KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02T6OSA ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -Vuokratut tilat-  
  -Omat tilat-

Yks.hinnan korot.
per. olevat tilat
Muut vuokratilat -Yhteensä-
Koulutusala m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
025501 Ab. Utbildning Sydväst
1 Luonnonvara-ala 1.103 175 0 0 11.592 146 12.695 149 78
2 Tekniikka ja liikenne 1.383 294 0 0 450 258 1.833 285 16
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 1.296 517 1.296 517 16
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 1.724 83 1.724 83 205
5 Sosiaali ja terveys 0 0 615 892 1.267 271 1.882 474 14
6 Kulttuuri 0 0 2.417 814 690 1.018 3.107 860 20
025501 Ab. Utbildning Sydväst 2.486 241 3.032 830 17.019 216 22.537 301 35
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k.
2 Tekniikka ja liikenne 210 504 0 0 0 0 210 504 6
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 160 1.221 160 1.221 5
4 Matk., ravits., talous 75 504 0 0 0 0 75 504 4
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 285 504 0 0 160 1.221 445 762 5
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
1 Luonnonvara-ala 2.885 107 0 0 0 0 2.885 107 57
4 Matk., ravits., talous 3.990 138 0 0 0 0 3.990 138 38
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 6.875 125 0 0 0 0 6.875 125 45
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
4 Matk., ravits., talous 3.073 157 0 0 0 0 3.073 157 50
6 Kulttuuri 341 157 0 0 0 0 341 157 46
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 3.414 157 0 0 0 0 3.414 157 49
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 525 523 0 0 0 0 525 523 17
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 525 523 0 0 0 0 525 523 17
017081 Ami-säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 1.669 747 0 0 0 0 1.669 747 11
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 271 3.602 271 3.602 2
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 40 967 40 967 8
5 Sosiaali ja terveys 747 1.257 0 0 0 0 747 1.257 13
6 Kulttuuri 100 1.928 0 0 0 0 100 1.928 8
017081 Ami-säätiö 2.516 901 0 0 311 3.263 2.827 1.161 8
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry
3 Hallinto ja kauppa 528 162 0 0 0 0 528 162 14
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry 528 162 0 0 0 0 528 162 14
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 16.053 723 16.053 723 14
6 Kulttuuri 0 0 0 0 783 1.260 783 1.260 33
7 Vapaa-aika ja liikunta 0 0 0 0 764 1.260 764 1.260 33
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 0 0 0 0 17.600 770 17.600 770 15
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 148 1.864 148 1.864 6
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 522 929 522 929 14
5 Sosiaali ja terveys 0 0 7.156 950 0 0 7.156 950 20
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 0 0 7.156 950 670 1.135 7.826 966 18
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul.
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
7 Vapaa-aika ja liikunta 0 0 379 184 116 499 495 257 16
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 0 0 379 184 116 499 495 257 16
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk
7 Vapaa-aika ja liikunta 520 425 0 0 0 0 520 425 24
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk 520 425 0 0 0 0 520 425 24
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
4 Matk., ravits., talous 3.000 291 0 0 70 3.803 3.070 371 8
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ 3.000 291 0 0 70 3.803 3.070 371 8
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.243 342 0 0 0 0 1.243 342 13
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 1.243 342 0 0 0 0 1.243 342 13
014551 Harjun oppimiskeskus oy
1 Luonnonvara-ala 17.084 191 0 0 0 0 17.084 191 90
014551 Harjun oppimiskeskus oy 17.084 191 0 0 0 0 17.084 191 90
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy
3 Hallinto ja kauppa 23.338 94 0 0 0 0 23.338 94 29
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 23.338 94 0 0 0 0 23.338 94 29
016321 Hengitysliitto Heli ry
1 Luonnonvara-ala 444 213 0 0 3.575 369 4.019 352 43
2 Tekniikka ja liikenne 15.253 651 0 0 6.033 772 21.286 685 39
3 Hallinto ja kauppa 4.960 978 0 0 508 568 5.468 940 21
4 Matk., ravits., talous 2.817 302 0 0 2.335 776 5.152 517 24
6 Kulttuuri 330 716 0 0 2.323 318 2.653 367 32
7 Vapaa-aika ja liikunta 424 373 0 0 0 0 424 373 27
016321 Hengitysliitto Heli ry 24.228 665 0 0 14.774 597 39.002 639 32
023291 Hevosopisto Oy
1 Luonnonvara-ala 16.871 345 0 0 1.035 55 17.906 328 84
023291 Hevosopisto Oy 16.871 345 0 0 1.035 55 17.906 328 84
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
4 Matk., ravits., talous 168 375 148 1.038 19 329 335 665 15
5 Sosiaali ja terveys 4.103 375 3.622 1.036 472 324 8.197 664 15
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 4.271 375 3.770 1.036 491 324 8.532 664 15
019381 Hgin konservatorion säätiö
6 Kulttuuri 3.452 171 0 0 0 0 3.452 171 22
019381 Hgin konservatorion säätiö 3.452 171 0 0 0 0 3.452 171 22
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät
2 Tekniikka ja liikenne 4.400 18 0 0 0 0 4.400 18 136
3 Hallinto ja kauppa 150 472 0 0 150 208 300 340 24
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 4.550 24 0 0 150 87 4.700 26 105
012811 Invalidiliitto ry
2 Tekniikka ja liikenne 6.665 482 0 0 2.906 58 9.571 353 46
3 Hallinto ja kauppa 3.007 753 0 0 2.410 40 5.417 436 19
6 Kulttuuri 350 653 0 0 197 264 547 513 19
012811 Invalidiliitto ry 10.022 569 0 0 5.513 57 15.535 388 30
011691 Invalidisäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 5.642 339 0 0 1.684 911 7.326 470 23
4 Matk., ravits., talous 662 1.354 0 0 2.796 780 3.458 890 24
011691 Invalidisäätiö 6.304 445 0 0 4.480 829 10.784 605 23
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
4 Matk., ravits., talous 1.110 226 0 0 350 9 1.460 174 70
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 1.110 226 0 0 350 9 1.460 174 70
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.346 406 0 0 0 0 1.346 406 20
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 1.346 406 0 0 0 0 1.346 406 20
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy
6 Kulttuuri 0 0 1.112 551 0 0 1.112 551 19
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy 0 0 1.112 551 0 0 1.112 551 19
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.550 479 0 0 0 0 1.550 479 18
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 1.550 479 0 0 0 0 1.550 479 18
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
4 Matk., ravits., talous 2.854 172 0 0 0 0 2.854 172 29
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 2.854 172 0 0 0 0 2.854 172 29
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 1.788 397 1.788 397 9
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy 0 0 0 0 1.788 397 1.788 397 9
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
6 Kulttuuri 0 0 1.609 1.160 0 0 1.609 1.160 25
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 0 1.609 1.160 0 0 1.609 1.160 25
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
7 Vapaa-aika ja liikunta 18.344 58 0 0 20 733 18.364 59 162
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 18.344 58 0 0 20 733 18.364 59 162
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.200 204 0 0 0 0 1.200 204 30
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 1.200 204 0 0 0 0 1.200 204 30
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.251 304 0 0 143 131 1.394 286 13
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 1.251 304 0 0 143 131 1.394 286 13
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd
7 Vapaa-aika ja liikunta 3.073 68 0 0 0 0 3.073 68 77
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd 3.073 68 0 0 0 0 3.073 68 77
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
3 Hallinto ja kauppa 11.434 105 0 0 0 0 11.434 105 26
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 11.434 105 0 0 0 0 11.434 105 26
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 770 229 0 0 0 0 770 229 21
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 770 229 0 0 0 0 770 229 21
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 888 194 321 636 0 0 1.209 311 16
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 888 194 321 636 0 0 1.209 311 16
011701 Kiipulasäätiö
1 Luonnonvara-ala 2.267 720 0 0 0 0 2.267 720 32
2 Tekniikka ja liikenne 2.611 301 0 0 0 0 2.611 301 37
3 Hallinto ja kauppa 4.570 246 0 0 0 0 4.570 246 30
011701 Kiipulasäätiö 9.448 375 0 0 0 0 9.448 375 32
017261 Kisakalliosäätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 8.576 70 0 0 0 0 8.576 70 224
017261 Kisakalliosäätiö 8.576 70 0 0 0 0 8.576 70 224
016231 Korpisaaren säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 597 237 0 0 0 0 597 237 12
016231 Korpisaaren säätiö 597 237 0 0 0 0 597 237 12
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
2 Tekniikka ja liikenne 6.563 10 0 0 4.533 12 11.096 11 1.016
4 Matk., ravits., talous 6.563 3 0 0 4.533 4 11.096 4 1.016
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 13.126 7 0 0 9.066 8 22.192 7 1.016
017021 Kuggomskolan Ab
2 Tekniikka ja liikenne 3.016 56 0 0 0 0 3.016 56 335
017021 Kuggomskolan Ab 3.016 56 0 0 0 0 3.016 56 335
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
6 Kulttuuri 104 330 996 460 0 0 1.100 448 14
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 104 330 996 460 0 0 1.100 448 14
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
4 Matk., ravits., talous 1.628 874 0 0 0 0 1.628 874 15
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 1.628 874 0 0 0 0 1.628 874 15
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.471 137 0 0 214 45 1.685 126 47
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 1.471 137 0 0 214 45 1.685 126 47
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy
2 Tekniikka ja liikenne 262 158 0 0 0 0 262 158 18
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 37 303 37 303 10
6 Kulttuuri 356 270 0 0 95 99 451 234 39
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 618 222 0 0 132 156 750 211 25
013051 Lahden diakoniasäätiö
5 Sosiaali ja terveys 495 659 0 0 152 394 647 597 7
7 Vapaa-aika ja liikunta 321 684 0 0 98 382 419 614 7
013051 Lahden diakoniasäätiö 816 669 0 0 250 389 1.066 603 7
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy
6 Kulttuuri 0 0 883 536 0 0 883 536 15
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0 0 883 536 0 0 883 536 15
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.
3 Hallinto ja kauppa 221 162 0 0 20 259 241 170 41
4 Matk., ravits., talous 2.933 95 0 0 272 148 3.205 99 47
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist. 3.154 95 0 0 292 148 3.446 99 46
017731 Lapin urheiluopisto Oy
7 Vapaa-aika ja liikunta 7.027 95 0 0 0 0 7.027 95 165
017731 Lapin urheiluopisto Oy 7.027 95 0 0 0 0 7.027 95 165
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 1.452 596 0 0 1.452 596 28
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 0 0 1.452 596 0 0 1.452 596 28
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy
3 Hallinto ja kauppa 8.071 126 0 0 0 0 8.071 126 11
4 Matk., ravits., talous 138 303 0 0 0 0 138 303 11
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 8.209 126 0 0 0 0 8.209 126 11
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
3 Hallinto ja kauppa 9.084 24 0 0 196 452 9.280 33 64
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 9.084 24 0 0 196 452 9.280 33 64
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 4.350 66 4.350 66 19
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus 0 0 0 0 4.350 66 4.350 66 19
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 152 624 152 624 7
4 Matk., ravits., talous 39 3.047 0 0 0 0 39 3.047 2
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 278 708 278 708 11
6 Kulttuuri 0 0 0 0 126 1.210 126 1.210 17
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 39 3.047 0 0 556 685 595 840 8
013101 Oulun diakonissal. säätiö
5 Sosiaali ja terveys 1.000 250 0 0 0 0 1.000 250 13
013101 Oulun diakonissal. säätiö 1.000 250 0 0 0 0 1.000 250 13
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry
4 Matk., ravits., talous 1.364 312 0 0 0 0 1.364 312 10
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 1.364 312 0 0 0 0 1.364 312 10
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
3 Hallinto ja kauppa 5.800 241 0 0 0 0 5.800 241 13
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 5.800 241 0 0 0 0 5.800 241 13
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
6 Kulttuuri 2.060 102 0 0 250 527 2.310 148 26
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 2.060 102 0 0 250 527 2.310 148 26
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.446 462 0 0 0 0 1.446 462 38
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 1.446 462 0 0 0 0 1.446 462 38
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 824 620 0 0 0 0 824 620 21
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry 824 620 0 0 0 0 824 620 21
016681 Partaharju-säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 4.110 76 0 0 0 0 4.110 76 108
016681 Partaharju-säätiö 4.110 76 0 0 0 0 4.110 76 108
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
7 Vapaa-aika ja liikunta 3.689 231 0 0 0 0 3.689 231 25
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 3.689 231 0 0 0 0 3.689 231 25
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd.
6 Kulttuuri 0 0 3.449 953 0 0 3.449 953 21
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd. 0 0 3.449 953 0 0 3.449 953 21
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 250 108 0 0 0 0 250 108 60
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 250 108 0 0 0 0 250 108 60
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann
7 Vapaa-aika ja liikunta 3.294 66 0 0 0 0 3.294 66 65
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann 3.294 66 0 0 0 0 3.294 66 65
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
3 Hallinto ja kauppa 4.700 250 0 0 0 0 4.700 250 15
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 4.700 250 0 0 0 0 4.700 250 15
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 4.929 25 0 0 0 0 4.929 25 264
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 4.929 25 0 0 0 0 4.929 25 264
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
7 Vapaa-aika ja liikunta 163 423 0 0 0 0 163 423 7
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 163 423 0 0 0 0 163 423 7
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
1 Luonnonvara-ala 547 1.517 0 0 0 0 547 1.517 26
4 Matk., ravits., talous 1.700 450 0 0 0 0 1.700 450 59
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 2.247 709 0 0 0 0 2.247 709 45
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f.
3 Hallinto ja kauppa 0 0 846 1.056 0 0 846 1.056 5
4 Matk., ravits., talous 516 308 597 291 0 0 1.113 299 38
5 Sosiaali ja terveys 0 0 2.837 660 0 0 2.837 660 21
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 516 308 4.280 687 0 0 4.796 646 14
017281 Solvalla-Finns Ab
7 Vapaa-aika ja liikunta 13.720 55 0 0 0 0 13.720 55 273
017281 Solvalla-Finns Ab 13.720 55 0 0 0 0 13.720 55 273
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.-
1 Luonnonvara-ala 6.268 167 0 0 0 0 6.268 167 55
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 6.268 167 0 0 0 0 6.268 167 55
010211 Stiftelsen Arcada
2 Tekniikka ja liikenne 100 3.746 0 0 0 0 100 3.746 1
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 100 495 100 495 6
010211 Stiftelsen Arcada 100 3.746 0 0 100 495 200 2.120 1
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
6 Kulttuuri 0 0 0 0 800 136 800 136 27
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 0 0 0 0 800 136 800 136 27
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
5 Sosiaali ja terveys 1.925 371 0 0 20 1.342 1.945 381 16
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.519 129 0 0 10 1.143 1.529 135 12
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 3.444 264 0 0 30 1.276 3.474 273 14
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura
4 Matk., ravits., talous 1.593 180 0 0 0 0 1.593 180 30
5 Sosiaali ja terveys 1.407 379 0 0 0 0 1.407 379 9
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.299 160 0 0 0 0 1.299 160 29
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 4.299 239 0 0 0 0 4.299 239 17
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys
5 Sosiaali ja terveys 0 0 1.724 863 0 0 1.724 863 14
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 1.724 863 0 0 1.724 863 14
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 5.565 652 5.565 652 7
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 0 0 5.565 652 5.565 652 7
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd.
3 Hallinto ja kauppa 1.208 158 0 0 7 430 1.215 160 52
4 Matk., ravits., talous 1.623 158 0 0 9 409 1.632 160 53
7 Vapaa-aika ja liikunta 3.559 154 0 0 19 353 3.578 155 53
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 6.390 156 0 0 35 383 6.425 157 53
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
7 Vapaa-aika ja liikunta 3.568 295 0 0 0 0 3.568 295 34
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 3.568 295 0 0 0 0 3.568 295 34
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
3 Hallinto ja kauppa 4.110 16 0 0 0 0 4.110 16 64
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 4.110 16 0 0 0 0 4.110 16 64
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 100 145 0 0 300 1.002 400 788 12
3 Hallinto ja kauppa 360 156 0 0 40 701 400 211 13
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 460 154 0 0 340 967 800 499 13
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö
6 Kulttuuri 0 0 1.830 450 0 0 1.830 450 16
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö 0 0 1.830 450 0 0 1.830 450 16
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät.
5 Sosiaali ja terveys 0 0 6.647 570 0 0 6.647 570 10
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 0 0 6.647 570 0 0 6.647 570 10
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
4 Matk., ravits., talous 2.892 412 0 0 488 450 3.380 417 11
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 2.892 412 0 0 488 450 3.380 417 11
017671 Tanhuvaaran säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.229 338 0 0 0 0 1.229 338 39
017671 Tanhuvaaran säätiö 1.229 338 0 0 0 0 1.229 338 39
015961 Teak Oy
2 Tekniikka ja liikenne 187 235 0 0 450 254 637 248 20
015961 Teak Oy 187 235 0 0 450 254 637 248 20
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
4 Matk., ravits., talous 184 257 0 0 0 0 184 257 11
6 Kulttuuri 2.219 219 0 0 1.574 467 3.793 322 21
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 2.403 222 0 0 1.574 467 3.977 319 20
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 400 213 400 213 27
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 0 0 0 400 213 400 213 27
011681 Turun ammattiopistosäätiö
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 5.407 669 0 0 5.407 669 27
011681 Turun ammattiopistosäätiö 0 0 5.407 669 0 0 5.407 669 27
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
6 Kulttuuri 0 0 3.185 321 0 0 3.185 321 44
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 0 3.185 321 0 0 3.185 321 44
016901 Turun kristill.opiston säätiö
6 Kulttuuri 1.208 161 0 0 0 0 1.208 161 31
7 Vapaa-aika ja liikunta 2.554 211 0 0 0 0 2.554 211 27
016901 Turun kristill.opiston säätiö 3.762 195 0 0 0 0 3.762 195 28
013611 Työtehoseura ry
1 Luonnonvara-ala 260 179 0 0 0 0 260 179 17
2 Tekniikka ja liikenne 150 179 0 0 0 0 150 179 23
4 Matk., ravits., talous 2.663 172 0 0 0 0 2.663 172 38
013611 Työtehoseura ry 3.073 173 0 0 0 0 3.073 173 34
016921 Työväen Akatemian kannatusoy.
7 Vapaa-aika ja liikunta 2.624 244 0 0 0 0 2.624 244 69
016921 Työväen Akatemian kannatusoy. 2.624 244 0 0 0 0 2.624 244 69
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
7 Vapaa-aika ja liikunta 12.646 122 0 0 0 0 12.646 122 111
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 12.646 122 0 0 0 0 12.646 122 111
017301 Varalan Säätiö
7 Vapaa-aika ja liikunta 800 655 0 0 0 0 800 655 27
017301 Varalan Säätiö 800 655 0 0 0 0 800 655 27
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.800 263 0 0 0 0 1.800 263 36
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann 1.800 263 0 0 0 0 1.800 263 36
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.250 244 0 0 0 0 1.250 244 73
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk. 1.250 244 0 0 0 0 1.250 244 73

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02T6OSA ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -Vuokratut tilat-  
  -Omat tilat-

Yks.hinnan korot.
per. olevat tilat
Muut vuokratilat -Yhteensä-
Koulutusala m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
018812 Alavuden erityisammattikoulu
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 1.675 395 1.675 395 42
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 2.235 395 2.235 395 43
6 Kulttuuri 0 0 0 0 1.675 395 1.675 395 42
018812 Alavuden erityisammattikoulu 0 0 0 0 5.585 395 5.585 395 42
011752 Arlainstituutti
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 813 859 813 859 52
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 2.693 859 2.693 859 53
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 356 858 356 858 58
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 2.210 859 2.210 859 50
6 Kulttuuri 0 0 0 0 2.413 833 2.413 833 51
011752 Arlainstituutti 0 0 0 0 8.485 852 8.485 852 52
018822 Kuhankosken erityisammattik.
1 Luonnonvara-ala 0 0 0 0 1.057 619 1.057 619 42
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 1.499 774 1.499 774 31
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 499 841 499 841 31
6 Kulttuuri 0 0 0 0 1.042 841 1.042 841 29
018822 Kuhankosken erityisammattik. 0 0 0 0 4.097 760 4.097 760 33
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 3.582 895 3.582 895 34
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 1.535 896 1.535 896 34
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 0 0 0 0 5.117 896 5.117 896 34
018802 Perttulan erityisammattikoulu
1 Luonnonvara-ala 0 0 0 0 1.788 571 1.788 571 61
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 2.730 526 2.730 526 55
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 1.725 575 1.725 575 46
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 430 585 430 585 26
6 Kulttuuri 0 0 0 0 701 512 701 512 41
018802 Perttulan erityisammattikoulu 0 0 0 0 7.374 551 7.374 551 49
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus
1 Luonnonvara-ala 0 0 0 0 2.091 398 2.091 398 94
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 659 546 659 546 42
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 1.064 465 1.064 465 50
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 592 531 592 531 44
6 Kulttuuri 0 0 0 0 3.479 370 3.479 370 95
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 0 0 0 7.885 417 7.885 417 72

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02T6OSA ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -Vuokratut tilat-  
  -Omat tilat-

Yks.hinnan korot.
per. olevat tilat
Muut vuokratilat -Yhteensä-
Koulutusala m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
000053 Alajärven kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 3.271 264 0 0 0 0 3.271 264 31
2 Tekniikka ja liikenne 1.091 162 0 0 0 0 1.091 162 49
000053 Alajärven kaupunginhallitus 4.362 238 0 0 0 0 4.362 238 34
000493 Espoon kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 16.775 290 0 0 6.481 727 23.256 412 55
3 Hallinto ja kauppa 9.080 241 0 0 1.451 867 10.531 327 10
4 Matk., ravits., talous 2.252 296 0 0 0 0 2.252 296 27
5 Sosiaali ja terveys 1.596 330 0 0 0 0 1.596 330 24
000493 Espoon kaupunginhallitus 29.703 278 0 0 7.932 753 37.635 378 22
000613 Forssan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 1.394 220 0 0 554 385 1.948 267 16
4 Matk., ravits., talous 62 526 0 0 24 943 86 642 14
000613 Forssan kaupunginhallitus 1.456 220 0 0 578 385 2.034 267 16
000793 Harjavallan kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 3.137 334 0 0 0 0 3.137 334 17
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 3.137 334 0 0 0 0 3.137 334 17
000913 Helsingin kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 86.642 498 1.099 4.448 0 0 87.741 547 21
4 Matk., ravits., talous 8.240 254 0 0 0 0 8.240 254 22
5 Sosiaali ja terveys 24.792 614 21.605 596 0 0 46.397 606 13
6 Kulttuuri 5.283 387 0 0 0 0 5.283 387 22
000913 Helsingin kaupunginhallitus 124.957 500 22.704 783 0 0 147.661 543 18
001023 Huittisten kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 4.202 385 0 0 0 0 4.202 385 21
2 Tekniikka ja liikenne 93 264 0 0 0 0 93 264 19
3 Hallinto ja kauppa 1.503 769 0 0 0 0 1.503 769 8
001023 Huittisten kaupunginhallitus 5.798 482 0 0 0 0 5.798 482 15
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 16.801 156 0 0 0 0 16.801 156 77
2 Tekniikka ja liikenne 8.138 226 0 0 0 0 8.138 226 30
3 Hallinto ja kauppa 7.847 356 0 0 55 278 7.902 356 11
4 Matk., ravits., talous 1.190 335 0 0 0 0 1.190 335 20
5 Sosiaali ja terveys 2.367 501 0 0 0 0 2.367 501 10
6 Kulttuuri 450 256 0 0 0 0 450 256 54
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 36.793 241 0 0 55 278 36.848 241 24
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus
4 Matk., ravits., talous 6.273 44 0 0 0 0 6.273 44 195
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 6.273 44 0 0 0 0 6.273 44 195
001453 Ilmajoen kunnanhallitus
6 Kulttuuri 3.935 473 0 0 0 0 3.935 473 26
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 3.935 473 0 0 0 0 3.935 473 26
005983 Jakobstads stadsstyrelse
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 1.139 300 0 0 1.139 300 106
3 Hallinto ja kauppa 5.897 87 0 0 0 0 5.897 87 29
4 Matk., ravits., talous 250 194 0 0 0 0 250 194 40
005983 Jakobstads stadsstyrelse 6.147 86 1.139 300 0 0 7.286 120 33
001643 Jalasjärven kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 120 119 0 0 0 0 120 119 48
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 120 119 0 0 0 0 120 119 48
001673 Joensuun kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 170 1.204 0 0 0 0 170 1.204 3
3 Hallinto ja kauppa 2.852 263 0 0 0 0 2.852 263 8
5 Sosiaali ja terveys 9.509 191 0 0 0 0 9.509 191 35
6 Kulttuuri 1.218 240 0 0 0 0 1.218 240 16
001673 Joensuun kaupunginhallitus 13.749 223 0 0 0 0 13.749 223 18
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus
6 Kulttuuri 200 394 254 959 0 0 454 710 9
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 200 394 254 959 0 0 454 710 9
002023 Kaarinan kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 1.200 317 1.350 1.041 0 0 2.550 701 7
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 1.200 317 1.350 1.041 0 0 2.550 701 7
002053 Kajaanin kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 6.161 114 0 0 0 0 6.161 114 83
2 Tekniikka ja liikenne 29.620 92 0 0 1.560 373 31.180 106 45
3 Hallinto ja kauppa 6.028 202 0 0 0 0 6.028 202 17
4 Matk., ravits., talous 18.505 48 0 0 1.560 344 20.065 71 66
5 Sosiaali ja terveys 2.522 273 0 0 797 171 3.319 249 13
6 Kulttuuri 4.816 150 0 0 0 0 4.816 150 30
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 67.652 102 0 0 3.917 321 71.569 114 39
003203 Kemijärven kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 490 255 0 0 0 0 490 255 19
2 Tekniikka ja liikenne 2.800 255 0 0 0 0 2.800 255 17
3 Hallinto ja kauppa 1.900 255 0 0 0 0 1.900 255 31
4 Matk., ravits., talous 1.966 255 0 0 0 0 1.966 255 31
5 Sosiaali ja terveys 1.780 268 0 0 0 0 1.780 268 12
6 Kulttuuri 1.700 300 0 0 0 0 1.700 300 41
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 10.636 265 0 0 0 0 10.636 265 21
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 3.248 367 0 0 0 0 3.248 367 57
4 Matk., ravits., talous 782 502 0 0 0 0 782 502 45
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 4.030 393 0 0 0 0 4.030 393 54
002803 Korsnäs kommunstyrelse
2 Tekniikka ja liikenne 40 839 0 0 0 0 40 839 5
002803 Korsnäs kommunstyrelse 40 839 0 0 0 0 40 839 5
002853 Kotkan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 23.563 152 0 0 0 0 23.563 152 33
3 Hallinto ja kauppa 5.227 99 0 0 0 0 5.227 99 24
4 Matk., ravits., talous 5.906 218 0 0 0 0 5.906 218 19
5 Sosiaali ja terveys 2.304 353 0 0 282 536 2.586 373 10
002853 Kotkan kaupunginhallitus 37.000 168 0 0 282 536 37.282 171 25
002903 Kuhmon kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 8.313 63 0 0 0 0 8.313 63 104
4 Matk., ravits., talous 8.313 27 0 0 0 0 8.313 27 246
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 16.626 45 0 0 0 0 16.626 45 146
002973 Kuopion kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 541 269 0 0 0 0 541 269 7
002973 Kuopion kaupunginhallitus 541 269 0 0 0 0 541 269 7
003053 Kuusamon kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 452 128 0 0 0 0 452 128 23
2 Tekniikka ja liikenne 4.280 126 0 0 0 0 4.280 126 22
3 Hallinto ja kauppa 4.048 142 0 0 0 0 4.048 142 22
4 Matk., ravits., talous 2.529 125 0 0 0 0 2.529 125 22
5 Sosiaali ja terveys 290 127 0 0 0 0 290 127 22
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 11.599 131 0 0 0 0 11.599 131 22
004083 Lapuan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 4.131 261 0 0 0 0 4.131 261 19
4 Matk., ravits., talous 3.011 126 0 0 0 0 3.011 126 58
004083 Lapuan kaupunginhallitus 7.142 204 0 0 0 0 7.142 204 27
005033 Mynämäen kunnanhallitus
6 Kulttuuri 8.969 189 0 0 0 0 8.969 189 34
005033 Mynämäen kunnanhallitus 8.969 189 0 0 0 0 8.969 189 34
005293 Naantalin kaupunginhallitus
4 Matk., ravits., talous 1.465 223 0 0 1.065 145 2.530 190 35
5 Sosiaali ja terveys 2.199 237 0 0 1.577 156 3.776 203 31
005293 Naantalin kaupunginhallitus 3.664 231 0 0 2.642 152 6.306 198 32
005313 Nakkilan kunnanhallitus
6 Kulttuuri 0 0 0 0 2.103 663 2.103 663 10
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 0 0 0 2.103 663 2.103 663 10
005363 Nokian kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 7.877 192 0 0 0 0 7.877 192 45
4 Matk., ravits., talous 890 148 0 0 0 0 890 148 30
005363 Nokian kaupunginhallitus 8.767 187 0 0 0 0 8.767 187 43
005633 Oulaisten kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 9.280 59 0 0 0 0 9.280 59 44
005633 Oulaisten kaupunginhallitus 9.280 59 0 0 0 0 9.280 59 44
005643 Oulun kaupunginhallitus
6 Kulttuuri 1.383 353 0 0 0 0 1.383 353 16
005643 Oulun kaupunginhallitus 1.383 353 0 0 0 0 1.383 353 16
005773 Paimion kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 936 668 936 668 22
005773 Paimion kaupunginhallitus 0 0 0 0 936 668 936 668 22
005923 Petäjäveden kunnanhallitus
6 Kulttuuri 3.622 522 0 0 0 0 3.622 522 19
005923 Petäjäveden kunnanhallitus 3.622 522 0 0 0 0 3.622 522 19
006093 Porin kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 3.511 209 0 0 0 0 3.511 209 46
2 Tekniikka ja liikenne 24.986 215 0 0 3.274 539 28.260 253 25
3 Hallinto ja kauppa 3.674 260 0 0 0 0 3.674 260 10
4 Matk., ravits., talous 6.345 321 0 0 0 0 6.345 321 17
5 Sosiaali ja terveys 3.505 299 0 0 2.484 654 5.989 446 13
6 Kulttuuri 195 362 0 0 0 0 195 362 39
006093 Porin kaupunginhallitus 42.216 241 0 0 5.758 588 47.974 283 20
006383 Porvoon kaupunginhallitus
5 Sosiaali ja terveys 0 0 3.280 957 0 0 3.280 957 15
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 3.280 957 0 0 3.280 957 15
006783 Raahen kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 1.198 272 0 0 0 0 1.198 272 9
006783 Raahen kaupunginhallitus 1.198 272 0 0 0 0 1.198 272 9
006803 Raision kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 5.763 268 0 0 0 0 5.763 268 17
006803 Raision kaupunginhallitus 5.763 268 0 0 0 0 5.763 268 17
006843 Rauman kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 12.274 323 0 0 0 0 12.274 323 18
3 Hallinto ja kauppa 3.521 164 0 0 0 0 3.521 164 16
4 Matk., ravits., talous 3.449 308 0 0 0 0 3.449 308 19
5 Sosiaali ja terveys 3.997 218 0 0 0 0 3.997 218 20
006843 Rauman kaupunginhallitus 23.241 279 0 0 0 0 23.241 279 18
006943 Riihimäen kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 5.108 143 0 0 0 0 5.108 143 21
6 Kulttuuri 1.988 220 0 0 0 0 1.988 220 24
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 7.096 165 0 0 0 0 7.096 165 22
007343 Salon kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 4.151 211 0 0 0 0 4.151 211 13
5 Sosiaali ja terveys 3.173 262 0 0 0 0 3.173 262 9
007343 Salon kaupunginhallitus 7.324 233 0 0 0 0 7.324 233 11
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus
3 Hallinto ja kauppa 2.542 136 0 0 400 807 2.942 228 27
5 Sosiaali ja terveys 898 203 0 0 0 0 898 203 19
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 3.440 112 0 0 400 471 3.840 149 24
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 477 374 477 374 16
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 92 905 92 905 23
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 0 0 0 0 569 399 569 399 17
007583 Sodankylän kunnanhallitus
1 Luonnonvara-ala 3.615 228 0 0 0 0 3.615 228 106
2 Tekniikka ja liikenne 7.828 146 0 0 0 0 7.828 146 76
3 Hallinto ja kauppa 4.302 70 0 0 0 0 4.302 70 30
4 Matk., ravits., talous 2.011 225 0 0 0 0 2.011 225 30
007583 Sodankylän kunnanhallitus 17.756 153 0 0 0 0 17.756 153 51
007653 Sotkamon kunnanhallitus
1 Luonnonvara-ala 2.170 360 0 0 0 0 2.170 360 31
2 Tekniikka ja liikenne 736 210 0 0 0 0 736 210 35
4 Matk., ravits., talous 2.245 209 0 0 0 0 2.245 209 35
007653 Sotkamon kunnanhallitus 5.151 273 0 0 0 0 5.151 273 33
007773 Suomussalmen kunnanhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 4.584 138 0 0 0 0 4.584 138 44
4 Matk., ravits., talous 1.879 233 0 0 0 0 1.879 233 29
5 Sosiaali ja terveys 2.104 256 0 0 0 0 2.104 256 29
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 8.567 188 0 0 0 0 8.567 188 35
008373 Tampereen kaupunginhallitus
1 Luonnonvara-ala 6.337 136 0 0 448 713 6.785 174 63
2 Tekniikka ja liikenne 41.300 211 0 0 0 0 41.300 211 24
3 Hallinto ja kauppa 4.470 418 0 0 0 0 4.470 418 8
4 Matk., ravits., talous 4.196 266 0 0 0 0 4.196 266 18
5 Sosiaali ja terveys 20.417 437 0 0 2.600 417 23.017 435 22
6 Kulttuuri 507 960 0 0 0 0 507 960 10
008373 Tampereen kaupunginhallitus 77.227 285 0 0 3.048 460 80.275 291 22
008533 Turun kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 38.503 255 0 0 735 326 39.238 256 25
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 5.843 1.003 5.843 1.003 10
4 Matk., ravits., talous 10.811 667 0 0 0 0 10.811 667 19
5 Sosiaali ja terveys 9.353 216 0 0 0 0 9.353 216 19
008533 Turun kaupunginhallitus 58.667 324 0 0 6.578 927 65.245 385 20
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus
3 Hallinto ja kauppa 2.834 121 0 0 0 0 2.834 121 12
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 2.834 121 0 0 0 0 2.834 121 12
009053 Vaasan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 11.610 213 360 40 0 0 11.970 208 22
3 Hallinto ja kauppa 8.896 208 0 0 0 0 8.896 208 18
4 Matk., ravits., talous 6.871 255 0 0 0 0 6.871 255 12
5 Sosiaali ja terveys 1.516 243 3.480 404 0 0 4.996 355 13
009053 Vaasan kaupunginhallitus 28.893 223 3.840 370 0 0 32.733 241 16
000923 Vantaan kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 15.160 167 11.653 691 0 0 26.813 395 28
4 Matk., ravits., talous 6.111 132 0 0 0 0 6.111 132 21
5 Sosiaali ja terveys 6.806 175 0 0 0 0 6.806 175 18
6 Kulttuuri 0 0 4.740 508 0 0 4.740 508 19
000923 Vantaan kaupunginhallitus 28.077 161 16.393 638 0 0 44.470 337 24
009153 Varkauden kaupunginhallitus
2 Tekniikka ja liikenne 10.740 123 0 0 0 0 10.740 123 39
4 Matk., ravits., talous 4.387 75 0 0 0 0 4.387 75 58
5 Sosiaali ja terveys 6.849 131 0 0 0 0 6.849 131 45
6 Kulttuuri 3.850 222 0 0 0 0 3.850 222 37
009153 Varkauden kaupunginhallitus 25.826 132 0 0 0 0 25.826 132 43

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02T6OSA ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -Vuokratut tilat-  
  -Omat tilat-

Yks.hinnan korot.
per. olevat tilat
Muut vuokratilat -Yhteensä-
Koulutusala m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht
3 Hallinto ja kauppa 4.187 181 0 0 0 0 4.187 181 26
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht 4.187 181 0 0 0 0 4.187 181 26
031636 Espoon seudun koulutusky.
2 Tekniikka ja liikenne 20.023 229 0 0 6.481 663 26.504 335 66
3 Hallinto ja kauppa 4.955 163 0 0 1.067 472 6.022 218 15
4 Matk., ravits., talous 14.019 228 0 0 0 0 14.019 228 18
5 Sosiaali ja terveys 12.791 298 0 0 0 0 12.791 298 13
031636 Espoon seudun koulutusky. 51.788 179 0 0 7.548 265 59.336 190 23
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky
2 Tekniikka ja liikenne 25.516 12 0 0 0 0 25.516 12 209
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 25.516 12 0 0 0 0 25.516 12 209
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 1.115 226 0 0 0 0 1.115 226 14
3 Hallinto ja kauppa 3.027 238 0 0 250 482 3.277 256 7
4 Matk., ravits., talous 1.976 299 1.123 370 0 0 3.099 324 18
5 Sosiaali ja terveys 3.291 312 0 0 0 0 3.291 312 10
6 Kulttuuri 3.118 219 0 0 276 163 3.394 214 27
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 12.527 261 1.123 370 526 314 14.176 272 12
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 24.917 210 0 0 0 0 24.917 210 37
4 Matk., ravits., talous 4.599 210 0 0 0 0 4.599 210 24
5 Sosiaali ja terveys 1.318 207 0 0 0 0 1.318 207 27
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 30.834 210 0 0 0 0 30.834 210 34
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 9.175 190 0 0 0 0 9.175 190 44
3 Hallinto ja kauppa 2.983 192 0 0 0 0 2.983 192 12
4 Matk., ravits., talous 1.740 107 0 0 0 0 1.740 107 23
6 Kulttuuri 1.977 343 0 0 0 0 1.977 343 23
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 15.875 200 0 0 0 0 15.875 200 26
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 20.628 209 0 0 350 423 20.978 213 26
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 3.500 233 3.500 233 10
4 Matk., ravits., talous 3.163 209 0 0 77 230 3.240 209 15
5 Sosiaali ja terveys 1.031 209 0 0 10.064 230 11.095 228 13
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 24.822 209 0 0 13.991 236 38.813 219 18
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 14.982 103 0 0 0 0 14.982 103 89
2 Tekniikka ja liikenne 648 376 0 0 7.382 139 8.030 158 51
4 Matk., ravits., talous 1.519 112 0 0 0 0 1.519 112 69
6 Kulttuuri 5.540 5 0 0 3.735 265 9.275 110 77
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 22.689 88 0 0 11.117 181 33.806 118 72
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 0 0 0 0 1.080 204 1.080 204 34
2 Tekniikka ja liikenne 14.968 135 0 0 1.474 245 16.442 145 29
4 Matk., ravits., talous 6.716 198 0 0 3.079 41 9.795 148 67
5 Sosiaali ja terveys 971 145 0 0 0 0 971 145 25
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 22.655 154 0 0 5.633 126 28.288 149 36
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 7.043 216 0 0 0 0 7.043 216 48
2 Tekniikka ja liikenne 13.739 209 0 0 0 0 13.739 209 35
3 Hallinto ja kauppa 496 924 0 0 0 0 496 924 5
4 Matk., ravits., talous 8.475 218 0 0 0 0 8.475 218 36
5 Sosiaali ja terveys 4.052 229 0 0 0 0 4.052 229 18
6 Kulttuuri 3.378 299 0 0 519 197 3.897 286 22
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 37.183 225 0 0 519 197 37.702 225 30
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 18.350 229 0 0 508 190 18.858 228 30
3 Hallinto ja kauppa 421 276 0 0 0 0 421 276 5
4 Matk., ravits., talous 6.056 358 0 0 415 253 6.471 351 14
5 Sosiaali ja terveys 500 342 0 0 0 0 500 342 8
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 25.327 263 0 0 923 218 26.250 261 21
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 37.444 402 0 0 1.021 400 38.465 402 26
3 Hallinto ja kauppa 20 937 0 0 4.606 533 4.626 535 7
4 Matk., ravits., talous 6.566 361 0 0 0 0 6.566 361 10
5 Sosiaali ja terveys 12.540 392 0 0 1.113 509 13.653 401 14
6 Kulttuuri 236 1.773 0 0 100 1.677 336 1.745 14
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 56.806 397 0 0 6.840 512 63.646 409 17
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 6.675 151 0 0 3.314 447 9.989 249 40
2 Tekniikka ja liikenne 13.890 147 0 0 0 0 13.890 147 42
3 Hallinto ja kauppa 2.930 163 0 0 0 0 2.930 163 14
4 Matk., ravits., talous 1.930 384 0 0 0 0 1.930 384 15
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 3.253 235 3.253 235 10
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 25.425 168 0 0 6.567 342 31.992 204 26
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 7.469 197 0 0 0 0 7.469 197 32
4 Matk., ravits., talous 2.234 197 0 0 0 0 2.234 197 37
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 9.703 197 0 0 0 0 9.703 197 33
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 8.582 326 0 0 350 509 8.932 333 31
2 Tekniikka ja liikenne 17.854 249 0 0 0 0 17.854 249 21
3 Hallinto ja kauppa 5.726 169 0 0 0 0 5.726 169 16
4 Matk., ravits., talous 6.501 334 0 0 0 0 6.501 334 28
5 Sosiaali ja terveys 9.980 115 0 0 0 0 9.980 115 29
6 Kulttuuri 2.270 337 0 0 175 838 2.445 373 18
7 Vapaa-aika ja liikunta 300 157 0 0 0 0 300 157 21
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 51.213 241 0 0 525 619 51.738 245 23
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 1.635 168 0 0 0 0 1.635 168 42
2 Tekniikka ja liikenne 8.357 179 0 0 880 284 9.237 189 37
3 Hallinto ja kauppa 1.200 235 0 0 0 0 1.200 235 6
4 Matk., ravits., talous 2.486 189 0 0 0 0 2.486 189 31
5 Sosiaali ja terveys 884 261 0 0 0 0 884 261 23
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 14.562 189 0 0 880 284 15.442 194 25
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht
1 Luonnonvara-ala 9.549 355 0 0 0 0 9.549 355 34
2 Tekniikka ja liikenne 28.655 276 0 0 0 0 28.655 276 27
3 Hallinto ja kauppa 4.380 398 0 0 0 0 4.380 398 7
4 Matk., ravits., talous 11.666 283 0 0 0 0 11.666 283 20
5 Sosiaali ja terveys 3.763 278 0 0 0 0 3.763 278 12
6 Kulttuuri 0 0 0 0 1.978 798 1.978 798 18
7 Vapaa-aika ja liikunta 50 1.153 0 0 0 0 50 1.153 3
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 58.063 300 0 0 1.978 798 60.041 317 20
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky
1 Luonnonvara-ala 2.823 437 0 0 0 0 2.823 437 29
2 Tekniikka ja liikenne 13.843 233 0 0 1.613 184 15.456 228 27
3 Hallinto ja kauppa 6.061 194 0 0 0 0 6.061 194 16
4 Matk., ravits., talous 5.521 245 0 0 309 224 5.830 244 26
5 Sosiaali ja terveys 3.748 369 0 0 0 0 3.748 369 19
6 Kulttuuri 6.862 164 0 0 340 165 7.202 164 35
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 38.858 244 0 0 2.262 186 41.120 241 24
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 6.197 206 0 0 185 135 6.382 204 27
4 Matk., ravits., talous 1.851 217 0 0 0 0 1.851 217 25
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 8.048 208 0 0 185 135 8.233 207 27
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky
2 Tekniikka ja liikenne 0 0 0 0 9.229 188 9.229 188 24
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 3.172 302 3.172 302 8
4 Matk., ravits., talous 0 0 0 0 1.168 575 1.168 575 16
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 3.506 325 3.506 325 10
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 0 0 0 0 17.075 264 17.075 264 14
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky
1 Luonnonvara-ala 6.972 249 0 0 275 1.258 7.247 287 52
2 Tekniikka ja liikenne 5.407 237 2.706 400 0 0 8.113 291 36
4 Matk., ravits., talous 1.976 240 0 0 0 0 1.976 240 39
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 14.355 243 2.706 400 275 1.258 17.336 284 42
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky.
2 Tekniikka ja liikenne 22.428 179 0 0 0 0 22.428 179 40
4 Matk., ravits., talous 5.484 186 0 0 0 0 5.484 186 39
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 27.912 180 0 0 0 0 27.912 180 40
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 9.500 151 0 0 0 0 9.500 151 61
2 Tekniikka ja liikenne 20.760 204 0 0 0 0 20.760 204 26
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 3.914 479 3.914 479 7
4 Matk., ravits., talous 6.086 203 0 0 0 0 6.086 203 26
5 Sosiaali ja terveys 2.613 164 0 0 2.051 675 4.664 389 16
6 Kulttuuri 1.929 180 0 0 1.740 253 3.669 215 23
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 40.888 188 0 0 7.705 480 48.593 234 22
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 11.102 108 0 0 948 521 12.050 140 35
4 Matk., ravits., talous 751 220 0 0 0 0 751 220 16
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 11.853 115 0 0 948 521 12.801 145 32
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 9.012 176 0 0 0 0 9.012 176 29
4 Matk., ravits., talous 1.588 149 0 0 0 0 1.588 149 34
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä 10.600 172 0 0 0 0 10.600 172 30
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 4.014 179 0 0 0 0 4.014 179 54
2 Tekniikka ja liikenne 11.000 107 0 0 278 216 11.278 110 46
3 Hallinto ja kauppa 3.226 210 0 0 4.800 29 8.026 102 31
4 Matk., ravits., talous 2.395 338 0 0 0 0 2.395 338 22
5 Sosiaali ja terveys 1.236 437 0 0 2.400 202 3.636 282 13
6 Kulttuuri 2.475 233 0 0 0 0 2.475 233 18
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 24.346 185 0 0 7.478 92 31.824 163 29
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 2.968 155 0 0 0 0 2.968 155 77
2 Tekniikka ja liikenne 11.300 350 0 0 0 0 11.300 350 32
3 Hallinto ja kauppa 0 0 0 0 2.700 418 2.700 418 12
4 Matk., ravits., talous 3.000 413 0 0 0 0 3.000 413 30
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 1.200 630 1.200 630 8
6 Kulttuuri 1.200 419 0 0 2.855 291 4.055 329 39
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 18.468 333 0 0 6.755 402 25.223 352 26
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 2.739 297 0 0 0 0 2.739 297 30
2 Tekniikka ja liikenne 16.215 324 0 0 1.972 349 18.187 327 26
4 Matk., ravits., talous 2.720 221 0 0 0 0 2.720 221 18
5 Sosiaali ja terveys 598 186 0 0 0 0 598 186 25
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 22.272 305 0 0 1.972 349 24.244 308 25
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 7.324 68 0 0 3.160 161 10.484 96 67
2 Tekniikka ja liikenne 9.726 418 0 0 0 0 9.726 418 17
4 Matk., ravits., talous 2.601 170 0 0 1.263 199 3.864 179 18
6 Kulttuuri 7.645 211 0 0 0 0 7.645 211 17
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 27.296 243 0 0 4.423 171 31.719 233 23
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 2.025 470 0 0 0 0 2.025 470 22
2 Tekniikka ja liikenne 9.474 285 0 0 181 109 9.655 282 30
3 Hallinto ja kauppa 4.819 288 0 0 176 133 4.995 282 12
4 Matk., ravits., talous 2.566 214 0 0 0 0 2.566 214 32
6 Kulttuuri 7.693 617 0 0 3.218 255 10.911 510 24
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 26.577 389 0 0 3.575 242 30.152 371 22
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky
4 Matk., ravits., talous 150 694 0 0 0 0 150 694 6
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 150 694 0 0 0 0 150 694 6
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky
2 Tekniikka ja liikenne 20.141 234 0 0 0 0 20.141 234 29
3 Hallinto ja kauppa 4.376 261 0 0 580 528 4.956 292 12
4 Matk., ravits., talous 3.450 391 0 0 0 0 3.450 391 17
5 Sosiaali ja terveys 2.069 624 701 191 0 0 2.770 515 10
6 Kulttuuri 3.117 403 0 0 0 0 3.117 403 20
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 33.153 294 701 191 580 528 34.434 296 20
031736 Mikkelin koulutusyhtymä
1 Luonnonvara-ala 8.719 600 0 0 0 0 8.719 600 38
2 Tekniikka ja liikenne 1.708 160 0 0 0 0 1.708 160 15
3 Hallinto ja kauppa 2.221 480 0 0 287 219 2.508 450 7
4 Matk., ravits., talous 1.802 484 0 0 0 0 1.802 484 15
5 Sosiaali ja terveys 2.380 495 0 0 552 260 2.932 451 12
6 Kulttuuri 4.698 238 0 0 0 0 4.698 238 27
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 21.528 452 0 0 839 246 22.367 445 18
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh
2 Tekniikka ja liikenne 10.680 120 0 0 0 0 10.680 120 36
3 Hallinto ja kauppa 3.353 221 0 0 70 12 3.423 217 12
4 Matk., ravits., talous 1.556 213 0 0 0 0 1.556 213 19
5 Sosiaali ja terveys 858 229 0 0 0 0 858 229 20
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 16.447 155 0 0 70 12 16.517 154 24
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk.
1 Luonnonvara-ala 4.008 238 0 0 0 0 4.008 238 44
2 Tekniikka ja liikenne 10.289 354 0 0 666 462 10.955 360 22
4 Matk., ravits., talous 3.402 461 0 0 0 0 3.402 461 23
5 Sosiaali ja terveys 280 838 0 0 0 0 280 838 19
6 Kulttuuri 1.751 293 0 0 0 0 1.751 293 39
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 19.730 350 0 0 666 462 20.396 354 25
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 2.995 1.167 0 0 0 0 2.995 1.167 11
2 Tekniikka ja liikenne 30.887 423 0 0 1 881.600 30.888 451 13
3 Hallinto ja kauppa 2.785 213 0 0 0 0 2.785 213 6
4 Matk., ravits., talous 11.528 272 0 0 0 0 11.528 272 22
5 Sosiaali ja terveys 9.230 261 0 0 0 0 9.230 261 10
6 Kulttuuri 3.450 249 0 0 0 0 3.450 249 16
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 60.875 387 0 0 1 881.600 60.876 401 13
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
1 Luonnonvara-ala 16.588 223 0 0 1.873 184 18.461 219 45
2 Tekniikka ja liikenne 38.282 216 1.144 424 16 36 39.442 222 21
3 Hallinto ja kauppa 7.919 147 0 0 548 240 8.467 153 30
4 Matk., ravits., talous 14.866 203 442 425 6 37 15.314 209 22
5 Sosiaali ja terveys 6.439 242 1.144 424 16 52 7.599 269 22
6 Kulttuuri 11.230 185 4.287 424 62 35 15.579 250 26
7 Vapaa-aika ja liikunta 7.089 123 0 0 50 100 7.139 123 56
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 102.413 202 7.017 424 2.571 189 112.001 215 26
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky
2 Tekniikka ja liikenne 7.552 274 11.122 741 84 420 18.758 552 28
4 Matk., ravits., talous 5.433 325 2.312 828 0 0 7.745 475 19
6 Kulttuuri 4.642 307 0 0 0 0 4.642 307 19
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 17.627 299 13.434 756 84 420 31.145 496 23
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 3.136 216 0 0 0 0 3.136 216 37
3 Hallinto ja kauppa 3.890 186 0 0 500 495 4.390 221 16
4 Matk., ravits., talous 2.990 239 0 0 477 169 3.467 230 32
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 10.016 211 0 0 977 336 10.993 222 24
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht
2 Tekniikka ja liikenne 8.159 224 0 0 1.204 310 9.363 235 29
3 Hallinto ja kauppa 765 382 0 0 0 0 765 382 7
4 Matk., ravits., talous 2.311 77 0 0 0 0 2.311 77 27
5 Sosiaali ja terveys 484 70 0 0 0 0 484 70 30
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 11.719 199 0 0 1.204 310 12.923 209 24
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky.
1 Luonnonvara-ala 9.301 297 0 0 0 0 9.301 297 31
2 Tekniikka ja liikenne 650 2 0 0 0 0 650 2 16
3 Hallinto ja kauppa 9.594 269 0 0 0 0 9.594 269 11
4 Matk., ravits., talous 8.489 77 0 0 2.056 6 10.545 63 32
5 Sosiaali ja terveys 7.644 402 0 0 0 0 7.644 402 11
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 35.678 254 0 0 2.056 6 37.734 241 17
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 6.093 614 0 0 0 0 6.093 614 20
2 Tekniikka ja liikenne 30.512 275 4.263 312 340 629 35.115 283 21
4 Matk., ravits., talous 10.494 223 1.055 312 0 0 11.549 231 28
5 Sosiaali ja terveys 1.590 230 0 0 0 0 1.590 230 14
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 48.689 305 5.318 312 340 629 54.347 307 22
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni
1 Luonnonvara-ala 3.200 147 0 0 2.700 267 5.900 202 50
2 Tekniikka ja liikenne 54.963 226 0 0 4.655 441 59.618 243 34
3 Hallinto ja kauppa 6.063 212 0 0 3.152 56 9.215 158 12
4 Matk., ravits., talous 14.648 283 0 0 382 320 15.030 284 18
5 Sosiaali ja terveys 5.990 264 0 0 1.025 360 7.015 278 12
6 Kulttuuri 11.038 278 0 0 556 340 11.594 281 26
7 Vapaa-aika ja liikunta 2.153 198 0 0 0 0 2.153 198 44
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 98.055 239 0 0 12.470 291 110.525 245 24
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 1.808 399 0 0 0 0 1.808 399 23
2 Tekniikka ja liikenne 12.544 191 0 0 0 0 12.544 191 23
4 Matk., ravits., talous 1.900 198 0 0 0 0 1.900 198 22
5 Sosiaali ja terveys 622 353 0 0 0 0 622 353 12
6 Kulttuuri 1.980 233 0 0 1.504 451 3.484 327 18
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 18.854 221 0 0 1.504 451 20.358 238 21
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä
2 Tekniikka ja liikenne 7.632 368 0 0 0 0 7.632 368 24
4 Matk., ravits., talous 2.665 274 0 0 0 0 2.665 274 20
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 10.297 344 0 0 0 0 10.297 344 23
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky
2 Tekniikka ja liikenne 13.490 149 0 0 246 587 13.736 157 35
4 Matk., ravits., talous 1.855 171 0 0 0 0 1.855 171 14
6 Kulttuuri 707 253 0 0 0 0 707 253 10
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 16.052 156 0 0 246 587 16.298 163 27
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht.
1 Luonnonvara-ala 15.819 182 0 0 0 0 15.819 182 60
2 Tekniikka ja liikenne 30.348 142 0 0 0 0 30.348 142 31
3 Hallinto ja kauppa 0 0 2.777 260 0 0 2.777 260 8
4 Matk., ravits., talous 10.079 355 0 0 0 0 10.079 355 17
5 Sosiaali ja terveys 5.053 227 0 0 0 0 5.053 227 13
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 61.299 195 2.777 260 0 0 64.076 197 25
031376 Salon seudun koulutusky.     h
2 Tekniikka ja liikenne 16.575 181 0 0 790 203 17.365 182 30
4 Matk., ravits., talous 4.177 199 0 0 0 0 4.177 199 26
5 Sosiaali ja terveys 2.449 111 0 0 0 0 2.449 111 47
6 Kulttuuri 1.689 149 1.950 1.022 544 245 4.183 569 23
031376 Salon seudun koulutusky. h 24.890 175 1.950 1.022 1.334 220 28.174 236 29
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky
1 Luonnonvara-ala 4.397 232 0 0 0 0 4.397 232 24
2 Tekniikka ja liikenne 402 334 0 0 0 0 402 334 9
3 Hallinto ja kauppa 3.098 419 0 0 0 0 3.098 419 9
4 Matk., ravits., talous 2.482 175 0 0 0 0 2.482 175 21
5 Sosiaali ja terveys 6.211 186 0 0 1.674 497 7.885 252 16
6 Kulttuuri 5.794 271 0 0 0 0 5.794 271 34
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 22.384 251 0 0 1.674 497 24.058 268 18
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 26.801 196 0 0 0 0 26.801 196 30
4 Matk., ravits., talous 3.945 292 0 0 1.781 379 5.726 319 20
5 Sosiaali ja terveys 1.030 260 0 0 0 0 1.030 260 15
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 31.776 210 0 0 1.781 379 33.557 219 27
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.
1 Luonnonvara-ala 1.506 398 0 0 0 0 1.506 398 36
2 Tekniikka ja liikenne 5.578 227 0 0 0 0 5.578 227 21
4 Matk., ravits., talous 2.801 286 0 0 0 0 2.801 286 26
5 Sosiaali ja terveys 634 387 0 0 0 0 634 387 31
6 Kulttuuri 3.445 320 0 0 160 313 3.605 319 21
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 13.964 287 0 0 160 313 14.124 288 23
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten
2 Tekniikka ja liikenne 270 27 3.907 601 0 0 4.177 564 50
3 Hallinto ja kauppa 0 0 587 1.656 0 0 587 1.656 49
4 Matk., ravits., talous 0 0 1.053 690 0 0 1.053 690 39
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 270 27 5.547 627 0 0 5.817 599 47
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
2 Tekniikka ja liikenne 7.575 204 0 0 0 0 7.575 204 34
4 Matk., ravits., talous 2.100 224 0 0 0 0 2.100 224 31
5 Sosiaali ja terveys 350 271 0 0 0 0 350 271 26
6 Kulttuuri 0 0 4.200 249 0 0 4.200 249 45
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 10.025 211 4.200 249 0 0 14.225 222 36
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes
1 Luonnonvara-ala 9.818 250 0 0 0 0 9.818 250 206
2 Tekniikka ja liikenne 2.235 292 0 0 999 738 3.234 430 30
4 Matk., ravits., talous 1.432 344 0 0 1.198 301 2.630 324 19
5 Sosiaali ja terveys 5.582 61 0 0 0 0 5.582 61 149
6 Kulttuuri 0 0 0 0 450 956 450 956 19
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 19.067 207 0 0 2.647 577 21.714 252 61
031406 Suomenselän koulutuskuntayht.
2 Tekniikka ja liikenne 5.405 182 0 0 0 0 5.405 182 29
4 Matk., ravits., talous 2.113 209 0 0 0 0 2.113 209 25
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 7.518 189 0 0 0 0 7.518 189 27
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 1.395 563 0 0 0 0 1.395 563 21
2 Tekniikka ja liikenne 8.782 201 0 0 100 237 8.882 202 30
3 Hallinto ja kauppa 1.440 426 0 0 0 0 1.440 426 9
4 Matk., ravits., talous 2.738 153 0 0 0 0 2.738 153 39
5 Sosiaali ja terveys 1.037 254 0 0 0 0 1.037 254 24
6 Kulttuuri 580 187 0 0 0 0 580 187 20
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 15.972 248 0 0 100 237 16.072 248 24
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
1 Luonnonvara-ala 9.933 203 0 0 0 0 9.933 203 74
2 Tekniikka ja liikenne 14.806 164 0 0 0 0 14.806 164 38
4 Matk., ravits., talous 3.370 181 0 0 0 0 3.370 181 56
5 Sosiaali ja terveys 3.444 192 0 0 1.025 305 4.469 218 14
6 Kulttuuri 1.450 145 718 538 2.362 253 4.530 264 40
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 33.003 180 718 538 3.387 269 37.108 195 36
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
7 Vapaa-aika ja liikunta 853 178 0 0 0 0 853 178 51
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk 853 178 0 0 0 0 853 178 51
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht
1 Luonnonvara-ala 345 681 0 0 0 0 345 681 34
2 Tekniikka ja liikenne 10.300 175 0 0 0 0 10.300 175 37
4 Matk., ravits., talous 2.470 245 0 0 0 0 2.470 245 31
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 13.115 202 0 0 0 0 13.115 202 36
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky
2 Tekniikka ja liikenne 11.784 193 0 0 0 0 11.784 193 30
3 Hallinto ja kauppa 5.579 142 0 0 0 0 5.579 142 21
4 Matk., ravits., talous 2.234 228 0 0 0 0 2.234 228 26
5 Sosiaali ja terveys 2.766 164 0 0 0 0 2.766 164 32
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 22.363 180 0 0 0 0 22.363 180 27
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh
2 Tekniikka ja liikenne 9.620 155 0 0 0 0 9.620 155 33
4 Matk., ravits., talous 3.416 196 0 0 0 0 3.416 196 26
5 Sosiaali ja terveys 3.045 218 0 0 0 0 3.045 218 23
6 Kulttuuri 4.683 231 0 0 1.332 265 6.015 239 39
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 20.764 188 0 0 1.332 265 22.096 193 31
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky
1 Luonnonvara-ala 10.766 422 0 0 0 0 10.766 422 31
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 10.766 422 0 0 0 0 10.766 422 31
031466 Västra Nylands yrkesskola
2 Tekniikka ja liikenne 5.359 344 0 0 0 0 5.359 344 28
4 Matk., ravits., talous 1.050 344 0 0 0 0 1.050 344 23
5 Sosiaali ja terveys 360 344 0 0 0 0 360 344 20
031466 Västra Nylands yrkesskola 6.769 344 0 0 0 0 6.769 344 27
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
1 Luonnonvara-ala 6.293 178 0 0 0 0 6.293 178 68
2 Tekniikka ja liikenne 12.789 199 0 0 1.480 523 14.269 232 25
4 Matk., ravits., talous 3.623 228 0 0 702 233 4.325 229 28
5 Sosiaali ja terveys 737 208 0 0 0 0 737 208 15
6 Kulttuuri 1.389 208 0 0 0 0 1.389 208 39
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 24.831 198 0 0 2.182 430 27.013 217 30
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
1 Luonnonvara-ala 11.739 188 0 0 0 0 11.739 188 68
2 Tekniikka ja liikenne 18.995 158 0 0 1.435 151 20.430 158 37
3 Hallinto ja kauppa 5.094 142 0 0 0 0 5.094 142 20
4 Matk., ravits., talous 1.940 396 0 0 0 0 1.940 396 18
5 Sosiaali ja terveys 0 0 0 0 2.000 258 2.000 258 9
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 37.768 178 0 0 3.435 213 41.203 181 31
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun
2 Tekniikka ja liikenne 3.625 229 0 0 0 0 3.625 229 41
4 Matk., ravits., talous 2.715 204 0 0 0 0 2.715 204 38
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 6.340 218 0 0 0 0 6.340 218 40

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02T6OSA ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  -Vuokratut tilat-  
  -Omat tilat-

Yks.hinnan korot.
per. olevat tilat
Muut vuokratilat -Yhteensä-
Koulutusala m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
RAPORTTI YHTEENSÄ 2791387 242 141.683 640 314.459 390 3247529 273 24