KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6AD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) PORRASTUSTEKIJÖITTÄIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
Koulutusala Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
Yksi-
köitä
Ammatillinen peruskoulutus
1 Luonnonvara-ala
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 257,1 0,0 56.039 6.193 9.058 20.788 5.013 97.090 5
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 727,5 0,0 71.611 5.358 5.516 11.677 3.426 97.589 7.5
105 Metsätalouden perustutkinto 1.005,0 0,0 57.310 4.528 8.103 11.723 3.618 85.281 22
117 Metsätalousins., amk-tutkinto, metsä 55,1 0,0 32.568 3.487 8.409 7.145 4.638 56.248 2.5
118 Ratsastuksenopettajan koulutus 32,3 0,0 72.234 6.028 13.595 36.755 5.782 134.395 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 5.077,8 487,5 36.145 3.707 5.487 12.729 4.373 62.442 48.5
1 Luonnonvara-ala 7.155,1 487,5 43.575 4.089 6.045 12.836 4.202 70.747 86.5
2 Tekniikka ja liikenne
201 Merenkulkualan perustutkinto 390,4 0,0 38.310 1.501 2.770 7.280 3.332 53.192 3
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 1.612,0 0,0 33.758 637 2.762 9.157 3.196 49.511 36
203 Maidonkäs.tutk., meijerist.tutk. 79,1 0,0 38.669 5.501 5.075 10.551 1.657 61.452 1
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 82,1 0,0 64.311 1.084 3.349 5.699 2.490 76.933 3.5
214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast 58,5 0,0 27.868 965 3.166 5.302 2.659 39.960 2
215 Meijeriteknikon koulutus 11,8 0,0 33.370 5.113 4.718 9.358 1.739 54.298 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 46.411,0 4.209,2 30.198 816 2.486 7.777 3.258 44.535 114.5
2 Tekniikka ja liikenne 48.645,0 4.209,2 30.450 825 2.504 7.817 3.252 44.849 161
3 Hallinto ja kauppa
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 733,0 0,0 25.815 126 1.261 2.876 3.194 33.272 12
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 23.088,7 867,8 21.368 296 1.859 3.702 2.512 29.736 74.5
3 Hallinto ja kauppa 23.821,8 867,8 21.505 290 1.841 3.676 2.533 29.844 86.5
4 Matk., ravits., talous
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 18.617,3 1.993,0 28.048 1.210 2.825 6.405 3.304 41.793 115.5
4 Matk., ravits., talous 18.617,3 1.993,0 28.048 1.210 2.825 6.405 3.304 41.793 115.5
5 Sosiaali ja terveys
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 3.440,1 0,0 25.521 340 2.275 6.753 3.161 38.051 47.5
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 1.256,0 0,0 30.447 161 2.914 6.640 3.719 43.881 40
511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi 238,0 0,0 38.441 63 1.404 5.846 1.603 47.357 1
514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t 33,8 0,0 27.067 0 1.421 1.534 3.457 33.479 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 19.432,5 231,9 27.263 250 2.180 5.459 3.022 38.174 63.5
5 Sosiaali ja terveys 24.400,5 231,9 27.290 256 2.222 5.701 3.064 38.534 152.5
6 Kulttuuri
602 Viestintäalan perustutkinto 1.634,3 0,0 43.174 832 2.908 8.739 3.490 59.143 27
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 439,7 0,0 47.075 312 2.698 12.972 4.145 67.203 11.5
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 541,9 0,0 44.578 0 1.506 9.628 4.335 60.046 11
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 277,9 0,0 35.997 1.194 3.023 4.689 4.414 49.316 7
699 Muu kulttuurialan koulutus 6.105,1 471,5 32.133 1.475 2.894 8.524 3.543 48.569 52.5
6 Kulttuuri 8.999,0 471,5 35.737 1.204 2.808 8.728 3.637 52.114 109
7 Vapaa-aika ja liikunta
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 1.132,1 0,0 25.800 3.314 6.918 6.706 6.477 49.215 25
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 266,8 0,0 32.521 6.392 10.624 14.230 13.104 76.871 8
714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk. liik. 155,1 0,0 37.624 7.445 10.280 13.021 12.463 80.834 2.5
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 497,0 0,0 28.652 2.946 5.474 6.728 6.935 50.735 11
717 Viittomakielentulkki, amk-tutk. 73,5 0,0 29.568 1.758 6.886 14.134 8.676 61.022 1.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 168,9 21,4 27.141 504 3.443 5.768 4.094 40.950 7
7 Vapaa-aika ja liikunta 2.293,5 21,4 28.219 3.615 7.007 8.182 7.647 54.671 55
Ammatillinen peruskoulutus 133.932,5 8.282,5 28.968 928 2.666 6.834 3.249 42.645 766
Oppisopimuskoulutus
8 Oppisopimus
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 12.833,5 37,5 21.306 0 2.129 145 1.100 24.681 65.5
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 12.839,0 35,5 14.609 0 953 181 1.166 16.910 73
8 Oppisopimus 25.672,5 73,0 17.957 0 1.541 163 1.133 20.794 138.5
Oppisopimuskoulutus 25.672,5 73,0 17.957 0 1.541 163 1.133 20.794 138.5
Raportti yhteensä 159.605,0 8.355,5 27.197 778 2.485 5.761 2.908 39.130 904.5