KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
Porrastustekijä Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
Yksi-
köitä
025501 Ab. Utbildning Sydväst
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 10,0 0,0 75.479 4.643 11.614 11.902 3.154 106.794 0.5
105 Metsätalouden perustutkinto 35,3 0,0 33.694 6.747 14.224 5.568 3.216 63.449 1
117 Metsätalousins., amk-tutkinto, metsä 1,1 0,0 48.435 1.941 9.592 6.914 3.223 70.106 0.5
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 116,2 2,7 43.350 3.358 8.391 13.579 3.221 71.899 1
201 Merenkulkualan perustutkinto 80,6 0,0 22.214 0 1.665 5.139 3.217 32.235 1
214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast 19,5 0,0 26.806 0 2.146 5.136 2.581 36.669 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 16,5 0,0 31.233 0 618 3.274 2.572 37.696 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 79,2 0,0 22.057 0 1.156 8.460 3.218 34.891 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 8,4 8,0 60.388 3.122 8.277 16.952 3.207 91.947 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 6,6 0,0 27.607 0 2.147 6.937 3.251 39.941 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 124,9 0,0 27.156 0 2.129 6.770 3.339 39.395 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 154,0 14,8 32.636 0 1.741 17.343 3.216 54.935 1
025501 Ab. Utbildning Sydväst 652,6 25,5 31.762 1.078 3.832 10.491 3.205 50.368 10.5
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 32,6 0,0 32.160 0 2.621 3.240 10.769 48.790 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 29,8 0,0 22.231 0 862 6.549 7.760 37.402 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 19,6 0,0 34.865 0 2.241 1.922 11.498 50.526 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 84,0 0,0 8.305 0 345 369 749 9.768 1
016181 Adulta Oy,K-Uudenmaan aik.k.k. 166,1 0,0 18.638 0 1.110 2.227 5.250 27.224 4
014501 Ahlmanin koulun Säätiö
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 50,3 8,0 33.701 2.572 5.989 6.954 5.898 55.114 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 104,0 19,1 24.977 1.348 3.116 6.135 5.920 41.497 1
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 154,3 27,1 27.822 1.747 4.053 6.402 5.913 45.938 2
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 61,8 53,6 66.381 13.177 3.131 8.299 8.649 99.636 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 7,4 7,4 61.956 12.206 2.901 7.687 8.012 92.762 1
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 69,2 61,0 65.907 13.073 3.107 8.233 8.581 98.900 2
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 30,9 0,0 25.502 5.181 6.227 5.176 5.896 47.983 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry 30,9 0,0 25.502 5.181 6.227 5.176 5.896 47.983 0.5
017081 Ami-säätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 147,3 0,0 23.374 0 2.473 8.727 2.837 37.412 1
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 12,8 0,0 4.176 0 1.289 3.218 1.112 9.795 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 136,6 0,0 22.864 0 687 6.840 2.088 32.479 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 5,0 0,0 61.831 0 0 7.739 1.824 71.394 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 13,7 0,0 150.031 0 8.257 49.743 18.570 226.601 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 45,5 0,0 18.452 0 839 6.163 2.463 27.918 0.5
602 Viestintäalan perustutkinto 12,5 0,0 31.887 1.064 3.242 6.702 3.308 46.203 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 13,5 0,0 9.592 0 303 312 2.667 12.875 0.5
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 121,0 0,0 9.847 0 65 162 1.831 11.905 1
017081 Ami-säätiö 508,0 0,0 22.739 26 1.336 6.638 2.742 33.482 6.5
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 122,0 0,0 10.713 0 0 714 476 11.903 1
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 122,0 0,0 10.713 0 0 714 476 11.903 1
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 38,0 0,0 14.824 0 45 2.844 9.096 26.809 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
014301 ATK-instituutin kannatusyhd.ry 38,0 0,0 14.824 0 45 2.844 9.096 26.809 1
014341 AVA-instituutti
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 111,5 0,0 11.614 0 0 0 3.587 15.202 1
014341 AVA-instituutti 111,5 0,0 11.614 0 0 0 3.587 15.202 1
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 1.133,4 2,9 21.307 0 1.713 5.972 3.737 32.730 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 23,9 0,0 23.397 0 200 24.059 3.595 51.251 0.5
717 Viittomakielentulkki, amk-tutk. 23,3 0,0 23.398 0 200 24.059 3.595 51.252 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
025171 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 1.180,6 2,9 21.391 0 1.653 6.696 3.732 33.471 1.5
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 25,6 0,0 18.585 0 1.040 6.269 2.500 28.395 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 38,5 0,0 28.104 0 2.044 7.347 3.011 40.507 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 359,9 0,0 35.222 0 1.943 11.017 14.482 62.664 0.5
024941 Espoon-Vantaan amm.korkeak. oy 424,0 0,0 33.569 0 1.897 10.396 12.716 58.578 1.5
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 4,6 4,6 51.090 0 0 0 0 51.090 0.5
015891 Et.-Karjalan aik.-ja amm.koul. 4,6 4,6 51.090 0 0 0 0 51.090 0.5
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 26,0 0,0 25.698 7.046 6.154 4.251 10.103 53.252 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 5,1 0,0 24.151 0 4.642 3.207 7.621 39.621 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf. 31,2 0,0 25.442 5.881 5.904 4.078 9.693 50.999 2
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 21,3 0,0 33.030 2.169 3.314 10.440 3.120 52.073 1
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk 21,3 0,0 33.030 2.169 3.314 10.440 3.120 52.073 1
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 391,4 2,9 21.529 0 2.816 3.015 7.282 34.642 1
024681 HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ 391,4 2,9 21.529 0 2.816 3.015 7.282 34.642 1
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 47,6 0,0 30.956 3.100 4.281 5.078 4.253 47.669 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 49,5 0,0 27.029 2.725 4.610 4.159 5.550 44.073 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 97,2 0,0 28.954 2.909 4.449 4.609 4.914 45.835 1.5
014551 Harjun oppimiskeskus oy
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 83,0 0,0 46.692 3.249 4.078 15.985 7.126 77.130 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 106,7 0,0 34.674 3.558 4.232 18.727 7.626 68.816 1
014551 Harjun oppimiskeskus oy 189,8 0,0 39.934 3.423 4.164 17.527 7.407 72.455 2
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 31,8 0,0 8.979 0 645 1.078 499 11.202 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 768,7 0,0 16.068 0 1.038 3.016 986 21.109 1
012181 Helsingin kauppaoppilaitos Oy 800,5 0,0 15.786 0 1.023 2.939 967 20.715 2
016321 Hengitysliitto Heli ry
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 93,0 83,7 59.776 5.090 2.518 15.615 6.057 89.056 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 14,4 0,0 121.557 7.064 3.737 44.225 26.491 203.074 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 534,4 467,7 69.579 9.250 6.873 26.916 8.902 121.519 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 262,0 243,4 54.028 3.142 8.774 20.146 8.855 94.945 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 211,7 131,8 64.762 10.524 4.961 12.743 9.206 102.196 1
602 Viestintäalan perustutkinto 47,2 0,0 108.206 816 1.611 8.866 14.202 133.700 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 34,5 81,8 62.320 6.942 9.654 16.178 17.917 113.011 1
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 15,5 0,0 34.842 12.147 15.310 10.144 5.195 77.638 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 15,5 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 27,0 14,0 32.826 0 151 2.315 0 35.292 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 46,0 9,0 13.880 0 94 1.359 1.087 16.420 1
016321 Hengitysliitto Heli ry 1.286,1 1.047,1 63.530 7.027 6.195 19.994 8.860 105.606 10
023291 Hevosopisto Oy
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 85,0 0,0 61.284 5.154 11.624 31.427 4.944 114.434 1
118 Ratsastuksenopettajan koulutus 32,3 0,0 72.234 6.028 13.595 36.755 5.782 134.395 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 95,4 0,0 43.264 3.575 8.062 21.796 3.429 80.126 1
023291 Hevosopisto Oy 212,8 0,0 54.869 4.579 10.327 27.919 4.392 102.085 3
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät.
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 23,0 17,1 58.763 0 2.122 9.691 2.232 72.808 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 27,0 0,0 29.884 0 1.948 9.691 1.551 43.074 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 531,8 7,0 25.823 0 1.926 9.744 1.553 39.046 1
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 581,8 24,2 27.313 0 1.935 9.739 1.580 40.568 3
019381 Hgin konservatorion säätiö
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 25,6 0,0 25.165 0 2.555 2.745 4.387 34.853 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 134,4 0,0 37.412 0 1.458 4.404 7.037 50.312 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
019381 Hgin konservatorion säätiö 160,0 0,0 35.449 0 1.634 4.138 6.612 47.833 2
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 32,4 0,0 19.546 0 577 2.463 6.184 28.769 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 12,5 0,0 15.227 0 0 3.402 4.738 23.367 0.5
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 79,0 0,0 6.642 0 0 670 1.705 9.016 1
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 123,9 0,0 10.884 0 151 1.415 3.182 15.631 2.5
012811 Invalidiliitto ry
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 209,7 147,0 79.703 10.719 5.396 16.768 6.760 119.345 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 285,5 198,4 51.527 7.362 5.398 8.603 6.761 79.650 1
602 Viestintäalan perustutkinto 5,0 0,0 53.848 8.751 5.365 17.959 6.720 92.643 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 23,4 28,0 54.715 4.989 5.294 8.561 6.632 80.191 1
012811 Invalidiliitto ry 523,7 373,5 62.975 8.614 5.392 11.960 6.754 95.695 3.5
011691 Invalidisäätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 316,7 232,2 71.202 4.451 3.485 10.877 5.361 95.376 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 145,3 91,6 104.844 4.478 6.719 21.168 5.366 142.575 1
011691 Invalidisäätiö 462,0 323,9 81.783 4.460 4.502 14.113 5.363 110.221 2
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 21,0 10,6 40.223 4.316 9.437 13.250 3.118 70.343 1
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 21,0 10,6 40.223 4.316 9.437 13.250 3.118 70.343 1
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 67,1 0,0 26.778 1.229 8.497 8.414 9.750 54.667 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 67,1 0,0 26.778 1.229 8.497 8.414 9.750 54.667 1
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 59,7 0,0 49.371 0 0 10.263 0 59.633 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy 59,7 0,0 49.371 0 0 10.263 0 59.633 1
016391 Jkylän krist.opiston säätiö
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 78,5 0,0 20.006 2.594 6.101 9.029 3.118 40.849 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 8,7 0,0 56.084 2.589 6.088 9.010 3.112 76.883 1
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 87,3 0,0 23.621 2.594 6.100 9.028 3.117 44.460 2
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry.
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 98,6 1,5 21.404 0 3.611 6.010 3.635 34.660 1
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 98,6 1,5 21.404 0 3.611 6.010 3.635 34.660 1
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 207,8 0,0 27.328 0 553 3.418 282 31.581 1
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy 207,8 0,0 27.328 0 553 3.418 282 31.581 1
024761 Johtamistaidon opisto JTO
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 88,0 0,0 20.770 0 0 145 0 20.915 1
024761 Johtamistaidon opisto JTO 88,0 0,0 20.770 0 0 145 0 20.915 1
014281 Jollas-opisto
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 82,0 0,0 20.744 0 522 920 2.630 24.816 1
014281 Jollas-opisto 82,0 0,0 20.744 0 522 920 2.630 24.816 1
014291 K-instituutti
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 83,0 0,0 14.207 0 0 0 0 14.207 1
014291 K-instituutti 83,0 0,0 14.207 0 0 0 0 14.207 1
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd.
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 33,3 0,0 67.142 0 2.860 29.672 6.797 106.472 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 30,6 0,0 63.360 0 2.262 28.601 6.263 100.486 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 64,0 0,0 65.330 0 2.573 29.159 6.541 103.604 2
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 51,5 0,0 31.837 6.649 6.601 10.155 3.347 58.589 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 61,6 0,0 38.895 5.191 5.412 9.894 5.151 64.542 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 113,2 0,0 35.680 5.855 5.954 10.013 4.329 61.831 2
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 40,3 0,0 20.987 2.906 8.839 6.779 10.319 49.829 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 40,3 0,0 20.987 2.906 8.839 6.779 10.319 49.829 1
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 42,0 0,0 32.649 1.378 5.905 4.273 4.988 49.194 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 67,1 0,0 28.249 1.192 5.110 3.697 9.572 47.821 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 109,2 0,0 29.944 1.264 5.416 3.919 7.807 48.349 2
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 39,9 0,0 13.735 389 7.831 5.575 6.879 34.409 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd 39,9 0,0 13.735 389 7.831 5.575 6.879 34.409 1
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 433,7 0,0 22.598 0 1.452 2.946 3.323 30.319 1
012191 Kauppiaitten Kauppaoppilait.Oy 433,7 0,0 22.598 0 1.452 2.946 3.323 30.319 1
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 37,0 0,0 18.760 4.928 9.520 5.067 4.815 43.090 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry 37,0 0,0 18.760 4.928 9.520 5.067 4.815 43.090 1
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 76,4 0,5 27.369 0 3.624 4.920 9.060 44.973 1
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 76,4 0,5 27.369 0 3.624 4.920 9.060 44.973 1
011701 Kiipulasäätiö
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 71,5 41,9 75.875 16.244 7.715 23.256 14.206 137.295 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 70,5 60,3 61.365 14.584 4.538 11.358 15.259 107.105 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 153,4 118,5 53.342 9.955 5.628 7.648 7.327 83.899 1
011701 Kiipulasäätiö 295,4 220,7 60.710 12.582 5.873 12.311 10.885 102.360 3
017261 Kisakalliosäätiö
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 38,3 0,0 37.439 5.808 12.440 15.739 7.488 78.913 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017261 Kisakalliosäätiö 38,3 0,0 37.439 5.808 12.440 15.739 7.488 78.913 1
016231 Korpisaaren säätiö
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 38,0 0,0 31.060 3.539 8.602 3.079 4.132 50.412 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 10,5 0,0 27.085 3.137 7.625 2.730 3.659 44.235 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016231 Korpisaaren säätiö 48,5 0,0 30.194 3.451 8.389 3.003 4.029 49.066 2
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 10,9 0,0 24.936 0 4.155 11.139 10.352 50.583 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 10,9 0,0 10.191 0 2.264 3.713 3.451 19.619 1
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 21,8 0,0 17.564 0 3.210 7.426 6.901 35.101 2
017021 Kuggomskolan Ab
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 9,0 0,0 51.164 5.398 7.803 18.669 13.394 96.428 1
017021 Kuggomskolan Ab 9,0 0,0 51.164 5.398 7.803 18.669 13.394 96.428 1
017191 Kuopion konservator.kann.yhd.
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 9,5 0,0 67.935 0 877 7.645 2.133 78.590 0.5
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 56,5 0,0 51.943 0 3.448 5.846 1.631 62.868 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 10,5 0,0 81.657 0 1.040 8.408 2.564 93.669 1
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 76,6 0,0 58.044 0 2.794 6.425 1.823 69.085 2.5
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 112,0 0,0 24.700 0 2.922 12.971 4.744 45.337 1
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdist 112,0 0,0 24.700 0 2.922 12.971 4.744 45.337 1
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 35,7 0,0 29.731 5.531 10.059 6.504 12.982 64.807 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö 35,7 0,0 29.731 5.531 10.059 6.504 12.982 64.807 1
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 14,4 0,0 29.538 0 765 3.145 874 34.321 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 3,7 0,0 3.112 0 1.008 2.987 881 7.988 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 11,5 0,0 4.221 0 479 9.620 846 15.166 1
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 29,7 0,0 16.350 0 684 5.646 864 23.544 3
013051 Lahden diakoniasäätiö
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 89,2 0,0 21.838 0 2.635 4.327 2.688 31.488 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 60,4 0,0 25.320 0 2.322 4.255 3.400 35.297 1
013051 Lahden diakoniasäätiö 149,6 0,0 23.244 0 2.509 4.298 2.975 33.025 2
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 6,2 0,0 40.368 0 2.576 2.112 5.680 50.736 0.5
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 53,2 0,0 47.645 0 1.337 8.633 6.890 64.505 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 59,5 0,0 46.881 0 1.467 7.948 6.763 63.059 1.5
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 5,8 0,0 23.088 3.815 5.236 4.687 7.247 44.072 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 68,6 0,0 26.104 4.305 5.910 5.297 8.170 49.786 1
016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist. 74,5 0,0 25.868 4.267 5.857 5.249 8.098 49.339 1.5
017731 Lapin urheiluopisto Oy
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 39,5 0,0 21.914 6.341 7.369 18.618 18.515 72.757 1
714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk. liik. 2,9 0,0 25.065 7.823 9.091 18.716 16.061 76.756 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017731 Lapin urheiluopisto Oy 42,5 0,0 22.130 6.443 7.487 18.625 18.347 73.031 1.5
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 51,6 0,0 14.829 0 2.459 16.752 13.334 47.374 1
011641 Maalariammattikoulun Kann.yhd. 51,6 0,0 14.829 0 2.459 16.752 13.334 47.374 1
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 727,6 0,0 16.278 0 1.132 1.569 1.339 20.319 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 12,5 0,0 16.277 0 1.132 1.569 1.339 20.316 0.5
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 740,1 0,0 16.278 0 1.132 1.569 1.339 20.319 1.5
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 145,2 0,0 31.404 0 0 2.171 7.789 41.365 1
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 145,2 0,0 31.404 0 0 2.171 7.789 41.365 1
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 224,9 0,0 18.516 0 0 1.267 1.378 21.161 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 98,5 0,0 25.188 0 0 2.406 0 27.594 1
023311 Merkonomien jatkokoul.keskus 323,4 0,0 20.548 0 0 1.614 959 23.120 2
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 20,4 0,0 26.165 0 0 4.645 4.083 34.893 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 17,1 0,0 34.164 0 0 6.923 5.332 46.419 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 26,2 0,0 37.305 0 0 7.502 5.822 50.628 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 7,5 0,0 58.313 0 0 11.726 9.100 79.139 0.5
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 1,5 0,0 5.089 0 0 1.024 794 6.907 1
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 72,9 0,0 34.968 0 0 6.872 5.457 47.297 4.5
013101 Oulun diakonissal. säätiö
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 77,4 0,0 19.915 0 8.376 3.456 5.452 37.200 1
013101 Oulun diakonissal. säätiö 77,4 0,0 19.915 0 8.376 3.456 5.452 37.200 1
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 135,5 7,2 23.155 0 3.221 3.373 4.482 34.231 1
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.ry 135,5 7,2 23.155 0 3.221 3.373 4.482 34.231 1
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 433,0 0,0 20.099 0 1.471 3.483 1.872 26.926 1
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 433,0 0,0 20.099 0 1.471 3.483 1.872 26.926 1
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
699 Muu kulttuurialan koulutus 90,1 0,0 29.593 2.384 6.109 3.976 2.989 45.051 1
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 90,1 0,0 29.593 2.384 6.109 3.976 2.989 45.051 1
016731 P-Savon kansanopistoseura ry
717 Viittomakielentulkki, amk-tutk. 38,5 0,0 32.735 3.355 11.532 10.970 11.377 69.969 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016731 P-Savon kansanopistoseura ry 38,5 0,0 32.735 3.355 11.532 10.970 11.377 69.969 0.5
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 39,6 0,0 25.265 2.255 5.054 12.889 8.818 54.281 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry 39,6 0,0 25.265 2.255 5.054 12.889 8.818 54.281 1
016681 Partaharju-säätiö
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 38,0 0,0 25.297 1.514 11.971 8.675 8.920 56.378 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016681 Partaharju-säätiö 38,0 0,0 25.297 1.514 11.971 8.675 8.920 56.378 1
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 59,7 0,0 23.811 5.810 4.510 5.504 3.983 43.617 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 85,6 0,0 30.039 2.939 4.664 6.337 4.119 48.098 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 2,9 0 0 0 0 0 0 0
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd. 145,4 2,9 27.480 4.119 4.601 5.995 4.063 46.257 2
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd.
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 88,3 0,0 34.950 0 3.572 20.111 2.766 61.397 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 78,4 0,0 35.578 0 883 19.256 2.506 58.223 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
019951 Pop & Jazz Konserv. kann.yhd. 166,7 0,0 35.245 0 2.307 19.709 2.643 59.905 2
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 4,1 0,0 34.014 0 3.539 2.700 0 40.253 0.5
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 4,1 0,0 34.014 0 3.539 2.700 0 40.253 0.5
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 50,4 0,0 22.935 4.304 7.274 4.304 10.793 49.611 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016751 Portaanpään krist.kans.op.kann 50,4 0,0 22.935 4.304 7.274 4.304 10.793 49.611 1
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 62,0 0,0 17.112 0 3.920 503 2.180 23.714 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 97,0 0,0 10.791 0 1.546 460 2.090 14.887 1
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus oy 159,0 0,0 13.256 0 2.471 477 2.125 18.329 2
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah.
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 310,6 1,7 17.522 0 1.957 3.788 2.645 25.911 1
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 310,6 1,7 17.522 0 1.957 3.788 2.645 25.911 1
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 18,6 0,0 24.349 2.833 4.021 4.183 11.121 46.508 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry 18,6 0,0 24.349 2.833 4.021 4.183 11.121 46.508 0.5
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 24,6 0,0 13.556 2.870 6.019 2.794 6.169 31.407 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 24,6 0,0 13.556 2.870 6.019 2.794 6.169 31.407 1
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 21,3 21,3 67.709 26.506 20.332 38.889 17.819 171.255 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 28,6 22,2 56.831 18.233 14.137 26.667 12.219 128.087 1
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 50,0 43,5 61.472 21.763 16.780 31.882 14.608 146.505 2
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f.
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 174,7 0,0 19.434 0 1.511 5.111 1.386 27.441 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 29,5 0,0 33.013 2.241 1.321 11.281 3.119 50.976 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 6,0 0,0 23.402 0 2.153 14.034 2.731 42.320 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 127,4 2,0 23.401 0 2.153 14.033 2.731 42.318 1
024621 Samf.Folkhälsan i Sv.Finl.r.f. 337,6 2,0 22.188 196 1.748 9.175 2.069 35.376 4
017281 Solvalla-Finns Ab
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 25,0 0,0 40.460 3.841 16.211 15.104 8.763 84.379 1
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 25,2 0,0 36.615 3.816 16.104 16.340 8.705 81.579 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017281 Solvalla-Finns Ab 50,3 0,0 38.531 3.828 16.158 15.724 8.734 82.975 2
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.-
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 114,3 2,4 44.627 6.022 2.321 9.802 4.182 66.955 1
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 114,3 2,4 44.627 6.022 2.321 9.802 4.182 66.955 1
010211 Stiftelsen Arcada
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 119,1 0,0 17.318 0 0 3.144 4.487 24.948 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 15,9 0,0 26.951 0 0 3.108 4.427 34.486 1
010211 Stiftelsen Arcada 135,0 0,0 18.453 0 0 3.139 4.480 26.072 2
025581 Suomen Kansallisoopperan säät.
699 Muu kulttuurialan koulutus 30,0 0,0 58.950 0 3.185 3.630 9.418 75.183 1
025581 Suomen Kansallisoopperan säät. 30,0 0,0 58.950 0 3.185 3.630 9.418 75.183 1
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 123,7 0,0 25.392 0 7.535 6.312 9.486 48.726 1
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 132,5 0,0 26.952 3.405 3.723 1.693 3.774 39.547 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 63,5 0,0 33.348 0 2.702 1.822 2.739 40.612 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 33,0 0,0 12.087 0 1.300 877 1.318 15.582 1
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 352,7 0,4 26.166 1.279 4.650 3.260 5.362 40.717 4
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 53,7 33,7 57.003 3.293 5.424 5.618 2.138 73.476 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 152,9 4,2 21.514 1.214 2.498 3.812 2.714 31.752 1
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 44,3 0,0 20.382 2.543 6.638 4.895 3.624 38.082 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 1,1 0,0 19.646 3.607 6.525 4.906 3.592 38.276 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 252,1 38,0 28.871 1.902 3.868 4.393 2.755 41.789 3.5
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 124,5 0,0 27.297 0 1.560 11.942 8.824 49.623 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 124,5 0,0 27.297 0 1.560 11.942 8.824 49.623 1
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 835,8 1,0 22.351 0 826 4.340 2.219 29.735 1
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 835,8 1,0 22.351 0 826 4.340 2.219 29.735 1
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd.
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 23,1 0,0 18.605 1.990 3.484 8.994 13.060 46.133 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 30,6 0,0 18.935 2.039 3.570 9.121 13.385 47.051 1
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 50,8 0,0 18.529 2.016 3.528 8.880 12.918 45.870 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 15,7 0,0 19.934 2.169 3.795 9.295 14.226 49.418 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,5 0,0 0 0 0 0 0 0 0.5
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 2,5 0,0 22.851 0 71 10.768 10.466 44.156 0.5
016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd. 123,5 0,0 18.823 1.986 3.477 9.010 13.117 46.414 4.5
014351 Suomen Spar oy Koulutus
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 130,0 0,0 5.541 0 666 219 2.053 8.480 1
014351 Suomen Spar oy Koulutus 130,0 0,0 5.541 0 666 219 2.053 8.480 1
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 35,1 0,0 43.815 12.447 11.788 11.223 12.429 91.702 1
714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk. liik. 69,3 0,0 40.112 12.680 12.009 11.434 12.662 88.897 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 104,5 0,0 41.358 12.602 11.935 11.363 12.583 89.840 2
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 64,0 0,0 9.092 0 191 1.012 3.835 14.130 1
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 64,0 0,0 9.092 0 191 1.012 3.835 14.130 1
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 33,3 0,0 35.495 0 2.349 9.454 3.122 50.420 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 30,5 0,0 15.843 0 0 2.754 1.716 20.312 1
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 63,9 0,0 26.092 0 1.225 6.248 2.449 36.014 2
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 36,7 0,0 50.032 0 2.569 7.156 3.647 63.404 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 80,0 0,0 46.626 0 1.686 7.006 4.308 59.626 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö 116,7 0,0 47.698 0 1.964 7.053 4.100 60.816 2
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät.
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 22,9 0,0 25.991 0 2.172 6.158 3.074 37.395 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 645,5 4,2 25.256 0 1.773 5.650 3.491 36.170 1
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 668,5 4,2 25.281 0 1.787 5.667 3.477 36.212 2
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 296,1 0,0 20.262 0 2.529 4.956 2.891 30.637 1
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 296,1 0,0 20.262 0 2.529 4.956 2.891 30.637 1
017671 Tanhuvaaran säätiö
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 31,7 0,0 26.614 5.810 8.964 14.113 12.309 67.810 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017671 Tanhuvaaran säätiö 31,7 0,0 26.614 5.810 8.964 14.113 12.309 67.810 1
015961 Teak Oy
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 31,2 0,0 29.301 3.494 3.759 5.262 0 41.817 1
015961 Teak Oy 31,2 0,0 29.301 3.494 3.759 5.262 0 41.817 1
023301 Tietomies
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 112,0 0,0 17.904 0 0 81 1.344 19.330 1
023301 Tietomies 112,0 0,0 17.904 0 0 81 1.344 19.330 1
012031 Toyota ammattioppilaitos
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 50,0 0,0 10.399 0 0 700 0 11.099 1
012031 Toyota ammattioppilaitos 50,0 0,0 10.399 0 0 700 0 11.099 1
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 16,9 16,9 45.401 8.663 1.824 3.147 3.945 62.979 1
602 Viestintäalan perustutkinto 5,8 0,0 66.926 0 1.868 13.355 4.310 86.460 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 179,1 34,0 31.083 677 2.246 6.766 4.191 44.964 1
018291 Tri Matthias Ingmanin säätiö 201,9 51,0 33.318 1.327 2.200 6.653 4.174 47.672 2.5
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 15,0 0,0 33.508 0 3.590 5.675 5.460 48.233 1
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 15,0 0,0 33.508 0 3.590 5.675 5.460 48.233 1
011681 Turun ammattiopistosäätiö
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 203,2 8,0 19.687 0 1.983 17.788 7.627 47.085 1
011681 Turun ammattiopistosäätiö 203,2 8,0 19.687 0 1.983 17.788 7.627 47.085 1
019321 Turun konservatorion kann.r.y.
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 37,5 0,0 48.100 0 2.402 18.612 4.395 73.509 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 12,1 0,0 24.417 0 2.327 8.865 2.036 37.645 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 23,4 0,0 31.844 0 2.399 9.268 2.189 45.700 1
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 73,0 0,0 38.949 0 2.388 13.995 3.295 58.628 3
016901 Turun kristill.opiston säätiö
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 39,0 0,0 35.541 0 5.821 5.589 14.119 61.070 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 82,0 0,0 27.353 1.943 6.941 6.664 13.368 56.269 1
717 Viittomakielentulkki, amk-tutk. 11,6 0,0 31.456 0 4.926 4.729 9.923 51.034 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,4 0,0 44.112 0 6.936 6.622 13.920 71.590 0.5
016901 Turun kristill.opiston säätiö 133,0 0,0 30.165 1.197 6.437 6.179 13.288 57.265 3
013611 Työtehoseura ry
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 15,0 0,0 37.599 336 2.912 3.155 3.237 47.239 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 6,5 0,0 38.406 0 1.797 4.147 3.566 47.916 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 69,7 0,0 27.474 4.611 4.157 7.469 6.360 50.071 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 13,0 0,0 18.357 0 8.695 1.260 3.269 31.581 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 88,5 0,0 12.893 0 5.610 638 1.473 20.614 1
013611 Työtehoseura ry 192,8 0,0 21.328 1.694 4.952 3.466 3.571 35.011 5
016921 Työväen Akatemian kannatusoy.
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 37,9 0,0 37.144 3.656 8.849 9.863 10.011 69.522 0.5
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016921 Työväen Akatemian kannatusoy. 37,9 0,0 37.144 3.656 8.849 9.863 10.011 69.522 0.5
025741 Vakuutusalan koulutuskeskus
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 38,0 0,0 5.933 0 0 1.365 940 8.238 1
025741 Vakuutusalan koulutuskeskus 38,0 0,0 5.933 0 0 1.365 940 8.238 1
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 31,0 0,0 35.601 3.022 9.256 13.997 12.040 73.916 1
714 Liik.ohjaajan koul., amk-tutk. liik. 82,9 0,0 35.986 3.055 8.875 14.149 12.171 74.235 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 113,9 0,0 35.881 3.046 8.979 14.107 12.135 74.148 2
017301 Varalan Säätiö
703 Liik.koul.kesk. liik.ohj. perustutk. 30,0 0,0 29.941 7.402 10.468 17.829 19.719 85.359 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
017301 Varalan Säätiö 30,0 0,0 29.941 7.402 10.468 17.829 19.719 85.359 1
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 35,1 0,0 26.254 3.093 8.205 9.725 4.496 51.773 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 14,4 0,0 40.047 3.207 8.616 9.747 4.184 65.801 1
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann 49,5 0,0 30.264 3.126 8.324 9.732 4.405 55.852 2
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 17,0 0,0 33.964 2.834 11.933 17.822 878 67.431 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk. 17,0 0,0 33.964 2.834 11.933 17.822 878 67.431 1

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
Porrastustekijä Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
Yksi-
köitä
018812 Alavuden erityisammattikoulu
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 40,0 27,2 67.805 31.686 12.706 16.499 11.027 139.723 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 51,8 39,0 69.912 32.671 13.101 17.012 11.370 144.066 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 40,0 27,2 67.805 31.686 12.706 16.499 11.027 139.723 1
018812 Alavuden erityisammattikoulu 132,0 93,5 68.632 32.073 12.862 16.700 11.161 141.428 3
011752 Arlainstituutti
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 15,6 15,6 79.671 15.335 9.624 44.596 9.938 159.164 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 51,0 51,0 95.372 16.487 9.793 45.368 10.113 177.133 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 6,1 6,1 129.371 25.045 10.697 49.556 11.046 225.715 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 44,5 25,5 99.209 17.706 9.194 42.596 9.495 178.200 1
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 12,4 0,0 84.622 11.056 9.486 44.551 9.797 159.513 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 34,6 40,2 86.320 17.325 9.514 42.042 9.825 165.027 1
011752 Arlainstituutti 164,5 138,5 93.472 16.795 9.566 43.938 9.879 173.651 6
018822 Kuhankosken erityisammattik.
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 25,2 25,2 70.151 47.682 10.081 25.920 7.919 161.753 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 48,6 21,2 48.715 24.739 11.569 23.852 7.287 116.162 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 16,0 14,2 65.445 11.577 12.495 26.241 8.017 123.774 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 35,4 26,6 67.960 40.532 9.627 24.756 7.563 150.438 1
018822 Kuhankosken erityisammattik. 125,3 87,4 60.608 32.143 10.839 24.829 7.585 136.004 4
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 104,9 88,6 69.994 20.057 7.661 30.573 10.085 138.370 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 44,5 39,9 53.788 19.675 7.718 30.835 10.171 122.187 1
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 149,5 128,5 65.161 19.943 7.678 30.651 10.110 133.544 2
018802 Perttulan erityisammattikoulu
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 29,4 17,7 83.437 29.456 13.530 34.693 8.530 169.647 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 50,0 36,5 87.363 28.016 13.550 28.746 8.364 166.038 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 37,4 26,3 76.185 29.685 13.318 26.525 8.271 153.984 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 16,4 11,7 85.377 19.554 9.314 15.322 8.661 138.227 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 17,0 12,3 76.871 20.277 10.825 21.101 8.364 137.437 1
018802 Perttulan erityisammattikoulu 150,2 104,7 82.407 26.913 12.717 27.025 8.406 157.468 5
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 22,2 0,0 72.507 10.620 10.829 37.391 31.229 162.576 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 15,8 0,0 44.918 2.487 10.559 22.706 30.528 111.199 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 21,2 0,0 75.897 4.942 10.818 23.263 31.277 146.196 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 13,5 0,0 35.435 2.878 10.769 23.164 31.137 103.383 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 36,7 0,0 79.631 12.766 15.354 35.061 44.391 187.203 1
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 109,6 0,0 66.976 8.106 12.297 29.990 35.536 152.906 5

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
Porrastustekijä Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
Yksi-
köitä
000053 Alajärven kaupunginhallitus
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 105,7 5,4 38.536 3.071 5.759 8.153 6.253 61.772 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 22,2 1,6 26.716 2.989 6.229 7.936 5.946 49.817 1
000053 Alajärven kaupunginhallitus 128,0 7,0 36.482 3.057 5.840 8.115 6.200 59.694 2
000493 Espoon kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 425,8 3,5 26.188 0 2.138 13.127 3.784 45.237 0.5
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 200,6 0,0 17.899 0 1.139 1.948 2.322 23.308 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 903,5 0,5 20.446 0 871 1.794 1.585 24.696 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 82,2 5,2 25.801 0 1.865 4.728 3.300 35.694 0.5
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 65,3 0,0 25.003 0 2.234 4.706 3.954 35.896 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 211,5 0,0 23.167 0 744 205 0 24.115 0.5
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 117,5 0,0 21.778 0 353 205 0 22.336 0.5
000493 Espoon kaupunginhallitus 2.006,6 9,3 22.142 0 1.208 4.169 2.013 29.532 3.5
000613 Forssan kaupunginhallitus
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 114,5 0,0 31.968 0 1.264 4.268 7.707 45.207 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 7,0 0,0 33.347 0 1.318 4.452 8.039 47.157 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 6,2 0,0 27.576 0 1.090 3.682 6.648 38.996 0.5
000613 Forssan kaupunginhallitus 127,8 0,0 31.830 0 1.258 4.250 7.674 45.012 2
000793 Harjavallan kaupunginhallitus
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 12,1 0,0 27.459 0 2.119 6.034 3.239 38.851 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 167,9 0,8 26.433 0 2.040 5.809 3.118 37.400 1
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 180,0 0,8 26.502 0 2.045 5.824 3.126 37.498 2
000913 Helsingin kaupunginhallitus
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 61,4 0,0 18.434 0 1.479 18.226 3.270 41.409 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 4.059,0 91,4 34.123 0 1.520 11.548 3.672 50.863 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 369,6 30,2 43.445 0 572 5.665 3.177 52.859 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 439,6 0,0 29.063 0 2.024 11.096 3.170 45.353 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 147,6 0,0 29.729 0 2.472 9.759 4.671 46.632 1
511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi 176,1 0,0 38.343 0 1.223 4.966 1.825 46.358 0.5
514 Kauneudenhoitoalan opistoaste, amk-t 33,8 0,0 27.067 0 1.421 1.534 3.457 33.479 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 2.834,5 23,5 29.897 0 1.855 7.360 3.258 42.371 1
602 Viestintäalan perustutkinto 69,2 0,0 128.983 0 4.056 25.060 7.597 165.695 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 175,5 0,0 9.890 0 264 1.769 667 12.590 0.5
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 2.010,0 3,5 22.530 0 678 101 725 24.033 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 1.203,5 3,5 18.914 0 182 101 726 19.924 1
000913 Helsingin kaupunginhallitus 11.580,3 152,2 29.706 0 1.309 6.957 2.678 40.650 10.5
001023 Huittisten kaupunginhallitus
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 201,3 21,1 31.422 2.928 5.493 8.310 1.970 50.123 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 4,9 0,0 79.629 0 0 4.990 0 84.619 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 188,7 0,0 20.479 0 2.166 6.122 4.042 32.808 1
001023 Huittisten kaupunginhallitus 395,0 21,1 26.793 1.492 3.835 7.223 2.935 42.278 3
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus
105 Metsätalouden perustutkinto 40,5 0,0 75.528 3.095 5.721 15.724 5.282 105.349 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 177,1 0,0 33.047 2.397 3.510 11.148 4.559 54.660 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 273,2 26,4 25.776 0 2.405 6.731 1.608 36.521 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 715,7 19,7 18.609 0 1.042 3.929 2.298 25.878 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 59,1 3,2 23.141 0 2.456 6.728 1.747 34.072 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 30,6 0,0 26.479 0 2.368 6.665 1.580 37.093 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 3,3 0,0 26.080 0 2.655 4.383 2.148 35.267 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 196,9 0,8 25.726 0 1.898 4.914 2.733 35.271 1
602 Viestintäalan perustutkinto 8,3 0,0 28.254 0 1.806 5.761 6.678 42.500 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 109,5 0,0 25.105 0 2.507 37 151 27.800 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 64,0 0,0 21.926 0 330 71 292 22.620 1
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 1.678,6 50,2 24.427 328 1.887 5.305 2.320 34.267 10
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 32,1 0,0 19.160 0 0 8.485 2.269 29.915 1
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 32,1 0,0 19.160 0 0 8.485 2.269 29.915 1
001453 Ilmajoen kunnanhallitus
699 Muu kulttuurialan koulutus 153,3 0,0 38.802 1.206 2.949 12.136 773 55.866 1
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 153,3 0,0 38.802 1.206 2.949 12.136 773 55.866 1
005983 Jakobstads stadsstyrelse
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 10,7 0,0 55.583 0 846 31.782 0 88.211 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 203,0 0,0 18.902 0 2.650 2.519 0 24.070 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 6,2 0,0 29.445 0 3.396 3.225 0 36.066 0.5
005983 Jakobstads stadsstyrelse 220,0 0,0 20.993 0 2.583 3.968 0 27.544 2.5
001643 Jalasjärven kunnanhallitus
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 2,5 0,0 56.027 0 0 2.377 1.950 60.354 0.5
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 2,5 0,0 56.027 0 0 2.377 1.950 60.354 0.5
001673 Joensuun kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 49,1 0,0 34.575 0 0 4.164 0 38.739 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 360,6 0,0 21.463 0 2.110 2.083 1.084 26.740 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 61,8 0,0 19.762 948 1.019 3.521 770 26.020 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 211,5 3,9 30.343 2.031 2.184 7.546 1.650 43.755 1
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 69,7 0,0 40.284 0 2.534 3.941 3.709 50.469 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 4,5 0,0 37.815 0 1.753 3.699 3.482 46.750 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
001673 Joensuun kaupunginhallitus 757,5 3,9 26.487 645 1.941 4.042 1.403 34.518 6
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 48,3 0,0 39.336 0 2.101 6.669 4.261 52.368 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 48,3 0,0 39.336 0 2.101 6.669 4.261 52.368 1
002023 Kaarinan kaupunginhallitus
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 3,3 0,0 35.400 0 3.840 5.970 1.890 47.100 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 369,7 2,4 27.458 0 2.287 4.778 2.971 37.494 1
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 373,0 2,4 27.529 0 2.301 4.788 2.962 37.580 1.5
002053 Kajaanin kaupunginhallitus
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 74,6 7,7 32.253 5.714 7.572 9.417 7.454 62.410 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 40,2 0,0 36.925 2.507 5.741 8.724 9.239 63.136 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 655,1 34,0 29.144 1.031 2.594 4.492 4.035 41.296 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 354,9 2,0 19.696 0 2.067 3.423 2.765 27.952 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 302,4 40,0 26.091 489 2.612 4.713 3.605 37.510 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 42,1 0,0 25.269 0 2.718 3.163 2.960 34.110 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 21,9 0,0 22.371 0 1.721 2.528 3.191 29.810 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 194,9 0,4 28.927 0 2.225 3.268 4.126 38.547 1
602 Viestintäalan perustutkinto 7,0 0,0 43.214 0 3.009 6.412 8.967 61.601 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 154,7 1,8 29.419 0 2.048 4.365 6.105 41.937 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 227,0 0,0 21.954 0 5.312 162 148 27.577 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 145,0 0,0 15.492 0 1.398 253 206 17.349 1
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 2.220,2 86,1 25.741 608 2.861 3.719 3.475 36.405 11.5
003203 Kemijärven kaupunginhallitus
105 Metsätalouden perustutkinto 26,3 0,0 52.198 4.917 2.455 4.752 1.186 65.507 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 163,0 4,5 29.476 1.737 2.616 4.384 1.263 39.476 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 61,5 2,2 53.216 2.759 2.645 7.878 1.277 67.776 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 63,0 2,5 28.289 1.796 2.624 7.958 1.266 41.933 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 49,0 0,0 27.079 1.978 2.582 4.014 1.246 36.899 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 97,5 1,4 23.768 4.644 2.597 2.879 1.253 35.141 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 41,5 1,4 26.700 4.281 2.612 12.282 1.261 47.135 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 83,5 0,0 17.820 0 3.154 87 1.224 22.285 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 116,0 0,0 11.920 0 1.109 0 454 13.483 1
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 701,8 12,2 26.891 2.029 2.423 4.023 1.120 36.486 9
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 56,5 0,0 47.713 0 3.749 12.276 3.507 67.245 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 17,5 0,0 26.844 0 3.749 13.094 3.655 47.343 0.5
002573 Kirkkonummen kunnanhallitus 74,0 0,0 42.783 0 3.749 12.469 3.542 62.543 1
002803 Korsnäs kommunstyrelse
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 7,7 0,0 23.415 0 0 4.328 1.548 29.291 1
002803 Korsnäs kommunstyrelse 7,7 0,0 23.415 0 0 4.328 1.548 29.291 1
002853 Kotkan kaupunginhallitus
201 Merenkulkualan perustutkinto 113,0 0,0 51.172 2.554 1.873 11.945 4.436 71.978 1
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 7,5 0,0 42.439 0 4.267 4.563 5.369 56.638 0.5
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 587,4 21,5 26.559 134 2.178 3.754 3.726 36.351 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 220,6 0,0 18.330 13 1.168 2.339 4.599 26.450 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 318,3 21,5 23.797 1.009 1.579 4.045 4.022 34.451 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 29,1 0,0 18.264 153 1.240 4.780 3.306 27.745 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 18,5 0,0 20.660 0 2.314 4.092 3.931 30.995 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 211,5 0,0 24.641 0 1.875 3.538 4.289 34.342 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 74,5 0,5 19.505 0 3.147 0 728 23.379 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 159,5 0,5 11.649 0 951 0 1.126 13.726 1
002853 Kotkan kaupunginhallitus 1.740,3 44,0 24.574 400 1.807 3.653 3.641 34.076 9.5
002903 Kuhmon kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 80,0 13,1 37.773 2.780 4.166 6.518 1.585 52.821 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 33,7 7,7 29.584 2.037 4.289 6.710 1.632 44.253 1
002903 Kuhmon kaupunginhallitus 113,8 20,9 35.345 2.559 4.203 6.575 1.599 50.281 2
002973 Kuopion kaupunginhallitus
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 40,0 0,0 27.662 0 759 1.560 0 29.980 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 37,0 0,0 29.681 0 2.619 2.253 0 34.553 1
002973 Kuopion kaupunginhallitus 77,0 0,0 28.632 0 1.653 1.893 0 32.178 2
003053 Kuusamon kaupunginhallitus
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 19,5 7,4 39.486 1.704 2.421 2.948 2.289 48.847 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 191,7 22,6 26.491 1.218 2.045 2.819 2.083 34.656 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 180,8 6,4 24.243 590 1.882 3.178 2.230 32.123 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 112,7 6,2 25.662 1.124 2.226 2.795 1.937 33.745 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 13,0 0,0 21.827 0 2.207 2.834 2.170 29.038 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 67,5 0,0 12.774 0 5.107 0 2.726 20.607 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 35,5 0,0 8.113 0 1.286 0 1.409 10.808 1
003053 Kuusamon kaupunginhallitus 620,9 42,7 23.456 806 2.335 2.456 2.139 31.192 7
004083 Lapuan kaupunginhallitus
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 32,0 0,0 34.817 0 1.713 4.362 2.393 43.285 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 180,3 2,5 27.215 0 1.722 5.418 2.406 36.762 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 51,5 8,9 39.272 2.628 4.531 7.347 5.933 59.711 1
004083 Lapuan kaupunginhallitus 263,8 11,5 30.491 513 2.270 5.666 3.093 42.033 3
005033 Mynämäen kunnanhallitus
699 Muu kulttuurialan koulutus 261,3 0,0 34.416 468 2.527 6.488 4.822 48.721 1
005033 Mynämäen kunnanhallitus 261,3 0,0 34.416 468 2.527 6.488 4.822 48.721 1
005293 Naantalin kaupunginhallitus
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 73,3 15,8 32.378 8.395 3.380 6.561 3.154 53.867 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 122,0 0,0 24.093 4.042 3.073 6.281 3.492 40.981 1
005293 Naantalin kaupunginhallitus 195,3 15,8 27.203 5.676 3.188 6.386 3.365 45.819 2
005313 Nakkilan kunnanhallitus
602 Viestintäalan perustutkinto 124,0 0,0 48.960 0 2.911 6.909 1.731 60.511 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 40,8 0,0 32.304 0 2.036 5.129 441 39.910 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 45,6 16,8 31.591 0 2.860 7.179 257 41.886 1
005313 Nakkilan kunnanhallitus 210,5 16,8 41.961 0 2.730 6.622 1.161 52.474 3
005363 Nokian kaupunginhallitus
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 41,6 0,0 44.727 0 3.484 7.514 3.055 58.781 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 135,0 10,2 35.553 0 3.417 8.865 3.052 50.886 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 29,3 0,0 27.938 0 3.332 4.479 2.997 38.745 1
005363 Nokian kaupunginhallitus 206,0 10,2 36.324 0 3.419 7.967 3.045 50.754 3
005633 Oulaisten kaupunginhallitus
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 26,8 0,0 28.731 0 2.117 2.717 47 33.611 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 185,1 0,0 26.258 0 2.016 2.587 45 30.906 1
005633 Oulaisten kaupunginhallitus 212,0 0,0 26.571 0 2.028 2.604 45 31.248 2
005643 Oulun kaupunginhallitus
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 35,0 0,0 68.474 0 1.124 7.115 5.423 82.137 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 31,1 0,0 55.334 0 1.363 4.775 5.371 66.843 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 17,8 0,0 29.255 0 1.191 5.027 1.333 36.806 1
005643 Oulun kaupunginhallitus 84,0 0,0 55.286 0 1.227 5.805 4.536 66.854 3
005773 Paimion kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 42,5 0,0 21.226 0 1.673 14.722 8.186 45.807 1
005773 Paimion kaupunginhallitus 42,5 0,0 21.226 0 1.673 14.722 8.186 45.807 1
005923 Petäjäveden kunnanhallitus
602 Viestintäalan perustutkinto 31,2 0,0 30.840 1.745 2.667 5.216 6.384 46.852 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 159,1 0,0 27.833 1.500 2.664 10.941 6.375 49.313 1
005923 Petäjäveden kunnanhallitus 190,4 0,0 28.326 1.540 2.664 10.002 6.377 48.909 2
006093 Porin kaupunginhallitus
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 63,7 0,0 72.075 7.644 3.661 10.118 7.567 101.066 1
105 Metsätalouden perustutkinto 7,3 0,0 54.413 6.687 3.880 7.185 8.159 80.324 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 4,5 4,1 78.933 5.295 4.814 7.935 8.975 105.952 0.5
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 63,9 0,0 22.285 0 3.371 6.633 4.048 36.337 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.062,6 47,0 28.416 286 2.227 6.318 3.933 41.180 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 374,0 7,6 18.421 197 2.114 2.552 3.213 26.498 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 384,3 23,5 24.715 369 2.667 5.298 3.245 36.294 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 83,0 0,0 23.515 342 1.762 4.205 3.173 32.997 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 21,7 0,0 32.502 0 1.597 3.562 3.225 40.886 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 343,5 1,2 25.356 512 1.352 6.535 3.212 36.966 1
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 5,0 0,0 78.724 0 2.455 5.885 5.903 92.968 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 581,5 0,0 25.251 0 1.624 45 1.001 27.921 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 658,5 0,0 10.248 0 517 80 1.767 12.613 1
006093 Porin kaupunginhallitus 3.653,9 83,5 23.690 352 1.813 3.734 2.924 32.512 12
006383 Porvoon kaupunginhallitus
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 9,6 0,0 28.384 0 2.472 13.994 1.985 46.835 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 214,6 0,0 28.396 0 2.481 13.994 1.985 46.857 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 9,0 0,0 25.037 0 13.679 7.912 1.985 48.613 1
006383 Porvoon kaupunginhallitus 233,3 0,0 28.266 0 2.913 13.760 1.985 46.924 3
006783 Raahen kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 138,9 0,0 32.032 0 647 2.350 0 35.029 1
006783 Raahen kaupunginhallitus 138,9 0,0 32.032 0 647 2.350 0 35.029 1
006803 Raision kaupunginhallitus
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 17,0 0,0 23.624 0 0 3.311 768 27.702 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 320,3 0,0 23.351 0 2.515 4.655 1.865 32.385 1
006803 Raision kaupunginhallitus 337,3 0,0 23.364 0 2.388 4.587 1.810 32.149 2
006843 Rauman kaupunginhallitus
201 Merenkulkualan perustutkinto 196,6 0,0 37.517 1.511 3.739 5.476 2.744 50.987 1
214 Merenkulkuala opisto-&amm.korkea-ast 39,0 0,0 28.398 1.448 3.676 5.385 2.698 41.606 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 429,9 15,7 33.100 0 2.035 6.556 2.702 44.393 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 215,3 0,0 20.287 0 2.067 2.851 2.744 27.949 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 185,5 0,0 26.559 977 3.050 5.886 2.726 39.198 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 36,8 0,0 25.385 0 2.042 6.517 2.711 36.654 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 10,7 0,0 25.221 0 3.191 4.095 2.636 35.142 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 149,9 0,0 26.094 0 3.301 4.236 2.727 36.359 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 20,0 0,0 27.278 0 3.116 0 1.300 31.693 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 45,0 0,0 16.834 0 487 0 1.300 18.620 1
006843 Rauman kaupunginhallitus 1.329,0 15,7 28.920 403 2.598 5.065 2.652 39.638 10
006943 Riihimäen kaupunginhallitus
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 247,6 23,4 17.704 0 1.790 2.951 3.855 26.301 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 82,2 0,0 22.758 0 3.059 5.324 772 31.914 1
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 329,9 23,4 18.964 0 2.107 3.543 3.087 27.701 2
007343 Salon kaupunginhallitus
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 50,7 0,0 39.026 0 1.117 3.168 1.209 44.519 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 279,7 2,0 30.904 0 1.791 2.552 987 36.234 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 6,0 0,0 96.176 0 7.709 6.841 4.426 115.152 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 340,0 0,0 32.190 0 2.584 2.323 1.264 38.361 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 13,0 0,0 16.240 0 229 738 325 17.531 1
007343 Salon kaupunginhallitus 689,5 2,0 32.427 0 2.154 2.487 1.158 38.227 4.5
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 110,8 0,0 16.649 0 1.217 3.524 3.549 24.940 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 47,7 0,0 38.415 0 2.443 3.818 6.303 50.979 1
007403 Savonlinnan kaupunginhallitus 158,5 0,0 23.203 0 1.587 3.612 4.379 32.780 1.5
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 30,1 0,0 16.440 0 1.440 5.915 0 23.795 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 4,0 0,0 24.990 0 504 11.896 0 37.390 0.5
007433 Seinäjoen kaupunginhallitus 34,2 0,0 17.460 0 1.329 6.628 0 25.416 1.5
007583 Sodankylän kunnanhallitus
105 Metsätalouden perustutkinto 34,2 0,0 114.499 5.761 2.664 24.102 1.819 148.844 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 102,4 0,0 40.834 2.555 2.594 11.136 1.772 58.891 1
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 41,5 0,0 47.121 2.225 3.879 3.008 2.649 58.882 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 104,1 0,5 26.694 1.245 2.170 1.683 1.482 33.275 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 66,2 0,5 33.793 710 2.734 6.843 1.867 45.946 1
007583 Sodankylän kunnanhallitus 348,6 1,1 43.258 2.089 2.654 7.800 1.813 57.613 5
007653 Sotkamon kunnanhallitus
105 Metsätalouden perustutkinto 38,0 0,0 65.139 3.674 11.060 11.311 2.647 93.830 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 30,9 0,0 65.314 4.064 11.089 11.341 2.654 94.463 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 21,0 0,0 22.587 1.025 1.777 7.337 2.515 35.240 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 63,9 7,5 23.389 1.291 1.786 7.355 2.528 36.349 1
007653 Sotkamon kunnanhallitus 153,9 7,5 42.008 2.400 5.943 9.130 2.581 62.061 4
007773 Suomussalmen kunnanhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 103,3 8,8 26.415 816 2.756 6.140 4.132 40.258 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 65,9 7,0 29.153 755 3.468 6.642 4.026 44.045 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 73,5 4,5 22.668 735 4.216 7.332 4.292 39.243 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 3,5 0,0 14.465 0 6.520 1.535 1.871 24.392 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 45,5 0,0 7.573 0 3.414 804 979 12.771 1
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 291,8 20,4 23.008 645 3.432 5.667 3.630 36.381 5
008373 Tampereen kaupunginhallitus
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 7,5 0,0 90.135 9.075 5.600 20.765 5.333 130.909 0.5
105 Metsätalouden perustutkinto 100,1 0,0 48.382 6.182 5.531 10.231 4.443 74.769 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 60,6 0,0 35.928 2.404 3.589 9.985 4.403 56.309 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.655,5 88,2 27.495 276 2.161 4.909 4.484 39.325 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 544,9 0,0 18.688 0 2.988 3.433 3.893 29.001 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 239,5 6,6 26.217 487 2.285 4.652 4.395 38.037 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 119,0 0,0 24.382 327 2.401 4.678 4.376 36.164 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 48,2 0,0 41.181 166 4.104 15.420 2.363 63.233 1
511 Sos.&terv.alan amk-tutk.,hammast.,bi 61,8 0,0 38.719 243 1.918 8.353 972 50.204 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 839,4 1,1 34.667 199 2.662 9.750 1.334 48.612 1
602 Viestintäalan perustutkinto 50,4 0,0 22.200 2.121 2.275 9.658 4.343 40.598 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 1,1 0,0 39.755 0 0 0 0 39.755 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
008373 Tampereen kaupunginhallitus 3.728,5 96,0 28.761 467 2.553 6.273 3.590 41.643 10.5
008533 Turun kaupunginhallitus
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 31,8 0,0 36.120 0 2.105 5.998 2.322 46.546 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.528,5 75,1 32.778 0 2.054 6.444 2.338 43.615 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 574,1 0,0 24.069 0 2.448 10.205 2.319 39.041 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 575,1 32,9 30.875 0 3.313 12.538 2.345 49.072 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 134,4 0,0 30.447 0 1.921 7.158 2.232 41.758 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 30,5 0,0 36.688 0 1.132 3.833 2.313 43.965 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 329,3 3,0 29.120 0 1.158 2.869 2.415 35.562 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 470,5 0,5 16.894 0 1.577 195 1.907 20.572 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 415,5 1,0 14.052 0 2.203 134 1.710 18.099 1
008533 Turun kaupunginhallitus 4.090,0 112,5 27.243 0 2.164 6.182 2.225 37.813 9
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 32,6 0,0 35.052 0 935 1.303 1.507 38.796 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 200,8 0,0 27.919 0 1.350 1.496 1.765 32.530 1
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 233,5 0,0 28.917 0 1.292 1.469 1.729 33.407 1.5
009053 Vaasan kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 554,5 39,0 28.247 0 2.067 4.494 2.369 37.178 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 482,1 7,8 19.184 0 1.387 3.846 2.184 26.601 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 578,6 28,8 25.637 0 1.827 3.028 2.380 32.872 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 81,2 0,0 23.463 0 2.054 4.151 2.516 32.183 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 51,2 0,0 21.090 0 9.465 24.095 13.651 68.302 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 246,0 4,5 26.996 0 321 817 463 28.597 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 78,0 0,0 19.857 0 1.647 0 102 21.606 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 307,5 0,0 16.352 0 848 0 194 17.393 1
009053 Vaasan kaupunginhallitus 2.379,4 80,3 23.517 0 1.678 3.308 2.030 30.533 8
000923 Vantaan kaupunginhallitus
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 130,4 0,0 31.256 0 2.042 19.703 2.101 55.102 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 811,5 19,2 29.301 0 3.043 9.875 2.105 44.323 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 293,0 20,3 27.564 0 1.332 2.757 2.104 33.756 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 64,4 0,0 20.017 0 3.311 1.779 2.091 27.197 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 12,0 0,0 20.642 0 2.844 3.463 2.104 29.052 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 298,6 32,9 19.820 0 2.847 3.466 2.103 28.237 1
602 Viestintäalan perustutkinto 86,2 0,0 27.667 0 1.968 10.823 2.107 42.565 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 159,9 0,0 28.829 0 1.895 9.210 2.099 42.032 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 492,0 0,5 21.030 0 481 49 908 22.468 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 323,5 0,0 16.838 0 387 50 964 18.240 1
000923 Vantaan kaupunginhallitus 2.671,8 73,0 24.770 0 1.893 5.625 1.745 34.034 10
009153 Varkauden kaupunginhallitus
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 276,8 3,5 28.837 0 2.987 4.755 3.657 40.236 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 76,0 2,3 17.926 0 2.965 4.324 3.673 28.888 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 38,4 0,0 19.254 0 3.201 5.686 3.654 31.794 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 15,0 0,0 40.400 0 7.032 9.072 10.434 66.938 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 97,5 0,0 24.976 0 4.324 5.578 9.825 44.703 1
602 Viestintäalan perustutkinto 33,4 0,0 45.195 0 2.051 6.856 4.589 58.691 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 69,4 3,0 47.596 0 2.240 8.995 5.012 63.844 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 44,5 0,0 16.878 0 5.389 0 3.523 25.791 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 59,5 0,0 10.270 0 1.156 0 3.523 14.950 1
009153 Varkauden kaupunginhallitus 710,6 8,9 27.164 0 3.145 4.780 4.805 39.895 9

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
Porrastustekijä Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
Yksi-
köitä
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 160,7 0,4 19.401 0 3.014 5.110 3.913 31.438 1
031626 Alajärven kauppaoppil.kuntayht 160,7 0,4 19.401 0 3.014 5.110 3.913 31.438 1
031636 Espoon seudun koulutusky.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 402,9 13,7 21.519 0 2.117 9.177 2.896 35.710 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 408,7 0,0 18.158 0 1.127 1.335 1.309 21.929 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 778,5 66,4 22.922 0 1.842 4.385 1.498 30.647 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 57,5 0,0 16.395 0 1.760 6.948 2.892 27.995 0.5
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 37,1 0,0 31.633 0 2.300 5.032 3.252 42.218 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 917,3 7,9 24.559 0 1.770 3.769 2.503 32.601 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 162,0 0,0 20.273 0 456 0 0 20.729 0.5
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 213,5 0,0 11.138 0 143 0 0 11.282 0.5
031636 Espoon seudun koulutusky. 2.977,7 88,0 21.576 0 1.566 3.930 1.831 28.903 5.5
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 122,2 0,0 26.054 0 598 2.421 0 29.073 1
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 122,2 0,0 26.054 0 598 2.421 0 29.073 1
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 79,7 0,0 23.699 0 948 3.493 2.447 30.588 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 459,0 1,0 18.912 0 1.461 1.830 2.403 24.607 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 172,6 0,5 26.716 0 3.072 5.821 2.440 38.050 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 45,5 0,0 22.211 289 1.182 3.283 2.244 29.209 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 274,4 0,0 23.228 294 1.204 3.344 2.286 30.355 1
602 Viestintäalan perustutkinto 23,0 0,0 20.018 0 1.690 1.947 0 23.655 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 9,9 0,0 68.145 0 1.724 18.630 8.117 96.616 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 93,0 0,0 26.443 0 1.822 5.405 2.353 36.023 1
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 1.157,3 1,5 22.609 81 1.630 3.390 2.375 30.084 7.5
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 71,6 0,0 23.071 0 2.553 4.470 4.225 34.319 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 595,6 107,3 30.881 779 2.598 8.908 4.169 47.335 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 195,5 21,5 28.625 609 2.415 5.321 3.958 40.929 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 48,7 0,0 29.736 129 2.476 6.022 4.098 42.461 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 239,0 0,0 20.672 0 1.557 44 714 22.988 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 143,0 0,0 10.175 0 622 42 687 11.527 1
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 1.293,5 130,0 25.889 456 2.152 5.393 3.115 37.005 6
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 209,1 8,7 33.021 0 2.439 9.414 3.969 48.843 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 249,5 4,0 20.858 0 1.972 2.526 3.341 28.697 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 76,0 9,4 25.448 0 2.429 2.710 3.502 34.089 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 85,7 0,5 29.980 0 2.267 8.838 4.676 45.761 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 32,0 0,0 22.308 0 4.133 0 2.100 28.541 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 35,0 0,0 17.375 0 5.672 0 1.831 24.878 1
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 687,5 22,7 26.094 0 2.491 5.183 3.582 37.350 6
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 14,4 0,0 45.778 0 2.631 35.654 2.548 86.611 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 782,6 58,0 28.949 926 2.710 5.687 2.548 40.820 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 354,1 3,3 21.806 159 2.093 2.299 2.548 28.906 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 210,0 17,8 24.282 1.075 2.677 3.600 2.548 34.182 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 61,5 0,0 22.671 1.986 2.727 3.910 2.548 33.842 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 23,2 0,0 32.066 0 2.370 2.919 2.548 39.903 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 762,7 11,6 28.434 160 2.397 2.952 2.548 36.492 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 140,5 0,0 22.911 0 4.049 228 2.191 29.379 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 83,5 0,0 17.319 0 2.355 228 2.209 22.111 1
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 2.432,9 90,8 26.568 514 2.581 3.760 2.516 35.939 9
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht
105 Metsätalouden perustutkinto 31,5 0,0 54.268 5.398 9.727 12.741 1.552 83.687 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 136,3 0,0 39.032 4.761 7.347 8.758 1.573 61.470 1
203 Maidonkäs.tutk., meijerist.tutk. 79,1 0,0 38.669 5.501 5.075 10.551 1.657 61.452 1
215 Meijeriteknikon koulutus 11,8 0,0 33.370 5.113 4.718 9.358 1.739 54.298 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 67,2 0,0 32.440 0 1.246 6.455 1.602 41.742 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 21,9 0,0 34.367 5.320 6.930 8.159 1.589 56.365 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 121,1 0,5 32.966 0 1.711 8.792 1.290 44.759 1
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 469,2 0,5 37.125 3.052 4.708 8.994 1.522 55.401 7
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä
105 Metsätalouden perustutkinto 31,7 0,0 75.765 9.634 13.930 6.953 3.203 109.485 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 0,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 67,3 0,0 30.751 0 2.023 6.584 3.162 42.521 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 493,5 39,1 27.175 0 1.715 4.656 3.178 36.724 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 145,8 14,2 32.954 994 3.841 10.582 3.171 51.542 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 39,0 0,0 27.352 0 1.513 4.247 3.178 36.289 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 278,0 0,0 25.508 0 3.306 0 2.130 30.943 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 360,0 0,0 11.157 0 1.197 0 2.130 14.483 1
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 1.415,4 56,4 24.634 319 2.398 3.300 2.705 33.354 7
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
105 Metsätalouden perustutkinto 83,8 0,0 45.095 1.964 8.664 12.929 6.588 75.239 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 62,1 9,9 38.700 894 3.455 8.115 4.200 55.364 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 390,5 41,0 26.826 343 2.054 7.971 2.578 39.772 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 95,8 0,8 20.553 82 2.501 2.168 2.457 27.760 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 236,7 23,6 28.907 397 3.502 8.380 4.442 45.628 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 95,5 0,0 22.479 216 2.043 3.448 2.326 30.511 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 11,5 0,0 29.826 1.000 4.191 5.763 4.662 45.442 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 122,0 4,7 24.813 1.396 3.364 4.889 4.050 38.512 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 175,6 0,0 29.047 73 2.067 6.841 3.671 41.699 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 155,0 1,0 16.602 0 1.834 160 1.439 20.036 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 113,0 0,0 12.645 0 912 110 947 14.614 1
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 1.541,7 81,1 26.007 436 2.735 5.918 3.147 38.242 10.5
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 31,5 0,0 33.800 891 3.184 8.173 1.544 47.591 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 596,2 32,4 31.313 1.823 3.156 7.154 1.778 45.223 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 83,0 0,0 14.390 0 18 1.400 1.356 17.163 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 471,1 23,6 22.338 107 2.173 5.074 1.518 31.211 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 31,0 0,0 24.477 0 2.572 5.189 1.608 33.846 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 33,0 0,0 11.475 0 829 313 1.265 13.882 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 179,5 1,0 21.825 0 1.294 0 461 23.580 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 148,5 0,0 13.094 0 39 0 456 13.589 1
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 1.574,1 57,0 24.431 740 2.130 4.575 1.384 33.261 8
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 43,5 0,0 35.450 950 2.081 9.875 1.977 50.333 1
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 19,2 0,0 106.565 0 2.450 3.192 525 112.731 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.437,3 143,7 25.841 1.094 1.802 11.495 2.470 42.702 1
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 19,9 0,0 32.891 0 473 4.049 516 37.929 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 626,6 6,8 16.134 0 1.353 3.995 1.740 23.223 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 646,2 41,4 25.039 1.062 1.726 4.184 2.490 34.501 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 160,5 0,0 23.888 756 1.775 18.928 2.419 47.766 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 70,5 0,0 24.810 265 1.010 3.634 3.122 32.842 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 713,8 1,0 27.166 265 1.094 3.758 3.167 35.450 1
602 Viestintäalan perustutkinto 24,5 0,0 58.324 786 1.652 10.999 1.709 73.470 0.5
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 364,5 0,5 19.624 0 2.637 54 920 23.235 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 381,0 1,5 17.266 0 556 54 919 18.795 1
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 4.507,9 195,8 23.919 588 1.564 6.342 2.208 34.621 11.5
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht.
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 119,7 0,0 67.119 10.115 4.047 9.247 4.144 94.670 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 129,8 11,5 37.583 2.488 4.706 11.415 3.716 59.909 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 38,5 0,0 41.082 1.218 2.402 6.760 2.616 54.078 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 290,7 25,4 26.910 1.235 2.444 6.854 2.652 40.094 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 206,0 20,9 24.173 1.274 1.780 2.564 1.558 31.349 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 128,2 12,7 24.049 1.741 1.916 5.856 1.201 34.763 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 14,7 0,0 30.415 0 2.126 2.489 1.944 36.975 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 297,0 0,8 26.005 0 2.090 2.448 1.911 32.455 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 77,0 0,0 15.806 0 3.305 271 854 20.235 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 94,5 0,0 13.237 0 972 161 617 14.987 1
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 1.396,4 71,4 29.382 1.737 2.513 4.957 2.181 40.770 10
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht.
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 3,3 0,0 62.595 0 3.441 6.603 8.017 80.656 0.5
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 232,4 9,8 28.570 1.308 2.899 6.638 5.521 44.936 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 61,0 12,8 25.674 1.803 3.007 7.673 5.611 43.769 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 93,0 1,0 18.416 0 4.855 95 3.397 26.763 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 156,5 0,0 9.615 0 1.896 84 3.010 14.605 1
031096 Järviseudun amm.koul.kuntayht. 546,2 23,6 21.295 758 2.960 3.762 4.465 33.240 4.5
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 31,8 0,0 81.502 13.719 16.378 12.657 2.349 126.605 1
105 Metsätalouden perustutkinto 21,8 0,0 59.617 12.243 9.247 13.065 1.150 95.322 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 232,8 7,7 37.643 3.464 7.102 10.222 936 59.367 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 32,0 0,0 84.928 832 2.207 6.460 1.201 95.629 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 819,3 68,0 30.648 753 2.008 5.500 1.324 40.234 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 352,5 0,0 19.564 0 1.952 2.903 1.213 25.632 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 230,3 23,0 29.506 1.459 3.845 9.928 1.214 45.952 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 36,3 0,0 31.729 575 1.525 12.188 1.207 47.224 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 16,0 0,0 25.546 0 2.825 2.532 1.291 32.194 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 296,2 0,0 24.987 0 2.826 2.686 1.291 31.789 1
602 Viestintäalan perustutkinto 60,5 0,0 43.348 0 1.114 4.541 0 49.003 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 77,0 0,4 34.345 1.186 4.526 8.865 1.584 50.506 1
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 14,0 0,0 44.503 7.571 3.947 3.356 50 59.426 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 230,0 0,0 21.546 0 1.824 64 1.054 24.488 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 187,0 0,0 13.625 0 515 65 1.057 15.262 1
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 2.638,0 99,3 29.017 1.027 2.878 5.081 1.197 39.200 15
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht.
105 Metsätalouden perustutkinto 38,8 0,0 63.834 3.330 10.133 8.080 5.005 90.383 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 250,2 26,0 27.678 0 2.302 7.490 2.701 40.171 1
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 32,4 0,0 17.905 0 1.907 1.430 1.774 23.016 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 165,5 0,8 19.227 0 2.048 1.536 1.905 24.716 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 80,7 13,4 28.967 0 2.283 6.318 2.582 40.151 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 39,0 0,0 35.572 0 2.305 6.416 2.681 46.974 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 84,0 1,0 23.251 0 4.912 0 0 28.163 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 79,5 0,0 10.102 0 1.403 0 0 11.505 1
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 770,3 41,6 25.511 168 2.816 4.218 2.020 34.733 8
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 284,5 14,2 27.637 1.940 4.328 12.131 2.800 48.836 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 47,1 0,0 29.972 0 3.908 10.918 3.088 47.886 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.027,6 70,1 28.712 0 2.291 7.502 2.633 41.139 1
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 19,2 0,0 26.690 0 1.180 4.679 3.437 35.987 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 599,3 6,5 18.592 0 807 2.994 2.366 24.759 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 569,5 45,5 26.445 636 3.633 6.142 2.627 39.483 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 7,0 0,0 111.818 0 2.760 3.482 2.588 120.647 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 319,5 0,0 33.725 0 2.762 3.483 2.589 42.559 1
602 Viestintäalan perustutkinto 112,9 0,0 29.612 3.497 4.063 13.987 3.179 54.337 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 18,0 0,0 23.099 0 2.762 3.483 2.405 31.748 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 402,5 2,0 18.342 0 1.151 246 1.785 21.525 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 316,5 0,0 12.393 0 560 246 1.783 14.981 1
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 3.724,0 138,5 24.741 352 2.255 5.375 2.460 35.181 11
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky
105 Metsätalouden perustutkinto 35,0 0,0 45.642 4.984 6.888 13.104 4.885 75.503 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 61,5 1,7 40.374 5.025 6.944 13.213 4.757 70.312 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 32,0 0,0 29.013 0 1.722 6.217 2.590 39.542 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 531,0 53,4 29.259 738 1.853 6.556 2.618 41.023 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 388,0 1,4 20.465 0 2.393 3.339 2.104 28.302 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 227,2 22,1 27.896 1.891 3.021 6.548 2.381 41.736 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 43,6 0,0 30.304 1.477 1.723 10.541 2.592 46.637 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 5,8 0,0 23.660 0 2.485 6.250 1.726 34.121 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 147,8 0,0 24.398 0 2.563 6.445 1.780 35.186 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 208,0 8,9 32.338 6.602 2.583 6.175 3.614 51.311 1
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 1.680,1 87,6 27.749 1.632 2.576 6.231 2.638 40.826 9.5
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 235,8 20,5 24.934 0 1.953 5.999 4.590 37.476 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 73,3 2,8 24.747 0 1.978 5.968 4.648 37.340 1
031116 Kangasalan amm.oppil.kuntayht. 309,1 23,4 24.890 0 1.959 5.992 4.604 37.444 2
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 389,9 33,3 28.907 0 1.468 4.445 3.774 38.594 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 382,3 4,1 21.905 0 1.374 2.505 1.652 27.436 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 74,9 8,6 22.905 0 1.456 8.965 3.311 36.637 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 73,7 0,0 22.533 0 1.726 4.627 3.387 32.273 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 9,8 0,0 38.897 0 2.959 5.854 3.991 51.702 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 253,9 3,3 27.649 0 1.633 2.911 1.979 34.173 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 14,5 0,0 26.176 0 1.034 2.286 1.816 31.312 1
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 1.199,1 49,5 25.690 0 1.495 3.781 2.643 33.609 7
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 92,1 0,0 82.669 6.573 8.614 11.092 2.233 111.181 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 48,3 5,8 36.780 1.812 5.061 23.914 2.231 69.798 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 9,0 0,0 42.435 6.571 8.394 11.087 2.232 70.720 1
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 12,5 0,0 64.192 6.571 8.394 11.088 2.232 92.476 0.5
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 201,0 51,0 33.232 2.496 4.303 11.003 2.233 53.268 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 50,7 14,7 34.269 2.495 4.307 9.910 2.234 53.216 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 39,5 0,0 16.033 0 3.202 0 457 19.691 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 26,5 0,0 15.406 0 1.180 0 690 17.275 1
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 479,8 71,6 41.774 3.050 5.128 10.695 2.002 62.649 7.5
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky.
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 45,5 0,0 23.196 1.020 3.034 8.133 5.495 40.878 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 514,3 59,0 27.809 597 2.985 7.822 5.405 44.618 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 139,1 23,3 22.463 1.103 2.972 7.992 5.381 39.910 1
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 699,0 82,3 26.444 725 2.986 7.876 5.406 43.437 3
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä
105 Metsätalouden perustutkinto 46,2 0,0 52.490 2.663 8.463 13.011 2.134 78.760 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 109,0 7,5 30.733 1.559 4.955 7.618 1.250 46.115 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 49,0 0,0 32.984 1.417 3.146 4.445 1.513 43.506 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 750,5 26,5 25.537 341 2.910 5.341 1.513 35.641 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 524,3 0,0 20.259 0 1.471 3.575 1.343 26.647 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 235,8 15,7 25.677 404 2.844 5.239 1.514 35.679 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 39,5 0,0 23.686 1.008 3.146 4.439 1.513 33.793 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 9,9 0,0 31.518 0 1.292 6.964 1.341 41.114 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 250,5 0,4 33.111 0 2.346 6.259 1.343 43.059 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 156,2 0,0 30.891 36 2.140 5.043 1.343 39.454 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 212,0 0,0 19.395 0 2.157 375 224 22.151 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 227,0 0,0 20.264 0 1.522 379 226 22.391 1
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 2.610,2 50,2 25.409 291 2.519 4.419 1.235 33.872 11.5
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 347,5 37,1 28.310 1.005 2.083 5.267 3.378 40.043 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 47,9 18,6 28.372 1.716 2.403 3.850 3.377 39.718 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 47,0 0,0 20.407 0 2.248 187 3.378 26.221 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 33,5 1,0 11.282 0 610 175 3.378 15.446 1
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 475,9 56,8 26.337 907 2.028 4.264 3.378 36.914 4
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 312,0 45,6 26.509 188 1.567 5.391 4.395 38.051 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 46,4 4,1 25.186 189 1.573 5.411 4.412 36.770 1
031196 Lapuan amm.oppil.kuntayhtymä 358,5 49,8 26.338 189 1.568 5.394 4.397 37.885 2
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht.
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 75,0 7,0 32.925 1.703 3.527 9.870 2.291 50.315 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 244,0 12,0 28.709 0 3.180 5.290 2.313 39.493 1
311 Datanomi, liiketal. amk-tutk. tietoj 49,5 0,0 26.460 0 1.712 4.860 3.466 36.497 0.5
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 205,7 1,5 25.405 0 1.796 3.015 1.909 32.126 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 107,3 11,8 28.230 1.215 1.617 7.984 2.287 41.333 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 47,5 0,0 20.322 0 3.613 6.343 2.067 32.346 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 5,8 0,0 16.602 0 1.082 2.478 4.209 24.370 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 217,0 0,0 23.417 0 1.450 3.341 2.150 30.357 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 137,2 3,4 28.924 0 2.514 4.502 2.325 38.265 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 93,0 0,0 26.379 0 1.759 0 2.469 30.607 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 50,5 0,0 10.898 0 1.306 0 1.516 13.720 1
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 1.232,8 35,8 26.089 209 2.219 4.387 2.240 35.144 10
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht
105 Metsätalouden perustutkinto 38,6 0,0 62.746 6.139 11.639 12.948 1.747 95.219 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 0,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 30,8 0,0 34.504 0 2.992 14.143 1.955 53.595 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 324,0 6,4 28.095 431 2.801 12.110 1.830 45.267 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 216,3 4,6 22.772 190 3.116 5.222 1.561 32.861 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 100,0 12,3 21.702 712 3.237 12.379 1.688 39.718 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 5,4 0,0 32.848 0 4.098 4.884 2.182 44.012 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 144,5 0,0 30.612 246 4.235 5.047 2.255 42.396 1
602 Viestintäalan perustutkinto 22,4 0,0 78.870 2.686 3.434 22.456 1.732 109.178 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 81,3 0,0 27.771 0 4.172 10.224 1.868 44.035 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 71,0 0,0 28.443 0 4.253 0 5.657 38.354 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 75,0 0,0 3.799 0 155 0 918 4.872 1
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 1.109,5 25,4 27.600 527 3.435 8.399 2.007 41.968 10.5
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 92,0 9,0 25.171 1.042 5.948 9.748 4.391 46.300 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 686,7 47,0 23.477 0 2.412 8.997 3.019 37.906 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 151,0 6,7 26.583 0 2.483 4.263 3.104 36.433 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 24,0 0,0 25.738 0 2.540 4.977 3.068 36.323 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 953,9 62,7 24.190 100 2.768 8.219 3.166 38.443 4
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht.
105 Metsätalouden perustutkinto 24,5 0,0 54.451 2.787 9.807 6.269 4.013 77.327 1
117 Metsätalousins., amk-tutkinto, metsä 34,0 0,0 22.087 2.787 9.505 6.269 4.013 44.661 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 98,5 4,2 30.941 5.354 5.193 6.654 3.999 52.141 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 572,5 33,3 29.099 1.840 2.761 7.903 1.868 43.471 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 213,4 12,9 28.971 1.196 3.084 3.598 2.525 39.374 1
602 Viestintäalan perustutkinto 172,3 0,0 36.889 2.839 2.618 3.289 2.978 48.613 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 115,8 0,0 39.561 2.696 2.691 2.980 2.830 50.757 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 158,9 4,2 32.260 2.149 4.057 5.306 2.305 46.078 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 184,5 0,0 21.204 0 2.778 120 1.096 25.198 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 230,0 1,0 16.148 0 1.211 279 1.138 18.776 1
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 1.804,6 55,7 28.634 1.741 3.055 4.520 2.166 40.116 10
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 92,7 3,5 26.937 2.027 7.639 10.383 2.586 49.572 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 316,6 26,8 34.286 838 3.300 8.873 1.486 48.783 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 403,7 0,0 20.611 0 1.214 3.517 956 26.298 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 80,4 3,4 25.571 1.565 3.463 7.025 1.278 38.903 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 450,5 24,3 29.169 312 2.431 12.353 1.496 45.762 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 63,0 0,0 19.155 0 3.558 200 715 23.627 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 53,5 0,0 10.004 0 1.482 196 691 12.372 1
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 1.460,6 58,1 26.439 493 2.684 7.768 1.339 38.723 7
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 23,6 0,0 13.357 534 0 4.401 4.967 23.260 1
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 23,6 0,0 13.357 534 0 4.401 4.967 23.260 1
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 30,6 0,0 34.160 0 2.414 6.964 2.748 46.286 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 663,7 65,0 31.341 479 2.968 7.077 2.618 44.482 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 407,0 1,1 16.817 150 2.804 3.754 3.447 26.973 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 198,7 18,2 28.202 498 2.920 7.062 2.508 41.190 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 47,5 0,0 31.047 1.110 2.541 7.133 2.554 44.386 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 223,1 1,0 26.960 370 1.466 5.079 4.182 38.056 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 152,3 0,0 38.148 0 4.551 8.268 2.427 53.394 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 284,0 0,0 16.159 0 2.001 102 138 18.400 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 96,5 1,5 17.485 0 1.027 691 931 20.134 1
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 2.103,8 86,9 25.612 291 2.650 5.072 2.508 36.133 9
031736 Mikkelin koulutusyhtymä
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 97,2 0,0 61.847 4.060 4.349 16.316 2.626 89.198 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 133,0 3,0 42.719 6.215 3.201 27.984 3.641 83.761 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 113,0 0,0 31.390 0 710 2.753 2.625 37.478 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 348,3 13,4 19.598 0 1.678 3.407 2.991 27.673 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 119,1 44,0 29.615 0 3.441 7.637 3.212 43.905 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 17,2 0,0 33.612 0 2.711 5.092 3.021 44.437 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 228,4 6,6 29.212 769 2.355 5.399 2.624 40.359 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 177,0 0,4 28.198 0 2.033 6.887 3.471 40.588 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 42,0 0,0 17.542 0 6.114 252 3.852 27.760 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 87,5 0,0 9.666 0 538 51 3.483 13.738 1
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 1.363,0 67,5 28.928 1.025 2.327 7.537 3.077 42.894 10
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 300,6 43,1 28.590 379 2.155 4.908 3.174 39.205 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 274,1 4,9 16.224 24 1.503 2.814 4.652 25.216 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 81,7 16,7 24.264 252 1.984 4.785 2.612 33.898 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 43,0 0,0 24.439 1.135 2.303 5.328 2.775 35.981 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 5,3 0 0 0 0 0 0 0
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 699,6 70,1 22.983 271 1.888 4.099 3.663 32.905 4
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk.
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 90,8 6,5 43.066 861 4.678 10.497 4.969 64.071 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 508,0 54,5 36.218 3.212 2.648 8.613 3.024 53.714 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 147,0 35,5 46.212 5.658 3.227 10.784 3.252 69.134 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 14,7 0,0 26.678 1.344 3.151 15.910 3.044 50.128 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
699 Muu kulttuurialan koulutus 44,7 1,0 35.323 679 8.392 12.035 3.195 59.624 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 252,0 0,5 18.345 0 830 240 2.224 21.639 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 112,0 0,0 11.162 0 427 236 2.103 13.928 1
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 1.169,3 98,1 31.600 2.216 2.500 6.648 2.950 45.915 7
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht
105 Metsätalouden perustutkinto 67,7 0,0 63.515 2.737 7.181 14.203 1.578 89.214 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 212,3 2,3 28.146 3.103 5.255 11.933 6.003 54.440 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 123,2 0,0 32.127 1.701 2.474 7.614 2.402 46.318 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 2.193,2 111,8 24.998 847 2.276 5.926 2.910 36.956 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 431,0 14,7 18.691 0 1.188 1.378 3.096 24.351 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 528,0 40,7 24.940 1.040 2.205 5.948 3.330 37.463 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 167,0 0,0 22.000 1.140 2.443 4.760 2.775 33.118 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 62,8 0,0 39.286 1.143 3.115 3.473 6.680 53.697 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 681,4 0,8 21.270 597 1.628 2.047 3.490 29.032 1
602 Viestintäalan perustutkinto 21,6 0,0 30.203 0 3.690 4.515 4.288 42.696 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 20,4 0,0 29.209 0 3.559 381 4.193 37.342 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 168,5 1,0 29.662 0 3.687 4.462 4.262 42.073 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 611,0 5,0 21.945 0 3.402 127 999 26.473 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 351,0 3,0 18.330 0 982 127 1.000 20.439 1
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 5.639,5 179,5 24.296 732 2.391 4.354 2.885 34.659 14
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 168,2 0,0 67.406 3.019 6.213 10.859 3.666 91.163 1
105 Metsätalouden perustutkinto 37,4 0,0 70.754 3.593 6.679 13.882 2.114 97.022 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 201,1 16,5 42.007 1.804 4.270 9.323 2.246 59.651 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 17,6 0,0 58.117 761 2.797 6.358 1.775 69.808 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.878,7 301,0 30.039 703 2.323 5.064 1.883 40.012 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 280,7 16,3 25.882 1.143 2.737 4.858 1.928 36.547 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 685,1 117,5 28.217 773 2.443 5.156 1.862 38.452 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 137,5 0,0 23.604 420 2.217 4.476 1.754 32.470 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 15,0 0,0 48.766 457 7.777 13.079 3.881 73.960 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 194,1 20,6 21.115 411 3.333 7.122 1.891 33.872 1
602 Viestintäalan perustutkinto 347,5 0,0 43.873 15 3.675 7.980 2.323 57.866 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 259,4 37,3 28.427 417 2.286 5.083 1.674 37.887 1
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 61,0 0,0 21.551 2.026 6.282 8.883 5.238 43.980 1
716 Hum.alan amk-tutk: kult., nuor.-&vap 48,4 0,0 26.738 1.932 6.024 7.157 5.785 47.635 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 17,2 1,2 26.140 0 1.455 290 5.378 33.262 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 308,5 1,0 19.719 0 1.937 262 265 22.183 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 197,0 0,0 21.620 0 2.098 262 266 24.246 1
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 4.855,0 511,7 31.020 755 2.814 5.367 1.909 41.865 16.5
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 682,0 60,9 28.306 278 3.300 15.684 4.563 52.130 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 417,6 39,5 25.278 166 1.765 9.199 3.923 40.332 1
602 Viestintäalan perustutkinto 49,7 0,0 26.812 1.566 2.586 6.375 4.270 41.610 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 13,0 0,0 25.652 1.498 2.474 6.100 4.085 39.809 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 184,5 12,0 27.112 1.584 2.615 6.447 4.318 42.075 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 1.117,5 1,5 25.804 0 2.602 166 64 28.636 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 1.024,0 4,5 18.121 0 1.782 351 135 20.390 1
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 3.488,5 118,5 24.058 186 2.398 4.779 1.726 33.147 7
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 84,0 12,2 34.560 811 4.143 8.676 1.773 49.961 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 271,9 3,2 30.484 0 1.555 4.116 1.524 37.680 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 109,9 31,4 31.164 2.488 4.138 8.505 2.539 48.834 1
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 465,8 46,9 31.380 733 2.631 5.974 1.809 42.526 3
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 32,5 0,0 41.007 0 2.286 5.949 1.172 50.415 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 291,1 31,0 27.249 819 2.286 7.233 1.172 38.759 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 105,7 8,4 20.659 819 2.286 2.933 1.172 27.870 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 84,1 7,0 28.463 819 2.286 2.246 1.172 34.987 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 16,0 0,0 23.605 819 2.286 2.246 1.172 30.129 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayht 529,5 47,5 26.860 769 2.286 5.352 1.172 36.440 5
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky.
105 Metsätalouden perustutkinto 87,1 0,0 51.300 5.502 6.795 8.667 2.461 74.724 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 209,8 7,4 32.747 2.464 4.308 10.534 3.728 53.780 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 41,5 0,0 20.041 0 798 33 1.795 22.668 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 867,5 25,7 18.644 0 1.572 3.148 2.791 26.154 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 326,8 0,0 24.624 0 1.631 2.356 2.107 30.717 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 72,7 0,0 33.668 0 1.948 3.973 2.304 41.893 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 623,9 0,4 26.152 0 1.815 4.783 1.721 34.471 1
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 2.229,5 33,5 24.742 447 2.109 4.369 2.432 34.098 7
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht.
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 302,0 41,2 28.838 3.374 5.409 12.639 4.795 55.056 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 52,3 0,0 33.113 692 2.269 4.582 4.792 45.449 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.587,2 139,0 29.824 509 2.546 6.415 4.808 44.102 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 411,5 45,1 27.003 778 2.747 6.888 4.796 42.211 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 115,8 0,0 25.684 384 2.270 3.399 4.794 36.531 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 339,5 0,0 15.581 0 2.622 0 1.494 19.697 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 460,0 0,0 11.533 0 1.043 0 1.645 14.221 1
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 3.268,5 225,4 25.230 682 2.618 5.344 4.015 37.889 7
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 7,0 0,0 39.414 2.338 14.894 23.247 13.778 93.671 0.5
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 109,8 6,0 36.372 2.363 5.977 9.329 5.529 59.568 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 74,5 0,0 38.324 0 4.131 8.503 4.235 55.193 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 1.654,0 151,1 26.993 67 3.179 8.379 3.455 42.073 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 756,8 7,5 18.652 65 3.062 1.928 2.430 26.136 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 846,4 79,8 22.934 228 3.217 5.035 3.439 34.853 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 162,4 0,0 28.805 0 3.559 2.954 3.398 38.716 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 49,6 0,0 29.324 0 3.612 2.998 3.449 39.382 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 380,6 1,2 25.435 33 3.477 3.470 3.582 35.997 1
602 Viestintäalan perustutkinto 61,6 0,0 25.847 0 2.430 6.329 4.301 38.909 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 381,2 2,2 26.955 523 2.614 7.530 4.007 41.628 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 49,0 1,2 22.445 330 3.793 8.707 5.231 40.506 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 540,5 1,5 24.705 0 2.016 197 933 27.851 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 537,0 8,5 16.588 0 1.174 197 933 18.893 1
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 5.610,9 259,3 24.301 153 2.941 4.857 2.963 35.216 13.5
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 80,0 0,5 22.518 3.495 6.570 9.071 5.509 47.163 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 540,6 25,5 30.405 0 2.490 4.715 1.432 39.043 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 87,8 5,8 26.011 0 2.417 4.577 1.391 34.396 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 51,0 0,0 27.646 0 2.421 4.583 1.392 36.042 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
602 Viestintäalan perustutkinto 32,8 0,0 29.793 0 2.694 7.240 3.109 42.836 1
615 Viestintä-&kuvataide: opistoaste, am 37,7 0,0 28.199 0 2.550 6.853 2.943 40.544 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 125,6 0,0 29.178 0 3.850 5.121 3.086 41.234 1
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 955,8 32,0 28.924 293 3.009 5.284 2.102 39.613 7
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 315,3 26,8 28.748 0 2.686 9.297 3.782 44.513 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 134,5 10,0 24.089 0 2.687 5.818 3.782 36.376 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 138,5 0,5 5.733 0 2.304 386 2.671 11.095 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 200,0 0,5 16.087 0 491 193 1.558 18.328 1
031346 Raision amm.oppil.kuntayhtymä 788,3 37,8 20.698 0 2.062 4.828 3.023 30.610 4
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 34,4 0,0 34.188 0 2.640 5.270 4.150 46.248 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 358,0 17,4 30.636 0 2.641 6.626 4.152 44.055 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 128,8 7,2 23.873 0 2.641 2.928 4.151 33.592 1
602 Viestintäalan perustutkinto 72,7 0,0 25.406 0 2.643 2.935 4.155 35.139 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 88,5 0,0 24.058 0 3.672 190 0 27.920 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 100,0 0,0 19.981 0 1.443 179 0 21.603 1
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 782,5 24,6 27.087 0 2.605 4.062 3.152 36.906 6
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht.
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 144,6 0,0 78.497 4.123 5.386 9.355 2.085 99.447 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 118,5 0,5 43.823 3.166 5.433 12.913 2.295 67.630 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 93,4 0,0 17.627 344 2.672 4.041 373 25.056 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 899,3 60,3 24.302 1.798 3.179 4.383 1.745 35.406 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 331,1 0,0 18.155 0 1.257 2.182 1.738 23.333 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 596,0 33,7 22.452 1.546 2.796 5.998 2.259 35.051 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 81,5 0,0 21.371 0 1.231 5.057 2.262 29.921 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 29,5 0,0 18.970 0 1.571 1.868 2.289 24.698 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 279,3 0,0 25.081 0 2.047 2.433 2.248 31.808 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 232,5 0,5 15.983 0 3.724 58 4.127 23.893 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 275,5 0,0 11.449 0 1.631 58 4.127 17.266 1
031666 Rovaniemen amm.koul.kuntayht. 3.081,5 95,1 24.542 1.149 2.806 4.114 2.296 34.908 11
031376 Salon seudun koulutusky.     h
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 35,4 0,0 49.792 0 2.153 5.460 3.024 60.428 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 540,6 12,0 30.123 0 2.153 5.750 3.024 41.049 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 160,0 16,2 23.714 0 2.153 5.459 3.024 34.350 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 52,2 0,0 19.048 0 2.153 5.454 3.024 29.678 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
699 Muu kulttuurialan koulutus 180,2 11,4 30.690 0 1.856 13.196 2.381 48.122 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 133,5 0,0 21.994 0 1.291 41 1.351 24.677 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 143,5 0,0 12.318 0 850 41 1.361 14.571 1
031376 Salon seudun koulutusky. h 1.245,5 39,7 26.554 0 1.867 5.500 2.560 36.481 7
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky
105 Metsätalouden perustutkinto 48,9 0,0 71.529 4.773 6.485 8.657 5.810 97.253 1
117 Metsätalousins., amk-tutkinto, metsä 20,0 0,0 49.459 4.768 6.478 8.649 5.782 75.136 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 113,2 1,2 28.163 1.185 2.744 4.224 2.435 38.750 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 42,5 0,0 23.744 0 2.031 3.493 1.369 30.637 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 342,4 0,0 17.469 0 1.750 4.050 2.169 25.438 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 120,2 0,0 22.683 845 4.695 3.869 3.753 35.845 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 43,5 0,0 30.874 167 3.159 2.871 2.164 39.235 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 459,3 0,0 27.215 142 2.736 4.302 1.895 36.291 1
602 Viestintäalan perustutkinto 11,5 0,0 56.998 0 2.862 13.640 5.783 79.282 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 159,7 4,1 29.607 0 1.867 8.901 3.790 44.166 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 17,5 0,0 26.250 0 8.912 0 27 35.189 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 47,0 0,0 14.468 0 0 0 15 14.483 1
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 1.426,0 5,4 26.486 447 2.727 4.738 2.501 36.899 12
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht.
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 68,4 0,0 23.879 201 1.346 3.588 1.161 30.176 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 835,0 80,5 30.257 626 2.416 6.796 2.629 42.724 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 291,5 20,7 26.095 701 3.809 6.755 2.518 39.878 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 68,0 0,0 28.522 407 2.418 4.740 2.518 38.604 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 135,0 0,0 18.037 0 1.639 88 2.519 22.283 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 203,5 0,0 12.580 0 506 87 2.519 15.692 1
031396 Seinäjoen amm.oppil.kuntayht. 1.601,6 102,1 25.877 480 2.316 5.146 2.518 36.337 6
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky.
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 42,1 4,2 31.020 2.985 12.852 14.208 1.512 62.577 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 271,9 22,0 28.405 1.398 2.151 4.651 1.447 38.052 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 107,9 5,5 26.335 3.303 3.844 7.427 1.443 42.352 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 20,4 0,0 43.777 578 5.539 12.005 1.313 63.211 1
602 Viestintäalan perustutkinto 15,0 0,0 55.232 2.490 3.234 6.908 2.125 69.989 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 155,7 57,3 53.783 2.425 3.150 6.727 1.498 67.583 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 145,5 0,0 17.586 0 5.717 0 1.251 24.554 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 127,0 0,0 8.887 0 1.751 0 1.251 11.889 1
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 885,6 89,0 28.973 1.456 3.667 4.586 1.406 40.088 8
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 15,3 0,0 66.324 853 5.179 29.516 9.314 111.185 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 68,8 4,2 58.200 3.038 4.903 27.641 8.818 102.600 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 12,0 0,8 42.605 2.524 5.955 33.530 10.711 95.326 0.5
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 26,6 3,0 38.218 1.471 4.839 27.246 8.703 80.476 1
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotten 122,9 8,0 53.345 2.375 5.027 28.368 9.041 98.156 3.5
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 18,0 0,0 27.628 1.398 5.160 7.760 2.915 44.862 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 202,9 0,0 20.561 1.315 4.854 7.300 2.741 36.772 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 66,8 0,0 22.356 1.328 4.901 7.370 2.769 38.723 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 13,5 0,0 21.720 1.316 4.859 7.307 2.745 37.947 1
602 Viestintäalan perustutkinto 57,0 0,0 27.816 0 2.006 11.320 3.000 44.143 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 35,6 0,0 26.760 0 1.990 11.229 2.976 42.955 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 1,5 0,0 23.800 0 4.267 0 0 28.067 0.5
031516 Sk. för yrk.utbild.i Ö-Nyland 395,5 0,0 22.842 1.008 4.205 8.239 2.802 39.097 6.5
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 47,7 3,6 37.462 3.730 10.702 55.735 13.413 121.042 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 106,1 2,4 25.626 0 3.130 13.874 7.072 49.702 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 139,3 8,5 24.896 0 1.719 6.121 5.888 38.624 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 37,5 0,0 26.665 0 3.222 11.855 7.282 49.024 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
602 Viestintäalan perustutkinto 23,2 0,0 30.420 0 2.938 18.696 6.640 58.694 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 354,0 15,4 27.360 503 3.593 16.571 7.455 55.482 5
031406 Suomenselän koulutuskuntayht.
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 189,0 9,2 28.413 1.486 2.893 5.800 4.667 43.259 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 84,9 5,0 21.911 2.115 3.316 5.803 4.669 37.814 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 12,5 0,0 27.337 0 3.007 0 500 30.844 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 11,5 0,0 12.800 0 1.013 0 466 14.279 1
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 298,0 14,2 25.913 1.545 2.946 5.334 4.331 40.068 4
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 67,0 4,8 28.860 3.403 7.262 11.903 9.444 60.871 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 294,6 7,5 22.287 123 2.714 6.430 4.134 35.689 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 158,3 0,0 18.271 119 3.902 4.140 5.447 31.879 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 69,7 1,5 26.113 150 2.513 6.356 4.163 39.295 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 43,8 0,0 24.586 659 2.685 6.347 4.154 38.431 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
602 Viestintäalan perustutkinto 29,1 0,0 27.728 632 3.945 3.966 3.600 39.872 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 44,0 0,0 24.851 0 2.386 564 1.784 29.585 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 59,0 0,0 10.868 0 855 565 1.784 14.072 1
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 765,7 14,7 21.986 445 3.222 5.541 4.538 35.733 8
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild.
104 Metsäkoneenkuljett. koulutus 34,2 0,0 71.933 780 6.198 23.316 2.760 104.987 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 100,5 24,7 35.051 829 6.161 14.032 2.553 58.625 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 392,5 41,5 33.874 867 2.495 6.980 2.570 46.785 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 60,3 12,6 38.530 1.357 1.947 11.241 2.686 55.761 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 58,7 0,0 22.395 1.045 2.595 4.496 2.759 33.289 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 25,6 0,0 33.146 0 7.373 276 3.157 43.952 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 237,5 0,0 32.389 60 3.047 3.131 2.615 41.241 1
602 Viestintäalan perustutkinto 15,7 0,0 40.153 0 3.456 24.542 3.430 71.581 1
603 Musiikin amm. perustutk: pianonv., k 31,7 0,0 51.236 0 1.683 12.331 2.467 67.717 1
614 Musiikki: opistoaste, amk-tutk. taid 1,0 0,0 48.786 0 1.645 1.252 2.701 54.384 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 63,6 1,2 29.542 345 2.296 6.923 2.546 41.652 1
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 1.021,8 80,1 34.898 616 3.180 7.695 2.626 49.015 11
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
702 Kansanop. v-aika ja liik., amm.perus 16,6 0,0 30.264 7.073 12.389 9.087 9.757 68.570 1
799 Muu vapaa-aika ja liik.alan koulutus 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0
052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk 16,6 0,0 30.264 7.073 12.389 9.087 9.757 68.570 1
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 10,1 0,8 67.043 9.651 4.453 23.236 215 104.599 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 29,5 0,0 37.191 0 2.824 6.497 2.711 49.223 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 249,5 37,1 35.658 0 2.880 6.494 2.756 47.788 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 78,8 5,2 30.521 2.280 3.888 7.704 2.905 47.299 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 88,0 0,0 18.897 0 1.460 0 44 20.401 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 118,0 0,0 18.135 0 453 0 0 18.588 1
031436 Vakka-Suomen amm.koul.kuntayht 574,0 43,2 29.415 484 2.327 4.626 1.747 38.600 6
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 396,6 46,3 24.962 0 2.777 6.110 3.815 37.664 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 260,1 23,5 18.625 0 2.350 3.319 3.459 27.753 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 87,0 12,6 22.379 0 2.922 6.238 3.600 35.139 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 87,3 0,0 23.961 0 2.889 5.532 4.418 36.800 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
031446 Valkeakosken seud.amm.oppil.ky 831,1 83,6 22.603 0 2.670 5.189 3.744 34.207 4
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 292,0 34,8 28.587 772 2.930 5.669 4.629 42.588 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 133,7 20,2 25.239 905 3.279 5.324 4.898 39.645 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 31,0 0,0 24.031 778 2.952 5.710 4.661 38.131 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 5,8 0,0 25.121 1.096 3.757 5.279 5.555 40.808 0.5
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 93,5 3,5 24.733 1.116 3.825 5.342 5.651 40.666 1
699 Muu kulttuurialan koulutus 155,5 4,1 31.306 2.249 2.589 9.364 6.470 51.978 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 63,0 0,0 15.750 0 4.882 0 3.070 23.703 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 69,5 0,0 14.877 0 2.703 0 2.569 20.150 1
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntayh 844,0 62,8 25.852 984 3.155 5.368 4.846 40.206 7.5
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky
105 Metsätalouden perustutkinto 69,5 0,0 49.426 3.650 9.689 12.087 5.812 80.663 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 276,5 17,1 27.150 2.427 3.654 13.931 7.121 54.282 1
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. ky 346,0 17,1 31.624 2.673 4.866 13.560 6.858 59.581 2
031466 Västra Nylands yrkesskola
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 188,5 28,6 28.887 339 3.529 10.244 7.560 50.558 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 45,5 9,5 28.030 338 3.521 8.319 7.543 47.751 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 18,1 0,0 25.370 125 1.299 7.143 2.782 36.719 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 1,8 0 0 0 0 0 0 0
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 127,5 0,0 19.433 0 0 0 1.433 20.866 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 61,0 0,0 9.881 0 0 0 1.433 11.314 1
031466 Västra Nylands yrkesskola 440,7 40,0 23.288 185 1.927 5.536 4.741 35.677 5
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä
102 Maatilat. perustutk. (hevost.laajat 40,0 0,0 42.143 9.589 6.450 16.400 1.811 76.392 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 52,2 2,2 27.043 5.214 3.583 9.109 1.811 46.761 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 22,4 0,0 40.005 769 1.977 4.679 2.566 49.996 1
206 Maanrakennuskoneenkuljettajan koulut 7,5 0,0 46.495 919 1.976 5.419 2.566 57.375 0.5
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 534,7 54,8 27.767 664 2.167 6.284 2.483 39.366 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 156,6 18,1 25.685 1.079 2.415 6.664 2.403 38.246 1
502 Kauneudenhoitoalan perustutk. 50,2 0,0 20.776 686 1.976 3.330 2.566 29.334 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 0,0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
699 Muu kulttuurialan koulutus 35,5 0,0 23.722 971 1.976 9.005 2.566 38.241 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 116,5 0,5 23.165 0 3.967 0 410 27.541 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 190,0 0,0 9.241 0 956 0 410 10.607 1
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 1.205,9 76,1 24.513 1.057 2.368 5.117 1.902 34.957 9.5
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym
105 Metsätalouden perustutkinto 60,0 0,0 41.700 2.071 8.940 16.128 2.704 71.544 1
199 Luonnonvara-alan muu koulutus 112,7 7,6 36.302 3.319 6.832 12.212 2.704 61.369 1
202 Kuljetusalan tutk., lentok.asentajan 36,5 0,0 36.364 0 2.212 6.214 2.704 47.494 1
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 522,0 8,4 24.550 986 2.827 6.155 2.704 37.221 1
399 Muu hall. ja kaupan alan koulutus 260,7 2,0 19.181 0 2.340 3.022 2.704 27.247 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 106,1 6,2 24.490 787 3.659 7.742 2.704 39.383 1
503 Sos.&terv.alan perustutk: ensihoid., 12,0 0,0 21.521 0 1.839 2.280 2.704 28.345 1
599 Muu sos. ja terv.alan koulutus 215,3 0,8 21.430 0 1.831 2.270 2.704 28.235 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 137,0 1,0 25.872 0 2.860 109 2.777 31.618 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 185,0 0,0 14.021 0 1.418 81 2.600 18.119 1
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 1.647,6 26,1 23.885 666 2.994 4.820 2.699 35.063 10
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun
299 Muu tek. ja liikent. koulutus 88,5 8,4 33.982 3.879 4.278 10.147 9.331 61.617 1
499 Matk., ravit., talousal. koulutus 70,9 9,8 29.574 3.230 3.563 8.450 7.771 52.588 1
801 Oppisopimuskoul., amm.peruskoulutus 17,5 0,0 18.452 0 3.505 0 0 21.957 1
802 Oppisopimuskoul., amm.lisäkoulutus 16,5 0,0 22.307 0 2.121 0 0 24.428 1
031496 Åbolands Yrkesskola samkommun 193,5 18,2 29.967 2.959 3.762 7.742 7.120 51.550 4

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6OSD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJITTÄIN
Sisältää oppisopimuskoulutuksen omana koulutusalanaan.
Porrastustekijä Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
Yksi-
köitä
Raportti yhteensä 159.605,0 8.355,5 27.197 778 2.485 5.761 2.908 39.130 904.5