KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 03.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K07Z6YZ ***

Suoritteet ja käyttökustannukset toiminnoittain viikkojen määrän mukaan (mk/opiskelijaviikko)
Opiskelija-
viikkojen
määrä
Oppilai-
toksia
Opisk.-
viikot
Opetus mk/vko Kiin-
teistöt mk/vko
Majoitus
mk/vko
Ruokailu
mk/vko
Ylläp.
hallinto mk/vko
Yhteensä mk/vko Tunnit Opetus mk/tunti
- 999 6 3.696 675 559 125 347 382 2.087 9.187 272
1000-2999 53 104.224 704 227 104 224 286 1.545 205.135 358
3000-4999 15 57.526 733 248 87 241 246 1.557 89.420 472
5000-6999 8 45.478 813 246 110 244 212 1.624 81.258 455
7000- 8 70.245 642 132 77 144 209 1.203 98.146 459
Yhteensä 90 281.169 712 215 95 212 248 1.482 483.146 414

Opiskelijaviikoissa on mukana kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä jaettuna kahdella