KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K06Z603R ***

Kunnan lukiokoulutuksen käyttökustannukset kuntaryhmittäin (mk/opiskelija)
Kuntaryhmä Kun-
tia
Opiske-
lijoita
Opisk.
keskim./
koulu
Opisk.
aikuis-
lukioissa
ja -lin-
joilla
Opetus
mk/op.
Majoi-
tus
mk/op.
Ruokailu
ja muu
oppil.
huolto
mk/op.
Sisäinen
hall. ja
kiint.
mk/op.
Pienet
hankkeet
mk/op.
Yhteensä
mk/op.
Muutos%
ed vuod
Kaupunkimaiset kunnat 65 78.199 345 10.206 15.516 0 1.419 3.662 421 21.019 8.0
Taajaan asutut kunnat 61 16.128 211 404 17.259 2 1.744 3.439 193 22.637 3.8
Maaseutumaiset kunnat 152 21.524 133 168 20.278 61 1.988 3.902 373 26.602 5.8
Yhteensä 278 115.851 249 10.778 16.644 12 1.570 3.675 381 22.281 6.8

Oppilasmäärä on kustannusvuoden kevään ja syksyn tilastointiajankohtien kuukausilla 7/5 painotettu keskiarvo.