KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6T ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) TUTKINNOITTAIN
Tutkinto Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3.098,4 2.739,4 13 36.492 6.152 2.470 45.114 -2 77.129 25 247
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 29.281,3 26.104,3 12 30.840 3.580 2.305 36.725 3 342.445 12 306
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 358,0 283,5 26 36.900 4.268 3.372 44.540 -3 5.319 15 287
310 Liiketalouden amk-tutkinto 26.371,2 24.168,7 9 21.276 2.792 2.121 26.189 -1 255.215 10 289
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 4.904,0 3.861,9 27 23.048 4.291 3.407 30.746 -9 56.193 11 374
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk. 20.199,5 20.080,7 1 29.157 4.378 2.848 36.383 3 280.395 14 315
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 257,8 72,2 257 30.646 7.315 2.184 40.145 -1 7.006 27 269
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 2.022,3 1.599,6 26 49.084 9.379 3.169 61.632 3 40.325 20 470
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 877,1 522,9 68 57.959 12.993 3.707 74.659 11 19.888 23 573
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 237,8 172,9 38 66.476 15.992 2.518 84.986 5 5.182 22 734
670 Kulttuurialan tutkinto 2.492,3 2.291,1 9 36.496 9.354 3.333 49.183 -2 74.497 30 313
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 337,8 168,4 101 38.631 14.923 4.737 58.292 -6 31.755 94 159
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 977,7 521,7 87 35.872 7.736 5.157 48.764 -10 49.187 50 154
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439,0 2.376,7 45 23.890 2.912 1.946 28.748 -1 66.439 19 151
Raportti yhteensä 94.854,2 84.963,9 12 28.332 4.117 2.519 34.969 2 1.310.975 14 298