KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Y6YA ***

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA KOULUTUSALOITTAIN
Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
  Huoneisto-
pinta-ala
 
Koulutusala Opiskelija
määrä
Opetus-
tunnit
Opetus
tunnit
/opisk
Varsin.
opetus mk
/tunti
Majoit.
opisk.
Majoitus
mk
/maj.op.
Maj.
opisk
%-os.

m2
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
1 Luonnonvara-ala 7.155,1 709.198 99 353 5.052 5.790 71 340.631 48 270
2 Tekniikka ja liikenne 48.645,0 3.955.197 81 315 3.805 10.549 8 1.392.174 29 273
3 Hallinto ja kauppa 23.821,8 1.282.263 54 295 500 13.836 2 338.166 14 259
4 Matk., ravits., talous 18.617,3 1.524.890 82 273 2.311 9.753 12 451.889 24 264
5 Sosiaali ja terveys 24.400,5 1.655.803 68 286 844 7.409 3 372.761 15 373
6 Kulttuuri 8.999,0 903.325 100 294 1.055 10.275 12 226.389 25 347
7 Vapaa-aika ja liikunta 2.293,5 130.449 57 377 1.528 5.426 67 125.519 55 150
Raportti yhteensä 133.932,5 10.161.125 76 303 15.095 8.230 11 3.247.529 24 282