KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 10.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K04Z6VDL ***

VALTIONOSUUSPOHJAN MUKAISET BRUTTOKUSTANNUKSET TOIMINNOITTAIN (MK/OPISKELIJA) KOULUTUSOHJELMITTAIN
Laitos Opisk.-
määrä
2000
Opisk.-
määrä
1999
Muu-
tos
%
Opetus mk/opisk. Kiin-
teistöt mk/opisk
Hallinto mk/opisk Yhteensä mk/opisk Muutos%
ed.v.
Huoneisto-
pinta-
alat
Kiint
m2/
opisk
Kiin-
teis.
mk/m2
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
620 Ammattikorkeakoulut
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 65,4 100 25.926 2.859 2.243 31.028 100 1.064 16 176
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 717,4 712,2 1 42.450 9.375 2.122 53.946 -4 22.801 32 295
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 67,5 15,4 338 42.234 5.531 3.722 51.487 14 781 12 478
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 216,5 218,6 -1 33.535 6.156 2.129 41.820 -11 8.643 40 154
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 182,1 141,0 29 31.691 5.368 1.651 38.711 -13 3.291 18 297
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 214,2 209,4 2 32.290 5.564 5.761 43.614 7 8.216 38 145
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 327,5 351,8 -7 41.680 5.160 1.682 48.522 8 5.085 16 332
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 81,1 17,1 375 31.105 4.370 2.856 38.331 -24 1.196 15 296
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 210,6 187,2 13 34.859 6.968 1.201 43.028 -22 4.263 20 344
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 386,6 368,8 5 26.760 5.703 3.343 35.806 9 9.821 25 224
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 233,3 209,4 11 41.810 1.719 1.483 45.013 22 3.645 16 110
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 95,0 36,4 161 47.185 1.779 1.758 50.722 48 1.215 13 139
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 234,3 193,3 21 33.531 6.868 3.270 43.669 -6 5.323 23 302
620 Ammattikorkeakoulut 3.031,3 2.660,7 14 36.583 6.163 2.482 45.228 -2 75.344 25 248
625 Va. ammattikorkeakoulut
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 67,1 78,8 -15 32.393 5.661 1.933 39.987 -14 1.785 27 213
625 Va. ammattikorkeakoulut 67,1 78,8 -15 32.393 5.661 1.933 39.987 -14 1.785 27 213
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3.098,4 2.739,4 13 36.492 6.152 2.470 45.114 -2 77.129 25 247
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 435,3 348,0 25 23.104 3.146 4.487 30.737 -24 3.645 8 376
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2.365,1 2.062,7 15 30.243 2.755 2.901 35.900 1 25.516 11 255
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 903,8 847,0 7 32.471 3.310 2.745 38.526 -3 12.598 14 237
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 1.119,6 100 29.449 4.860 1.762 36.070 100 13.419 12 405
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2.278,8 2.104,0 8 29.913 4.669 1.994 36.576 5 21.092 9 504
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1.451,5 1.169,2 24 30.006 5.283 2.298 37.587 5 16.464 11 466
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1.122,4 960,6 17 32.532 4.651 1.976 39.160 8 9.257 8 564
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 432,5 386,8 12 30.243 2.753 2.659 35.656 0 6.573 15 181
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 721,3 747,7 -4 32.977 2.698 3.203 38.879 16 6.550 9 297
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 999,0 949,6 5 31.853 3.544 1.651 37.047 -4 1.634 2 2.166
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 867,6 763,2 14 28.909 5.546 3.370 37.825 -9 15.286 18 315
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1.200,5 1.155,7 4 31.542 3.392 1.664 36.598 7 15.007 13 271
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2.328,2 1.802,4 29 30.653 2.727 2.683 36.063 0 22.821 10 278
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 27,5 100 28.838 4.224 4.913 37.975 100 1.050 38 111
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 860,7 802,8 7 26.329 4.519 1.607 32.455 -13 9.031 10 431
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1.596,7 1.435,0 11 31.438 2.797 2.632 36.866 4 25.308 16 176
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 906,0 756,1 20 25.819 3.090 3.629 32.539 -12 6.943 8 403
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.631,3 1.446,6 13 28.549 3.774 2.053 34.377 -3 21.635 13 285
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 484,3 354,2 37 28.582 4.677 1.384 34.644 -13 5.588 12 405
02508 Svenska yrkeshögskolan 535,3 542,0 -1 36.969 4.854 2.954 44.777 12 8.041 15 323
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2.018,1 1.898,2 6 33.498 1.863 1.483 36.844 7 31.571 16 119
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2.095,6 1.914,1 9 33.090 2.745 1.803 37.637 23 24.300 12 237
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1.265,1 1.303,0 -3 31.596 2.291 2.315 36.202 9 17.200 14 169
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 191,6 168,3 14 34.239 3.273 3.273 40.785 2 2.403 13 261
620 Ammattikorkeakoulut 27.837,5 23.917,0 16 30.745 3.488 2.320 36.552 3 322.932 12 301
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 1.415,2 2.164,3 -35 32.617 5.383 1.951 39.951 19 18.787 13 405
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 16,9 23,1 -27 37.187 5.911 7.685 50.784 12 224 13 446
09696 Varsinais-Suomen va amk 11,7 100 33.396 1.554 2.275 37.225 100 502 43 36
625 Va. ammattikorkeakoulut 1.443,8 2.187,3 -34 32.677 5.358 2.021 40.056 18 19.513 14 396
210 Tekniikan ja lab.alan amk-tutkinto 29.281,3 26.104,3 12 30.840 3.580 2.305 36.725 3 342.445 12 306
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk.
620 Ammattikorkeakoulut
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 88,6 101,7 -13 49.844 4.108 1.704 55.655 23 1.403 16 259
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 143,8 97,3 48 36.457 3.606 4.498 44.561 -9 1.875 13 276
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 125,7 84,5 49 28.281 5.140 3.259 36.680 -15 2.041 16 316
620 Ammattikorkeakoulut 358,0 283,5 26 36.900 4.268 3.372 44.540 -3 5.319 15 287
220 Merenkulun ammattikorkeakoulututk. 358,0 283,5 26 36.900 4.268 3.372 44.540 -3 5.319 15 287
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 54,8 35,6 54 28.231 2.490 4.487 35.207 -24 309 6 442
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 241,3 100 22.146 1.597 2.252 25.996 100 2.067 9 186
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 182,9 59,6 207 22.612 2.061 1.487 26.160 -27 945 5 399
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 1.033,3 983,2 5 21.802 4.265 1.224 27.292 -0 6.846 7 644
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 174,9 133,0 32 27.302 2.981 2.151 32.434 7 1.017 6 513
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 208,5 207,8 0 28.226 3.966 1.816 34.008 17 1.540 7 537
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 75,3 72,2 4 21.305 2.171 1.976 25.452 -1 860 11 190
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 87,8 64,7 36 27.813 2.434 2.541 32.789 11 672 8 318
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 221,0 180,6 22 22.987 4.454 1.952 29.394 -8 1.733 8 568
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 114,9 82,5 39 24.015 2.360 1.668 28.043 9 1.472 13 184
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 173,9 153,3 13 27.363 3.116 2.004 32.483 -27 1.860 11 291
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 135,3 138,3 -2 29.331 4.535 2.344 36.210 5 1.063 8 577
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 198,4 172,9 15 23.841 1.440 2.159 27.440 -26 1.517 8 188
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 62,8 28,1 123 18.198 1.230 1.613 21.041 -20 407 6 190
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 234,9 204,2 15 21.961 1.821 2.764 26.547 -12 2.993 13 143
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 109,3 63,4 72 21.101 1.972 3.124 26.197 -45 624 6 345
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 151,0 131,9 14 33.112 3.483 1.966 38.561 7 1.111 7 473
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 23,8 100 24.163 1.838 5.976 31.976 100 175 7 249
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 393,8 367,5 7 24.389 4.051 1.483 29.924 7 3.321 8 480
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 325,8 285,3 14 20.183 6.048 1.594 27.824 -8 7.847 24 251
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 236,3 179,1 32 20.455 2.227 1.085 23.767 -18 1.014 4 519
620 Ammattikorkeakoulut 4.440,1 3.543,1 25 23.593 3.403 1.816 28.812 -6 39.393 9 384
625 Va. ammattikorkeakoulut
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 219,9 289,1 -24 17.512 2.024 2.329 21.864 -20 1.644 7 271
09696 Varsinais-Suomen va amk 114,9 100 29.271 3.105 2.035 34.411 100 3.579 31 100
625 Va. ammattikorkeakoulut 334,8 289,1 16 21.548 2.395 2.228 26.171 -4 5.223 16 154
311 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 4.774,9 3.832,2 25 23.450 3.333 1.844 28.627 -6 44.616 9 357
319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o.
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 275,8 298,4 -8 23.004 2.484 4.487 29.975 -2 2.539 9 270
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 1.021,3 100 16.606 1.787 2.229 20.622 100 12.015 12 152
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 901,4 862,2 5 20.649 3.000 3.444 27.093 10 11.434 13 237
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 670,8 695,3 -4 20.628 1.801 2.627 25.057 -8 4.792 7 252
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 1.423,0 926,6 54 17.775 2.164 1.368 21.307 2 12.555 9 245
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 2.525,2 2.596,5 -3 19.794 3.214 1.451 24.458 6 15.802 6 514
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 682,8 613,2 11 22.983 5.252 2.267 30.501 13 7.308 11 491
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 644,8 601,2 7 21.652 3.848 999 26.498 2 4.620 7 537
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 628,4 623,7 1 22.102 2.864 1.976 26.941 6 8.005 13 225
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 378,3 356,6 6 23.909 2.150 2.465 28.524 -7 2.513 7 324
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 516,3 558,3 -8 20.074 2.252 1.479 23.805 -11 1.725 3 674
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 755,6 767,6 -2 21.010 2.360 1.668 25.038 -2 9.683 13 184
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 679,3 745,5 -9 24.890 3.071 2.053 30.014 21 7.193 11 290
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 747,5 826,6 -10 22.810 4.129 1.797 28.735 15 5.909 8 522
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 588,9 461,3 28 21.375 1.225 2.078 24.678 -9 3.077 5 234
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 552,5 100 20.422 2.370 4.936 27.729 100 10.562 19 124
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 565,3 552,2 2 21.832 2.306 1.608 25.746 6 6.703 12 194
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 862,6 853,2 1 20.079 1.772 3.062 24.914 -9 10.032 12 152
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 362,7 418,3 -13 24.466 2.373 3.057 29.896 8 4.492 12 192
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.560,0 1.642,1 -5 19.886 1.983 3.074 24.942 -2 11.713 8 264
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 789,8 814,3 -3 21.753 2.556 1.735 26.043 -9 6.963 9 290
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 763,0 726,5 5 25.830 3.875 1.483 31.189 19 5.136 7 576
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 784,9 891,7 -12 21.478 2.877 1.606 25.961 -6 10.968 14 206
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 733,3 757,5 -3 20.480 2.317 2.025 24.822 20 3.210 4 529
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 103,3 89,8 15 19.091 3.273 3.274 25.637 -2 1.296 13 261
620 Ammattikorkeakoulut 19.516,7 17.678,3 10 20.904 2.690 2.158 25.752 2 180.245 9 291
625 Va. ammattikorkeakoulut
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 1.176,6 1.664,4 -29 17.727 2.405 2.738 22.870 -17 12.406 11 228
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 678,4 993,8 -32 20.239 2.632 2.199 25.070 -4 13.347 20 134
09696 Varsinais-Suomen va amk 224,6 100 29.131 2.709 1.296 33.136 100 4.601 20 132
625 Va. ammattikorkeakoulut 2.079,6 2.658,2 -22 19.778 2.512 2.407 24.697 -9 30.354 15 172
319 Muut liiketalouden amk-tutk. koul.o. 21.596,3 20.336,5 6 20.796 2.673 2.182 25.650 0 210.599 10 274
413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.johd. ko
620 Ammattikorkeakoulut
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 494,1 334,0 48 24.585 7.382 8.781 40.747 -38 2.550 5 1.430
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 235,2 221,3 6 29.531 3.128 3.149 35.808 2 2.507 11 293
620 Ammattikorkeakoulut 729,3 555,3 31 26.180 6.010 6.965 39.154 -27 5.057 7 867
413 Hotelli- ja rav.-alan liikk.johd. ko 729,3 555,3 31 26.180 6.010 6.965 39.154 -27 5.057 7 867
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 80,0 76,4 5 21.258 2.482 4.487 28.227 -9 654 8 304
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 273,3 100 19.120 1.719 2.226 23.066 100 3.965 15 119
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 156,3 128,6 22 23.531 4.377 2.326 30.234 -1 2.812 18 243
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 272,7 366,0 -26 22.945 5.067 5.468 33.480 13 1.184 4 1.167
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 48,3 100 30.330 2.801 2.945 36.076 100 593 12 228
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 136,7 320,3 -57 18.537 4.959 4.744 28.240 11 2.829 21 240
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 555,5 519,8 7 28.126 4.221 1.589 33.936 4 4.999 9 469
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 70,3 18,8 275 26.812 2.367 2.574 31.753 -23 937 13 177
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 96,3 27,1 255 29.593 4.406 4.460 38.460 -38 1.102 11 385
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 127,6 32,9 288 17.586 7.669 2.359 27.614 -11 2.300 18 425
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 134,2 100 21.031 2.733 5.386 29.150 100 2.646 20 139
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 241,8 213,0 13 27.351 3.854 1.615 32.820 -1 1.944 8 479
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 167,2 41,7 301 25.274 2.489 2.944 30.708 -21 1.528 9 272
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 307,1 347,9 -12 18.072 3.336 3.248 24.656 -4 3.395 11 302
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 156,4 130,4 20 25.607 2.965 1.952 30.523 37 1.487 10 312
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 66,5 20,4 226 25.203 3.950 2.730 31.883 -10 1.379 21 191
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 255,2 250,7 2 20.817 5.329 1.599 27.745 -4 3.813 15 357
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 72,3 25,4 185 21.530 7.103 3.274 31.907 -12 650 9 790
620 Ammattikorkeakoulut 3.217,5 2.519,3 28 23.378 3.978 2.841 30.198 1 38.217 12 335
625 Va. ammattikorkeakoulut
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 313,3 476,3 -34 21.350 5.842 2.993 30.185 -1 4.186 13 437
02970 Hgin liik.amk I-Uudenm.va amk 458,5 100 15.080 2.784 1.996 19.860 100 5.787 13 221
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 58,9 114,7 -49 34.834 3.217 3.382 41.434 6 831 14 228
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 126,6 196,3 -36 24.194 4.445 3.439 32.079 -9 2.115 17 266
625 Va. ammattikorkeakoulut 957,3 787,3 22 19.553 4.031 2.599 26.182 -20 12.919 13 299
419 Muut matkailu- ja rav.alan amk ko:t 4.174,8 3.306,6 26 22.501 3.990 2.785 29.277 -4 51.136 12 326
533 Hammastekniikan koulutusohjelma
620 Ammattikorkeakoulut
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 22,9 100 32.283 4.158 1.528 37.969 100 253 11 377
620 Ammattikorkeakoulut 22,9 100 32.283 4.158 1.528 37.969 100 253 11 377
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 23,3 47,5 -51 44.389 5.717 2.101 52.207 24 353 15 378
625 Va. ammattikorkeakoulut 23,3 47,5 -51 44.389 5.717 2.101 52.207 24 353 15 378
533 Hammastekniikan koulutusohjelma 46,3 47,5 -3 38.391 4.944 1.817 45.152 7 606 13 377
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj.
