KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6YO ***

Käyttökustannukset opetuksen järjestäjittäin (mk/oppilas)
Omistaja Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
Yksityinen 80 12.661 127 19.411 516 2.453 5.606 305 28.291 6 4.179 1.563
Valtio 22 6.940 114 25.852 313 2.542 10.796 1.249 40.753 3 1.543 1.407
Kunta 3950 560.823 17.382 16.867 1.040 2.688 4.337 601 25.533 6 132.581 4.400
Kuntayhtymä 5 118 28 25.932 2.085 2.602 4.127 0 34.746 13 72 3.441
Yhteensä 4056 580.542 17.650 17.031 1.020 2.681 4.442 602 25.777 6 138.374 4.280

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta