KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6YOS ***

Käyttökustannukset opetuksen järjestäjittäin (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
1 Yksityinen
Anna Tapion säätiö 1 231 0 27.584 7.147 5.459 9.871 0 50.061 6 231 7.147
Apollon yht.koulun kann.yhd. 1 284 0 23.821 0 3.028 7.145 0 33.994 5 26 0
Björneborgs sv.samskolas ab 1 261 0 20.372 1.155 2.402 5.285 0 29.214 11 107 2.811
Elias-koulun kouluyhdistys r 1 273 4 16.429 0 5.084 8.537 0 30.050 8 273 0
Englantilaisen koulun säätiö 1 354 0 15.338 0 1.687 4.426 502 21.953 14 79 0
Espoon steinerk:n kann.yhd.r 1 175 0 13.499 0 2.980 5.881 0 22.361 -1 0 0
Et.-Pohjanmaan Steinerk.yhd. 1 80 0 13.292 0 2.170 5.974 20 21.455 -5 0 0
Eurajoen kr.opist.kann.yhd.r 1 23 0 24.349 3.601 7.728 13.564 0 49.243 -7 17 4.766
Fören.för sv.samsk.i T:fors 1 123 1 23.000 1.304 2.491 6.481 0 33.276 0 54 2.999
Helsingin Uusi yhteiskoulu O 1 268 4 21.637 0 1.739 4.669 0 28.044 5 94 0
Hgin kansainväl.koul.vanh.yh 1 219 0 49.329 0 0 18.399 0 67.728 21 0 0
Hgin krist.koulun kann.yhd. 1 234 2 15.378 510 2.616 8.221 2.023 28.749 8 125 955
Hgin Rudolf Steiner-k.kann.y 1 737 0 17.104 0 3.376 5.018 0 25.498 8 171 0
Itä-Karjalan kansanop.seura 1 14 0 26.249 2.244 4.810 6.503 0 39.806 -11 12 2.525
Itä-Suomen suom.-ven.koul.sä 1 242 0 18.773 534 2.414 6.082 0 27.803 6 52 2.484
Jkylän krist.opiston säätiö 1 11 7 20.199 2.155 2.732 16.035 0 41.122 0 3 7.543
Jkylän seudun stein.k.kann.y 1 138 0 15.083 536 2.273 5.204 0 23.096 2 46 1.627
Juutalainen koulu 1 100 0 29.333 0 5.336 5.696 0 40.365 7 0 0
Kainuun opisto Oy 1 24 0 14.147 2.819 7.896 14.683 0 39.545 9 23 2.942
Kalajoen krist.op.kann.yhd.r 1 24 0 26.080 2.220 6.752 13.061 562 48.675 -0 15 3.551
Kanneljärven kansanop.kann.y 1 24 0 13.366 1.350 5.363 6.333 894 27.306 -29 11 2.884
Kansanvalistusseura 1 21 0 15.242 1.667 4.340 13.688 1.642 36.580 -9 21 1.667
Karhunmäen kr.kans.op.kann.y 1 28 0 14.845 485 7.443 11.844 0 34.618 -13 22 632
Kauhajoen ev.opist.kann.yhd. 1 26 0 19.233 598 4.516 3.230 0 27.577 11 21 726
Kaustisen ev.opist.kann.yhd. 1 6 0 26.536 3.768 9.355 8.220 0 47.879 -26 5 4.521
Keravan kr.koulun ja päiväko 1 11 0 10.448 0 1.132 2.929 0 14.509 0 0 0
Kiteen ev.kansanop.kann.yhd. 1 30 5 13.480 4.383 8.278 13.481 0 39.622 -29 24 5.595
Kotka Sv.Samsk.Garant.föreni 1 153 1 24.038 2.126 2.733 6.198 0 35.094 7 103 3.147
Kouluyhdistys Pestalozzi 1 423 0 15.481 0 2.162 4.776 1.230 23.649 4 0 0
Kulosaaren yhteiskoulun Oy 1 371 0 17.579 0 1.085 5.965 0 24.629 10 329 0
Kuopion kr.päiväkod. ja koul 1 7 0 14.711 0 1.521 4.252 0 20.484 0 0 0
Kuopion steinerped.kann.yhdi 1 161 0 13.266 0 2.297 5.961 0 21.524 7 0 0
Käpylän iltaoppik.kann.yhdis 1 295 0 12.277 0 0 4.522 226 17.024 -19 0 0
Lahden kansanopiston säätiö 1 50 0 14.537 1.745 4.258 9.121 0 29.661 -8 10 9.185
Lahden Rudolf Stein.koul.kan 1 245 0 17.550 0 3.303 4.303 0 25.155 13 0 0
Lahden yhteiskoulun säätiö 2 590 0 16.734 1.121 991 2.819 524 22.188 6 222 2.987
Lauttasaaren yks.koul.kann.y 1 223 0 25.038 0 2.218 5.651 0 32.908 11 23 0
Lieksan kr.opist.kann.yhd. r 1 17 0 15.131 4.059 5.235 9.544 0 33.969 -52 14 4.929
Loimaan ev.kans.opiston säät 1 22 0 20.702 1.209 8.330 11.743 0 41.984 -12 22 1.209
Lrannan seud.stein.koulun ka 1 84 0 16.307 727 2.305 4.274 413 24.026 -3 42 1.462
Maanviljelyslyseon osakeyhti 1 458 10 20.276 0 1.347 4.918 0 26.541 3 54 0
Munkkiniemen yht.koul.kann.y 1 393 0 20.677 0 1.589 4.832 0 27.098 6 118 0
Nuorten Ystävät ry. 2 50 41 88.860 0 7.146 8.686 0 104.691 30 45 0
Nurmijärven Yht.koul.kann.yh 1 382 3 21.500 0 1.730 4.904 0 28.134 5 138 0
Oulun setlementti ry 1 24 0 7.589 0 4.338 8.530 0 20.457 -31 14 0
Oulun Steinerk. kann.yhd.ry 1 147 0 13.548 552 1.882 5.089 0 21.071 -0 61 1.336
Oulunkylän yhteisk. kann.yhd 1 394 0 22.047 0 2.022 3.294 0 27.363 -4 81 0
Oy Hgin Yhteisk.ja Reaaliluk 1 312 9 18.800 0 1.895 3.841 0 24.536 -4 140 0
Perhekuntoutuskeskus Lauste 1 55 35 54.790 933 16.269 11.410 0 83.401 3 55 933
Pohjois-Haagan yhteiskoulu O 1 392 0 21.257 0 1.615 2.484 2.871 28.227 8 214 0
Porin Krist. Koulun kann.yhd 1 46 0 14.706 0 1.589 3.392 0 19.687 15 0 0
Porin Seudun Stein.koulu yhd 1 170 0 15.359 0 1.336 4.975 0 21.670 -3 0 0
Portaanpään krist.kans.op.ka 1 48 0 12.037 3.464 5.566 11.993 0 33.060 -23 37 4.555
R.Stein.ped.vänner i V-Nylan 1 102 0 19.186 1.267 1.878 6.699 0 29.030 17 49 2.638
Raittiuden yst.kans.op.kann. 1 25 0 19.229 838 4.346 7.541 0 31.953 -45 4 5.131
Rakennusliitto ry 1 22 0 25.347 7.794 11.217 19.934 0 64.291 14 16 11.062
Raudaskylän Kr. opisto ry 1 27 0 18.577 1.542 8.015 11.815 0 39.948 5 18 2.313
Rauman Avokas ry. 1 48 0 10.669 7 2.095 5.164 89 18.024 0 0 0
Rniemen seud.Steiner-kouluyh 1 110 5 15.771 18 3.105 5.582 517 24.993 8 2 998
Skolgarant.fören.Sv.Privatsk 1 96 0 25.760 813 1.377 5.569 0 33.519 1 50 1.553
Suomalaisen Yhteiskoulun Oy 1 684 0 16.899 0 1.507 4.299 0 22.705 6 460 0
Suomen Adventtikirkko 5 203 0 18.756 3.138 2.527 4.594 991 30.007 12 28 23.110
Suomen kirkon seurak.op.säät 1 13 0 92.607 602 13.200 12.777 0 119.185 101 5 1.564
Suomen Kirkon Sisälähetysseu 1 5 1 51.819 529 4.020 3.214 0 59.582 9 1 2.644
Suomen luter. evank.yhd.ry 1 18 0 18.585 5.226 8.506 8.429 0 40.746 -22 15 6.271
Tampereen Steiner-kouluyhd.r 1 446 0 11.750 0 2.545 3.701 986 18.982 8 0 0
Turun kristill.opiston sääti 1 63 0 28.638 5.164 6.277 14.709 0 54.788 7 15 21.687
Turun Seud.steinerkouluyhdis 1 199 0 14.508 80 2.368 8.409 0 25.365 -10 36 444
Töölön Yhteiskoulu Osakeyhti 2 331 0 18.900 214 1.347 3.884 0 24.345 12 138 515
Vaasan Stein.-ped. kann.yhd. 1 148 0 15.667 292 3.366 7.621 0 26.946 5 60 720
Valkealan kr.kansanop.kann.y 1 31 0 21.431 9.938 9.337 23.397 0 64.104 4 28 11.203
Vantaan seud.stein.k:n koulu 1 184 0 15.948 0 2.199 2.928 1.331 22.406 4 0 0
Vapaan kyläkoulun kann.yhd.r 1 69 0 17.932 623 2.614 4.936 2.106 28.212 -5 0 0
Viipurin Reaalikoulu Oy 1 361 1 23.137 20 2.371 3.715 0 29.244 3 93 77
Viittakivi Oy 1 21 0 25.123 3.557 8.997 14.692 0 52.369 22 21 3.557
1 Yksityinen 80 12.661 127 19.411 516 2.453 5.606 305 28.291 6 4.179 1.563

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.

 


 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6YOS ***

Käyttökustannukset opetuksen järjestäjittäin (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
2 Valtio
Harvialan koulukoti 1 6 6 53.876 1.903 15.732 10.452 0 81.964 27 0 0
Helsingin II normaalikoulu 1 616 0 32.099 251 1.994 13.128 52 47.524 0 150 1.029
Helsingin normaalilyseo 1 271 0 37.706 0 2.115 14.350 2.020 56.191 0 83 0
Hgin ransk.-suom. koulu 1 631 0 19.180 402 2.173 10.767 0 32.523 4 442 574
Hämeenlinnan normaalikoulu 1 380 0 19.219 137 2.473 11.244 451 33.524 0 41 1.272
Joensuun normaalikoulu 1 554 0 24.574 119 2.099 11.492 0 38.283 0 28 2.388
Jyväskylän normaalikoulu 1 607 3 28.068 168 2.103 10.325 546 41.209 0 95 1.074
Kajaanin normaalikoulu 1 285 1 20.383 85 2.078 8.645 0 31.191 0 44 554
Kasvun Yhteisöt Koivikko 1 25 25 53.667 0 7.850 13.418 0 74.935 14 25 0
Kasvun Yhteisöt Sairila 1 23 23 52.911 13.035 8.579 0 1.130 75.655 16 3 97.763
Lapin yliopiston harj. koulu 1 335 0 19.520 132 2.085 6.810 20.881 49.428 0 27 1.662
Limingan koulutuskeskus 1 16 16 74.165 0 4.700 32.921 0 111.786 -2 16 0
Oulun normaalikoulu 1 606 0 25.859 169 2.064 9.790 135 38.016 0 13 7.857
Rauman normaalikoulu 1 257 0 21.758 0 2.012 20.488 0 44.259 0 0 0
Savonlinnan normaalikoulu 1 380 0 19.998 821 477 8.329 0 29.625 0 168 1.857
Sippolan koulukoti 1 26 26 44.586 2.066 5.202 22.355 0 74.208 -21 17 3.255
Suomalais-venäläinen koulu 1 543 0 21.796 688 3.751 10.414 836 37.484 25 216 1.728
Tampereen normaalikoulu 1 273 0 30.500 93 2.333 11.356 159 44.441 0 15 1.692
Turun normaalikoulu 1 619 0 24.124 56 2.746 7.756 0 34.682 0 33 1.060
Vasa övningsskola 1 457 0 23.683 319 2.259 8.523 0 34.783 0 130 1.119
VBU-CENTER/Lagmansgården 1 16 13 350.673 7.818 96.784 28.313 0 483.589 28 0 0
Vuorelan koulukoti 1 22 3 75.143 0 10.523 37.533 0 123.200 17 0 0
2 Valtio 22 6.940 114 25.852 313 2.542 10.796 1.249 40.753 3 1.543 1.407

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.

 


 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6YOS ***

Käyttökustannukset opetuksen järjestäjittäin (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
3 Kunta
Alahärmän kunnanhallitus 6 687 9 15.795 2.169 2.111 3.216 0 23.291 10 269 5.535
Alajärven kaupunginhallitus 17 1.356 25 18.076 1.266 2.845 4.221 723 27.132 5 447 3.843
Alastaron kunnanhallitus 4 373 1 17.984 2.437 2.445 4.241 204 27.311 -4 218 4.170
Alavieskan kunnanhallitus 6 431 4 17.891 937 2.566 4.821 1.884 28.100 9 123 3.285
Alavuden kaupunginhallitus 13 1.285 55 17.002 1.529 2.419 2.864 0 23.814 -1 443 4.438
Anjalankosken kaupunginhall. 18 1.871 51 16.784 1.667 3.878 5.731 280 28.339 10 424 7.365
Anttolan kunnanhallitus 2 180 4 17.448 2.050 4.758 3.031 0 27.287 18 62 5.984
Artjärven kunnanhallitus 3 125 1 15.141 3.004 2.980 4.161 0 25.285 13 80 4.675
Asikkalan kunnanhallitus 10 959 38 17.309 1.307 2.922 4.621 64 26.222 -3 245 5.114
Askaisen kunnanhallitus 1 76 0 12.371 2.199 3.073 2.914 3.523 24.079 32 29 5.724
Askolan kunnanhallitus 6 662 1 17.187 1.734 2.503 3.202 683 25.310 -2 241 4.773
Auran kunnanhallitus 2 309 0 14.483 522 2.655 4.496 0 22.156 4 72 2.236
Dragsfjärds kommunstyrelse 6 243 6 25.584 3.597 5.222 10.210 1.671 46.284 6 114 7.700
Ekenäs stadsstyrelse 13 1.528 92 15.983 1.410 3.385 5.999 0 26.778 1 485 4.448
Elimäen kunnanhallitus 10 1.098 31 15.617 1.952 2.617 2.823 70 23.078 1 421 5.090
Enon kunnanhallitus 8 806 11 18.096 1.498 3.181 5.038 439 28.252 5 352 3.429
Enonkosken kunnanhallitus 4 230 2 23.696 2.865 3.757 4.291 1.887 36.496 11 127 5.209
Enontekiön kunnanhallitus 6 269 15 30.827 3.750 3.516 8.715 0 46.808 4 121 8.357
Espoon kaupunginhallitus 86 23.776 970 18.227 317 2.213 4.595 383 25.733 13 1.921 3.918
Eurajoen kunnanhallitus 8 721 8 18.491 1.710 3.002 2.822 0 26.025 7 217 5.677
Euran kunnanhallitus 8 1.034 34 16.398 1.338 4.338 3.495 0 25.568 1 310 4.461
Evijärven kunnanhallitus 7 403 8 20.769 1.511 2.506 5.320 819 30.926 11 162 3.759
Forssan kaupunginhallitus 8 1.825 75 15.925 707 3.157 3.549 282 23.620 1 216 5.986
Haapajärven kaupunginhallitu 12 1.152 21 17.885 1.051 2.968 3.619 405 25.928 11 322 3.758
Haapaveden kaupunginhallitus 13 1.223 56 16.528 1.526 1.995 3.528 273 23.850 5 420 4.443
Hailuodon kunnanhallitus 2 84 0 29.619 1.500 3.786 8.452 0 43.357 6 14 9.000
Halikon kunnanhallitus 9 1.069 16 16.818 1.390 2.429 3.690 401 24.729 6 422 3.526
Halsuan kunnanhallitus 4 220 5 21.194 2.319 2.610 6.141 0 32.264 8 100 5.090
Haminan kaupunginhallitus 5 884 41 17.285 172 3.427 4.774 707 26.366 8 56 2.714
Hangon kaupunginhallitus 12 1.063 59 20.184 460 3.587 6.864 0 31.096 5 65 7.581
Hankasalmen kunnanhallitus 11 721 33 17.759 2.540 2.298 3.957 733 27.287 7 417 4.388
Harjavallan kaupunginhallitu 8 841 42 16.823 713 2.156 5.089 184 24.966 5 99 6.091
Hartolan kunnanhallitus 5 451 16 17.179 1.756 3.168 5.474 40 27.616 5 212 3.740
Hattulan kunnanhallitus 10 1.115 21 16.716 888 2.573 3.869 0 24.046 9 222 4.470
Hauhon kunnanhallitus 5 402 4 18.445 2.137 2.413 4.652 803 28.450 6 182 4.733
Haukiputaan kunnanhallitus 10 2.343 64 16.147 545 1.592 4.515 0 22.800 6 327 3.905
Haukivuoren kunnanhallitus 4 295 21 19.253 2.635 3.059 5.392 0 30.340 10 181 4.287
Hausjärven kunnanhallitus 10 954 17 16.545 1.671 2.278 3.966 784 25.244 6 366 4.355
Heinolan kaupunginhallitus 13 2.228 61 17.310 750 3.719 3.365 112 25.256 8 355 4.710
Heinäveden kunnanhallitus 7 476 20 22.059 3.355 2.960 5.332 643 34.349 -2 245 6.518
Helsingin kaupunginhallitus 138 40.121 1.524 16.961 460 3.174 6.823 546 27.963 1 8.528 2.162
Himangan kunnanhallitus 4 432 4 17.486 1.132 3.796 6.407 0 28.822 15 112 4.366
Hirvensalmen kunnanhallitus 6 265 0 20.892 3.112 3.868 2.817 257 30.945 1 159 5.176
Hollolan kunnanhallitus 13 2.440 64 14.100 771 2.919 3.232 2.334 23.357 13 476 3.956
Honkajoen kunnanhallitus 6 248 2 19.532 1.536 3.762 6.145 97 31.073 8 84 4.563
Houtskärs kommunstyrelse 2 39 2 33.103 4.359 7.846 4.205 0 49.513 2 34 5.075
Huittisten kaupunginhallitus 10 1.097 30 15.356 1.338 3.007 2.804 0 22.505 6 367 4.000
Humppilan kunnanhallitus 3 257 1 16.770 1.280 3.078 4.537 0 25.665 9 89 3.697
Hyrynsalmen kunnanhallitus 4 459 15 19.702 3.316 2.819 4.802 0 30.638 6 200 7.610
Hyvinkään kaupunginhallitus 23 4.801 204 15.462 375 2.242 4.029 1.139 23.247 6 523 3.445
Hämeenkosken kunnanhallitus 2 192 13 12.517 1.321 3.379 3.640 679 21.535 8 81 3.143
Hämeenkyrön kunnanhallitus 13 1.279 23 15.283 1.419 2.269 5.512 0 24.483 11 419 4.329
Hämeenlinnan kaupunginhallit 20 4.484 148 15.118 329 2.041 3.257 451 21.196 6 464 3.178
Iin kunnanhallitus 10 996 23 15.519 949 2.586 3.900 204 23.157 9 175 5.415
Iisalmen kaupunginhallitus 16 2.602 88 15.921 855 1.843 3.751 1.468 23.838 13 664 3.352
Iitin kunnanhallitus 11 865 28 16.936 1.861 2.714 3.850 0 25.362 2 227 7.093
Ikaalisten kaupunginhallitus 11 892 44 16.459 1.706 2.907 4.891 3.284 29.247 22 313 4.859
Ilmajoen kunnanhallitus 19 1.507 36 17.152 1.099 2.938 4.477 1.215 26.880 6 418 3.959
Ilomantsin kunnanhallitus 12 804 13 22.311 3.090 3.413 4.423 723 33.959 -2 373 6.668
Imatran kaupunginhallitus 11 2.894 111 16.088 261 2.677 4.395 656 24.076 8 204 3.705
Inarin kunnanhallitus 11 928 17 24.002 2.310 3.942 6.334 2.320 38.908 8 340 6.306
Ingå kommunstyrelse 6 410 0 13.963 3.241 4.620 3.907 0 25.731 9 236 5.635
Iniö kommunstyrelse 1 14 0 27.556 5.185 6.889 2.000 0 41.630 25 7 10.000
Isojoen kunnanhallitus 7 297 0 20.690 2.152 3.603 6.562 1.040 34.047 7 105 6.086
Isonkyrön kunnanhallitus 7 626 19 17.690 2.080 3.036 3.020 0 25.826 9 202 6.441
Jaalan kunnanhallitus 3 155 0 15.301 1.625 3.223 5.243 0 25.392 7 47 5.340
Jakobstads stadsstyrelse 14 2.223 40 17.167 314 2.860 4.938 0 25.279 7 139 5.014
Jalasjärven kunnanhallitus 11 1.093 66 20.443 2.064 2.972 1.894 944 28.317 10 464 4.865
Janakkalan kunnanhallitus 13 1.739 45 17.353 707 2.456 3.055 0 23.571 -2 412 2.987
Joensuun kaupunginhallitus 16 4.680 154 14.837 237 2.125 3.435 0 20.634 9 281 3.947
Jokioisten kunnanhallitus 6 724 18 16.093 1.040 2.648 3.499 101 23.380 5 240 3.144
Joroisten kunnanhallitus 8 725 28 17.187 1.964 2.857 4.193 970 27.172 6 277 5.137
Joutsan kunnanhallitus 6 507 22 17.199 2.172 2.235 4.337 0 25.943 3 189 5.841
Joutsenon kunnanhallitus 9 1.335 41 17.921 836 3.525 4.550 531 27.363 -1 206 5.417
Juankosken kaupunginhallitus 5 667 5 16.619 2.175 1.987 4.591 10.972 36.343 37 328 4.424
Jurvan kunnanhallitus 10 516 0 21.552 1.936 3.366 4.595 453 31.903 2 154 6.508
Juuan kunnanhallitus 12 799 16 20.616 3.094 3.667 4.444 0 31.821 9 436 5.670
Juupajoen kunnanhallitus 4 280 0 19.320 1.750 2.655 4.555 0 28.279 11 83 5.892
Juvan kunnanhallitus 9 811 44 19.407 2.610 3.057 3.083 734 28.890 10 458 4.622
Jyväskylän kaupunginhallitus 28 7.060 228 16.266 306 1.765 3.325 123 21.785 3 692 3.124
Jyväskylän mlk:n kunnanhall. 24 4.117 127 15.988 797 2.229 3.981 528 23.523 4 811 4.049
Jämijärven kunnanhallitus 5 273 8 19.641 1.744 3.443 4.436 0 29.264 4 93 5.118
Jämsän kaupunginhallitus 11 1.432 54 15.940 1.367 2.871 3.718 0 23.897 5 459 4.268
Jämsänkosken kaupunginhallit 3 841 14 15.029 1.181 2.497 4.897 0 23.605 2 125 7.976
Jäppilän kunnanhallitus 4 117 1 19.442 2.987 5.648 6.180 0 34.258 13 70 5.007
Järvenpään kaupunginhallitus 15 4.503 163 15.639 89 1.979 3.920 903 22.530 12 141 2.840
Kaarinan kaupunginhallitus 9 2.316 51 13.582 0 1.911 3.533 562 19.589 3 150 0
Kaavin kunnanhallitus 7 409 21 19.807 2.441 3.623 4.742 245 30.857 3 162 6.173
Kajaanin kaupunginhallitus 17 4.044 148 16.857 643 2.604 3.828 942 24.874 6 639 4.074
Kalajoen kunnanhallitus 16 1.254 20 17.521 1.145 2.236 4.275 610 25.787 -0 257 5.588
Kalvolan kunnanhallitus 4 411 12 18.521 1.582 2.603 4.706 589 28.000 1 106 6.161
Kangasalan kunnanhallitus 11 2.704 75 15.484 857 1.916 2.656 1.007 21.921 6 759 3.054
Kangaslammin kunnanhallitus 2 131 0 18.812 3.226 3.372 3.525 881 29.816 2 74 5.728
Kangasniemen kunnanhallitus 10 739 10 18.135 2.234 2.183 3.341 0 25.893 4 339 4.874
Kankaanpään kaupunginhallitu 13 1.545 89 15.733 782 2.539 3.383 2.100 24.537 4 361 3.346
Kannonkosken kunnanhallitus 3 209 11 20.542 2.576 2.887 5.597 293 31.894 12 129 4.163
Kannuksen kaupunginhallitus 7 882 19 16.347 1.050 2.331 4.224 336 24.288 3 202 4.596
Karijoen kunnanhallitus 2 137 0 13.431 2.380 4.920 3.533 0 24.263 3 51 6.455
Karinaisten kunnanhallitus 4 645 23 17.569 2.723 2.391 3.212 616 26.510 6 380 4.618
Karis stadsstyrelse 8 1.362 53 17.052 1.522 2.536 3.527 81 24.719 9 443 4.685
Karjalohjan kunnanhallitus 1 77 0 12.889 3.255 4.431 4.797 0 25.373 0 49 5.082
Karkkilan kaupunginhallitus 5 1.044 30 14.615 628 2.373 2.962 0 20.578 4 113 5.822
Karstulan kunnanhallitus 7 653 17 18.326 2.156 3.373 5.998 941 30.795 8 270 5.221
Karttulan kunnanhallitus 6 469 15 19.635 2.224 2.486 2.350 0 26.695 1 229 4.565
Karvian kunnanhallitus 5 310 0 20.519 2.035 3.223 4.926 0 30.703 0 131 4.835
Kaskisten kaupunginhallitus 3 163 1 21.563 658 4.708 5.268 0 32.197 14 11 10.190
Kauhajoen kunnanhallitus 18 1.747 38 16.716 1.291 2.946 3.413 0 24.366 2 465 4.857
Kauhavan kaupunginhallitus 11 1.009 30 16.930 729 3.156 4.782 1.079 26.676 13 219 3.356
Kauniaisten kaupunginhallitu 4 1.423 8 18.996 0 2.882 4.134 3.423 29.436 7 99 0
Kaustisen kunnanhallitus 8 653 23 18.745 1.540 2.742 3.206 483 26.716 -3 172 5.843
Keiteleen kunnanhallitus 4 337 3 20.178 1.851 2.523 4.698 0 29.251 7 155 4.032
Kemijärven kaupunginhallitus 13 1.217 38 21.131 1.572 3.207 4.858 0 30.768 -0 411 4.658
Kemin kaupunginhallitus 11 2.564 75 16.295 202 2.171 3.395 374 22.437 4 171 3.029
Keminmaan kunnanhallitus 7 1.246 32 17.791 976 2.511 4.873 49 26.201 2 249 4.893
Kempeleen kunnanhallitus 6 1.959 37 16.506 506 2.398 3.340 0 22.750 5 237 4.181
Keravan kaupunginhallitus 14 3.734 136 14.428 110 2.034 3.288 199 20.058 5 67 6.165
Kerimäen kunnanhallitus 7 721 31 17.460 2.006 2.901 3.262 927 26.555 4 350 4.129
Kestilän kunnanhallitus 5 263 3 19.175 1.764 3.471 5.350 521 30.281 8 103 4.505
Kesälahden kunnanhallitus 3 357 11 19.658 2.620 2.707 6.578 0 31.562 10 171 5.478
Keuruun kaupunginhallitus 13 1.369 23 20.217 1.948 2.532 4.429 0 29.126 7 348 7.664
Kihniön kunnanhallitus 6 286 1 19.422 1.741 4.053 4.560 399 30.175 9 89 5.584
Kiihtelysvaaran kunnanhallit 4 399 6 17.646 2.788 2.311 4.898 0 27.644 21 275 4.040
Kiikalan kunnanhallitus 2 99 3 17.727 8.364 5.424 5.707 0 37.222 1 51 16.235
Kiikoisten kunnanhallitus 1 123 0 12.351 2.514 4.163 3.771 0 22.800 7 69 4.496
Kiimingin kunnanhallitus 9 1.655 28 16.007 1.066 2.362 4.745 37 24.218 6 470 3.751
Kimito kommunstyrelse 7 453 12 24.367 2.141 3.459 2.438 0 32.404 8 273 3.556
Kinnulan kunnanhallitus 4 334 4 18.195 1.066 2.374 4.284 0 25.919 7 100 3.560
Kirkkonummen kunnanhallitus 20 3.986 128 16.146 1.378 3.698 3.321 170 24.712 4 1.164 4.720
Kiskon kunnanhallitus 2 117 6 16.309 2.961 3.717 4.498 0 27.485 10 66 5.267
Kiteen kaupunginhallitus 15 1.237 27 18.016 1.717 2.763 4.708 0 27.203 7 476 4.465
Kittilän kunnanhallitus 10 679 11 21.505 4.383 3.817 6.745 404 36.854 -1 305 9.757
Kiukaisten kunnanhallitus 4 379 0 18.468 1.802 4.592 2.832 0 27.694 1 182 3.747
Kiuruveden kaupunginhallitus 13 1.206 40 18.342 1.643 2.905 2.956 510 26.357 7 570 3.480
Kivijärven kunnanhallitus 2 199 1 18.081 3.128 2.343 6.247 0 29.798 1 104 6.000
Kodisjoen kunnanhallitus 1 47 0 17.851 1.298 5.362 5.489 0 30.000 -4 3 20.333
Kokemäen kaupunginhallitus 12 921 23 18.863 1.587 3.916 3.234 0 27.600 9 213 6.859
Kokkolan kaupunginhallitus 22 4.081 64 16.579 295 2.195 3.777 1.408 24.254 8 421 2.862
Kolarin kunnanhallitus 7 548 15 21.386 2.645 2.889 4.782 0 31.702 5 246 5.886
Konneveden kunnanhallitus 6 400 11 17.165 3.465 2.935 540 993 25.098 -7 199 6.965
Kontiolahden kunnanhallitus 13 1.649 63 16.143 2.238 2.198 3.793 2.136 26.508 12 633 5.834
Korpilahden kunnanhallitus 9 648 27 18.406 2.100 2.605 4.295 708 28.114 0 240 5.671
Korpo kommunstyrelse 5 145 3 34.317 4.538 6.324 3.614 0 48.793 2 81 8.174
Korsholms kommunstyrelse 20 2.017 29 17.140 2.213 2.794 5.292 678 28.118 2 815 5.481
Korsnäs kommunstyrelse 4 164 5 22.354 1.049 5.872 5.317 335 34.927 -2 35 4.986
Kortesjärven kunnanhallitus 4 329 6 16.846 1.641 2.332 3.638 858 25.315 8 184 2.929
Kosken (Tl) kunnanhallitus 3 396 16 18.884 3.503 2.419 3.705 0 28.510 7 244 5.684
Kotkan kaupunginhallitus 30 5.237 206 14.848 327 2.775 5.302 1.120 24.373 6 505 3.393
Kouvolan kaupunginhallitus 14 3.053 127 15.302 194 2.716 3.622 347 22.181 4 107 5.542
Kristinestads stadsstyrelse 16 981 33 21.294 2.378 3.191 4.682 254 31.798 8 375 6.221
Kronoby kommunstyrelse 9 831 21 18.803 3.508 4.107 4.513 0 30.930 9 479 6.092
Kuhmalahden kunnanhallitus 1 101 1 13.124 2.975 2.826 3.184 0 22.109 17 81 3.691
Kuhmoisten kunnanhallitus 4 275 1 21.095 2.756 2.749 5.436 1.927 33.964 -9 121 6.264
Kuhmon kaupunginhallitus 12 1.317 34 21.700 3.186 3.379 4.265 259 32.790 4 507 8.274
Kuivaniemen kunnanhallitus 5 323 7 20.322 3.130 3.935 5.440 1.916 34.743 8 170 5.947
Kullaan kunnanhallitus 3 127 0 14.661 2.614 2.874 5.031 0 25.181 -37 56 5.982
Kuopion kaupunginhallitus 38 9.164 364 15.852 524 2.452 3.402 333 22.564 0 1.155 4.158
Kuoreveden kunnanhallitus 4 332 1 19.660 1.747 2.642 4.777 0 28.825 9 84 6.905
Kuortaneen kunnanhallitus 8 548 19 18.179 1.699 3.259 4.931 228 28.296 7 209 4.465
Kurikan kaupunginhallitus 12 1.346 35 16.456 2.278 818 3.452 186 23.191 3 332 9.246
Kurun kunnanhallitus 6 367 11 20.183 2.731 2.494 3.580 374 29.362 5 149 6.718
Kustavin kunnanhallitus 1 57 1 16.228 3.035 4.351 5.667 70 29.351 1 27 6.407
Kuusamon kaupunginhallitus 25 2.644 43 19.259 1.714 2.604 3.896 1.394 28.866 7 1.055 4.296
Kuusankosken kaupunginhallit 10 2.240 64 16.718 646 2.457 4.844 102 24.767 5 282 5.137
Kuusjoen kunnanhallitus 3 124 0 20.324 2.753 5.466 3.879 1.498 33.919 -2 30 11.333
Kylmäkosken kunnanhallitus 4 226 0 14.704 1.217 3.208 4.792 0 23.920 9 33 8.333
Kyyjärven kunnanhallitus 2 230 4 19.461 2.717 2.804 4.883 396 30.261 11 124 5.040
Kälviän kunnanhallitus 7 715 19 17.982 1.530 2.420 3.966 0 25.898 7 233 4.705
Kärkölän kunnanhallitus 5 641 18 16.128 1.363 2.140 3.874 55 23.560 1 217 4.028
Kärsämäen kunnanhallitus 6 488 17 18.531 1.721 2.152 3.625 1.711 27.739 11 226 3.712
Köyliön kunnanhallitus 4 314 0 19.318 2.213 3.828 4.156 666 30.182 4 155 4.484
Lahden kaupunginhallitus 38 9.078 306 16.401 492 2.912 3.307 339 23.451 5 1.436 3.109
Laihian kunnanhallitus 7 951 26 17.043 1.109 2.863 4.842 33 25.888 4 167 6.311
Laitilan kaupunginhallitus 12 1.056 35 18.605 1.443 3.510 3.182 0 26.741 4 335 4.549
Lammin kunnanhallitus 10 822 43 18.882 2.055 4.299 3.535 773 29.544 5 317 5.328
Lapin kunnanhallitus 4 257 2 17.576 1.027 4.144 3.693 0 26.440 8 48 5.500
Lapinjärven kunnanhallitus 6 429 16 20.510 3.408 2.946 5.305 51 32.221 7 269 5.445
Lapinlahden kunnanhallitus 8 1.008 33 18.015 1.550 1.869 3.992 475 25.901 6 408 3.828
Lappajärven kunnanhallitus 8 530 0 19.112 1.107 4.293 5.110 1.437 31.059 20 146 4.014
Lappeenrannan kaup.hallitus 36 6.093 264 16.314 887 2.640 3.581 935 24.358 7 1.237 4.370
Lapuan kaupunginhallitus 21 1.634 61 18.521 1.203 2.940 5.405 0 28.069 1 459 4.281
Larsmo kommunstyrelse 5 747 7 16.337 1.486 2.976 4.369 0 25.169 8 253 4.396
Laukaan kunnanhallitus 18 2.262 47 17.204 1.222 2.253 3.677 285 24.641 2 654 4.226
Lavian kunnanhallitus 4 349 0 19.106 3.570 2.404 4.112 221 29.413 2 207 6.019
Lehtimäen kunnanhallitus 5 284 8 18.769 1.746 3.192 4.212 794 28.713 5 102 4.877
Leivonmäen kunnanhallitus 3 91 5 23.275 4.637 5.011 5.692 3.758 42.374 18 46 9.275
Lemin kunnanhallitus 3 357 7 18.224 1.840 2.553 3.997 0 26.614 10 179 3.675
Lempäälän kunnanhallitus 12 2.201 64 15.613 848 2.458 3.953 220 23.092 7 626 2.982
Lemun kunnanhallitus 1 142 2 11.965 749 3.915 3.795 0 20.424 5 53 2.000
Leppävirran kunnanhallitus 14 1.347 43 17.062 2.223 2.646 4.946 746 27.623 1 558 5.364
Lestijärven kunnanhallitus 4 162 0 21.969 4.154 1.130 4.630 0 31.883 4 47 14.319
Liedon kunnanhallitus 9 1.938 58 15.259 1.360 2.794 3.270 423 23.105 1 637 4.140
Lieksan kaupunginhallitus 20 1.660 27 19.916 2.057 2.978 5.472 1.889 32.311 13 509 6.707
Liljendal kommunstyrelse 2 131 1 15.142 2.360 4.253 3.464 0 25.218 9 58 5.310
Limingan kunnanhallitus 6 975 16 14.469 904 1.809 3.318 0 20.499 2 251 3.510
Liperin kunnanhallitus 11 1.463 28 17.875 2.243 2.467 4.163 0 26.748 6 770 4.260
Lohjan kaupunginhallitus 28 4.658 154 16.589 1.033 3.274 3.487 174 24.557 6 1.179 4.082
Lohtajan kunnanhallitus 4 446 12 16.198 1.322 2.705 3.814 0 24.038 -1 164 3.602
Loimaan kaupunginhallitus 6 735 29 16.868 683 2.227 3.528 0 23.306 8 78 6.477
Loimaan kunnan kunnanhallitu 7 729 22 17.793 1.795 3.625 3.056 2.214 28.483 11 355 3.690
Lopen kunnanhallitus 11 928 40 16.333 1.691 2.929 4.192 1.797 26.942 14 372 4.223
Loviisan kaupunginhallitus 8 1.098 93 19.838 2.342 3.608 5.353 1.072 32.214 -0 470 5.472
Luhangan kunnanhallitus 2 60 0 25.917 4.867 3.383 3.517 0 37.683 8 51 5.725
Lumijoen kunnanhallitus 1 205 2 14.601 983 2.543 4.083 9.296 31.506 -25 52 3.903
Luopioisten kunnanhallitus 4 249 2 17.478 2.325 2.610 3.807 378 26.598 4 93 6.259
Luumäen kunnanhallitus 5 575 10 17.866 2.367 2.134 3.732 0 26.099 5 200 6.817
Luvian kunnanhallitus 2 434 13 17.209 2.018 2.196 3.645 521 25.589 10 173 5.072
Längelmäen kunnanhallitus 3 117 0 18.829 4.444 3.197 4.128 0 30.598 -8 55 9.541
Maaningan kunnanhallitus 7 491 21 17.340 1.982 3.477 4.914 49 27.762 9 248 3.923
Malax kommunstyrelse 8 706 21 19.129 2.785 4.142 4.823 0 30.878 4 365 5.386
Marttilan kunnanhallitus 2 134 0 12.433 3.112 3.127 2.731 0 21.403 -1 96 4.366
Maskun kunnanhallitus 3 718 16 15.677 995 2.240 495 155 19.561 -3 189 3.778
Maxmo kommunstyrelse 2 99 0 17.980 3.515 4.495 3.879 1.646 31.515 13 73 4.767
Mellilän kunnanhallitus 2 88 1 15.386 2.080 5.091 5.250 0 27.807 1 42 4.410
Merijärven kunnanhallitus 3 257 4 16.238 1.400 2.172 2.858 0 22.667 8 102 3.537
Merikarvian kunnanhallitus 6 456 22 18.743 1.886 3.228 4.711 579 29.147 10 156 5.513
Merimaskun kunnanhallitus 1 132 1 13.197 2.098 4.939 2.197 1.356 23.788 2 38 7.289
Miehikkälän kunnanhallitus 5 249 11 21.581 3.734 3.127 5.779 278 34.499 12 109 8.514
Mietoisten kunnanhallitus 2 136 1 14.007 728 3.243 2.647 1.140 21.765 1 22 4.605
Mikkelin kaupunginhallitus 15 3.321 144 15.767 395 2.872 5.988 1.193 26.215 7 333 3.934
Mikkelin mlk:n kunnanhallitu 20 1.546 23 17.583 1.805 2.742 4.332 103 26.565 -2 680 4.101
Mouhijärven kunnanhallitus 6 371 18 17.506 1.816 2.872 4.022 0 26.216 -3 138 4.895
Muhoksen kunnanhallitus 11 1.192 19 16.027 1.319 2.153 4.436 248 24.183 0 388 4.054
Multian kunnanhallitus 5 233 3 23.876 3.348 3.798 3.755 0 34.777 -1 108 7.222
Muonion kunnanhallitus 5 333 7 24.952 2.450 3.255 7.483 0 38.141 1 136 6.022
Muuramen kunnanhallitus 5 1.121 32 15.822 801 2.071 3.807 349 22.851 8 190 4.726
Muurlan kunnanhallitus 1 107 1 13.682 4.813 7.178 4.757 0 30.430 35 65 7.923
Mynämäen kunnanhallitus 7 786 26 18.017 923 2.031 3.153 2.250 26.373 9 196 3.699
Myrskylän kunnanhallitus 2 162 5 12.452 2.037 2.985 4.402 3.189 25.065 12 47 7.075
Mäntsälän kunnanhallitus 18 2.211 69 15.145 1.116 2.677 5.731 0 24.669 5 569 4.339
Mäntyharjun kunnanhallitus 13 756 19 21.176 1.921 3.817 5.181 679 32.774 11 244 5.951
Mäntän kaupunginhallitus 3 746 15 17.145 276 2.473 3.823 0 23.717 0 52 4.000
Naantalin kaupunginhallitus 7 1.637 22 16.277 913 2.834 6.054 1.789 27.867 18 180 8.329
Nagu kommunstyrelse 4 145 5 28.014 3.876 7.317 2.793 0 42.000 4 82 6.896
Nakkilan kunnanhallitus 7 726 24 17.614 795 2.737 3.883 1.085 26.114 6 119 4.869
Nastolan kunnanhallitus 13 1.835 43 16.336 838 2.557 3.507 76 23.313 3 311 4.942
Nilsiän kaupunginhallitus 9 789 21 18.288 1.882 2.127 3.367 514 26.178 9 413 3.593
Nivalan kaupunginhallitus 17 1.591 41 17.330 973 2.546 3.710 424 24.982 7 459 3.376
Nokian kaupunginhallitus 15 3.069 85 15.473 648 2.064 6.743 636 25.565 17 441 4.515
Noormarkun kunnanhallitus 6 792 24 15.968 624 2.212 2.332 0 21.137 3 109 4.532
Nousiaisten kunnanhallitus 5 695 20 16.409 1.659 2.695 4.575 0 25.338 5 298 3.872
Nummi-Pusulan kunnanhallitus 6 711 12 16.056 2.922 2.166 3.716 0 24.860 -2 495 4.194
Nurmeksen kaupunginhallitus 11 1.134 43 17.630 1.699 3.313 3.302 362 26.307 3 441 4.370
Nurmijärven kunnanhallitus 19 4.167 121 13.996 1.272 2.156 4.193 142 21.759 4 956 5.543
Nurmon kunnanhallitus 8 1.523 17 15.296 1.135 2.175 2.925 879 22.411 7 467 3.706
Nykarleby stadsstyrelse 11 932 16 19.814 1.923 2.857 4.865 0 29.459 2 457 3.921
Närpes stadsstyrelse 13 985 37 19.312 2.639 2.497 4.080 2.568 31.095 9 538 4.835
Oravais kommunstyrelse 4 263 3 15.002 1.124 2.865 3.223 697 22.910 -23 59 5.000
Orimattilan kaupunginhallitu 15 1.737 64 18.092 1.335 1.991 2.976 7 24.401 -9 420 5.528
Oripään kunnanhallitus 2 79 0 17.291 1.506 3.203 5.253 0 27.253 -3 20 6.103
Oriveden kaupunginhallitus 12 1.049 25 16.634 1.273 2.628 2.981 0 23.516 4 252 5.298
Oulaisten kaupunginhallitus 7 1.108 37 16.610 838 2.093 3.832 185 23.558 6 244 3.803
Oulun kaupunginhallitus 45 11.811 265 16.249 453 2.114 4.255 2.151 25.222 11 1.595 3.358
Oulunsalon kunnanhallitus 4 1.404 35 14.356 329 1.808 3.295 299 20.088 8 144 3.220
Outokummun kaupunginhallitus 8 993 13 16.981 1.132 2.644 4.085 913 25.755 12 321 3.502
Padasjoen kunnanhallitus 7 443 7 18.255 1.440 3.476 5.015 0 28.185 -1 116 5.515
Paimion kaupunginhallitus 9 1.297 48 16.888 816 2.604 4.953 0 25.262 9 365 2.905
Paltamon kunnanhallitus 6 529 11 19.076 2.577 3.499 4.739 0 29.890 -2 220 6.210
Pargas stadsstyrelse 10 1.372 39 18.999 1.923 2.437 4.778 455 28.591 8 418 6.319
Parikkalan kunnanhallitus 7 508 6 18.979 2.688 2.859 4.043 0 28.569 2 267 5.118
Parkanon kaupunginhallitus 8 905 24 16.699 1.552 2.761 3.742 140 24.894 1 305 4.611
Pattijoen kunnanhallitus 6 964 37 16.546 539 2.408 3.796 1.974 25.262 14 140 3.714
Pedersöre kommunstyrelse 16 1.611 29 16.451 1.512 2.873 4.340 3 25.179 10 629 3.871
Pelkosenniemen kunnanhallitu 2 147 2 29.365 2.669 2.962 7.713 314 43.024 5 71 5.546
Pellon kunnanhallitus 11 607 16 20.302 2.473 2.656 5.984 0 31.415 7 262 5.725
Perhon kunnanhallitus 7 554 28 19.681 1.964 3.995 3.924 191 29.755 12 339 3.214
Perniön kunnanhallitus 8 764 28 17.424 2.021 3.432 6.255 136 29.268 7 362 4.268
Pernå kommunstyrelse 6 318 5 14.154 3.497 2.701 3.865 3.031 27.248 7 173 6.446
Perttelin kunnanhallitus 4 293 5 15.242 2.191 3.683 3.457 256 24.829 0 64 10.110
Pertunmaan kunnanhallitus 5 222 5 25.034 3.580 3.558 5.743 298 38.212 -0 111 7.176
Peräseinäjoen kunnanhallitus 6 428 11 20.535 2.154 3.047 5.012 984 31.731 6 156 5.910
Petäjäveden kunnanhallitus 5 457 24 19.074 2.492 3.195 4.654 1.810 31.225 6 176 6.490
Pieksämäen kaupunginhallitus 5 1.333 61 14.802 69 2.009 3.761 135 20.776 10 53 1.752
Pieksämäen mlk:n kunnanhall. 8 938 13 17.733 2.706 2.804 3.088 709 27.041 9 446 5.697
Pielaveden kunnanhallitus 10 694 17 18.504 2.625 2.680 3.552 507 27.869 3 375 4.859
Pihtiputaan kunnanhallitus 10 665 23 19.035 2.463 2.574 5.203 134 29.409 2 306 5.362
Piikkiön kunnanhallitus 5 800 26 16.484 678 2.335 928 681 21.105 -8 100 5.447
Piippolan kunnanhallitus 1 119 0 13.519 869 3.781 4.734 2.380 25.283 10 16 6.438
Pirkkalan kunnanhallitus 7 1.698 35 15.119 338 2.116 3.682 775 22.029 7 271 2.114
Pohjan kunnanhallitus 5 387 16 15.322 2.119 4.962 5.232 0 27.635 3 112 7.313
Polvijärven kunnanhallitus 8 662 16 15.897 2.334 2.725 3.252 0 24.208 5 357 4.328
Pomarkun kunnanhallitus 3 295 2 16.624 2.108 2.712 4.403 366 26.214 3 82 7.585
Porin kaupunginhallitus 32 7.229 157 15.635 396 2.202 3.975 254 22.462 6 1.240 2.310
Pornaisten kunnanhallitus 6 692 15 15.273 1.452 3.398 3.413 0 23.536 -3 273 3.678
Porvoon kaupunginhallitus 38 5.468 134 15.683 979 3.396 3.974 667 24.698 4 1.221 4.383
Posion kunnanhallitus 10 575 31 23.669 3.941 3.027 4.898 0 35.535 7 299 7.585
Pudasjärven kunnanhallitus 16 1.468 53 19.642 3.478 3.625 4.146 1.183 32.073 7 652 7.831
Pukkilan kunnanhallitus 3 202 3 14.898 1.658 4.536 1.717 0 22.809 18 41 8.247
Pulkkilan kunnanhallitus 3 330 22 17.230 2.179 1.767 4.991 0 26.167 7 137 5.248
Punkaharjun kunnanhallitus 6 512 11 18.119 2.307 2.938 4.814 0 28.178 6 211 5.610
Punkalaitumen kunnanhallitus 5 429 12 16.604 1.818 3.667 4.145 0 26.233 -7 177 4.407
Puolangan kunnanhallitus 4 426 4 22.901 3.667 2.369 5.563 1.345 35.845 3 200 7.830
Puumalan kunnanhallitus 6 349 6 23.713 3.696 2.890 3.914 0 34.212 6 162 7.975
Pyhtään kunnanhallitus 6 620 13 16.494 2.011 2.321 4.805 725 26.357 4 226 5.525
Pyhäjoen kunnanhallitus 5 514 15 17.868 1.731 2.319 4.384 8.477 34.779 27 164 5.437
Pyhäjärven kaupunginhallitus 10 808 30 18.770 1.869 2.856 4.668 25 28.188 4 358 4.218
Pyhännän kunnanhallitus 4 351 5 16.959 1.361 2.776 4.779 710 26.585 4 103 4.654
Pyhärannan kunnanhallitus 3 183 0 15.164 1.842 3.896 4.230 0 25.131 6 80 4.239
Pyhäselän kunnanhallitus 11 1.199 18 15.453 1.678 2.488 3.116 116 22.850 7 493 4.083
Pylkönmäen kunnanhallitus 1 75 0 16.987 3.573 3.253 4.507 24.680 53.000 93 34 7.882
Pälkäneen kunnanhallitus 6 519 20 15.277 1.159 2.446 3.823 6.906 29.610 28 167 3.610
Pöytyän kunnanhallitus 5 302 1 14.846 1.254 3.201 3.745 0 23.045 6 91 4.177
Raahen kaupunginhallitus 12 2.011 66 17.518 470 2.718 3.788 114 24.608 2 245 3.857
Raision kaupunginhallitus 8 2.615 89 15.154 322 2.425 3.334 182 21.416 2 164 5.128
Rantasalmen kunnanhallitus 7 495 22 20.330 2.330 3.074 4.202 0 29.935 10 265 4.347
Rantsilan kunnanhallitus 6 329 5 21.924 2.693 1.726 7.213 410 33.967 10 132 6.712
Ranuan kunnanhallitus 12 929 27 19.310 2.743 2.674 3.804 1.094 29.625 -1 416 6.130
Rauman kaupunginhallitus 23 3.671 136 16.472 576 3.344 4.756 58 25.207 5 463 4.568
Rautalammin kunnanhallitus 5 400 7 18.866 3.114 2.213 4.846 1.537 30.576 4 205 6.083
Rautavaaran kunnanhallitus 6 306 11 20.334 2.890 2.877 6.550 664 33.316 11 141 6.262
Rautjärven kunnanhallitus 5 492 17 19.677 2.951 3.530 4.573 1.329 32.061 7 214 6.785
Reisjärven kunnanhallitus 10 493 9 16.124 1.198 3.243 8.739 0 29.304 10 169 3.491
Rengon kunnanhallitus 3 175 0 16.711 2.017 2.905 3.610 1.152 26.395 23 55 6.459
Riihimäen kaupunginhallitus 14 2.977 96 15.447 181 2.428 4.292 479 22.826 9 192 2.820
Ristiinan kunnanhallitus 9 579 43 22.918 2.408 2.951 3.528 2.695 34.500 21 228 6.123
Ristijärven kunnanhallitus 3 219 6 22.005 4.023 3.757 5.176 0 34.961 8 109 8.064
Rovaniemen kaupunginhallitus 13 3.422 92 15.944 257 2.362 3.668 319 22.550 5 225 3.911
Rovaniemen mlk:n kunnanhall. 29 3.280 56 18.451 1.974 2.267 4.223 306 27.221 1 1.013 6.391
Ruokolahden kunnanhallitus 5 658 9 17.758 3.027 2.956 4.149 0 27.891 6 249 8.000
Ruotsinpyhtään kunnanhallitu 6 233 5 16.598 1.901 4.116 6.611 0 29.226 5 80 5.525
Ruoveden kunnanhallitus 8 587 8 19.641 2.116 3.409 3.911 1.267 30.344 -4 252 4.938
Ruskon kunnanhallitus 3 548 6 15.704 1.014 2.073 3.461 0 22.252 6 124 4.494
Ruukin kunnanhallitus 7 773 24 17.122 2.118 2.524 4.542 852 27.159 6 305 5.364
Rymättylän kunnanhallitus 1 152 3 14.178 2.428 2.651 2.553 1.178 22.987 -2 91 4.055
Rääkkylän kunnanhallitus 4 338 3 19.541 3.059 2.278 5.266 994 31.139 9 190 5.456
Saaren kunnanhallitus 1 111 1 15.674 3.638 3.756 3.303 0 26.371 6 79 5.089
Saarijärven kaupunginhallitu 13 1.353 82 16.304 1.543 1.942 3.642 213 23.644 2 449 4.656
Sahalahden kunnanhallitus 4 349 9 17.595 1.584 2.356 3.638 1.254 26.428 11 130 4.246
Sallan kunnanhallitus 10 565 12 26.172 4.285 2.209 7.430 230 40.326 2 250 9.695
Salon kaupunginhallitus 14 2.571 154 17.322 300 2.760 3.923 0 24.305 5 546 1.412
Sammatin kunnanhallitus 1 94 0 11.766 1.191 2.787 2.553 0 18.298 -2 30 3.797
Sauvon kunnanhallitus 3 364 0 15.283 3.684 2.214 2.673 0 23.854 2 204 6.590
Savitaipaleen kunnanhallitus 7 507 13 18.327 2.574 2.572 4.022 471 27.966 -3 233 5.613
Savonlinnan kaupunginhallitu 16 2.534 111 15.111 1.344 2.388 4.096 0 22.938 -12 739 4.608
Savonrannan kunnanhallitus 3 157 9 18.760 3.265 3.374 5.757 454 31.610 14 81 6.309
Savukosken kunnanhallitus 5 185 2 30.005 3.714 4.568 12.114 0 50.400 7 90 7.676
Seinäjoen kaupunginhallitus 15 3.120 104 15.970 303 3.008 3.238 53 22.571 6 323 2.923
Sibbo kommunstyrelse 18 2.224 80 16.732 2.260 1.821 3.411 0 24.224 5 856 5.871
Sievin kunnanhallitus 12 838 16 15.772 1.443 3.326 4.573 1.780 26.894 11 294 4.119
Siikaisten kunnanhallitus 6 188 0 25.275 3.067 4.517 7.429 453 40.741 7 72 7.986
Siikajoen kunnanhallitus 3 267 6 17.423 1.588 2.401 4.000 378 25.790 6 105 4.038
Siilinjärven kunnanhallitus 15 2.786 144 15.135 682 1.937 5.178 0 22.932 6 587 3.241
Simon kunnanhallitus 8 498 7 20.034 1.835 2.735 4.426 0 29.030 3 221 4.145
Siuntion kunnanhallitus 3 428 11 13.020 2.496 5.104 3.392 592 24.604 5 263 4.057
Sodankylän kunnanhallitus 15 1.299 29 20.422 1.830 3.606 5.466 1.595 32.920 10 413 5.760
Soinin kunnanhallitus 7 433 8 18.732 2.157 3.344 3.686 1.187 29.106 11 154 6.085
Someron kaupunginhallitus 10 1.080 48 16.682 1.954 2.782 2.008 0 23.427 3 451 4.684
Sonkajärven kunnanhallitus 9 622 16 18.787 2.785 2.874 4.228 1.846 30.520 13 334 5.190
Sotkamon kunnanhallitus 13 1.323 15 20.224 3.413 2.410 3.711 623 30.382 3 666 6.784
Sulkavan kunnanhallitus 7 388 3 20.727 3.103 4.466 4.634 0 32.930 2 177 6.802
Sumiaisten kunnanhallitus 2 105 3 16.105 3.238 5.714 5.124 0 30.181 17 53 6.476
Suodenniemen kunnanhallitus 3 98 0 18.469 4.122 4.602 3.643 0 30.837 8 44 9.287
Suolahden kaupunginhallitus 3 694 31 18.689 591 2.239 3.543 0 25.062 6 95 4.316
Suomenniemen kunnanhallitus 2 40 0 28.450 2.825 3.325 7.050 0 41.650 6 18 6.278
Suomusjärven kunnanhallitus 1 103 5 14.663 6.020 4.098 3.580 0 28.361 9 53 11.642
Suomussalmen kunnanhallitus 16 1.239 26 19.253 3.376 2.821 7.432 798 33.680 15 544 7.686
Suonenjoen kaupunginhallitus 9 914 23 17.148 1.503 2.644 4.250 763 26.308 5 334 4.111
Sysmän kunnanhallitus 7 503 19 20.893 2.032 3.020 5.185 1.559 32.688 6 198 5.162
Säkylän kunnanhallitus 8 604 26 19.377 1.294 3.602 4.734 406 29.413 10 131 5.962
Särkisalon kunnanhallitus 1 37 0 23.081 6.324 4.297 2.730 0 36.432 -30 27 8.667
Taipalsaaren kunnanhallitus 5 401 6 13.990 1.267 2.723 3.312 0 21.292 -2 99 5.157
Taivalkosken kunnanhallitus 8 775 30 19.005 2.969 3.125 5.797 1.552 32.449 8 392 5.877
Taivassalon kunnanhallitus 2 249 6 21.272 2.258 2.801 3.718 970 31.018 10 116 4.836
Tammelan kunnanhallitus 10 790 5 15.581 2.104 2.688 4.764 0 25.136 4 347 4.787
Tampereen kaupunginhallitus 63 17.117 464 15.530 207 2.980 3.631 187 22.537 6 2.714 1.308
Tarvasjoen kunnanhallitus 2 179 3 13.123 2.145 4.246 2.860 0 22.374 4 86 4.491
Temmeksen kunnanhallitus 1 81 0 9.136 2.790 2.383 2.889 0 17.198 -8 51 4.475
Tervolan kunnanhallitus 8 484 5 21.063 2.585 3.619 4.745 0 32.012 15 193 6.494
Tervon kunnanhallitus 5 258 18 22.306 3.690 3.298 3.667 0 32.961 11 162 5.877
Teuvan kunnanhallitus 9 812 19 18.228 1.699 2.672 4.572 0 27.171 2 210 6.582
Tohmajärven kunnanhallitus 8 661 18 18.864 1.977 2.210 3.849 441 27.341 8 290 4.511
Toholammin kunnanhallitus 6 543 6 17.958 1.514 1.359 2.392 0 23.223 -23 173 4.751
Toijalan kaupunginhallitus 4 925 39 16.249 251 2.361 3.292 0 22.152 1 32 7.365
Toivakan kunnanhallitus 4 367 17 19.664 3.023 3.408 4.491 0 30.587 8 207 5.353
Tornion kaupunginhallitus 19 2.807 72 18.051 1.098 2.946 4.922 1.249 28.266 8 780 3.954
Turun kaupunginhallitus 57 14.216 502 14.694 359 2.403 5.577 788 23.821 5 2.997 1.704
Tuuloksen kunnanhallitus 3 95 0 17.587 794 4.180 7.323 0 29.884 -5 12 6.522
Tuupovaaran kunnanhallitus 5 237 14 23.232 3.418 2.793 6.831 0 36.274 -2 127 6.378
Tuusniemen kunnanhallitus 4 382 9 17.060 2.249 2.050 4.157 154 25.670 4 200 4.295
Tuusulan kunnanhallitus 23 4.275 131 15.384 498 1.978 2.528 638 21.027 3 629 3.384
Tyrnävän kunnanhallitus 6 742 18 16.815 1.284 2.980 3.710 0 24.790 6 217 4.402
Töysän kunnanhallitus 6 407 4 18.733 1.525 2.455 4.034 0 26.748 8 138 4.493
Ullavan kunnanhallitus 2 131 0 13.625 1.548 2.728 3.709 0 21.609 3 78 2.606
Ulvilan kaupunginhallitus 7 1.596 33 14.347 775 2.175 3.262 2.691 23.250 19 231 5.362
Urjalan kunnanhallitus 9 630 20 18.979 2.197 2.586 5.619 0 29.381 5 286 4.848
Utajärven kunnanhallitus 6 454 14 21.795 2.947 3.033 3.425 5.220 36.421 15 204 6.559
Utsjoen kunnanhallitus 6 171 1 29.018 4.474 3.982 14.310 0 51.784 9 83 9.273
Uudenkaupungin kaup.hallitus 14 1.936 69 16.617 856 3.613 3.759 331 25.176 1 388 4.279
Uukuniemen kunnanhallitus 1 47 0 14.667 2.710 6.043 2.151 0 25.570 -3 35 3.600
Uuraisten kunnanhallitus 5 419 18 18.590 2.346 2.970 5.106 1.023 30.036 9 186 5.280
Vaalan kunnanhallitus 9 515 13 20.870 2.588 3.144 5.099 579 32.280 6 231 5.783
Vaasan kaupunginhallitus 25 5.319 239 17.008 554 3.008 4.478 1.251 26.299 7 964 3.058
Vahdon kunnanhallitus 1 190 4 10.258 1.105 2.368 2.742 0 16.474 5 30 7.000
Valkeakosken kaupunginhallit 17 2.020 43 18.601 489 3.345 3.928 263 26.625 3 307 3.220
Valkealan kunnanhallitus 15 1.441 34 16.293 1.875 2.788 4.496 939 26.391 7 425 6.358
Valtimon kunnanhallitus 6 402 19 20.716 2.219 2.582 4.602 0 30.119 8 187 4.783
Vammalan kaupunginhallitus 15 1.667 62 16.236 1.581 2.717 3.631 44 24.209 4 443 5.950
Vampulan kunnanhallitus 1 121 0 13.380 2.860 2.843 3.975 0 23.058 1 67 5.164
Vantaan kaupunginhallitus 60 20.995 1.065 15.931 107 2.336 4.324 751 23.449 13 2.025 1.108
Varkauden kaupunginhallitus 13 2.597 79 16.617 453 2.207 3.369 116 22.762 1 330 3.569
Varpaisjärven kunnanhallitus 6 371 4 19.124 2.871 3.488 3.291 0 28.774 6 204 5.221
Vehkalahden kunnanhallitus 12 1.310 24 15.969 927 3.180 5.875 726 26.677 2 266 4.564
Vehmaan kunnanhallitus 5 288 1 19.690 1.565 3.600 3.485 355 28.696 6 88 5.143
Vehmersalmen kunnanhallitus 5 223 2 22.562 2.490 3.865 6.517 598 36.031 16 129 4.295
Velkuan kunnanhallitus 1 26 0 34.538 3.154 12.885 3.577 0 54.154 20 9 9.647
Vesannon kunnanhallitus 6 287 4 21.753 3.077 2.707 5.718 345 33.599 8 163 5.434
Vesilahden kunnanhallitus 7 473 22 18.197 1.564 2.400 4.590 239 26.989 4 126 5.896
Vetelin kunnanhallitus 6 528 8 18.906 2.023 2.404 3.446 237 27.016 9 204 5.243
Vieremän kunnanhallitus 7 526 12 17.568 2.198 2.443 4.341 775 27.324 11 291 3.976
Vihannin kunnanhallitus 6 558 15 16.723 1.984 2.430 4.393 0 25.530 10 200 5.530
Vihdin kunnanhallitus 19 3.143 83 13.820 1.304 2.610 5.066 1.486 24.285 13 978 4.191
Viialan kunnanhallitus 3 653 9 16.168 292 1.923 4.404 959 23.747 6 51 3.745
Viitasaaren kaupunginhallitu 12 936 36 18.180 2.807 3.554 4.405 533 29.479 8 468 5.611
Viljakkalan kunnanhallitus 2 162 0 12.043 2.537 2.642 5.407 7.556 30.185 51 92 4.492
Vilppulan kunnanhallitus 5 580 18 20.671 1.766 2.916 5.147 822 31.321 19 189 5.418
Vimpelin kunnanhallitus 6 417 6 20.576 1.088 2.715 4.283 6.384 35.047 4 80 5.663
Virolahden kunnanhallitus 6 400 7 19.665 2.113 2.455 4.580 320 29.133 2 202 4.183
Virtain kaupunginhallitus 11 885 12 17.056 2.531 2.895 3.980 0 26.462 2 372 6.019
Virtasalmen kunnanhallitus 2 74 3 18.108 3.716 3.270 4.000 0 29.095 -11 47 5.851
Vuolijoen kunnanhallitus 4 388 9 18.588 2.508 11.139 7.198 0 39.433 54 218 4.463
Vähänkyrön kunnanhallitus 6 590 5 17.364 1.235 2.989 4.748 0 26.336 4 191 3.822
Värtsilän kunnanhallitus 1 55 1 15.468 2.459 3.266 4.000 0 25.193 -5 29 4.621
Västanfjärd kommunstyrelse 2 63 4 16.816 5.376 3.488 4.016 0 29.696 3 34 10.030
Vörå kommunstyrelse 7 537 4 21.052 2.978 3.641 5.970 775 34.415 9 294 5.448
Yli-Iin kunnanhallitus 6 453 14 17.689 1.965 3.819 3.817 5.996 33.285 36 221 4.036
Ylihärmän kunnanhallitus 6 388 8 19.406 1.185 3.303 4.387 563 28.844 3 68 6.800
Ylikiimingin kunnanhallitus 8 570 33 17.823 2.291 2.553 4.251 2.323 29.241 21 289 4.516
Ylistaron kunnanhallitus 11 679 24 18.376 1.642 2.676 3.919 0 26.613 6 195 5.728
Ylitornion kunnanhallitus 15 699 5 20.592 2.617 3.522 5.677 369 32.777 2 295 6.211
Ylivieskan kaupunginhallitus 13 1.815 32 15.635 545 2.243 2.408 159 20.990 4 265 3.739
Ylämaan kunnanhallitus 3 101 2 16.010 4.525 3.465 5.000 0 29.000 -1 62 7.431
Yläneen kunnanhallitus 3 233 9 20.712 2.433 3.172 4.657 0 30.974 1 97 5.845
Ylöjärven kunnanhallitus 12 2.738 49 15.787 849 2.465 3.085 193 22.380 6 574 4.051
Ypäjän kunnanhallitus 4 311 2 18.968 1.801 3.505 3.958 0 28.232 10 142 3.958
Äetsän kunnanhallitus 6 598 11 15.923 1.299 3.656 3.452 0 24.329 3 190 4.100
Ähtärin kaupunginhallitus 9 929 48 17.343 1.165 2.682 3.848 248 25.286 6 221 4.907
Äänekosken kaupunginhallitus 11 1.597 35 15.903 837 2.383 3.400 2.245 24.767 15 357 3.742
3 Kunta 3950 560.823 17.382 16.867 1.040 2.688 4.337 601 25.533 6 132.581 4.400

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.

 


 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6YOS ***

Käyttökustannukset opetuksen järjestäjittäin (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
4 Kuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhty 1 51 28 28.412 0 882 6.059 0 35.353 -13 40 0
Sam.komm.för V-Nyl.folkhögsk 1 21 0 18.095 0 0 0 0 18.095 -9 11 0
Samkommunen för Borgå folk- 1 38 0 16.933 6.560 4.720 2.080 0 30.293 1 13 18.923
Sk. för Kronoby folkhögskola 1 4 0 43.714 0 14.286 8.000 0 66.000 0 4 0
Sv.Österbottens Folkakademi 1 5 0 88.600 0 7.000 14.400 0 110.000 84 5 0
4 Kuntayhtymä 5 118 28 25.932 2.085 2.602 4.127 0 34.746 13 72 3.441

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.

 


 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K05Y6YOS ***

Käyttökustannukset opetuksen järjestäjittäin (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Kou-
luja
Oppi-
laita
Oppi-
laista
erit.
oppil.
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muu-
tos-%
edell.
vuot.
Maj.
ja kulj.
oppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
Yhteensä 4056 580.542 17.650 17.031 1.020 2.681 4.442 602 25.777 6 138.374 4.280

Ei sisällä sairaala- ja vammaisopetusta.