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 4,0 3,4 17 42.865 3.092 4.487 50.444 -36 100 25 124
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 48,8 100 34.939 4.631 1.702 41.272 100 599 12 377
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 47,6 41,1 16 28.706 1.624 2.847 33.178 -14 426 9 181
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 69,2 65,5 6 33.025 7.677 2.388 43.090 15 600 9 885
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 51,8 24,2 114 30.294 3.411 1.841 35.546 -27 618 12 286
620 Ammattikorkeakoulut 221,3 134,2 65 32.056 4.623 2.245 38.925 -5 2.343 11 437
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 60,1 113,8 -47 39.688 5.261 1.933 46.882 14 838 14 377
625 Va. ammattikorkeakoulut 60,1 113,8 -47 39.688 5.261 1.933 46.882 14 838 14 377
538 Suun terveydenhuollon koul.ohj. 281,4 247,9 14 33.686 4.759 2.179 40.624 -1 3.181 11 421
539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 484,8 479,0 1 30.705 3.093 4.487 38.285 -9 3.800 8 395
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 960,4 100 23.027 4.820 4.363 32.211 100 15.963 17 290
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 830,8 100 24.522 2.103 3.757 30.382 100 17.221 21 101
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 432,0 431,2 0 27.332 3.594 2.358 33.284 -2 4.672 11 332
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 1.119,2 100 30.031 4.935 1.746 36.712 100 14.096 13 392
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 291,3 87,5 233 26.884 9.872 2.017 38.774 5 7.776 27 370
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 791,8 756,0 5 29.262 3.723 1.078 34.063 1 7.900 10 373
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 405,2 436,8 -7 27.413 4.504 2.013 33.930 5 4.950 12 369
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 303,8 298,8 2 30.215 2.412 3.163 35.791 -4 4.501 15 163
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 625,0 626,9 -0 26.512 5.138 2.123 33.773 3 6.302 10 510
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 711,9 705,6 1 29.160 4.242 2.546 35.947 -1 10.856 15 278
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 795,7 801,5 -1 27.640 3.427 3.519 34.586 -3 7.571 10 360
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 963,8 762,9 26 27.076 4.989 1.663 33.728 2 11.568 12 416
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1.138,7 1.340,5 -15 32.871 2.067 3.141 38.079 18 13.545 12 174
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 580,4 100 27.871 3.404 5.023 36.298 100 13.588 23 145
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 571,3 590,8 -3 25.262 5.591 1.609 32.462 -6 9.509 17 336
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 998,7 1.008,3 -1 30.237 3.314 2.328 35.879 6 9.907 10 334
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 509,0 536,5 -5 24.715 1.800 3.675 30.190 5 4.897 10 187
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1.247,8 1.193,6 5 27.510 3.058 2.744 33.312 6 12.728 10 300
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 600,3 610,4 -2 30.607 4.270 2.685 37.563 -0 8.293 14 309
02508 Svenska yrkeshögskolan 367,1 348,3 5 32.974 2.975 3.017 38.967 31 5.817 16 188
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1.257,2 1.328,8 -5 30.401 5.074 1.600 37.075 2 18.777 15 340
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 352,8 393,8 -10 27.550 6.199 2.574 36.324 -5 3.075 9 711
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 237,2 204,3 16 33.839 8.956 4.770 47.565 6 3.515 15 604
620 Ammattikorkeakoulut 16.576,0 12.941,4 28 28.419 4.042 2.716 35.178 2 220.827 13 303
625 Va. ammattikorkeakoulut
09693 Espoon-Vantaan va ammattikork. 929,3 1.462,8 -36 30.189 6.756 7.620 44.564 12 15.697 17 400
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 1.448,4 2.682,4 -46 32.487 5.338 1.889 39.713 14 19.735 14 392
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 666,8 980,7 -32 35.956 7.479 1.461 44.896 -3 15.198 23 328
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.717,9 -100 -100
09696 Varsinais-Suomen va amk 251,4 100 29.992 3.425 4.059 37.477 100 5.151 20 167
625 Va. ammattikorkeakoulut 3.295,8 6.843,8 -52 32.350 6.025 3.584 41.959 13 55.781 17 356
539 Sosiaali- ja terveysalan muut ko:t 19.871,8 19.785,3 0 29.071 4.371 2.860 36.303 3 276.608 14 314
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
620 Ammattikorkeakoulut
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 28,3 100 22.672 1.267 2.858 26.796 100 224 8 160
02508 Svenska yrkeshögskolan 21,5 7,5 187 44.164 4.495 3.036 51.694 -36 474 22 204
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 72,1 37,2 94 23.390 18.865 1.543 43.799 25 3.813 53 357
620 Ammattikorkeakoulut 121,9 44,7 173 26.886 12.241 2.112 41.240 -3 4.511 37 331
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 32,1 27,5 17 28.031 1.566 3.533 33.130 -12 314 10 160
09696 Varsinais-Suomen va amk 103,8 100 35.868 3.309 1.852 41.028 100 2.181 21 158
625 Va. ammattikorkeakoulut 135,9 27,5 394 34.018 2.897 2.249 39.164 4 2.495 18 158
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 257,8 72,2 257 30.646 7.315 2.184 40.145 -1 7.006 27 269
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 112,8 81,8 38 33.604 3.155 4.487 41.246 -33 855 8 416
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 16,3 100 24.439 16.800 4.491 45.731 100 783 48 349
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 64,2 24,6 161 42.712 16.869 3.522 63.102 12 1.165 18 929
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 60,6 35,7 70 47.313 7.722 2.436 57.472 -19 2.140 35 219
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 90,4 100 58.855 4.929 2.787 66.571 100 1.370 15 325
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 174,4 104,6 67 48.382 2.855 7.005 58.243 8 1.800 10 277
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 231,8 196,2 18 26.167 6.311 2.415 34.894 -11 3.333 14 439
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 229,2 227,0 1 52.019 9.525 4.665 66.208 0 7.296 32 299
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 13,3 100 66.608 4.877 1.103 72.588 100 130 10 500
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 136,0 108,2 26 37.533 13.106 1.965 52.603 58 1.646 12 1.083
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 76,3 60,0 27 61.613 11.171 5.652 78.436 17 3.944 52 216
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,2 97,2 22 61.149 16.236 2.667 80.052 -2 3.213 27 597
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 354,0 294,4 20 52.572 11.449 1.483 65.505 2 7.711 22 526
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 246,5 228,7 8 55.774 11.781 1.820 69.376 7 3.021 12 961
620 Ammattikorkeakoulut 1.923,8 1.458,3 32 47.726 9.535 3.148 60.410 2 38.407 20 478
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 98,6 121,3 -19 75.572 6.329 3.578 85.479 27 1.918 19 325
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu 20,0 -100 -100
625 Va. ammattikorkeakoulut 98,6 141,3 -30 75.572 6.329 3.578 85.479 36 1.918 19 325
640 Viestintä- ja kuvataidealan amk-t 2.022,3 1.599,6 26 49.084 9.379 3.169 61.632 3 40.325 20 470
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
620 Ammattikorkeakoulut
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 130,8 100 66.809 25.106 3.223 95.139 100 6.872 53 478
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 105,3 60,4 74 70.031 11.444 1.914 83.388 -7 2.128 20 566
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 38,5 6,3 516 46.822 15.245 1.976 64.042 -14 520 14 1.129
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 55,3 17,5 216 56.498 13.146 9.973 79.617 24 1.374 25 529
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 45,8 12,1 279 31.805 3.411 960 36.177 -47 295 6 529
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 47,9 100 65.610 6.418 6.360 78.388 100 1.316 27 234
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 75,5 55,0 37 65.100 0 1.596 66.696 -5 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 41,3 10,4 296 48.816 3.795 5.232 57.842 -19 273 7 573
02508 Svenska yrkeshögskolan 36,4 32,2 13 103.766 4.912 2.983 111.660 22 450 12 397
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 132,3 114,8 15 57.375 21.902 1.611 80.888 22 3.020 23 960
620 Ammattikorkeakoulut 709,1 308,6 130 61.968 13.399 3.183 78.550 5 16.248 23 585
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 120,2 147,4 -18 40.699 12.898 6.321 59.918 3 2.267 19 684
09698 Pirkanmaan va ammattikorkeak. 47,8 66,9 -29 41.885 7.219 4.912 54.016 -0 1.373 29 251
625 Va. ammattikorkeakoulut 168,0 214,3 -22 41.036 11.281 5.920 58.237 2 3.640 22 521
650 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto 877,1 522,9 68 57.959 12.993 3.707 74.659 11 19.888 23 573
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk.
620 Ammattikorkeakoulut
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 29,6 100 42.912 7.379 2.782 53.073 100 433 15 504
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 15,8 5,0 215 90.704 9.910 2.464 103.078 47 450 29 347
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 16,3 4,6 255 50.888 11.570 5.317 67.776 -64 438 27 429
02508 Svenska yrkeshögskolan 19,8 10,2 94 63.310 1.910 2.881 68.100 11 235 12 160
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 124,4 115,3 8 74.407 23.291 1.761 99.459 24 3.020 24 960
620 Ammattikorkeakoulut 205,8 135,1 52 68.203 17.001 2.350 87.554 6 4.576 22 764
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 32,1 37,8 -15 55.395 9.525 3.592 68.512 -9 606 19 504
625 Va. ammattikorkeakoulut 32,1 37,8 -15 55.395 9.525 3.592 68.512 -9 606 19 504
660 Teatteri- ja tanssialan amk-tutk. 237,8 172,9 38 66.476 15.992 2.518 84.986 5 5.182 22 734
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t.
620 Ammattikorkeakoulut
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 295,8 261,5 13 29.174 13.315 2.780 45.269 -18 7.239 24 544
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 56,7 37,7 50 37.325 6.746 2.397 46.468 1 1.468 26 260
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 31,7 100 38.239 4.295 3.170 45.704 100 519 16 262
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 341,3 299,3 14 44.097 8.283 2.011 54.391 -3 9.867 29 287
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 94,4 86,2 10 30.284 5.330 900 36.513 -17 1.133 12 444
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 25,1 9,6 162 39.216 10.608 1.973 51.796 -48 563 22 473
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 235,9 203,7 16 31.436 10.024 2.851 44.311 -3 9.562 41 247
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 325,4 326,8 -0 44.670 8.964 3.636 57.271 4 8.297 25 352
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 15,8 100 64.872 7.579 1.652 74.102 100 480 30 250
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 117,8 112,2 5 20.811 7.568 1.066 29.445 -40 823 7 1.083
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 546,3 626,6 -13 34.764 9.749 5.339 49.852 6 13.902 25 383
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 150,8 98,9 52 40.492 6.903 4.050 51.445 -1 3.491 23 298
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 52,1 60,7 -14 48.526 8.792 1.803 59.122 30 5.633 108 81
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 117,0 99,4 18 33.076 13.916 3.223 50.215 9 1.825 16 892
620 Ammattikorkeakoulut 2.406,0 2.222,4 8 36.481 9.476 3.277 49.234 -3 64.802 27 352
625 Va. ammattikorkeakoulut
09679 Hgin va ammattikorkeakoulu 44,3 68,7 -35 38.239 4.295 3.170 45.704 22 726 16 262
09696 Varsinais-Suomen va amk 42,0 100 35.500 7.710 6.688 49.897 100 8.969 214 36
625 Va. ammattikorkeakoulut 86,3 68,7 26 36.906 5.956 4.882 47.744 28 9.695 112 53
679 Muut kulttuurialan ko:t ja amk-t. 2.492,3 2.291,1 9 36.496 9.354 3.333 49.183 -2 74.497 30 313
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk.
620 Ammattikorkeakoulut
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 49,9 14,2 252 50.173 12.593 13.945 76.711 -16 1.271 25 495
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 59,8 14,2 322 35.223 26.134 1.157 62.513 -4 20.518 343 76
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 147,1 110,5 33 35.739 15.219 3.875 54.833 -7 8.116 55 276
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 81,0 29,6 174 39.289 7.541 3.275 50.105 -12 1.850 23 330
620 Ammattikorkeakoulut 337,8 168,4 101 38.631 14.923 4.737 58.292 -6 31.755 94 159
710 Liikunnan ammattikorkeakoulututk. 337,8 168,4 101 38.631 14.923 4.737 58.292 -6 31.755 94 159
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
620 Ammattikorkeakoulut
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 32,1 100 24.439 16.800 4.491 45.731 100 764 24 705
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 350,0 100 32.078 8.126 3.310 43.514 100 20.825 60 137
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 8,8 100 46.177 4.643 1.976 52.796 100 177 20 230
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 178,3 130,6 37 29.225 2.604 1.651 33.480 -7 1.720 10 270
02508 Svenska yrkeshögskolan 8,6 10,0 -14 68.155 10.035 2.423 80.613 104 384 45 224
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 69,2 27,1 155 38.905 5.951 2.772 47.629 15 1.477 21 279
620 Ammattikorkeakoulut 646,9 167,7 286 32.312 6.780 2.824 41.916 13 25.347 39 173
625 Va. ammattikorkeakoulut
09694 Va Diakonia-ammattikorkeakoulu 28,3 -100 -100
09697 Va Humanistinen amm.korkeak. 330,8 325,7 2 42.834 9.606 9.719 62.160 -4 23.840 72 133
625 Va. ammattikorkeakoulut 330,8 354,0 -7 42.834 9.606 9.719 62.160 -0 23.840 72 133
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 977,7 521,7 87 35.872 7.736 5.157 48.764 -10 49.187 50 154
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot
620 Ammattikorkeakoulut
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 155,0 91,4 70 26.726 379 4.487 31.592 91 100 1 587
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 22,9 100 17.612 349 0 17.961 100 90 4 89
02629 Espoon-Vantaan ammattikorkeak 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 249,6 193,7 29 21.594 5.551 0 27.144 -13 37.910 152 37
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 13,3 7,5 78 23.571 3.940 4.242 31.753 17 264 20 199
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 116,5 83,2 40 29.849 4.001 5.089 38.939 -29 378 3 1.233
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 67,9 100 28.731 4.977 1.829 35.537 100 896 13 377
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 29,3 54,2 -46 35.841 1.023 0 36.864 63 50 2 600
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 31,7 100 29.197 7.810 3.179 40.185 100 1.884 59 131
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 224,8 165,0 36 23.341 3.827 1.180 28.347 21 1.186 5 725
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 280,9 241,1 17 24.398 3.747 1.071 29.216 12 2.863 10 368
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 19,3 5,4 255 26.152 4.565 1.197 31.914 -2 61 3 1.441
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 38,1 30,5 25 26.811 1.697 1.151 29.658 11 72 2 898
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 99,7 77,4 29 27.533 4.303 1.949 33.784 -7 2.642 27 162
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 82,2 14,6 463 18.934 1.525 1.530 21.989 21 978 12 128
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 227,6 136,6 67 23.996 4.328 2.947 31.271 -32 3.278 14 300
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 195,9 209,3 -6 16.806 3.047 1.669 21.522 2 1.928 10 310
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 220,2 188,8 17 25.004 2.382 2.872 30.259 17 2.052 9 256
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 88,3 100 23.654 3.295 5.076 32.026 100 2.017 23 144
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 175,4 143,6 22 27.374 0 1.685 29.060 -11 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 162,3 49,9 225 28.316 1.672 1.736 31.723 -10 832 5 326
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 81,8 17,5 368 7.379 1.188 1.902 10.469 38 426 5 228
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 185,8 157,3 18 19.675 881 1.002 21.558 -20 481 3 340
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 114,9 88,6 30 29.295 3.103 3.410 35.808 -0 1.527 13 234
02508 Svenska yrkeshögskolan 118,3 50,2 136 21.193 143 396 21.733 -63 80 1 212
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 119,5 121,2 -1 27.275 982 1.483 29.740 47 1.001 8 117
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 295,3 250,0 18 22.509 4.319 1.803 28.631 15 3.283 11 388
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 22,5 100 35.173 5.076 1.125 41.373 100 160 7 714
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 0,0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
620 Ammattikorkeakoulut 3.439,0 2.376,7 45 23.890 2.912 1.946 28.748 -1 66.439 19 151
990 Ammatilliset erikoistumisopinnot 3.439,0 2.376,7 45 23.890 2.912 1.946 28.748 -1 66.439 19 151
Raportti yhteensä 94.854,2 84.963,9 12 28.332 4.117 2.519 34.969 2 1.310.975 14 298