KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 03.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K07O6YZ ***

Kansanopistojen käyttökustannukset toiminnoittain sekä tulot ja nettomenot (mk/opiskelijaviikko)
  mk/opiskelijaviikko  
Opiskelija-
viikkojen
määrä
Oppilai-
toksia
Opisk.
viikot
Opetus Kiin-
teistöt
Majoitus Ruokailu Ylläp.-
hallinto
Yhteensä Tulot josta
opisk.
maksut
Netto Kiinteis-
töt brutto
mk/m2
- 999 6 3.696 675 559 125 347 382 2.087 741 575 1.346 243
1000-2999 53 104.224 704 227 104 224 286 1.545 645 345 900 177
3000-4999 15 57.526 733 248 87 241 246 1.557 545 323 1.011 257
5000-6999 8 45.478 813 246 110 244 212 1.624 800 617 824 212
7000- 8 70.245 642 132 77 144 209 1.203 521 323 683 274
Yhteensä 90 281.169 712 215 95 212 248 1.482 620 382 862 213

Opiskelijaviikoissa on mukana kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä jaettuna kahdella