KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** ESIOPETUS 1.8.-31.12.2000 *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.10.2001
***
*** RAPORTTI: K25Z6VM ***

Kunnan esiopetuksen oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/oppilas)
Maakunta Kuntien
lkm
Oppilas-
määrä
Opetus
mk/opp
Oppilas-
huolto
(pl. kou-
lukulj.)
mk/opp
Hall. ja
kiint.
mk/opp
Pienet
hankk.
mk/opp
Yhteensä
mk/opp
Sair. opetus mk/ hoitopv Vamm. opetus mk/ vamm.opp EHA2- opetus mk/ EHA2-opp Valtion-
osuuspoh-
jaan kuu-
lumattomat
mk/opp
Uusimaa 23 6.574,6 17.679 1.179 1.479 424 20.760 0 91.083 116.143 850
Varsinais-Suomi 53 2.032,5 15.568 2.320 1.877 528 20.294 0 70.821 154.400 1.053
Itä-Uusimaa 10 529,2 11.883 2.657 4.082 0 18.622 0 147.120 12.400 1.468
Satakunta 25 917,9 13.928 3.768 2.250 936 20.882 0 56.192 92.640 1.130
Kanta-Häme 15 670,0 17.507 2.170 2.122 24 21.824 0 60.768 129.600 524
Pirkanmaa 32 1.987,9 12.684 2.707 1.885 1.671 18.947 0 52.694 104.800 833
Päijät-Häme 12 899,2 12.595 3.826 4.008 1.183 21.612 0 49.276 36.600 383
Kymenlaakso 13 797,1 15.839 1.490 2.375 1.810 21.515 0 61.674 88.800 744
Etelä-Karjala 13 486,7 19.428 2.891 2.326 162 24.808 0 66.556 76.000 2.065
Etelä-Savo 24 630,4 14.329 2.267 2.062 41 18.699 0 52.480 135.927 2.565
Pohjois-Savo 23 1.083,3 19.748 2.529 2.052 1.356 25.686 0 45.058 141.600 1.753
Pohjois-Karjala 18 610,8 14.682 1.699 3.192 372 19.945 0 44.648 36.800 2.868
Keski-Suomi 30 1.152,5 20.149 2.350 1.580 161 24.240 0 47.893 68.600 1.262
Etelä-Pohjanmaa 27 799,2 15.302 2.262 2.573 773 20.911 0 62.808 125.040 1.099
Pohjanmaa 18 904,2 16.811 3.181 1.964 678 22.634 0 66.600 73.920 1.098
Keski-Pohjanmaa 12 381,3 18.557 3.342 2.804 0 24.703 0 28.704 6.918 1.713
Pohjois-Pohjanmaa 42 1.962,5 14.232 2.231 2.029 330 18.822 415 60.791 76.880 660
Kainuu 10 397,1 17.057 3.370 1.473 0 21.900 0 143.822 183.300 494
Lappi 22 922,1 13.808 2.360 3.454 767 20.389 0 67.445 115.200 1.016
Yhteensä 422 23.738,3 16.086 2.189 2.086 638 20.998 415 64.487 87.554 1.060

Oppilasmäärä on 5/12 kustannusvuoden syksyn oppilasmäärästä.