KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   1
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017051 Toimihenk.järj.Opintoliitto ry
  01705 Aktiivi-instituutti
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.237.537   593.155  2.830.692    718     0     0 1.125.932  1.125.932
 K2.0 Kiinteistöt         957.769  2.212.100  3.169.869    804     0     0  317.422   317.422
 K3.1 Majoitus          239.442   553.025   792.467    201     0     0 2.886.178  2.886.178
 K3.2 Ruokailu          864.573   643.375  1.507.948    382     0     0 2.560.553  2.560.553
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.684.151   941.302  2.625.453    666     0     0  714.158   714.158
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         5.983.472  4.942.957 10.926.429   2.770     0     0 7.604.243  7.604.243
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.517    1.253    2.770          0     0   1.928    1.928
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.429.359  2.118.410  3.547.769    899     0     0 1.219.801  1.219.801
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.429.359  2.118.410  3.547.769    899     0     0 1.219.801  1.219.801
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          10.397       Kiinteistöt mk/neliö    305    274
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          10.397
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä                0
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.945           0   3.945
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   2
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016201 Alkio-Opiston kannatusyhd. ry
  01620 Alkio-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.853.691  1.315.031  4.168.722    538     0     0 1.736.850  1.736.850
 K2.0 Kiinteistöt         383.643   561.430   945.073    122     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          301.434  1.005.023  1.306.457    168     0     0  936.462   936.462
 K3.2 Ruokailu          770.302   590.908  1.361.210    176     0     0  955.399   955.399
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.013.149   349.933  1.363.082    176     0     0   13.486   13.486
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         5.322.219  3.822.325  9.144.544   1.179     0     0 3.642.197  3.642.197
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       686     493    1.179          0     0    470     470
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   152.902   152.902    20     0     0  372.478   372.478
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   150.667   150.667    19     0     0   82.725   82.725
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   303.569   303.569    39     0     0  455.203   455.203
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.089       Kiinteistöt mk/neliö    306    306
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.089
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.617
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     7.755           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.451           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   3
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 052036 Samkommunen för Borgå folk-
  01622 Borgå folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           855.191   245.815  1.101.006    703     0     0   83.204   83.204
 K2.0 Kiinteistöt         118.819   170.765   289.584    185     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           89.635   32.954   122.589    78     0     0   72.775   72.775
 K3.2 Ruokailu          310.716   122.001   432.717    276     0     0  113.132   113.132
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   273.653   155.420   429.073    274     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.648.014   726.955  2.374.969   1.516     0     0  269.111   269.111
   josta opiskelijamaksut                                           269.111
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.052     464    1.516          0     0    172     172
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   20.769   72.135   92.904    59     0     0  383.357   383.357
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     20.769   72.135   92.904    59     0     0  383.357   383.357
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.698       Kiinteistöt mk/neliö    107    107
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.698
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              1.786
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.567           0    145
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     929           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   4
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016231 Korpisaaren säätiö
  01623 Etelä-Pohjanmaan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          3.108.096  2.028.751  5.136.847    623     0     0 2.552.663  2.552.663
 K2.0 Kiinteistöt         300.169   542.353   842.522    102     0     0   4.915    4.915
 K3.1 Majoitus          258.272   666.232   924.504    112     0     0  460.800   460.800
 K3.2 Ruokailu          557.081   467.460  1.024.541    124     0     0  571.481   571.481
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   601.443   283.631   885.074    107     0     0   12.251   12.251
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.825.061  3.988.427  8.813.488   1.068     0     0 3.602.110  3.602.110
   josta opiskelijamaksut                                          3.580.046
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       585     483    1.068          0     0    437     437
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   152.129   173.777   325.906    39     0     0  466.580   466.580
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  5.102.636  5.102.636    618 1.100.000     0     0  1.100.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   914.704   914.704    111     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  6.017.340  6.017.340    729 1.100.000     0     0  1.100.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   330.263   330.263    40     0     0   1.291    1.291
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     152.129  6.521.380  6.673.509    809 1.100.000     0  467.871  1.567.871
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.811       Kiinteistöt mk/neliö    300    298
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.811
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             12.351
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      301    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.083    -467
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.251           0   2.767
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    3.643           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        192
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   5
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry
  01624 Eurajoen kr.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.843.713  1.187.384  3.031.097   1.041  271.500     0 1.054.219  1.325.719
 K2.0 Kiinteistöt         224.518   283.253   507.771    174     0     0   29.830   29.830
 K3.1 Majoitus           37.446   264.148   301.594    104     0     0   63.791   63.791
 K3.2 Ruokailu          361.503   334.055   695.558    239     0     0  652.063   652.063
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   452.267   214.582   666.849    229     0     0  284.574   284.574
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.919.447  2.283.422  5.202.869   1.787  271.500     0 2.084.477  2.355.977
   josta opiskelijamaksut                                          1.770.073
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.003     784    1.787          93     0    716     809
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.613.922  1.103.595  2.717.517    933     0     0 4.142.608  4.142.608
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.613.922  1.103.595  2.717.517    933     0     0 4.142.608  4.142.608
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.432       Kiinteistöt mk/neliö    209    197
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.432
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.358
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     4.782    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   568    -298
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.912          41    884
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     965           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.775
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   6
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016251 Ev.folkhögsk.i Södra Finl. gf.
  01625 Ev.folkhögsk.i södra Finland
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           529.517   357.033   886.550    423     0     0   82.717   82.717
 K2.0 Kiinteistöt         89.055   189.577   278.632    133     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           26.350   120.715   147.065    70     0     0  115.005   115.005
 K3.2 Ruokailu          146.178   129.242   275.420    131     0     0   75.089   75.089
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    44.922   23.972   68.894    33     0     0  108.011   108.011
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          836.022   820.539  1.656.561    790     0     0  380.822   380.822
   josta opiskelijamaksut                                           224.811
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       399     391     790          0     0    182     182
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   238.182   140.884   379.066    181     0     0  326.537   326.537
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   86.016   86.016    41     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   86.016   86.016    41     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   19.451   19.451     9     0     0   12.519   12.519
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     238.182   246.351   484.533    231     0     0  339.056   339.056
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.150       Kiinteistöt mk/neliö    242    242
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.150
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.970
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.096           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     381           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   7
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016261 Ev.folkhögsk.i Ö-bott.garant.f
  01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.139.356   272.643  1.411.999    632  115.790     0  177.782   293.572
 K2.0 Kiinteistöt         361.103   284.279   645.382    289     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   67.084   67.084    30     0     0   90.687   90.687
 K3.2 Ruokailu          349.695   206.320   556.015    249     0     0  352.702   352.702
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   578.694   203.457   782.151    350     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.428.848  1.033.783  3.462.631   1.551  115.790     0  621.171   736.961
   josta opiskelijamaksut                                           48.900
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.088     463    1.551          52     0    278     330
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   220.446   194.480   414.926    186     0     0  761.327   761.327
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   309.028   309.028    138     0     0  857.879   857.879
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     220.446   503.508   723.954    324     0     0 1.619.206  1.619.206
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.993       Kiinteistöt mk/neliö    216    216
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.993
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.726
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      120    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  3.458   -2.887
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.233           0    656
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.422           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   8
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017281 Solvalla-Finns Ab
  01627 Finns folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.413.663   913.008  2.326.671   1.739     0     0  778.214   778.214
 K2.0 Kiinteistöt            0   18.448   18.448    14     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   99.620   99.620    74     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0   95.386   95.386    71     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    10.638   25.604   36.242    27     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.424.301  1.152.066  2.576.367   1.926     0     0  778.214   778.214
   josta opiskelijamaksut                                           578.214
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.065     861    1.926          0     0    582     582
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0  180.810   180.810
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0  180.810   180.810
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           133       Kiinteistöt mk/neliö    139    139
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      17
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           116
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.300
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      997           0    302
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     354           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                 682
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu   9
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016281 Fria krist.folkhögsk.fören.rf.
  01628 Fria kristliga folkhögskolan
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           803.239   375.833  1.179.072    665     0     0   65.374   65.374
 K2.0 Kiinteistöt         34.862   156.315   191.177    108     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           47.675   227.985   275.660    155     0     0  202.919   202.919
 K3.2 Ruokailu          184.676   92.093   276.769    156     0     0  164.262   164.262
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   330.993   136.895   467.888    264     0     0   3.960    3.960
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.401.445   989.121  2.390.566   1.348     0     0  436.515   436.515
   josta opiskelijamaksut                                           169.610
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       790     558    1.348          0     0    246     246
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           570       Kiinteistöt mk/neliö    336    336
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           570
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.104
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.773           0    813
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     94           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  10
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry
  01629 Haapaveden opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           707.011   740.583  1.447.594    867   44.101     0  254.308   298.409
 K2.0 Kiinteistöt         83.113   102.091   185.204    111     0     0   12.000   12.000
 K3.1 Majoitus             0   130.694   130.694    78     0     0  101.717   101.717
 K3.2 Ruokailu           73.540   103.112   176.652    106     0     0  177.086   177.086
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   156.345   46.835   203.180    122     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.020.009  1.123.315  2.143.324   1.284   44.101     0  545.111   589.212
   josta opiskelijamaksut                                           533.111
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       611     673    1.284          26     0    327     353
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   384.918   534.494   919.412    551     0     0  702.841   702.841
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      24.378      0   24.378    15     0     0  372.893   372.893
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     409.296   534.494   943.790    565     0     0 1.075.734  1.075.734
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           572       Kiinteistöt mk/neliö    324    303
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     572
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.548
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.669           0    140
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     546           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  11
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016831 Hankoniemen krist.op.kann.yhd.
  01683 Hankoniemen kristill. opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.833.438  1.417.205  3.250.643    999     0     0 1.253.914  1.253.914
 K2.0 Kiinteistöt         138.910   638.340   777.250    239     0     0  115.720   115.720
 K3.1 Majoitus           52.137   621.360   673.497    207     0     0  581.034   581.034
 K3.2 Ruokailu          434.550   266.658   701.208    215     0     0  501.432   501.432
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   369.060   135.378   504.438    155     0     0   17.391   17.391
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.828.095  3.078.941  5.907.036   1.815     0     0 2.469.491  2.469.491
   josta opiskelijamaksut                                          1.931.595
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       869     946    1.815          0     0    759     759
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   53.663   89.798   143.461    44     0     0  295.907   295.907
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   42.120   42.120    13     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   42.120   42.120    13     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   43.625   43.625    13     0     0   11.937   11.937
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     53.663   175.543   229.206    70     0     0  307.844   307.844
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.814       Kiinteistöt mk/neliö    276    235
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          2.814
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.272
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.254           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     198           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  12
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016341 Itä-Hämeen Kansansiv.työn säät
  01634 Hartolan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.344.328   268.815  1.613.143    787   28.559     0  386.634   415.193
 K2.0 Kiinteistöt         159.503   144.963   304.466    149     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   96.505   96.505    47     0     0  413.937   413.937
 K3.2 Ruokailu          277.230   182.188   459.418    224     0     0  395.176   395.176
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   426.159   110.732   536.891    262     0     0   7.214    7.214
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.207.220   803.203  3.010.423   1.469   28.559     0 1.202.961  1.231.520
   josta opiskelijamaksut                                          1.195.747
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.077     392    1.469          14     0    587     601
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   547.493   275.862   823.355    402     0     0  663.627   663.627
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   15.000   15.000     7     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     547.493   290.862   838.355    409     0     0  663.627   663.627
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.097       Kiinteistöt mk/neliö    278    278
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     942
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           155
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.959
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.441    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   571    111
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.049           0    553
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     521           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        757
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  13
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016301 Helsingin evank.opiston säätiö
  01630 Helsingin evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.579.785  1.264.367  3.844.152    711   75.000     0 1.632.395  1.707.395
 K2.0 Kiinteistöt         110.351  1.031.295  1.141.646    211     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           66.480   420.302   486.782    90     0     0  393.722   393.722
 K3.2 Ruokailu          571.311   388.593   959.904    178     0     0  945.401   945.401
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   579.069   290.607   869.676    161     0     0   9.417    9.417
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.906.996  3.395.164  7.302.160   1.351   75.000     0 2.980.935  3.055.935
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       723     628    1.351          14     0    552     565
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   435.116  1.619.455  2.054.571    380     0     0 1.891.806  1.891.806
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     435.116  1.619.455  2.054.571    380     0     0 1.891.806  1.891.806
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.957       Kiinteistöt mk/neliö    583    583
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.957
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              6.762
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      220    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  9.339    740
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.404           0    587
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    3.159           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        200
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  14
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016311 Hgin kristillisen opist.säätiö
  01631 Helsingin kristillinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          4.258.666  2.096.997  6.355.663    637     0     0 1.461.805  1.461.805
 K2.0 Kiinteistöt         36.519   260.119   296.638    30     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           29.945   236.219   266.164    27     0     0  292.361   292.361
 K3.2 Ruokailu          771.091   475.436  1.246.527    125     0     0 1.187.143  1.187.143
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.391.219   366.013  1.757.232    176     0     0   12.869   12.869
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         6.487.440  3.434.784  9.922.224    994     0     0 2.954.178  2.954.178
   josta opiskelijamaksut                                          2.923.610
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       650     344     994          0     0    296     296
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   480.590   303.164   783.754    79     0     0  121.036   121.036
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   803.838   803.838    81     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   358.215   358.215    36     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  1.162.053  1.162.053    116     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0    2.714    2.714     0     0     0   49.126   49.126
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     480.590  1.467.931  1.948.521    195     0     0  170.162   170.162
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.655       Kiinteistöt mk/neliö    112    112
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.655
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             16.372
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.216    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   645    545
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     9.983           0   3.906
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    7.856           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.080
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  15
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016321 Hengitysliitto Heli ry
  01632 Hoikan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.126.553   418.912  1.545.465    568     0     0 2.463.165  2.463.165
 K2.0 Kiinteistöt         243.142   524.485   767.627    282     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          410.394   508.760   919.154    338     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          658.634   499.899  1.158.533    426     0     0   10.256   10.256
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   477.610   171.813   649.423    239     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.916.333  2.123.869  5.040.202   1.852     0     0 2.473.421  2.473.421
   josta opiskelijamaksut                                          2.370.919
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.072     781    1.852          0     0    909     909
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.111.984   651.173  1.763.157    648     0     0 1.809.719  1.809.719
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.111.984   651.173  1.763.157    648     0     0 1.809.719  1.809.719
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.688       Kiinteistöt mk/neliö    208    208
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.688
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.766
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.129    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   828    -22
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.721         2.721     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     32          32
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        646
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  16
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016331 Houtskärs kyrkl.folkhögsk. r.f
  01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           196.840   127.150   323.990    659     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         175.251   500.103   675.354   1.373     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   68.845   68.845    140     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          178.250   197.740   375.990    764     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   279.988   27.999   307.987    626     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          830.329   921.837  1.752.166   3.561     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.688    1.874    3.561          0     0     0      0
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   57.531      0   57.531    117     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     57.531      0   57.531    117     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.440       Kiinteistöt mk/neliö    277    277
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.440
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä               938
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      546    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   105    105
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      492           0    398
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        546
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  17
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 024601 Iso Kirja ry
  02460 Iso Kirja
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.549.353  4.875.382  6.424.735    756     0     0 2.304.433  2.304.433
 K2.0 Kiinteistöt         440.526  1.379.958  1.820.484    214     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          315.329   79.427   394.756    46     0     0  775.094   775.094
 K3.2 Ruokailu         1.047.569   578.937  1.626.506    191     0     0 1.163.221  1.163.221
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  2.660.995  2.169.158  4.830.153    569   85.000     0 5.275.808  5.360.808
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         6.013.772  9.082.862 15.096.634   1.777   85.000     0 9.518.566  9.603.566
   josta opiskelijamaksut                                          4.068.336
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       708    1.069    1.777          10     0   1.120    1.130
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   409.393   785.467  1.194.860    141     0     0  765.563   765.563
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   243.667   243.667    29     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   243.667   243.667    29     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   473.203   473.203    56     0     0   61.677   61.677
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     409.393  1.502.337  1.911.730    225     0     0  827.240   827.240
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.576       Kiinteistöt mk/neliö   1.155   1.155
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.576
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.710
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.496           0   2.205
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.300           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  18
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry
  01635 Itä-Karjalan kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           637.073   337.320   974.393    872     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         99.550   51.896   151.446    136     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           89.641   40.948   130.589    117     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           99.549   77.275   176.824    158     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    69.685   41.514   111.199    100     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          995.498   548.953  1.544.451   1.383     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       891     491    1.383          0     0     0      0
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   39.948   55.002   94.950    85     0     0  129.894   129.894
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     39.948   55.002   94.950    85     0     0  129.894   129.894
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.393       Kiinteistöt mk/neliö    109    109
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.043
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           350
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.490
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.117           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     360           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  19
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd
  01636 Jaakkiman kristillinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           710.315   81.815   792.130    599     0     0  452.840   452.840
 K2.0 Kiinteistöt         118.705   182.498   301.203    228     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           33.328    9.195   42.523    32     0     0  198.664   198.664
 K3.2 Ruokailu          204.088   89.943   294.031    222     0     0  300.160   300.160
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   209.580   262.428   472.008    357     0     0  116.252   116.252
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.276.016   625.879  1.901.895   1.438     0     0 1.067.916  1.067.916
   josta opiskelijamaksut                                          1.067.916
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       964     473    1.438          0     0    807     807
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.321       Kiinteistöt mk/neliö    228    228
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.321
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.391
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.323           0    639
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     82           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  20
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016371 Karjalan Evankelinen Seura ry
  01637 Jamilahden kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           888.798   180.766  1.069.564    408   38.000     0  468.075   506.075
 K2.0 Kiinteistöt         178.972   355.955   534.927    204     0     0   45.324   45.324
 K3.1 Majoitus          207.330   20.000   227.330    87     0     0  208.967   208.967
 K3.2 Ruokailu          331.136   261.993   593.129    226     0     0  534.086   534.086
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   425.911   492.139   918.050    350     0     0   19.976   19.976
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.032.147  1.310.853  3.343.000   1.276   38.000     0 1.276.428  1.314.428
   josta opiskelijamaksut                                           678.179
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       776     500    1.276          15     0    487     502
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   266.999   11.000   277.999    106     0     0  444.352   444.352
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     266.999   11.000   277.999    106     0     0  444.352   444.352
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.896       Kiinteistöt mk/neliö    282    258
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.896
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.741
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.484    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   187    -112
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.620          283    407
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     408           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        678
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  21
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016381 Raittiuden yst.kans.op.kann.ry
  01638 Joutsenon opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.814.080   861.058  2.675.138    424     0     0 1.053.834  1.053.834
 K2.0 Kiinteistöt         200.804   199.461   400.265    63     0     0  327.601   327.601
 K3.1 Majoitus          220.799   214.472   435.271    69     0     0  293.850   293.850
 K3.2 Ruokailu          554.157   215.911   770.068    122     0     0  598.797   598.797
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   550.812   562.732  1.113.544    177     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.340.652  2.053.634  5.394.286    855     0     0 2.274.082  2.274.082
   josta opiskelijamaksut                                          1.053.834
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       530     326     855          0     0    361     361
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim    4.991      0    4.991     1     0     0   20.800   20.800
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0  100.000     0     0   100.000
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)      4.991      0    4.991     1  100.000     0   20.800   120.800
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          4.929       Kiinteistöt mk/neliö     81     15
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    4.929
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.386
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      23    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   217    -687
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     6.308           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    4.975           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         2
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  22
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016391 Jkylän krist.opiston säätiö
  01639 Jyväskylän kr.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.420.520   588.829  2.009.349    778     0     0 1.616.528  1.616.528
 K2.0 Kiinteistöt         76.249   509.016   585.265    227     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           16.944   75.528   92.472    36     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          175.154   217.834   392.988    152     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   426.594   229.708   656.302    254     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.115.461  1.620.915  3.736.376   1.447     0     0 1.616.528  1.616.528
   josta opiskelijamaksut                                          1.616.528
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       819     628    1.447          0     0    626     626
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0   50.000   50.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.  349.229      0   349.229    135     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    349.229      0   349.229    135     0     0   50.000   50.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     349.229      0   349.229    135     0     0   50.000   50.000
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.287       Kiinteistöt mk/neliö    455    455
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.287
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.866
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.582           0    506
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.634           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  23
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016401 Jämsän krist.kansanop.yhdistys
  01640 Jämsän kristill.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.159.302   662.406  2.821.708    552     0     0  881.327   881.327
 K2.0 Kiinteistöt         368.423   555.786   924.209    181     0     0   4.550    4.550
 K3.1 Majoitus          159.787   180.328   340.115    67     0     0  472.191   472.191
 K3.2 Ruokailu          545.660   534.545  1.080.205    211     0     0  881.027   881.027
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   954.798   283.901  1.238.699    242     0     0   2.400    2.400
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.187.970  2.216.966  6.404.936   1.252     0     0 2.241.495  2.241.495
   josta opiskelijamaksut                                          2.013.668
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       819     434    1.252          0     0    438     438
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   44.621   44.621     9     0     0   91.091   91.091
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0 12.131.107 12.131.107   2.372     0     0 1.939.000  1.939.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   59.869   59.869    12     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0 12.190.976 12.190.976   2.384     0     0 1.939.000  1.939.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      12.662   598.362   611.024    119     0     0 1.999.520  1.999.520
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     12.662 12.833.959 12.846.621   2.512     0     0 4.029.611  4.029.611
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.659       Kiinteistöt mk/neliö    163    163
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    5.659
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.751
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.114           0   1.328
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     12           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  24
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016661 Kansanvalistusseura
  01666 KVS-instituutti
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          4.740.251  1.878.374  6.618.625    772  692.000     0 6.000.347  6.692.347
 K2.0 Kiinteistöt         87.250  1.456.462  1.543.712    180     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   410.797   410.797    48     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0  1.037.625  1.037.625    121     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   908.285  1.216.765  2.125.050    248     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         5.735.786  6.000.023 11.735.809   1.370  692.000     0 6.000.347  6.692.347
   josta opiskelijamaksut                                          5.796.292
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       669     700    1.370          81     0    700     781
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   855.570   919.987  1.775.557    207     0   85.017 1.465.349  1.550.366
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  1.192.169  1.192.169    139     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   554.199   554.199    65     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  1.746.368  1.746.368    204     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      570.966   256.779   827.745    97  400.000     0  276.912   676.912
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.426.536  2.923.134  4.349.670    508  400.000   85.017 1.742.261  2.227.278
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.779       Kiinteistöt mk/neliö    267    267
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    5.779
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             13.930
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.998    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   889    113
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     7.096           0   1.643
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     170           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                2.944
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        980
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  25
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016411 Kainuun opisto Oy
  01641 Kainuun opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.119.157   782.437  1.901.594    707     0     0  813.241   813.241
 K2.0 Kiinteistöt         367.647   505.228   872.875    325     0     0   30.070   30.070
 K3.1 Majoitus             0   298.289   298.289    111     0     0  317.956   317.956
 K3.2 Ruokailu          389.675   297.343   687.018    255     0     0  460.659   460.659
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   658.608   334.397   993.005    369   7.700     0   52.538   60.238
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.535.087  2.217.694  4.752.781   1.767   7.700     0 1.674.464  1.682.164
   josta opiskelijamaksut                                          1.159.411
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       943     825    1.767          3     0    623     626
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   192.208   222.697   414.905    154     0     0  531.949   531.949
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   59.010   59.010    22     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   59.010   59.010    22     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   144.733   144.733    54     0     0  157.655   157.655
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     192.208   426.440   618.648    230     0     0  689.604   689.604
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          8.000       Kiinteistöt mk/neliö    109    105
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    8.000
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.819
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      350    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.185    -334
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.689           0   1.241
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     128           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        172
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  26
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry
  01642 Kalajoen kristill.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           534.260   189.025   723.285    430     0     0  461.086   461.086
 K2.0 Kiinteistöt         147.620   142.380   290.000    172     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           63.270   61.030   124.300    74     0     0  184.690   184.690
 K3.2 Ruokailu          256.900   121.207   378.107    225     0     0  285.314   285.314
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   261.370   211.520   472.890    281     0     0   94.153   94.153
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.263.420   725.162  1.988.582   1.182     0     0 1.025.243  1.025.243
   josta opiskelijamaksut                                           931.090
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       751     431    1.182          0     0    609     609
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   41.000   17.200   58.200    35     0     0   53.896   53.896
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     41.000   17.200   58.200    35     0     0   53.896   53.896
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           850       Kiinteistöt mk/neliö    341    341
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     850
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.474
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.683           0   1.483
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     506           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  27
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd
  01672 Kankaanpään opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           256.714   249.269   505.983    310     0     0  503.518   503.518
 K2.0 Kiinteistöt         46.935   67.323   114.258    70     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           42.965   64.682   107.647    66     0     0  138.310   138.310
 K3.2 Ruokailu          133.778   89.719   223.497    137     0     0  156.237   156.237
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   197.132   192.220   389.352    238     0     0  132.033   132.033
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          677.524   663.212  1.340.736    821     0     0  930.098   930.098
   josta opiskelijamaksut                                           798.065
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       415     406     821          0     0    570     570
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           138       Kiinteistöt mk/neliö    828    828
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     138
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.848
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.633           0    507
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     276           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  28
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd
  01643 Kanneljärven opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           232.107   217.945   450.052    438   6.708     0  177.176   183.884
 K2.0 Kiinteistöt         39.386   63.629   103.015    100     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           17.880   26.290   44.170    43     0     0  109.536   109.536
 K3.2 Ruokailu           89.776   70.951   160.727    157     0     0  246.582   246.582
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    70.902   55.890   126.792    123     0     0  111.183   111.183
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          450.051   434.705   884.756    861   6.708     0  644.476   651.184
   josta opiskelijamaksut                                           606.986
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       438     423     861          7     0    628     634
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   468.888   468.888    457   89.811     0     0   89.811
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   22.070   22.070    21   6.708     0     0    6.708
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   490.958   490.958    478   96.519     0     0   96.519
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   490.958   490.958    478   96.519     0     0   96.519
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           448       Kiinteistöt mk/neliö    230    230
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     448
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.122
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.027           0    209
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     390           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  29
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016441 Karhunmäen kr.kans.op.kann.yhd
  01644 Karhunmäen kr.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.479.838   182.370  1.662.208    667     0     0  756.731   756.731
 K2.0 Kiinteistöt         53.946   250.047   303.993    122     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   11.042   11.042     4     0     0  421.320   421.320
 K3.2 Ruokailu           71.111   180.650   251.761    101     0     0  310.942   310.942
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    88.700   202.751   291.451    117     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.693.595   826.860  2.520.455   1.011     0     0 1.488.993  1.488.993
   josta opiskelijamaksut                                          1.235.780
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       680     332    1.011          0     0    598     598
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   268.534   418.540   687.074    276     0     0 1.207.544  1.207.544
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     268.534   418.540   687.074    276     0     0 1.207.544  1.207.544
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.073       Kiinteistöt mk/neliö     99     99
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.073
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.418
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.492           0   1.790
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.498           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        413
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  30
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016451 Suomen luter. evank.yhd.ry
  01645 Karkun ja Nurmeksen ev.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.705.547   351.583  2.057.130    571     0     0 1.141.342  1.141.342
 K2.0 Kiinteistöt         284.613  1.010.721  1.295.334    359     0     0   65.447   65.447
 K3.1 Majoitus          132.131   70.782   202.913    56     0     0   29.595   29.595
 K3.2 Ruokailu          773.671   475.459  1.249.130    347     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   373.583  1.524.553  1.898.136    527     0     0  138.791   138.791
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.269.545  3.433.098  6.702.643   1.860     0     0 1.375.175  1.375.175
   josta opiskelijamaksut                                          1.141.342
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       907     953    1.860          0     0    382     382
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   827.971   653.477  1.481.448    411 1.161.674     0  471.490  1.633.164
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     827.971   653.477  1.481.448    411 1.161.674     0  471.490  1.633.164
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.305       Kiinteistöt mk/neliö    392    372
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.305
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.261
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.609    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   568    -58
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.604           0   3.072
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     42           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.170
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  31
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd.
  01646 Karstulan evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           874.360   459.285  1.333.645    496     0     0 1.717.760  1.717.760
 K2.0 Kiinteistöt         160.097   488.751   648.848    241     0     0   93.638   93.638
 K3.1 Majoitus             0    9.977    9.977     4     0     0   44.869   44.869
 K3.2 Ruokailu          433.125   183.650   616.775    230     0     0   47.928   47.928
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   710.425   634.884  1.345.309    501     0     0   92.948   92.948
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.178.007  1.776.547  3.954.554   1.472     0     0 1.997.143  1.997.143
   josta opiskelijamaksut                                          1.170.558
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       811     661    1.472          0     0    743     743
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   180.000   51.896   231.896    86     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     180.000   51.896   231.896    86     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.300       Kiinteistöt mk/neliö    197    168
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.300
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.962
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.304    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   101    101
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.687           0    847
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     371           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        866
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  32
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016471 Kauhajoen ev.opist.kann.yhd.ry
  01647 Kauhajoen ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.162.690   782.549  2.945.239    716     0     0 1.516.413  1.516.413
 K2.0 Kiinteistöt         233.765   452.352   686.117    167     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0      0     0     0     0  177.463   177.463
 K3.2 Ruokailu          450.461   221.766   672.227    163     0     0  213.138   213.138
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   270.351   185.767   456.118    111     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.117.267  1.642.433  4.759.700   1.157     0     0 1.907.014  1.907.014
   josta opiskelijamaksut                                          1.818.651
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       758     399    1.157          0     0    464     464
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   368.141   52.101   420.242    102   4.684   2.751   58.236   65.671
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   476.645   476.645    116     0     0  196.539   196.539
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     368.141   528.745   896.886    218   4.684   2.751  254.775   262.210
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.683       Kiinteistöt mk/neliö    256    256
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.683
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.657
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.113          378    156
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.278           1
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  33
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.ry
  01648 Kaustisen ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           523.440   372.850   896.290    537     0     0  624.601   624.601
 K2.0 Kiinteistöt         50.671   67.177   117.848    71     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           15.399   46.957   62.356    37     0     0   28.742   28.742
 K3.2 Ruokailu           54.452   38.808   93.260    56     0     0   67.247   67.247
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   181.535   70.169   251.704    151   50.000     0   17.798   67.798
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          825.497   595.961  1.421.458    851   50.000     0  738.388   788.388
   josta opiskelijamaksut                                           662.917
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       494     357     851          30     0    442     472
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   44.357   69.381   113.738    68     0     0  203.790   203.790
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   367.038   367.038    220     0     0  104.946   104.946
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     44.357   436.419   480.776    288     0     0  308.736   308.736
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           863       Kiinteistöt mk/neliö    137    137
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     863
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.178
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.670           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.359           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  34
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht.
  01649 Keski-Pohjanmaan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.310.140  1.792.933  4.103.073    509   85.000     0 1.067.018  1.152.018
 K2.0 Kiinteistöt         152.286   886.574  1.038.860    129     0     0    627     627
 K3.1 Majoitus           84.329   374.620   458.949    57     0     0  318.607   318.607
 K3.2 Ruokailu          515.084   334.227   849.311    105     0     0  477.376   477.376
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   345.764   445.346   791.110    98     0     0   38.015   38.015
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.407.603  3.833.700  7.241.303    898   85.000     0 1.901.643  1.986.643
   josta opiskelijamaksut                                           890.486
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       423     475     898          11     0    236     246
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   816.107   175.817   991.924    123  668.471     0  365.664  1.034.135
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   344.800   344.800    43     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   344.800   344.800    43     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     816.107   520.617  1.336.724    166  668.471     0  365.664  1.034.135
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          7.495       Kiinteistöt mk/neliö    139    139
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    6.835
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           660
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             11.711
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      620    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.600    -68
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.064           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.823           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.511
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  35
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist.
  01650 Keski-Suomen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           904.256   285.036  1.189.292   1.036   30.000     0  467.867   497.867
 K2.0 Kiinteistöt         116.235   111.081   227.316    198     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           88.764   100.558   189.322    165     0     0  150.940   150.940
 K3.2 Ruokailu          130.196   74.119   204.315    178     0     0  122.673   122.673
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   227.238   192.772   420.010    366     0     0   71.507   71.507
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.466.689   763.566  2.230.255   1.943   30.000     0  812.987   842.987
   josta opiskelijamaksut                                           812.987
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.278     665    1.943          26     0    708     734
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          9.307       Kiinteistöt mk/neliö     24     24
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    9.307
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.515
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.148           0     86
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  36
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opist
  01621 Kiljavan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          4.863.152  3.744.182  8.607.334   1.466     0     0 8.103.868  8.103.868
 K2.0 Kiinteistöt         610.716  2.084.392  2.695.108    459     0     0  191.818   191.818
 K3.1 Majoitus         1.062.300   469.232  1.531.532    261     0     0 1.366.407  1.366.407
 K3.2 Ruokailu         1.424.471  1.006.710  2.431.181    414     0     0 2.217.707  2.217.707
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.397.104   334.899  1.732.003    295     0     0  357.652   357.652
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         9.357.743  7.639.415 16.997.158   2.895     0     0 12.237.452 12.237.452
   josta opiskelijamaksut                                         11.039.165
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.594    1.301    2.895          0     0   2.084    2.084
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.092.808  1.237.813  2.330.621    397     0  184.598 2.955.754  3.140.352
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0  3.645.670  3.645.670    621     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  3.645.670  3.645.670    621     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.092.808  4.883.483  5.976.291   1.018     0  184.598 2.955.754  3.140.352
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          15.050       Kiinteistöt mk/neliö    179    166
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    14.980
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            70
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             14.089
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.114    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.102    -383
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.871           0   5.511
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     344           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        970
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  37
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.ry
  01651 Kiteen ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           213.985   90.917   304.902    237   15.000     0  179.098   194.098
 K2.0 Kiinteistöt         67.583   97.841   165.424    129     0     0   16.487   16.487
 K3.1 Majoitus           59.646   65.731   125.377    98     0     0   32.974   32.974
 K3.2 Ruokailu           58.642   35.849   94.491    74     0     0  108.452   108.452
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   179.145   152.845   331.990    258   25.000     0   47.430   72.430
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          579.001   443.183  1.022.184    795   40.000     0  384.441   424.441
   josta opiskelijamaksut                                           337.011
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       451     345     795          31     0    299     330
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   959.665  1.859.704  2.819.369   2.194     0     0 2.123.361  2.123.361
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet    647.124  2.768.652  3.415.776   2.658  640.000     0     0   640.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    647.124  2.768.652  3.415.776   2.658  640.000     0     0   640.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.606.789  4.628.356  6.235.145   4.852  640.000     0 2.123.361  2.763.361
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.974       Kiinteistöt mk/neliö     56     50
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.474
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           500
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              1.794
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     3.792    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   744    184
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.285           0    443
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     377           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.027
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  38
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016521 Öst.bott.sv.kr.f-högsk.sällsk.
  01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           633.348   141.597   774.945    371  100.000     0  319.856   419.856
 K2.0 Kiinteistöt         159.852   325.885   485.737    233     0     0  124.480   124.480
 K3.1 Majoitus          150.646   217.257   367.903    176     0     0   90.455   90.455
 K3.2 Ruokailu          413.193   196.787   609.980    292     0     0  351.329   351.329
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   470.022   373.392   843.414    404     0     0   89.833   89.833
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.827.061  1.254.918  3.081.979   1.477  100.000     0  975.953  1.075.953
   josta opiskelijamaksut                                           785.888
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       876     602    1.477          48     0    468     516
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   268.068   54.951   323.019    155     0     0  587.826   587.826
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   43.319   43.319    21     0     0  194.523   194.523
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     268.068   98.270   366.338    176     0     0  782.349   782.349
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.580       Kiinteistöt mk/neliö    136    101
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.300
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           280
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.100
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      776    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   416    -341
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.086          216   1.159
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     229           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        488
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  39
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 052156 Sk. för Kronoby folkhögskola
  01653 Kronoby folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.664.057   900.987  2.565.044    956     0     0  626.805   626.805
 K2.0 Kiinteistöt         168.423   271.162   439.585    164     0     0    969     969
 K3.1 Majoitus           11.940   17.688   29.628    11     0     0   89.844   89.844
 K3.2 Ruokailu          125.675   73.002   198.677    74     0     0  134.589   134.589
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   649.534   221.476   871.010    325     0     0   9.835    9.835
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.619.629  1.484.315  4.103.944   1.530     0     0  862.042   862.042
   josta opiskelijamaksut                                           200.641
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       976     553    1.530          0     0    321     321
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   634.549      0   634.549    237  116.667     0  831.354   948.021
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      459.892      0   459.892    171     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.094.441      0  1.094.441    408  116.667     0  831.354   948.021
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.393       Kiinteistöt mk/neliö    130    129
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.273
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           120
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.826
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.426    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   445    -220
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.683           0    514
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        644
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  40
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 023151 Myllylampi säätiö
  02315 Kunta-alan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.181.414   552.277  1.733.691    764     0  139.119 5.729.215  5.868.334
 K2.0 Kiinteistöt         472.566  1.927.577  2.400.143   1.058     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus         1.181.414   206.486  1.387.900    612     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu         1.181.414   671.138  1.852.552    817     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.181.415   574.104  1.755.519    774     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         5.198.223  3.931.582  9.129.805   4.025     0  139.119 5.729.215  5.868.334
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      2.292    1.734    4.025          0     61   2.526    2.587
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.890.263   866.365  2.756.628   1.215     0     0 2.943.085  2.943.085
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   715.309   715.309    315     0     0  171.622   171.622
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.890.263  1.581.674  3.471.937   1.531     0     0 3.114.707  3.114.707
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          8.735       Kiinteistöt mk/neliö    275    275
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          8.735
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.213
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.268           0   2.268
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.940
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  41
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 023181 Kuurojen Liitto ry,kansanopist
  02318 Kuurojen kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.606.705   868.934  2.475.639   1.884     0     0  563.130   563.130
 K2.0 Kiinteistöt            0   829.393   829.393    631     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          153.168   395.665   548.833    418     0     0  248.194   248.194
 K3.2 Ruokailu             0   111.727   111.727    85     0     0  137.417   137.417
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   366.258   78.182   444.440    338     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.126.131  2.283.901  4.410.032   3.356     0     0  948.741   948.741
   josta opiskelijamaksut                                           948.741
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.618    1.738    3.356          0     0    722     722
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0    9.030    9.030     7     0     0  108.079   108.079
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0    9.030    9.030     7     0     0  108.079   108.079
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.654       Kiinteistöt mk/neliö    501    501
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.654
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.160
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      160    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    56    -619
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.314          942     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     974          613
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        32
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  42
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016541 Kuusamon kans.op.kann.yhdistys
  01654 Kuusamon kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           643.207   517.238  1.160.445    557     0     0  453.339   453.339
 K2.0 Kiinteistöt         116.201   302.334   418.535    201     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           91.326   157.625   248.951    120     0     0  206.230   206.230
 K3.2 Ruokailu          423.885   167.803   591.688    284     0     0  247.476   247.476
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   323.467   61.530   384.997    185     0     0    390     390
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.598.086  1.206.530  2.804.616   1.347     0     0  907.435   907.435
   josta opiskelijamaksut                                           824.920
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       768     580    1.347          0     0    436     436
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   193.294   254.178   447.472    215     0     0  855.356   855.356
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     193.294   254.178   447.472    215     0     0  855.356   855.356
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          4.299       Kiinteistöt mk/neliö     97     97
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    4.299
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.338
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      536    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   835    -761
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.082           0    598
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     990           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        215
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  43
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016551 Kymenlaakson Opiston kann.yhd.
  01655 Kymenlaakson Opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.492.590  1.089.440  2.582.030    739   40.000     0     0   40.000
 K2.0 Kiinteistöt         250.170   392.690   642.860    184     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           61.850   97.840   159.690    46     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          373.170   411.690   784.860    225     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   594.910   249.560   844.470    242   60.000     0     0   60.000
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.772.690  2.241.220  5.013.910   1.436  100.000     0     0   100.000
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       794     642    1.436          29     0     0     29
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   419.600   137.020   556.620    159     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     419.600   137.020   556.620    159     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.342       Kiinteistöt mk/neliö    274    274
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.942
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           400
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.334
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.296    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   242    242
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.492           0    543
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     678           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.151
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  44
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016561 Lahden kansanopiston säätiö
  01656 Lahden kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          5.122.831  1.274.999  6.397.830    724     0     0 2.590.800  2.590.800
 K2.0 Kiinteistöt         449.291   478.014   927.305    105     0     0   32.918   32.918
 K3.1 Majoitus          408.722   574.675   983.397    111     0     0  602.315   602.315
 K3.2 Ruokailu          622.274   305.869   928.143    105     0     0 1.297.251  1.297.251
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.010.520   351.319  1.361.839    154     0     0   18.562   18.562
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         7.613.638  2.984.876 10.598.514   1.199     0     0 4.541.846  4.541.846
   josta opiskelijamaksut                                          4.442.594
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       862     338    1.199          0     0    514     514
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   944.948   502.739  1.447.687    164     0     0 1.555.830  1.555.830
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     944.948   502.739  1.447.687    164     0     0 1.555.830  1.555.830
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.156       Kiinteistöt mk/neliö    180    173
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    4.068
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.088
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             15.013
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.548    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   568    -42
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     8.837           0    235
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    5.077           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        946
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  45
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016581 Lapin kansanop.kannatusyhdist.
  01658 Lapin opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           121.507   102.026   223.533    590   45.000     0   68.596   113.596
 K2.0 Kiinteistöt         19.398   29.104   48.502    128     0     0   25.026   25.026
 K3.1 Majoitus           7.953   15.270   23.223    61     0     0   23.223   23.223
 K3.2 Ruokailu           43.880   20.110   63.990    169     0     0   63.990   63.990
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    74.941   39.337   114.278    302  250.000     0   3.970   253.970
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          267.679   205.847   473.526   1.249  295.000     0  184.805   479.805
   josta opiskelijamaksut                                           178.046
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       706     543    1.249         778     0    488    1.266
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   21.899   12.032   33.931    90     0     0   33.723   33.723
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     21.899   12.032   33.931    90     0     0   33.723   33.723
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           315       Kiinteistöt mk/neliö    154     75
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     315
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä               913
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      34    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   998     6
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      379           0    283
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     90           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        75
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  46
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016591 Lappfjärds folkhögskola AB
  01659 Lappfjärds folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           581.772   235.986   817.758    620   13.000     0  319.896   332.896
 K2.0 Kiinteistöt         549.894   219.649   769.543    583     0     0   10.649   10.649
 K3.1 Majoitus             0      0      0     0     0     0   16.160   16.160
 K3.2 Ruokailu          280.130   128.487   408.617    310     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   601.414   187.087   788.501    597     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.013.210   771.209  2.784.419   2.109   13.000     0  346.705   359.705
   josta opiskelijamaksut                                           311.419
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.525     584    2.109          10     0    263     273
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   17.558      0   17.558    13     0     0   77.558   77.558
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.  218.167      0   218.167    165     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    218.167      0   218.167    165     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      22.113      0   22.113    17     0     0 1.271.915  1.271.915
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     257.838      0   257.838    195     0     0 1.349.473  1.349.473
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.503       Kiinteistöt mk/neliö    512    505
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.503
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.291
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.320           0    490
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     347           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  47
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017031 Erityiskansanop.kann.yhdistys
  01703 Lehtimäen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          8.111.300   772.104  8.883.404   1.438     0     0 3.922.159  3.922.159
 K2.0 Kiinteistöt        1.390.032  1.316.596  2.706.628    438     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          225.858   533.247   759.105    123     0     0  331.241   331.241
 K3.2 Ruokailu         1.022.931   899.423  1.922.354    311     0     0  899.449   899.449
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   652.844   500.402  1.153.246    187     0     0 1.490.978  1.490.978
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         11.402.965  4.021.772 15.424.737   2.497     0     0 6.643.827  6.643.827
   josta opiskelijamaksut                                          5.030.984
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.846     651    2.497          0     0   1.076    1.076
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   508.540   508.540    82     0     0  597.935   597.935
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   508.540   508.540    82     0     0  597.935   597.935
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          11.464       Kiinteistöt mk/neliö    236    236
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    10.857
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           607
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             13.180
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     6.177         5.767   3.095
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  48
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry
  01670 Lieksan kr. opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.061.073   194.784  1.255.857    501  317.000     0  465.716   782.716
 K2.0 Kiinteistöt         229.619      0   229.619    92     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           76.006   260.903   336.909    134     0     0   74.111   74.111
 K3.2 Ruokailu          296.251   122.555   418.806    167     0     0  123.761   123.761
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   278.896   513.248   792.144    316     0     0   86.214   86.214
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.941.845  1.091.490  3.033.335   1.211  317.000     0  749.802  1.066.802
   josta opiskelijamaksut                                           663.588
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       775     436    1.211         127     0    299     426
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.537       Kiinteistöt mk/neliö     91     91
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.387
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           150
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.422
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.505           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.516           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  49
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016601 Limingan kansanop.kannatt.yhd.
  01660 Limingan kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.266.811   705.284  1.972.095    567   50.000     0 1.390.280  1.440.280
 K2.0 Kiinteistöt         578.177   437.870  1.016.047    292     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   255.148   255.148    73     0     0  399.121   399.121
 K3.2 Ruokailu          582.631   436.147  1.018.778    293     0     0  588.482   588.482
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   372.456   347.728   720.184    207     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.800.075  2.182.177  4.982.252   1.432   50.000     0 2.377.883  2.427.883
   josta opiskelijamaksut                                          1.961.607
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       805     627    1.432          14     0    683     698
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   87.720   99.797   187.517    54     0     0  229.539   229.539
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   124.649   124.649    36     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   124.649   124.649    36     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   524.652   524.652    151     0     0    500     500
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     87.723   749.118   836.841    241     0     0  230.039   230.039
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.631       Kiinteistöt mk/neliö    386    386
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.631
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.046
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.479           0    185
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     780           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  50
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016611 Loimaan ev.kans.opiston säätiö
  01661 Loimaan ev.kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.511.178   400.665  1.911.843    597   17.000     0  498.464   515.464
 K2.0 Kiinteistöt         270.367   274.963   545.330    170     0     0  403.197   403.197
 K3.1 Majoitus             0   141.648   141.648    44     0     0  667.726   667.726
 K3.2 Ruokailu          375.501   253.388   628.889    197     0     0  628.401   628.401
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   478.467   406.851   885.318    277     0     0   11.466   11.466
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.635.513  1.477.515  4.113.028   1.285   17.000     0 2.209.253  2.226.253
   josta opiskelijamaksut                                          1.430.568
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       824     462    1.285          5     0    690     696
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   11.700   18.500   30.200     9     0     0   67.295   67.295
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     11.700   18.500   30.200     9     0     0   67.295   67.295
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.080       Kiinteistöt mk/neliö    107     28
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    5.080
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.388
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.200           0    700
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     210           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  51
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö
  01662 Luther-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           358.296   205.128   563.424    242     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         11.072   60.184   71.256    31     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           1.886    8.197   10.083     4     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           33.019   31.328   64.347    28     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    44.524   10.614   55.138    24     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          448.797   315.451   764.248    328     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       193     135     328          0     0     0      0
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   261.958   82.542   344.500    148     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   29.526   191.661   221.187    95     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    29.526   191.661   221.187    95     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     291.484   274.203   565.687    243     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           552       Kiinteistöt mk/neliö    129    129
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     552
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.494
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      665    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   518    518
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.331           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     823           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  52
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016631 Länsi-Suomen opistoyhdistys ry
  01663 Länsi-Suomen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.834.970   535.082  3.370.052    601   80.000     0 1.463.328  1.543.328
 K2.0 Kiinteistöt         345.234   346.387   691.621    123     0     0   20.000   20.000
 K3.1 Majoitus           94.408   286.951   381.359    68     0     0  731.664   731.664
 K3.2 Ruokailu          640.636   520.303  1.160.939    207     0     0  843.632   843.632
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   577.524   234.758   812.282    145     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.492.772  1.923.481  6.416.253   1.145   80.000     0 3.058.624  3.138.624
   josta opiskelijamaksut                                          2.926.657
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       802     343    1.145          14     0    546     560
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.356       Kiinteistöt mk/neliö    294    285
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.356
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             14.457
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.604           0   1.124
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     640           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  53
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016641 Lärkkulla stiftelsen
  01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.389.218   618.580  2.007.798    691     0     0  212.992   212.992
 K2.0 Kiinteistöt         176.406   642.754   819.160    282     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          242.321   213.328   455.649    157     0     0  612.420   612.420
 K3.2 Ruokailu          718.587   443.736  1.162.323    400     0     0  796.453   796.453
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.155.745   297.772  1.453.517    501     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.682.277  2.216.170  5.898.447   2.031     0     0 1.621.865  1.621.865
   josta opiskelijamaksut                                           212.992
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.268     763    2.031          0     0    558     558
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   44.874   44.874    15     0     0  166.293   166.293
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   318.126   318.126    110     0     0 1.263.557  1.263.557
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   363.000   363.000    125     0     0 1.429.850  1.429.850
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          6.485       Kiinteistöt mk/neliö    126    126
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    6.485
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              6.789
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.904           0   1.716
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     168           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  54
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017751 Metallityöväen koulutussäätiö
  01775 Metallityöväen Murikka-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.534.979   905.743  3.440.722   1.375     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         633.221   692.561  1.325.782    530     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          667.736   482.150  1.149.886    459     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          879.562   754.829  1.634.391    653     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.678.785   623.182  2.301.967    920     0     0 7.081.440  7.081.440
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         6.394.283  3.458.465  9.852.748   3.936     0     0 7.081.440  7.081.440
   josta opiskelijamaksut                                          1.139.960
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      2.555    1.382    3.936          0     0   2.829    2.829
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.454.628  1.272.599  2.727.227   1.090   42.941     0 2.910.990  2.953.931
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      54.780   18.316   73.096    29     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.509.408  1.290.915  2.800.323   1.119   42.941     0 2.910.990  2.953.931
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          4.623       Kiinteistöt mk/neliö    287    287
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          4.623
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.962
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      352    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  7.748    -644
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.503           0   2.307
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        146
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  55
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016821 Muurlan Evank.Op. säätiö
  01682 Muurlan evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.034.102   498.967  1.533.069    623     0     0  630.660   630.660
 K2.0 Kiinteistöt         180.018   193.270   373.288    152     0     0   70.514   70.514
 K3.1 Majoitus           93.200   191.105   284.305    115     0     0  181.458   181.458
 K3.2 Ruokailu          332.838   156.156   488.994    199     0     0  242.190   242.190
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   324.353   294.219   618.572    251     0     0   25.660   25.660
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.964.511  1.333.717  3.298.228   1.340     0     0 1.150.482  1.150.482
   josta opiskelijamaksut                                           979.329
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       798     542    1.340          0     0    467     467
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   235.330   329.052   564.382    229     0     0  580.944   580.944
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0   61.093   61.093
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     235.330   329.052   564.382    229     0     0  642.037   642.037
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.520       Kiinteistöt mk/neliö    148    120
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.520
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.325
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      230    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  2.454    -72
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.462           0    428
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     696           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        460
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  56
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016981 Garant.fören.för Norrvalla fsk
  01698 Norrvalla folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus            30.013   262.644   292.657    232     0     0   69.847   69.847
 K2.0 Kiinteistöt         163.294   234.821   398.115    316     0     0  110.136   110.136
 K3.1 Majoitus             0   49.649   49.649    39     0     0   79.936   79.936
 K3.2 Ruokailu             0   41.937   41.937    33     0     0   62.342   62.342
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   385.800   20.759   406.559    323     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          579.107   609.810  1.188.917    944     0     0  322.261   322.261
   josta opiskelijamaksut                                           58.820
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       460     484     944          0     0    256     256
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.292       Kiinteistöt mk/neliö    308    223
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.212
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            80
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              1.082
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.259           0   1.059
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.259           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  57
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 004923 Mikkelin mlk:n kunnanhallitus
  01667 Otavan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.254.713   449.043  1.703.756    849   5.000     0  964.182   969.182
 K2.0 Kiinteistöt         67.201   92.134   159.335    79     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           26.164    1.414   27.578    14     0     0   10.721   10.721
 K3.2 Ruokailu          109.163   84.928   194.091    97     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   140.993   223.681   364.674    182     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.598.234   851.200  2.449.434   1.220   5.000     0  974.903   979.903
   josta opiskelijamaksut                                           964.182
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       796     424    1.220          2     0    486     488
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  4.217.395  5.130.235  9.347.630   4.658     0     0 9.741.915  9.741.915
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   211.916   211.916    106     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   211.916   211.916    106     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    4.217.395  5.342.151  9.559.546   4.763     0     0 9.741.915  9.741.915
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           685       Kiinteistöt mk/neliö    233    233
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     685
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.079
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     3.974    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  2.352    -99
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.007           0    743
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.462           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.822
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  58
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017741 Paasikivi-opistoyhdistys ry
  01774 Paasikivi-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.912.684  1.425.626  3.338.310    737     0     0  397.042   397.042
 K2.0 Kiinteistöt         16.423  1.066.016  1.082.439    239     0     0  270.370   270.370
 K3.1 Majoitus             0   486.483   486.483    107     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          381.324   709.088  1.090.412    241     0     0   5.768    5.768
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   704.726   21.603   726.329    160     0     0   20.000   20.000
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.015.157  3.708.816  6.723.973   1.484     0     0  693.180   693.180
   josta opiskelijamaksut                                           402.810
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       665     819    1.484          0     0    153     153
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   339.767   330.055   669.822    148  688.926     0     0   688.926
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   605.354   605.354    134     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   237.999   237.999    53   72.000     0     0   72.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   843.353   843.353    186   72.000     0     0   72.000
 M8.0 Maanvuokra                5.000
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     339.767  1.178.408  1.518.175    335  760.926     0     0   760.926
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.710       Kiinteistöt mk/neliö    633    475
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.710
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.330
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      511    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.311    -37
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.531           0   1.990
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.714           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        600
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  59
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016681 Partaharju-säätiö
  01668 Partaharjun opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           194.963   123.784   318.747    397     0     0   55.689   55.689
 K2.0 Kiinteistöt         52.662   13.726   66.388    83     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           38.134   20.154   58.288    73     0     0  103.135   103.135
 K3.2 Ruokailu          142.764   163.812   306.576    382     0     0  288.476   288.476
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   190.442   93.369   283.811    353     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          618.965   414.845  1.033.810   1.287     0     0  447.300   447.300
   josta opiskelijamaksut                                           447.300
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       771     517    1.287          0     0    557     557
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   374.886   236.416   611.302    761     0     0  912.324   912.324
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   14.243   14.243    18     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   14.243   14.243    18     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   87.690   87.690    109     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     374.886   338.349   713.235    888     0     0  912.324   912.324
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.480       Kiinteistöt mk/neliö     45     45
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.480
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.186
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      167    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  3.660   -1.803
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      803           0    612
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     49           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        120
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  60
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht
  01691 Pekka Halosen akatemia
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           602.010   503.043  1.105.053    869  751.045     0  208.234   959.279
 K2.0 Kiinteistöt         47.586   322.881   370.467    291     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           11.897   80.720   92.617    73     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           15.865   35.106   50.971    40     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    52.387   19.790   72.177    57     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          729.745   961.540  1.691.285   1.330  751.045     0  208.234   959.279
   josta opiskelijamaksut                                           203.780
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       574     756    1.330         590     0    164     754
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   596.834   152.791   749.625    589  962.603     0   51.070  1.013.673
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     596.834   152.791   749.625    589  962.603     0   51.070  1.013.673
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           590       Kiinteistöt mk/neliö    628    628
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           590
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.982
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     3.727    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   201    -71
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.272           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.184           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  61
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016811 Perheniemen evank. op.kann.yhd
  01681 Perheniemen evankelinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.348.672   550.681  1.899.353    681     0     0  812.671   812.671
 K2.0 Kiinteistöt         123.973   468.520   592.493    212     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   35.230   35.230    13     0     0  336.636   336.636
 K3.2 Ruokailu          470.817   275.122   745.939    267     0     0  650.150   650.150
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   636.674   373.993  1.010.667    362     0     0  185.124   185.124
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.580.136  1.703.546  4.283.682   1.535     0     0 1.984.581  1.984.581
   josta opiskelijamaksut                                          1.799.457
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       924     610    1.535          0     0    711     711
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   49.706   191.672   241.378    86     0     0  515.980   515.980
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  2.122.448  2.122.448    760     0     0  100.000   100.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  2.122.448  2.122.448    760     0     0  100.000   100.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     49.706  2.314.120  2.363.826    847     0     0  615.980   615.980
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.222       Kiinteistöt mk/neliö    184    184
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.222
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.474
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      606    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   398    -453
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.791           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     891           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        234
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  62
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd.
  01669 Peräpohjolan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           222.493   654.607   877.100    550   65.000     0  314.240   379.240
 K2.0 Kiinteistöt         25.489   119.287   144.776    91     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           12.752   36.890   49.642    31     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           74.188   65.186   139.374    87     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    98.316   24.777   123.093    77     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          433.238   900.747  1.333.985    836   65.000     0  314.240   379.240
   josta opiskelijamaksut                                           314.240
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       271     564     836          41     0    197     238
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   768.831   571.060  1.339.891    840     0     0 1.713.076  1.713.076
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     768.831   571.060  1.339.891    840     0     0 1.713.076  1.713.076
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           725       Kiinteistöt mk/neliö    200    200
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     725
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              1.230
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.596           0    440
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.314           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  63
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht.
  01671 Pohjois-Karjalan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           872.303   680.564  1.552.867   1.182     0     0  404.496   404.496
 K2.0 Kiinteistöt         60.481   271.279   331.760    252     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           36.934   38.719   75.653    58     0     0  311.986   311.986
 K3.2 Ruokailu          138.840   86.421   225.261    171     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   163.433   38.546   201.979    154     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.271.991  1.115.529  2.387.520   1.817     0     0  716.482   716.482
   josta opiskelijamaksut                                           678.029
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       968     849    1.817          0     0    545     545
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   20.850      0   20.850    16     0     0   84.947   84.947
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   172.081   172.081    131     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   172.081   172.081    131     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     20.850   172.081   192.931    147     0     0   84.947   84.947
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           939       Kiinteistöt mk/neliö    353    353
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     939
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.853
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      40    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   521   -1.602
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.314           0     79
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     116           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        20
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  64
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016731 P-Savon kansanopistoseura ry
  01673 Pohjois-Savon kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.004.250   156.113  1.160.363    638     0     0  522.812   522.812
 K2.0 Kiinteistöt         90.127   273.043   363.170    200     0     0  197.504   197.504
 K3.1 Majoitus           51.772   68.270   120.042    66     0     0  196.390   196.390
 K3.2 Ruokailu          215.641   114.384   330.025    181     0     0  238.598   238.598
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   301.717   165.503   467.220    257     0     0  216.857   216.857
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.663.507   777.313  2.440.820   1.341     0     0 1.372.161  1.372.161
   josta opiskelijamaksut                                          1.026.055
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       914     427    1.341          0     0    754     754
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   165.434   203.407   368.841    203     0     0  368.137   368.137
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     165.434   203.407   368.841    203     0     0  368.137   368.137
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.091       Kiinteistöt mk/neliö    333    152
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.091
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.838
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      510    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   723     1
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.820           0    206
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     293           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        306
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  65
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 022451 Oulun setlementti ry
  09666 Pohjola-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.095.979   317.054  1.413.033    871     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt            0   360.686   360.686    222     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0      0     0     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0   143.501   143.501    88     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   291.777   172.238   464.015    286     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.387.756   993.479  2.381.235   1.467     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       855     612    1.467          0     0     0      0
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   200.897   78.484   279.381    172     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   23.259   23.259    14     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   23.259   23.259    14     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     200.897   101.743   302.640    186     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           352       Kiinteistöt mk/neliö   1.025   1.025
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     352
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.080
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.323    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   211    211
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.623           0    398
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     803           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        765
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  66
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016751 Portaanpään krist.kans.op.kann
  01675 Portaanpään kristill. opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           495.173   83.845   579.018    414     0     0  430.984   430.984
 K2.0 Kiinteistöt         30.700   78.004   108.704    78     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           30.700   78.004   108.704    78     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           92.255   39.628   131.883    94     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   121.348   125.992   247.340    177   40.000     0     0   40.000
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          770.177   405.473  1.175.650    841   40.000     0  430.984   470.984
   josta opiskelijamaksut                                           430.984
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       551     290     841          29     0    308     337
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   672.160   512.025  1.184.185    847 1.103.463     0  511.494  1.614.957
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet    330.382  1.341.045  1.671.427   1.196  528.000     0     0   528.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   80.158   80.158    57     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    330.382  1.421.203  1.751.585   1.253  528.000     0     0   528.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.002.542  1.933.228  2.935.770   2.100 1.631.463     0  511.494  2.142.957
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.294       Kiinteistöt mk/neliö     33     33
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.294
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.980
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.377    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   498    -181
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.398           0     93
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     732           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.135
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  67
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016761 Päivölän kans.op. kannatt.yhd.
  01676 Päivölän kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.428.405   787.492  3.215.897    599     0     0 2.366.662  2.366.662
 K2.0 Kiinteistöt         722.083   752.554  1.474.637    275     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   471.112   471.112    88     0     0  113.359   113.359
 K3.2 Ruokailu          751.570   858.210  1.609.780    300     0     0 1.236.803  1.236.803
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.030.383   684.017  1.714.400    319     0     0  284.668   284.668
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.932.441  3.553.385  8.485.826   1.580     0     0 4.001.492  4.001.492
   josta opiskelijamaksut                                          3.716.824
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       918     662    1.580          0     0    745     745
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   52.608    7.305   59.913    11   12.600     0  948.593   961.193
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     52.608    7.305   59.913    11   12.600     0  948.593   961.193
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          7.414       Kiinteistöt mk/neliö    199    199
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    7.414
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.639
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      62    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   966  -14.537
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.371           0   2.093
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     233           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        94
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  68
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 023171 Ranuan kr.kansanopistoyhdistys
  02317 Ranuan kr. kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.057.441   749.918  2.807.359    564     0     0  941.517   941.517
 K2.0 Kiinteistöt         593.503   487.171  1.080.674    217     0     0   8.067    8.067
 K3.1 Majoitus          129.656   219.793   349.449    70     0     0  414.304   414.304
 K3.2 Ruokailu          671.883   518.355  1.190.238    239     0     0  695.383   695.383
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   832.763   218.887  1.051.650    211     0     0   9.858    9.858
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.285.246  2.194.124  6.479.370   1.302     0     0 2.069.129  2.069.129
   josta opiskelijamaksut                                          1.855.518
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       861     441    1.302          0     0    416     416
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   37.066   37.066     7     0     0   59.674   59.674
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   97.834   97.834    20     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   97.834   97.834    20     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                 100
 M9.0 Muut kustannukset      143.474   902.855  1.046.329    210     0     0 1.249.342  1.249.342
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     143.474  1.037.855  1.181.329    237     0     0 1.309.016  1.309.016
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.770       Kiinteistöt mk/neliö    390    387
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.770
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.534
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.978           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     123           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  69
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016771 Raudaskylän Kr. opisto ry
  01677 Raudaskylän kristill.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           473.616   438.918   912.534    680   70.000     0  320.109   390.109
 K2.0 Kiinteistöt         39.200   107.902   147.102    110     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           84.550      0   84.550    63     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          161.191   79.031   240.222    179     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   149.104   88.360   237.464    177     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          907.661   714.211  1.621.872   1.209   70.000     0  320.109   390.109
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       676     532    1.209          52     0    239     291
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   267.553   267.553    199     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   267.553   267.553    199     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.589       Kiinteistöt mk/neliö     26     26
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    5.589
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.053
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.342           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     170           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  70
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016781 Reisjärven krist.kansanop.yhd.
  01678 Reisjärven kristill.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.648.370   907.650  3.556.020    632   80.000   11.891 1.321.100  1.412.991
 K2.0 Kiinteistöt         492.800   638.000  1.130.800    201     0     0   50.000   50.000
 K3.1 Majoitus          275.470   309.600   585.070    104     0     0  573.320   573.320
 K3.2 Ruokailu          530.960   633.200  1.164.160    207     0     0  677.630   677.630
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   737.410   262.350   999.760    178     0     0   65.300   65.300
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.685.010  2.750.800  7.435.810   1.321   80.000   11.891 2.687.350  2.779.241
   josta opiskelijamaksut                                          2.268.930
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       832     489    1.321          14     2    477     494
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   54.720   85.500   140.220    25     0     0  215.300   215.300
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   45.000   205.000   250.000    44     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    45.000   205.000   250.000    44     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      107.310  2.684.140  2.791.450    496     0     0 1.762.630  1.762.630
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     207.030  2.974.640  3.181.670    565     0     0 1.977.930  1.977.930
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.940       Kiinteistöt mk/neliö    287    274
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.940
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.994
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     5.629          327   1.272
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     115           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  71
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016571 Rovalan Setlementti ry
  01657 Rovala-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.340.657  1.088.197  3.428.854    809   91.000     0 2.158.870  2.249.870
 K2.0 Kiinteistöt         378.879   553.924   932.803    220     0     0   46.468   46.468
 K3.1 Majoitus           40.089   628.931   669.020    158     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          396.127   330.881   727.008    171     0     0   51.912   51.912
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   730.371   384.107  1.114.478    263  292.115   45.425     0   337.540
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.886.123  2.986.040  6.872.163   1.621  383.115   45.425 2.257.251  2.685.791
   josta opiskelijamaksut                                          1.825.218
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       917     704    1.621          90     11    532     633
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.753.406   803.277  2.556.683    603 2.382.149     0 1.437.542  3.819.691
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                19.305
 M9.0 Muut kustannukset         0   506.479   506.479    119     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.753.406  1.329.061  3.082.467    727 2.382.149     0 1.437.542  3.819.691
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.086       Kiinteistöt mk/neliö    302    287
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.346
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.740
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              7.874
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     4.357    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   587    -290
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.240           0    291
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.356           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       3.613
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  72
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016791 Räisälän kansanopist.kann.yhd.
