KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** ESIOPETUS 1.8.-31.12.2000 *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 12.10.2001
***
*** RAPORTTI: K25Z6YO ***

Oppilasmäärä ja käyttökustannukset toiminnoittain (mk/oppilas)
Omistaja Järj.
lkm
Oppilas-
määrä
Opetus
mk/opp
Oppilas-
huolto
(pl. kou-
lukulj.)
mk/opp
Hall. ja
kiint.
mk/opp
Pienet
hankk.
mk/opp
Yhteensä
mk/opp
Sair. opetus mk/ hoitopv Vamm. opetus mk/ vamm.opp EHA2- opetus mk/ EHA2-opp Valtion-
osuuspoh-
jaan kuu-
lumattomat
mk/opp
Yksityinen 20 160,8 21.513 3.129 5.836 76 30.554 0 0 0 569
Valtio 16 103,8 27.388 18.083 20.593 476 66.541 0 0 0 3.057
Kunta 422 23.738,3 16.086 2.189 2.086 638 20.998 415 64.487 87.554 1.060
Kuntayhtymä 5 0,0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 0
Yhteensä 463 24.002,9 16.171 2.264 2.191 633 21.259 415 62.463 90.890 1.065

Oppilasmäärä on 5/12 kustannusvuoden syksyn oppilasmäärästä.