KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 26.09.2001 ***
*** RAPORTTI: K02Z6VA ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET KUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Mukana vain kuntien ja kuntayhtymien koulutus. Ei sisällä oppisopimuskoulutusta.
Koulutusala Opisk.-
määrä
Joista
erityis-
oppil.
Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Oppilas-
huolto
mk/opisk
Kiin-
teistöt
mk/opisk
Hallinto
& y.toim
mk/opisk
Yhteensä
mk/opisk
4 Kunnat ja kuntayhtymät
1 Luonnonvara-ala 6.147,2 284,3 42.271 3.517 5.846 11.827 3.786 67.247
2 Tekniikka ja liikenne 46.151,4 3.120,4 29.372 547 2.414 7.421 3.063 42.817
3 Hallinto ja kauppa 18.509,0 253,7 20.636 82 1.817 3.289 2.361 28.185
4 Matk., ravits., talous 16.396,5 1.443,5 26.471 722 2.601 5.987 2.885 38.666
5 Sosiaali ja terveys 20.651,1 159,9 27.404 229 2.193 5.266 2.724 37.817
6 Kulttuuri 7.374,7 198,9 33.401 773 2.646 7.767 3.049 47.636
7 Vapaa-aika ja liikunta 224,4 2,5 25.421 2.037 5.336 7.049 5.150 44.994
4 Kunnat ja kuntayhtymät 115.454,5 5.463,3 28.144 616 2.509 6.425 2.906 40.600
Raportti yhteensä 115.454,5 5.463,3 28.144 616 2.509 6.425 2.906 40.600