KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04P6OLT ***

OPETUKSEN KUSTANNUKSET (MK/OPISKELIJA) ERITELTYNÄ MENOKOHDITTAIN
  -OPETUSTOIMINTA- -OPETUKSEN TUKITOIMINTA- Ura- OPETUS
Tutkinto Varsin.
opetus
mk/op.
Työ-
harjoittelu
mk/op.
Tutkim.
ja
kehitt.
toim.
mk/op.
Opetuk-
sen
hallin.
mk/op.
Henki-
löstön
kehitt.
mk/op.
Kirjas-
to- ja
tieto-
palv.
mk/op.
Tieto-
hall.-&
tieto-
tekn.p.
mk/op.
Markk.&
vies-
tintä
mk/op.
Muu
opet.
tuki-
toim.
mk/op.
Tuki-
toimin.
yht.
mk/op.
ja
rekry-
tointi
palv.
mk/op.Yht.
mk/op.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 15.275 1.710 1.155 2.414 123 1.186 600 233 0 4.555 407 23.104
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.588 1.032 404 3.781 1.081 1.186 319 72 0 6.439 407 23.871
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 13.013 1.000 404 3.777 1.080 1.186 319 72 0 6.434 407 21.258
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 23.733 1.014 56 3.867 169 1.186 319 53 0 5.594 407 30.804
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 26.681 1.990 244 2.543 0 1.186 319 233 0 4.282 407 33.604
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 16.552 0 0 8.186 387 0 0 1.591 0 10.164 11 26.726
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 18.733 1.177 452 3.775 399 1.072 365 268 0 5.878 369 26.608
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 18.405 2.147 0 68 177 338 1.038 615 223 2.459 16 23.027
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 21.410 309 0 0 0 0 452 1.321 948 2.721 0 24.439
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 21.258 309 0 0 151 452 1.321 948 0 2.872 0 24.439
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 17.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.612
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 18.523 2.014 0 63 170 329 1.015 622 222 2.421 15 22.973
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 19.880 571 4 4.069 317 1.288 2.901 170 0 8.745 0 29.200
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.397 194 4 1.950 188 915 1.860 92 75 5.078 7 17.680
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 14.781 917 189 2.097 666 504 836 205 53 4.360 63 20.311
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 20.530 2.014 5 2.463 197 791 1.201 310 3 4.965 0 27.514
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 15.648 910 25 2.197 249 835 1.544 182 46 5.052 11 21.646
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.560 0 0 2.264 346 523 1.541 624 1.088 6.386 379 18.326
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 12.519 754 674 2.440 1.054 1.612 1.026 1.002 2.714 9.848 206 24.002
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 36.828 0 0 8.672 528 2.178 0 1.939 0 13.316 29 50.173
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 22.213 13 57 2.514 147 140 676 2.790 1.295 7.564 3 29.849
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 12.835 228 206 2.454 554 867 1.315 863 1.567 7.622 303 21.194
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.220 985 2.126 991 379 599 2.968 196 748 5.881 165 20.377
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 13.140 576 1.375 869 144 498 917 227 692 3.348 98 18.537
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 25.738 44 8.722 1.235 0 0 0 68 34 1.337 0 35.841
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 11.405 962 2.150 989 367 591 2.870 196 740 5.752 161 20.431
02631 Humanistinen ammattikorkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 21.198 279 717 4.762 316 3.219 1.893 2.140 2.745 15.075 35 37.304
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 15.624 0 0 5.659 0 4.840 742 2.331 0 13.572 0 29.197
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 20.951 267 685 4.802 302 3.291 1.841 2.148 2.623 15.008 33 36.944
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 17.845 0 12 18.059 290 3.444 0 1.470 958 24.220 158 42.234
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 15.078 775 745 7.753 515 1.040 2.442 694 803 13.248 161 30.006
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.938 621 105 4.875 271 1.275 923 1.112 1.006 9.462 132 23.258
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 15.897 635 0 5.737 1.090 1.426 1.183 921 1.107 11.464 130 28.126
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 15.398 1.705 1.535 6.834 232 1.218 241 856 1.107 10.488 135 29.262
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 33.012 354 0 28.009 407 3.744 857 2.303 1.180 36.500 165 70.031
670 Kulttuurialan tutkinto 12.330 240 0 14.180 138 1.109 154 1.265 746 17.592 123 30.284
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 14.033 21 389 5.320 24 180 269 1.900 2.129 9.822 133 24.398
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 15.174 815 594 7.384 441 1.223 1.277 986 1.041 12.351 144 29.078
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 24.681 1.047 76 2.405 636 1.108 795 825 872 6.641 87 32.532
310 Liiketalouden amk-tutkinto 16.196 720 240 1.772 642 666 984 320 390 4.773 87 22.016
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 18.577 2.725 41 3.641 669 1.064 240 270 97 5.982 89 27.413
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 38.378 519 38 5.811 732 857 128 243 27 7.799 87 46.822
670 Kulttuurialan tutkinto 32.735 786 38 3.254 429 608 423 500 355 5.569 87 39.216
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 33.194 0 38 5.978 628 89 324 4.830 1.008 12.858 87 46.177
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 18.437 2.262 23 4.087 543 452 117 107 72 5.377 53 26.152
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 21.340 1.235 118 2.522 642 948 733 571 565 5.981 87 28.761
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 22.392 2.079 355 3.034 373 1.629 1.388 410 1.758 8.592 117 33.535
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 21.917 913 1.164 2.590 522 1.254 1.852 335 1.185 7.739 119 31.853
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 36.711 404 1.512 2.746 431 3.790 2.459 391 1.282 11.099 117 49.844
310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.691 650 292 2.322 352 910 1.617 390 1.065 6.656 117 21.407
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 13.887 5.774 538 3.171 436 1.871 1.487 385 1.482 8.832 129 29.160
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 16.301 542 101 2.739 478 2.028 1.771 531 1.561 9.107 117 26.167
670 Kulttuurialan tutkinto 20.805 551 586 3.483 333 1.394 1.384 1.010 1.869 9.474 20 31.436
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 15.620 58 31 667 361 152 1.157 319 468 3.125 101 18.934
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 17.975 1.844 633 2.700 430 1.419 1.649 425 1.310 7.932 113 28.497
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 23.466 347 10 3.523 83 1.858 835 89 1.696 8.084 111 32.018
310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.937 1.107 149 2.930 321 654 708 290 153 5.055 73 20.321
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 15.853 635 24 3.414 179 1.036 983 135 216 5.962 93 22.567
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 23.718 3.278 28 3.109 145 755 423 85 570 5.086 83 32.193
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 42.203 830 0 2.456 105 1.967 1.938 439 3.729 10.634 91 53.758
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 19.527 0 113 1.314 198 1.011 621 176 517 3.837 177 23.654
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 19.437 1.925 79 2.993 220 801 651 188 483 5.337 83 26.862
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 35.443 601 0 1.247 1.070 763 2.010 0 410 5.501 135 41.680
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 18.552 566 0 1.246 1.069 762 2.008 0 1.992 7.076 134 26.329
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.249 583 0 1.247 1.070 763 2.010 0 410 5.501 135 21.469
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 21.111 584 0 1.252 1.074 766 2.017 0 412 5.521 135 27.351
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 19.250 31 0 1.247 1.070 763 2.009 0 758 5.847 135 25.262
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 30.000 667 0 1.550 1.331 949 2.499 0 370 6.698 167 37.533
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 59.210 301 0 1.237 1.062 757 1.994 0 407 5.456 133 65.100
670 Kulttuurialan tutkinto 16.493 354 0 895 768 1.217 774 0 213 3.868 97 20.811
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 21.472 0 0 1.306 1.121 799 2.105 0 430 5.761 141 27.374
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 21.542 435 0 1.250 1.073 790 1.990 0 900 6.002 135 28.115
02625 Yrkeshögskolan Sydväst
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 22.349 512 434 7.293 87 922 994 595 79 9.970 266 33.531
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 23.340 1.642 434 6.660 79 345 799 595 79 8.558 266 34.239
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 19.438 700 433 5.243 128 600 800 594 79 7.444 266 28.281
310 Liiketalouden amk-tutkinto 10.959 327 433 4.962 100 519 850 595 79 7.105 266 19.091
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 13.956 321 433 4.488 80 514 800 594 79 6.555 266 21.530
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 23.633 1.143 455 5.812 181 791 839 624 83 8.329 279 33.839
670 Kulttuurialan tutkinto 24.472 1.391 433 4.371 110 559 799 595 79 6.513 266 33.076
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 25.226 92 434 9.906 556 1.300 835 595 79 13.271 266 39.289
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 23.735 239 360 11.858 290 976 666 495 66 14.350 221 38.905
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 21.474 842 433 6.491 153 710 843 595 79 8.870 266 31.886
1 Yksityinen 17.048 1.053 486 3.049 440 969 1.462 458 737 7.114 133 25.834
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 19.947 1.167 1.009 2.130 503 1.498 2.236 688 2.013 9.068 26 31.218
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 23.416 600 907 2.465 695 1.468 1.840 628 760 7.856 25 32.805
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 18.338 5.509 742 2.214 476 1.469 1.318 690 1.000 7.167 26 31.780
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 17.072 0 918 2.405 651 1.492 1.903 611 440 7.501 27 25.518
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 50.575 1.375 908 2.882 783 1.523 4.556 675 4.273 14.691 26 67.575
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 45.115 183 479 3.022 303 1.577 1.055 458 2.105 8.519 13 54.309
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 34.278 1.564 913 3.708 768 1.499 1.826 631 4.193 12.625 26 49.406
670 Kulttuurialan tutkinto 27.006 1.206 903 2.543 1.107 1.483 1.902 605 1.458 9.098 25 38.239
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 18.261 3.056 661 1.728 386 1.470 1.318 870 955 6.727 26 28.731
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 21.467 3.084 855 2.253 505 1.488 1.819 678 1.598 8.341 25 33.773
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 19.268 826 123 2.386 757 1.755 3.086 978 939 9.901 126 30.243
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.767 1.674 121 2.233 592 1.688 1.446 800 200 6.958 124 24.644
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 16.123 56 149 5.560 529 1.758 857 1.455 199 10.358 125 26.812
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 20.261 1.726 142 2.831 748 1.630 1.455 854 448 7.966 121 30.215
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 11.923 4 41 12.220 384 586 555 989 66 14.800 42 26.811
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 17.872 1.271 126 2.891 673 1.668 1.932 912 497 8.573 121 27.963
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 20.218 727 456 1.824 440 1.180 1.735 648 1.245 7.073 76 28.549
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 18.205 2.850 574 4.469 1.157 3.136 4.061 1.467 430 14.721 107 36.457
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.266 775 778 1.257 514 1.332 1.712 718 1.625 7.159 76 21.053
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 14.999 948 713 2.136 744 1.025 1.369 642 2.956 8.871 76 25.607
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 17.532 2.853 329 2.234 494 1.161 885 507 1.430 6.711 84 27.510
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 31.416 328 719 9.497 907 2.062 1.153 622 14.834 29.075 76 61.613
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 11.972 192 157 2.248 435 370 428 1.558 2.240 7.279 76 19.675
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 16.580 1.298 536 1.947 514 1.259 1.520 692 1.682 7.615 79 26.109
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 27.920 505 301 4.483 887 1.820 3.171 691 1.840 12.891 193 41.810
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 24.682 505 324 1.908 650 1.409 2.555 435 921 7.879 107 33.498
310 Liiketalouden amk-tutkinto 16.940 1.056 567 1.104 796 1.381 2.125 563 701 6.670 107 25.340
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 38.297 470 180 6.919 789 1.474 2.328 598 1.410 13.518 107 52.572
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 16.801 94 0 4.477 515 1.409 2.156 1.041 782 10.380 0 27.275
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 23.568 654 372 2.359 716 1.432 2.431 522 951 8.411 109 33.114
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 40.181 499 311 1.611 424 784 393 525 2.348 6.084 112 47.185
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 25.705 509 315 1.773 429 792 408 535 2.513 6.448 114 33.091
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.920 177 201 2.759 522 1.158 505 579 1.073 6.597 94 22.990
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 14.880 175 262 1.755 376 961 400 543 1.342 5.377 122 20.817
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 20.463 2.227 200 1.648 393 1.398 649 523 2.734 7.345 96 30.331
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 19.151 2.893 104 3.133 1.309 1.525 791 215 1.585 8.558 48 30.755
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 38.887 517 406 7.951 1.284 1.397 1.075 904 3.238 15.849 116 55.774
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 41.484 502 419 7.462 273 1.416 1.593 906 3.196 14.846 123 57.375
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 57.537 500 397 7.880 1.309 1.401 1.067 887 3.316 15.861 112 74.407
670 Kulttuurialan tutkinto 32.545 283 223 4.398 613 1.005 983 732 1.866 9.596 63 42.711
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 14.512 512 219 4.099 515 308 0 532 1.697 7.151 114 22.509
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 22.909 893 256 2.603 515 1.072 548 564 2.183 7.486 103 31.648
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 20.496 1.311 691 1.828 695 928 2.809 838 1.775 8.873 225 31.596
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.724 912 780 1.708 553 919 1.246 722 859 6.006 52 20.474
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 16.633 1.241 599 3.024 1.016 2.171 2.960 965 843 10.978 79 29.531
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 15.371 3.178 650 3.704 729 1.186 1.260 810 476 8.165 186 27.550
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 28.558 607 0 2.760 549 916 888 529 366 6.008 0 35.173
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 16.956 1.395 703 2.126 676 1.059 2.081 803 1.214 7.959 147 27.162
3 Kunta 20.493 1.528 513 2.315 568 1.290 1.564 654 1.568 7.959 87 30.580
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 20.908 534 1.245 1.800 808 1.154 2.497 751 457 7.467 88 30.243
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.987 41 755 1.764 815 1.035 1.980 995 0 6.589 277 20.649
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 26.489 705 0 2.056 181 1.615 9.835 386 1.190 15.264 254 42.712
670 Kulttuurialan tutkinto 20.909 557 0 1.623 143 1.275 3.223 305 939 7.508 200 29.174
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 10.961 0 0 7.881 143 1.002 1.002 606 0 10.633 0 21.594
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 18.518 389 935 2.174 705 1.134 2.458 758 370 7.599 138 27.580
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 23.986 726 328 2.099 527 1.045 881 368 2.341 7.260 170 32.471
310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.013 606 542 2.097 475 1.011 854 325 1.544 6.306 162 20.628
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 15.369 232 279 3.605 648 908 848 306 1.188 7.503 148 23.531
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 18.961 1.776 304 2.133 522 989 834 354 1.286 6.119 172 27.332
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 31.907 98 339 6.692 415 1.113 2.401 441 3.727 14.789 180 47.313
670 Kulttuurialan tutkinto 28.286 1.453 335 2.979 417 1.092 921 351 1.310 7.071 178 37.325
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 14.724 306 556 2.177 690 1.812 1.528 933 549 7.689 296 23.571
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 19.504 854 385 2.351 514 1.023 907 353 1.831 6.979 168 27.890
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 11.688 98 0 1.898 134 520 462 204 75 3.293 0 15.080
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 11.688 98 0 1.898 134 520 462 204 75 3.293 0 15.080
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 30.442 1.120 2.456 2.660 175 1.390 2.031 779 1.296 8.331 102 42.450
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 18.826 1.355 1.907 1.751 113 1.202 2.167 1.042 1.451 7.726 98 29.913
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.812 543 1.844 2.058 75 1.174 2.661 1.431 1.157 8.555 109 23.864
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 18.164 98 1.652 2.284 114 1.417 1.124 974 951 6.863 107 26.884
670 Kulttuurialan tutkinto 30.666 755 4.569 2.176 295 1.008 2.243 2.010 270 8.000 107 44.097
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 17.497 0 1.407 714 157 1.042 780 1.410 241 4.344 93 23.341
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 20.254 986 2.133 1.960 131 1.217 2.111 1.156 1.200 7.774 102 31.247
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 24.240 1.156 1.642 2.513 368 937 181 1.321 514 5.834 106 32.977
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.977 0 283 2.412 88 677 1.070 348 16 4.610 76 20.947
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 19.571 1.693 48 3.026 371 886 455 360 0 5.099 100 26.512
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 39.061 24 0 1.777 70 2.224 2.383 1.125 1.521 9.101 197 48.382
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 21.381 1.003 0 3.004 130 813 725 385 0 5.057 92 27.533
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 21.394 847 604 2.583 249 932 718 708 275 5.465 101 28.411
02470 Lahden ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 22.623 577 51 106 605 895 2.041 722 746 5.115 543 28.909
310 Liiketalouden amk-tutkinto 16.752 559 51 694 869 895 2.308 764 1.958 7.488 543 25.394
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 20.056 0 51 106 708 895 4.261 918 2.055 8.943 543 29.593
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 17.618 2.077 810 620 766 1.191 2.104 989 921 6.591 543 27.640
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 39.090 1.250 51 1.326 1.124 895 2.715 967 4.059 11.085 543 52.019
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 46.669 0 51 1.148 803 1.389 2.894 1.412 1.589 9.235 543 56.498
670 Kulttuurialan tutkinto 31.163 1.150 51 1.175 1.498 895 3.086 1.047 4.064 11.763 543 44.670
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 18.432 1.560 51 6.928 644 1.959 1.277 1.228 2.601 14.637 543 35.223
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 15.361 908 51 397 815 895 2.175 810 2.040 7.132 543 23.996
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 21.694 1.023 223 696 843 988 2.331 870 1.769 7.496 543 30.979
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 22.361 524 0 2.415 658 1.277 2.901 993 390 8.634 173 31.691
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 24.324 1.013 29 1.198 544 1.091 1.081 1.094 995 6.003 173 31.542
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.126 942 7 2.466 637 1.143 1.690 951 675 7.561 173 23.810
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 9.312 107 233 3.762 530 1.163 905 834 517 7.712 223 17.586
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 16.140 3.877 1 2.413 667 1.244 1.174 975 412 6.885 173 27.076
670 Kulttuurialan tutkinto 55.811 0 0 3.635 909 794 1.428 1.995 127 8.888 172 64.872
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 16.124 0 46 7.518 414 1.478 1.782 810 879 12.882 173 29.225
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 11.785 214 0 1.960 403 796 618 777 80 4.634 173 16.806
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 18.533 1.584 21 2.306 591 1.156 1.342 990 667 7.051 175 27.363
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 22.600 887 197 2.002 1.661 1.803 1.645 949 423 8.483 122 32.290
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 21.189 761 360 1.204 519 1.384 1.418 828 2.870 8.222 121 30.653
310 Liiketalouden amk-tutkinto 15.987 759 588 874 337 1.033 1.183 557 555 4.540 122 21.997
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 19.658 5.004 578 1.943 654 1.856 1.614 448 721 7.236 229 32.704
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 59.374 229 0 1.457 534 2.184 440 1.159 1.138 6.912 93 66.608
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 25.906 12 323 1.260 386 1.553 432 922 889 5.442 122 31.805
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 75.193 35 605 3.202 1.098 4.436 1.018 2.466 2.405 14.625 245 90.704
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 18.465 214 427 1.318 284 1.472 1.245 788 619 5.725 173 25.004
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 20.226 1.776 446 1.381 563 1.479 1.417 701 1.724 7.264 151 29.864
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 18.825 813 73 5.766 1.233 1.835 595 1.499 319 11.246 149 31.105
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 22.020 933 1.096 2.501 233 784 459 617 2.723 7.317 71 31.438
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.740 1.181 1.103 1.654 276 907 980 518 934 5.270 189 20.482
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 18.432 610 9 1.052 635 775 1.272 621 1.819 6.174 50 25.274
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 19.015 2.770 1.508 1.792 799 1.515 401 329 1.820 6.656 470 30.418
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 42.483 20 9 2.486 266 1.887 318 527 772 6.255 50 48.816
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 45.473 19 9 1.652 120 1.960 224 604 778 5.338 49 50.888
670 Kulttuurialan tutkinto 28.229 568 78 2.651 314 1.531 813 325 115 5.749 140 34.764
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 22.458 932 807 1.105 374 705 412 499 823 3.918 201 28.316
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 20.018 1.334 995 2.119 414 1.090 633 507 1.651 6.415 200 28.962
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 26.874 0 56 3.519 300 1.697 1.601 64 747 7.929 0 34.859
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 17.380 433 376 2.374 301 824 1.279 538 2.314 7.630 0 25.819
310 Liiketalouden amk-tutkinto 17.083 0 0 4.327 277 620 914 185 281 6.605 0 23.687
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 13.117 13 0 2.355 210 1.173 934 141 84 4.897 45 18.072
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 16.422 1.356 0 3.333 1.545 787 452 256 563 6.937 0 24.715
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 24.459 586 0 0 1.742 2.833 627 932 4.402 10.536 157 35.739
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 4.118 30 0 1.737 426 504 277 247 39 3.231 0 7.379
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 17.387 446 134 2.846 611 993 972 349 1.272 7.043 14 25.024
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 16.876 799 387 2.310 507 1.320 1.647 685 1.752 8.221 478 26.760
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 17.793 273 117 2.169 656 950 3.184 573 2.384 9.916 483 28.582
310 Liiketalouden amk-tutkinto 14.411 394 123 2.276 359 973 1.579 707 535 6.428 467 21.823
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 15.582 0 146 2.546 409 1.512 2.288 1.405 817 8.978 497 25.203
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 22.546 1.380 155 2.650 619 966 975 380 457 6.047 480 30.607
670 Kulttuurialan tutkinto 28.128 1.457 257 2.295 588 1.308 1.816 1.114 3.051 10.171 478 40.492
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 22.039 1.230 728 1.973 471 744 754 481 563 4.986 313 29.295
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 18.422 745 203 2.342 515 1.041 1.743 635 1.192 7.468 469 27.308
02508 Svenska yrkeshögskolan
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 26.607 870 0 1.256 392 1.668 2.812 733 2.357 9.219 274 36.969
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 18.609 2.035 0 2.854 861 1.914 2.987 743 2.693 12.052 279 32.974
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 31.857 0 0 2.867 865 1.929 3.024 754 2.583 12.022 284 44.164
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 40.639 2.810 0 4.744 1.483 1.988 3.475 1.066 4.694 17.451 248 61.149
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 83.730 2.404 0 5.477 1.918 1.510 2.898 2.767 2.784 17.355 277 103.766
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 49.907 3.177 0 1.872 794 1.879 2.538 806 2.074 9.963 263 63.310
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 66.393 1.398 0 363 0 0 0 0 0 363 0 68.155
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 19.556 0 0 272 19 359 471 123 343 1.588 49 21.193
02508 Svenska yrkeshögskolan 27.328 1.393 0 2.134 659 1.638 2.685 766 2.484 10.366 249 39.337
4 Kuntayhtymä 19.821 1.065 665 2.002 508 1.145 1.537 730 1.253 7.175 201 28.927
Raportti yhteensä 19.067 1.187 563 2.441 502 1.125 1.519 618 1.164 7.368 147 28.332

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun