KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04N6OL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) OMISTAJATYYPEITTÄIN
Oppilaitos Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
-josta
ylim.
avust.
mk/op.
EU-rah
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Brutto
tulot
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
menot
mk/op.
Mpt
brutto-
tulot
mk/op.
Mpt
netto-
menot
mk/op.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1.602 33.788 1.958 1.716 209 1.509 3.675 30.113 2.959 2.993 -34
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.032 32.527 2.023 0 817 806 3.646 28.881 2.669 2.282 387
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 5.138 28.449 2.708 13 103 544 3.355 25.094 894 1.213 -319
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 2.539 28.645 1.586 0 67 805 2.457 26.188 274 128 146
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.725 25.481 1.508 0 0 413 1.920 23.560 1.343 1.611 -267
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 712 52.023 1.441 0 463 596 2.499 49.524 1.072 1.591 -519
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4.200 35.348 2.589 0 729 631 3.949 31.400 7.971 8.677 -706
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2.323 35.038 2.428 0 409 2.242 5.079 29.959 6.896 7.504 -608
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3.436 34.651 496 0 4 2.083 2.582 32.069 5.464 7.551 -2.087
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2.967 34.501 1.255 0 547 955 2.756 31.744 1.601 1.791 -190
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 3.134 34.121 1.229 1.229 0 1.771 3.000 31.121 7.720 7.660 60
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.232 42.321 1.231 1.231 41 1.211 2.482 39.839 4.167 3.680 487
1 Yksityinen 32.040 32.738 1.783 255 247 1.090 3.120 29.618 3.774 4.198 -425
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 6.071 41.544 1.117 0 65 218 1.399 40.145 2.012 1.992 20
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.311 33.053 2.312 2.312 173 161 2.646 30.408 8.166 7.251 914
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 5.152 31.742 2.008 0 84 282 2.374 29.368 5.642 5.909 -268
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.882 37.916 2.124 0 133 152 2.409 35.507 4.310 3.901 408
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 6.537 38.421 1.644 1.536 214 1.172 3.030 35.391 4.005 2.950 1.055
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.845 32.260 1.778 1.015 88 31 1.897 30.362 2.971 2.743 228
3 Kunta 25.797 36.794 1.714 619 125 439 2.277 34.516 4.006 3.655 352
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 3.876 34.453 2.357 1.482 413 719 3.489 30.964 2.341 2.298 42
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 2.294 33.691 1.884 0 53 281 2.217 31.474 7.168 7.213 -45
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 459 19.860 349 0 0 12 361 19.499 10 4 5
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4.711 39.221 1.146 0 592 1.626 3.364 35.857 6.033 7.599 -1.565
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 2.358 34.552 1.195 0 0 396 1.592 32.961 4.410 4.837 -427
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.510 39.641 2.288 2.288 48 990 3.326 36.315 5.187 4.559 628
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.747 33.296 1.756 0 272 368 2.397 30.899 11.305 10.457 848
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 4.811 35.155 1.914 0 34 542 2.491 32.664 6.438 6.089 349
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 4.776 35.490 1.435 0 261 659 2.355 33.135 7.949 7.185 764
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2.634 31.937 115 0 12 601 728 31.209 7.588 7.814 -227
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.617 33.814 1.450 1.445 120 339 1.909 31.905 5.047 4.623 424
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.225 46.951 2.902 0 95 3.906 6.903 40.048 6.568 5.979 589
4 Kuntayhtymä 37.017 35.627 1.625 474 205 808 2.638 32.990 6.351 6.253 98
Raportti yhteensä 94.854 34.969 1.702 440 197 803 2.702 32.266 4.843 4.852 -10

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun