KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 03.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K07Z6YO ***

Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain ja omistajatyypeittäin (mk/opiskelijaviikko)
Omistaja Oppilai-
toksia
Opisk.-
viikot
Opetus mk/vko Kiin-
teistöt mk/vko
Majoitus
mk/vko
Ruokailu
mk/vko
Ylläp.
hallinto mk/vko
Yhteensä mk/vko Tunnit Opetus mk/tunti
Yksityinen 82 251.009 719 220 101 220 259 1.519 430.251 419
Kunta 1 2.007 849 79 14 97 182 1.220 4.079 418
Kuntayhtymä 7 28.153 637 179 51 152 155 1.175 48.816 367
Yhteensä 90 281.169 712 215 95 212 248 1.482 483.146 414

Opiskelijaviikoissa on mukana kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä jaettuna kahdella