4.678 36.795 582 2 32 17 366 24 243 632 36.163
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 407 76.120 318 47 3 0 216 58 95 369 75.751
2 Tekniikka ja liikenne 1.896 40.289 114 19 2 0 51 0 83 134 40.155
3 Hallinto ja kauppa 281 36.547 362 0 16 0 255 30 92 377 36.170
4 Matk., ravits., talous 685 38.452 154 25 1 0 39 0 140 180 38.272
5 Sosiaali ja terveys 347 35.050 220 23 0 0 29 0 214 243 34.807
6 Kulttuuri 607 49.326 179 68 1 0 18 0 230 248 49.078
7 Vapaa-aika ja liikunta 127 43.918 806 0 0 0 300 0 506 806 43.112
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 4.350 44.059 193 28 2 0 78 7 137 223 43.836
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky
2 Tekniikka ja liikenne 682 52.130 889 489 206 133 379 27 1.312 1.717 50.412
4 Matk., ravits., talous 418 40.332 404 293 51 104 78 65 710 853 39.479
6 Kulttuuri 247 41.863 739 105 174 109 144 0 982 1.126 40.736
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 1.347 46.587 711 358 152 120 242 34 1.065 1.341 45.246
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 84 49.961 236 0 0 0 236 0 0 236 49.726
3 Hallinto ja kauppa 272 37.680 1.482 1.936 26 0 108 0 3.337 3.445 34.235
4 Matk., ravits., talous 110 48.834 246 340 0 0 146 0 440 586 48.248
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 466 42.526 966 1.211 15 0 140 0 2.052 2.192 40.335
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 324 39.929 329 17 0 0 134 0 212 346 39.584
3 Hallinto ja kauppa 106 27.870 469 10 0 0 283 0 197 480 27.390
4 Matk., ravits., talous 84 34.987 455 12 0 0 134 0 333 467 34.520
5 Sosiaali ja terveys 16 30.129 381 12 0 0 134 0 259 393 29.736
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 530 36.440 379 14 0 0 164 0 230 393 36.046
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky.
1 Luonnonvara-ala 297 59.927 2.620 1.438 880 640 1.776 268 3.535 5.578 54.349
2 Tekniikka ja liikenne 42 22.668 282 0 33 504 469 235 115 819 21.849
3 Hallinto ja kauppa 868 26.154 721 29 0 511 652 406 202 1.261 24.893
4 Matk., ravits., talous 327 30.717 2.167 26 0 498 1.085 585 1.021 2.690 28.027
5 Sosiaali ja terveys 697 35.246 1.263 119 19 572 1.229 255 489 1.972 33.274
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 2.230 34.098 1.347 244 124 545 1.042 363 854 2.260 31.838
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 302 55.056 803 54 92 166 161 0 955 1.116 53.940
2 Tekniikka ja liikenne 1.640 44.145 700 252 26 167 555 0 589 1.144 43.001
4 Matk., ravits., talous 412 42.211 617 32 26 166 322 0 520 842 41.369
5 Sosiaali ja terveys 116 36.531 786 24 25 166 378 0 623 1.001 35.530
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 2.469 44.800 703 180 34 167 459 0 624 1.083 43.716
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni
1 Luonnonvara-ala 117 61.634 696 0 0 0 268 0 428 696 60.938
2 Tekniikka ja liikenne 1.729 42.638 450 7 2 89 353 34 161 549 42.090
3 Hallinto ja kauppa 757 26.136 291 0 3 85 219 21 139 379 25.758
4 Matk., ravits., talous 846 34.853 426 12 38 79 305 0 251 556 34.297
5 Sosiaali ja terveys 593 37.026 676 5 0 8 616 0 73 690 36.336
6 Kulttuuri 443 41.250 543 2 24 136 242 0 462 704 40.545
7 Vapaa-aika ja liikunta 49 40.506 882 85 7 57 882 0 150 1.032 39.474
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 4.533 38.027 469 7 11 78 349 17 199 564 37.463
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 80 47.163 327 742 726 0 97 0 1.698 1.795 45.368
2 Tekniikka ja liikenne 541 39.043 446 274 255 14 232 0 757 989 38.054
4 Matk., ravits., talous 88 34.396 268 266 248 0 85 0 697 782 33.615
5 Sosiaali ja terveys 51 36.042 329 266 248 0 144 0 699 844 35.199
6 Kulttuuri 196 41.370 207 95 0 0 95 0 207 302 41.068
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 956 39.613 364 275 241 8 174 0 714 889 38.725
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 315 44.513 155 0 0 0 155 0 0 155 44.358
4 Matk., ravits., talous 135 36.376 155 0 0 0 155 0 0 155 36.221
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 450 42.080 155 0 0 0 155 0 0 155 41.925
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky
2 Tekniikka ja liikenne 392 44.248 2.204 0 250 864 133 934 2.251 3.318 40.929
4 Matk., ravits., talous 129 33.592 435 0 250 864 120 934 495 1.549 32.043
6 Kulttuuri 73 35.139 581 0 250 865 266 935 495 1.696 33.443
