KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.10.2001
***
*** RAPORTTI: K03Z6YL ***

Ammatillisten erikoisoppilaitosten opiskelijamäärät ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija)
  Opiskelijamäärä  
Laitos Omis-
taja
2000 1999 Muutos % Opetus
mk/opisk.
Majoitus
mk/opisk
Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk. Muutos % ed. vuoteen
A.Ahlström Oy teoll.oppilaitos 1 15,0 33,0 -54,5 13.288 0 0 547 13.836 3,2
ABB Business School 1 29,0 47,0 -38,2 116.982 0 10.323 31.114 158.418 62,1
ABB Industry Oy:n amm.oppil. 1 44,0 22,0 100,0 55.890 0 955 9.068 65.913 -47,0
Adultan radio- ja tv-opisto 1 114,0 102,0 11,7 107.985 0 23.435 16.605 148.025 -12,6
Aker Finnyards Oy koulutusk. 1 11,0 45,0 -75,5 64.146 0 5.455 12.091 81.692 248,5
Askon ammattioppilaitos 1 58,0 85,0 -31,7 54.310 0 0 276 54.586 126,3
AVA-instituutti 1 23,0 25,0 -8,0 144.783 0 0 36.652 181.435 30,8
Elintarviketeoll.oppil. MERA 1 21,3 27,0 -21,1 69.893 0 5.436 4.601 79.929 19,8
Enso Oy teollisuusoppilaitos 1 322,0 240,0 34,1 7.097 0 751 1.689 9.538 -36,8
Finnair Pori 1 71,0 48,0 47,9 347.418 12.912 19.887 16.490 396.707 -13,8
Finnairin Ilmailuopisto 1 291,0 391,0 -25,5 148.180 0 30.362 6.311 184.853 6,1
Hgin kaup. liikennealan oppil. 3 59,7 40,0 49,2 29.455 0 3.665 6.877 39.997 -18,5
Jollas-opisto 1 203,0 210,0 -3,3 109.989 2.767 4.880 13.947 131.582 9,8
K-instituutti 1 139,0 159,0 -12,5 136.165 0 27.806 33.655 197.626 21,3
Kone Oy:n teollisuusoppilaitos 1 51,0 58,0 -12,0 36.501 1.881 7.364 5.770 51.516 1,5
Konecranes Nosturi-instituutti 1 25,0 32,0 -21,8 74.920 0 7.480 24.120 106.520 45,0
Kvaerner Masa-Yards t.oppil. 1 31,2 29,0 7,5 53.862 0 14.199 5.559 73.620 -10,4
Lihateollisuusopisto 1 7,0 11,0 -36,3 94.073 0 36.289 21.948 152.310 75,4
Metsä Instituutti SILVA 1 213,5 207,0 3,1 53.921 0 0 2.722 56.643 -2,8
Outokumpu Oy:n koulutuskeskus 1 51,0 51,0 0,0 25.440 0 7.990 3.070 36.499 31,4
Oy Nokia Ab teoll.oppilaitos 1 870,0 780,0 11,5 25.078 0 1.038 314 26.430 -6,6
Oy Turun Sanomain amm.oppilait 1 17,0 12,0 41,6 37.818 0 5.647 2.452 45.917 -29,1
Porin teollisuusoppilaitos 1 25,0 26,0 -3,8 51.627 0 19.101 8.416 79.144 6,9
Rakennusteol.Koulutusk. RATEKO 1 18,0 17,0 5,8 199.474 0 7.769 25.506 232.749 -2,6
Rautaruukin teollisuusoppilait 1 154,0 146,0 5,4 53.005 0 8.395 4.885 66.285 -7,6
Sanomain ammattioppilaitos 1 27,1 30,2 -10,2 107.649 0 19.185 16.292 143.125 7,4
Sisun teollisuusoppilaitos 1 68,0 62,0 9,6 32.564 0 1.934 4.157 38.655 -17,2
Suomen Spar Oy koulutus 1 1.107,0 1.448,0 -23,5 3.270 482 171 2.531 6.454 19,9
Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 1 37,0 69,0 -46,3 9.193 0 1.075 0 10.268 96,9
Tampellan teollisuusoppilaitos 1 56,0 54,0 3,7 61.424 0 20.965 5.893 88.282 -8,8
Teollisuuden oppimispaikka 1 46,0 53,0 -13,2 94.174 0 12.522 20.254 126.950 1,4
Toyota ammattioppilaitos 1 19,0 17,0 11,7 75.662 0 22.387 13.518 111.566 -7,7
UPM-Kymmene Oy Kymin teoll.ol. 1 62,0 72,0 -13,8 47.628 447 16.000 4.201 68.276 28,2
UPM-Kymmene Oy teol.ol.Lotila 1 241,0 239,0 0,8 41.906 2.773 8.859 6.002 59.539 7,9
Vakuutusalan koulutuskeskus 1 1.694,0 1.279,0 32,4 1.634 0 298 432 2.364 21,2
Valmet Automotive Oy:n teoll.o 1 6,0 7,0 -14,2 180.175 0 64.873 43.993 289.042 29,5
Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 1 23,0 26,0 -11,5 58.162 0 0 17.391 75.553 -29,3
Raportti yhteensä   6.249,8 6.199,2 0,8 36.969 449 4.865 4.418 46.700 -1,7