KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04D6ATD ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) PORRASTUSPERUSTEITTAIN
Porrastusperusteiden tarkistusraportti
Tutkinto Opisk.- määrä VOS-pohjan
muk. kust.
mk/opisk
Vuokrat
y.h.per.
tiloista
mk/opisk
Porrast.
VOS-pohjan
muk. kust.
mk/opisk
Yksi-
köitä
1 Luonnonvara-ala
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 3.098,4 45.114 0 45.114 13
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3.098,4 45.114 0 45.114 13
1 Luonnonvara-ala 3.098,4 45.114 0 45.114 13
2 Tekniikka ja liikenne
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 29.281,3 36.725 0 36.725 24.5
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 29.281,3 36.725 0 36.725 24.5
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 358,0 44.540 0 44.540 3
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 358,0 44.540 0 44.540 3
2 Tekniikka ja liikenne 29.639,3 36.819 0 36.819 27.5
3 Hallinto ja kauppa
310 Liiketalouden amk-tutkinto
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjel 4.774,9 28.627 0 28.627 21
319 Muut liiketalouden amk-tutk. kou 21.596,2 25.650 40 25.610 25.5
310 Liiketalouden amk-tutkinto 26.371,2 26.189 33 26.157 46.5
3 Hallinto ja kauppa 26.371,2 26.189 33 26.157 46.5
4 Matk., ravits., talous
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.johd 729,3 39.154 0 39.154 2
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk k 4.174,8 29.277 74 29.203 18
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 4.904,0 30.746 63 30.683 20
4 Matk., ravits., talous 4.904,0 30.746 63 30.683 20
5 Sosiaali ja terveys
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.
533 Hammastekniikan koulutusohjelma 46,3 45.152 1.421 43.732 1
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 281,4 40.624 553 40.070 5
539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko 19.871,8 36.303 657 35.645 24
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk. 20.199,5 36.383 658 35.725 30
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 257,8 40.145 0 40.145 3.5
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 257,8 40.145 0 40.145 3.5
5 Sosiaali ja terveys 20.457,3 36.431 649 35.781 33.5
6 Kulttuuri
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 2.022,3 61.632 1.058 60.574 13
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 2.022,3 61.632 1.058 60.574 13
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 877,1 74.659 2.832 71.827 10
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 877,1 74.659 2.832 71.827 10
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 237,8 84.986 0 84.986 5
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 237,8 84.986 0 84.986 5
670 Kulttuurialan tutkinto
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t 2.492,3 49.183 2.917 46.266 13.5
670 Kulttuurialan tutkinto 2.492,3 49.183 2.917 46.266 13.5
6 Kulttuuri 5.629,6 59.137 2.113 57.024 41.5
7 Vapaa-aika ja liikunta
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 337,8 58.292 0 58.292 4
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 337,8 58.292 0 58.292 4
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 977,7 48.764 0 48.764 5
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 977,7 48.764 0 48.764 5
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.315,5 51.211 0 51.211 9
9 Jakamattomat
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439,0 28.748 57 28.691 24
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439,0 28.748 57 28.691 24
9 Jakamattomat 3.439,0 28.748 57 28.691 24
Raportti yhteensä 94.854,3 34.969 280 34.689 215