  01679 Räisälän kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           694.289   183.564   877.853    551     0     0  437.093   437.093
 K2.0 Kiinteistöt         59.049   241.882   300.931    189     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0      0      0     0     0     0  124.846   124.846
 K3.2 Ruokailu          289.109   101.829   390.938    245     0     0  279.944   279.944
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   450.721   84.272   534.993    336     0     0   80.378   80.378
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.493.168   611.547  2.104.715   1.321     0     0  922.261   922.261
   josta opiskelijamaksut                                           437.093
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       937     384    1.321          0     0    579     579
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           635       Kiinteistöt mk/neliö    474    474
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     635
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.648
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.593           0     40
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     202           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  73
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016891 Savonlinnan krist.op.kann.yhd.
  01689 Savonlinnan kristill.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           870.500   655.988  1.526.488    581  112.500     0  624.316   736.816
 K2.0 Kiinteistöt         319.325   349.455   668.780    254     0     0   26.129   26.129
 K3.1 Majoitus             0   149.767   149.767    57     0     0  267.564   267.564
 K3.2 Ruokailu          331.470   203.009   534.479    203     0     0  383.357   383.357
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   288.409   168.062   456.471    174     0     0  194.507   194.507
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.809.704  1.526.281  3.335.985   1.269  112.500     0 1.495.873  1.608.373
   josta opiskelijamaksut                                          1.275.237
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       688     581    1.269          43     0    569     612
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   105.663   74.999   180.662    69     0     0  268.734   268.734
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   80.327   80.327    31     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   66.689   66.689    25     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   147.016   147.016    56     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     105.663   222.015   327.678    125     0     0  268.734   268.734
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.992       Kiinteistöt mk/neliö    224    215
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.992
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.904
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      60    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  3.011   -1.468
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.629           0   1.224
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     360           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        16
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  74
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017781 Rakennusliitto ry
  01778 Siikaranta-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.319.549  1.080.082  2.399.631    977     0     0 1.530.376  1.530.376
 K2.0 Kiinteistöt            0  1.036.007  1.036.007    422     0     0  554.917   554.917
 K3.1 Majoitus             0   281.271   281.271    114     0     0  194.221   194.221
 K3.2 Ruokailu             0   788.858   788.858    321     0     0  643.407   643.407
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   469.005   249.819   718.824    293     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.788.554  3.436.037  5.224.591   2.126     0     0 2.922.921  2.922.921
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       728    1.398    2.126          0     0   1.190    1.190
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   778.556   626.352  1.404.908    572  495.124     0 1.081.453  1.576.577
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     778.556   626.352  1.404.908    572  495.124     0 1.081.453  1.576.577
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.621       Kiinteistöt mk/neliö    286    133
                                                            
   S2.1 Omat tilat                      0
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          3.621
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.963
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     2.440    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   576    -70
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.457           0   2.111
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     245           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       1.570
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  75
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura
  01685 Sisälähetysseuran opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.196.536   708.599  1.905.135    501     0     0  750.895   750.895
 K2.0 Kiinteistöt         249.671   459.789   709.460    187     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           87.149   123.919   211.068    55     0     0   91.390   91.390
 K3.2 Ruokailu          397.566   318.127   715.693    188     0     0   41.493   41.493
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   410.689   51.199   461.888    121     0     0   8.700    8.700
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.341.611  1.661.633  4.003.244   1.052     0     0  892.478   892.478
   josta opiskelijamaksut                                           892.478
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       616     437    1.052          0     0    235     235
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.302.408  1.659.956  3.962.364   1.042 1.442.813     0 3.665.278  5.108.091
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.  139.622      0   139.622    37     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    139.622      0   139.622    37     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.442.030  1.659.956  4.101.986   1.078 1.442.813     0 3.665.278  5.108.091
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.231       Kiinteistöt mk/neliö    220    220
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.231
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.318
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     4.041    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   981    -284
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.804          724   2.737
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     701          34
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  76
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016861 Suomen nuoriso-opist.kann.yhd.
  01686 Suomen Nuoriso-opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus            58.364   18.060   76.424    434     0     0   79.924   79.924
 K2.0 Kiinteistöt            0   20.757   20.757    118     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           24.358      0   24.358    138     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu           12.786   18.420   31.206    177     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.    9.500    6.000   15.500    88     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          105.008   63.237   168.245    956     0     0   79.924   79.924
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       597     359     956          0     0    454     454
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala           129       Kiinteistöt mk/neliö    161    161
                                                            
   S2.1 Omat tilat                     129
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä               312
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      176           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  77
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017041 Suomen Raamattuopiston Säätiö
  01704 Suomen Raamattuopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.120.926  1.064.690  2.185.616    683     0     0  705.639   705.639
 K2.0 Kiinteistöt         215.235   589.890   805.125    252     0     0  259.939   259.939
 K3.1 Majoitus           70.913   55.465   126.378    40     0     0   40.802   40.802
 K3.2 Ruokailu          390.021   444.855   834.876    261     0     0  269.544   269.544
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   279.900   329.545   609.445    191     0     0  196.763   196.763
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.076.995  2.484.445  4.561.440   1.426     0     0 1.472.687  1.472.687
   josta opiskelijamaksut                                          1.384.934
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       649     777    1.426          0     0    461     461
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   655.684  1.280.240  1.935.924    605     0     0 2.133.055  2.133.055
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   357.125   357.125    112     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   357.125   357.125    112     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     655.684  1.637.365  2.293.049    717     0     0 2.133.055  2.133.055
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.830       Kiinteistöt mk/neliö    210    142
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.830
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.856
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.198           0   2.448
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.012           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  78
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 052046 Sv.Österbottens Folkakademi sk
  01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad.
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.012.188   631.800  1.643.988    555 1.382.547     0  261.077  1.643.624
 K2.0 Kiinteistöt         244.801   445.144   689.945    233  517.846     0  172.051   689.897
 K3.1 Majoitus           21.754      0   21.754     7   21.754     0     0   21.754
 K3.2 Ruokailu          303.144   203.845   506.989    171  243.840     0  263.141   506.981
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   300.590   129.081   429.671    145  415.674     0   13.957   429.631
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.882.477  1.409.870  3.292.347   1.112 2.581.661     0  710.226  3.291.887
   josta opiskelijamaksut                                           147.890
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       636     476    1.112         872     0    240    1.111
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.014.755  1.005.930  2.020.685    682     0     0  798.422   798.422
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.014.755  1.005.930  2.020.685    682     0     0  798.422   798.422
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          4.288       Kiinteistöt mk/neliö    161     0
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    4.288
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.216
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.962           0    846
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.352           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  79
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016871 Stiftelsen Svenska folkakademi
  01687 Svenska folkakademin
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.168.919   353.062  1.521.981    480     0     0   57.950   57.950
 K2.0 Kiinteistöt         118.958   229.835   348.793    110     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0   293.765   293.765    93     0     0  174.447   174.447
 K3.2 Ruokailu          316.520   158.507   475.027    150     0     0  338.803   338.803
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   546.596   87.820   634.416    200     0     0    248     248
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.150.993  1.122.989  3.273.982   1.032     0     0  571.448   571.448
   josta opiskelijamaksut                                           571.200
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       678     354    1.032          0     0    180     180
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   85.405   21.613   107.018    34     0     0  171.649   171.649
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     85.405   21.613   107.018    34     0     0  171.649   171.649
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          2.093       Kiinteistöt mk/neliö    167    167
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.263
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           830
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              4.946
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      45    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  2.378   -1.436
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.172           0    100
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     684           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  80
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016901 Turun kristill.opiston säätiö
  01690 Turun kr.opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.315.376   264.942  1.580.318    556     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         25.800   172.494   198.294    70     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           25.400   168.294   193.694    68     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          260.418   184.139   444.557    157     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   381.992   404.374   786.366    277     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.008.986  1.194.243  3.203.229   1.128     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       707     421    1.128          0     0     0      0
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.747       Kiinteistöt mk/neliö     53     53
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.747
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.610
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.840           0    507
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    1.988           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  81
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016921 Työväen Akatemian kannatusoy.
  01692 Työväen akatemia
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          3.135.931  2.353.805  5.489.736   1.118     0     0 1.222.488  1.222.488
 K2.0 Kiinteistöt         175.879   710.355   886.234    181     0     0   89.130   89.130
 K3.1 Majoitus          258.125   182.246   440.371    90     0     0  322.504   322.504
 K3.2 Ruokailu          597.946   459.925  1.057.871    215     0     0  287.564   287.564
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   623.754   705.847  1.329.601    271     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.791.635  4.412.178  9.203.813   1.875     0     0 1.921.686  1.921.686
   josta opiskelijamaksut                                           639.240
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       976     899    1.875          0     0    391     391
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   250.000   250.000   500.000    102     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  1.770.000  1.770.000    361     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  1.770.000  1.770.000    361     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     250.000  2.020.000  2.270.000    462     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.254       Kiinteistöt mk/neliö    169    152
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    5.254
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.997
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     4.909           0   1.069
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.460           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  82
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 023161 Valamon luostari
  02316 Valamon kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.202.237   443.005  1.645.242    828     0     0  572.666   572.666
 K2.0 Kiinteistöt         253.170   204.464   457.634    230     0     0   15.228   15.228
 K3.1 Majoitus             0   187.425   187.425    94     0     0  547.081   547.081
 K3.2 Ruokailu             0   613.392   613.392    309     0     0  501.083   501.083
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   426.572   255.580   682.152    343     0     0   36.388   36.388
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.881.979  1.703.868  3.585.847   1.804     0     0 1.672.446  1.672.446
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       947     857    1.804          0     0    841     841
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.606       Kiinteistöt mk/neliö    285    275
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.606
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.426
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.988           0   1.778
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  83
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yhd
  01693 Valkealan kr. kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           754.344   188.888   943.232   1.001  120.000     0  635.580   755.580
 K2.0 Kiinteistöt         125.336   186.543   311.879    331  100.000     0     0   100.000
 K3.1 Majoitus           60.632   75.336   135.968    144     0     0  299.298   299.298
 K3.2 Ruokailu          148.931   98.078   247.009    262     0     0  167.514   167.514
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   182.444   124.116   306.560    325     0     0   11.048   11.048
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.271.689   672.963  1.944.652   2.064  220.000     0 1.113.440  1.333.440
   josta opiskelijamaksut                                          1.102.392
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.350     714    2.064         234     0   1.182    1.416
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   326.996   217.469   544.465    578     0     0 1.028.956  1.028.956
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     326.996   217.469   544.465    578     0     0 1.028.956  1.028.956
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.109       Kiinteistöt mk/neliö    281    191
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.109
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.743
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.166    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   467    -416
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      942          303    477
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        608
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  84
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016941 Vars.-Suomen aikuiskoul.säätiö
  01694 Varsinais-Suomen kansanopisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.245.392  1.706.207  3.951.599   1.096   83.703     0 1.925.214  2.008.917
 K2.0 Kiinteistöt            0   313.782   313.782    87     0     0   79.500   79.500
 K3.1 Majoitus             0   216.255   216.255    60     0     0  206.273   206.273
 K3.2 Ruokailu          884.146   351.333  1.235.479    343     0     0  618.819   618.819
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   269.131   47.964   317.095    88     0     0   40.718   40.718
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.398.669  2.635.541  6.034.210   1.673   83.703     0 2.870.524  2.954.227
   josta opiskelijamaksut                                          2.750.306
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       942     731    1.673          23     0    796     819
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   266.000   860.145  1.126.145    312     0     0 1.360.253  1.360.253
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     266.000   860.145  1.126.145    312     0     0 1.360.253  1.360.253
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          4.361       Kiinteistöt mk/neliö     72     54
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.938
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           423
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              6.607
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      30    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  37.538   -7.804
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     3.607           0    595
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     928           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        24
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  85
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016951 Viittakivi Oy
  01695 Viittakiven opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           392.270   208.026   600.296    574  145.000   8.599  501.851   655.450
 K2.0 Kiinteistöt         95.981   149.091   245.072    234     0     0   8.580    8.580
 K3.1 Majoitus           39.818   61.851   101.669    97     0     0  168.823   168.823
 K3.2 Ruokailu          188.570   68.572   257.142    246     0     0  189.841   189.841
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   132.543   42.354   174.897    167   13.000     0   18.484   31.484
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          849.182   529.894  1.379.076   1.318  158.000   8.599  887.579  1.054.178
   josta opiskelijamaksut                                           834.149
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       812     507    1.318         151     8    849    1.008
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.091.967  1.421.202  3.513.169   3.359  478.559  470.009 2.330.026  3.278.594
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   242.592   242.592    232   95.000     0     0   95.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   88.590   88.590    85   38.000     0     0   38.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   331.182   331.182    317  133.000     0     0   133.000
 M8.0 Maanvuokra                60.000
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.091.967  1.812.384  3.904.351   3.733  611.559  470.009 2.330.026  3.411.594
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.013       Kiinteistöt mk/neliö    242    233
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.013
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.255
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     5.801    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   606     40
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.046           0     0
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot      0           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä       2.670
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  86
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016961 Väinö Voionmaan säätiö
  01696 Voionmaan opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.691.381   973.604  2.664.985    950  110.700     0 1.464.487  1.575.187
 K2.0 Kiinteistöt         54.060   734.291   788.351    281     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           32.200   389.232   421.432    150     0     0  161.129   161.129
 K3.2 Ruokailu             0   772.218   772.218    275     0     0  732.229   732.229
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   414.100   111.339   525.439    187  100.000     0     0   100.000
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.191.741  2.980.684  5.172.425   1.843  210.700     0 2.357.845  2.568.545
   josta opiskelijamaksut                                          2.215.558
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       781    1.062    1.843          75     0    840     915
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   419.875   722.673  1.142.548    407     0     0 1.235.592  1.235.592
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     419.875   722.673  1.142.548    407     0     0 1.235.592  1.235.592
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.530       Kiinteistöt mk/neliö    143    143
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    4.851
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat           679
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              5.878
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.075    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.063    -87
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     2.806           0    251
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     232           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        829
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  87
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 052096 Sam.komm.för V-Nyl.folkhögsk.
  01697 Västra-Nylands folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          3.702.379  2.160.642  5.863.021    570  250.000     0  965.697  1.215.697
 K2.0 Kiinteistöt         625.184  1.260.075  1.885.259    183     0     0   14.666   14.666
 K3.1 Majoitus             0   637.955   637.955    62     0     0  778.894   778.894
 K3.2 Ruokailu          959.770  1.062.913  2.022.683    197     0     0 1.524.038  1.524.038
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.112.434   464.831  1.577.265    153     0     0   9.101    9.101
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         6.399.767  5.586.416 11.986.183   1.165  250.000     0 3.292.396  3.542.396
   josta opiskelijamaksut                                           965.697
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       622     543    1.165          24     0    320     344
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0   29.325   29.325     3     0     0   66.404   66.404
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   954.807   954.807    93     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   954.807   954.807    93     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                12.740
 M9.0 Muut kustannukset         0   22.708   22.708     2     0     0  178.362   178.362
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0  1.019.580  1.019.580    99     0     0  244.766   244.766
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          5.370       Kiinteistöt mk/neliö    351    348
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    2.508
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          2.862
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             14.442
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot    10.291           0   1.883
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot    2.921           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  88
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 016991 Ylitornion krist.kansanop.kann
  01699 Ylitornion kristillinen opisto
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           648.821   181.417   830.238    556     0     0  417.612   417.612
 K2.0 Kiinteistöt         202.976   162.836   365.812    245     0     0   36.685   36.685
 K3.1 Majoitus             0   116.947   116.947    78     0     0   83.790   83.790
 K3.2 Ruokailu          230.489   80.986   311.475    209     0     0  238.258   238.258
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   360.679   35.429   396.108    265     0     0   4.102    4.102
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.442.965   577.615  2.020.580   1.353     0     0  780.447   780.447
   josta opiskelijamaksut                                           704.365
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       966     387    1.353          0     0    523     523
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   131.719   131.581   263.300    176     0     0  436.886   436.886
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset      381.922   328.629   710.551    476     0     0  718.319   718.319
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     513.641   460.210   973.851    652     0     0 1.155.205  1.155.205
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.130       Kiinteistöt mk/neliö    324    291
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.130
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.370
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.493          428    703
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     545           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  89
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017001 Garant.fören.för Åbolands fsk.
  01700 Åbolands folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.205.348   230.289  1.435.637   1.181  150.000     0  332.528   482.528
 K2.0 Kiinteistöt         39.928   116.110   156.038    128     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           93.552   220.208   313.760    258     0     0   96.376   96.376
 K3.2 Ruokailu          396.183   219.185   615.368    506     0     0  214.138   214.138
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   262.419   297.729   560.148    461     0     0   27.773   27.773
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         1.997.430  1.083.521  3.080.951   2.534  150.000     0  670.815   820.815
   josta opiskelijamaksut                                           607.260
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.643     891    2.534         123     0    552     675
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   412.115   349.525   761.640    626     0     0  929.468   929.468
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0    7.767    7.767     6     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     412.115   357.292   769.407    633     0     0  929.468   929.468
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          1.166       Kiinteistöt mk/neliö    134    134
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    1.166
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.159
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      543    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.403    -309
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot     1.216           0    163
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     324           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä        492
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  90
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 017021 Kuggomskolan Ab
  01702 Östra-Nylands folkhögskola
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           305.916   303.466   609.382    674     0     0  139.992   139.992
 K2.0 Kiinteistöt         113.684   829.392   943.076   1.043     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus           34.303   115.490   149.793    166     0     0   65.100   65.100
 K3.2 Ruokailu          140.006   115.987   255.993    283     0     0  191.582   191.582
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   313.817   69.168   382.985    424     0     0   1.841    1.841
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          907.726  1.433.503  2.341.229   2.590     0     0  398.515   398.515
   josta opiskelijamaksut                                           396.674
                                                            
   mk/opiskelijaviikko      1.004    1.586    2.590          0     0    441     441
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   152.489   167.809   320.298    354     0     0  293.698   293.698
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   425.000   425.000    470     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   425.000   425.000    470     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     152.489   592.809   745.298    824     0     0  293.698   293.698
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          3.016       Kiinteistöt mk/neliö    313    313
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    3.016
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.095
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot      904           0    244
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot     326           0
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                  0
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä         0
                                           
1KOULUKUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K07K7YQL ***
                                                             sivu  91
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN KANSANOPISTOTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT JA SUORITTEET VUONNA 2000
                                                          
                                                          
@ 
 
  0083 Kansanopistot
           
           
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  viikot     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus         134.101.728 65.998.149 200.099.877    712 5.480.153  159.609 88.585.355 94.225.117
 K2.0 Kiinteistöt       19.142.085 41.330.977 60.473.062    215  617.846     0 3.882.572  4.500.418
 K3.1 Majoitus         9.123.808 17.604.934 26.728.742    95   21.754     0 21.918.050 21.939.804
 K3.2 Ruokailu         32.593.225 27.086.433 59.679.658    212  243.840     0 33.998.958 34.242.798
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  44.476.891 25.227.793 69.704.684    248 1.338.489   45.425 17.995.978 19.379.892
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ        239.437.740 177.248.288 416.686.028   1.482 7.702.082  205.034 166380922 174.288.038
   josta opiskelijamaksut                                         107.449.503
                                                            
   mk/opiskelijaviikko       852     630    1.482          27     1    592     620
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim 37.816.435 35.355.163 73.171.598    260 9.560.674  742.375 68.132.900 78.435.949
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet    977.506 29.951.922 30.929.428    110 2.452.811     0 2.089.000  4.541.811
 4.0.9 Muut kuin perustamish.  781.544  8.258.485  9.040.029    32  116.708     0     0   116.708
 M4.0 Investoinnit yhteensä   1.759.050 38.210.407 39.969.457    142 2.569.519     0 2.089.000  4.658.519
 M8.0 Maanvuokra                97.145
 M9.0 Muut kustannukset     1.777.497  9.615.051 11.392.548    41  500.000     0 11.057.482 11.557.482
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)   41.352.985 83.277.785 124.630.770    443 12.630.193  742.375 81.279.382 94.651.950
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========
                              Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala         284.346       Kiinteistöt mk/neliö    213    197
                                                            
   S2.1 Omat tilat                   238.276
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          46.071
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             483.146
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    67.927    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.077    -78
                                                            
                                                     josta
                                            vaikeasti vammaisille enintään 10 päivää
                                            järjestetty koulutus kestävät kurssit
   S1.3 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset opiskelijaviikot    279.356        12.130   79.266
   S1.3.1 - josta opiston ulkop. asuvien opiskelijoiden opiskelijaviikot   82.196          680
   S1.4 Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                3.626
   S1.5 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijaviikkojen lukumäärä      37.000