KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Q6OL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VUODEN 2000 VUOKRAT
  -KUSTANNUKSET- -PINTA-ALAT- -VUOKRAT mk/m2/kk-
Oppilaitos Yks.hinnan
korotuksen
per.olevat
tilat
Muut
ulkop.
vuokr.
tilat
Myönnetyn
yks.hinnan
korotuksen
peruste

Korotus-
perust.
tilat
Muut
ulkop.
vuokr.
tilat

Korotus-
perust.
tilat
Muut
ulkop.
vuokr.
tilat

Myönn.
y.hinnan
korotus
Poik-
keama
toteutu-
neeseen
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 2.590.774 0 0 7.502 0,00 28,78 0,00 0,00
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 5.449.369 0 0 17.600 0,00 61,92 0,00 0,00
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 5.321.482 3.528.265 4.162.602 18.046 28.752 24,57 10,23 19,22 5,35
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 232.443 0 0 200 0,00 96,85 0,00 0,00
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 12.215.837 0 0 25.527 0,00 39,88 0,00 0,00
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 0 3.153.134 0 0 23.958 0,00 10,97 0,00 0,00
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 878.980 15.205.283 668.226 2.128 40.300 34,42 31,44 26,17 8,25
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 212.886 7.777.421 230.490 563 23.830 31,51 27,20 34,12 -2,61
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 0 3.749.094 0 0 16.166 0,00 19,33 0,00 0,00
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 873.500 4.954.419 0 3.671 23.681 19,83 17,43 *** 19,83
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 7.091.076 0 0 35.148 0,00 16,81 0,00 0,00
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 2.939.470 3.129.192 3.776.000 3.782 12.569 64,77 20,75 83,20 -18,43
1 Yksityinen 10.226.318 69.076.307 8.837.318 28.190 255.233 30,23 22,55 26,12 4,11
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 5.390.202 1.776.042 1.781.137 8.818 4.216 50,94 35,11 16,83 34,11
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 0 531.396 0 0 1.004 0,00 44,11 0,00 0,00
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 0 6.395.506 0 0 27.903 0,00 19,10 0,00 0,00
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 0 4.132.825 0 0 4.591 0,00 75,02 0,00 0,00
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 12.431.811 0 570 53.912 *** 19,22 *** 0,00
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1.979.501 0 2.132.200 3.235 0 50,99 0,00 54,93 -3,93
3 Kunta 7.369.703 25.267.580 3.913.337 12.623 91.626 48,65 22,98 25,83 22,82
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 4.365.696 737.758 0 8.404 960 43,29 64,04 *** 43,29
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 307.817 264.321 0 1.019 998 25,17 22,07 *** 25,17
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 82.500 0 415 0,00 28,40 0,00 0,00
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 0 2.285.351 0 0 12.521 0,00 15,21 0,00 0,00
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 2.582.946 0 0 5.298 0,00 40,63 0,00 0,00
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 0 2.187.858 0 0 22.242 0,00 8,20 0,00 0,00
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 0 5.019.165 0 0 15.027 0,00 27,83 0,00 0,00
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 4.261.793 0 0 18.164 0,00 19,55 0,00 0,00
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 2.214.384 419.759 1.486.200 6.409 1.247 28,79 28,05 19,32 9,47
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 860.567 2.238.481 2.029.808 4.492 8.116 15,96 22,98 37,66 -21,69
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 0 2.725.133 0 0 7.290 0,00 31,15 0,00 0,00
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.198.308 403.765 571.200 2.800 2.048 35,66 16,43 17,00 18,66
4 Kuntayhtymä 8.946.772 23.208.830 4.087.208 23.124 94.326 32,24 20,50 14,73 17,51
Raportti yhteensä 26.542.793 117552717 16.837.863 63.937 441.185 34,59 22,20 21,95 12,65

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun