KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04P6LD ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN (MK/OPISKELIJA)
  -OPETUSTOIMINTA- -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Tutkinto Varsin.
opetus
mk/op.
Työ-
harjoittelu
mk/op.
Tutkim.
ja
kehitt.
toim.
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yht.
mk/op.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 15.275 1.710 1.155 2.414 123 1.186 600 233 0 4.555 407 23.104
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 19.969 1.000 405 3.789 1.083 1.186 319 72 0 6.449 407 28.231
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 14.718 1.038 404 3.780 1.080 1.186 319 72 0 6.437 407 23.004
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 13.013 1.000 404 3.777 1.080 1.186 319 72 0 6.434 407 21.258
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 35.866 1.000 0 3.865 169 1.187 319 53 0 5.592 407 42.865
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 23.633 1.014 57 3.867 169 1.186 319 53 0 5.594 407 30.705
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 26.681 1.990 244 2.543 0 1.186 319 233 0 4.282 407 33.604
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 16.552 0 0 8.186 387 0 0 1.591 0 10.164 11 26.726
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 18.733 1.177 452 3.775 399 1.072 365 268 0 5.878 369 26.608
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.405 2.147 0 68 177 338 1.038 615 223 2.459 16 23.027
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 21.410 309 0 0 0 0 452 1.321 948 2.721 0 24.439
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 21.258 309 0 0 151 452 1.321 948 0 2.872 0 24.439
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 17.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.612
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 18.523 2.014 0 63 170 329 1.015 622 222 2.421 15 22.973
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 17.250 662 8 3.930 379 1.677 1.925 97 0 8.007 0 25.926
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 14.199 46 8 1.983 253 1.450 4.118 89 0 7.894 0 22.146
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 10.537 240 8 2.222 249 866 2.396 89 0 5.822 0 16.606
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 13.268 1.099 8 2.162 392 458 1.633 101 0 4.745 0 19.120
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 17.776 2.170 11 2.428 347 639 1.034 118 0 4.565 0 24.522
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 13.860 988 9 2.308 302 822 2.003 100 0 5.536 0 20.393
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 20.908 534 1.245 1.800 808 1.154 2.497 751 457 7.467 88 30.243
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 12.987 41 755 1.764 815 1.035 1.980 995 0 6.589 277 20.649
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 26.489 705 0 2.056 181 1.615 9.835 386 1.190 15.264 254 42.712
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 20.909 557 0 1.623 143 1.275 3.223 305 939 7.508 200 29.174
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 10.961 0 0 7.881 143 1.002 1.002 606 0 10.633 0 21.594
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 18.518 389 935 2.174 705 1.134 2.458 758 370 7.599 138 27.580
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 22.446 482 0 4.205 257 909 3.852 241 0 9.465 0 32.393
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 13.474 207 0 1.816 148 1.084 620 162 0 3.830 1 17.512
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 13.440 183 0 1.732 129 816 1.162 81 169 4.089 16 17.727
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 16.100 759 348 2.039 905 545 140 296 99 4.025 118 21.350
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 22.993 1.875 0 2.494 62 927 1.350 483 6 5.322 0 30.189
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 17.254 840 40 2.097 201 847 1.131 254 87 4.617 21 22.772
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 23.986 726 328 2.099 527 1.045 881 368 2.341 7.260 170 32.471
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 13.013 606 542 2.097 475 1.011 854 325 1.544 6.306 162 20.628
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 15.369 232 279 3.605 648 908 848 306 1.188 7.503 148 23.531
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.961 1.776 304 2.133 522 989 834 354 1.286 6.119 172 27.332
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 31.907 98 339 6.692 415 1.113 2.401 441 3.727 14.789 180 47.313
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 28.286 1.453 335 2.979 417 1.092 921 351 1.310 7.071 178 37.325
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 14.724 306 556 2.177 690 1.812 1.528 933 549 7.689 296 23.571
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 19.504 854 385 2.351 514 1.023 907 353 1.831 6.979 168 27.890
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 11.405 0 0 3.919 298 524 4.370 765 1.036 10.912 295 22.612
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 11.580 0 0 2.051 353 523 1.177 606 1.095 5.804 390 17.775
413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.joh 13.786 551 553 2.095 1.030 1.501 1.087 907 2.897 9.517 178 24.585
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 10.224 1.122 895 3.066 1.097 1.812 914 1.175 2.383 10.448 257 22.945
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 36.828 0 0 8.672 528 2.178 0 1.939 0 13.316 29 50.173
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 22.213 13 57 2.514 147 140 676 2.790 1.295 7.564 3 29.849
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 12.835 228 206 2.454 554 867 1.315 863 1.567 7.622 303 21.194
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 18.817 1.101 952 2.010 474 1.413 2.109 649 1.899 8.554 24 29.449
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 21.650 555 838 2.279 643 1.357 1.702 580 703 7.263 24 30.330
533 Hammastekniikan koulutusohjelma 18.217 5.505 552 2.115 322 1.228 1.101 577 2.644 7.987 21 32.283
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 17.694 9.629 615 2.406 429 1.368 1.226 643 905 6.977 24 34.939
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 17.444 5.052 714 2.096 457 1.404 1.260 659 920 6.797 24 30.031
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 15.168 0 815 2.136 578 1.325 1.691 543 391 6.665 24 22.672
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 44.049 1.198 791 2.510 682 1.326 3.968 588 3.722 12.795 22 58.855
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 54.526 352 918 4.356 581 1.486 1.863 878 1.824 10.988 26 66.809
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 29.772 1.358 793 3.221 667 1.302 1.586 548 3.642 10.966 23 42.912
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 27.006 1.206 903 2.543 1.107 1.483 1.902 605 1.457 9.098 25 38.239
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 18.261 3.056 661 1.728 386 1.470 1.318 870 955 6.727 26 28.731
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 20.982 2.904 826 2.200 488 1.407 1.748 663 1.498 8.004 24 32.740
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 11.688 98 0 1.898 134 520 462 204 75 3.293 0 15.080
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk 11.688 98 0 1.898 134 520 462 204 75 3.293 0 15.080
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 11.345 462 3.061 839 486 605 3.792 207 831 6.760 174 21.802
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 11.170 1.199 1.743 1.053 335 597 2.632 191 713 5.521 162 19.794
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 13.140 576 1.375 869 144 498 917 227 692 3.348 98 18.537
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 25.738 44 8.722 1.235 0 0 0 68 34 1.337 0 35.841
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 11.405 962 2.150 989 367 591 2.870 196 740 5.752 161 20.431
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 20.842 1.219 1.055 2.226 525 1.565 2.336 719 2.103 9.475 27 32.617
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 24.865 638 963 2.617 738 1.559 1.954 667 807 8.342 27 34.834
533 Hammastekniikan koulutusohjelma 25.049 7.570 759 2.908 443 1.689 1.514 793 3.636 10.982 29 44.389
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 20.099 10.938 698 2.733 488 1.554 1.393 730 1.028 7.926 27 39.688
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.870 5.465 772 2.267 494 1.519 1.364 713 996 7.353 26 32.487
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 18.754 0 1.008 2.641 715 1.639 2.091 671 483 8.240 29 28.031
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 56.560 1.538 1.015 3.223 875 1.703 5.095 755 4.779 16.430 29 75.572
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 34.868 0 0 1.568 0 1.676 176 0 2.410 5.831 0 40.699
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 38.433 1.753 1.024 4.158 861 1.681 2.047 707 4.701 14.156 29 55.395
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 27.006 1.206 903 2.543 1.107 1.483 1.902 605 1.458 9.098 25 38.239
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 21.866 3.232 880 2.297 519 1.555 1.877 689 1.681 8.618 26 34.621
02631 Humanistinen ammattikorkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 16.566 335 839 5.888 218 5.036 772 2.425 0 14.339 0 32.078
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 15.624 0 0 5.659 0 4.840 742 2.331 0 13.572 0 29.197
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 16.488 307 769 5.869 200 5.020 770 2.417 0 14.275 0 31.839
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 30.442 1.120 2.456 2.660 175 1.390 2.031 779 1.296 8.331 102 42.450
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 18.826 1.355 1.907 1.751 113 1.202 2.167 1.042 1.451 7.726 98 29.913
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 14.196 184 1.808 1.753 132 1.125 6.035 871 1.108 11.024 89 27.302
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 12.458 635 1.853 2.136 60 1.186 1.797 1.575 1.169 7.923 114 22.983
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.164 98 1.652 2.284 114 1.417 1.124 974 951 6.863 107 26.884
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 30.666 755 4.569 2.176 295 1.008 2.243 2.010 270 8.000 107 44.097
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 17.497 0 1.407 714 157 1.042 780 1.410 241 4.344 93 23.341
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 20.254 986 2.133 1.960 131 1.217 2.111 1.156 1.200 7.774 102 31.247
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 17.845 0 12 18.059 290 3.444 0 1.470 958 24.220 158 42.234
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 15.078 775 745 7.753 515 1.040 2.442 694 803 13.248 161 30.006
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 16.955 1.109 0 5.086 83 1.558 1.228 1.043 1.029 10.027 135 28.226
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 11.638 463 139 4.806 332 1.184 825 1.134 998 9.280 131 21.652
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 15.897 635 0 5.737 1.090 1.426 1.183 921 1.107 11.464 130 28.126
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 15.398 1.705 1.535 6.834 232 1.218 241 856 1.107 10.488 135 29.262
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 33.012 354 0 28.009 407 3.744 857 2.303 1.180 36.500 165 70.031
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 12.330 240 0 14.180 138 1.109 154 1.265 746 17.592 123 30.284
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 14.033 21 389 5.320 24 180 269 1.900 2.129 9.822 133 24.398
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 15.174 815 594 7.384 441 1.223 1.277 986 1.041 12.351 144 29.078
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 24.681 1.047 76 2.405 636 1.108 795 825 872 6.641 87 32.532
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 14.693 674 416 1.948 760 831 1.334 59 503 5.434 87 21.305
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 16.376 725 219 1.750 628 646 942 351 376 4.694 87 22.102
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.577 2.725 41 3.641 669 1.064 240 270 97 5.982 89 27.413
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 38.378 519 38 5.811 732 857 128 243 27 7.799 87 46.822
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 32.735 786 38 3.254 429 608 423 500 355 5.569 87 39.216
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 33.194 0 38 5.978 628 89 324 4.830 1.008 12.858 87 46.177
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 18.437 2.262 23 4.087 543 452 117 107 72 5.377 53 26.152
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 21.340 1.235 118 2.522 642 948 733 571 565 5.981 87 28.761
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 19.268 826 123 2.386 757 1.755 3.086 978 939 9.901 126 30.243
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 16.726 2.449 125 2.070 358 1.813 3.151 795 199 8.386 128 27.813
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 15.545 1.494 120 2.270 647 1.659 1.050 801 201 6.627 123 23.909
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 16.123 56 149 5.560 529 1.758 857 1.455 199 10.358 125 26.812
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 20.261 1.726 142 2.831 748 1.630 1.455 854 448 7.966 121 30.215
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 11.923 4 41 12.220 384 586 555 989 66 14.800 42 26.811
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 17.872 1.271 126 2.891 673 1.668 1.932 912 497 8.573 121 27.963
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 24.240 1.156 1.642 2.513 368 937 181 1.321 514 5.834 106 32.977
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 16.895 0 175 2.703 154 815 1.622 506 27 5.826 92 22.987
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 15.585 0 330 2.287 60 617 834 280 12 4.090 70 20.074
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 19.571 1.693 48 3.026 371 886 455 360 0 5.099 100 26.512
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 39.061 24 0 1.777 70 2.224 2.383 1.125 1.521 9.101 197 48.382
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 21.381 1.003 0 3.004 130 813 725 385 0 5.057 92 27.533
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 21.394 847 604 2.583 249 932 718 708 275 5.465 101 28.411
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 22.392 2.079 355 3.034 373 1.629 1.388 410 1.758 8.592 117 33.535
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 21.917 913 1.164 2.590 522 1.254 1.852 335 1.185 7.739 119 31.853
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutu 36.711 404 1.512 2.746 431 3.790 2.459 391 1.282 11.099 117 49.844
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 16.300 650 292 2.322 352 910 1.617 390 1.065 6.656 117 24.015
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 13.294 650 292 2.322 352 910 1.617 390 1.065 6.656 117 21.010
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 13.887 5.774 538 3.171 436 1.871 1.487 385 1.482 8.832 129 29.160
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 16.301 542 101 2.739 478 2.028 1.771 531 1.561 9.107 117 26.167
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 20.805 551 586 3.483 333 1.394 1.384 1.010 1.869 9.474 20 31.436
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 15.620 58 31 667 361 152 1.157 319 468 3.125 101 18.934
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 17.975 1.844 633 2.700 430 1.419 1.649 425 1.310 7.932 113 28.497
02470 Lahden ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 22.623 577 51 106 605 895 2.041 722 746 5.115 543 28.909
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 18.135 615 51 108 1.719 895 2.482 779 2.036 8.018 543 27.363
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 16.398 545 51 844 652 895 2.263 761 1.939 7.353 543 24.890
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 20.056 0 51 106 708 895 4.261 918 2.055 8.943 543 29.593
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 17.618 2.077 810 620 766 1.191 2.104 989 921 6.591 543 27.640
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 39.090 1.250 51 1.326 1.124 895 2.715 967 4.059 11.085 543 52.019
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 46.669 0 51 1.148 803 1.389 2.894 1.412 1.589 9.235 543 56.498
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 31.163 1.150 51 1.175 1.498 895 3.086 1.047 4.064 11.763 543 44.670
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 18.432 1.560 51 6.928 644 1.959 1.277 1.228 2.601 14.637 543 35.223
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 15.361 908 51 397 815 895 2.175 810 2.040 7.132 543 23.996
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 21.694 1.023 223 696 843 988 2.331 870 1.769 7.496 543 30.979
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 22.361 524 0 2.415 658 1.277 2.901 993 390 8.634 173 31.691
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 24.324 1.013 29 1.198 544 1.091 1.081 1.094 995 6.003 173 31.542
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 20.959 1.096 12 1.592 634 1.043 1.858 1.011 954 7.092 173 29.331
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 14.071 914 6 2.624 637 1.162 1.660 940 624 7.646 173 22.810
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 9.312 107 233 3.762 530 1.163 905 834 517 7.712 223 17.586
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 16.140 3.877 1 2.413 667 1.244 1.174 975 412 6.885 173 27.076
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 55.811 0 0 3.635 909 794 1.428 1.995 127 8.888 172 64.872
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 16.124 0 46 7.518 414 1.478 1.782 810 879 12.882 173 29.225
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 11.785 214 0 1.960 403 796 618 777 80 4.634 173 16.806
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 18.533 1.584 21 2.306 591 1.156 1.342 990 667 7.051 175 27.363
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 22.600 887 197 2.002 1.661 1.803 1.645 949 423 8.483 122 32.290
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 21.189 761 360 1.204 519 1.384 1.418 828 2.870 8.222 121 30.653
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 17.048 938 549 1.068 396 1.164 1.413 578 565 5.184 122 23.841
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 15.629 699 602 809 317 989 1.106 550 552 4.323 122 21.375
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 16.059 5.711 530 1.269 587 1.947 1.302 456 616 6.178 228 28.706
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 19.808 4.974 579 1.971 657 1.852 1.627 448 725 7.280 229 32.871
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 59.374 229 0 1.457 534 2.184 440 1.159 1.138 6.912 93 66.608
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 25.906 12 323 1.260 386 1.553 432 922 889 5.442 122 31.805
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 75.193 35 605 3.202 1.098 4.436 1.018 2.466 2.405 14.625 245 90.704
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 18.465 214 427 1.318 284 1.472 1.245 788 619 5.725 173 25.004
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 20.226 1.776 446 1.381 563 1.479 1.417 701 1.724 7.264 151 29.864
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 18.292 290 17 3.492 133 2.894 657 144 2.739 10.060 179 28.838
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 13.487 1.949 332 1.902 169 1.062 834 192 334 4.492 162 20.422
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 14.565 949 46 2.187 202 1.409 861 212 420 5.291 180 21.031
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 20.961 3.288 60 1.107 203 936 512 170 454 3.382 179 27.871
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 51.979 1.343 0 2.774 208 2.726 2.218 179 4.001 12.107 182 65.610
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 19.527 0 113 1.314 198 1.011 621 176 517 3.837 177 23.654
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 18.374 2.226 164 1.630 188 1.132 736 182 571 4.438 173 25.376
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 31.876 440 0 3.575 1 172 1.123 0 0 4.872 0 37.187
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 14.304 421 0 3.767 445 321 605 370 7 5.514 0 20.239
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 17.218 302 0 4.715 154 640 1.112 53 0 6.674 0 24.194
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 26.117 3.269 0 4.851 95 596 346 10 670 6.569 0 35.956
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 32.409 317 0 2.137 1 1.207 1.657 701 3.456 9.159 0 41.885
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 20.427 1.644 0 4.262 251 493 573 194 401 6.174 0 28.245
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 35.443 601 0 1.247 1.070 763 2.010 0 410 5.501 135 41.680
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 18.552 566 0 1.246 1.069 762 2.008 0 1.992 7.076 134 26.329
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 12.548 0 0 1.250 1.073 765 2.015 0 411 5.515 135 18.198
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 15.549 648 0 1.247 1.070 763 2.010 0 410 5.500 135 21.832
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 21.111 584 0 1.252 1.074 766 2.017 0 412 5.521 135 27.351
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 19.250 31 0 1.247 1.070 763 2.009 0 758 5.847 135 25.262
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 30.000 667 0 1.550 1.331 949 2.499 0 370 6.698 167 37.533
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 59.210 301 0 1.237 1.062 757 1.994 0 407 5.456 133 65.100
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 16.493 354 0 895 768 1.217 774 0 213 3.868 97 20.811
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 21.472 0 0 1.306 1.121 799 2.105 0 430 5.761 141 27.374
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 21.542 435 0 1.250 1.073 790 1.990 0 900 6.002 135 28.115
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 18.825 813 73 5.766 1.233 1.835 595 1.499 319 11.246 149 31.105
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 22.020 933 1.096 2.501 233 784 459 617 2.723 7.317 71 31.438
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 16.235 893 1.259 1.309 176 483 524 387 520 3.399 175 21.961
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 11.789 1.259 1.060 1.748 303 1.023 1.105 554 1.046 5.779 192 20.079
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 18.432 610 9 1.052 635 775 1.272 621 1.819 6.174 50 25.274
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 25.330 835 0 1.691 852 1.250 415 414 1.739 6.361 499 33.025
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.577 2.904 1.613 1.799 796 1.533 400 323 1.826 6.676 468 30.237
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 42.483 20 9 2.486 266 1.887 318 527 772 6.255 50 48.816
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 45.473 19 9 1.652 120 1.960 224 604 778 5.338 49 50.888
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 28.229 568 78 2.651 314 1.531 813 325 115 5.749 140 34.764
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 22.458 932 807 1.105 374 705 412 499 823 3.918 201 28.316
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 20.018 1.334 995 2.119 414 1.090 633 507 1.651 6.415 200 28.962
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 26.874 0 56 3.519 300 1.697 1.601 64 747 7.929 0 34.859
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 17.380 433 376 2.374 301 824 1.279 538 2.314 7.630 0 25.819
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 17.499 0 0 1.562 286 674 707 54 320 3.602 0 21.101
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 16.957 0 0 5.159 275 604 977 224 270 7.509 0 24.466
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 13.117 13 0 2.355 210 1.173 934 141 84 4.897 45 18.072
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 16.422 1.356 0 3.333 1.545 787 452 256 563 6.937 0 24.715
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 24.459 586 0 0 1.742 2.833 627 932 4.402 10.536 157 35.739
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 4.118 30 0 1.737 426 504 277 247 39 3.231 0 7.379
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 17.387 446 134 2.846 611 993 972 349 1.272 7.043 14 25.024
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 20.218 727 456 1.824 440 1.180 1.735 648 1.245 7.073 76 28.549
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutu 18.205 2.850 574 4.469 1.157 3.136 4.061 1.467 430 14.721 107 36.457
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 15.015 788 741 2.190 841 1.052 3.376 721 8.312 16.492 76 33.112
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 12.000 774 781 1.167 482 1.359 1.551 718 978 6.255 76 19.886
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 14.999 948 713 2.136 744 1.025 1.369 642 2.956 8.871 76 25.607
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 17.532 2.853 329 2.234 494 1.161 885 507 1.430 6.711 84 27.510
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 31.416 328 719 9.497 907 2.062 1.153 622 14.834 29.075 76 61.613
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 11.972 192 157 2.248 435 370 428 1.558 2.240 7.279 76 19.675
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 16.580 1.298 536 1.947 514 1.259 1.520 692 1.682 7.615 79 26.109
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 16.876 799 387 2.310 507 1.320 1.647 685 1.752 8.221 478 26.760
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 17.793 273 117 2.169 656 950 3.184 573 2.384 9.916 483 28.582
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 19.394 442 98 1.260 347 720 1.126 204 383 4.040 190 24.163
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 14.261 392 124 2.306 359 981 1.592 722 539 6.500 475 21.753
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 15.582 0 146 2.546 409 1.512 2.288 1.405 817 8.978 497 25.203
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 22.546 1.380 155 2.650 619 966 975 380 457 6.047 480 30.607
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 28.128 1.457 257 2.295 588 1.308 1.816 1.114 3.051 10.171 478 40.492
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 22.039 1.230 728 1.973 471 744 754 481 563 4.986 313 29.295
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 18.422 745 203 2.342 515 1.041 1.743 635 1.192 7.468 469 27.308
02508 Svenska yrkeshögskolan
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 26.607 870 0 1.256 392 1.668 2.812 733 2.357 9.219 274 36.969
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 18.609 2.035 0 2.854 861 1.914 2.987 743 2.693 12.052 279 32.974
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 31.857 0 0 2.867 865 1.929 3.024 754 2.583 12.022 284 44.164
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 40.639 2.810 0 4.744 1.483 1.988 3.475 1.066 4.694 17.451 248 61.149
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 83.730 2.404 0 5.477 1.918 1.510 2.898 2.767 2.784 17.355 277 103.766
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 49.907 3.177 0 1.872 794 1.879 2.538 806 2.074 9.963 263 63.310
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 66.393 1.398 0 363 0 0 0 0 0 363 0 68.155
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 19.556 0 0 272 19 359 471 123 343 1.588 49 21.193
02508 Svenska yrkeshögskolan 27.328 1.393 0 2.134 659 1.638 2.685 766 2.484 10.366 249 39.337
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 27.920 505 301 4.483 887 1.820 3.171 691 1.840 12.891 193 41.810
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 24.682 505 324 1.908 650 1.409 2.555 435 921 7.879 107 33.498
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 15.561 1.307 630 1.162 812 1.383 2.125 601 701 6.784 107 24.389
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 17.651 926 535 1.075 788 1.380 2.125 543 701 6.611 107 25.830
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 38.297 470 180 6.919 789 1.474 2.328 598 1.410 13.518 107 52.572
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 16.801 94 0 4.477 515 1.409 2.156 1.041 782 10.380 0 27.275
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 23.568 654 372 2.359 716 1.432 2.431 522 951 8.411 109 33.114
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 40.181 499 311 1.611 424 784 393 525 2.348 6.084 112 47.185
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 25.696 512 317 1.765 429 796 396 538 2.527 6.450 114 33.090
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 14.161 175 262 1.753 504 923 401 542 1.340 5.463 122 20.183
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 15.376 176 263 1.762 555 927 401 546 1.347 5.539 123 21.478
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 14.880 175 262 1.755 376 961 400 543 1.342 5.377 122 20.817
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 22.796 1.105 240 474 308 1.364 613 575 2.704 6.039 115 30.294
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 20.646 2.103 239 1.497 261 1.351 606 572 3.010 7.299 114 30.401
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 17.724 169 254 1.712 269 911 400 525 1.307 5.124 118 23.390
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 38.887 517 406 7.951 1.284 1.397 1.075 904 3.238 15.849 116 55.774
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 41.484 502 419 7.462 273 1.416 1.593 906 3.196 14.846 123 57.375
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 57.537 500 397 7.880 1.309 1.401 1.067 887 3.316 15.861 112 74.407
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 32.438 512 403 7.944 377 1.394 1.074 899 3.370 15.058 114 48.526
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 14.512 512 219 4.099 515 308 0 532 1.697 7.151 114 22.509
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 23.284 779 289 2.390 464 988 501 581 2.364 7.289 117 31.757
09697 Va Humanistinen amm.korkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 26.101 221 588 3.570 420 1.296 3.078 1.839 5.651 15.854 71 42.834
09697 Va Humanistinen amm.korkeak. 26.101 221 588 3.570 420 1.296 3.078 1.839 5.651 15.854 71 42.834
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 20.496 1.311 691 1.828 695 928 2.809 838 1.775 8.873 225 31.596
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 13.654 582 768 1.873 525 897 1.407 699 0 5.400 51 20.455
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 12.424 1.019 784 1.655 562 926 1.194 729 1.136 6.201 52 20.480
413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.joh 16.633 1.241 599 3.024 1.016 2.171 2.960 965 843 10.978 79 29.531
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 15.371 3.178 650 3.704 729 1.186 1.260 810 476 8.165 186 27.550
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 28.558 607 0 2.760 549 916 888 529 366 6.008 0 35.173
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 16.956 1.395 703 2.126 676 1.059 2.081 803 1.214 7.959 147 27.162
09696 Varsinais-Suomen va amk
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 27.287 0 0 3.200 322 80 2.506 0 0 6.109 0 33.396
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohje 16.746 147 0 6.890 488 2.385 1.508 777 329 12.376 2 29.271
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 19.950 199 0 5.589 448 1.678 506 650 110 8.982 0 29.131
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 19.067 3.079 0 2.641 1.066 1.639 873 268 1.359 7.846 0 29.992
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 20.142 4.784 0 4.120 2.031 1.951 1.062 0 1.778 10.942 0 35.868
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 32.678 0 0 0 905 524 869 524 0 2.821 0 35.500
09696 Varsinais-Suomen va amk 20.017 1.781 0 4.244 905 1.721 912 434 787 9.003 0 30.800
02625 Yrkeshögskolan Sydväst
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 22.349 512 434 7.293 87 922 994 595 79 9.970 266 33.531
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 23.340 1.642 434 6.660 79 345 799 595 79 8.558 266 34.239
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutu 19.438 700 433 5.243 128 600 800 594 79 7.444 266 28.281
319 Muut liiketalouden amk-tutk. ko 10.959 327 433 4.962 100 519 850 595 79 7.105 266 19.091
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk 13.956 321 433 4.488 80 514 800 594 79 6.555 266 21.530
539 Sosiaali- ja terveysalan muut k 23.633 1.143 455 5.812 181 791 839 624 83 8.329 279 33.839
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk- 24.472 1.391 433 4.371 110 559 799 595 79 6.513 266 33.076
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 25.226 92 434 9.906 556 1.300 835 595 79 13.271 266 39.289
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 23.735 239 360 11.858 290 976 666 495 66 14.350 221 38.905
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 21.474 842 433 6.491 153 710 843 595 79 8.870 266 31.886
Raportti yhteensä 19.067 1.187 563 2.441 502 1.125 1.519 618 1.164 7.368 147 28.332