KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6VR ***

Kuntien perusopetuksen toiminnoittaiset käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/oppilas)
Kuntaryhmä Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
Kaupunkimaiset kunnat 1338 311.361 10.840 16.247 435 2.566 4.436 606 24.290 6 44.628 3.037
Taajaan asutut kunnat 762 95.962 2.754 16.474 1.220 2.694 4.064 445 24.896 5 24.868 4.707
Maaseutumaiset kunnat 1851 153.501 3.789 18.368 2.155 2.934 4.307 688 28.452 6 63.085 5.242
Yhteensä 3950 560.823 17.382 16.867 1.040 2.688 4.337 601 25.533 6 132.581 4.400

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta. Vain kunnalliset peruskoulut.