KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04R6TL ***

AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALTIONOSUUSPOHJAN KUSTANNUKSET, TULOT JA NETTOMENOT (MK/OPISKELIJA)
  -TULOT TOIMINNOITTAIN- -RAHOITUSLÄHTEITTÄIN-  
Oppilaitos Opisk.
määrä
Brutto-
menot
mk/op.
Opetus
mk/op.
Kiin-
teistöt
mk/op.
Hallin-
to ja
y.toim.
mk/op.
Valtion
erillis
rahoit.
mk/op.
EU-
rahoit
mk/op.
Muu
erill.
rah.
mk/op.
Tulot
yht.
mk/op.
Netto-
menot
mk/op.
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 133 35.564 640 0 47 471 146 70 686 34.877
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 717 53.946 5.875 903 0 1.383 599 4.796 6.778 47.168
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 68 51.487 5.210 0 0 3.192 0 2.018 5.210 46.277
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 217 41.820 1.788 206 270 532 0 1.732 2.264 39.556
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 182 38.711 671 549 749 1.264 0 705 1.969 36.742
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 214 43.614 1.959 0 1 1.287 298 375 1.960 41.654
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 328 48.522 3.359 0 701 1.420 0 2.640 4.059 44.462
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 81 38.331 1.748 0 535 1.910 232 141 2.283 36.048
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 211 43.028 768 0 0 0 0 768 768 42.259
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 387 35.806 2.192 110 38 1.642 98 599 2.340 33.466
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 233 45.013 2.343 0 0 2.101 117 125 2.343 42.670
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 95 50.722 2.010 0 25 1.749 224 62 2.034 48.687
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 234 43.669 2.185 0 0 1.227 0 958 2.185 41.485
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3.098 45.114 2.931 269 159 1.320 199 1.839 3.359 41.755
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 435 30.737 3.414 11 0 1.693 43 1.690 3.425 27.312
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2.365 35.900 2.627 76 107 1.852 320 637 2.810 33.090
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 904 38.526 2.113 34 76 2.051 54 118 2.223 36.303
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.535 38.237 1.818 19 11 1.502 61 284 1.847 36.389
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.279 36.576 2.484 112 0 1.106 564 927 2.596 33.980
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1.452 37.587 5.501 0 0 2.661 2.110 729 5.501 32.087
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1.122 39.160 5.784 68 17 2.712 591 2.565 5.868 33.291
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 433 35.656 2.250 37 137 2.179 122 124 2.424 33.232
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 721 38.879 3.267 16 0 3.150 0 133 3.283 35.596
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 999 37.047 2.533 156 276 458 0 2.508 2.965 34.082
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 868 37.825 2.447 307 42 1.833 25 937 2.795 35.030
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1.201 36.598 3.242 0 0 2.261 571 410 3.242 33.356
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2.328 36.063 2.553 39 234 2.116 43 667 2.826 33.237
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 44 42.854 1.726 0 188 718 301 894 1.913 40.940
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 861 32.455 2.027 52 636 1.359 0 1.355 2.714 29.740
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.597 36.866 1.359 30 560 1.288 256 404 1.948 34.918
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 906 32.539 796 95 0 335 0 557 892 31.647
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.631 34.377 2.247 13 125 2.115 84 186 2.386 31.991
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 484 34.644 1.742 0 0 1.428 223 91 1.742 32.902
02508 Svenska yrkeshögskolan 535 44.777 6.255 878 135 3.211 44 4.013 7.268 37.510
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2.018 36.844 2.345 0 0 2.103 117 125 2.345 34.499
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.107 37.635 3.829 73 25 1.784 228 1.916 3.928 33.707
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1.265 36.202 2.307 0 0 2.178 127 1 2.307 33.895
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 192 40.785 3.544 1.223 0 1.612 261 2.894 4.766 36.018
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 29.281 36.725 2.771 75 105 1.830 289 831 2.951 33.774
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 89 55.655 3.385 173 270 517 0 3.311 3.828 51.827
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 144 44.561 2.702 2 1.189 2.451 84 1.357 3.892 40.669
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 126 36.680 941 0 0 676 0 266 941 35.738
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 358 44.540 2.253 43 544 1.349 34 1.457 2.840 41.699
310 Liiketalouden amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 331 30.843 3.449 651 0 2.345 43 1.713 4.101 26.742
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 2.659 22.207 860 13 50 468 91 364 923 21.284
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 901 27.093 2.157 326 88 1.049 579 943 2.571 24.522
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 671 25.057 2.051 24 75 1.950 52 148 2.149 22.907
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1.606 21.860 998 0 0 957 10 31 998 20.862
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.559 25.281 1.627 63 255 1.578 0 367 1.944 23.337
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 858 30.895 2.213 125 0 979 495 863 2.338 28.558
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 853 28.334 2.990 0 0 2.821 0 170 2.990 25.343
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 704 26.782 4.369 0 17 2.356 228 1.802 4.386 22.396
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 466 29.327 3.488 37 140 3.306 258 101 3.665 25.662
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 737 25.480 44 173 0 0 0 217 217 25.263
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 871 25.435 2.028 30 270 548 0 1.780 2.328 23.107
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 853 30.517 2.529 10 48 2.237 36 314 2.587 27.930
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 883 29.881 2.482 214 511 2.354 362 492 3.207 26.674
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 787 25.374 2.738 6 41 2.010 0 775 2.785 22.589
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.231 26.263 2.871 7 146 1.543 419 1.062 3.024 23.240
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 628 25.275 2.058 4 636 1.411 0 1.288 2.699 22.577
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.098 25.263 2.288 48 525 2.209 455 198 2.862 22.401
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 472 29.040 750 0 0 0 36 714 750 28.290
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.711 26.144 2.334 2 142 2.233 84 161 2.478 23.667
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 814 26.216 1.933 0 0 1.301 91 542 1.933 24.283
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 1.157 30.758 2.540 0 0 2.225 91 224 2.540 28.218
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.450 28.160 1.913 12 21 1.357 176 413 1.947 26.214
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 970 24.565 1.394 1 0 1.241 93 61 1.394 23.171
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 103 25.637 1.200 1.223 0 934 0 1.488 2.422 23.215
310 Liiketalouden amk-tutkinto 26.371 26.189 1.973 56 130 1.511 136 513 2.160 24.030
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 80 28.227 2.971 651 0 2.345 43 1.234 3.622 24.605
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 587 26.868 1.426 430 44 800 89 1.012 1.900 24.967
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 156 30.234 1.942 154 68 1.854 47 263 2.165 28.069
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 767 38.163 3.550 0 0 2.591 200 759 3.550 34.612
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 107 39.020 1.286 15 15 1.095 48 174 1.317 37.703
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 595 21.784 643 0 0 269 0 374 643 21.142
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 556 33.936 4.347 0 0 3.415 0 931 4.347 29.589
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 70 31.753 1.408 37 124 1.186 277 105 1.569 30.184
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 96 38.460 2.484 7 159 2.092 25 532 2.650 35.810
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 128 27.614 824 0 0 824 0 0 824 26.790
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 261 30.572 1.800 0 157 1.280 342 335 1.956 28.615
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 242 32.820 2.112 0 639 1.388 0 1.362 2.750 30.070
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 167 30.708 1.143 0 535 1.038 232 408 1.678 29.030
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 307 24.656 422 0 0 0 18 404 422 24.234
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 156 30.523 2.422 2 178 2.153 84 364 2.602 27.922
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 67 31.883 1.392 0 0 1.216 97 79 1.392 30.492
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 255 27.745 2.158 0 25 1.759 229 196 2.184 25.561
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 235 35.808 2.698 0 0 2.580 0 118 2.698 33.110
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 72 31.907 1.454 0 0 1.188 0 266 1.454 30.452
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 4.904 30.746 2.149 68 78 1.611 93 591 2.295 28.451
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 489 38.385 3.226 2 0 1.731 43 1.455 3.228 35.157
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 960 32.211 3.595 0 204 2.173 799 826 3.798 28.412
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.760 37.870 7.477 175 63 6.896 123 695 7.715 30.155
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 432 33.284 1.730 96 59 1.487 52 346 1.885 31.399
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.723 38.758 823 16 11 685 67 97 850 37.908
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 291 38.774 2.167 118 0 1.182 438 666 2.285 36.489
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 792 34.063 3.057 0 0 2.446 0 611 3.057 31.006
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 405 33.930 4.285 0 13 1.760 264 2.273 4.297 29.633
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 304 35.791 1.579 36 146 1.481 111 170 1.761 34.030
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 625 33.773 871 721 33 764 0 862 1.626 32.147
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 712 35.947 1.820 313 297 548 0 1.882 2.430 33.517
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 796 34.586 2.104 60 81 1.675 78 492 2.245 32.341
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 964 33.728 1.162 0 0 1.131 16 15 1.162 32.567
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1.186 37.883 1.617 0 41 1.632 0 26 1.658 36.224
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.247 40.895 2.623 5 195 1.085 719 1.018 2.823 38.072
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 571 32.462 1.853 0 636 828 0 1.662 2.489 29.973
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.068 36.346 2.413 129 537 1.029 233 1.816 3.078 33.268
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 509 30.190 788 0 0 0 16 772 788 29.402
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.248 33.312 1.696 8 127 1.583 84 164 1.831 31.481
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 600 37.563 1.575 0 0 1.429 98 48 1.575 35.988
02508 Svenska yrkeshögskolan 367 38.967 5.008 838 137 2.435 159 3.390 5.983 32.983
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.560 37.089 2.432 516 23 1.516 192 1.263 2.971 34.118
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 353 36.324 1.401 0 0 1.401 0 0 1.401 34.922
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 237 47.565 1.782 523 0 1.107 0 1.198 2.305 45.260
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk. 20.200 36.383 2.471 126 108 1.783 160 762 2.705 33.678
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 60 30.160 564 15 16 450 48 97 595 29.564
02508 Svenska yrkeshögskolan 22 51.694 7.508 841 138 2.313 0 6.175 8.487 43.207
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 176 42.163 855 0 10 697 91 78 865 41.298
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 258 40.145 1.342 74 22 774 73 591 1.438 38.708
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 113 41.246 10.417 0 0 5.240 2.459 2.717 10.417 30.829
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 16 45.731 1.563 0 0 0 1.563 0 1.563 44.168
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 64 63.102 3.928 11.393 0 12.801 1.078 1.442 15.321 47.781
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 61 57.472 1.429 15 56 1.366 57 76 1.500 55.972
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 189 76.433 2.257 16 15 2.167 48 75 2.289 74.144
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 174 58.243 197 0 0 0 0 197 197 58.045
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 232 34.894 1.700 9 270 457 0 1.521 1.978 32.916
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 229 66.208 6.310 250 156 4.426 78 2.212 6.716 59.492
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 13 72.588 4.507 129 19 1.806 0 2.851 4.657 67.932
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 136 52.603 4.092 0 791 1.441 0 3.442 4.883 47.720
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 76 78.436 3.016 2 131 1.793 84 1.272 3.149 75.287
02508 Svenska yrkeshögskolan 118 80.052 8.346 201 121 5.026 297 3.345 8.668 71.384
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 354 65.505 3.165 0 0 2.623 417 125 3.165 62.340
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 247 69.376 2.691 6 26 1.811 232 679 2.722 66.654
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 2.022 61.632 3.687 406 120 2.646 321 1.247 4.213 57.419
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 251 78.277 1.236 709 8 782 106 1.065 1.953 76.323
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 105 83.388 6.301 0 0 3.373 0 2.928 6.301 77.087
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 39 64.042 4.218 0 17 3.211 224 799 4.235 59.808
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 55 79.617 3.917 7 20 1.310 141 2.493 3.944 75.672
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 46 36.177 3.153 90 0 1.262 0 1.981 3.243 32.934
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 96 66.213 3.384 0 181 1.109 1.115 1.342 3.566 62.647
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 76 66.696 1.536 0 631 1.091 0 1.076 2.167 64.529
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 41 57.842 286 0 532 506 231 81 818 57.025
02508 Svenska yrkeshögskolan 36 111.660 10.295 63 136 4.340 0 6.154 10.494 101.166
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 132 80.888 2.129 3.457 25 5.251 231 130 5.612 75.277
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 877 74.659 2.971 732 113 2.129 216 1.470 3.816 70.843
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 62 61.106 2.995 20 15 2.916 48 66 3.030 58.076
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 16 103.078 9.157 262 2 3.669 0 5.753 9.422 93.656
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 16 67.776 283 0 527 501 228 81 810 66.965
02508 Svenska yrkeshögskolan 20 68.100 8.492 0 131 4.560 0 4.063 8.623 59.477
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 124 99.459 2.273 12 25 1.084 224 1.002 2.310 97.149
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 238 84.986 3.297 29 64 1.979 145 1.265 3.389 81.596
670 Kulttuurialan tutkinto
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 296 45.269 3.100 8.993 0 10.105 851 1.138 12.094 33.175
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 57 46.468 4.406 1.148 54 1.999 57 3.551 5.608 40.860
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 76 45.704 2.069 15 15 1.776 47 276 2.099 43.605
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 341 54.391 5.281 120 0 1.663 1.286 2.452 5.400 48.991
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 94 36.513 2.106 0 0 2.106 0 0 2.106 34.408
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 25 51.796 5.167 0 17 2.385 224 2.574 5.184 46.613
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 236 44.311 1.977 1.207 293 475 57 2.944 3.477 40.834
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 325 57.271 6.574 241 193 3.934 30 3.044 7.008 50.263
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 16 74.102 822 0 0 822 0 0 822 73.280
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 118 29.445 2.245 0 457 832 0 1.869 2.701 26.744
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 546 49.852 1.671 117 19 1.552 0 255 1.807 48.045
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 151 51.445 2.835 187 0 2.245 99 678 3.022 48.423
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 94 55.004 2.367 94 14 1.124 924 427 2.475 52.528
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 117 50.215 2.697 0 0 2.303 0 394 2.697 47.518
670 Kulttuurialan tutkinto 2.492 49.183 3.297 1.297 81 2.860 332 1.482 4.674 44.508
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 50 76.711 2.392 0 0 1.643 0 749 2.392 74.319
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 60 62.513 2.225 7 20 1.221 25 1.006 2.252 60.260
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 147 54.833 412 0 0 0 0 412 412 54.421
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 81 50.105 1.983 0 0 754 0 1.229 1.983 48.122
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 338 58.292 1.402 1 4 640 4 763 1.407 56.885
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 32 45.731 1.563 0 0 0 1.563 0 1.563 44.168
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 681 52.573 2.262 1 352 1.508 484 623 2.615 49.958
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 9 52.796 3.968 0 17 2.961 224 800 3.985 48.811
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 178 33.480 2.668 0 0 1.053 0 1.615 2.668 30.812
02508 Svenska yrkeshögskolan 9 80.613 23.885 10.035 2.423 0 0 36.344 36.344 44.269
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 69 47.629 1.952 0 0 849 0 1.103 1.952 45.677
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 978 48.764 2.496 89 266 1.328 391 1.133 2.852 45.913
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 155 31.592 0 0 0 0 0 0 0 31.592
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 23 17.961 1.667 0 0 0 0 1.667 1.667 16.294
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 250 27.144 0 0 0 0 0 0 0 27.144
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 13 31.753 5.304 59 108 2.261 94 3.116 5.472 26.282
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 117 38.939 15.405 0 0 3.604 0 11.801 15.405 23.534
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 68 35.537 726 16 11 614 67 72 753 34.784
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 29 36.864 545 0 0 0 0 545 545 36.318
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 32 40.185 0 0 0 0 0 0 0 40.185
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 225 28.347 1.970 500 0 600 378 1.491 2.470 25.877
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 281 29.216 0 0 0 0 0 0 0 29.216
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 19 31.914 2.886 0 10 860 136 1.901 2.896 29.018
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 38 29.658 1.684 13 41 362 13 1.363 1.738 27.920
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 100 33.784 985 725 37 689 0 1.058 1.747 32.037
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 82 21.989 565 0 0 0 0 565 565 21.424
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 228 31.271 3.455 109 83 2.456 59 1.132 3.647 27.624
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 196 21.522 937 0 0 824 0 113 937 20.585
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 220 30.259 1.767 2 341 1.580 0 530 2.110 28.149
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 88 32.026 0 0 0 0 0 0 0 32.026
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 175 29.060 3.938 0 666 834 0 3.770 4.604 24.456
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 162 31.723 704 295 309 440 112 755 1.308 30.415
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 82 10.469 31 0 0 0 0 31 31 10.438
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 186 21.558 3.207 2 79 1.485 84 1.718 3.287 18.271
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 115 35.808 1.584 0 0 1.156 131 298 1.584 34.224
02508 Svenska yrkeshögskolan 118 21.733 2.505 0 24 427 0 2.101 2.529 19.204
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 120 29.740 113 0 0 61 16 35 113 29.627
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 295 28.631 4.146 6 25 1.800 229 2.148 4.177 24.453
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 23 41.373 0 0 0 0 0 0 0 41.373
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439 28.748 2.080 76 85 875 66 1.301 2.242 26.506
Raportti yhteensä 94.854 34.969 2.456 132 115 1.702 197 803 2.702 32.266

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun