KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   1
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017791 Palloilu Säätiö
  01779 Eerikkilän urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.146.174  1.392.871  2.539.045    114   68.445     0 2.174.952  2.243.397
 K2.0 Kiinteistöt         539.839   992.826  1.532.665    69     0     0  905.253   905.253
 K3.1 Majoitus          184.967   767.106   952.073    43     0     0  435.811   435.811
 K3.2 Ruokailu             0  1.863.617  1.863.617    84     0     0  871.622   871.622
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.817.995   572.642  2.390.637    107     0     0 1.227.530  1.227.530
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.688.975  5.589.062  9.278.037    417   68.445     0 5.615.168  5.683.613
   josta opiskelijamaksut                                          4.358.613
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     166     251     417          3     0    252     255
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   935.238  2.507.534  3.442.772    155     0     0 4.489.827  4.489.827
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   323.088   323.088    15     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   343.870   343.870    15     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   666.958   666.958    30     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     935.238  3.174.492  4.109.730    185     0     0 4.489.827  4.489.827
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          8.229       Kiinteistöt mk/neliö    186     76
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    8.229
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              9.820
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     7.592    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   453    -138
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     22.274
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       11.134
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   2
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017261 Kisakalliosäätiö
  01726 Kisakallion urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           826.524   528.449  1.354.973    57     0     0     0      0
 K2.0 Kiinteistöt         608.664  1.899.902  2.508.566    106     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus             0  1.077.478  1.077.478    46     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0  2.007.923  2.007.923    85     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.755.732  1.039.144  2.794.876    118     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.190.920  6.552.896  9.743.816    412     0     0     0      0
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     135     277     412          0     0     0      0
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   290.828   532.263   823.091    35     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  2.944.035  2.944.035    124     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   547.119   547.119    23     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  3.491.154  3.491.154    148     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0   199.423   199.423     8     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     290.828  4.222.840  4.513.668    191     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          8.576       Kiinteistöt mk/neliö    293    293
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    8.576
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.158
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     23.663
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       1.675
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   3
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017701 Kuortaneen urheiluopistosäätiö
  01770 Kuortaneen urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.785.277  1.022.790  3.808.067    107   26.667     0 2.146.000  2.172.667
 K2.0 Kiinteistöt        1.138.571  2.420.182  3.558.753    100     0     0 1.897.843  1.897.843
 K3.1 Majoitus          686.110   607.215  1.293.325    36     0     0  730.631   730.631
 K3.2 Ruokailu          880.146  1.227.449  2.107.595    59     0     0 1.182.206  1.182.206
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.595.280  1.641.971  3.237.251    91     0     0 1.749.651  1.749.651
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         7.085.384  6.919.607 14.004.991    393   26.667     0 7.706.331  7.732.998
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     199     194     393          1     0    216     217
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   952.045   952.045    27  358.543     0     0   358.543
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   30.381   262.150   292.531     8     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä    30.381  1.214.195  1.244.576    35  358.543     0     0   358.543
 M8.0 Maanvuokra                28.313
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     30.381  1.242.508  1.272.889    36  358.543     0     0   358.543
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          11.754       Kiinteistöt mk/neliö    303    141
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    10.261
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.493
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             16.839
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     35.652
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä         0
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   4
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017731 Lapin urheiluopisto Oy
  01773 Lapin urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.670.835   662.572  2.333.407    194     0     0  745.079   745.079
 K2.0 Kiinteistöt         217.051   574.497   791.548    66     0     0   71.642   71.642
 K3.1 Majoitus             0   486.781   486.781    40     0     0  143.284   143.284
 K3.2 Ruokailu             0   318.190   318.190    26     0     0  100.299   100.299
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   280.054   312.308   592.362    49     0     0  372.540   372.540
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         2.167.940  2.354.348  4.522.288    375     0     0 1.432.844  1.432.844
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     180     195     375          0     0    119     119
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  1.029.108  1.061.883  2.090.991    174  370.603     0 6.354.962  6.725.565
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    1.029.108  1.061.883  2.090.991    174  370.603     0 6.354.962  6.725.565
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          7.026       Kiinteistöt mk/neliö    113    102
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    7.026
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              2.353
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      174    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  12.017  -26.635
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     12.045
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       1.062
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   5
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus
  01727 Liikuntakeskus Pajulahti
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.309.759   884.764  2.194.523    65     0     0 8.732.760  8.732.760
 K2.0 Kiinteistöt         703.061  1.275.762  1.978.823    59     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          536.774   223.200   759.974    23     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu         1.147.061  1.155.533  2.302.594    69     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.150.996   582.728  1.733.724    52     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.847.651  4.121.987  8.969.638    267     0     0 8.732.760  8.732.760
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     144     123     267          0     0    260     260
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.007.885  1.661.601  3.669.486    109     0     0 5.035.192  5.035.192
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.007.885  1.661.601  3.669.486    109     0     0 5.035.192  5.035.192
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          8.395       Kiinteistöt mk/neliö    236    236
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    8.395
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             16.437
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     7.497    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   489    -182
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     33.591
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       9.898
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   6
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017281 Solvalla-Finns Ab
  01728 Solvalla idrottsinstitut
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus           161.440   236.939   398.379    45     0     0  288.173   288.173
 K2.0 Kiinteistöt         182.263   589.623   771.886    87     0     0  717.125   717.125
 K3.1 Majoitus           32.164   119.741   151.905    17     0     0  145.528   145.528
 K3.2 Ruokailu          289.941   279.897   569.838    64     0     0  340.414   340.414
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   164.464   168.239   332.703    38     0     0  204.894   204.894
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ          830.272  1.394.439  2.224.711    252     0     0 1.696.134  1.696.134
   josta opiskelijamaksut                                          1.696.134
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     94     158     252          0     0    192     192
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim      0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   163.530   163.530    19     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   163.530   163.530    19     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                 200
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)        0   163.730   163.730    19     0     0     0      0
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          6.859       Kiinteistöt mk/neliö    113     8
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    6.859
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              3.088
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit       0    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    0     0
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                      8.836
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä         0
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   7
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy
  01729 Suomen urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          4.502.470  1.596.188  6.098.658    89   24.671     0 4.497.182  4.521.853
 K2.0 Kiinteistöt         936.692  4.422.757  5.359.449    79     0     0 3.260.570  3.260.570
 K3.1 Majoitus          666.387  5.277.270  5.943.657    87     0     0 3.871.927  3.871.927
 K3.2 Ruokailu         1.738.140  3.891.020  5.629.160    82     0     0 4.279.498  4.279.498
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  2.163.952  3.887.827  6.051.779    89  169.801     0 4.483.284  4.653.085
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         10.007.641 19.075.062 29.082.703    426  194.472     0 20.392.461 20.586.933
   josta opiskelijamaksut                                         20.378.562
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     147     280     426          3     0    299     302
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.988.668  2.320.629  5.309.297    78  210.000 1.774.243 9.266.312 11.250.555
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0      0      0     0  900.000     0     0   900.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0      0      0     0  900.000     0     0   900.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.988.668  2.320.629  5.309.297    78 1.110.000 1.774.243 9.266.312 12.150.555
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          16.201       Kiinteistöt mk/neliö    331    130
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    16.201
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             38.074
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.302    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  4.078   -4.563
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     68.235
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       4.378
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   8
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017671 Tanhuvaaran säätiö
  01767 Tanhuvaaran urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.866.915  1.504.645  3.371.560    119   90.730     0 6.267.782  6.358.512
 K2.0 Kiinteistöt         484.831  2.635.558  3.120.389    110     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          815.097   142.673   957.770    34     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu          900.065  1.002.264  1.902.329    67     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.465.545  1.195.917  2.661.462    94     0     0     0      0
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         5.532.453  6.481.057 12.013.510    424   90.730     0 6.267.782  6.358.512
   josta opiskelijamaksut                                          6.267.782
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     195     229     424          3     0    221     225
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   466.573   812.624  1.279.197    45     0     0 2.091.010  2.091.010
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  4.913.517  4.913.517    174 3.600.000     0     0  3.600.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0  2.433.602  2.433.602    86     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  7.347.119  7.347.119    260 3.600.000     0     0  3.600.000
 M8.0 Maanvuokra                5.638
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     466.573  8.165.381  8.631.954    305 3.600.000     0 2.091.010  5.691.010
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          7.380       Kiinteistöt mk/neliö    423    423
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    7.380
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             10.855
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit      249    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  5.137   -3.260
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     28.304
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       2.277
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu   9
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017691 TUL:n Kisakeskussäätiö
  01769 Urheiluopisto Kisakeskus
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.458.885   571.728  2.030.613    98     0     0 4.685.974  4.685.974
 K2.0 Kiinteistöt         807.927  1.381.859  2.189.786    105     0     0     0      0
 K3.1 Majoitus          843.667   137.599   981.266    47     0     0     0      0
 K3.2 Ruokailu             0  1.603.440  1.603.440    77     0     0     0      0
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.211.810  1.597.021  2.808.831    135     0     0  333.366   333.366
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         4.322.289  5.291.647  9.613.936    462     0     0 5.019.340  5.019.340
   josta opiskelijamaksut                                          4.329.028
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     208     254     462          0     0    241     241
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim   54.298   349.421   403.719    19     0     0  531.267   531.267
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  1.209.407  1.209.407    58  438.000     0     0   438.000
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   100.000   100.000     5  100.000     0     0   100.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  1.309.407  1.309.407    63  538.000     0     0   538.000
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)     54.298  1.658.828  1.713.126    82  538.000     0  531.267  1.069.267
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          8.976       Kiinteistöt mk/neliö    244    244
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    8.976
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              8.716
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    10.045    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti    40    -13
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     20.800
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       22.755
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu  10
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017301 Varalan Säätiö
  01730 Varalan urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          1.624.954   513.951  2.138.905    84     0     0 4.696.378  4.696.378
 K2.0 Kiinteistöt         655.971   871.239  1.527.210    60     0     0   61.442   61.442
 K3.1 Majoitus          160.669   161.739   322.408    13     0     0   34.109   34.109
 K3.2 Ruokailu          688.222   891.965  1.580.187    62     0     0   89.038   89.038
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.   774.461   402.300  1.176.761    46     0     0  181.115   181.115
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         3.904.277  2.841.194  6.745.471    266     0     0 5.062.082  5.062.082
   josta opiskelijamaksut                                              0
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     154     112     266          0     0    199     199
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.515.031  3.037.209  5.552.240    219     0     0 4.957.082  4.957.082
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0   597.352   597.352    24     0     0     0      0
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0      0      0     0     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0   597.352   597.352    24     0     0     0      0
 M8.0 Maanvuokra                35.516
 M9.0 Muut kustannukset         0      0      0     0     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.515.031  3.670.077  6.185.108    244     0     0 4.957.082  4.957.082
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          7.897       Kiinteistöt mk/neliö    193    186
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    7.897
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat            0
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä              9.616
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     1.469    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  3.780    405
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     25.395
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       25.348
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu  11
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 017681 Vuokatin säätiö
  01768 Vuokatin urheiluopisto
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          2.840.800  1.511.065  4.351.865    141     0     0 2.917.270  2.917.270
 K2.0 Kiinteistöt        1.500.270  2.171.132  3.671.402    119     0     0 1.998.400  1.998.400
 K3.1 Majoitus             0  1.153.953  1.153.953    37     0     0  471.322   471.322
 K3.2 Ruokailu         1.829.097  2.064.799  3.893.896    126     0     0 2.172.170  2.172.170
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  1.190.673  1.250.113  2.440.786    79     0     0 1.124.624  1.124.624
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         7.360.840  8.151.062 15.511.902    502     0     0 8.683.786  8.683.786
   josta opiskelijamaksut                                          8.683.786
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     238     264     502          0     0    281     281
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim  2.596.796  3.557.860  6.154.656    199  212.782     0 7.371.214  7.583.996
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0  1.873.828  1.873.828    61 1.873.828     0     0  1.873.828
 4.0.9 Muut kuin perustamish.     0   901.901   901.901    29     0     0     0      0
 M4.0 Investoinnit yhteensä       0  2.775.729  2.775.729    90 1.873.828     0     0  1.873.828
 M8.0 Maanvuokra                  0
 M9.0 Muut kustannukset         0  1.760.669  1.760.669    57     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)    2.596.796  8.094.258 10.691.054    346 2.086.610     0 7.371.214  9.457.824
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala          13.676       Kiinteistöt mk/neliö    268    122
                                                            
   S2.1 Omat tilat                    12.194
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          1.482
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             12.415
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit     3.124    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti  1.970    -458
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     30.913
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       15.451
1KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 04.10.2001 ***
 *** RAPORTTI: K10K7YQL ***
                                                             sivu  12
  VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISEN LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET, TULOT
  JA SUORITTEET VUONNA 2000
              
@ 
 
  0096 Liikunnankoulutuskeskus
                
 TOIMINNOITTAISET       ---------------- KUSTANNUKSET --------------- ------- TULOT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN --------
 ================
         
                                       Valtion          Muu
               Henkilöstö- Muut menot  Kustan-   mk/   erillis-    EU-  erillis-
                  menot  (sis alv)  nukset   opisk.  rahoitus  rahoitus  rahoitus    Tulot
                    M1     M9  yhteensä  vuorok.     R2     R3     R8  yhteensä
                                                            
 K1.0 Opetus          20.194.033 10.425.962 30.619.995    99  210.513     0 37.151.550 37.362.063
 K2.0 Kiinteistöt        7.775.140 19.235.337 27.010.477    87     0     0 8.912.275  8.912.275
 K3.1 Majoitus         3.925.835 10.154.755 14.080.590    45     0     0 5.832.612  5.832.612
 K3.2 Ruokailu         7.472.672 16.306.097 23.778.769    77     0     0 9.035.247  9.035.247
 K7.0 Ylläpitäjähallinto ym.  13.570.962 12.650.210 26.221.172    85  169.801     0 9.677.004  9.846.805
                                                            
 K0.0 YHTEENSÄ         52.938.642 68.772.361 121.711.003    393  380.314     0 70.608.688 70.989.002
   josta opiskelijamaksut                                         45.713.905
                                                            
   mk/opiskelijavuorokausi     171     222     393          1     0    228     229
                                                            
 MUUT MENOT JA TULOT
 ===================
          
 M2.0 Maksullinen palvelutoim 12.884.425 15.841.024 28.725.449    93  793.385 1.774.243 40.096.866 42.664.494
 M4.0 Investoinnit
 4.0.1 Perustamishankkeet       0 12.813.272 12.813.272    41 7.170.371     0     0  7.170.371
 4.0.9 Muut kuin perustamish.   30.381  4.752.172  4.782.553    15  100.000     0     0   100.000
 M4.0 Investoinnit yhteensä    30.381 17.565.444 17.595.825    57 7.270.371     0     0  7.270.371
 M8.0 Maanvuokra                69.667
 M9.0 Muut kustannukset         0  1.960.092  1.960.092     6     0     0     0      0
                                                            
 M0.0 YHTEENSÄ (M2.0-9.0)   12.914.806 35.436.227 48.351.033    156 8.063.756 1.774.243 40.096.866 49.934.865
                                                            
                                                            
 SUORITTEET
 ==========                         Määrä                   Brutto   Netto
                              -----                   ------   -----
   S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala         104.969       Kiinteistöt mk/neliö    257    172
                                                            
   S2.1 Omat tilat                   101.994
   S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat          2.975
                                 
                                 
   S1.1 Opetustuntien lukumäärä             136.371
   S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit    31.452    Maks. palv.toim. mk/mp.tunti   913    -443
                                                            
                                                            
   S1.6 Opiskelijavuorokausien määrä                     309.708
   S1.7 Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausien määrä       93.978