KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6TL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) TUTKINNOITTAIN
Oppilaitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 132,5 78,8 68 29.200 4.278 2.086 35.564 -24 2.849 22 199
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 717,4 712,2 1 42.450 9.375 2.122 53.946 -4 22.801 32 295
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 67,5 15,4 338 42.234 5.531 3.722 51.487 14 781 12 478
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 216,5 218,6 -1 33.535 6.156 2.129 41.820 -11 8.643 40 154
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 182,1 141,0 29 31.691 5.368 1.651 38.711 -13 3.291 18 297
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 214,2 209,4 2 32.290 5.564 5.761 43.614 7 8.216 38 145
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 327,5 351,8 -7 41.680 5.160 1.682 48.522 8 5.085 16 332
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 81,1 17,1 375 31.105 4.370 2.856 38.331 -24 1.196 15 296
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 210,6 187,2 13 34.859 6.968 1.201 43.028 -22 4.263 20 344
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 386,6 368,8 5 26.760 5.703 3.343 35.806 9 9.821 25 224
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 233,3 209,4 11 41.810 1.719 1.483 45.013 22 3.645 16 110
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 95,0 36,4 161 47.185 1.779 1.758 50.722 48 1.215 13 139
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 234,3 193,3 21 33.531 6.868 3.270 43.669 -6 5.323 23 302
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3.098,4 2.739,4 13 36.492 6.152 2.470 45.114 -2 77.129 25 247
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 435,3 348,0 25 23.104 3.146 4.487 30.737 -24 3.645 8 376
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2.365,1 2.062,7 15 30.243 2.755 2.901 35.900 1 25.516 11 255
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 903,8 847,0 7 32.471 3.310 2.745 38.526 -3 12.598 14 237
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.534,8 2.164,3 17 31.218 5.152 1.867 38.237 14 32.206 13 405
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.278,8 2.104,0 8 29.913 4.669 1.994 36.576 5 21.092 9 504
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1.451,5 1.169,2 24 30.006 5.283 2.298 37.587 5 16.464 11 466
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1.122,4 960,6 17 32.532 4.651 1.976 39.160 8 9.257 8 564
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 432,5 386,8 12 30.243 2.753 2.659 35.656 0 6.573 15 181
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 721,3 747,7 -4 32.977 2.698 3.203 38.879 16 6.550 9 297
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 999,0 949,6 5 31.853 3.544 1.651 37.047 -4 1.634 2 2.166
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 867,6 763,2 14 28.909 5.546 3.370 37.825 -9 15.286 18 315
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1.200,5 1.155,7 4 31.542 3.392 1.664 36.598 7 15.007 13 271
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2.328,2 1.802,4 29 30.653 2.727 2.683 36.063 0 22.821 10 278
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 44,4 23,1 92 32.018 4.866 5.969 42.854 -5 1.274 29 170
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 860,7 802,8 7 26.329 4.519 1.607 32.455 -13 9.031 10 431
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.596,7 1.435,0 11 31.438 2.797 2.632 36.866 4 25.308 16 176
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 906,0 756,1 20 25.819 3.090 3.629 32.539 -12 6.943 8 403
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.631,3 1.446,6 13 28.549 3.774 2.053 34.377 -3 21.635 13 285
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 484,3 354,2 37 28.582 4.677 1.384 34.644 -13 5.588 12 405
02508 Svenska yrkeshögskolan 535,3 542,0 -1 36.969 4.854 2.954 44.777 12 8.041 15 323
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2.018,1 1.898,2 6 33.498 1.863 1.483 36.844 7 31.571 16 119
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.107,3 1.914,1 10 33.091 2.739 1.805 37.635 23 24.802 12 233
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1.265,1 1.303,0 -3 31.596 2.291 2.315 36.202 9 17.200 14 169
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 191,6 168,3 14 34.239 3.273 3.273 40.785 2 2.403 13 261
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 29.281,3 26.104,3 12 30.840 3.580 2.305 36.725 3 342.445 12 306
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 88,6 101,7 -13 49.844 4.108 1.704 55.655 23 1.403 16 259
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 143,8 97,3 48 36.457 3.606 4.498 44.561 -9 1.875 13 276
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 125,7 84,5 49 28.281 5.140 3.259 36.680 -15 2.041 16 316
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 358,0 283,5 26 36.900 4.268 3.372 44.540 -3 5.319 15 287
310 Liiketalouden amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 330,7 334,0 -1 23.871 2.485 4.487 30.843 -4 2.848 9 288
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 2.659,0 1.953,5 36 17.680 2.063 2.465 22.207 -19 28.132 11 195
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 901,4 862,2 5 20.649 3.000 3.444 27.093 10 11.434 13 237
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 670,8 695,3 -4 20.628 1.801 2.627 25.057 -8 4.792 7 252
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1.605,9 986,2 63 18.326 2.152 1.382 21.860 0 13.500 8 256
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.558,5 3.579,7 -1 20.377 3.519 1.385 25.281 4 22.648 6 553
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 857,7 746,2 15 23.864 4.789 2.243 30.895 12 8.325 10 493
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 853,3 809,0 5 23.258 3.876 1.199 28.334 6 6.160 7 537
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 703,8 695,8 1 22.016 2.790 1.976 26.782 5 8.865 13 221
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 466,0 421,3 11 24.644 2.204 2.479 29.327 -4 3.185 7 322
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 737,3 738,8 -0 20.947 2.912 1.621 25.480 -9 3.458 5 621
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 870,5 850,1 2 21.407 2.360 1.668 25.435 -1 11.155 13 184
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 853,3 898,8 -5 25.394 3.080 2.043 30.517 8 9.053 11 290
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 882,8 964,9 -9 23.810 4.191 1.881 29.881 14 6.972 8 531
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 787,3 634,3 24 21.997 1.279 2.098 25.374 -15 4.594 6 219
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.230,9 993,8 24 20.321 2.514 3.428 26.263 0 23.909 19 129
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 628,0 580,3 8 21.469 2.198 1.609 25.275 3 7.110 11 194
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.097,5 1.057,3 4 20.482 1.783 2.998 25.263 -9 13.025 12 150
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 471,9 481,8 -2 23.687 2.280 3.073 29.040 -4 5.116 11 210
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.711,0 1.774,0 -4 21.053 2.115 2.976 26.144 -0 12.824 7 282
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 813,6 814,3 -0 21.823 2.535 1.859 26.216 -8 7.138 9 289
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 1.156,8 1.094,0 6 25.340 3.935 1.483 30.758 15 8.457 7 538
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.450,3 1.176,9 23 22.990 3.581 1.589 28.160 0 26.995 19 192
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 969,6 936,6 4 20.474 2.295 1.796 24.565 10 4.224 4 527
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 103,3 89,8 15 19.091 3.273 3.274 25.637 -2 1.296 13 261
310 Liiketalouden amk-tutkinto 26.371,2 24.168,7 9 21.276 2.792 2.121 26.189 -1 255.215 10 289
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 80,0 76,4 5 21.258 2.482 4.487 28.227 -9 654 8 304
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 586,6 476,3 23 20.311 3.921 2.636 26.868 -12 8.151 14 282
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 156,3 128,6 22 23.531 4.377 2.326 30.234 -1 2.812 18 243
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 766,8 700,0 10 24.002 6.559 7.602 38.163 -19 3.734 5 1.347
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 107,3 114,7 -6 32.805 3.030 3.185 39.020 -0 1.424 13 228
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 595,2 320,3 86 15.874 3.283 2.627 21.784 -14 8.616 14 227
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 555,5 519,8 7 28.126 4.221 1.589 33.936 4 4.999 9 469
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 70,3 18,8 275 26.812 2.367 2.574 31.753 -23 937 13 177
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 96,3 27,1 255 29.593 4.406 4.460 38.460 -38 1.102 11 385
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 127,6 32,9 288 17.586 7.669 2.359 27.614 -11 2.300 18 425
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 260,8 196,3 33 22.567 3.565 4.441 30.572 -13 4.761 18 195
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 241,8 213,0 13 27.351 3.854 1.615 32.820 -1 1.944 8 479
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 167,2 41,7 301 25.274 2.489 2.944 30.708 -21 1.528 9 272
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 307,1 347,9 -12 18.072 3.336 3.248 24.656 -4 3.395 11 302
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 156,4 130,4 20 25.607 2.965 1.952 30.523 37 1.487 10 312
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 66,5 20,4 226 25.203 3.950 2.730 31.883 -10 1.379 21 191
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 255,2 250,7 2 20.817 5.329 1.599 27.745 -4 3.813 15 357
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 235,2 221,3 6 29.531 3.128 3.149 35.808 2 2.507 11 293
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 72,3 25,4 185 21.530 7.103 3.274 31.907 -12 650 9 790
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 4.904,0 3.861,9 27 23.048 4.291 3.407 30.746 -9 56.193 11 374
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 488,8 482,4 1 30.804 3.093 4.487 38.385 -10 3.900 8 388
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 960,4 1.717,9 -44 23.027 4.820 4.363 32.211 -3 15.963 17 290
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.760,1 1.462,8 20 27.514 4.560 5.796 37.870 -4 32.918 19 244
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 432,0 431,2 0 27.332 3.594 2.358 33.284 -2 4.672 11 332
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2.722,7 2.843,7 -4 31.780 5.151 1.826 38.758 10 35.874 13 391
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 291,3 87,5 233 26.884 9.872 2.017 38.774 5 7.776 27 370
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 791,8 756,0 5 29.262 3.723 1.078 34.063 1 7.900 10 373
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 405,2 436,8 -7 27.413 4.504 2.013 33.930 5 4.950 12 369
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 303,8 298,8 2 30.215 2.412 3.163 35.791 -4 4.501 15 163
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 625,0 626,9 -0 26.512 5.138 2.123 33.773 3 6.302 10 510
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 711,9 705,6 1 29.160 4.242 2.546 35.947 -1 10.856 15 278
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 795,7 801,5 -1 27.640 3.427 3.519 34.586 -3 7.571 10 360
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 963,8 762,9 26 27.076 4.989 1.663 33.728 2 11.568 12 416
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1.186,3 1.381,6 -14 32.704 2.050 3.129 37.883 17 13.971 12 174
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1.247,2 980,7 27 32.193 5.583 3.119 40.895 -12 28.786 23 242
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 571,3 590,8 -3 25.262 5.591 1.609 32.462 -6 9.509 17 336
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.067,8 1.073,8 -1 30.418 3.596 2.332 36.346 7 10.507 10 365
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 509,0 536,5 -5 24.715 1.800 3.675 30.190 5 4.897 10 187
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.247,8 1.193,6 5 27.510 3.058 2.744 33.312 6 12.728 10 300
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 600,3 610,4 -2 30.607 4.270 2.685 37.563 -0 8.293 14 309
02508 Svenska yrkeshögskolan 367,1 348,3 5 32.974 2.975 3.017 38.967 31 5.817 16 188
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.560,4 1.353,0 15 30.331 4.753 2.005 37.089 2 24.546 16 302
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 352,8 393,8 -10 27.550 6.199 2.574 36.324 -5 3.075 9 711
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 237,2 204,3 16 33.839 8.956 4.770 47.565 6 3.515 15 604
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutk. 20.199,5 20.080,7 1 29.157 4.378 2.848 36.383 3 280.395 14 315
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 60,4 27,5 120 25.518 1.425 3.217 30.160 -20 538 9 160
02508 Svenska yrkeshögskolan 21,5 7,5 187 44.164 4.495 3.036 51.694 -36 474 22 204
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 175,9 37,2 373 30.755 9.683 1.726 42.163 20 5.994 34 284
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 257,8 72,2 257 30.646 7.315 2.184 40.145 -1 7.006 27 269
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 112,8 81,8 38 33.604 3.155 4.487 41.246 -33 855 8 416
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 16,3 20,0 -19 24.439 16.800 4.491 45.731 37 783 48 349
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 64,2 24,6 161 42.712 16.869 3.522 63.102 12 1.165 18 929
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 60,6 35,7 70 47.313 7.722 2.436 57.472 -19 2.140 35 219
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 189,0 121,3 56 67.575 5.659 3.199 76.433 13 3.288 17 325
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 174,4 104,6 67 48.382 2.855 7.005 58.243 8 1.800 10 277
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 231,8 196,2 18 26.167 6.311 2.415 34.894 -11 3.333 14 439
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 229,2 227,0 1 52.019 9.525 4.665 66.208 0 7.296 32 299
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 13,3 100 66.608 4.877 1.103 72.588 100 130 10 500
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 136,0 108,2 26 37.533 13.106 1.965 52.603 58 1.646 12 1.083
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 76,3 60,0 27 61.613 11.171 5.652 78.436 17 3.944 52 216
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,2 97,2 22 61.149 16.236 2.667 80.052 -2 3.213 27 597
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 354,0 294,4 20 52.572 11.449 1.483 65.505 2 7.711 22 526
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 246,5 228,7 8 55.774 11.781 1.820 69.376 7 3.021 12 961
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 2.022,3 1.599,6 26 49.084 9.379 3.169 61.632 3 40.325 20 470
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 251,0 147,4 70 54.309 19.262 4.706 78.277 34 9.139 36 529
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 105,3 60,4 74 70.031 11.444 1.914 83.388 -7 2.128 20 566
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 38,5 6,3 516 46.822 15.245 1.976 64.042 -14 520 14 1.129
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 55,3 17,5 216 56.498 13.146 9.973 79.617 24 1.374 25 529
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 45,8 12,1 279 31.805 3.411 960 36.177 -47 295 6 529
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 95,8 66,9 43 53.758 6.818 5.637 66.213 22 2.689 28 243
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 75,5 55,0 37 65.100 0 1.596 66.696 -5 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 41,3 10,4 296 48.816 3.795 5.232 57.842 -19 273 7 573
02508 Svenska yrkeshögskolan 36,4 32,2 13 103.766 4.912 2.983 111.660 22 450 12 397
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 132,3 114,8 15 57.375 21.902 1.611 80.888 22 3.020 23 960
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 877,1 522,9 68 57.959 12.993 3.707 74.659 11 19.888 23 573
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 61,7 37,8 63 49.406 8.496 3.204 61.106 -19 1.039 17 504
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 15,8 5,0 215 90.704 9.910 2.464 103.078 47 450 29 347
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 16,3 4,6 255 50.888 11.570 5.317 67.776 -64 438 27 429
02508 Svenska yrkeshögskolan 19,8 10,2 94 63.310 1.910 2.881 68.100 11 235 12 160
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 124,4 115,3 8 74.407 23.291 1.761 99.459 24 3.020 24 960
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 237,8 172,9 38 66.476 15.992 2.518 84.986 5 5.182 22 734
670 Kulttuurialan tutkinto
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 295,8 261,5 13 29.174 13.315 2.780 45.269 -18 7.239 24 544
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 56,7 37,7 50 37.325 6.746 2.397 46.468 1 1.468 26 260
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 76,0 68,7 11 38.239 4.295 3.170 45.704 22 1.245 16 262
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 341,3 299,3 14 44.097 8.283 2.011 54.391 -3 9.867 29 287
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 94,4 86,2 10 30.284 5.330 900 36.513 -17 1.133 12 444
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 25,1 9,6 162 39.216 10.608 1.973 51.796 -48 563 22 473
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 235,9 203,7 16 31.436 10.024 2.851 44.311 -3 9.562 41 247
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 325,4 326,8 -0 44.670 8.964 3.636 57.271 4 8.297 25 352
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 15,8 100 64.872 7.579 1.652 74.102 100 480 30 250
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 117,8 112,2 5 20.811 7.568 1.066 29.445 -40 823 7 1.083
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 546,3 626,6 -13 34.764 9.749 5.339 49.852 6 13.902 25 383
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 150,8 98,9 52 40.492 6.903 4.050 51.445 -1 3.491 23 298
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 94,1 60,7 55 42.711 8.309 3.984 55.004 21 14.602 155 54
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 117,0 99,4 18 33.076 13.916 3.223 50.215 9 1.825 16 892
670 Kulttuurialan tutkinto 2.492,3 2.291,1 9 36.496 9.354 3.333 49.183 -2 74.497 30 313
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 49,9 14,2 252 50.173 12.593 13.945 76.711 -16 1.271 25 495
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 59,8 14,2 322 35.223 26.134 1.157 62.513 -4 20.518 343 76
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 147,1 110,5 33 35.739 15.219 3.875 54.833 -7 8.116 55 276
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 81,0 29,6 174 39.289 7.541 3.275 50.105 -12 1.850 23 330
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 337,8 168,4 101 38.631 14.923 4.737 58.292 -6 31.755 94 159
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 32,1 28,3 13 24.439 16.800 4.491 45.731 37 764 24 705
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 680,8 325,7 109 37.304 8.845 6.424 52.573 -19 44.665 66 135
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 8,8 100 46.177 4.643 1.976 52.796 100 177 20 230
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 178,3 130,6 37 29.225 2.604 1.651 33.480 -7 1.720 10 270
02508 Svenska yrkeshögskolan 8,6 10,0 -14 68.155 10.035 2.423 80.613 104 384 45 224
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 69,2 27,1 155 38.905 5.951 2.772 47.629 15 1.477 21 279
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 977,7 521,7 87 35.872 7.736 5.157 48.764 -10 49.187 50 154
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 155,0 91,4 70 26.726 379 4.487 31.592 91 100 1 587
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 22,9 100 17.612 349 0 17.961 100 90 4 89
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 249,6 193,7 29 21.594 5.551 0 27.144 -13 37.910 152 37
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 13,3 7,5 78 23.571 3.940 4.242 31.753 17 264 20 199
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 116,5 83,2 40 29.849 4.001 5.089 38.939 -29 378 3 1.233
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 67,9 100 28.731 4.977 1.829 35.537 100 896 13 377
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 29,3 54,2 -46 35.841 1.023 0 36.864 63 50 2 600
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 31,7 100 29.197 7.810 3.179 40.185 100 1.884 59 131
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 224,8 165,0 36 23.341 3.827 1.180 28.347 21 1.186 5 725
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 280,9 241,1 17 24.398 3.747 1.071 29.216 12 2.863 10 368
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 19,3 5,4 255 26.152 4.565 1.197 31.914 -2 61 3 1.441
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 38,1 30,5 25 26.811 1.697 1.151 29.658 11 72 2 898
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 99,7 77,4 29 27.533 4.303 1.949 33.784 -7 2.642 27 162
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 82,2 14,6 463 18.934 1.525 1.530 21.989 21 978 12 128
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 227,6 136,6 67 23.996 4.328 2.947 31.271 -32 3.278 14 300
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 195,9 209,3 -6 16.806 3.047 1.669 21.522 2 1.928 10 310
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 220,2 188,8 17 25.004 2.382 2.872 30.259 17 2.052 9 256
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 88,3 100 23.654 3.295 5.076 32.026 100 2.017 23 144
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 175,4 143,6 22 27.374 0 1.685 29.060 -11 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 162,3 49,9 225 28.316 1.672 1.736 31.723 -10 832 5 326
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 81,8 17,5 368 7.379 1.188 1.902 10.469 38 426 5 228
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 185,8 157,3 18 19.675 881 1.002 21.558 -20 481 3 340
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 114,9 88,6 30 29.295 3.103 3.410 35.808 -0 1.527 13 234
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,3 50,2 136 21.193 143 396 21.733 -63 80 1 212
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 119,5 121,2 -1 27.275 982 1.483 29.740 47 1.001 8 117
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 295,3 250,0 18 22.509 4.319 1.803 28.631 15 3.283 11 388
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 22,5 100 35.173 5.076 1.125 41.373 100 160 7 714
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439,0 2.376,7 45 23.890 2.912 1.946 28.748 -1 66.439 19 151
Raportti yhteensä 94.854,2 84.963,9 12 28.332 4.117 2.519 34.969 2 1.310.975 14 298

Väliaikaiset ammattikorkeakoulut sisältyvät vastaavaan vakinaiseen ammattikorkeakouluun