KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
1 Luonnonvara-ala
1 Yksityinen
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 132,5 78,8 68 29.200 4.278 2.086 35.564 -24 2.849 22 199
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 67,5 15,4 338 42.234 5.531 3.722 51.487 14 781 12 478
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 216,5 218,6 -1 33.535 6.156 2.129 41.820 -11 8.643 40 154
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 327,5 351,8 -7 41.680 5.160 1.682 48.522 8 5.085 16 332
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 234,3 193,3 21 33.531 6.868 3.270 43.669 -6 5.323 23 302
1 Yksityinen 978,3 857,9 14 36.274 5.696 2.357 44.326 -3 22.681 23 246
3 Kunta
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 233,3 209,4 11 41.810 1.719 1.483 45.013 22 3.645 16 110
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 95,0 36,4 161 47.185 1.779 1.758 50.722 48 1.215 13 139
3 Kunta 328,3 245,8 34 43.366 1.737 1.563 46.665 28 4.860 15 117
4 Kuntayhtymä
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 717,4 712,2 1 42.450 9.375 2.122 53.946 -4 22.801 32 295
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 182,1 141,0 29 31.691 5.368 1.651 38.711 -13 3.291 18 297
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 214,2 209,4 2 32.290 5.564 5.761 43.614 7 8.216 38 145
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 81,1 17,1 375 31.105 4.370 2.856 38.331 -24 1.196 15 296
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 210,6 187,2 13 34.859 6.968 1.201 43.028 -22 4.263 20 344
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 386,6 368,8 5 26.760 5.703 3.343 35.806 9 9.821 25 224
4 Kuntayhtymä 1.791,9 1.635,7 10 35.352 7.211 2.698 45.260 -5 49.588 28 261
1 Luonnonvara-ala 3.098,4 2.739,4 13 36.492 6.152 2.470 45.114 -2 77.129 25 247

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
2 Tekniikka ja liikenne
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 435,3 348,0 25 23.104 3.146 4.487 30.737 -24 3.645 8 376
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1.451,5 1.169,2 24 30.006 5.283 2.298 37.587 5 16.464 11 466
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1.122,4 960,6 17 32.532 4.651 1.976 39.160 8 9.257 8 564
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 1.087,6 1.051,3 3 33.318 3.590 1.655 38.563 -2 3.037 3 1.285
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 44,4 23,1 92 32.018 4.866 5.969 42.854 -5 1.274 29 170
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 860,7 802,8 7 26.329 4.519 1.607 32.455 -13 9.031 10 431
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 317,3 252,8 25 31.879 4.012 3.267 39.159 -5 4.444 14 286
1 Yksityinen 5.319,1 4.607,8 15 30.185 4.426 2.255 36.865 -2 47.152 9 499
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.534,8 2.164,3 17 31.218 5.152 1.867 38.237 14 32.206 13 405
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 432,5 386,8 12 30.243 2.753 2.659 35.656 0 6.573 15 181
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.775,0 1.543,9 15 29.190 3.760 2.251 35.201 -3 23.510 13 284
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2.018,1 1.898,2 6 33.498 1.863 1.483 36.844 7 31.571 16 119
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.107,3 1.914,1 10 33.091 2.739 1.805 37.635 23 24.802 12 233
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1.265,1 1.303,0 -3 31.596 2.291 2.315 36.202 9 17.200 14 169
3 Kunta 10.132,7 9.210,3 10 31.712 3.292 1.935 36.938 10 135.862 13 245
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2.365,1 2.062,7 15 30.243 2.755 2.901 35.900 1 25.516 11 255
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 903,8 847,0 7 32.471 3.310 2.745 38.526 -3 12.598 14 237
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.278,8 2.104,0 8 29.913 4.669 1.994 36.576 5 21.092 9 504
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 721,3 747,7 -4 32.977 2.698 3.203 38.879 16 6.550 9 297
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 867,6 763,2 14 28.909 5.546 3.370 37.825 -9 15.286 18 315
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1.200,5 1.155,7 4 31.542 3.392 1.664 36.598 7 15.007 13 271
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2.328,2 1.802,4 29 30.653 2.727 2.683 36.063 0 22.821 10 278
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.596,7 1.435,0 11 31.438 2.797 2.632 36.866 4 25.308 16 176
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 906,0 756,1 20 25.819 3.090 3.629 32.539 -12 6.943 8 403
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 484,3 354,2 37 28.582 4.677 1.384 34.644 -13 5.588 12 405
02508 Svenska yrkeshögskolan 535,3 542,0 -1 36.969 4.854 2.954 44.777 12 8.041 15 323
4 Kuntayhtymä 14.187,5 12.569,8 13 30.616 3.486 2.615 36.717 1 164.750 12 300
2 Tekniikka ja liikenne 29.639,3 26.387,8 12 30.913 3.588 2.318 36.819 3 347.764 12 306

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
3 Hallinto ja kauppa
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 330,7 334,0 -1 23.871 2.485 4.487 30.843 -4 2.848 9 288
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 2.659,0 1.953,5 36 17.680 2.063 2.465 22.207 -19 28.132 11 195
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1.605,9 986,2 63 18.326 2.152 1.382 21.860 0 13.500 8 256
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.558,5 3.273,0 9 20.377 3.519 1.385 25.281 3 22.648 6 553
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 853,3 809,0 5 23.258 3.876 1.199 28.334 6 6.160 7 537
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 703,8 695,8 1 22.016 2.790 1.976 26.782 5 8.865 13 221
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 870,5 850,1 2 21.407 2.360 1.668 25.435 -1 11.155 13 184
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.230,9 993,8 24 20.321 2.514 3.428 26.263 0 23.909 19 129
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 628,0 580,3 8 21.469 2.198 1.609 25.275 3 7.110 11 194
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 140,6 -100 -100
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 103,3 89,8 15 19.091 3.273 3.274 25.637 -2 1.296 13 261
1 Yksityinen 12.543,8 10.706,0 17 20.033 2.744 1.963 24.740 -3 125.623 10 274
3 Kunta
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 466,0 421,3 11 24.644 2.204 2.479 29.327 -4 3.185 7 322
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.711,0 1.774,0 -4 21.053 2.115 2.976 26.144 -0 12.824 7 282
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 1.156,8 1.094,0 6 25.340 3.935 1.483 30.758 15 8.457 7 538
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.450,3 1.176,9 23 22.990 3.581 1.589 28.160 0 26.995 19 192
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 969,6 936,6 4 20.474 2.295 1.796 24.565 10 4.224 4 527
3 Kunta 5.753,7 5.402,8 6 22.596 2.888 2.087 27.572 4 55.685 10 298
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 901,4 862,2 5 20.649 3.000 3.444 27.093 10 11.434 13 237
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 670,8 695,3 -4 20.628 1.801 2.627 25.057 -8 4.792 7 252
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 306,7 -100 -100
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 857,7 746,2 15 23.864 4.789 2.243 30.895 12 8.325 10 493
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 737,3 738,8 -0 20.947 2.912 1.621 25.480 -9 3.458 5 621
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 853,3 898,8 -5 25.394 3.080 2.043 30.517 8 9.053 11 290
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 882,8 964,9 -9 23.810 4.191 1.881 29.881 14 6.972 8 531
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 787,3 634,3 24 21.997 1.279 2.098 25.374 -15 4.594 6 219
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.097,5 1.057,3 4 20.482 1.783 2.998 25.263 -9 13.025 12 150
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 471,9 481,8 -2 23.687 2.280 3.073 29.040 -4 5.116 11 210
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 813,6 673,7 21 21.823 2.535 1.859 26.216 -11 7.138 9 289
4 Kuntayhtymä 8.073,7 8.059,9 0 22.268 2.799 2.390 27.456 0 73.907 9 306
3 Hallinto ja kauppa 26.371,2 24.168,7 9 21.276 2.792 2.121 26.189 -1 255.215 10 289

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
4 Matk., ravits., talous
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 80,0 76,4 5 21.258 2.482 4.487 28.227 -9 654 8 304
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 586,6 476,3 23 20.311 3.921 2.636 26.868 -12 8.151 14 282
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 766,8 700,0 10 24.002 6.559 7.602 38.163 -19 3.734 5 1.347
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 136,7 100 18.537 4.959 4.744 28.240 100 2.829 21 240
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 555,5 519,8 7 28.126 4.221 1.589 33.936 4 4.999 9 469
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 260,8 196,3 33 22.567 3.565 4.441 30.572 -13 4.761 18 195
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 241,8 213,0 13 27.351 3.854 1.615 32.820 -1 1.944 8 479
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 72,3 25,4 185 21.530 7.103 3.274 31.907 -12 650 9 790
1 Yksityinen 2.700,3 2.207,3 22 23.786 4.786 4.092 32.664 -12 27.722 10 466
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 107,3 114,7 -6 32.805 3.030 3.185 39.020 -0 1.424 13 228
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 70,3 18,8 275 26.812 2.367 2.574 31.753 -23 937 13 177
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 156,4 130,4 20 25.607 2.965 1.952 30.523 37 1.487 10 312
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 255,2 250,7 2 20.817 5.329 1.599 27.745 -4 3.813 15 357
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 235,2 221,3 6 29.531 3.128 3.149 35.808 2 2.507 11 293
3 Kunta 824,3 735,8 12 26.283 3.701 2.398 32.381 3 10.168 12 300
4 Kuntayhtymä
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 156,3 128,6 22 23.531 4.377 2.326 30.234 -1 2.812 18 243
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 458,5 320,3 43 15.080 2.784 1.996 19.860 -22 5.787 13 221
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 96,3 27,1 255 29.593 4.406 4.460 38.460 -38 1.102 11 385
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 127,6 32,9 288 17.586 7.669 2.359 27.614 -11 2.300 18 425
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 167,2 41,7 301 25.274 2.489 2.944 30.708 -21 1.528 9 272
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 307,1 347,9 -12 18.072 3.336 3.248 24.656 -4 3.395 11 302
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 66,5 20,4 226 25.203 3.950 2.730 31.883 -10 1.379 21 191
4 Kuntayhtymä 1.379,4 918,8 50 19.672 3.673 2.668 26.013 -8 18.303 13 277
4 Matk., ravits., talous 4.904,0 3.861,9 27 23.048 4.291 3.407 30.746 -9 56.193 11 374

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
5 Sosiaali ja terveys
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 488,8 482,4 1 30.804 3.093 4.487 38.385 -10 3.900 8 388
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 960,4 1.717,9 -44 23.027 4.820 4.363 32.211 -3 15.963 17 290
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.760,1 1.462,8 20 27.514 4.560 5.796 37.870 -4 32.918 19 244
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 791,8 756,0 5 29.262 3.723 1.078 34.063 1 7.900 10 373
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 405,2 436,8 -7 27.413 4.504 2.013 33.930 5 4.950 12 369
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 711,9 705,6 1 29.160 4.242 2.546 35.947 -1 10.856 15 278
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.247,2 980,7 27 32.193 5.583 3.119 40.895 -12 28.786 23 242
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 571,3 590,8 -3 25.262 5.591 1.609 32.462 -6 9.509 17 336
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 237,2 204,3 16 33.839 8.956 4.770 47.565 6 3.515 15 604
1 Yksityinen 7.173,8 7.337,3 -2 28.331 4.773 3.625 36.730 -2 118.297 16 289
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.783,1 2.871,2 -3 31.644 5.070 1.857 38.571 9 36.412 13 388
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 303,8 298,8 2 30.215 2.412 3.163 35.791 -4 4.501 15 163
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.247,8 1.193,6 5 27.510 3.058 2.744 33.312 6 12.728 10 300
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.736,3 1.390,2 25 30.374 5.252 1.976 37.603 3 30.540 18 299
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 352,8 393,8 -10 27.550 6.199 2.574 36.324 -5 3.075 9 711
3 Kunta 6.423,9 6.147,4 4 30.206 4.665 2.163 37.033 6 87.256 14 343
4 Kuntayhtymä
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 432,0 431,2 0 27.332 3.594 2.358 33.284 -2 4.672 11 332
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 291,3 87,5 233 26.884 9.872 2.017 38.774 5 7.776 27 370
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 625,0 626,9 -0 26.512 5.138 2.123 33.773 3 6.302 10 510
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 795,7 801,5 -1 27.640 3.427 3.519 34.586 -3 7.571 10 360
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 963,8 762,9 26 27.076 4.989 1.663 33.728 2 11.568 12 416
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1.186,3 1.381,6 -14 32.704 2.050 3.129 37.883 17 13.971 12 174
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.067,8 1.073,8 -1 30.418 3.596 2.332 36.346 7 10.507 10 365
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 509,0 536,5 -5 24.715 1.800 3.675 30.190 5 4.897 10 187
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 600,3 610,4 -2 30.607 4.270 2.685 37.563 -0 8.293 14 309
02508 Svenska yrkeshögskolan 388,6 355,8 9 33.594 3.059 3.018 39.671 28 6.291 16 189
4 Kuntayhtymä 6.859,7 6.668,1 3 29.095 3.807 2.652 35.554 6 81.848 12 319
5 Sosiaali ja terveys 20.457,3 20.152,8 2 29.176 4.415 2.840 36.431 3 287.401 14 314

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
6 Kulttuuri
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 112,8 81,8 38 33.604 3.155 4.487 41.246 -33 855 8 416
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 16,3 20,0 -19 24.439 16.800 4.491 45.731 37 783 48 349
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 199,8 146,6 36 51.244 8.554 1.434 61.232 -2 3.261 16 524
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 63,6 15,8 302 43.821 13.415 1.975 59.211 -34 1.083 17 788
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 467,7 399,8 17 28.825 8.184 2.635 39.644 -7 12.895 28 297
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 95,8 66,9 43 53.758 6.818 5.637 66.213 22 2.689 28 243
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 329,3 275,3 20 37.874 8.120 1.559 47.553 1 2.469 7 1.083
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 117,0 99,4 18 33.076 13.916 3.223 50.215 9 1.825 16 892
1 Yksityinen 1.402,0 1.105,8 27 37.215 8.539 2.606 48.361 -2 25.860 18 463
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 577,7 375,3 54 56.012 11.693 3.851 71.555 21 14.711 25 459
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 76,3 60,0 27 61.613 11.171 5.652 78.436 17 3.944 52 216
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 354,0 294,4 20 52.572 11.449 1.483 65.505 2 7.711 22 526
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 597,3 519,4 15 57.952 15.874 2.103 75.929 15 23.663 40 401
3 Kunta 1.605,3 1.249,1 29 56.241 13.170 2.764 72.175 13 50.029 31 423
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 359,9 286,1 26 31.588 13.949 2.912 48.449 -12 8.404 23 597
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 117,3 73,3 60 42.486 7.250 2.417 52.153 -10 3.608 31 236
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 341,3 299,3 14 44.097 8.283 2.011 54.391 -3 9.867 29 287
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 174,4 104,6 67 48.382 2.855 7.005 58.243 8 1.800 10 277
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 609,8 571,3 7 48.503 9.554 4.597 62.654 5 16.967 28 343
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 15,8 100 64.872 7.579 1.652 74.102 100 480 30 250
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 74,8 17,1 338 50.402 5.040 1.302 56.745 -17 875 12 431
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 603,8 641,6 -6 36.158 9.391 5.331 50.880 5 14.613 24 388
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 150,8 98,9 52 40.492 6.903 4.050 51.445 -1 3.491 23 298
02508 Svenska yrkeshögskolan 174,3 139,5 25 70.296 12.248 2.757 85.301 4 3.898 22 548
4 Kuntayhtymä 2.622,3 2.231,7 18 43.630 9.292 3.995 56.916 1 64.003 24 381
6 Kulttuuri 5.629,6 4.586,5 23 45.628 10.210 3.298 59.137 5 139.892 25 411

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
7 Vapaa-aika ja liikunta
1 Yksityinen
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 32,1 28,3 13 24.439 16.800 4.491 45.731 37 764 24 705
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 49,9 14,2 252 50.173 12.593 13.945 76.711 -16 1.271 25 495
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 680,8 325,7 109 37.304 8.845 6.424 52.573 -19 44.665 66 135
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 8,8 100 46.177 4.643 1.976 52.796 100 177 20 230
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 150,2 56,7 165 39.112 6.809 3.043 48.964 -2 3.327 22 307
1 Yksityinen 921,7 424,8 117 37.932 8.954 6.171 53.057 -14 50.204 54 164
4 Kuntayhtymä
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 59,8 14,2 322 35.223 26.134 1.157 62.513 -4 20.518 343 76
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 178,3 130,6 37 29.225 2.604 1.651 33.480 -7 1.720 10 270
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 147,1 110,5 33 35.739 15.219 3.875 54.833 -7 8.116 55 276
02508 Svenska yrkeshögskolan 8,6 10,0 -14 68.155 10.035 2.423 80.613 104 384 45 224
4 Kuntayhtymä 393,8 265,3 48 33.417 11.052 2.423 46.892 -1 30.738 78 142
7 Vapaa-aika ja liikunta 1.315,5 690,1 91 36.580 9.582 5.049 51.211 -9 80.942 62 156

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
9 Jakamattomat
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 155,0 91,4 70 26.726 379 4.487 31.592 91 100 1 587
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 22,9 100 17.612 349 0 17.961 100 90 4 89
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 116,5 83,2 40 29.849 4.001 5.089 38.939 -29 378 3 1.233
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 29,3 54,2 -46 35.841 1.023 0 36.864 63 50 2 600
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 31,7 100 29.197 7.810 3.179 40.185 100 1.884 59 131
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 280,9 241,1 17 24.398 3.747 1.071 29.216 12 2.863 10 368
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 19,3 5,4 255 26.152 4.565 1.197 31.914 -2 61 3 1.441
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 82,2 14,6 463 18.934 1.525 1.530 21.989 21 978 12 128
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 88,3 100 23.654 3.295 5.076 32.026 100 2.017 23 144
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 175,4 143,6 22 27.374 0 1.685 29.060 -11 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Yksityinen 1.001,5 633,4 58 25.765 2.363 2.579 30.707 4 8.421 8 281
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 67,9 100 28.731 4.977 1.829 35.537 100 896 13 377
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 38,1 30,5 25 26.811 1.697 1.151 29.658 11 72 2 898
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 185,8 157,3 18 19.675 881 1.002 21.558 -20 481 3 340
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 119,5 121,2 -1 27.275 982 1.483 29.740 47 1.001 8 117
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 295,3 250,0 18 22.509 4.319 1.803 28.631 15 3.283 11 388
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 22,5 100 35.173 5.076 1.125 41.373 100 160 7 714
3 Kunta 729,1 558,9 30 23.763 2.844 1.494 28.100 14 5.893 8 352
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 249,6 193,7 29 21.594 5.551 0 27.144 -13 37.910 152 37
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 13,3 7,5 78 23.571 3.940 4.242 31.753 17 264 20 199
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 224,8 165,0 36 23.341 3.827 1.180 28.347 21 1.186 5 725
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 99,7 77,4 29 27.533 4.303 1.949 33.784 -7 2.642 27 162
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 227,6 136,6 67 23.996 4.328 2.947 31.271 -32 3.278 14 300
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 195,9 209,3 -6 16.806 3.047 1.669 21.522 2 1.928 10 310
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 220,2 188,8 17 25.004 2.382 2.872 30.259 17 2.052 9 256
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 162,3 49,9 225 28.316 1.672 1.736 31.723 -10 832 5 326
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 81,8 17,5 368 7.379 1.188 1.902 10.469 38 426 5 228
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 114,9 88,6 30 29.295 3.103 3.410 35.808 -0 1.527 13 234
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,3 50,2 136 21.193 143 396 21.733 -63 80 1 212
4 Kuntayhtymä 1.708,4 1.184,3 44 22.844 3.264 1.769 27.877 -9 52.125 31 107
9 Jakamattomat 3.439,0 2.376,7 45 23.890 2.912 1.946 28.748 -1 66.439 19 151

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6AOL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSALOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
Raportti yhteensä 94.854,3 84.963,9 12 28.332 4.117 2.519 34.969 2 1.310.975 14 298

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun