KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.10.2001
***
*** RAPORTTI: K26N6DOS ***

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos (mk)
Koulutuksen järjestäjä Myynti-
tuotot
Muut
tuotot yht.
Henki-
löstö-
kulut
Palve-
luiden
ostot
Aineet ja
tarvikkeet
Vuokrat Muut
kulut
Menot
yht. mk
Netto
tulos mk
0058 Opetusmaatilat
025501 Ab. Utbildning Sydväst 3.244.448 1.901.010 1.937.660 630.055 1.424.938 856.966 630.670 5.480.289 -334.831
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 395.614 310.046 360.064 172.411 386.463 3.680 22.149 944.767 -239.107
014551 Harjun oppimiskeskus oy 3.372.933 0 755.916 302.910 1.198.165 0 1.525.400 3.782.391 -409.458
018822 Kuhankosken erityisammat 329.944 72.858 353.085 11.033 83.523 314.536 8.092 770.269 -367.467
018802 Perttulan erityisammatti 308.417 180.716 165.941 122.223 214.147 94.590 10.905 607.806 -118.673
000053 Alajärven kaupunginhalli 1.706.638 737.298 1.584.293 471.781 1.221.899 126.170 1.348 3.405.491 -961.555
001023 Huittisten kaupunginhall 1.551.960 687.795 1.538.356 193.897 1.505.339 261 222.795 3.460.648 -1.220.893
001063 Hyvinkään kaupunginhalli 1.036.501 370.530 1.505.409 128.569 494.157 81.949 3.732 2.213.816 -806.785
002053 Kajaanin kaupunginhallit 1.485.919 473.400 933.379 363.739 1.255.234 1.074.484 10.506 3.637.342 -1.678.023
003053 Kuusamon kaupunginhallit 544.573 239.128 596.952 56.322 263.902 197.495 11.247 1.125.918 -342.217
031726 Hämeen amm.korkeakoul.ku 4.857.042 1.379.879 3.884.868 1.481.248 3.065.247 8.288 34.144 8.473.795 -2.236.874
031386 Itä-Savon amm.koul.kunta 225.521 150.821 222.809 19.606 15.690 0 14.527 272.632 103.710
031086 Jämsän seud.amm.koul.kun 1.795.362 645.346 1.215.567 429.814 1.321.727 44.107 18.588 3.029.803 -589.095
031136 K-Pohjanmaan koulutuskun 2.568.724 970.108 2.113.508 679.279 1.370.205 13.791 197.429 4.374.212 -835.380
031156 K-Uudenmaan ammattikoulu 1.534.124 662.975 1.810.330 160.940 1.644.854 0 16.589 3.632.713 -1.435.614
031106 Kalajokilaakson koulutus 441.626 378.330 631.717 151.071 337.826 6.669 1.122 1.128.405 -308.449
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.ko 356.686 287.095 496.530 229.963 258.258 4.024 54.859 1.043.634 -399.853
052256 Kouvolan seudun kuntayht 850.299 424.723 754.896 160.740 472.731 301.205 92.185 1.781.757 -506.735
031216 Loimaan amm.-instit.kunt 801.337 658.070 763.361 338.988 858.516 2.515 12.978 1.976.358 -516.951
031186 Lrannan seud.amm.koul.ku 781.325 439.581 862.434 101.531 896.242 11.871 13.332 1.885.410 -664.504
031236 Länsi-Lapin koulutuskunt 998.108 695.729 832.691 728.095 726.677 18.024 7.377 2.312.864 -619.027
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.ku 826.073 534.426 1.083.655 246.946 654.259 65.438 18.846 2.069.144 -708.645
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 1.209.291 821.808 1.988.784 195.490 908.884 1.458.610 120.736 4.672.504 -2.641.405
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl. 591.359 344.684 320.790 115.368 474.935 26.111 0 937.204 -1.161
031686 Oulun seudun amm.koul.ku 2.312.142 1.030.192 1.859.394 277.657 1.454.071 10.000 361.746 3.962.868 -620.534
031286 P.-Karjalan koulutuskunt 912.638 585.828 1.234.117 1.632.098 1.609.690 5.086 58.192 4.539.183 -3.040.717
031706 Pohj.-Savon amm.kork.kou 706.101 308.876 1.174.850 175.611 610.920 0 43.770 2.005.151 -990.174
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kun 2.207.677 1.337.888 1.891.795 288.436 2.038.920 65.278 56.410 4.340.839 -795.274
031336 Raahen koulutuskuntayhty 426.012 301.191 623.026 179.682 366.528 22.687 1.969 1.193.892 -466.689
031666 Rovaniemen amm.koul.kunt 587.985 684.263 773.148 86.004 356.013 340.502 16.140 1.571.807 -299.559
031716 Seinäjoen amm.kork.koul. 770.495 647.397 1.335.472 200.614 702.178 12.853 36.673 2.287.790 -869.898
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutu 453.525 164.444 279.307 117.197 379.900 0 3.797 780.201 -162.232
031676 Suupohjan koulutuskuntay 736.605 511.100 954.345 354.183 882.012 16.109 18.990 2.225.639 -977.934
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 1.170.186 924.537 1.443.564 244.150 1.127.820 1.117 31.554 2.848.205 -753.482
031436 Vakka-Suomen amm.koul.ku 986.919 472.593 826.119 306.560 544.735 0 66.910 1.744.324 -284.812
031766 Vars.-Suomen maaseutuopp 1.701.787 839.841 1.661.521 200.451 1.081.021 2.118 157.345 3.102.456 -560.828
031476 Ylä-Savon amm.koul.kunta 669.560 128.302 424.079 433.337 162.384 0 0 1.019.800 -221.938
031506 Äänekosken amm.koul.kunt 755.554 524.244 759.561 354.778 698.437 10.189 10.623 1.833.588 -553.790
0058 Opetusmaatilat 46.211.010 21.827.052 41.953.293 12.342.777 33.068.447 5.196.723 3.913.675 96.474.915 -28.436.853

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.10.2001
***
*** RAPORTTI: K26N6DOS ***

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos (mk)
Koulutuksen järjestäjä Myynti-
tuotot
Muut
tuotot yht.
Henki-
löstö-
kulut
Palve-
luiden
ostot
Aineet ja
tarvikkeet
Vuokrat Muut
kulut
Menot
yht. mk
Netto
tulos mk
0059 Opetusmetsät
025501 Ab. Utbildning Sydväst 432.545 5.262 121.934 138.755 24.448 0 80.990 366.127 71.680
014551 Harjun oppimiskeskus oy 441.267 0 140.287 1.664 28.651 0 31.302 201.904 239.363
018822 Kuhankosken erityisammat 34.123 0 0 0 12.731 0 4.036 16.767 17.356
018802 Perttulan erityisammatti 180.545 583 0 10.869 4.685 0 26.441 41.995 139.133
000053 Alajärven kaupunginhalli 630 0 0 48.479 4.422 3.808 1.075 57.784 -57.154
001063 Hyvinkään kaupunginhalli 16.621 0 0 7.966 0 0 0 7.966 8.655
006093 Porin kaupunginhallitus 826.293 2.856 65.714 10.749 13.680 2.555 229.302 322.000 507.149
007583 Sodankylän kunnanhallitu 227.866 0 175.000 15.666 10.614 0 0 201.280 26.586
008373 Tampereen kaupunginhalli 1.114.827 6.196 203.050 99.724 72.845 4.840 142.042 522.501 598.522
031726 Hämeen amm.korkeakoul.ku 2.691.920 0 227.155 642.717 75.584 0 118.378 1.063.834 1.628.086
031386 Itä-Savon amm.koul.kunta 262.631 3.911 62.180 1.373 0 0 61.674 125.227 141.315
031086 Jämsän seud.amm.koul.kun 824.205 3.774 134.246 29.033 37.076 5.343 2.971 208.669 619.310
031146 K-Savon oppimiskesk.kunt 1.505.328 22.338 223.439 50.471 69.845 1.281 83.705 428.741 1.098.925
031156 K-Uudenmaan ammattikoulu 1.345.143 972 98.778 149.751 34.848 0 5.909 289.286 1.056.829
031106 Kalajokilaakson koulutus 68.803 164 0 17.288 32.237 0 10.992 60.517 8.450
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.ko 297.772 0 35.047 101.801 12.469 0 45.882 195.199 102.573
052256 Kouvolan seudun kuntayht 235.298 792 40.516 30.060 11.960 0 76.208 158.744 77.346
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.ku 1.138.626 1.800 66.017 24.865 67.627 54.878 69.859 283.246 857.180
031186 Lrannan seud.amm.koul.ku 117.379 583 18.686 12.111 7.977 0 9.478 48.252 69.710
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.ku 83.417 0 0 3.019 6.081 0 688 9.788 73.629
031736 Mikkelin koulutusyhtymä 1.443.071 82 60.732 21.952 87.476 0 4.442 174.602 1.268.551
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl. 0 10.832 106.929 15.000 0 0 0 121.929 -111.097
031286 P.-Karjalan koulutuskunt 1.012.560 0 53.965 71.831 42.695 0 74.557 243.048 769.512
031706 Pohj.-Savon amm.kork.kou 124.023 0 63.969 25.898 19.419 0 1.768 111.054 12.969
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kun 222.895 33.723 114.676 14.236 4.493 42 5.666 139.113 117.505
031666 Rovaniemen amm.koul.kunt 230.124 16.413 165.788 30.999 32.436 5.499 17.209 251.931 -5.394
031716 Seinäjoen amm.kork.koul. 588.395 67.152 50.765 41.601 194.929 0 86.221 373.516 282.031
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för u 339.325 22.792 53.091 76.081 30.571 0 5.853 165.596 196.521
031766 Vars.-Suomen maaseutuopp 215.416 100 57.478 27.556 29.280 10.110 15.207 139.631 75.885
031506 Äänekosken amm.koul.kunt 421.574 983 0 87.655 9.685 0 12.533 109.873 312.684
0059 Opetusmetsät 16.442.622 201.308 2.339.442 1.809.170 978.764 88.356 1.224.388 6.440.120 10.203.810

 
KUSTANNUSSOVELLUS 2000 *** OPETUSMAATILAT JA OPETUSMETSÄT *** LOPULLINEN RAPORTOINTI *** PVM: 02.10.2001
***
*** RAPORTTI: K26N6DOS ***

Tuotot ja kulut eriteltynä lajeittain sekä nettotulos (mk)
Koulutuksen järjestäjä Myynti-
tuotot
Muut
tuotot yht.
Henki-
löstö-
kulut
Palve-
luiden
ostot
Aineet ja
tarvikkeet
Vuokrat Muut
kulut
Menot
yht. mk
Netto
tulos mk
Raportti yhteensä 62.653.632 22.028.360 44.292.735 14.151.947 34.047.211 5.285.079 5.138.063 102.915.035 -18.233.043