KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K15Z601S ***

Eräiden yksityisten koulutuksenjärjestäjien vammaisopetuksen käyttökustannukset (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Oppi-
laita
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muutos-%
edell.
vuoteen
Majoitus-
ja kulje-
tusoppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
Hoitoped.R.Steiner k:n kann. 60 45.051 16.024 27.973 11.903 0 100.951 -0 65 14.906
Rinnekoti-Säätiö 17 43.724 27 11.267 48.438 0 103.456 6 2 293
Sylvia-koti yhdistys ry 37 44.353 30.147 29.413 14.542 0 118.454 6 37 30.147
Yhteensä 113 44.632 18.250 25.999 18.090 0 106.970 3 103 20.119