KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04O6TL ***

TOIMINNOITTAISET KÄYTTÖMENOT JA -TULOT (MK/OPISKELIJA) TUTKINNOITTAIN
  -OPETUS- -KIINTEISTÖT- YLLÄPITÄJÄHALL.
JA YHT. TOIM.
-YHTEENSÄ-
Oppilaitos Opisk.- määrä Kustan. mk/op. Tulot mk/op. Kustan. mk/op. Tulot mk/op. Kustan. mk/op. Tulot mk/op. Kustan. mk/op. Tulot mk/op. Netto mk/op.
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 132,5 29.200 640 4.278 0 2.086 47 35.564 686 34.877
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 717,4 42.450 5.875 9.375 903 2.122 0 53.946 6.778 47.168
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 67,5 42.234 5.210 5.531 0 3.722 0 51.487 5.210 46.277
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 216,5 33.535 1.788 6.156 206 2.129 270 41.820 2.264 39.556
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 182,1 31.691 671 5.368 549 1.651 749 38.711 1.969 36.742
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 214,2 32.290 1.959 5.564 0 5.761 1 43.614 1.960 41.654
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 327,5 41.680 3.359 5.160 0 1.682 701 48.522 4.059 44.462
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 81,1 31.105 1.748 4.370 0 2.856 535 38.331 2.283 36.048
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 210,6 34.859 768 6.968 0 1.201 0 43.028 768 42.259
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 386,6 26.760 2.192 5.703 110 3.343 38 35.806 2.340 33.466
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 233,3 41.810 2.343 1.719 0 1.483 0 45.013 2.343 42.670
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 95,0 47.185 2.010 1.779 0 1.758 25 50.722 2.034 48.687
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 234,3 33.531 2.185 6.868 0 3.270 0 43.669 2.185 41.485
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3.098,4 36.492 2.931 6.152 269 2.470 159 45.114 3.359 41.755
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 435,3 23.104 3.414 3.146 11 4.487 0 30.737 3.425 27.312
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2.365,1 30.243 2.627 2.755 76 2.901 107 35.900 2.810 33.090
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 903,8 32.471 2.113 3.310 34 2.745 76 38.526 2.223 36.303
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.534,8 31.218 1.818 5.152 19 1.867 11 38.237 1.847 36.389
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.278,8 29.913 2.484 4.669 112 1.994 0 36.576 2.596 33.980
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1.451,5 30.006 5.501 5.283 0 2.298 0 37.587 5.501 32.087
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1.122,4 32.532 5.784 4.651 68 1.976 17 39.160 5.868 33.291
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 432,5 30.243 2.250 2.753 37 2.659 137 35.656 2.424 33.232
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 721,3 32.977 3.267 2.698 16 3.203 0 38.879 3.283 35.596
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 999,0 31.853 2.533 3.544 156 1.651 276 37.047 2.965 34.082
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 867,6 28.909 2.447 5.546 307 3.370 42 37.825 2.795 35.030
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1.200,5 31.542 3.242 3.392 0 1.664 0 36.598 3.242 33.356
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2.328,2 30.653 2.553 2.727 39 2.683 234 36.063 2.826 33.237
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 44,4 32.018 1.726 4.866 0 5.969 188 42.854 1.913 40.940
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 860,7 26.329 2.027 4.519 52 1.607 636 32.455 2.714 29.740
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.596,7 31.438 1.359 2.797 30 2.632 560 36.866 1.948 34.918
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 906,0 25.819 796 3.090 95 3.629 0 32.539 892 31.647
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.631,3 28.549 2.247 3.774 13 2.053 125 34.377 2.386 31.991
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 484,3 28.582 1.742 4.677 0 1.384 0 34.644 1.742 32.902
02508 Svenska yrkeshögskolan 535,3 36.969 6.255 4.854 878 2.954 135 44.777 7.268 37.510
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2.018,1 33.498 2.345 1.863 0 1.483 0 36.844 2.345 34.499
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.107,3 33.091 3.829 2.739 73 1.805 25 37.635 3.928 33.707
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1.265,1 31.596 2.307 2.291 0 2.315 0 36.202 2.307 33.895
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 191,6 34.239 3.544 3.273 1.223 3.273 0 40.785 4.766 36.018
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 29.281,3 30.840 2.771 3.580 75 2.305 105 36.725 2.951 33.774
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 88,6 49.844 3.385 4.108 173 1.704 270 55.655 3.828 51.827
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 143,8 36.457 2.702 3.606 2 4.498 1.189 44.561 3.892 40.669
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 125,7 28.281 941 5.140 0 3.259 0 36.680 941 35.738
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 358,0 36.900 2.253 4.268 43 3.372 544 44.540 2.840 41.699
310 Liiketalouden amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 330,7 23.871 3.449 2.485 651 4.487 0 30.843 4.101 26.742
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 2.659,0 17.680 860 2.063 13 2.465 50 22.207 923 21.284
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 901,4 20.649 2.157 3.000 326 3.444 88 27.093 2.571 24.522
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 670,8 20.628 2.051 1.801 24 2.627 75 25.057 2.149 22.907
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1.605,9 18.326 998 2.152 0 1.382 0 21.860 998 20.862
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.558,5 20.377 1.627 3.519 63 1.385 255 25.281 1.944 23.337
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 857,7 23.864 2.213 4.789 125 2.243 0 30.895 2.338 28.558
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 853,3 23.258 2.990 3.876 0 1.199 0 28.334 2.990 25.343
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 703,8 22.016 4.369 2.790 0 1.976 17 26.782 4.386 22.396
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 466,0 24.644 3.488 2.204 37 2.479 140 29.327 3.665 25.662
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 737,3 20.947 44 2.912 173 1.621 0 25.480 217 25.263
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 870,5 21.407 2.028 2.360 30 1.668 270 25.435 2.328 23.107
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 853,3 25.394 2.529 3.080 10 2.043 48 30.517 2.587 27.930
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 882,8 23.810 2.482 4.191 214 1.881 511 29.881 3.207 26.674
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 787,3 21.997 2.738 1.279 6 2.098 41 25.374 2.785 22.589
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.230,9 20.321 2.871 2.514 7 3.428 146 26.263 3.024 23.240
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 628,0 21.469 2.058 2.198 4 1.609 636 25.275 2.699 22.577
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.097,5 20.482 2.288 1.783 48 2.998 525 25.263 2.862 22.401
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 471,9 23.687 750 2.280 0 3.073 0 29.040 750 28.290
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.711,0 21.053 2.334 2.115 2 2.976 142 26.144 2.478 23.667
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 813,6 21.823 1.933 2.535 0 1.859 0 26.216 1.933 24.283
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 1.156,8 25.340 2.540 3.935 0 1.483 0 30.758 2.540 28.218
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.450,3 22.990 1.913 3.581 12 1.589 21 28.160 1.947 26.214
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 969,6 20.474 1.394 2.295 1 1.796 0 24.565 1.394 23.171
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 103,3 19.091 1.200 3.273 1.223 3.274 0 25.637 2.422 23.215
310 Liiketalouden amk-tutkinto 26.371,2 21.276 1.973 2.792 56 2.121 130 26.189 2.160 24.030
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 80,0 21.258 2.971 2.482 651 4.487 0 28.227 3.622 24.605
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 586,6 20.311 1.426 3.921 430 2.636 44 26.868 1.900 24.967
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 156,3 23.531 1.942 4.377 154 2.326 68 30.234 2.165 28.069
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 766,8 24.002 3.550 6.559 0 7.602 0 38.163 3.550 34.612
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 107,3 32.805 1.286 3.030 15 3.185 15 39.020 1.317 37.703
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 595,2 15.874 643 3.283 0 2.627 0 21.784 643 21.142
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 555,5 28.126 4.347 4.221 0 1.589 0 33.936 4.347 29.589
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 70,3 26.812 1.408 2.367 37 2.574 124 31.753 1.569 30.184
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 96,3 29.593 2.484 4.406 7 4.460 159 38.460 2.650 35.810
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 127,6 17.586 824 7.669 0 2.359 0 27.614 824 26.790
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 260,8 22.567 1.800 3.565 0 4.441 157 30.572 1.956 28.615
