KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6OL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) OMISTAJATYYPEITTÄIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1.602,4 1.414,1 13 26.608 2.693 4.487 33.788 -12 12.002 7 360
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.031,7 1.766,3 -42 22.973 5.282 4.272 32.527 -2 17.600 17 310
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 5.138,2 3.971,3 29 21.646 3.187 3.616 28.449 -13 72.050 14 227
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 2.539,1 1.783,5 42 21.194 3.773 3.677 28.645 -15 18.883 7 507
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.724,5 3.327,2 12 20.431 3.552 1.497 25.481 3 25.527 7 518
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 712,4 325,7 119 36.944 8.799 6.280 52.023 -20 46.549 65 135
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4.200,2 3.657,1 15 29.078 4.619 1.651 35.348 6 42.428 10 457
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2.322,9 2.114,4 10 28.761 4.301 1.976 35.038 8 24.393 11 410
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3.436,3 3.239,9 6 28.497 4.151 2.003 34.651 -3 47.564 14 300
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2.967,3 2.260,8 31 26.862 4.094 3.545 34.501 -6 63.436 21 191
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 3.133,9 2.957,7 6 28.115 4.390 1.615 34.121 -4 35.148 11 391
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 140,6 -100 -100
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.231,5 921,8 34 31.886 6.909 3.527 42.321 -0 20.380 17 417
1 Yksityinen 32.040,4 27.880,3 15 25.834 4.160 2.743 32.738 -3 425.960 13 313
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 6.070,7 5.525,3 10 33.773 5.698 2.074 41.544 14 85.649 14 404
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.310,7 1.156,1 13 27.963 2.427 2.664 33.053 -3 15.268 12 208
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 5.152,3 4.859,2 6 26.109 3.025 2.608 31.742 2 54.974 11 284
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.881,7 3.617,2 7 33.114 3.319 1.483 37.916 11 52.385 13 246
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 6.536,6 5.537,7 18 31.648 4.952 1.821 38.421 11 114.311 17 283
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.845,2 2.854,7 -0 27.162 2.868 2.230 32.260 6 27.166 10 300
3 Kunta 25.797,1 23.550,1 10 30.580 4.139 2.075 36.794 9 349.753 14 305
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 3.876,0 3.404,6 14 27.580 4.032 2.842 34.453 1 83.264 21 188
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 2.293,6 2.182,9 5 27.890 3.200 2.601 33.691 -3 28.746 13 255
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 458,5 626,9 -27 15.080 2.784 1.996 19.860 -11 5.787 13 221
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4.711,3 4.114,1 15 31.247 5.950 2.023 39.221 2 71.047 15 395
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 2.357,7 2.295,4 3 28.411 3.491 2.650 34.552 6 20.752 9 397
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.510,0 3.212,7 9 30.979 5.403 3.259 39.641 -1 73.775 21 257
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.746,8 3.397,3 10 27.363 4.195 1.737 33.296 6 43.266 12 363
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 4.810,9 4.233,5 14 29.864 2.470 2.822 35.155 4 52.529 11 226
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 4.776,4 4.316,4 11 28.962 3.554 2.975 35.490 1 67.009 14 253
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2.633,5 2.437,4 8 25.024 3.653 3.260 31.937 -7 33.156 13 290
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.617,0 2.215,0 18 27.308 4.110 2.396 33.814 -4 37.237 14 289
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.225,0 1.097,4 12 39.337 4.919 2.696 46.951 9 18.694 15 322
4 Kuntayhtymä 37.016,8 33.533,6 10 28.927 4.064 2.636 35.627 1 535.262 14 281
Raportti yhteensä 94.854,3 84.963,9 12 28.332 4.117 2.519 34.969 2 1.310.975 14 298

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun