KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** PERUSOPETUS *** PVM: 12.10.2001 ***
*** RAPORTTI: K15Z602S ***

Valtion vammaiskoulujen käyttökustannukset (mk/oppilas)
Opetuksen järjestäjä Oppi-
laita
Opetus Kuljetus
ja
majoitus
Ruokailu
ja muu
oppilas-
huolto
Sisäinen
hallinto
ja kiin-
teistö
Pienet hankkeet Yhteensä Muutos-%
edell.
vuoteen
Majoitus-
ja kulje-
tusoppi-
laita
Maj. ja
kulj. kus-
tannukset/
maj. ja
kulj.opp.
Haukkarannan koulu 125 76.632 72.911 10.303 85.111 0 244.956 7 132 69.044
Jkylän näkövammaisten koulu 45 106.306 151.740 49.260 97.906 25.761 430.973 1 45 151.740
Lohipadon erityiskoulu 47 94.874 21.895 135.484 105.038 0 357.292 29 53 19.601
Mikkelin kuulovammaisten kou 17 167.093 110.246 63.710 200.546 0 541.594 91 17 107.003
Mäntykankaan koulu 49 87.882 111.139 90.622 122.408 0 412.052 22 49 111.139
Oulun kuulovammaisten koulu 58 86.876 52.607 31.911 48.179 0 219.573 6 56 54.486
Ruskeasuon koulu 123 68.210 55.625 74.085 98.625 0 296.545 13 128 53.452
Sv. skolan för synskadade 9 266.071 110.432 48.184 64.795 0 489.481 -9 10 98.808
Yhteensä 472 88.084 74.296 56.646 94.840 2.456 316.322 15 489 71.713