KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 02.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K08T6YM ***

Taiteen perusopetuksen käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä (mk/opetustunti) sekä suoritteet
Maakunta Oppilai-
toksia
Opis-
keli-
joita
Musiikki-
leikkik.
edelli-
sestä
Opetus
mk
/opisk.
Kiinte-
istöt mk
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
mk /opisk.
Yhteensä
mk
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
mk
/opetus-
tunti
Opetus-
tuntia
/opisk.
Huo-
neisto
p-alat
Kiin-
teistö-
menot
/m2
Uusimaa 34 18.078 7.608 6.608 983 1.107 8.698 531.435 296 29 25.926 685
Varsinais-Suomi 8 3.533 1.034 6.700 1.335 1.144 9.179 113.145 287 32 7.637 617
Itä-Uusimaa 1 1.176 458 6.332 648 870 7.850 32.666 283 28 1.487 512
Satakunta 4 2.178 770 6.496 600 1.062 8.158 65.527 271 30 4.726 277
Kanta-Häme 3 2.090 848 7.191 980 1.089 9.259 64.058 302 31 4.355 470
Pirkanmaa 8 3.610 906 7.490 984 1.098 9.572 118.793 291 33 9.202 386
Päijät-Häme 5 2.174 762 5.859 1.315 1.280 8.455 59.435 309 27 5.014 570
Kymenlaakso 2 1.741 498 7.186 1.107 1.254 9.546 55.854 297 32 3.576 539
Etelä-Karjala 3 1.328 481 7.719 1.129 1.242 10.089 43.752 306 33 3.203 468
Etelä-Savo 2 1.480 552 6.997 838 785 8.619 45.602 280 31 2.850 435
Pohjois-Savo 5 2.950 1.304 5.712 793 1.114 7.619 74.476 302 25 5.208 449
Pohjois-Karjala 5 2.267 907 6.802 468 954 8.224 63.047 296 28 5.202 204
Keski-Suomi 8 2.193 632 8.525 1.431 1.559 11.515 79.099 319 36 4.158 754
Etelä-Pohjanmaa 5 2.188 649 6.833 1.047 1.262 9.141 68.588 292 31 5.346 428
Pohjanmaa 7 2.135 682 6.231 955 566 7.752 54.508 304 26 3.939 518
Keski-Pohjanmaa 1 1.059 341 3.894 2.153 499 6.546 25.874 268 24 1.967 1.160
Pohjois-Pohjanmaa 7 3.124 1.017 6.822 627 1.218 8.667 95.781 283 31 5.530 354
Kainuu 3 1.322 450 7.530 720 734 8.984 35.205 337 27 2.660 358
Lappi 6 1.284 417 10.662 892 1.307 12.861 53.825 307 42 2.970 386
Yhteensä 117 55.911 20.316 6.814 982 1.095 8.890 1.680.670 296 30 104.955 523