KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LUKIOKOULUTUS *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 05.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K06Z6YOZ ***

Käyttökustannukset omistajatyypeittäin koulujen keskim. koon mukaan (mk/opiskelija)
Oppilaita keskim. Koulu-
jen
lkm
Opiske-
lijoita
Opisk.
aikuis-
lukioissa
ja -lin-
joilla
Opetus
mk/op.
Majoitus
mk/op.
Ruokailu
ja muu
oppil.
huolto
mk/op.
Sisäinen
hall. ja
kiint.
mk/op.
Pienet
hankkeet
mk/op.
Yhteensä
mk/op.
Muutos%
ed vuod
1 Yksityinen
-99 17 1.143 8 23.012 1.345 3.392 7.850 263 35.862 0.4
100-199 4 673 3 16.902 0 1.624 5.177 240 23.943 7.9
200-299 4 1.037 0 16.406 0 1.727 5.226 26 23.385 10.2
300-399 9 3.291 2 15.751 0 2.059 4.819 334 22.963 5.3
400- 6 4.628 2.715 10.016 0 446 2.770 385 13.618 17.5
1 Yksityinen 39 10.773 2.728 14.193 143 1.448 4.322 313 20.419 9.7
2 Valtio
100-199 2 272 1 20.357 0 2.346 10.683 354 33.739 1.7
200-299 6 1.486 2 22.893 15 1.980 8.228 462 33.578 0.0
300-399 2 634 0 21.254 0 2.161 9.214 0 32.628 0.0
2 Valtio 10 2.393 3 22.170 10 2.069 8.769 327 33.345 0.5
3 Kunta
-99 55 4.166 84 24.643 90 2.297 4.480 270 31.779 7.9
100-199 141 21.104 340 19.168 30 1.921 3.847 445 25.411 5.4
200-299 74 18.390 895 16.625 0 1.681 3.094 199 21.599 5.2
300-399 139 47.685 5.472 15.576 7 1.469 3.529 435 21.016 7.6
400- 57 24.507 3.988 15.202 0 1.257 4.111 376 20.946 8.3
3 Kunta 464 115.851 10.778 16.644 12 1.570 3.675 381 22.281 6.8
4 Kuntayhtymä
-99 0 51 37 12.351 0 0 4.176 0 16.527 0.0
4 Kuntayhtymä 0 51 37 12.351 0 0 4.176 0 16.527 0.0
Yhteensä 514 129.068 13.546 16.540 23 1.568 3.824 374 22.329 7.9

Oppilasmäärä on kustannusvuoden kevään ja syksyn tilastointiajankohtien kuukausilla 7/5 painotettu keskiarvo.
Koulujen lukumäärä on lukioiden, aikuislukioiden ja aikuislinjojen yhteismäärä.