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 241,8 27.351 2.112 3.854 0 1.615 639 32.820 2.750 30.070
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 167,2 25.274 1.143 2.489 0 2.944 535 30.708 1.678 29.030
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 307,1 18.072 422 3.336 0 3.248 0 24.656 422 24.234
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 156,4 25.607 2.422 2.965 2 1.952 178 30.523 2.602 27.922
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 66,5 25.203 1.392 3.950 0 2.730 0 31.883 1.392 30.492
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 255,2 20.817 2.158 5.329 0 1.599 25 27.745 2.184 25.561
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 235,2 29.531 2.698 3.128 0 3.149 0 35.808 2.698 33.110
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 72,3 21.530 1.454 7.103 0 3.274 0 31.907 1.454 30.452
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 4.904,0 23.048 2.149 4.291 68 3.407 78 30.746 2.295 28.451
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 488,8 30.804 3.226 3.093 2 4.487 0 38.385 3.228 35.157
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 960,4 23.027 3.595 4.820 0 4.363 204 32.211 3.798 28.412
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.760,1 27.514 7.477 4.560 175 5.796 63 37.870 7.715 30.155
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 432,0 27.332 1.730 3.594 96 2.358 59 33.284 1.885 31.399
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.722,7 31.780 823 5.151 16 1.826 11 38.758 850 37.908
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 291,3 26.884 2.167 9.872 118 2.017 0 38.774 2.285 36.489
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 791,8 29.262 3.057 3.723 0 1.078 0 34.063 3.057 31.006
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 405,2 27.413 4.285 4.504 0 2.013 13 33.930 4.297 29.633
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 303,8 30.215 1.579 2.412 36 3.163 146 35.791 1.761 34.030
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 625,0 26.512 871 5.138 721 2.123 33 33.773 1.626 32.147
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 711,9 29.160 1.820 4.242 313 2.546 297 35.947 2.430 33.517
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 795,7 27.640 2.104 3.427 60 3.519 81 34.586 2.245 32.341
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 963,8 27.076 1.162 4.989 0 1.663 0 33.728 1.162 32.567
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1.186,3 32.704 1.617 2.050 0 3.129 41 37.883 1.658 36.224
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.247,2 32.193 2.623 5.583 5 3.119 195 40.895 2.823 38.072
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 571,3 25.262 1.853 5.591 0 1.609 636 32.462 2.489 29.973
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.067,8 30.418 2.413 3.596 129 2.332 537 36.346 3.078 33.268
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 509,0 24.715 788 1.800 0 3.675 0 30.190 788 29.402
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.247,8 27.510 1.696 3.058 8 2.744 127 33.312 1.831 31.481
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 600,3 30.607 1.575 4.270 0 2.685 0 37.563 1.575 35.988
02508 Svenska yrkeshögskolan 367,1 32.974 5.008 2.975 838 3.017 137 38.967 5.983 32.983
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.560,4 30.331 2.432 4.753 516 2.005 23 37.089 2.971 34.118
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 352,8 27.550 1.401 6.199 0 2.574 0 36.324 1.401 34.922
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 237,2 33.839 1.782 8.956 523 4.770 0 47.565 2.305 45.260
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk. 20.199,5 29.157 2.471 4.378 126 2.848 108 36.383 2.705 33.678
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 60,4 25.518 564 1.425 15 3.217 16 30.160 595 29.564
02508 Svenska yrkeshögskolan 21,5 44.164 7.508 4.495 841 3.036 138 51.694 8.487 43.207
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 175,9 30.755 855 9.683 0 1.726 10 42.163 865 41.298
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 257,8 30.646 1.342 7.315 74 2.184 22 40.145 1.438 38.708
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 112,8 33.604 10.417 3.155 0 4.487 0 41.246 10.417 30.829
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 16,3 24.439 1.563 16.800 0 4.491 0 45.731 1.563 44.168
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 64,2 42.712 3.928 16.869 11.393 3.522 0 63.102 15.321 47.781
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 60,6 47.313 1.429 7.722 15 2.436 56 57.472 1.500 55.972
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 189,0 67.575 2.257 5.659 16 3.199 15 76.433 2.289 74.144
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 174,4 48.382 197 2.855 0 7.005 0 58.243 197 58.045
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 231,8 26.167 1.700 6.311 9 2.415 270 34.894 1.978 32.916
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 229,2 52.019 6.310 9.525 250 4.665 156 66.208 6.716 59.492
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 13,3 66.608 4.507 4.877 129 1.103 19 72.588 4.657 67.932
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 136,0 37.533 4.092 13.106 0 1.965 791 52.603 4.883 47.720
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 76,3 61.613 3.016 11.171 2 5.652 131 78.436 3.149 75.287
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,2 61.149 8.346 16.236 201 2.667 121 80.052 8.668 71.384
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 354,0 52.572 3.165 11.449 0 1.483 0 65.505 3.165 62.340
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 246,5 55.774 2.691 11.781 6 1.820 26 69.376 2.722 66.654
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 2.022,3 49.084 3.687 9.379 406 3.169 120 61.632 4.213 57.419
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 251,0 54.309 1.236 19.262 709 4.706 8 78.277 1.953 76.323
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 105,3 70.031 6.301 11.444 0 1.914 0 83.388 6.301 77.087
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 38,5 46.822 4.218 15.245 0 1.976 17 64.042 4.235 59.808
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 55,3 56.498 3.917 13.146 7 9.973 20 79.617 3.944 75.672
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 45,8 31.805 3.153 3.411 90 960 0 36.177 3.243 32.934
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 95,8 53.758 3.384 6.818 0 5.637 181 66.213 3.566 62.647
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 75,5 65.100 1.536 0 0 1.596 631 66.696 2.167 64.529
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 41,3 48.816 286 3.795 0 5.232 532 57.842 818 57.025
02508 Svenska yrkeshögskolan 36,4 103.766 10.295 4.912 63 2.983 136 111.660 10.494 101.166
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 132,3 57.375 2.129 21.902 3.457 1.611 25 80.888 5.612 75.277
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 877,1 57.959 2.971 12.993 732 3.707 113 74.659 3.816 70.843
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 61,7 49.406 2.995 8.496 20 3.204 15 61.106 3.030 58.076
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 15,8 90.704 9.157 9.910 262 2.464 2 103.078 9.422 93.656
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 16,3 50.888 283 11.570 0 5.317 527 67.776 810 66.965
02508 Svenska yrkeshögskolan 19,8 63.310 8.492 1.910 0 2.881 131 68.100 8.623 59.477
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 124,4 74.407 2.273 23.291 12 1.761 25 99.459 2.310 97.149
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 237,8 66.476 3.297 15.992 29 2.518 64 84.986 3.389 81.596
670 Kulttuurialan tutkinto
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 295,8 29.174 3.100 13.315 8.993 2.780 0 45.269 12.094 33.175
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 56,7 37.325 4.406 6.746 1.148 2.397 54 46.468 5.608 40.860
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 76,0 38.239 2.069 4.295 15 3.170 15 45.704 2.099 43.605
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 341,3 44.097 5.281 8.283 120 2.011 0 54.391 5.400 48.991
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 94,4 30.284 2.106 5.330 0 900 0 36.513 2.106 34.408
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 25,1 39.216 5.167 10.608 0 1.973 17 51.796 5.184 46.613
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 235,9 31.436 1.977 10.024 1.207 2.851 293 44.311 3.477 40.834
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 325,4 44.670 6.574 8.964 241 3.636 193 57.271 7.008 50.263
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 15,8 64.872 822 7.579 0 1.652 0 74.102 822 73.280
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 117,8 20.811 2.245 7.568 0 1.066 457 29.445 2.701 26.744
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 546,3 34.764 1.671 9.749 117 5.339 19 49.852 1.807 48.045
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 150,8 40.492 2.835 6.903 187 4.050 0 51.445 3.022 48.423
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 94,1 42.711 2.367 8.309 94 3.984 14 55.004 2.475 52.528
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 117,0 33.076 2.697 13.916 0 3.223 0 50.215 2.697 47.518
670 Kulttuurialan tutkinto 2.492,3 36.496 3.297 9.354 1.297 3.333 81 49.183 4.674 44.508
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 49,9 50.173 2.392 12.593 0 13.945 0 76.711 2.392 74.319
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 59,8 35.223 2.225 26.134 7 1.157 20 62.513 2.252 60.260
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 147,1 35.739 412 15.219 0 3.875 0 54.833 412 54.421
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 81,0 39.289 1.983 7.541 0 3.275 0 50.105 1.983 48.122
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 337,8 38.631 1.402 14.923 1 4.737 4 58.292 1.407 56.885
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 32,1 24.439 1.563 16.800 0 4.491 0 45.731 1.563 44.168
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 680,8 37.304 2.262 8.845 1 6.424 352 52.573 2.615 49.958
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 8,8 46.177 3.968 4.643 0 1.976 17 52.796 3.985 48.811
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 178,3 29.225 2.668 2.604 0 1.651 0 33.480 2.668 30.812
02508 Svenska yrkeshögskolan 8,6 68.155 23.885 10.035 10.035 2.423 2.423 80.613 36.344 44.269
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 69,2 38.905 1.952 5.951 0 2.772 0 47.629 1.952 45.677
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 977,7 35.872 2.496 7.736 89 5.157 266 48.764 2.852 45.913
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 155,0 26.726 0 379 0 4.487 0 31.592 0 31.592
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 22,9 17.612 1.667 349 0 0 0 17.961 1.667 16.294
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 249,6 21.594 0 5.551 0 0 0 27.144 0 27.144
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 13,3 23.571 5.304 3.940 59 4.242 108 31.753 5.472 26.282
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 116,5 29.849 15.405 4.001 0 5.089 0 38.939 15.405 23.534
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 67,9 28.731 726 4.977 16 1.829 11 35.537 753 34.784
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 29,3 35.841 545 1.023 0 0 0 36.864 545 36.318
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 31,7 29.197 0 7.810 0 3.179 0 40.185 0 40.185
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 224,8 23.341 1.970 3.827 500 1.180 0 28.347 2.470 25.877
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 280,9 24.398 0 3.747 0 1.071 0 29.216 0 29.216
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 19,3 26.152 2.886 4.565 0 1.197 10 31.914 2.896 29.018
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 38,1 26.811 1.684 1.697 13 1.151 41 29.658 1.738 27.920
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 99,7 27.533 985 4.303 725 1.949 37 33.784 1.747 32.037
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 82,2 18.934 565 1.525 0 1.530 0 21.989 565 21.424
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 227,6 23.996 3.455 4.328 109 2.947 83 31.271 3.647 27.624
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 195,9 16.806 937 3.047 0 1.669 0 21.522 937 20.585
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 220,2 25.004 1.767 2.382 2 2.872 341 30.259 2.110 28.149
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 88,3 23.654 0 3.295 0 5.076 0 32.026 0 32.026
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 175,4 27.374 3.938 0 0 1.685 666 29.060 4.604 24.456
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 162,3 28.316 704 1.672 295 1.736 309 31.723 1.308 30.415
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 81,8 7.379 31 1.188 0 1.902 0 10.469 31 10.438
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 185,8 19.675 3.207 881 2 1.002 79 21.558 3.287 18.271
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 114,9 29.295 1.584 3.103 0 3.410 0 35.808 1.584 34.224
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,3 21.193 2.505 143 0 396 24 21.733 2.529 19.204
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 119,5 27.275 113 982 0 1.483 0 29.740 113 29.627
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 295,3 22.509 4.146 4.319 6 1.803 25 28.631 4.177 24.453
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 22,5 35.173 0 5.076 0 1.125 0 41.373 0 41.373
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439,0 23.890 2.080 2.912 76 1.946 85 28.748 2.242 26.506
Raportti yhteensä 94.854,2 28.332 2.456 4.117 132 2.519 115 34.969 2.702 32.266

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun