KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04T6OLT ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
  -VUOKRATUT TILAT-  
  -OMAT TILAT-

YKS.HINNAN KOROT.
PER. OLEVAT TILAT
MUUT VUOKRATILAT -YHTEENSÄ-

Tutkinto m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 3.645 376 0 0 0 0 3.645 376 8
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 2.848 288 2.848 288 9
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 0 0 0 0 654 304 654 304 8
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 0 0 3.900 388 3.900 388 8
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 855 416 0 0 0 0 855 416 8
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 100 587 100 587 1
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 4.500 383 0 0 7.502 345 12.002 360 7
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 0 0 15.963 696 15.963 696 17
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 0 0 0 0 783 837 783 837 48
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 0 0 0 0 764 1.693 764 1.693 24
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 90 213 90 213 4
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 17.600 743 17.600 743 17
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 1.785 213 0 0 1.064 176 2.849 199 22
310 Liiketalouden amk-tutkinto 12.451 185 0 0 15.681 198 28.132 192 11
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 3.664 392 0 0 4.487 182 8.151 276 14
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 7.352 170 18.046 320 7.520 123 32.918 241 19
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 25.252 213 18.046 320 28.752 175 72.050 224 14
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.500 212 0 0 0 0 13.500 212 8
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 3.552 1.309 0 0 182 1.495 3.734 1.318 5
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 1.271 438 0 0 0 0 1.271 438 25
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 360 1.196 0 0 18 1.327 378 1.202 3
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 18.683 455 0 0 200 1.480 18.883 466 7
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 22.648 553 22.648 553 6
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 0 0 0 0 2.829 575 2.829 575 21
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 50 600 50 600 2
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 25.527 518 25.527 518 7
02631 Humanistinen ammattikorkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 22.591 134 0 0 22.074 134 44.665 134 66
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 1.884 315 1.884 315 59
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 22.591 134 0 0 23.958 134 46.549 134 65
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 0 0 0 0 781 478 781 478 12
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 0 0 0 0 16.464 466 16.464 466 11
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 6.160 537 6.160 537 7
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 0 0 0 0 4.999 469 4.999 469 9
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 0 0 7.900 373 7.900 373 10
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 2.128 566 0 0 2.128 566 20
670 Kulttuurialan tutkinto 0 0 0 0 1.133 444 1.133 444 12
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 2.863 368 2.863 368 10
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 2.128 566 40.300 452 42.428 457 10
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 0 0 0 0 9.257 564 9.257 564 8
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 8.865 221 8.865 221 13
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 0 0 4.950 369 4.950 369 12
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 0 0 520 1.129 520 1.129 14
670 Kulttuurialan tutkinto 0 0 563 473 0 0 563 473 22
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 0 0 0 0 177 551 177 551 20
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 61 2.470 61 2.470 3
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 563 473 23.830 408 24.393 410 11
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 8.643 138 0 0 0 0 8.643 138 40
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 8 355.712 0 0 1.626 255 1.634 1.996 2
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 0 0 0 0 1.403 259 1.403 259 16
310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.155 165 0 0 0 0 11.155 165 13
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 3.525 183 0 0 7.331 308 10.856 268 15
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 0 0 0 0 3.333 439 3.333 439 14
670 Kulttuurialan tutkinto 7.552 270 0 0 2.010 99 9.562 234 41
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 515 81 0 0 463 160 978 119 12
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 31.398 274 0 0 16.166 295 47.564 281 14
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 224 446 0 0 1.050 111 1.274 170 29
310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.171 106 0 0 10.738 146 23.909 124 19
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 1.889 270 0 0 2.872 146 4.761 195 18
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 19.691 195 2.298 293 6.797 361 28.786 242 23
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 1.373 251 1.316 234 2.689 243 28
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 1.109 175 0 0 908 555 2.017 346 23
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 36.084 164 3.671 278 23.681 214 63.436 189 21
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 0 0 0 0 5.085 332 5.085 332 16
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 0 0 0 0 9.031 431 9.031 431 10
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 7.110 194 7.110 194 11
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 0 0 0 0 1.944 479 1.944 479 8
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 0 0 9.509 336 9.509 336 17
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 0 0 0 0 1.646 1.083 1.646 1.083 12
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Kulttuurialan tutkinto 0 0 0 0 823 1.083 823 1.083 7
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 35.148 391 35.148 391 11
02625 Yrkeshögskolan Sydväst
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 2.293 278 0 0 3.030 311 5.323 297 23
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 0 0 0 0 2.403 261 2.403 261 13
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 1.736 294 0 0 305 255 2.041 288 16
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 1.296 261 1.296 261 13
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 0 0 0 0 650 790 650 790 9
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 1.957 892 1.558 242 3.515 604 15
670 Kulttuurialan tutkinto 0 0 1.825 892 0 0 1.825 892 16
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 0 0 0 0 1.850 330 1.850 330 23
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 0 0 0 0 1.477 279 1.477 279 21
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 4.029 285 3.782 892 12.569 310 20.380 413 17
1 Yksityinen 142.537 241 28.190 413 255.233 334 425.960 308 13
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 32.206 405 0 0 0 0 32.206 405 13
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 1.424 228 0 0 0 0 1.424 228 13
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 31.384 295 4.490 1.059 0 0 35.874 391 13
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 538 160 0 0 0 0 538 160 9
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 3.288 325 0 0 0 0 3.288 325 17
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 707 541 4.216 471 4.216 565 9.139 520 36
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 1.039 504 0 0 0 0 1.039 504 17
670 Kulttuurialan tutkinto 1.245 262 0 0 0 0 1.245 262 16
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 784 671 112 2.544 0 0 896 905 13
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 72.615 348 8.818 778 4.216 565 85.649 403 14
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 6.261 158 0 0 312 637 6.573 181 15
310 Liiketalouden amk-tutkinto 2.854 300 0 0 331 516 3.185 322 7
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 775 153 0 0 162 296 937 177 13
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 4.324 147 0 0 177 554 4.501 163 15
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 50 121 0 0 22 2.663 72 898 2
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 14.264 183 0 0 1.004 572 15.268 208 12
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 16.125 189 0 0 5.510 565 21.635 285 13
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 15 918 0 0 1.860 271 1.875 276 13
310 Liiketalouden amk-tutkinto 2.978 426 0 0 9.846 239 12.824 282 7
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 271 1.379 0 0 1.216 74 1.487 312 10
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 7.238 282 0 0 5.490 323 12.728 300 10
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 8 5.059 0 0 3.936 206 3.944 216 52
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 436 375 0 0 45 9 481 340 3
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 27.071 257 0 0 27.903 310 54.974 284 11
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 3.645 110 0 0 0 0 3.645 110 16
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 31.571 119 0 0 0 0 31.571 119 16
310 Liiketalouden amk-tutkinto 5.086 231 0 0 3.371 1.001 8.457 538 7
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 6.491 214 0 0 1.220 2.183 7.711 526 22
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 1.001 117 0 0 0 0 1.001 117 8
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 47.794 143 0 0 4.591 1.315 52.385 246 13
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 150 3 0 0 1.065 158 1.215 139 13
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 19.857 67 0 0 4.945 899 24.802 233 12
310 Liiketalouden amk-tutkinto 8.250 105 0 0 18.745 231 26.995 192 19
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 0 0 0 0 3.813 357 3.813 357 15
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 17.771 271 570 420 6.205 380 24.546 302 16
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 2.181 158 0 0 3.813 357 5.994 284 34
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 190 12.153 0 0 2.831 210 3.021 961 12
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 190 8 0 0 2.830 1.024 3.020 960 23
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 190 12.145 0 0 2.830 209 3.020 960 24
670 Kulttuurialan tutkinto 8.969 36 0 0 5.633 81 14.602 54 155
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 2.081 553 0 0 1.202 104 3.283 388 11
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 59.829 225 570 420 53.912 347 114.311 283 17
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 17.200 169 0 0 0 0 17.200 169 14
310 Liiketalouden amk-tutkinto 4.224 527 0 0 0 0 4.224 527 4
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 2.507 293 0 0 0 0 2.507 293 11
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 0 0 3.075 711 0 0 3.075 711 9
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 160 714 0 0 160 714 7
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 23.931 245 3.235 711 0 0 27.166 300 10
3 Kunta 245.504 248 12.623 745 91.626 396 349.753 305 14
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 25.516 240 0 0 0 0 25.516 240 11
310 Liiketalouden amk-tutkinto 11.434 221 0 0 0 0 11.434 221 13
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 0 0 1.165 929 0 0 1.165 929 18
670 Kulttuurialan tutkinto 0 0 7.239 544 0 0 7.239 544 24
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 36.950 18 0 0 960 768 37.910 37 152
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 73.900 126 8.404 597 960 768 83.264 181 21
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 12.598 214 0 0 0 0 12.598 214 14
310 Liiketalouden amk-tutkinto 4.426 230 0 0 366 520 4.792 252 7
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 1.793 194 1.019 329 0 0 2.812 243 18
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 4.672 321 0 0 0 0 4.672 321 11
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 1.630 173 0 0 510 363 2.140 219 35
670 Kulttuurialan tutkinto 1.346 165 0 0 122 1.293 1.468 258 26
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 264 450 0 0 0 0 264 450 20
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 26.729 229 1.019 329 998 534 28.746 243 13
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 5.372 362 0 0 415 434 5.787 368 13
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 5.372 362 0 0 415 434 5.787 368 13
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 22.251 254 0 0 550 1.665 22.801 288 32
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 15.408 546 0 0 5.684 335 21.092 489 9
310 Liiketalouden amk-tutkinto 5.849 535 0 0 2.476 339 8.325 477 10
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 7.746 352 0 0 30 124 7.776 351 27
670 Kulttuurialan tutkinto 6.103 60 0 0 3.764 622 9.867 274 29
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 1.169 518 0 0 17 13.612 1.186 706 5
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 58.526 357 0 0 12.521 498 71.047 382 15
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 6.550 260 0 0 0 0 6.550 260 9
310 Liiketalouden amk-tutkinto 0 0 0 0 3.458 621 3.458 621 5
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 6.302 481 0 0 0 0 6.302 481 10
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 0 0 0 0 1.800 277 1.800 277 10
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 2.602 128 0 0 40 1.822 2.642 154 27
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 15.454 328 0 0 5.298 513 20.752 375 9
02470 Lahden ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 15.286 315 0 0 0 0 15.286 315 18
310 Liiketalouden amk-tutkinto 9.053 290 0 0 0 0 9.053 290 11
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 1.102 385 0 0 0 0 1.102 385 11
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 7.186 330 0 0 385 927 7.571 360 10
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 7.296 299 0 0 0 0 7.296 299 32
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 17 349 0 0 1.357 531 1.374 529 25
670 Kulttuurialan tutkinto 8.297 352 0 0 0 0 8.297 352 25
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 18 357 0 0 20.500 76 20.518 76 343
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.278 300 0 0 0 0 3.278 300 14
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 51.533 317 0 0 22.242 118 73.775 257 21
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 0 0 0 0 3.291 297 3.291 297 18
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 14.857 244 0 0 150 120 15.007 243 13
310 Liiketalouden amk-tutkinto 4.252 560 0 0 2.720 447 6.972 516 8
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 2.200 416 0 0 100 173 2.300 405 18
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 5.797 443 0 0 5.771 358 11.568 401 12
670 Kulttuurialan tutkinto 0 0 0 0 480 600 480 600 30
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 0 0 0 0 1.720 270 1.720 270 10
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 1.133 273 0 0 795 328 1.928 296 10
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 28.239 347 0 0 15.027 342 43.266 345 12
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 8.216 145 0 0 0 0 8.216 145 38
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 11.103 311 0 0 11.718 247 22.821 278 10
310 Liiketalouden amk-tutkinto 4.044 182 0 0 550 493 4.594 219 6
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 9.270 195 0 0 4.701 132 13.971 174 12
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 130 1.201 0 0 0 0 130 1.201 10
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 0 0 295 529 295 529 6
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 0 0 0 0 450 347 450 347 29
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 1.602 212 0 0 450 412 2.052 256 9
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 34.365 221 0 0 18.164 236 52.529 226 11
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 1.196 268 0 0 0 0 1.196 268 15
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 24.772 146 0 0 536 408 25.308 151 16
310 Liiketalouden amk-tutkinto 13.025 137 0 0 0 0 13.025 137 12
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 1.528 241 0 0 0 0 1.528 241 9
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 10.507 331 0 0 0 0 10.507 331 10
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 0 0 273 573 273 573 7
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 0 0 0 0 438 429 438 429 27
670 Kulttuurialan tutkinto 7.493 369 6.409 375 0 0 13.902 371 25
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 832 303 0 0 0 0 832 303 5
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 59.353 212 6.409 375 1.247 452 67.009 232 14
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 4.263 344 0 0 0 0 4.263 344 20
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 6.943 403 0 0 0 0 6.943 403 8
310 Liiketalouden amk-tutkinto 624 345 4.492 192 0 0 5.116 210 11
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 3.395 302 0 0 0 0 3.395 302 11
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 4.897 187 0 0 0 0 4.897 187 10
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 0 0 0 0 8.116 276 8.116 276 55
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 426 228 0 0 0 0 426 228 5
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 20.548 317 4.492 192 8.116 276 33.156 290 13
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 9.821 215 0 0 0 0 9.821 215 25
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 4.010 371 0 0 1.578 400 5.588 379 12
310 Liiketalouden amk-tutkinto 4.294 222 0 0 2.844 360 7.138 277 9
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 1.379 174 0 0 0 0 1.379 174 21
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 6.286 164 0 0 2.007 705 8.293 295 14
670 Kulttuurialan tutkinto 2.779 216 0 0 712 613 3.491 297 23
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 1.378 177 0 0 149 571 1.527 215 13
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 29.947 223 0 0 7.290 493 37.237 276 14
02508 Svenska yrkeshögskolan
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 7.837 313 0 0 204 239 8.041 311 15
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 5.675 169 0 0 142 239 5.817 170 16
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 334 169 0 0 140 246 474 191 22
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 0 0 2.800 664 413 145 3.213 597 27
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 0 0 0 0 450 397 450 397 12
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 0 0 0 0 235 160 235 160 12
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 0 0 0 0 384 224 384 224 45
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0 0 0 0 80 212 80 212 1
02508 Svenska yrkeshögskolan 13.846 250 2.800 664 2.048 243 18.694 311 15
4 Kuntayhtymä 417.812 252 23.124 453 94.326 310 535.262 271 14
RAPORTTI YHTEENSÄ 805.853 249 63.937 493 441.185 342 1310975 292 14

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun