KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 02.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K08T6YZ ***

Taiteen perusopetuksen käyttökustannukset toiminnoittain (mk/opiskelija) ja yhteensä (mk/opetustunti) sekä suoritteet
Oppilaitoksen koko Oppilai-
toksia
Opis-
keli-
joita
Musiikki-
leikkik.
edelli-
sestä
Opetus
mk
/opisk.
Kiinte-
istöt mk
/opisk.
Ylläp.-
hallinto
mk /opisk.
Yhteensä
mk
/opisk.
Toteut.
opetus-
tuntien
määrä
Yhteensä
mk
/opetus-
tunti
Opetus-
tuntia
/opisk.
Huo-
neisto
p-alat
Kiin-
teistö-
menot
/m2
-199 31 1.743 146 12.040 1.709 3.342 17.091 73.726 404 42 10.471 285
200-399 21 6.289 1.882 6.110 483 1.367 7.959 184.748 271 29 10.737 283
400-599 26 12.684 4.155 7.276 994 1.222 9.492 411.149 293 32 22.511 560
600-799 19 13.026 4.588 6.937 865 968 8.770 389.144 294 30 22.890 492
800-999 10 9.099 3.993 6.389 1.084 866 8.338 253.085 300 28 19.592 503
1000- 10 13.070 5.550 6.179 1.157 828 8.165 368.818 289 28 18.755 807
Yhteensä 117 55.911 20.316 6.814 982 1.095 8.890 1.680.670 296 30 104.955 523