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 594 40.821 1.622 0 250 864 146 934 1.655 2.736 38.085
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 263 85.115 2.393 0 254 0 13 0 2.634 2.647 82.468
2 Tekniikka ja liikenne 993 34.432 49 85 601 0 0 0 734 734 33.698
3 Hallinto ja kauppa 331 23.333 515 0 0 0 42 78 394 515 22.818
4 Matk., ravits., talous 596 35.051 530 685 381 0 209 0 1.387 1.596 33.456
5 Sosiaali ja terveys 390 30.877 362 13 0 0 0 0 375 375 30.502
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 2.574 37.792 507 193 346 0 55 10 981 1.047 36.745
031376 Salon seudun koulutusky.     h
2 Tekniikka ja liikenne 576 42.240 561 160 77 42 371 0 470 841 41.399
4 Matk., ravits., talous 160 34.350 431 160 77 42 384 0 327 710 33.639
5 Sosiaali ja terveys 52 29.678 209 160 77 42 209 0 279 488 29.190
6 Kulttuuri 180 48.122 1.829 0 0 35 229 0 1.635 1.864 46.258
031376 Salon seudun koulutusky. h 969 41.354 757 131 63 41 338 0 653 991 40.363
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky
1 Luonnonvara-ala 182 58.455 1.087 18 0 2 180 0 927 1.107 57.348
2 Tekniikka ja liikenne 43 30.637 399 0 0 0 376 0 23 399 30.238
3 Hallinto ja kauppa 342 25.438 515 0 0 0 461 35 19 515 24.923
4 Matk., ravits., talous 120 35.845 1.068 0 0 6 642 0 431 1.073 34.772
5 Sosiaali ja terveys 503 36.545 446 0 4 1 204 169 77 451 36.094
6 Kulttuuri 171 46.540 2.226 806 0 65 0 89 3.008 3.097 43.443
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 1.362 37.694 826 104 2 9 284 82 575 941 36.753
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 904 41.774 255 17 44 52 60 0 308 368 41.406
4 Matk., ravits., talous 292 39.878 232 12 48 52 21 0 323 344 39.534
5 Sosiaali ja terveys 68 38.604 430 24 32 52 0 0 538 538 38.066
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 1.263 41.165 259 16 44 52 47 0 324 372 40.794
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.
1 Luonnonvara-ala 42 62.577 1.568 715 549 24 1.002 0 1.854 2.856 59.721
2 Tekniikka ja liikenne 272 38.052 906 325 0 23 289 0 965 1.254 36.798
4 Matk., ravits., talous 108 42.352 706 391 368 23 239 0 1.249 1.488 40.864
5 Sosiaali ja terveys 20 63.211 2.649 604 106 21 1.237 0 2.143 3.380 59.831
6 Kulttuuri 171 67.794 3.384 272 0 25 462 0 3.219 3.681 64.113
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 613 49.615 1.664 358 106 23 409 0 1.743 2.152 47.463
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten
2 Tekniikka ja liikenne 84 104.164 7.142 270 943 29 352 0 8.032 8.384 95.781
3 Hallinto ja kauppa 12 95.326 5.675 222 969 34 423 0 6.477 6.900 88.426
4 Matk., ravits., talous 27 80.476 900 180 639 28 344 0 1.403 1.747 78.729
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 123 98.156 5.644 246 880 29 357 0 6.441 6.798 91.358
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
2 Tekniikka ja liikenne 221 37.431 1.567 91 963 0 0 0 2.621 2.621 34.811
4 Matk., ravits., talous 67 38.723 4.170 91 967 0 0 0 5.228 5.228 33.495
5 Sosiaali ja terveys 14 37.947 2.483 91 959 0 0 0 3.532 3.532 34.415
6 Kulttuuri 93 43.686 426 1.160 269 0 0 0 1.855 1.855 41.830
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 394 39.139 1.772 343 800 0 0 0 2.914 2.914 36.225
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes
1 Luonnonvara-ala 48 121.042 0 0 0 0 0 0 0 0 121.042
2 Tekniikka ja liikenne 106 49.702 3.454 0 0 0 0 0 3.454 3.454 46.248
4 Matk., ravits., talous 139 38.624 0 0 0 0 0 0 0 0 38.624
5 Sosiaali ja terveys 38 49.024 0 0 0 0 0 0 0 0 49.024
6 Kulttuuri 23 58.694 0 0 0 0 0 0 0 0 58.694
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 354 55.482 1.035 0 0 0 0 0 1.035 1.035 54.446
031406 Suomenselän koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 189 43.259 239 0 0 0 239 0 0 239 43.020
4 Matk., ravits., talous 85 37.814 239 0 0 0 239 0 0 239 37.574
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 274 41.571 239 0 0 0 239 0 0 239 41.332
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 67 60.871 965 27 1.617 18 623 0 2.004 2.627 58.244
2 Tekniikka ja liikenne 295 35.689 355 8 56 14 292 0 141 434 35.256
3 Hallinto ja kauppa 158 31.879 841 0 55 22 246 52 620 918 30.962
4 Matk., ravits., talous 70 39.295 266 10 69 14 234 0 126 359 38.936
5 Sosiaali ja terveys 44 38.431 266 10 302 14 233 0 358 592 37.839
6 Kulttuuri 29 39.872 280 0 289 2 0 0 571 571 39.301
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 663 38.070 514 8 242 16 292 12 476 780 37.290
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
1 Luonnonvara-ala 135 70.409 1.343 0 0 0 1.117 123 103 1.343 69.067
2 Tekniikka ja liikenne 393 46.785 519 0 0 0 485 0 34 519 46.266
4 Matk., ravits., talous 60 55.761 560 0 0 0 420 0 140 560 55.201
5 Sosiaali ja terveys 322 40.006 495 0 0 0 295 0 200 495 39.512
6 Kulttuuri 112 53.346 548 0 0 0 117 0 431 548 52.798
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1.022 49.015 626 0 0 0 464 16 145 626 48.389
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
7 Vapaa-aika ja liikunta 17 68.570 8.760 3.200 2.453 1.932 0 0 16.344 16.344 52.226
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk 17 68.570 8.760 3.200 2.453 1.932 0 0 16.344 16.344 52.226
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 10 104.599 1.446 0 0 0 0 0 1.446 1.446 103.153
2 Tekniikka ja liikenne 279 47.940 2.225 250 872 27 0 130 3.244 3.375 44.566
4 Matk., ravits., talous 79 47.299 1.643 265 921 29 0 0 2.858 2.858 44.440
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 368 49.368 2.079 246 858 27 0 99 3.112 3.211 46.157
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky
2 Tekniikka ja liikenne 397 37.664 181 38 0 158 160 0 216 377 37.287
3 Hallinto ja kauppa 260 27.753 790 5 0 154 654 0 295 949 26.804
4 Matk., ravits., talous 87 35.139 148 42 0 153 132 0 211 343 34.796
5 Sosiaali ja terveys 87 36.800 135 33 0 166 133 0 200 334 36.466
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 831 34.207 364 27 0 157 309 0 239 548 33.659
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh
2 Tekniikka ja liikenne 292 42.588 335 313 19 21 0 0 688 688 41.899
4 Matk., ravits., talous 134 39.645 69 200 38 0 0 0 307 307 39.338
5 Sosiaali ja terveys 130 40.070 416 91 75 0 0 0 583 583 39.487
6 Kulttuuri 156 51.978 85 12 2 6 0 0 106 106 51.873
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 712 43.625 246 185 29 10 0 0 470 470 43.156
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky
1 Luonnonvara-ala 346 59.581 753 8 9 1.238 718 0 1.289 2.007 57.574
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 346 59.581 753 8 9 1.238 718 0 1.289 2.007 57.574
031466 Västra Nylands yrkesskola
2 Tekniikka ja liikenne 189 50.558 1.939 754 906 114 0 0 3.713 3.713 46.846
4 Matk., ravits., talous 46 47.751 4.844 612 904 114 0 0 6.474 6.474 41.277
5 Sosiaali ja terveys 18 36.719 5.161 526 334 42 0 0 6.062 6.062 30.657
031466 Västra Nylands yrkesskola 252 49.055 2.695 712 865 109 0 0 4.380 4.380 44.675
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 92 59.624 1.409 746 751 0 123 0 2.783 2.907 56.718
2 Tekniikka ja liikenne 565 40.027 321 371 16 0 113 0 595 708 39.319
4 Matk., ravits., talous 157 38.246 497 414 33 0 232 0 712 944 37.302
5 Sosiaali ja terveys 50 29.334 416 262 0 0 245 0 432 678 28.657
6 Kulttuuri 36 38.241 1.109 698 0 0 149 0 1.657 1.806 36.435
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 899 41.061 500 424 93 0 144 0 873 1.017 40.044
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
1 Luonnonvara-ala 173 64.903 1.458 0 0 37 957 0 538 1.495 63.408
2 Tekniikka ja liikenne 559 37.894 434 0 103 37 166 0 408 574 37.320
3 Hallinto ja kauppa 261 27.247 372 0 0 37 241 0 169 409 26.838
4 Matk., ravits., talous 106 39.383 364 0 85 37 402 0 85 486 38.896
5 Sosiaali ja terveys 227 28.241 396 0 0 37 214 0 218 433 27.808
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 1.326 37.783 543 0 50 37 311 0 319 630 37.153
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun
2 Tekniikka ja liikenne 89 61.617 1.269 346 1.574 24 296 0 2.917 3.213 58.405
4 Matk., ravits., talous 71 52.588 1.057 288 1.311 20 246 0 2.429 2.675 49.912
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 160 57.603 1.175 320 1.457 22 274 0 2.700 2.974 54.629

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 09.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K02R6OSA ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Koulutusala Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Maj.,
ruok. &
op.matk
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Raportti yhteensä 133.933 42.645 882 108 63 124 393 60 724 1.177 41.468