KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04R6LT ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Tutkinto Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 435 30.737 3.414 11 0 1.693 43 1.690 3.425 27.312
310 Liiketalouden amk-tutkinto 331 30.843 3.449 651 0 2.345 43 1.713 4.101 26.742
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 80 28.227 2.971 651 0 2.345 43 1.234 3.622 24.605
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 489 38.385 3.226 2 0 1.731 43 1.455 3.228 35.157
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 113 41.246 10.417 0 0 5.240 2.459 2.717 10.417 30.829
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 155 31.592 0 0 0 0 0 0 0 31.592
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1.602 33.788 3.504 170 0 1.958 209 1.509 3.675 30.113
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 960 32.211 3.595 0 204 2.173 799 826 3.798 28.412
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 16 45.731 1.563 0 0 0 1.563 0 1.563 44.168
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 32 45.731 1.563 0 0 0 1.563 0 1.563 44.168
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 23 17.961 1.667 0 0 0 0 1.667 1.667 16.294
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.032 32.527 3.457 0 190 2.023 817 806 3.646 28.881
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 133 35.564 640 0 47 471 146 70 686 34.877
310 Liiketalouden amk-tutkinto 2.659 22.207 860 13 50 468 91 364 923 21.284
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 587 26.868 1.426 430 44 800 89 1.012 1.900 24.967
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 1.760 37.870 7.477 175 63 6.896 123 695 7.715 30.155
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 5.138 28.449 3.186 116 54 2.708 103 544 3.355 25.094
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 2.365 35.900 2.627 76 107 1.852 320 637 2.810 33.090
310 Liiketalouden amk-tutkinto 901 27.093 2.157 326 88 1.049 579 943 2.571 24.522
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 64 63.102 3.928 11.393 0 12.801 1.078 1.442 15.321 47.781
670 Kulttuurialan tutkinto 296 45.269 3.100 8.993 0 10.105 851 1.138 12.094 33.175
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 250 27.144 0 0 0 0 0 0 0 27.144
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 3.876 34.453 2.406 997 85 2.357 413 719 3.489 30.964
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 904 38.526 2.113 34 76 2.051 54 118 2.223 36.303
310 Liiketalouden amk-tutkinto 671 25.057 2.051 24 75 1.950 52 148 2.149 22.907
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 156 30.234 1.942 154 68 1.854 47 263 2.165 28.069
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 432 33.284 1.730 96 59 1.487 52 346 1.885 31.399
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 61 57.472 1.429 15 56 1.366 57 76 1.500 55.972
670 Kulttuurialan tutkinto 57 46.468 4.406 1.148 54 1.999 57 3.551 5.608 40.860
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 13 31.753 5.304 59 108 2.261 94 3.116 5.472 26.282
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 2.294 33.691 2.068 78 71 1.884 53 281 2.217 31.474
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.606 21.860 998 0 0 957 10 31 998 20.862
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 767 38.163 3.550 0 0 2.591 200 759 3.550 34.612
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 50 76.711 2.392 0 0 1.643 0 749 2.392 74.319
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 117 38.939 15.405 0 0 3.604 0 11.801 15.405 23.534
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 2.539 28.645 2.457 0 0 1.586 67 805 2.457 26.188
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 2.535 38.237 1.818 19 11 1.502 61 284 1.847 36.389
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 107 39.020 1.286 15 15 1.095 48 174 1.317 37.703
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 2.723 38.758 823 16 11 685 67 97 850 37.908
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 60 30.160 564 15 16 450 48 97 595 29.564
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 189 76.433 2.257 16 15 2.167 48 75 2.289 74.144
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 251 78.277 1.236 709 8 782 106 1.065 1.953 76.323
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 62 61.106 2.995 20 15 2.916 48 66 3.030 58.076
670 Kulttuurialan tutkinto 76 45.704 2.069 15 15 1.776 47 276 2.099 43.605
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 68 35.537 726 16 11 614 67 72 753 34.784
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 6.071 41.544 1.342 46 11 1.117 65 218 1.399 40.145
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 3.559 25.281 1.627 63 255 1.578 0 367 1.944 23.337
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 595 21.784 643 0 0 269 0 374 643 21.142
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 29 36.864 545 0 0 0 0 545 545 36.318
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 4.183 24.865 1.479 53 217 1.381 0 369 1.749 23.115
02631 Humanistinen ammattikorkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 681 52.573 2.262 1 352 1.508 484 623 2.615 49.958
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 32 40.185 0 0 0 0 0 0 0 40.185
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 712 52.023 2.162 1 336 1.441 463 596 2.499 49.524
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 717 53.946 5.875 903 0 1.383 599 4.796 6.778 47.168
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 2.279 36.576 2.484 112 0 1.106 564 927 2.596 33.980
310 Liiketalouden amk-tutkinto 858 30.895 2.213 125 0 979 495 863 2.338 28.558
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 291 38.774 2.167 118 0 1.182 438 666 2.285 36.489
670 Kulttuurialan tutkinto 341 54.391 5.281 120 0 1.663 1.286 2.452 5.400 48.991
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 225 28.347 1.970 500 0 600 378 1.491 2.470 25.877
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4.711 39.221 3.109 254 0 1.146 592 1.626 3.364 35.857
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 68 51.487 5.210 0 0 3.192 0 2.018 5.210 46.277
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 1.452 37.587 5.501 0 0 2.661 2.110 729 5.501 32.087
310 Liiketalouden amk-tutkinto 853 28.334 2.990 0 0 2.821 0 170 2.990 25.343
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 556 33.936 4.347 0 0 3.415 0 931 4.347 29.589
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 792 34.063 3.057 0 0 2.446 0 611 3.057 31.006
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 105 83.388 6.301 0 0 3.373 0 2.928 6.301 77.087
670 Kulttuurialan tutkinto 94 36.513 2.106 0 0 2.106 0 0 2.106 34.408
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 281 29.216 0 0 0 0 0 0 0 29.216
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4.200 35.348 3.949 0 0 2.589 729 631 3.949 31.400
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 1.122 39.160 5.784 68 17 2.712 591 2.565 5.868 33.291
310 Liiketalouden amk-tutkinto 704 26.782 4.369 0 17 2.356 228 1.802 4.386 22.396
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 405 33.930 4.285 0 13 1.760 264 2.273 4.297 29.633
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 39 64.042 4.218 0 17 3.211 224 799 4.235 59.808
670 Kulttuurialan tutkinto 25 51.796 5.167 0 17 2.385 224 2.574 5.184 46.613
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 9 52.796 3.968 0 17 2.961 224 800 3.985 48.811
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 19 31.914 2.886 0 10 860 136 1.901 2.896 29.018
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2.323 35.038 5.030 33 16 2.428 409 2.242 5.079 29.959
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 433 35.656 2.250 37 137 2.179 122 124 2.424 33.232
310 Liiketalouden amk-tutkinto 466 29.327 3.488 37 140 3.306 258 101 3.665 25.662
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 70 31.753 1.408 37 124 1.186 277 105 1.569 30.184
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 304 35.791 1.579 36 146 1.481 111 170 1.761 34.030
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 38 29.658 1.684 13 41 362 13 1.363 1.738 27.920
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.311 33.053 2.473 36 137 2.312 173 161 2.646 30.408
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 721 38.879 3.267 16 0 3.150 0 133 3.283 35.596
310 Liiketalouden amk-tutkinto 737 25.480 44 173 0 0 0 217 217 25.263
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 625 33.773 871 721 33 764 0 862 1.626 32.147
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 174 58.243 197 0 0 0 0 197 197 58.045
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 100 33.784 985 725 37 689 0 1.058 1.747 32.037
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 2.358 34.552 1.300 281 10 1.195 0 396 1.592 32.961
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 217 41.820 1.788 206 270 532 0 1.732 2.264 39.556
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 999 37.047 2.533 156 276 458 0 2.508 2.965 34.082
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutu 89 55.655 3.385 173 270 517 0 3.311 3.828 51.827
310 Liiketalouden amk-tutkinto 871 25.435 2.028 30 270 548 0 1.780 2.328 23.107
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 712 35.947 1.820 313 297 548 0 1.882 2.430 33.517
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 232 34.894 1.700 9 270 457 0 1.521 1.978 32.916
670 Kulttuurialan tutkinto 236 44.311 1.977 1.207 293 475 57 2.944 3.477 40.834
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 82 21.989 565 0 0 0 0 565 565 21.424
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3.436 34.651 2.091 219 273 496 4 2.083 2.582 32.069
02470 Lahden ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 868 37.825 2.447 307 42 1.833 25 937 2.795 35.030
310 Liiketalouden amk-tutkinto 853 30.517 2.529 10 48 2.237 36 314 2.587 27.930
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 96 38.460 2.484 7 159 2.092 25 532 2.650 35.810
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 796 34.586 2.104 60 81 1.675 78 492 2.245 32.341
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 229 66.208 6.310 250 156 4.426 78 2.212 6.716 59.492
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 55 79.617 3.917 7 20 1.310 141 2.493 3.944 75.672
670 Kulttuurialan tutkinto 325 57.271 6.574 241 193 3.934 30 3.044 7.008 50.263
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 60 62.513 2.225 7 20 1.221 25 1.006 2.252 60.260
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 228 31.271 3.455 109 83 2.456 59 1.132 3.647 27.624
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.510 39.641 3.110 138 79 2.288 48 990 3.326 36.315
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 182 38.711 671 549 749 1.264 0 705 1.969 36.742
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 1.201 36.598 3.242 0 0 2.261 571 410 3.242 33.356
310 Liiketalouden amk-tutkinto 883 29.881 2.482 214 511 2.354 362 492 3.207 26.674
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 128 27.614 824 0 0 824 0 0 824 26.790
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 964 33.728 1.162 0 0 1.131 16 15 1.162 32.567
670 Kulttuurialan tutkinto 16 74.102 822 0 0 822 0 0 822 73.280
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 178 33.480 2.668 0 0 1.053 0 1.615 2.668 30.812
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 196 21.522 937 0 0 824 0 113 937 20.585
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.747 33.296 2.163 77 157 1.756 272 368 2.397 30.899
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 214 43.614 1.959 0 1 1.287 298 375 1.960 41.654
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 2.328 36.063 2.553 39 234 2.116 43 667 2.826 33.237
310 Liiketalouden amk-tutkinto 787 25.374 2.738 6 41 2.010 0 775 2.785 22.589
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 1.186 37.883 1.617 0 41 1.632 0 26 1.658 36.224
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 13 72.588 4.507 129 19 1.806 0 2.851 4.657 67.932
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 46 36.177 3.153 90 0 1.262 0 1.981 3.243 32.934
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 16 103.078 9.157 262 2 3.669 0 5.753 9.422 93.656
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 220 30.259 1.767 2 341 1.580 0 530 2.110 28.149
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 4.811 35.155 2.323 22 146 1.914 34 542 2.491 32.664
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 44 42.854 1.726 0 188 718 301 894 1.913 40.940
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.231 26.263 2.871 7 146 1.543 419 1.062 3.024 23.240
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 261 30.572 1.800 0 157 1.280 342 335 1.956 28.615
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 1.247 40.895 2.623 5 195 1.085 719 1.018 2.823 38.072
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 96 66.213 3.384 0 181 1.109 1.115 1.342 3.566 62.647
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 88 32.026 0 0 0 0 0 0 0 32.026
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2.967 34.501 2.586 5 165 1.255 547 955 2.756 31.744
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 328 48.522 3.359 0 701 1.420 0 2.640 4.059 44.462
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 861 32.455 2.027 52 636 1.359 0 1.355 2.714 29.740
310 Liiketalouden amk-tutkinto 628 25.275 2.058 4 636 1.411 0 1.288 2.699 22.577
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 242 32.820 2.112 0 639 1.388 0 1.362 2.750 30.070
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 571 32.462 1.853 0 636 828 0 1.662 2.489 29.973
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 136 52.603 4.092 0 791 1.441 0 3.442 4.883 47.720
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 76 66.696 1.536 0 631 1.091 0 1.076 2.167 64.529
670 Kulttuurialan tutkinto 118 29.445 2.245 0 457 832 0 1.869 2.701 26.744
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 175 29.060 3.938 0 666 834 0 3.770 4.604 24.456
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 3.134 34.121 2.340 15 644 1.229 0 1.771 3.000 31.121
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 81 38.331 1.748 0 535 1.910 232 141 2.283 36.048
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 1.597 36.866 1.359 30 560 1.288 256 404 1.948 34.918
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.098 25.263 2.288 48 525 2.209 455 198 2.862 22.401
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 167 30.708 1.143 0 535 1.038 232 408 1.678 29.030
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 1.068 36.346 2.413 129 537 1.029 233 1.816 3.078 33.268
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 41 57.842 286 0 532 506 231 81 818 57.025
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 16 67.776 283 0 527 501 228 81 810 66.965
670 Kulttuurialan tutkinto 546 49.852 1.671 117 19 1.552 0 255 1.807 48.045
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 162 31.723 704 295 309 440 112 755 1.308 30.415
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 4.776 35.490 1.808 73 475 1.435 261 659 2.355 33.135
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 211 43.028 768 0 0 0 0 768 768 42.259
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 906 32.539 796 95 0 335 0 557 892 31.647
310 Liiketalouden amk-tutkinto 472 29.040 750 0 0 0 36 714 750 28.290
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 307 24.656 422 0 0 0 18 404 422 24.234
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 509 30.190 788 0 0 0 16 772 788 29.402
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 147 54.833 412 0 0 0 0 412 412 54.421
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 82 10.469 31 0 0 0 0 31 31 10.438
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2.634 31.937 695 33 0 115 12 601 728 31.209
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 1.631 34.377 2.247 13 125 2.115 84 186 2.386 31.991
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutu 144 44.561 2.702 2 1.189 2.451 84 1.357 3.892 40.669
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.711 26.144 2.334 2 142 2.233 84 161 2.478 23.667
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 156 30.523 2.422 2 178 2.153 84 364 2.602 27.922
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 1.248 33.312 1.696 8 127 1.583 84 164 1.831 31.481
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 76 78.436 3.016 2 131 1.793 84 1.272 3.149 75.287
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 186 21.558 3.207 2 79 1.485 84 1.718 3.287 18.271
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 5.152 31.742 2.206 7 161 2.008 84 282 2.374 29.368
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 387 35.806 2.192 110 38 1.642 98 599 2.340 33.466
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 484 34.644 1.742 0 0 1.428 223 91 1.742 32.902
310 Liiketalouden amk-tutkinto 814 26.216 1.933 0 0 1.301 91 542 1.933 24.283
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 67 31.883 1.392 0 0 1.216 97 79 1.392 30.492
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 600 37.563 1.575 0 0 1.429 98 48 1.575 35.988
670 Kulttuurialan tutkinto 151 51.445 2.835 187 0 2.245 99 678 3.022 48.423
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 115 35.808 1.584 0 0 1.156 131 298 1.584 34.224
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.617 33.814 1.877 27 6 1.450 120 339 1.909 31.905
02508 Svenska yrkeshögskolan
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 535 44.777 6.255 878 135 3.211 44 4.013 7.268 37.510
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 367 38.967 5.008 838 137 2.435 159 3.390 5.983 32.983
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 22 51.694 7.508 841 138 2.313 0 6.175 8.487 43.207
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 118 80.052 8.346 201 121 5.026 297 3.345 8.668 71.384
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 36 111.660 10.295 63 136 4.340 0 6.154 10.494 101.166
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 20 68.100 8.492 0 131 4.560 0 4.063 8.623 59.477
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 9 80.613 23.885 10.035 2.423 0 0 36.344 36.344 44.269
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 118 21.733 2.505 0 24 427 0 2.101 2.529 19.204
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.225 46.951 6.023 741 140 2.902 95 3.906 6.903 40.048
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 233 45.013 2.343 0 0 2.101 117 125 2.343 42.670
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 2.018 36.844 2.345 0 0 2.103 117 125 2.345 34.499
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.157 30.758 2.540 0 0 2.225 91 224 2.540 28.218
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 354 65.505 3.165 0 0 2.623 417 125 3.165 62.340
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 120 29.740 113 0 0 61 16 35 113 29.627
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.882 37.916 2.409 0 0 2.124 133 152 2.409 35.507
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 95 50.722 2.010 0 25 1.749 224 62 2.034 48.687
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 2.107 37.635 3.829 73 25 1.784 228 1.916 3.928 33.707
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.450 28.160 1.913 12 21 1.357 176 413 1.947 26.214
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 255 27.745 2.158 0 25 1.759 229 196 2.184 25.561
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 1.560 37.089 2.432 516 23 1.516 192 1.263 2.971 34.118
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 176 42.163 855 0 10 697 91 78 865 41.298
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk 247 69.376 2.691 6 26 1.811 232 679 2.722 66.654
650 Musiikin ammattikorkeakoulututk 132 80.888 2.129 3.457 25 5.251 231 130 5.612 75.277
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tut 124 99.459 2.273 12 25 1.084 224 1.002 2.310 97.149
670 Kulttuurialan tutkinto 94 55.004 2.367 94 14 1.124 924 427 2.475 52.528
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 295 28.631 4.146 6 25 1.800 229 2.148 4.177 24.453
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 6.537 38.421 2.785 222 23 1.644 214 1.172 3.030 35.391
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 1.265 36.202 2.307 0 0 2.178 127 1 2.307 33.895
310 Liiketalouden amk-tutkinto 970 24.565 1.394 1 0 1.241 93 61 1.394 23.171
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 235 35.808 2.698 0 0 2.580 0 118 2.698 33.110
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 353 36.324 1.401 0 0 1.401 0 0 1.401 34.922
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 23 41.373 0 0 0 0 0 0 0 41.373
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.845 32.260 1.897 0 0 1.778 88 31 1.897 30.362
02625 Yrkeshögskolan Sydväst
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutki 234 43.669 2.185 0 0 1.227 0 958 2.185 41.485
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutki 192 40.785 3.544 1.223 0 1.612 261 2.894 4.766 36.018
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutu 126 36.680 941 0 0 676 0 266 941 35.738
310 Liiketalouden amk-tutkinto 103 25.637 1.200 1.223 0 934 0 1.488 2.422 23.215
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk 72 31.907 1.454 0 0 1.188 0 266 1.454 30.452
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tu 237 47.565 1.782 523 0 1.107 0 1.198 2.305 45.260
670 Kulttuurialan tutkinto 117 50.215 2.697 0 0 2.303 0 394 2.697 47.518
710 Liikunnan ammattikorkeakoulutut 81 50.105 1.983 0 0 754 0 1.229 1.983 48.122
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 69 47.629 1.952 0 0 849 0 1.103 1.952 45.677
990 Ammatilliset erikoistumisopinno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.232 42.321 2.089 393 0 1.231 41 1.211 2.482 39.839
Raportti yhteensä 94.854 34.969 2.456 132 115 1.702 197 803 2.702 32.266

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun