KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04T6TL ***

KIINTEISTÖJEN TILAT JA NELIÖKUSTANNUKSET
  -VUOKRATUT TILAT-  
  -OMAT TILAT-

YKS.HINNAN KOROT.
PER. OLEVAT TILAT
MUUT VUOKRATILAT -YHTEENSÄ-

Oppilaitos m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2 mk/m2 m2/opisk
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.785 213 0 0 1.064 176 2.849 199 22
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 22.251 254 0 0 550 1.665 22.801 288 32
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 781 478 781 478 12
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 8.643 138 0 0 0 0 8.643 138 40
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 3.291 297 3.291 297 18
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 8.216 145 0 0 0 0 8.216 145 38
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 5.085 332 5.085 332 16
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.196 268 0 0 0 0 1.196 268 15
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 4.263 344 0 0 0 0 4.263 344 20
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 9.821 215 0 0 0 0 9.821 215 25
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.645 110 0 0 0 0 3.645 110 16
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 150 3 0 0 1.065 158 1.215 139 13
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 2.293 278 0 0 3.030 311 5.323 297 23
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 62.263 214 0 0 14.866 354 77.129 241 25
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 3.645 376 0 0 0 0 3.645 376 8
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 25.516 240 0 0 0 0 25.516 240 11
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 12.598 214 0 0 0 0 12.598 214 14
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 32.206 405 0 0 0 0 32.206 405 13
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 15.408 546 0 0 5.684 335 21.092 489 9
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 16.464 466 16.464 466 11
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 9.257 564 9.257 564 8
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 6.261 158 0 0 312 637 6.573 181 15
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 6.550 260 0 0 0 0 6.550 260 9
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 8 355.712 0 0 1.626 255 1.634 1.996 2
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 15.286 315 0 0 0 0 15.286 315 18
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 14.857 244 0 0 150 120 15.007 243 13
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 11.103 311 0 0 11.718 247 22.821 278 10
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 224 446 0 0 1.050 111 1.274 170 29
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 9.031 431 9.031 431 10
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 24.772 146 0 0 536 408 25.308 151 16
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 6.943 403 0 0 0 0 6.943 403 8
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 16.125 189 0 0 5.510 565 21.635 285 13
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4.010 371 0 0 1.578 400 5.588 379 12
02508 Svenska yrkeshögskolan 7.837 313 0 0 204 239 8.041 311 15
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 31.571 119 0 0 0 0 31.571 119 16
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 19.857 67 0 0 4.945 899 24.802 233 12
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 17.200 169 0 0 0 0 17.200 169 14
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 2.403 261 2.403 261 13
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 271.977 259 0 0 70.468 446 342.445 298 12
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 0 0 0 0 1.403 259 1.403 259 16
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 15 918 0 0 1.860 271 1.875 276 13
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.736 294 0 0 305 255 2.041 288 16
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 1.751 300 0 0 3.568 265 5.319 277 15
310 Liiketalouden amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 0 0 0 2.848 288 2.848 288 9
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 12.451 185 0 0 15.681 198 28.132 192 11
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 11.434 221 0 0 0 0 11.434 221 13
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 4.426 230 0 0 366 520 4.792 252 7
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 13.500 212 0 0 0 0 13.500 212 8
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 22.648 553 22.648 553 6
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 5.849 535 0 0 2.476 339 8.325 477 10
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 6.160 537 6.160 537 7
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 8.865 221 8.865 221 13
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.854 300 0 0 331 516 3.185 322 7
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 0 0 0 3.458 621 3.458 621 5
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 11.155 165 0 0 0 0 11.155 165 13
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 9.053 290 0 0 0 0 9.053 290 11
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 4.252 560 0 0 2.720 447 6.972 516 8
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 4.044 182 0 0 550 493 4.594 219 6
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 13.171 106 0 0 10.738 146 23.909 124 19
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 7.110 194 7.110 194 11
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 13.025 137 0 0 0 0 13.025 137 12
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 624 345 4.492 192 0 0 5.116 210 11
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 2.978 426 0 0 9.846 239 12.824 282 7
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4.294 222 0 0 2.844 360 7.138 277 9
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 5.086 231 0 0 3.371 1.001 8.457 538 7
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 8.250 105 0 0 18.745 231 26.995 192 19
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 4.224 527 0 0 0 0 4.224 527 4
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 1.296 261 1.296 261 13
310 Liiketalouden amk-tutkinto 130.670 231 4.492 192 120.053 341 255.215 282 10
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 0 0 0 654 304 654 304 8
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 3.664 392 0 0 4.487 182 8.151 276 14
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 1.793 194 1.019 329 0 0 2.812 243 18
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 3.552 1.309 0 0 182 1.495 3.734 1.318 5
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 1.424 228 0 0 0 0 1.424 228 13
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 5.372 211 0 0 3.244 241 8.616 223 14
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 4.999 469 4.999 469 9
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 775 153 0 0 162 296 937 177 13
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 1.102 385 0 0 0 0 1.102 385 11
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 2.200 416 0 0 100 173 2.300 405 18
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.889 270 0 0 2.872 146 4.761 195 18
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 1.944 479 1.944 479 8
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.528 241 0 0 0 0 1.528 241 9
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3.395 302 0 0 0 0 3.395 302 11
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 271 1.379 0 0 1.216 74 1.487 312 10
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1.379 174 0 0 0 0 1.379 174 21
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 0 0 0 3.813 357 3.813 357 15
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.507 293 0 0 0 0 2.507 293 11
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 650 790 650 790 9
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 30.851 409 1.019 329 24.323 320 56.193 369 11
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 0 0 0 3.900 388 3.900 388 8
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 15.963 696 15.963 696 17
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 7.352 170 18.046 320 7.520 123 32.918 241 19
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 4.672 321 0 0 0 0 4.672 321 11
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 31.384 295 4.490 1.059 0 0 35.874 391 13
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 7.746 352 0 0 30 124 7.776 351 27
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 7.900 373 7.900 373 10
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 4.950 369 4.950 369 12
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 4.324 147 0 0 177 554 4.501 163 15
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 6.302 481 0 0 0 0 6.302 481 10
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3.525 183 0 0 7.331 308 10.856 268 15
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 7.186 330 0 0 385 927 7.571 360 10
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 5.797 443 0 0 5.771 358 11.568 401 12
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 9.270 195 0 0 4.701 132 13.971 174 12
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 19.691 195 2.298 293 6.797 361 28.786 242 23
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 9.509 336 9.509 336 17
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 10.507 331 0 0 0 0 10.507 331 10
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 4.897 187 0 0 0 0 4.897 187 10
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 7.238 282 0 0 5.490 323 12.728 300 10
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 6.286 164 0 0 2.007 705 8.293 295 14
02508 Svenska yrkeshögskolan 5.675 169 0 0 142 239 5.817 170 16
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 17.771 271 570 420 6.205 380 24.546 302 16
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 0 0 3.075 711 0 0 3.075 711 9
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 1.957 892 1.558 242 3.515 604 15
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk. 159.623 269 30.436 505 90.336 319 280.395 311 14
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 538 160 0 0 0 0 538 160 9
02508 Svenska yrkeshögskolan 334 169 0 0 140 246 474 191 22
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.181 158 0 0 3.813 357 5.994 284 34
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 3.053 159 0 0 3.953 353 7.006 268 27
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 855 416 0 0 0 0 855 416 8
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 783 837 783 837 48
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 0 0 1.165 929 0 0 1.165 929 18
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 1.630 173 0 0 510 363 2.140 219 35
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 3.288 325 0 0 0 0 3.288 325 17
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 0 0 0 1.800 277 1.800 277 10
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 0 0 0 0 3.333 439 3.333 439 14
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 7.296 299 0 0 0 0 7.296 299 32
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 130 1.201 0 0 0 0 130 1.201 10
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 1.646 1.083 1.646 1.083 12
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 8 5.059 0 0 3.936 206 3.944 216 52
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 2.800 664 413 145 3.213 597 27
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 6.491 214 0 0 1.220 2.183 7.711 526 22
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 190 12.153 0 0 2.831 210 3.021 961 12
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 19.888 387 3.965 742 16.472 506 40.325 470 20
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 707 541 4.216 471 4.216 565 9.139 520 36
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 2.128 566 0 0 2.128 566 20
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 520 1.129 520 1.129 14
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 17 349 0 0 1.357 531 1.374 529 25
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 0 0 0 295 529 295 529 6
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 0 0 1.373 251 1.316 234 2.689 243 28
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 273 573 273 573 7
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 0 0 450 397 450 397 12
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 190 8 0 0 2.830 1.024 3.020 960 23
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 914 427 7.717 458 11.257 656 19.888 569 23
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 1.039 504 0 0 0 0 1.039 504 17
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 0 0 0 450 347 450 347 29
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 438 429 438 429 27
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 0 0 235 160 235 160 12
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 190 12.145 0 0 2.830 209 3.020 960 24
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 1.229 2.304 0 0 3.953 246 5.182 734 22
670 Kulttuurialan tutkinto
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 0 0 7.239 544 0 0 7.239 544 24
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 1.346 165 0 0 122 1.293 1.468 258 26
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 1.245 262 0 0 0 0 1.245 262 16
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 6.103 60 0 0 3.764 622 9.867 274 29
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 1.133 444 1.133 444 12
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 563 473 0 0 563 473 22
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 7.552 270 0 0 2.010 99 9.562 234 41
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 8.297 352 0 0 0 0 8.297 352 25
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 480 600 480 600 30
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 823 1.083 823 1.083 7
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 7.493 369 6.409 375 0 0 13.902 371 25
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.779 216 0 0 712 613 3.491 297 23
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 8.969 36 0 0 5.633 81 14.602 54 155
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 1.825 892 0 0 1.825 892 16
670 Kulttuurialan tutkinto 43.784 218 16.036 513 14.677 348 74.497 307 30
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1.271 438 0 0 0 0 1.271 438 25
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 18 357 0 0 20.500 76 20.518 76 343
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 8.116 276 8.116 276 55
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 1.850 330 1.850 330 23
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 1.289 437 0 0 30.466 145 31.755 156 94
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 764 1.693 764 1.693 24
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 22.591 134 0 0 22.074 134 44.665 134 66
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 177 551 177 551 20
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 1.720 270 1.720 270 10
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 0 0 384 224 384 224 45
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 1.477 279 1.477 279 21
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 22.591 134 0 0 26.596 169 49.187 153 50
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 0 0 0 100 587 100 587 1
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 90 213 90 213 4
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 36.950 18 0 0 960 768 37.910 37 152
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 264 450 0 0 0 0 264 450 20
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 360 1.196 0 0 18 1.327 378 1.202 3
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 784 671 112 2.544 0 0 896 905 13
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 0 0 0 50 600 50 600 2
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 0 0 0 0 1.884 315 1.884 315 59
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 1.169 518 0 0 17 13.612 1.186 706 5
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 2.863 368 2.863 368 10
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 0 0 0 0 61 2.470 61 2.470 3
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 50 121 0 0 22 2.663 72 898 2
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 2.602 128 0 0 40 1.822 2.642 154 27
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 515 81 0 0 463 160 978 119 12
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.278 300 0 0 0 0 3.278 300 14
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1.133 273 0 0 795 328 1.928 296 10
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1.602 212 0 0 450 412 2.052 256 9
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.109 175 0 0 908 555 2.017 346 23
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 832 303 0 0 0 0 832 303 5
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 426 228 0 0 0 0 426 228 5
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 436 375 0 0 45 9 481 340 3
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1.378 177 0 0 149 571 1.527 215 13
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 0 0 0 80 212 80 212 1
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 1.001 117 0 0 0 0 1.001 117 8
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.081 553 0 0 1.202 104 3.283 388 11
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 0 0 160 714 0 0 160 714 7
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 55.970 109 272 856 10.197 350 66.439 149 19
RAPORTTI YHTEENSÄ 805.853 249 63.937 493 441.185 342 1310975 292 14

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun