KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) OPPILAITOKSITTAIN
Tutkinto Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 435,3 348,0 25 23.104 3.146 4.487 30.737 -24 3.645 8 376
310 Liiketalouden amk-tutkinto 330,7 334,0 -1 23.871 2.485 4.487 30.843 -4 2.848 9 288
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 80,0 76,4 5 21.258 2.482 4.487 28.227 -9 654 8 304
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 488,8 482,4 1 30.804 3.093 4.487 38.385 -10 3.900 8 388
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 112,8 81,8 38 33.604 3.155 4.487 41.246 -33 855 8 416
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 155,0 91,4 70 26.726 379 4.487 31.592 91 100 1 587
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1.602,4 1.414,1 13 26.608 2.693 4.487 33.788 -12 12.002 7 360
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 960,4 100 23.027 4.820 4.363 32.211 100 15.963 17 290
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 16,3 100 24.439 16.800 4.491 45.731 100 783 48 349
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 32,1 100 24.439 16.800 4.491 45.731 100 764 24 705
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 22,9 100 17.612 349 0 17.961 100 90 4 89
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.031,7 100 22.973 5.282 4.272 32.527 100 17.600 17 310
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 65,4 100 25.926 2.859 2.243 31.028 100 1.064 16 176
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.262,5 100 17.665 1.751 2.234 21.649 100 14.082 11 157
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 273,3 100 19.120 1.719 2.226 23.066 100 3.965 15 119
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 830,8 100 24.522 2.103 3.757 30.382 100 17.221 21 101
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 2.432,1 100 20.393 1.897 2.753 25.044 100 36.332 15 127
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 2.365,1 2.062,7 15 30.243 2.755 2.901 35.900 1 25.516 11 255
310 Liiketalouden amk-tutkinto 901,4 862,2 5 20.649 3.000 3.444 27.093 10 11.434 13 237
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 64,2 24,6 161 42.712 16.869 3.522 63.102 12 1.165 18 929
670 Kulttuurialan tutkinto 295,8 261,5 13 29.174 13.315 2.780 45.269 -18 7.239 24 544
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 249,6 193,7 29 21.594 5.551 0 27.144 -13 37.910 152 37
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 3.876,0 3.404,6 14 27.580 4.032 2.842 34.453 1 83.264 21 188
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 903,8 847,0 7 32.471 3.310 2.745 38.526 -3 12.598 14 237
310 Liiketalouden amk-tutkinto 670,8 695,3 -4 20.628 1.801 2.627 25.057 -8 4.792 7 252
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 156,3 128,6 22 23.531 4.377 2.326 30.234 -1 2.812 18 243
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 432,0 431,2 0 27.332 3.594 2.358 33.284 -2 4.672 11 332
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 60,6 35,7 70 47.313 7.722 2.436 57.472 -19 2.140 35 219
670 Kulttuurialan tutkinto 56,7 37,7 50 37.325 6.746 2.397 46.468 1 1.468 26 260
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 13,3 7,5 78 23.571 3.940 4.242 31.753 17 264 20 199
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 2.293,6 2.182,9 5 27.890 3.200 2.601 33.691 -3 28.746 13 255
02468 Haaga Instituutin Ammattikork.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.605,9 986,2 63 18.326 2.152 1.382 21.860 0 13.500 8 256
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 766,8 700,0 10 24.002 6.559 7.602 38.163 -19 3.734 5 1.347
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 49,9 14,2 252 50.173 12.593 13.945 76.711 -16 1.271 25 495
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 116,5 83,2 40 29.849 4.001 5.089 38.939 -29 378 3 1.233
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 2.539,1 1.783,5 42 21.194 3.773 3.677 28.645 -15 18.883 7 507
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.119,6 100 29.449 4.860 1.762 36.070 100 13.419 12 405
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 48,3 100 30.330 2.801 2.945 36.076 100 593 12 228
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.190,8 100 30.276 4.907 1.740 36.923 100 14.948 13 391
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 28,3 100 22.672 1.267 2.858 26.796 100 224 8 160
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 90,4 100 58.855 4.929 2.787 66.571 100 1.370 15 325
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 130,8 100 66.809 25.106 3.223 95.139 100 6.872 53 478
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 29,6 100 42.912 7.379 2.782 53.073 100 433 15 504
670 Kulttuurialan tutkinto 31,7 100 38.239 4.295 3.170 45.704 100 519 16 262
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 67,9 100 28.731 4.977 1.829 35.537 100 896 13 377
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.737,5 100 32.740 5.801 1.917 40.458 100 39.274 14 404
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh.
310 Liiketalouden amk-tutkinto 3.558,5 3.579,7 -1 20.377 3.519 1.385 25.281 4 22.648 6 553
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 136,7 320,3 -57 18.537 4.959 4.744 28.240 11 2.829 21 240
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 29,3 54,2 -46 35.841 1.023 0 36.864 63 50 2 600
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.724,5 3.954,1 -6 20.431 3.552 1.497 25.481 5 25.527 7 518
02631 Humanistinen ammattikorkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 350,0 100 32.078 8.126 3.310 43.514 100 20.825 60 137
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 31,7 100 29.197 7.810 3.179 40.185 100 1.884 59 131
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 381,7 100 31.839 8.100 3.299 43.238 100 22.709 59 136
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 717,4 712,2 1 42.450 9.375 2.122 53.946 -4 22.801 32 295
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 2.278,8 2.104,0 8 29.913 4.669 1.994 36.576 5 21.092 9 504
310 Liiketalouden amk-tutkinto 857,7 746,2 15 23.864 4.789 2.243 30.895 12 8.325 10 493
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 291,3 87,5 233 26.884 9.872 2.017 38.774 5 7.776 27 370
670 Kulttuurialan tutkinto 341,3 299,3 14 44.097 8.283 2.011 54.391 -3 9.867 29 287
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 224,8 165,0 36 23.341 3.827 1.180 28.347 21 1.186 5 725
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4.711,3 4.114,1 15 31.247 5.950 2.023 39.221 2 71.047 15 395
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 67,5 15,4 338 42.234 5.531 3.722 51.487 14 781 12 478
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.451,5 1.169,2 24 30.006 5.283 2.298 37.587 5 16.464 11 466
310 Liiketalouden amk-tutkinto 853,3 809,0 5 23.258 3.876 1.199 28.334 6 6.160 7 537
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 555,5 519,8 7 28.126 4.221 1.589 33.936 4 4.999 9 469
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 791,8 756,0 5 29.262 3.723 1.078 34.063 1 7.900 10 373
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 105,3 60,4 74 70.031 11.444 1.914 83.388 -7 2.128 20 566
670 Kulttuurialan tutkinto 94,4 86,2 10 30.284 5.330 900 36.513 -17 1.133 12 444
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 280,9 241,1 17 24.398 3.747 1.071 29.216 12 2.863 10 368
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4.200,2 3.657,1 15 29.078 4.619 1.651 35.348 6 42.428 10 457
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.122,4 960,6 17 32.532 4.651 1.976 39.160 8 9.257 8 564
310 Liiketalouden amk-tutkinto 703,8 695,8 1 22.016 2.790 1.976 26.782 5 8.865 13 221
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 405,2 436,8 -7 27.413 4.504 2.013 33.930 5 4.950 12 369
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 38,5 6,3 516 46.822 15.245 1.976 64.042 -14 520 14 1.129
670 Kulttuurialan tutkinto 25,1 9,6 162 39.216 10.608 1.973 51.796 -48 563 22 473
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 8,8 100 46.177 4.643 1.976 52.796 100 177 20 230
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 19,3 5,4 255 26.152 4.565 1.197 31.914 -2 61 3 1.441
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2.322,9 2.114,4 10 28.761 4.301 1.976 35.038 8 24.393 11 410
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 432,5 386,8 12 30.243 2.753 2.659 35.656 0 6.573 15 181
310 Liiketalouden amk-tutkinto 466,0 421,3 11 24.644 2.204 2.479 29.327 -4 3.185 7 322
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 70,3 18,8 275 26.812 2.367 2.574 31.753 -23 937 13 177
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 303,8 298,8 2 30.215 2.412 3.163 35.791 -4 4.501 15 163
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 38,1 30,5 25 26.811 1.697 1.151 29.658 11 72 2 898
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.310,7 1.156,1 13 27.963 2.427 2.664 33.053 -3 15.268 12 208
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 721,3 747,7 -4 32.977 2.698 3.203 38.879 16 6.550 9 297
310 Liiketalouden amk-tutkinto 737,3 738,8 -0 20.947 2.912 1.621 25.480 -9 3.458 5 621
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 625,0 626,9 -0 26.512 5.138 2.123 33.773 3 6.302 10 510
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 174,4 104,6 67 48.382 2.855 7.005 58.243 8 1.800 10 277
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 99,7 77,4 29 27.533 4.303 1.949 33.784 -7 2.642 27 162
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 2.357,7 2.295,4 3 28.411 3.491 2.650 34.552 6 20.752 9 397
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 216,5 218,6 -1 33.535 6.156 2.129 41.820 -11 8.643 40 154
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 999,0 949,6 5 31.853 3.544 1.651 37.047 -4 1.634 2 2.166
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 88,6 101,7 -13 49.844 4.108 1.704 55.655 23 1.403 16 259
310 Liiketalouden amk-tutkinto 870,5 850,1 2 21.407 2.360 1.668 25.435 -1 11.155 13 184
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 711,9 705,6 1 29.160 4.242 2.546 35.947 -1 10.856 15 278
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 231,8 196,2 18 26.167 6.311 2.415 34.894 -11 3.333 14 439
670 Kulttuurialan tutkinto 235,9 203,7 16 31.436 10.024 2.851 44.311 -3 9.562 41 247
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 82,2 14,6 463 18.934 1.525 1.530 21.989 21 978 12 128
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3.436,3 3.239,9 6 28.497 4.151 2.003 34.651 -3 47.564 14 300
02470 Lahden ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 867,6 763,2 14 28.909 5.546 3.370 37.825 -9 15.286 18 315
310 Liiketalouden amk-tutkinto 853,3 898,8 -5 25.394 3.080 2.043 30.517 8 9.053 11 290
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 96,3 27,1 255 29.593 4.406 4.460 38.460 -38 1.102 11 385
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 795,7 801,5 -1 27.640 3.427 3.519 34.586 -3 7.571 10 360
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 229,2 227,0 1 52.019 9.525 4.665 66.208 0 7.296 32 299
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 55,3 17,5 216 56.498 13.146 9.973 79.617 24 1.374 25 529
670 Kulttuurialan tutkinto 325,4 326,8 -0 44.670 8.964 3.636 57.271 4 8.297 25 352
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 59,8 14,2 322 35.223 26.134 1.157 62.513 -4 20.518 343 76
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 227,6 136,6 67 23.996 4.328 2.947 31.271 -32 3.278 14 300
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.510,0 3.212,7 9 30.979 5.403 3.259 39.641 -1 73.775 21 257
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 182,1 141,0 29 31.691 5.368 1.651 38.711 -13 3.291 18 297
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.200,5 1.155,7 4 31.542 3.392 1.664 36.598 7 15.007 13 271
310 Liiketalouden amk-tutkinto 882,8 964,9 -9 23.810 4.191 1.881 29.881 14 6.972 8 531
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 127,6 32,9 288 17.586 7.669 2.359 27.614 -11 2.300 18 425
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 963,8 762,9 26 27.076 4.989 1.663 33.728 2 11.568 12 416
670 Kulttuurialan tutkinto 15,8 100 64.872 7.579 1.652 74.102 100 480 30 250
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 178,3 130,6 37 29.225 2.604 1.651 33.480 -7 1.720 10 270
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 195,9 209,3 -6 16.806 3.047 1.669 21.522 2 1.928 10 310
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.746,8 3.397,3 10 27.363 4.195 1.737 33.296 6 43.266 12 363
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 214,2 209,4 2 32.290 5.564 5.761 43.614 7 8.216 38 145
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 2.328,2 1.802,4 29 30.653 2.727 2.683 36.063 0 22.821 10 278
310 Liiketalouden amk-tutkinto 787,3 634,3 24 21.997 1.279 2.098 25.374 -15 4.594 6 219
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.186,3 1.381,6 -14 32.704 2.050 3.129 37.883 17 13.971 12 174
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 13,3 100 66.608 4.877 1.103 72.588 100 130 10 500
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 45,8 12,1 279 31.805 3.411 960 36.177 -47 295 6 529
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 15,8 5,0 215 90.704 9.910 2.464 103.078 47 450 29 347
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 220,2 188,8 17 25.004 2.382 2.872 30.259 17 2.052 9 256
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 4.810,9 4.233,5 14 29.864 2.470 2.822 35.155 4 52.529 11 226
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 27,5 100 28.838 4.224 4.913 37.975 100 1.050 38 111
310 Liiketalouden amk-tutkinto 552,5 100 20.422 2.370 4.936 27.729 100 10.562 19 124
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 134,2 100 21.031 2.733 5.386 29.150 100 2.646 20 139
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 580,4 100 27.871 3.404 5.023 36.298 100 13.588 23 145
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 47,9 100 65.610 6.418 6.360 78.388 100 1.316 27 234
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 88,3 100 23.654 3.295 5.076 32.026 100 2.017 23 144
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.430,8 100 25.376 3.052 5.070 33.497 100 31.179 22 140
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 327,5 351,8 -7 41.680 5.160 1.682 48.522 8 5.085 16 332
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 860,7 802,8 7 26.329 4.519 1.607 32.455 -13 9.031 10 431
310 Liiketalouden amk-tutkinto 628,0 580,3 8 21.469 2.198 1.609 25.275 3 7.110 11 194
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 241,8 213,0 13 27.351 3.854 1.615 32.820 -1 1.944 8 479
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 571,3 590,8 -3 25.262 5.591 1.609 32.462 -6 9.509 17 336
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 136,0 108,2 26 37.533 13.106 1.965 52.603 58 1.646 12 1.083
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 75,5 55,0 37 65.100 0 1.596 66.696 -5 0 0 0
670 Kulttuurialan tutkinto 117,8 112,2 5 20.811 7.568 1.066 29.445 -40 823 7 1.083
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 175,4 143,6 22 27.374 0 1.685 29.060 -11 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 3.133,9 2.957,7 6 28.115 4.390 1.615 34.121 -4 35.148 11 391
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 81,1 17,1 375 31.105 4.370 2.856 38.331 -24 1.196 15 296
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.596,7 1.435,0 11 31.438 2.797 2.632 36.866 4 25.308 16 176
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.097,5 1.057,3 4 20.482 1.783 2.998 25.263 -9 13.025 12 150
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 167,2 41,7 301 25.274 2.489 2.944 30.708 -21 1.528 9 272
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.067,8 1.073,8 -1 30.418 3.596 2.332 36.346 7 10.507 10 365
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 41,3 10,4 296 48.816 3.795 5.232 57.842 -19 273 7 573
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 16,3 4,6 255 50.888 11.570 5.317 67.776 -64 438 27 429
670 Kulttuurialan tutkinto 546,3 626,6 -13 34.764 9.749 5.339 49.852 6 13.902 25 383
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 162,3 49,9 225 28.316 1.672 1.736 31.723 -10 832 5 326
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 4.776,4 4.316,4 11 28.962 3.554 2.975 35.490 1 67.009 14 253
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 210,6 187,2 13 34.859 6.968 1.201 43.028 -22 4.263 20 344
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 906,0 756,1 20 25.819 3.090 3.629 32.539 -12 6.943 8 403
310 Liiketalouden amk-tutkinto 471,9 481,8 -2 23.687 2.280 3.073 29.040 -4 5.116 11 210
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 307,1 347,9 -12 18.072 3.336 3.248 24.656 -4 3.395 11 302
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 509,0 536,5 -5 24.715 1.800 3.675 30.190 5 4.897 10 187
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 147,1 110,5 33 35.739 15.219 3.875 54.833 -7 8.116 55 276
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 81,8 17,5 368 7.379 1.188 1.902 10.469 38 426 5 228
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2.633,5 2.437,4 8 25.024 3.653 3.260 31.937 -7 33.156 13 290
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.631,3 1.446,6 13 28.549 3.774 2.053 34.377 -3 21.635 13 285
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 143,8 97,3 48 36.457 3.606 4.498 44.561 -9 1.875 13 276
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.711,0 1.774,0 -4 21.053 2.115 2.976 26.144 -0 12.824 7 282
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 156,4 130,4 20 25.607 2.965 1.952 30.523 37 1.487 10 312
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.247,8 1.193,6 5 27.510 3.058 2.744 33.312 6 12.728 10 300
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 76,3 60,0 27 61.613 11.171 5.652 78.436 17 3.944 52 216
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 185,8 157,3 18 19.675 881 1.002 21.558 -20 481 3 340
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 5.152,3 4.859,2 6 26.109 3.025 2.608 31.742 2 54.974 11 284
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 386,6 368,8 5 26.760 5.703 3.343 35.806 9 9.821 25 224
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 484,3 354,2 37 28.582 4.677 1.384 34.644 -13 5.588 12 405
310 Liiketalouden amk-tutkinto 813,6 814,3 -0 21.823 2.535 1.859 26.216 -8 7.138 9 289
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 66,5 20,4 226 25.203 3.950 2.730 31.883 -10 1.379 21 191
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 600,3 610,4 -2 30.607 4.270 2.685 37.563 -0 8.293 14 309
670 Kulttuurialan tutkinto 150,8 98,9 52 40.492 6.903 4.050 51.445 -1 3.491 23 298
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 114,9 88,6 30 29.295 3.103 3.410 35.808 -0 1.527 13 234
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2.617,0 2.355,6 11 27.308 4.110 2.396 33.814 -2 37.237 14 289
02508 Svenska yrkeshögskolan
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 535,3 542,0 -1 36.969 4.854 2.954 44.777 12 8.041 15 323
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 367,1 348,3 5 32.974 2.975 3.017 38.967 31 5.817 16 188
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 21,5 7,5 187 44.164 4.495 3.036 51.694 -36 474 22 204
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 118,2 97,2 22 61.149 16.236 2.667 80.052 -2 3.213 27 597
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 36,4 32,2 13 103.766 4.912 2.983 111.660 22 450 12 397
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 19,8 10,2 94 63.310 1.910 2.881 68.100 11 235 12 160
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 8,6 10,0 -14 68.155 10.035 2.423 80.613 104 384 45 224
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 118,3 50,2 136 21.193 143 396 21.733 -63 80 1 212
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.225,0 1.097,4 12 39.337 4.919 2.696 46.951 9 18.694 15 322
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 233,3 209,4 11 41.810 1.719 1.483 45.013 22 3.645 16 110
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 2.018,1 1.898,2 6 33.498 1.863 1.483 36.844 7 31.571 16 119
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.156,8 1.094,0 6 25.340 3.935 1.483 30.758 15 8.457 7 538
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 354,0 294,4 20 52.572 11.449 1.483 65.505 2 7.711 22 526
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 119,5 121,2 -1 27.275 982 1.483 29.740 47 1.001 8 117
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.881,7 3.617,2 7 33.114 3.319 1.483 37.916 11 52.385 13 246
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 95,0 36,4 161 47.185 1.779 1.758 50.722 48 1.215 13 139
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 2.095,6 1.914,1 9 33.090 2.745 1.803 37.637 23 24.300 12 237
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.110,8 1.176,9 -6 21.098 3.807 1.603 26.508 -6 18.815 17 225
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 255,2 250,7 2 20.817 5.329 1.599 27.745 -4 3.813 15 357
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.309,0 1.353,0 -3 30.397 5.008 1.610 37.014 1 19.395 15 338
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 72,1 37,2 94 23.390 18.865 1.543 43.799 25 3.813 53 357
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 246,5 228,7 8 55.774 11.781 1.820 69.376 7 3.021 12 961
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 132,3 114,8 15 57.375 21.902 1.611 80.888 22 3.020 23 960
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 124,4 115,3 8 74.407 23.291 1.761 99.459 24 3.020 24 960
670 Kulttuurialan tutkinto 52,1 60,7 -14 48.526 8.792 1.803 59.122 30 5.633 108 81
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 295,3 250,0 18 22.509 4.319 1.803 28.631 15 3.283 11 388
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 5.788,2 5.537,7 5 31.757 5.159 1.703 38.619 12 89.328 15 334
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.265,1 1.303,0 -3 31.596 2.291 2.315 36.202 9 17.200 14 169
310 Liiketalouden amk-tutkinto 969,6 936,6 4 20.474 2.295 1.796 24.565 10 4.224 4 527
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 235,2 221,3 6 29.531 3.128 3.149 35.808 2 2.507 11 293
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 352,8 393,8 -10 27.550 6.199 2.574 36.324 -5 3.075 9 711
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 22,5 100 35.173 5.076 1.125 41.373 100 160 7 714
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.845,2 2.854,7 -0 27.162 2.868 2.230 32.260 6 27.166 10 300
02625 Yrkeshögskolan Sydväst
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 234,3 193,3 21 33.531 6.868 3.270 43.669 -6 5.323 23 302
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 191,6 168,3 14 34.239 3.273 3.273 40.785 2 2.403 13 261
220 Merenkulun ammattikorkeakoulutut 125,7 84,5 49 28.281 5.140 3.259 36.680 -15 2.041 16 316
310 Liiketalouden amk-tutkinto 103,3 89,8 15 19.091 3.273 3.274 25.637 -2 1.296 13 261
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 72,3 25,4 185 21.530 7.103 3.274 31.907 -12 650 9 790
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 237,2 204,3 16 33.839 8.956 4.770 47.565 6 3.515 15 604
670 Kulttuurialan tutkinto 117,0 99,4 18 33.076 13.916 3.223 50.215 9 1.825 16 892
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk 81,0 29,6 174 39.289 7.541 3.275 50.105 -12 1.850 23 330
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 69,2 27,1 155 38.905 5.951 2.772 47.629 15 1.477 21 279
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.231,5 921,8 34 31.886 6.909 3.527 42.321 -0 20.380 17 417
620 Ammattikorkeakoulut 85.740,8 71.114,6 21 28.258 4.027 2.453 34.738 2 1.142.015 13 302

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) OPPILAITOKSITTAIN
Tutkinto Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
625 Va. ammattikorkeakoulut
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork.
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkin 67,1 78,8 -15 32.393 5.661 1.933 39.987 -14 1.785 27 213
310 Liiketalouden amk-tutkinto 1.396,5 1.953,5 -29 17.694 2.345 2.674 22.712 -18 14.050 10 233
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 313,3 476,3 -34 21.350 5.842 2.993 30.185 -1 4.186 13 437
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 929,3 1.462,8 -36 30.189 6.756 7.620 44.564 12 15.697 17 400
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 2.706,1 3.971,3 -32 22.772 4.346 4.391 31.509 -4 35.718 13 329
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 458,5 100 15.080 2.784 1.996 19.860 100 5.787 13 221
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk 458,5 100 15.080 2.784 1.996 19.860 100 5.787 13 221
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 1.415,2 2.164,3 -35 32.617 5.383 1.951 39.951 19 18.787 13 405
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 58,9 114,7 -49 34.834 3.217 3.382 41.434 6 831 14 228
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.531,8 2.843,7 -46 32.950 5.341 1.894 40.185 14 20.926 14 391
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 32,1 27,5 17 28.031 1.566 3.533 33.130 -12 314 10 160
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 98,6 121,3 -19 75.572 6.329 3.578 85.479 27 1.918 19 325
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 120,2 147,4 -18 40.699 12.898 6.321 59.918 3 2.267 19 684
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk 32,1 37,8 -15 55.395 9.525 3.592 68.512 -9 606 19 504
670 Kulttuurialan tutkinto 44,3 68,7 -35 38.239 4.295 3.170 45.704 22 726 16 262
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 3.333,2 5.525,3 -40 34.621 5.613 2.203 42.437 17 46.375 14 403
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak.
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 16,9 23,1 -27 37.187 5.911 7.685 50.784 12 224 13 446
310 Liiketalouden amk-tutkinto 678,4 993,8 -32 20.239 2.632 2.199 25.070 -4 13.347 20 134
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk- 126,6 196,3 -36 24.194 4.445 3.439 32.079 -9 2.115 17 266
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 666,8 980,7 -32 35.956 7.479 1.461 44.896 -3 15.198 23 328
650 Musiikin ammattikorkeakoulututki 47,8 66,9 -29 41.885 7.219 4.912 54.016 -0 1.373 29 251
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 1.536,5 2.260,8 -32 28.245 5.064 2.126 35.435 -4 32.257 21 241
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 1.717,9 -100 -100
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk- 20,0 -100 -100
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 28,3 -100 -100
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.766,3 -100 -100
09697 Va Humanistinen amm.korkeak.
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 330,8 325,7 2 42.834 9.606 9.719 62.160 -4 23.840 72 133
09697 Va Humanistinen amm.korkeak. 330,8 325,7 2 42.834 9.606 9.719 62.160 -4 23.840 72 133
09696 Varsinais-Suomen va amk
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkin 11,7 100 33.396 1.554 2.275 37.225 100 502 43 36
310 Liiketalouden amk-tutkinto 339,5 100 29.178 2.843 1.546 33.567 100 8.180 24 118
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tut 251,4 100 29.992 3.425 4.059 37.477 100 5.151 20 167
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 103,8 100 35.868 3.309 1.852 41.028 100 2.181 21 158
670 Kulttuurialan tutkinto 42,0 100 35.500 7.710 6.688 49.897 100 8.969 214 36
09696 Varsinais-Suomen va amk 748,4 100 30.800 3.356 2.733 36.889 100 24.983 33 101
625 Va. ammattikorkeakoulut 9.113,4 13.849,3 -34 29.029 4.962 3.145 37.136 4 168.960 19 268

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6QLT ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) OPPILAITOKSITTAIN
Tutkinto Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
Raportti yhteensä 94.854,3 84.963,9 12 28.332 4.117 2.519 34.969 2 1.310.975 14 298